Tx: 373
grzyby.pl

Volvariella pusilla (Pers.) Singer

pochwiak karłowaty
Volvariella parvula (Weinm.) Speg.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Volvariella pusilla (pochwiak karłowaty)
pojedynczy owocnik na butwiejących liściach bukowych

owocnik

Volvariella pusilla (pochwiak karłowaty)
Kapelusz biały, stary może być nieco beżowy; 20-30 mm średnicy; półkulisty gdy młody, potem stożkowaty do płaskiego; bez garbka lub ze słabo zaznaczonym garbkiem; powierzchnia sucha, drobno kosmkowata.

space

Trzon 10-30 x 1-3(5) mm, biały, smukły, nieco rozszerzający się ku podstawie; z białą, 2-4 klapowa pochwą; powierzchnia gładka, biało oprószona przy podstawie u młodych egzemplarzy; pełny, z wiekiem rurkowaty, sztywny, kruchy.

space

Pileus white, old may be slightly beige; 20-30 mm in diameter; hemispherical when young, later conic to plane; without an umbo or slightly umbonate; surface dry, finely fibrillose.

space

Stipe 10-30 x 1-3(5) mm, white, slender, somewhat widening towards the base; with white, 2-4 lobed volva; surface smooth, white pruinose at base in young specimens; solid, with age cylindrical, erect, fragile.

space

zarodniki

Wysyp różowy, łososiowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bladożółtawe, z grubymi ścianami.
Spore print salmon pink. Spores ellipsoid, pale yellow, smooth, with thick walls.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka w lasach i poza nimi, wśród roślinności zielnej, na gołej ziemi i na resztkach roślinnych.
Common. Fruitbodies grow solitary to a few together inside and outside forests, on bare soil, on plant humus, among herbs.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Zbyt drobny, aby miał znaczenie.
Too small to consider.
Podobny pochwiak drobny (Volvariella hypopithys) ma trzon pokryty kłaczkami.
Simillar pochwiak drobny (Volvariella hypopithys) has stipe surface with flocci.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2009)[1270]Adamczyk (2009) Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska).[1270], Adamczyk (2011)[1274]Adamczyk (2011) Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards.[1274], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Skirgiełło (2000)[2194]Skirgiełło (2000) Volvariella genus in Poland.[2194], Stasińska (2003)[2222]Stasińska (2003) Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych.[2222], Stasińska (2005)[2225]Stasińska (2005) Macromycetes of xerothermic swards of the western Pomerania (NW Poland).[2225], Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:53 1 znaleziska Volvariella pusilla (pochwiak karłowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE58 69823 FG33 122953 GC11 265076

ID 69 823 oznaczenie: Volvariella pusilla; lokalizacja: Lasek na Bielanach Wrocławskich, BE58; data zbioru: 24 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: gęsty, wielogatunkowy las liściasty, z przewagą jesionu, klonu, olchy, leszczyny, na ziemi, wśród wysokich traw i jeżyn, pojedynczy owocnik o wysokości ok. 4 cm.; leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/27.06.07; uwagi: fot.103830 fot.103831 fot.103832 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

103830
103831
103832

ID 122 953 oznaczenie: Volvariella pusilla; lokalizacja: ok. 4 km N, Wola Niżna - okolice Polan Surowicznych, (ok 1 km NW od Chatki Elektryków), FG33; data zbioru: 17 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/22.12.08; uwagi: fot.221501 fot.221502; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221501
221502

ID 265 076 oznaczenie: Volvariella pusilla; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 17 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, przydroże wysypane resztkami drewna, na ziemi usłanej resztkami drewna pozostałymi po pracach leśnych, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100817/0002; uwagi: fot.766670; fot.766671 [notatka: nie] [fotografie: tak];

766670
766671
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji