Volvariella pusilla (pochwiak karłowaty)
pojedynczy owocnik na butwiejących liściach bukowych

owocnik

Volvariella pusilla (pochwiak karłowaty)
Kapelusz biały, stary może być nieco beżowy; 20-30 mm średnicy; półkulisty gdy młody, potem stożkowaty do płaskiego; bez garbka lub ze słabo zaznaczonym garbkiem; powierzchnia sucha, drobno kosmkowata.

space

Trzon 10-30 x 1-3(5) mm, biały, smukły, nieco rozszerzający się ku podstawie; z białą, 2-4 klapowa pochwą; powierzchnia gładka, biało oprószona przy podstawie u młodych egzemplarzy; pełny, z wiekiem rurkowaty, sztywny, kruchy.

space

Pileus white, old may be slightly beige; 20-30 mm in diameter; hemispherical when young, later conic to plane; without an umbo or slightly umbonate; surface dry, finely fibrillose.

space

Stipe 10-30 x 1-3(5) mm, white, slender, somewhat widening towards the base; with white, 2-4 lobed volva; surface smooth, white pruinose at base in young specimens; solid, with age cylindrical, erect, fragile.

space

zarodniki

Wysyp różowy, łososiowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bladożółtawe, z grubymi ścianami.
Spore print salmon pink. Spores ellipsoid, pale yellow, smooth, with thick walls.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka w lasach i poza nimi, wśród roślinności zielnej, na gołej ziemi i na resztkach roślinnych.
Common. Fruitbodies grow solitary to a few together inside and outside forests, on bare soil, on plant humus, among herbs.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Zbyt drobny, aby miał znaczenie.
Too small to consider.
Podobny pochwiak drobny (Volvariella hypopithys) ma trzon pokryty kłaczkami.
Simillar pochwiak drobny (Volvariella hypopithys) has stipe surface with flocci.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.133 [26IV]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) p.35 [18III]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. p.244 [11]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4749]
    Volvariella pusilla (Pers.) Quél. · synonimy: V. parvula (Weinm.) Speg.
    publikacje: Flisińska 2004, Stasińska 2005, Friedrich i Orzechowska 2002 , Stasińska 2003, Szczepkowski 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Skirgiełło 2000, Łuszczyński 2008, Adamczyk 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Adamczyk 2011b, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019 , Kujawa i in. 2019, Friedrich 2020

znaleziska Volvariella pusilla na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE-58 69823 FG-33 122953 GC-11 265076

 ID69823  Volvariella pusilla; Lasek na Bielanach Wrocławskich, BE-58; 2007.06.24; gęsty, wielogatunkowy las liściasty, z przewagą jesionu, klonu, olchy, leszczyny; na ziemi, wśród wysokich traw i jeżyn pojedynczy owocnik o wysokości ok. 4 cm.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/27.06.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 103830 fot. 103831 fot. 103832

 ID122953  Volvariella pusilla; ok. 4 km N, Wola Niżna - okolice Polan Surowicznych, (ok 1 km NW od Chatki Elektryków), FG-33; 2008.07.17; las bukowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/22.12.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221501 fot. 221502

 ID265076  Volvariella pusilla; Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2010.08.17; las mieszany, przydroże wysypane resztkami drewna; na ziemi usłanej resztkami drewna pozostałymi po pracach leśnych kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100817/0002, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/766670.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/766671.jpg

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji