grzyby.pl

Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson et Niemelä

czyreń świerkowy
Phellinus abietis (P. Karst.) H. Jahn · Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk [gł. w czekl.] · Phellinus pini var. abietis (P. Karst.) Pilát
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Porodaedalea chrysoloma (czyreń świerkowy)
pokrój
Porodaedalea chrysoloma (czyreń świerkowy)
hymenofor

cechy makroskopowe

Porodaedalea chrysoloma (czyreń świerkowy)
Owocnik

space

Barwa wysypu zarodników

cechy mikroskopowe

Zarodniki × µm.

space

Cheilocystydy .

space

Kaulocystydy .

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na żywych i martwych świerkach, rzadko poza lasami.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#4
06 05 24 - 9
/Puszcza Białowieska/
#2
06 05 23 - 8
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3798]
    Phellinus abietis (P. Karst.) H. Jahn · publikacje: Niemelä 2013 (niepotwierdzony z Polski, ale wysoce prawdopodobne występowanie)

  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3800]
    Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk · synonimy: Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson & Niemela, Phellinus pini var. abietis (P. Karst.) Pilát
    publikacje: Bujakiewicz 2004 (as: Ph. chrysoloma i Ph. pini var. abietis), Szczepkowski i in. 2008, Kujawa 2009a, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2015 (as: Porodaedalea chrysoloma), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Porodaedalea chrysoloma), Gierczyk i in. 2017a (as: Porodaedalea chrysoloma), Chachuła i in. 2018, Gierczyk i in. 2018a (as: Porodaedalea chrysoloma), Bujakiewicz 2018 (as: Ph. chrysoloma i Ph. pini var. abietis), Kujawa i in. 2019, Kowalski i in. 2019 (as: Porodaedalea chrysoloma), Kujawa i in. 2020a (as: Porodaedalea chrysoloma), Wołkowycki 2022

znaleziska Porodaedalea chrysoloma na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

GC-02 242960

 ID242960  Phellinus chrysoloma; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2014.02.17; fragment lasu o starym zadrzewieniu mieszanym; na grubych gałęziach żywego świerka na wysokości około 5-6 m owocniki na kilku gałęziach, większość rozpostartych na ich dolnych stronach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/140717/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 691959fot. 691960fot. 691961

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji