grzyby.pl

Hypholoma olivaceotinctum (Kauffman) Pomerl.

Naematoloma olivaceotinctum (Kauffman) A.H. Sm. · Psilocybe olivaceotincta Kauffman
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypholoma Hypholoma Hypholoma HypholomaHypholomałysiczka niepewna (Hypholoma ambiguum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]