grzyby.pl

Britzelmayria multipedata (Peck) D. Wächt. et A. Melzer

kruchaweczka kępkowa
Psathyrella multipedata (Peck) A.H. Sm. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psathyrella Psathyrella Psathyrella PsathyrellaPsathyrellaPsathyrella effibulataPsathyrella spintrigeroides

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W parkach i lasach liściastych, w miejscach z trawami, na przydrożach, z preferencją dla gleb ciężkich, na ziemi lub na zmurszałych pniakach; wrzesień-listopad.W parkach i lasach liściastych, w miejscach z trawami, na przydrożach, z preferencją dla gleb ciężkich, na ziemi lub na zmurszałych pniakach; wrzesień-listopad.