Tx: 189
grzyby.pl

Phylloporus pelletieri (Lev.) Quel.

poroblaszek żółtoczerwony
Paxillus paradoxus (Kalchbr.) Cleland · Paxillus pelletieri (Lev.) Velen. · Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. sp. europaeus Sing [gł. w czekl.] · Xerocomus pelletieri (Lév.) Manfr. Binder[gł. w MB (2022-12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)

opis

Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
przekrój
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
hymenofor; w zbliżeniu
Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)
Kapelusz czerwonobrązowy, kasztanowobrązowy do ciemnobrązowego; 30-60(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły, z wiekiem rozpostarty; powierzchnia matowa, sucha, aksamitna, z wiekiem gładka; brzeg ostry i z wiekiem pofałdowany.

space

Trzon żółty z czerwonobrązowymi włókienkami; 40-80 x 10-20 mm, cylindryczny, u podstawy zwężony; czasem ekscentryczny.

space

Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony)

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowy, oliwkowobrązowy. Zarodniki cylindryczno-elipsoidalne do wrzecionowatych; gładkie; 10-14 x 3.5-4.5 µm.
Spore print olive, olive-brown. Spores cylindric-ellipsoid to verrucose, smooth, 10-14 x 3.5-4.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.2 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Od lata do jesieni, zwykle pojedynczo w lasach iglastych i mieszanych pod różnymi gatunkami drzew liściastych i iglastych (grzyb mykoryzowy), na glebach ubogich, kwaśnych, piaszczystych.
Rare. Summer-fall, usually solitary in coniferous or mixed forests on acidic, sandy soils.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny, lecz zbyt rzadki aby go zbierać.
Edible, but too rare to collect for table.

uwagi

Dość łatwy do identyfikacji gatunek. Z ogólnego wyglądu przypomina przedstawiciela rodzaju podgrzybek (Xerocomus) ma jednak blaszki. Jest to gatunek łączący, przejściowy pomiędzy grzybami rurkowymi (ma wiele cech wspólnych z nimi), a grzybami blaszkowymi.

space

Specie easy to identify. From his habit resemble podgrzybek (Xerocomus) species but has lamellae instead of pores. It is specie linking typical pore mushrooms with gilled mushrooms.

wybrane okazy · selected collections

#8
10 09 04 - 1
leg. Joanna Snowarska, det. Marek Snowarski
/okolice Milicza/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301] (as: Xerocomus pelletieri), Bodziarczyk i Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk i Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190[1324], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364] (as: P. pelletieri), Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373] (as: P. pelletieri), Chachuła & Kujawa (2008)[1377]Chachuła & Kujawa (2008) Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały).[1377], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: P. pelletieri), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Xerocomus pelletieri), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Xerocomus pelletieri), Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537] (as: P. pelletieri), Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: Xerocomus pelletieri), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2006)[1715]Krotoski (2006) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005.[1715], Krotoski (2011)[1721]Krotoski (2011) Wzgórze Grzybówka.[1721] (as: P. pelletieri), Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744] (as: P. pelletieri), Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769] (as: P. pelletieri), Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770] (as: P. pelletieri), Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772] (as: P. pelletierii), Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774] (as: P. pelletieri), Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775] (as: P. pelletierii), Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: P. pelletieri), Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798] (as: P. pelletieri), Ławrynowicz (2001)[1859]Ławrynowicz (2001) Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich.[1859], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996] (as: P. pelletieri), Ronikier (2005)[2135]Ronikier (2005) Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.[2135], Ronikier (2020)[2151]Ronikier (2020) Poroblaszek żółtoczerwony Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél.[2151] (as: P. pelletieri), Ronikier & Skoczek (2019)[2160]Ronikier & Skoczek (2019) Aktualne rozmieszczenie Phylloporus pelletieri (Boletaceae) w Polsce.[2160] (as: P. pelletieri), Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2439]Wilga (2004) Stanowiska Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. (Basidiomycota) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.[2439], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2004f)[2445]Wilga (2004f) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu "Dolina Mirachowskiej Strugi" na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Bot. Cassubica 4: 62-64[2445] (as: P. pelletieri), Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wilga & Wantoch-Rekowski (2015)[2484]Wilga & Wantoch-Rekowski (2015) Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2484] (as: P. pelletieri), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: P. pelletieri), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Xerocomus pelletieri), Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:34 1 znaleziska Phylloporus pelletieri (poroblaszek żółtoczerwony) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 338816 BB09 153239 BE27 361355 BF26 15550 CA67 202494 217195 287947 CA69 370194 CA71 109769 CA79 264984 265781 CA86 203290 CA89 142994 CA97 116408 CB07 191045 CB09 171297 DA80 108150 109258 114769 114783 138730 142844 169918 190848 370890 DB06 346360 347660 359666 DE95 190324 DF68 170707 DF85 36253 DF94 85525 137094 179889 DF98 170365 DG04 111696 136985 EF62 347393 EF88 27029 EF94 150774 EG19 75084 EG23 16341 FE24 359330 FF52 374762 FF93 70688 189621 308829 FG28 37028 FG32 45766 FG47 107953

ID 15 550 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Kotlina Kłodzka, okolice Podzamka, BF26; data zbioru: 5 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młode jesiony, dąb, buk, świerki, klony, sosny - mieszanina :), Na skarpie na poboczu drogi, gliniasta, mokra, Na długości ok. 30m pobocza dużo owocników, wiele spleśniałych.; leg. det. Piotr Perz; eksykat: 20050705-002-PERZ; uwagi: Jest bardzo dużo młodych [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Ronikier A. 2003. Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 89–93; Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 16 341 oznaczenie: Phylloporus rhodoxanthus; lokalizacja: Beskid Sądecki/Obidza - gm. Łącko, pow. nowosądecki, EG23; data zbioru: 17 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (brzoza, jodla, świerk, nieco dalej sosna, modrzew), u podnóża zmurszałego pnia (brzozy), trzy owocniki (zrośnięte); leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: KRAM-F 55269; uwagi: fot.13269 fot.13270 [notatka: tak] [fotografie: TAK/skany]; publikacja: Ronikier A. 2003. Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 89–93; Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

13269
13270

ID 27 029 oznaczenie: Phylloporus rhodoxanthus; lokalizacja: Swoszowa woj. małopolskie gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km N od kościoła, EF88; data zbioru: 27 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany - sosna, brzoza, buk, jodła (w kolejności udziału w drzewostanie), na ziemi - podłoże gliniaste z piaskiem, dość suche, pokryte ściółką. Miejscami borówka czernica, wrzos, bliźniczka, mchy, prawdopodobnie pojedynczo, patrz - uwagi; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: brak; uwagi: odnaleziono tylko jeden owocnik wcześniej przez kogoś zerwany i porzucony; Poroblaszek żółtoczerwony; fot.27706 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

27706

ID 36 253 oznaczenie: Phylloporus rhodoxanthus; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF85; data zbioru: 6 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las lipowo-grabowy, Na ziemi, Sześć osobników, dwa razem, a pozostałe pojedynczo; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/PCH/26.08.06; uwagi: Owocniki te porastały grzbiet przy nieużytkowanym już szlaku zrywkowym.; fot.43426 fot.43427 fot.43428 fot.43429 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów;

43426
43427
43428
43429

ID 37 028 oznaczenie: Phylloporus rhodoxanthus; lokalizacja: Rezerwat, FG28; data zbioru: 26 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy, Na ziemi, Dwa owocniki 50 cm od siebie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/26.08.06; uwagi: Te dwa owocniki, to jedyne jakie udało mi sie znaleść na terenie Rezerwatu. Rosły na stomym zboczu, nad potokiem.; fot.44970 fot.44971 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

44970
44971

ID 45 766 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, FG32; data zbioru: 24 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (buki, jodły sosny, brzozy i in.), na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/6.09.10; uwagi: fot.59070 fot.59071 fot.59072 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

59070
59071
59072

ID 70 688 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: okolice miejscowości Czarnorzeki, pow Krosno, FF93; data zbioru: 7 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie sosna i buk, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/6.09.10; uwagi: fot.105705 fot.105706; poroblaszek żółtoczerwony [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

105705
105706

ID 75 084 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Bodaki - Beskid Niski, pow. Gorlice, 2 km SW, EG19; data zbioru: 28 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las bukowy z domieszką brzozy, grabu i sosny, na ziemi wśród skąpej ściółki i mchu, gleba kwaśna, kamienista na podłożu piaskowca, pojedynczy niewielki owocnik, już wywrócony; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Poroblaszek żółtoczerwony; fot.115950 fot.115951 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

115950
115951

ID 85 525 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: 1 km SE od tartaku w Międzybrodziu Bialskim, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF94; data zbioru: 25 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na zboczu koryta wyschniętego górskiego potoku, w pobliżu buki, brzozy, dęby, graby, pojedyncze świerki i olchy, na ziemi w mchu i trawie, cztery pojedyncze owocniki wyrastające w odstępie kilku dni; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: na tym stanowisku zauważony przed trzema laty, rocznie kilka owocników w lipcu, sierpniu; fot.137884 fot.137885 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

137884
137885

ID 107 953 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: 3 km WS Bereźnica Wyżna, gmina Solina, pow. leski, woj. podkarpackie, FG47; data zbioru: 13 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, jeden owocnik przewrócony leżący na leśnej drodze; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JG/21.08.08; uwagi: fot.186390 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186390

ID 108 150 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Gdańsk Wąwóz Huzarów TPK, DA80; data zbioru: 27 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, W ziemi wraz (pomiędzy)podgrzybkami złotawymi, Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/23.08.08; uwagi: fot.186839 fot.186840 fot.186841 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186839
186840
186841

ID 109 258 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA80; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, W ziemi, jeden zerwany i porzucony owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/9.12.10; uwagi: fot.189581 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

189581

ID 109 769 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: 2 km N, Stara Dąbrowa, gm. Damnica, pow. Słupsk, CA71; data zbioru: 18 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na poboczu drogi leśnej w lasach liściastych (buk, brzoza), na mchu porastającym przydrożne rowy, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie; uwagi: Poroblaszek żółtoczerwony; fot.190755 fot.190756 fot.190757 fot.190758 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190755
190756
190757
190758

ID 111 696 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: 3 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. śląskie, DG04; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy leśnej drodze pomiędzy lasem bukowym i świerkowym, na gliniastej skarpie przy drodze, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.195161 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195161

ID 114 769 oznaczenie: Phylloporus rhodoxanthus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA80; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza, Na granicy lasu i łęgu pod grabami, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202158 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202158

ID 114 783 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Gdańsk Oliwa wzgórze Pachołek, DA80; data zbioru: 3 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, w ziemi, 1 owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202209 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202209

ID 116 408 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: las nad jeziorem Potulskim - Krzeszna, CA97; data zbioru: 27 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Kozak, det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/29.09.08; uwagi: oznaczyła w miejscu znalezienia Anna Kujawa [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 136 985 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj.śląskie, przy szlaku prowadzącym z zapory w Tresnej na Jaworzynkę, DG04; data zbioru: 26 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: po jednej stronie las grabowo – bukowy, po drugiej mieszany z przewagą grabów, buków i świerków, na ziemi, podłoże gliniaste, kamieniste, trzy owocniki oddalone od siebie o ok 50 cm; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.252542 fot.252543 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

252542
252543

ID 137 094 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: 1 km SE tartak Międzybrodzie Bialskie, pow. żywiecki, woj. Śląskie, DF94; data zbioru: 5 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na zboczu koryta wyschniętego górskiego potoku, w pobliżu buki, brzozy, dęby, graby, pojedyncze świerki i olchy, na ziemi w mchu i trawie, trzy owocniki obok siebie, w odległości dwóch metrów kolejne dwa; leg. Justyn Kołek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z 2007 r ID: 85525; fot.252730 fot.252731 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

252730
252731

ID 138 730 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA80; data zbioru: 23 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd grab,sosna,dąb,brzoza, na zmurszałym pniu, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/9.11.10; uwagi: fot.257383; N54*23,494'; E018*33,110'; 65 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257383

ID 142 844 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 26 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,leszczyna,grab, W ziemi, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268112; N 54*23,140'; E 018*33,273'; 62 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268112

ID 142 994 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Gdańsk Oliwa koniec Doliny Samborowo TPK, CA89; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, W ziemi, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268505; N 54*22,972'; E 018*32,945'; 95 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268505

ID 150 774 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Brzeski, gm. Iwkowa, Iwkowa, EF94; data zbioru: 4 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką innych gatunków, na ziemi przy leśnej drodze, 5 owocników na 2 stanowiskach (2+3) oddalonych od siebie o około 1 km; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.288692 fot.288693 fot.288694 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

288692
288693
288694

ID 153 239 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: 1,5 km E Biesowice, pow. pow.słupski, woj. woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowy z domieszką buka i brzozy nad brzegiem rzeki Wieprza, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.296140 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

296140

ID 169 918 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Zielona, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 8 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,grab,dąb, w ziemi, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/5.11.10; uwagi: fot.358723 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

358723

ID 170 365 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: las w Jasienicy, kierunek Sułkowice, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF98; data zbioru: 1 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, buki, świeki, modrzewie, na ziemi, w grupie, trzy owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: fot.360374 fot.360375 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

360374
360375

ID 170 707 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Las Tyniecki (w kierunku Skawińskiej Strefy Inwestycyjnej), Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 18 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, dęby, brzozy, buki, w wysokiej ale niezbyt gęstej trawie, w grupie 5 owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: fot.361336 fot.361337 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

361336
361337

ID 171 297 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB09; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy grab,osika,brzoza,buk,lipa, w ziemi, 4 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.363456 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

363456

ID 179 889 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: 1 km SE od tartak w Międzybrodziu Bialskim, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF94; data zbioru: 9 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na zboczu koryta wyschniętego górskiego potoku, w pobliżu buki, brzozy, dęby, graby, pojedyncze świerki i olchy, na ziemi w trawie i mchu, na dwóch m kw siedemnaście owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.390060 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

390060

ID 189 621 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Wola Jasienicka, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie buk z domieszką jodły, brzozy, miejscami sosny, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.435960 fot.435961 fot.435962 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

435960
435961
435962

ID 190 324 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Złoty Potok rezerwat Parkowe, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 21 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, sosna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110821/0002; uwagi: fot.439013 fot.439014 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

439013
439014

ID 190 848 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 31 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką sosny,dębu, w ziemi, kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/5.10.11; uwagi: fot.441546 fot.441547; forma ochrony-Trójmiejski PK [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

441546
441547

ID 191 045 oznaczenie: Phylloporus pelletieri (Lev.) Quel.; lokalizacja: rezerwat Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim, pow. kartuski, woj. pomorskie, CB07; data zbioru: 19 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: acidofilna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Dariusz Kamiński Toruń; eksykat: nie; uwagi: w północno-wschodniej części rezerwatu, przy krawędzi zbocza; fot.442596 [notatka: TAK, informacja w planie ochrony rezerwatu] [fotografie: tak];

442596

ID 202 494 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA67; data zbioru: 9 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/10.12.12; uwagi: fot.506235 fot.506236; obszar Natura 2000 [notatka: nie] [fotografie: tak];

506235
506236

ID 203 290 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Staniszewskie Zdroje, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA86; data zbioru: 29 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, ziemia, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.13; uwagi: fot.509496 fot.509497 [notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu S.Zd.] [fotografie: tak];

509496
509497

ID 217 195 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; • potwierdzenie ID202 494; lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA67; data zbioru: 20 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza bazy; uwagi: fot.576267 fot.576268 [notatka: nie] [fotografie: tak];

576267
576268

ID 264 984 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Droga Nadleśnicych, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 29 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, dąb, sosna, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.774634 fot.774635 [notatka: nie] [fotografie: tak];

774634
774635

ID 265 781 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Droga Nadleśnicych, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 18 sie 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, dąb, sosna, ziemia, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.778928 [notatka: nie] [fotografie: tak];

778928

ID 287 947 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Kalwaria Wejherowska, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA67; data zbioru: 30 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.864274 fot.864275 [notatka: nie] [fotografie: tak];

864274
864275

ID 308 829 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Węglówka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 6 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z zosną, leszczyną, brzozą, być może bukiem i in., na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006721; uwagi: fot.962008 fot.962009 [notatka: nie] [fotografie: tak];

962008
962009

ID 338 816 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Szczyrk, pow. bielski, woj. Śląskie; data zbioru: 17 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-świerkowy, na ziemi, w grupie(3); leg. det. Urszula Pilarz; uwagi: fot.1187449 fot.1187450 fot.1187451 fot.1187452 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1187449
1187450
1187451
1187452

ID 346 360 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'20.3"N 19°28'50.7"E], DB06; data zbioru: 12 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą dębu czerwonego, w pobliżu graby, buki, na mchu, 2 owocniki oddalone do siebie ok 20 m.; leg. Stanisław Kosiński, det. Sławek Magier; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Wątek bio-forum: [bf:1238878]; GPS:; Uwaga: owocniki zebrane bez znajomości gatunku, jako podobne do podgrzybka złotoporego.; Poroblaszek żółtoczerwony [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1238878 ;

ID 347 393 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Puszcza Niepołomicka otulina rezerwatu Gibiel, pow. wielicki, woj. małopolskie, EF62; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, grab, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1248591 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1248591

ID 347 660 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 120 m. N od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'36.9"N 19°27'51.5"E], DB06; data zbioru: 14 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, Na ziemi, w mchu, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1250018] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1250018 ;

ID 359 330 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Rąblów, 22.091514 , 51.308314, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 24 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, topola, sosna, brzoza, lipa), Na pionowym zboczu drogi prowadzącej do niecki wąwozu., Pięć owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0011169; uwagi: fot.1355394 fot.1355395 fot.1355396 [fotografie: tak];

1355394
1355395
1355396

ID 359 666 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, 80 m. W od jez. Goplenica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'31.6"N 19°28'01.7"E], DB06; data zbioru: 1 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, na skarpie w mchach, 1 owocnik, obgryziony; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1359683 fot.1359684 fot.1359685 fot.1359686 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1359683
1359684
1359685
1359686

ID 361 355 oznaczenie: Phylloporus rhodoxanthus; lokalizacja: Uraz, pow. trzebnicki, woj. Dolnośląskie, BE27; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna dąbrowa, piaszczyste, kwaśne, 6 owocników w rozproszeniu; leg. det. Piotrek Jagodziński; uwagi: kilka owocników rosło na skraju lasu dębowego i monokultury sosnowej, w lesie pomiędzy miejscowościami Uraz i Rościsławice. fot.1374195 fot.1374196 fot.1374197 [fotografie: tak];

1374195
1374196
1374197

ID 370 194 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: S, Rumia, 54.55179 N, 18.40027 E, pow. wejherowski, woj. Pomorskie, CA69; data zbioru: 7 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, w okolicy głównie buki, na piasku, pojedynczo; leg. Adam Kumiszcza, det. Tymian Tymianek; uwagi: Znaleziono kilka owocników w tym samym miejscu, część rosła pojedynczo, część w grupie. Wszystkie na piasku, na skraju piaskowej drogi; fot.1459572 fot.1459573 [fotografie: tak];

1459572
1459573

ID 370 890 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina strumienia Strzyża, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 23 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z dębem i sosną, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Owocnik zerwany i porzucony, a zatem wysyłam do kustosza dla celów naukowych; fot.1466365 fot.1466366 fot.1466367 fot.1466368 [fotografie: tak];

1466365
1466366
1466367
1466368

ID 374 762 oznaczenie: Phylloporus pelletieri; lokalizacja: Czarna Sędziszowska, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie [50°09'22.9"N 21°46'08.2"E], FF52; data zbioru: 10 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, głównie bukowy, ziemia, jeden egzemplarz; leg. det. Sebastian Bednarz; eksykat: NIE- gatunek chroniony; uwagi: W dniu 5.09.2021 znalazłem kilka podblaszków w okolicy . Grzyb którego zgłaszam rósł w promieniu kilkudziesięciu może kilkuset! metrów na zachód. Nie notowałem współrzędnych na bieżąco, dlatego posługuję się stanowiskiem sprzed dwóch lat jako punktem odniesienia bo było bardziej charakterystyczne tego tegorocznego nie potrafiłem odnaleźć!. fot.1504896 fot.1504897; Podblaszki sprzed dwóch lat: fot.1504898 fot.1504899 fot.1504900 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1504896
1504897
1504898
1504899
1504900
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji