Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél.

boczniak mikołajkowy

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.5 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.