jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia pruinata (Pers.) A.L. Sm.

plamica przyprószona