grzyby.pl

Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm.

drobnołuszczak żółtawy, łuskowiec żółty
Pluteus fayodii Damblon, Darimont et Lambinon · Pluteus flavobrunneus J. Favre · Pluteus luteomarginatus Rolland · Pluteus sororiatus (P. Karst.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusPluteus insidiosusdrobnołuszczak brązowoostrzowy (Pluteus luctuosus)
Pluteus leoninus (drobnołuszczak żółtawy)
22.06.2002, Drietoma, Słowacja; copyright © by Mírek Junek
Pluteus leoninus (drobnołuszczak żółtawy)
Pluteus leoninus (drobnołuszczak żółtawy)

owocnik

Pluteus leoninus (drobnołuszczak żółtawy)
Kapelusz nieco higrofaniczny, wilgotny złotożółty z brązowożółtym centrum i prążkowanym brzegiem, suchy jasny żółtawo-brązowy; brzeg kapelusza ostry; (20) 25-40 (70) mm, młody stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem wypukły do płaskiego, często z płaskim garbkiem; powierzchnia głaska, śliska, pod szkłem powiększającym drobno oprószona.

Blaszki młode białe, potem różowe, czasem przy obwodzie kapelusza złotawe; szerokie, wolne.

Trzon równogruby, 40-50 (90) x 2-4 (6) mm, elastyczny, młody biały, potem żółtawy do oliwkowożółtego, ciemniej wybarwiony u podstawy; młody pełny, potem pusty; powierzchnia z wydłużonymi białymi włókienkami.

Miąższ białawy, pod skórką kapelusza żółty; cienki, zapach słaby rzodkwi lub brak, smak łagodny.Kapelusz nieco higrofaniczny, wilgotny złotożółty z brązowożółtym centrum i prążkowanym brzegiem, suchy jasny żółtawo-brązowy; brzeg kapelusza ostry; (20) 25-40 (70) mm, młody stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem wypukły do płaskiego, często z płaskim garbkiem; powierzchnia głaska, śliska, pod szkłem powiększającym drobno oprószona.

space

Trzon równogruby, 40-50 (90) x 2-4 (6) mm, elastyczny, młody biały, potem żółtawy do oliwkowożółtego, ciemniej wybarwiony u podstawy; młody pełny, potem pusty; powierzchnia z wydłużonymi białymi włókienkami.

space

Pileus slightly hygrophanous, when moist golden-yellow and brown-yellow in the centre and with a striate margin, dry light-coloured, yellowish-brown; pileal margin acute; (20) 25-40 (70) mm, when young conic-campanulate, with age convex to plane, often with a flat umbo; surface smooth, lubricous, under a magnifying glass finely pruinose.

Lamellae young white, later pink, sometimes at the pileal margin golden coloured; broad, free.

Stipe equal, 40-50 (90) x 2-4 (6) mm, elastic, when young white, later yellowish to olive-yellow, darker at the base; when young solid, later hollow; surface with elongated white fibrils.

Flesh whitish, under cuticle of the cap yellow; thin, odour weak raphanoid or none, taste mild.

Pileus slightly hygrophanous, when moist golden-yellow and brown-yellow in the centre and with a striate margin, dry light-coloured, yellowish-brown; pileal margin acute; (20) 25-40 (70) mm, when young conic-campanulate, with age convex to plane, often with a flat umbo; surface smooth, lubricous, under a magnifying glass finely pruinose.

space

Stipe equal, 40-50 (90) x 2-4 (6) mm, elastic, when young white, later yellowish to olive-yellow, darker at the base; when young solid, later hollow; surface with elongated white fibrils.

space

zarodniki

Wysyp zarodników łososiowy, różowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie.Wysyp zarodników łososiowy, różowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie.
Spore print salmon coloured, pink. Spores ellipsoid, smooth.
Spore print salmon coloured, pink. Spores ellipsoid, smooth.

cechy mikroskopowe

Cystydy na ostrzu blaszek bez kolczastych wyrostków. Skórka kapelusza zbudowana z wydłużonych komórek.Cystydy na ostrzu blaszek bez kolczastych wyrostków. Skórka kapelusza zbudowana z wydłużonych komórek.
Cystydia on the edge of the lamellae without echinulate outgrowths. Cuticle of the cap built of elongated cells.
Cystydia on the edge of the lamellae without echinulate outgrowths. Cuticle of the cap built of elongated cells.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają zwykle pojedynczo, w lasach liściastych i mieszanych, na opadłych i zagrzebanych w ziemi gałązkach i na murszejących pniakach, na drewnie drzew liściastych i iglastych; lipiec-październik.Nieczęsty. Owocniki wyrastają zwykle pojedynczo, w lasach liściastych i mieszanych, na opadłych i zagrzebanych w ziemi gałązkach i na murszejących pniakach, na drewnie drzew liściastych i iglastych; lipiec-październik.
Not common. Usually solitary, on fallen and buried branches and rotten stumps in deciduous and mixed forests.
Not common. Usually solitary, on fallen and buried branches and rotten stumps in deciduous and mixed forests.
Drobnołuszczak żółtooliwkowy (Pluteus chrysophaeus) ma trzon biały, zwykle jest ciemniej zabarwiony, skórkę kapelusza ma zbudowaną z kulistych komórek (a nie z wydłużonych).

Drobnołuszczak żółtonogi (Pluteus romellii) też ma skórkę kapelusza zbudowaną z kulistych komórek, a trzon jest żółty.Drobnołuszczak żółtooliwkowy (Pluteus chrysophaeus) ma trzon biały, zwykle jest ciemniej zabarwiony, skórkę kapelusza ma zbudowaną z kulistych komórek (a nie z wydłużonych).

space

drobnołuszczak żółtooliwkowy (Pluteus chrysophaeus) has a white stipe, usually darker coloured, cuticle of the cap built of globose cells (not elongated). drobnołuszczak żółtonogi (Pluteus romellii) (photo) has also pileal cuticle built of globose cells, its stipe is yellow.
drobnołuszczak żółtooliwkowy (Pluteus chrysophaeus) has a white stipe, usually darker coloured, cuticle of the cap built of globose cells (not elongated). drobnołuszczak żółtonogi (Pluteus romellii) (photo) has also pileal cuticle built of globose cells, its stipe is yellow.