grzyby.pl

Phlegmacium olidum (J.E. Lange) Niskanen et Liimat.

zasłonak ziarnisty
Cortinarius olidus J.E. Lange [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius ochrophylluszasłonak miedzianogłowy (Cortinarius orichalceus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach mieszanych i w buczynach; na ziemi.W lasach mieszanych i w buczynach; na ziemi.