jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia spadicea Leight.

plamica kasztanowata