grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk

twardziaczek cuchnący, pępownik niemiły
Micromphale foetidum (Sowerby) Singer · Marasmiellus foetidus (Sowerby) Antonín
Gymnopus Gymnopus Gymnopus GymnopusGymnopusłysostopek kapuściany (Gymnopus brassicolens)twardziaczek kapuścianny (Paragymnopus perforans)
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
21.09.2008, las pod Kołobrzegiem; copyright © by Tadeusz Twardy
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
owocniki od spodu

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080921.1.tt - Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący); las pod Kołobrzegiem
080921-1
leg. Tadeusz Twardy
/las pod Kołobrzegiem/ #5