Tx: 845
grzyby.pl

Gymnopus foetidus (Sowerby) J.L. Mata et R.H. Petersen

twardziaczek cuchnący, pępownik niemiły
Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk · Marasmiellus foetidus (Sowerby) Antonín [gł. w czekl.] · Micromphale foetidum (Sowerby) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
owocniki od spodu

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i w mieszanych, na opadłych gałązkach drzew i krzewów liściastych, np. grabów i leszczyny; czerwiec-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#5
tt.080921-1
leg. Tadeusz Twardy
/las pod Kołobrzegiem/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300] (as: Micromphale foetidum), Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Micromphale foetidum), Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455] (as: Micromphale foetidum), Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558] (as: Micromphale foetidum), Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589] (as: Gymnopus foetidus), Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Kudławiec (2014)[1737]Kudławiec (2014) Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycetes projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. W: Dominik J. (red.). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów, Wyd. EKWITA, Gdańsk: 31-42[1737], Kudławiec et al. (2014)[1745]Kudławiec et al. (2014) Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne.[1745], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840] (as: Micromphale foetidum), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997] (as: Micromphale foetidum), Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255] (as: Gymnopus foetidus), Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Gymnopus foetidus), Zieliński et al. (2011)[2568]Zieliński et al. (2011) Ścieżkami Pańskiej Góry.[2568]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:00 1 znaleziska Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB01 116175 CA97 36164 CA98 150080 173736 EF14 184251 FG23 366464 GC01 262379 GC02 194862 252498

ID 36 164 oznaczenie: Marasmiellus foetidus; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las., CA97; data zbioru: 2 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., Zmurszały pień buka., Masowo; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/30.07.06; uwagi: fot.43179 fot.43180 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

43179
43180

ID 116 175 oznaczenie: Marasmiellus foetidus; lokalizacja: Zachodniopomorskie, Kołobrzeg-Podczele 500 m S, BB01; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotna brzezina, na leżący gałęziach brzozy, masowo w kępach; leg. Tadeusz Twardy, det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TT/14.10.08; uwagi: fot.205018 fot.205019 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

205018
205019

ID 150 080 oznaczenie: Micromphale foetidum; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Jar Raduni-Babi Dół gm.Żukowo, CA98; data zbioru: 17 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy olsza czarna,olsza szara,wiąz,topola osika,lipa,leszczyna, na leszczynie?, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Piotr Chachuła; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.286494; fot.286495; dyskusja o znalezisku; [bf:286370] [notatka: tak Grzyby Jaru Raduni M.S.W.&M.W.R.] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 286370 ;

ID 173 736 oznaczenie: Micromphale foetidum; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab, Na powalonym buku, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.371347 fot.371348 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni] [fotografie: tak];

371347
371348

ID 184 251 oznaczenie: Micromphale foetidum; lokalizacja: NE Krzyżanowice, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 6 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty: grab, klon, dąb, leszczyna, na leżących pozbawionych kory gałęziach, na kilku gałęziach po kilka i kilkanaście owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, wyślę do Ani; uwagi: fot.402898 fot.402899 fot.402900 [notatka: nie] [fotografie: tak];

402898
402899
402900

ID 194 862 oznaczenie: Micromphale foetidum; lokalizacja: 6 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 5 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stosunkowo jeszcze młody las iglasty(świerk, sosna) z małą domieszką krzewów liściastych, Na grubszych gałązkach lisciastego (prawdopodobnie) ale równiez i na cieniutkich gałązkach świerkowych., masowo, kilkadziesiąt owocników.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/1.02.12; uwagi: fot.462325 fot.462326 fot.462327 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

462325
462326
462327

ID 252 498 oznaczenie: Micromphale foetidum; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 3,5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 1 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na zawieszonym tuż nad ziemią drągu liściastego, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004184; uwagi: fot.726027 fot.726028 fot.726029 [notatka: nie] [fotografie: tak];

726027
726028
726029

ID 262 379 oznaczenie: Micromphale foetidum; lokalizacja: skraj Puszczy Knyszyńskiej (Pólko), okolice Supraśli, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 15 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie mieszane, teren podmokły, na fragmencie drewna niewiadomego pochodzenia, kilkanaście owocików na długości około 30cm substratu; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005942; uwagi: fot.764374 fot.764375 fot.764376 [notatka: nie] [fotografie: tak];

764374
764375
764376

ID 366 464 oznaczenie: Gymnopus foetidus; lokalizacja: Rymanów Zdrój, w jego południowej części, w dolinie Czarnego Potoku, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG23; data zbioru: 11 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany - jodły i wszekie liściaste ( klon, olcha, grab, buk ), na metrowym kawałku drewna leżacym w korycie cieku wodnego, 6 owocników w grupie; leg. det. Janusz Słowiński; eksykat: Tak, przyślę kustoszowi Błażej Gierczyk; uwagi: [bf:1394501] [notatka: [bf:1394501]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1394501 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji