grzyby.pl

Gymnopus foetidus (Sowerby) J.L. Mata et R.H. Petersen

twardziaczek cuchnący, pępownik niemiły
Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk · Marasmiellus foetidus (Sowerby) Antonín [główna w czekliście] · Micromphale foetidum (Sowerby) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopus Gymnopus Gymnopus GymnopusGymnopus twardziaczek (Marasmiellus) twardziaczek (Marasmiellus)twardziaczek (Marasmiellus)łysostopek kapuściany (Gymnopus brassicolens)szczetkostopek szpilkowy (Gymnopus androsaceus)
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
21.09.2008, las pod Kołobrzegiem; copyright © by Tadeusz Twardy
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
owocniki od spodu

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i w mieszanych, na opadłych gałązkach drzew i krzewów liściastych, np. grabów i leszczyny; czerwiec-październik.W lasach liściastych i w mieszanych, na opadłych gałązkach drzew i krzewów liściastych, np. grabów i leszczyny; czerwiec-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080921.1.tt - Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący); las pod Kołobrzegiem
080921-1
leg. Tadeusz Twardy
/las pod Kołobrzegiem/ #5