grzyby.pl

Gymnopus foetidus (Sowerby) J.L. Mata et R.H. Petersen

twardziaczek cuchnący, pępownik niemiły
Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk · Marasmiellus foetidus (Sowerby) Antonín [gł. w czekl.] · Micromphale foetidum (Sowerby) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)
owocniki od spodu

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i w mieszanych, na opadłych gałązkach drzew i krzewów liściastych, np. grabów i leszczyny; czerwiec-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#5
tt.080921-1
leg. Tadeusz Twardy
/las pod Kołobrzegiem/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3409]
    Marasmiellus foetidus (Sowerby) Antonín, Halling & Noordel. — wg Index Fungorum: Micromphale foetidum (Sowerby) Singer · synonimy: Marasmius foetidus (Sowerby) Singer, Micromphale foetidum (Sowerby) Fr., M. venosum (Pers.) Gray
    publikacje: Friedrich 2006, Lisiewska 2006 (as: Micromphale foetidum), Flisińska 2000 (as: Micromphale foetidum), Halama i Panek 2000 (as: Micromphale foetidum), Friedrich 2002 (as: Micromphale foetidum), Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krotoski 2009, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011 (as: Micromphale foetidum), Zieliński i in. 2011, Kudławiec 2014, Kujawa i Gierczyk 2013a, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Chachuła i in. 2015 , Bartnik i in. 2015 (as: Micromphale foetidum), Stasińska i Sotek 2016 (as: Gymnopus foetidus), Wojewoda i in. 2016 (as: Gymnopus foetidus), Gierczyk i in. 2018b, Hoffeins i in. 2017 (as: Gymnopus foetidus), Gierczyk i in. 2019a, Kujawa i in. 2019

znaleziska Gymnopus foetidus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-01 116175 CA-97 36164 CA-98 150080 173736 EF-14 184251 FG-23 366464 GC-01 262379 GC-02 194862 252498

 ID36164  Marasmiellus foetidus; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 02.07.2006; Buczyna.; Zmurszały pień buka. Masowo; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 43179 fot. 43180

 ID116175  Marasmiellus foetidus; Zachodniopomorskie, Kołobrzeg-Podczele 500 m S, BB-01; 2008.09.21; wilgotna brzezina; na leżący gałęziach brzozy masowo w kępach; leg. Tadeusz Twardy; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TT/14.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 205018 fot. 205019

ID150080 Micromphale foetidum; Rezerwat Przyrody Jar Raduni-Babi Dół gm.Żukowo, CA-98; 2009.10.17; Las łegowy olsza czarna,olsza szara,wiąz,topola osika,lipa,leszczyna; na leszczynie? kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Grzyby Jaru Raduni M.S.W.&M.W.R.
uwagi: fot. 286494
fot. 286495
dyskusja o znalezisku
https://www.bio-forum.pl/messages/33/286370.html

ID173736 Micromphale foetidum; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.09.11; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab; Na powalonym buku kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 371347 fot. 371348

ID184251 Micromphale foetidum; NE Krzyżanowice, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2010.08.06; las liściasty: grab, klon, dąb, leszczyna; na leżących pozbawionych kory gałęziach na kilku gałęziach po kilka i kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, wyślę do Ani, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 402898 fot. 402899 fot. 402900

 ID194862  Micromphale foetidum; 6 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2011,07,05; stosunkowo jeszcze młody las iglasty(świerk, sosna) z małą domieszką krzewów liściastych; Na grubszych gałązkach lisciastego (prawdopodobnie) ale równiez i na cieniutkich gałązkach świerkowych. masowo, kilkadziesiąt owocników.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 462325fot. 462326fot. 462327

 ID252498  Micromphale foetidum; Puszcza Knyszyńska, około 3,5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2014.09.01; las mieszany; na zawieszonym tuż nad ziemią drągu liściastego kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004184, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 726027 fot. 726028 fot. 726029 ID262379  Micromphale foetidum; skraj Puszczy Knyszyńskiej (Pólko), okolice Supraśli, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015,06,15; zadrzewienie mieszane, teren podmokły; na fragmencie drewna niewiadomego pochodzenia kilkanaście owocików na długości około 30cm substratu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005942, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764374fot. 764375fot. 764376

ID366464 Gymnopus foetidus; Rymanów Zdrój, w jego południowej części, w dolinie Czarnego Potoku, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG-23; 2022.11.11; Las mieszany - jodły i wszekie liściaste ( klon, olcha, grab, buk ); na metrowym kawałku drewna leżacym w korycie cieku wodnego 6 owocników w grupie; leg. Janusz Słowiński; det. Janusz Słowiński; eksykat: Tak, przyślę kustoszowi Błażej Gierczyk, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1394501.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1394501.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji