grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Pseudephebe minuscula (Arnold) Brodo et D. Hawksw.

cienik wełnisty tarczownica wełnista