Lycoperdon mammiforme (purchawka łatkowata)
pokrój

cechy makroskopowe

Lycoperdon mammiforme (purchawka łatkowata)
Owocnik gruszkowaty; 20-40(60) mm wysokości, 10-20 mm średnicy. U podstawy zwykle dobrze wykształcone ryzomorfy.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) początkowo beżowa, z wiekiem ciemnieje, żółtobrązowa, brudnobrązowa; miękko papierowa. U dojrzałych owocników rozrywa się na szczycie owocnika, tworząc kolistawe ujście dla zarodników.

space

Barwa masy zarodników ciemnobrązowa.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kuliste, z kroplą silnie załamującą światło, grubo brodawkowane (8-12 brodawek na obwodzie), grubościenne (ściana 1-1.6 µm grubości). 4-5(6) µm średnicy, wymieszane z licznymi odłamanymi sterygmami.

space

Nibywłośni brak.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Bardzo rzadka. Na jesienią, ciepłych stanowiskach, w lasach liściastych, częściej w dębowo-grabowych, na obrzeżach lasów, na glebach wapiennych.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalne są młode owocniki, o wnętrzu jeszcze białym. [105]
Młodsze owocniki łatwe do oznaczenia z uwagi na wybitnie charakterystyczne, grube, kłaczkowate fragmenty egzoperydium. Starsze bez tych resztek osłony, mogą być mylone z innymi gatunkami purchawek, w szczególności z purchawką miękką (Lycoperdon molle).

wybrane okazy · selected collections

#3
05 10 07 - 9
/Słowacja, Strazovske vrchy, Pruzina-Priedhorie, udolie Strazovskeho potoka, NPR Strazov, sedlo Samostrel/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005)[1266]Adamczyk (2005) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland.[1266], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Gumińska (2000)[1535]Gumińska (2000) Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes).[1535], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2018)[1998]Narkiewicz (2018) Nowe stanowiska purchawki łatkowatej Lycoperdon mammiforme Pers. w Górach Kaczawskich.[1998], Wojewoda (2005)[2529]Wojewoda (2005) Lycoperdon mammiforme Pers.: Pers.[2529], Żurawlew (2018)[2581]Żurawlew (2018) Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego.[2581]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:34 1 znaleziska Lycoperdon mammiforme (purchawka łatkowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE95 352553 DF17 352550 352552 FG00 373071 FG23 365655

ID 352 550 oznaczenie: Lycoperdon mammiforme; lokalizacja: Szypowice, pow. zawierciański, woj. śląskie, DF17; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła z domieszkami, ziemia pod jodłą i bukiem, kilkanaście owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.1292121 fot.1292122 fot.1292123 fot.1292124 fot.1292125 fot.1292126 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1292121
1292122
1292123
1292124
1292125
1292126

ID 352 552 oznaczenie: Lycoperdon mammiforme; lokalizacja: Giebło, pow. zawierciański, woj. śląskie, DF17; data zbioru: 9 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, ziemia, kilka owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.1292188 fot.1292189 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1292188
1292189

ID 352 553 oznaczenie: Lycoperdon mammiforme; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 16 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy, ziemia, kilka owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.1292192 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1292192

ID 365 655 oznaczenie: Lycoperdon mammiforme; lokalizacja: około 1 km na południe od Rymanowa Zdroju, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 8 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego-w tym konkretnym stanowisku jodły i lipa, na ziemi w pobliżu lipy, kilka owocników na kilkunastu metrach kwadratowych; leg. det. Janusz Słowiński; rev. Błażej Gierczyk 28 mar 2024; eksykat: BGF0011858; uwagi: [bf:1259920]; związane wątki bio-forum.pl: 1259920 ;

ID 373 071 oznaczenie: Lycoperdon mammiforme; lokalizacja: Cieklin (Cieklinka 512 m), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG00; data zbioru: 17 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy, miejscami dęby i murszejące karpy po ściętych dębach, na ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1489926 fot.1489927 fot.1489928 fot.1489929 fot.1489930 fot.1489931 fot.1489932 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1489926
1489927
1489928
1489929
1489930
1489931
1489932
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji