Lycoperdon mammiforme (purchawka łatkowata)
pokrój

cechy makroskopowe

Lycoperdon mammiforme (purchawka łatkowata)
Owocnik gruszkowaty; 20-40(60) mm wysokości, 10-20 mm średnicy. U podstawy zwykle dobrze wykształcone ryzomorfy.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) początkowo beżowa, z wiekiem ciemnieje, żółtobrązowa, brudnobrązowa; miękko papierowa. U dojrzałych owocników rozrywa się na szczycie owocnika, tworząc kolistawe ujście dla zarodników.

space

Barwa masy zarodników ciemnobrązowa.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kuliste, z kroplą silnie załamującą światło, grubo brodawkowane (8-12 brodawek na obwodzie), grubościenne (ściana 1-1.6 µm grubości). 4-5(6) µm średnicy, wymieszane z licznymi odłamanymi sterygmami.

space

Nibywłośni brak.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Bardzo rzadka. Na jesienią, ciepłych stanowiskach, w lasach liściastych, częściej w dębowo-grabowych, na obrzeżach lasów, na glebach wapiennych.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalne są młode owocniki, o wnętrzu jeszcze białym. [105]
Młodsze owocniki łatwe do oznaczenia z uwagi na wybitnie charakterystyczne, grube, kłaczkowate fragmenty egzoperydium. Starsze bez tych resztek osłony, mogą być mylone z innymi gatunkami purchawek, w szczególności z purchawką miękką (Lycoperdon molle).

wybrane okazy · selected collections

#3
05 10 07 - 9
/Słowacja, Strazovske vrchy, Pruzina-Priedhorie, udolie Strazovskeho potoka, NPR Strazov, sedlo Samostrel/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.26 [14]
 • Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. p.338 [110]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3360]
  Lycoperdon mammiforme Pers. · synonimy: L. velatum Vittad., L. laxum Bonord.
  uwagi: wg IF L. laxum to osobny gatunek
  publikacje: Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Wojewoda 2005e, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000, Gumińska 2006, Adamczyk 2005a, Krotoski 2009, Chachuła 2010, Adamczyk 2011, Chachuła i in. 2015 , Narkiewicz 2018, Chachuła i Fiedor 2020, Żurawlew 2018

znaleziska Lycoperdon mammiforme na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-95 352553 DF-17 352550 352552 FG-23 365655

ID352550 Lycoperdon mammiforme; Szypowice, pow. zawierciański, woj. śląskie, DF-17; 2021.08.28; las głównie jodła z domieszkami; ziemia pod jodłą i bukiem kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1292121 fot. 1292122 fot. 1292123 fot. 1292124 fot. 1292125 fot. 1292126

ID352552 Lycoperdon mammiforme; Giebło, pow. zawierciański, woj. śląskie, DF-17; 2014.08.09; las bukowy; ziemia kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1292188 fot. 1292189

ID352553 Lycoperdon mammiforme; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2013.09.16; las głównie bukowy; ziemia kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1292192

ID365655 Lycoperdon mammiforme; około 1 km na południe od Rymanowa Zdroju, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG-23; 2021.09.08; skraj lasu mieszanego-w tym konkretnym stanowisku jodły i lipa; na ziemi w pobliżu lipy kilka owocników na kilkunastu metrach kwadratowych; leg. Janusz Słowiński; det. Janusz Słowiński; eksykat: tak, zostanie przesłany do Kustosza
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1259920.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji