Tx: 572
grzyby.pl

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer

boczniaczek pomarańczowożółty
Crepidotus jonquilla (Lév.) Quél. · Crepidotus nidulans (Pers.) Quél. · Panellus nidulans (Pers.) Pilát · Panus nidulans (Pers.) Pilát · Pleurotus nidulans (Pers.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phyllotopsis nidulans (boczniaczek pomarańczowożółty)
pokrój
Phyllotopsis nidulans (boczniaczek pomarańczowożółty)
powierzchnia kapelusza w zbliżeniu
Phyllotopsis nidulans (boczniaczek pomarańczowożółty)
Phyllotopsis nidulans (boczniaczek pomarańczowożółty)
Phyllotopsis nidulans (boczniaczek pomarańczowożółty)
Phyllotopsis nidulans (boczniaczek pomarańczowożółty)
Phyllotopsis nidulans (boczniaczek pomarańczowożółty)

cechy makroskopowe

Phyllotopsis nidulans (boczniaczek pomarańczowożółty)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny jaskrawo pomarańczowo-żółty, suchy blado ochrowożółty; 30-70 mm szerokości i odstaje od podłoża na 20-50 mm, półkulisty, muszlowaty, nerkowaty lub językowaty, z wiekiem bardziej rozpostarty; bokiem przyrośnięty do podłoża, czasem rozpostarty lub przyrośniety swoim środkiem do podłoża; powierzchnia aksamitna lub filcowata; brzeg długo podwinięty, nieregularnie pofalowany, wełnisto-włókienkowaty, z wiekiem płatowaty, ciemniej zabarwiony.

space

Trzonu brak, kapelusz bezpośrednio przyrośnięty do podłoża lub za pośrednictwem wydłużonej części, pokrytej białymi szczecinkami.

space

Barwa wysypu zarodników kremowo-różowa, jaskrawo ochroworóżowy.

cechy mikroskopowe

Zarodniki cylindryczne, nerkowate do fasolkowatych, gładkie, bez pory rostkowej, hialinowe, nieamyloidalne, 5.1-6.7 × 2.1-3.3 µm, Q= 1.8-2.6 , 5-6 × 2-3.5 µm .

space

Cystyd brak.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Owocniki wyrastają na martwym drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerka, rzadko na drewnie drzew liściastych, na zmurszałych pniach i pniakach; kwiecień-grudzień.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Crepidotus crocophyllus
Podobne ale bardziej blado zabarwione owocniki tworzy ponurnik bocznotrzonowy (Tapinella panuoides), barwa wysypu zarodników u tego gatunku jest brązowa.

space

Młode owocniki, żółtawych form łycznik późny (Panellus serotinus) mogą być podobnie zabarwione, gatunek ten wyrasta na drewnie drzew liściastych i generalnie ma znacznie masywniejsze owocniki.

wybrane okazy · selected collections

#8
05 09 15 - 4
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bodziarczyk & Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk & Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie).[1324] (as: Panellus violaceofulvus - błędnie oznaczony, patrz http://www.bio-forum.pl/messages/7259/94925.html, ID 64260), Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Romański (2009)[2126]Romański (2009) Grzyby zimą?.[2126], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zieliński et al. (2011)[2568]Zieliński et al. (2011) Ścieżkami Pańskiej Góry.[2568]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:35 1 znaleziska Phyllotopsis nidulans (boczniaczek pomarańczowożółty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB56 324482 AB72 340415 AB93 124503 354346 373623 AB94 122622 153429 157704 297235 297248 AC16 356614 AC62 355770 BC21 308928 BD09 299311 CA98 50754 CE17 194849 194851 CE28 194738 328352 328353 CE36 341241 DB05 356213 DE35 367586 DE46 329065 DE55 343159 DE65 153697 DE95 181715 DF53 121025 161136 182949 367179 DG37 164394 EC34 354708 ED44 366870 ED69 373177 EG19 65505 EG29 65511 EG38 122142 FD44 373789 FD52 367878 FE49 357464 FG20 94425 FG21 341803 342133 FG22 58710 182503 182543 FG29 64260 FG32 341077 FG34 366910 GC55 177553

ID 50 754 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Babi Dół, CA98; data zbioru: 2 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bukświerksosna,dąb,grab, na drewnie dębowym lub bukowym (nieokreślone), Kilkanaście owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.68296 fot.68297 [notatka: tak] [fotografie: tak];

68296
68297

ID 58 710 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, pow. krośnieński, FG22; data zbioru: 25 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą buka, z domieszką świerka, na powalonej kłodzie trudnej do określenia, dachówkowato, w 2 punktach i prawdopodobnie zejściowe owocniki na spodzie kłody; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/2.04.07; uwagi: [bf:81823] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53; związane wątki bio-forum.pl: 81823 ;

ID 64 260 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Około 8km na północ od Serednicy, powiat leski, Bieszczady, FG29; data zbioru: 15 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna wschodniokarpacka, Na pniu (na ranie bez kory) stojącego świerka o pierśnicy około 25 cm, 0,5 m nad ziemią, Trzy skupienia po 4-5 zrośniętych ze sobą owocników; leg. Piotr Chachuła, det. Anna Kujawa (as: Panellus violaceofulvus); rev. Anna Ronikier, Dariusz Karasiński, Anna Kujawa data w złym formacie kwiecień 2009; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PCH/1.05.07; uwagi: N 49st29'21,9"; E 22st35'56,6"; 484 m npm; fot.91963 fot.91964; UWAGA: wcześniej błędnie oznaczony przez A. Kujawa jako Panellus violaceofulvus. W nastepujących publikacjach zamieszczony jako Panellus violaceofulvus:; Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych Bieszczady Zachodnie!. Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190,; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka msc.! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190, Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

91963
91964

ID 65 505 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Bodaki, gorlicki Beskid Niski, północno-wschodnie zbocze Ostrej Góry, EG19; data zbioru: 20 sty 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las bukowo-jodłowy z domieszką brzozy i jaworu., na starym, jeszcze żywym buku, ok. 60-70 kapeluszy w kilku kępach na wys. 1.5 - 2.5m; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak - u zgłaszającego, 07-01-20 Phyllotopsis nidulans; uwagi: Boczniaczek pomarańczowożółty; fot.94454 fot.94455 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

94454
94455

ID 65 511 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Bartne - gorlicki Beskid Niski, wschodnie zbocze Magurycza Małego, EG29; data zbioru: 10 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las bukowo-jodłowy przerzedzony wycinką drzew, na starym, żywym buku, kilkaset owocników w skupiskach po kilkadziesiąt na wys 2 do 5m; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak - u zgłaszającego, 07-02-10 Phyllotopsis nidulans; uwagi: Boczniaczek pomarańczowożółty; fot.94463 fot.94464 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

94463
94464

ID 94 425 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Wołowiec, Beskid Niski, 2 km SE, otulina Magurskiego PN, FG20; data zbioru: 1 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo - jodłowy, na silnie zmurszałym drewnie powalonej jodły, dwie grupy po kilka owocników dachówkowato; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080301 Phyllotopsis nidulans>; uwagi: Boczniaczek pomarańczowożółty; fot.155665 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

155665

ID 121 025 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: ok 7 km NE Tychy, woj.śląskie, DF53; data zbioru: 24 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu i świerka, na leżących bukowych kłodach, w kilku miejscach lasu gromadnie na bukowych próchniejących kłodach; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/18.12.08; uwagi: fot.216781 fot.216782 fot.216783 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216781
216782
216783

ID 122 142 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Huta Wysowska k. Wysowej, Beskid Niski, półn.-wsch. stok Ostrego Wierchu, EG38; data zbioru: 10 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: cienisty las bukowy z jodłą, świerkiem i jaworem, średnio zmurszała kłoda po złamanym świerku, gromadnie, kilkanaście owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <081010 Phyllotopsis nidulans>; uwagi: Boczniaczek pomarańczowożółty; fot.219521 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219521

ID 122 622 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w pobliżu śródleśnego oczka wodnego, na kłodzie powalonego buka, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/20.12.08; uwagi: Boczniaczek pomarańczowożółty; fot.220719 fot.220720 fot.220721 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

220719
220720
220721

ID 124 503 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 24 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką pojedynczych grabów na stromym stoku wzniesienia, na leżącej na ziemi kłodzie grabowej, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/26.02.09; uwagi: Boczniaczek pomarańczowożółty; fot.224854 fot.224855 fot.224856 fot.224857 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

224854
224855
224856
224857

ID 153 429 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 11 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczna pomorska, na bukowej kłodzie, pojedynczo i w grupach 30 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/29.12.09; uwagi: Boczniaczek pomarańczowożółty; fot.296657 fot.296658 fot.296659 fot.296660 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

296657
296658
296659
296660

ID 153 697 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: 1 km NW,Widzówek,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 22 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszany fragment lasu sosnowego-gł.osiki i wierzby,również brzozy,dąb i sosny, na pniu złamanej wierzby, grupa ok.70 owocników w różnym wieku; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/7.12.09; uwagi: fot.297601 fot.297602 fot.297603 fot.297604 fot.297605 fot.297606 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

297601
297602
297603
297604
297605
297606

ID 157 704 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 sty 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, bukowa kłoda, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Boczniaczek pomarańczowożółty; fot.311005 fot.311006; Potwierdzenie obecności gatunku na stanowisku zgłoszonym w 2008 r. ID122622!. Stanowisko ubożeje - w tym roku wyrosło tylko kilkanaście owocników. [notatka: tak] [fotografie: tak];

311005
311006

ID 161 136 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; • potwierdzenie ID121 025; lokalizacja: ok 7 km NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF53; data zbioru: 19 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu i świerka, na leżących bukowych kłodach, w dwóch miejscach lasu oddalonych od siebie o ok 200m na leżących bukowych kłodach; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: znacznie mniejsza ilość owocników i pojedynczych stanowisk, niż w roku ubiegłym; fot.322508 fot.322509 [notatka: nie] [fotografie: tak];

322508
322509

ID 164 394 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Lipnica wielka, pow. Jabłonka, woj. małopolskie, DG37; data zbioru: 4 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Górski las świerkowy.W pobliżu potoku.Świerk,jodła,, na kłodzie jodłowej na powierzchni cięcia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.335195 fot.335196 fot.335197 [notatka: nie] [fotografie: tak];

335195
335196
335197

ID 177 553 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, pow. Hajnówka, woj. Podlaskie, GC55; data zbioru: 10 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy, na pniu leżącej lipy, kilkanaście owocników różnej wielkości; leg. det. Karol Zub; eksykat: nie; uwagi: Na obszarze ochrony ścisłej BPN, przy drodze objazdowej. Owocniki wyraźnie pachną zgniłą kapustą; fot.382143 fot.382144 [notatka: nie] [fotografie: tak];

382143
382144

ID 181 715 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 21 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na leżącym buku, w grupie kilkunastu owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/101121/0001; uwagi: fot.394696 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

394696

ID 182 503 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: południowo-wschodnie zbocze szczytu Ostra, okolice miejscowości Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 17 sty 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką innych liściastych i jodły, na powalonym buku, sporo owocników, ułożonych dachówkowato w pęknięciach kory; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.396929 fot.396930 [notatka: nie] [fotografie: tak];

396929
396930

ID 182 543 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: kilka kilometrów od Zawadki Rymanowskiej na pn.-zach. zboczu góry Piotruś, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 5 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką innych liściastych i jodły, na bukowej kłodzie, sporo owocników, ułożonych dachówkowato; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.397112 fot.397113 fot.397114 [notatka: nie] [fotografie: tak];

397112
397113
397114

ID 182 949 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: ok 7 km NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF53; data zbioru: 2 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu i świerka, na bukowych leżynach, na dwóch kłodach po kilkanaście owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: NIE, eksykat przy zgłoszeniu ID: 121025; uwagi: fot.398250 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

398250

ID 194 738 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: 1,2 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 16 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami, na pniu suchej, pochylonej brzozy, pojedynczo i w grupie, ok. 20 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 76. Gmina Sokolniki. Rezerwat ,,Ryś". N:51.20.41. E:18.25.01.; fot.461249 fot.461250 fot.461251 fot.461252 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461249
461250
461251
461252

ID 194 849 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: 650 m na N-E od zabudowań Grądów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 2 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z brzozami, świerkami, olchą, czeremchą, na leżącej, zmurszałej sosnowej belce, w grupie i pojedynczo, ok.10 osobników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 188. Gmina Galewice. Rezerwat Gługosz Królewski w Węglewicach". To samo stanowisko jak w zgłoszeniu: ID: 194848.; fot.462167 fot.462168 fot.462169 fot.462170 [notatka: nie] [fotografie: tak];

462167
462168
462169
462170

ID 194 851 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: 500 m na N-E od zabudowań Grąd, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 2 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z brzozami, świerkami, olchą, czeremchą, na leżącej kłodzie olchy, w grupie i pojedynczo - ok. 50 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 189. Gmina Galewice. Rezerwat ,,Gługosz Królewski w Węglewicach".; fot.462181 fot.462182 fot.462183 fot.462184 [notatka: nie] [fotografie: tak];

462181
462182
462183
462184

ID 297 235 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 27 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na odziomku złamanego buka, w grupie kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.907624 fot.907625 [notatka: tak] [fotografie: tak];

907624
907625

ID 297 248 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na N od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 gru 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie bukowej, masowo - ponad 100 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.907812 fot.907813 [notatka: tak] [fotografie: tak];

907812
907813

ID 299 311 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Poznań, 70 m na północ od skrzyżowaia ulic Dymka i Folwarczna, pow. Poznań, woj. wielkopolskie [52°23'32.4"N 17°00'23.3"E], BD09; data zbioru: 15 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielka łączka w łęgu nad strumieniem, mocno spróchniała kłoda drzewa liściastego, grupy po kilka owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003847; uwagi: użytek ekologiczny Olszak, w pobliżu miejsca w kierunku południowym!, gdzie Cybina wpada do stawu Olszak; stanowisko; fot.917939 fot.917940; owocniki na kłodzie; fot.917941 fot.917942 fot.917943 fot.917944; owocniki miały zapach kapuściany; w dniu 27.04.2016 ponownie odwiedziłam stanowisko i pobrałam jeszcze dodatkowe owocniki; zdjęcie z 27.04.2016 ukazuje wypróchniałe wnętrze kłody w okolicy, gdzie rosn± grzyby; fot.917945 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917939
917940
917941
917942
917943
917944
917945

ID 308 928 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Drawska, 0,8 km na NW od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 14 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką sosen, na bukowej kłodzie, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.962432 fot.962433 fot.962434 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962432
962433
962434

ID 324 482 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,7 km na S od Trzechela w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 16 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny (So, Św, Brz), na kłodzie Brz, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1076418 fot.1076419 fot.1076420 fot.1076421 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1076418
1076419
1076420
1076421

ID 328 352 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: 1,2 km na N od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 2 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na lężacej kłodzie bukowej, mocno zmurszałej, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Szustry, oddział 799, Gmina Sokolniki.; fot.1117936 fot.1117937 fot.1117938 fot.1117939 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117936
1117937
1117938
1117939

ID 328 353 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: 600 m na E od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 2 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, z przewagą brzozy, pojedyncze buki, na leżącej kłodzie buka, masowo na kłodzie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Sokolniki, Gmina Sokolniki.; fot.1117947 fot.1117948 fot.1117949 fot.1117950 fot.1117951 fot.1117952 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117947
1117948
1117949
1117950
1117951
1117952

ID 329 065 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 23" N i 19st 26' 20" E], DE46; data zbioru: 26 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany nad Radomką -olcha, brzoza, osika i inne, na fragmencie pnia padłej topoli, licznie; większość owocników zejściowa, ale rosło również kilkadziesiąt młodych; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1123173 fot.1123174 fot.1123175 fot.1123176 fot.1123177; 19.01.2020 znalazłem drugą grupę tych grzybków >20 owocników !, ok. 150 m na pn-wsch, rosnącą na padłej brzozie; fot.1123178 fot.1123179 fot.1123180 fot.1123181; A na topolowej kłodzie pojawiło się jeszcze więcej młodych owocników; fot.1123182 fot.1123183 fot.1123184 fot.1123185 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1123173
1123174
1123175
1123176
1123177
1123178
1123179
1123180
1123181
1123182
1123183
1123184
1123185

ID 340 415 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Pępowo), 1,9 km na W od Łęgów, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB72; data zbioru: 14 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajkowa zakrzaczenia leszczynowe, na opadłej gałęzi Corylus avellana, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1194883 fot.1194884 fot.1194885 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194883
1194884
1194885

ID 341 077 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Stasiana (Stasianie na mapie)(góra Ostra), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 20 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z grabem, jaworem, jodłą i in., kłoda bukowa, kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1198417 fot.1198418 fot.1198419 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1198417
1198418
1198419

ID 341 241 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: 1 km na W od Rakowa, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE36; data zbioru: 2 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: sosna, buk, brzoza, olcha, czeremcha, dąb, na leżącym konarze bukowym, płatowo, bardzo licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach oddział 85, gmina Łęka Opatowska.; fot.1199751 fot.1199752 fot.1199753 fot.1199754 [fotografie: tak];

1199751
1199752
1199753
1199754

ID 341 803 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 3 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie leszczyna z domieszkami, pieniek leszczynowy, 4 kapelusiki, pozrastane po 2; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1202814 fot.1202815 fot.1202816 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1202814
1202815
1202816

ID 342 133 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Olchowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 6 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla przydrożne z wierzbą, leszczyną i in., leszczyna i wierzba, 1 miejsce 4 kapelusze pozrastane po 2, 2 - kilkanaście kapeluszy dachówkowato; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1204836 fot.1204837 fot.1204838 fot.1204839 fot.1204840 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1204836
1204837
1204838
1204839
1204840

ID 343 159 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols, na zmurszałej kłodzie padłej olchy, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 52,8" N 19st 25' 32" E; fot.1211760 fot.1211761 fot.1211762 fot.1211763 fot.1211764 fot.1211765 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1211760
1211761
1211762
1211763
1211764
1211765

ID 354 346 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km SE od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Wschodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 14 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na konarze Fagus sylvatica, w grupie - kilkadziesiąt owocników częściowo pozrastanych ze sobą; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1305965 fot.1305966 fot.1305967 fot.1305968 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1305965
1305966
1305967
1305968

ID 354 708 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: ok. 1,8 km na NE od Czernic Borowych, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 16 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd (graby, topole osiki, brzozy, leszczyna), martwa gałąź leszczynowa?, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1307388 fot.1307389 fot.1307390 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1307388
1307389
1307390

ID 355 770 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: PK Ujście Warty - 1,2 km na SW od Porzecza, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC62; data zbioru: 22 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie przydrożne, na kłodzie złamanej Salix sp., w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1317997 fot.1317998 fot.1317999 fot.1318000 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1317997
1317998
1317999
1318000

ID 356 213 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Elbląg, pn. zbocze G. Chrobrego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'08.0"N 19°26'42.0"E], DB05; data zbioru: 28 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas zadrzewienia (Os-Kl-Db-Bk) szer. 15 m. między brukowaną drogą a trawiastym zboczem góry, Na złamanym, dość mocno zbutwiałym pniu liściastego (topoli osiki?), ok. 10 owocników; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, potw. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1310762] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1310762 ;

ID 356 614 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Równina Pyrzycka, 2,8 km na SE od Stróżewa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC16; data zbioru: 17 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wierzbowe zadrzewienie śródłąkowe, na konarze Salix sp., w grupie - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1326287 fot.1326288 fot.1326289 fot.1326290 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1326287
1326288
1326289
1326290

ID 357 464 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Borkowszczyzna, pow. świdnicki, woj. lubelskie, FE49; data zbioru: 23 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowo-grabowo-topolowo-sosnowy, na silnie rozłożonym pniu, gromadnie; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1335020 fot.1335021 [fotografie: tak];

1335020
1335021

ID 366 870 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Pieńki Zarebskie, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED44; data zbioru: 25 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,dąb,grab,brzoza,topola, na powalonej topoli, kilka owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1419880 fot.1419881 fot.1419882 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1419880
1419881
1419882

ID 366 910 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Surowica (nieistniejąca wieś), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 6 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla z przewagą leszczyny, olcha i in., na leżącej kłodzie liściastej, wyglądająca na olchę, kilka skupisk po kilka i pojedynczo, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1420200 fot.1420201 fot.1420202 fot.1420203 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1420200
1420201
1420202
1420203

ID 367 179 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Rezerwat Las Murckowski w Katowicach, pow. katowicki, woj. śląskie, DF53; data zbioru: 30 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na powalonym buku, w grupach po kllkanascie owocników na terenie rezerwatu; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,na terenie rezerwatu; uwagi: Na terenie rezerwatu znalazłem około dziesięciu powalonych buków na których rosły owocniki ale traktuje je jako jedno stanowisko fot.1422779 fot.1422780 fot.1422781 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422779
1422780
1422781

ID 367 586 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1972 19,3891], DE35; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzoza, klon, grab, jesion, wiąz i inne, na murszejącej, padłej brzozie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1427403 fot.1427404 fot.1427405 fot.1427406 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427403
1427404
1427405
1427406

ID 367 878 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: ok 1,1km na S od Chrominka, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD52; data zbioru: 7 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy z domieszką graba,brzozy,sosny, na leżącej,okorowanej topoli, klkanaście owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: Owocniki w stanie zejściowym. fot.1430482 fot.1430483 fot.1430484 fot.1430485 fot.1430486 fot.1430487 fot.1430488 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1430482
1430483
1430484
1430485
1430486
1430487
1430488

ID 373 177 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: ok 1km na E od Mariańskie Porzecze, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, ED69; data zbioru: 8 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, na pniu sosny, ok 40 owocników; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1490900 fot.1490901 fot.1490902 fot.1490903 fot.1490904 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1490900
1490901
1490902
1490903
1490904

ID 373 623 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 1,5 km SE od węzła A6 i S3 Szczecin Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 25 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na fragmencie połamanej i pociętej (ze względów bezpieczeństwa) kłody Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1494918 fot.1494919 fot.1494920 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1494918
1494919
1494920

ID 373 789 oznaczenie: Phyllotopsis nidulans; lokalizacja: ok 1300 m na Nw od Zdżar, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD44; data zbioru: 15 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-sosnowy, na leżacej sośnie, kilkanascie owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1496358 fot.1496359 fot.1496360 fot.1496361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1496358
1496359
1496360
1496361
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji