grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Helvellaceae » Helvella »

Helvella atra J. König

piestrzyca czarna, siodłówka czarna
Leptopodia atra (J. König) Boud.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leptopodia atra

owocnik

Owocnik wysokości do 100 mm. Główka średnicy do 40 mm nieregularna, pozaginana, często z wystającymi jak u piestrzenicy infułowatej (Gyromitra infula) płatami; powierzchnia zewnętrzna ciemnobrązowa do czarnej, wewnętrzna jaśniejsza. Trzon szary do brązowoczarnego; 30-100 x 5-10 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie, gładki lub słabo bruzdowany; powierzchnia u góry drobno oprószona; pusty. Miąższ woskowej konsystencji; zapach przyjemny.
Sporocarp up to 100 mm high. Head up to 40 mm in diameter, irregular, often with projecting, like in piestrzenica infułowata (Gyromitra infula), lobes; exterior surface dark brown to black, interior surface lighter coloured. Stipe grey to brown-black; 30-100 x 5-10 mm, slightly enlarged towards the base, smooth or weakly grammate; surface at the apex finely pruinose; hollow. Flesh of waxy consistency; odour pleasant.

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z jedną dużą kroplą, 16-19 x 10-12 µm.
Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with one large drop, 16-19 x 10-12 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Pospolita. Od lata do jesieni, w grupach, w lasach i poza nimi, na glebach piaszczystych.
Common. Summer-fall, gregarious in and outside forests, on sandy soils.

jadalne czy trujące?

Niejadalna.
Inedible.
Podobnie zabarwiona jest piestrzyca zatokowata (Helvella lacunosa), ta jest znacznie masywniejsza i ma silnie wzdłużnie bruzdowany trzon.

space

Similar in colour piestrzyca zatokowata (Helvella lacunosa) is much more massy and has distinctly longitudinally grammate stipe. Related species piestrzyca giętka (Helvella elastica) is light brown coloured.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.19 [26I]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[355]
    Helvella atra J. König · synonimy: Leptopodia atra (Koenig: Fr.) Boud.
    publikacje: Łuszczyński 2000b, Ławrynowicz i in. 2002 (as: Leptopodia atra), Flisińska 2000 (as: Leptopodia atra), Lisiewska i Marach 2002 (as: Leptopodia atra), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Leptopodia atra), Stasińska 2000, Kujawa 2009, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Leptopodia atra), Adamczyk 2011 (as: Leptopodia atra), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015a, Narkiewicz 1997, Gierczyk i in. 2018a, Gierczyk i in. 2019, Kozłowska i in. 2019, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Chachuła i in. 2021, Ławrynowicz i in. 2004 (as: Leptopodia atra)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji