Tx: 2542
grzyby.pl

Helvella atra J. König

piestrzyca czarna, siodłówka czarna
Leptopodia atra (J. König) Boud.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leptopodia atra

owocnik

Owocnik wysokości do 100 mm. Główka średnicy do 40 mm nieregularna, pozaginana, często z wystającymi jak u piestrzenicy infułowatej (Gyromitra infula) płatami; powierzchnia zewnętrzna ciemnobrązowa do czarnej, wewnętrzna jaśniejsza. Trzon szary do brązowoczarnego; 30-100 x 5-10 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie, gładki lub słabo bruzdowany; powierzchnia u góry drobno oprószona; pusty. Miąższ woskowej konsystencji; zapach przyjemny.
Sporocarp up to 100 mm high. Head up to 40 mm in diameter, irregular, often with projecting, like in piestrzenica infułowata (Gyromitra infula), lobes; exterior surface dark brown to black, interior surface lighter coloured. Stipe grey to brown-black; 30-100 x 5-10 mm, slightly enlarged towards the base, smooth or weakly grammate; surface at the apex finely pruinose; hollow. Flesh of waxy consistency; odour pleasant.

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z jedną dużą kroplą, 16-19 x 10-12 µm.
Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with one large drop, 16-19 x 10-12 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Pospolita. Od lata do jesieni, w grupach, w lasach i poza nimi, na glebach piaszczystych.
Common. Summer-fall, gregarious in and outside forests, on sandy soils.

jadalne czy trujące?

Niejadalna.
Inedible.
Leptopodia elastica
Helvella elastica (piestrzyca giętka)
Podobnie zabarwiona jest piestrzyca zatokowata (Helvella lacunosa), ta jest znacznie masywniejsza i ma silnie wzdłużnie bruzdowany trzon.

space

Similar in colour piestrzyca zatokowata (Helvella lacunosa) is much more massy and has distinctly longitudinally grammate stipe. Related species piestrzyca giętka (Helvella elastica) is light brown coloured.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272] (as: Leptopodia atra), Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Leptopodia atra), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1505]Gierczyk et al. (2019) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Kampinos National Park (Poland). Part 2.[1505], Kozłowska et al. (2015)[1705]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.[1705], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847] (as: Leptopodia atra), Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871] (as: Leptopodia atra), Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863] (as: Leptopodia atra), Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864] (as: Leptopodia atra), Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866] (as: Leptopodia atra), Łuszczyński (2000)[1884]Łuszczyński (2000) Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich.[1884], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji