grzyby.pl

Gymnopus peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel.

łysostopek cierpki, pieniążek palący
Collybia peronata (Bolton) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Collybia peronata
masowo, w grupach, na ściólce bukowej
Collybia peronnata
masowo w szeregach i kręgach pod świerkami
Collybia peronata
grupa owocników, w lesie sosnowym na piasku
Collybia peronata
grupa owocników, w lesie sosnowym na piasku
Collybia peronata
masowo, w grupach, na ściółce bukowej

owocnik

Collybia peronnata
blaszki; masowo w szeregach i kręgach pod świerkami
Kapelusz żółtawo-czerwonawo-brązowawy, kasztanowobrązowawy, czerwonobrązowy z żółtawymi i ochrowymi odcieniami, suchy jaśniejszy, ochrowy; powierzchnia sucha i gładka, brzeg długo podgięty; wypukły, z wiekiem płaski do wklęsłego, (20)30 - 60 mm średnicy.

space

Trzon barwy blaszek, żółtobrązowawy; cylindryczny, wysmukły, cienki, 40-80 x 4-8 mm; powierzchnia trzonu drobno kosmkowata, u podstawy z grubą warstwą białej, lub żółtawej filcowatej grzybni.

space

Pileus yellowish-reddish-brownish, chestnut-brownish, red-brown with yellowish and ochraceous tint, dry lighter coloured, ochraceous; surface dry and smooth, margin incurved for a long time; convex, with age plane to concave, (20)30 - 60 mm in diameter.

space

Stipe colour of the gills, yellow-brownish; cylindrical, slender, thin, 40-80 x 4-8 mm; surface of the stipe finely fibrillose, at the base with a thick layer of white or yellowish tomentose mycelium.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały, kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6-8 x 3-4 µm.
Spore print white, cream-coloured. Spores ellipsoid, smooth, 6-8 x 3-4 µm.

występowanie

Bardzo częsty; od lipca do listopada, zwykle masowo w grupach w lasach liściastych i iglastych na ściółce; szczególnie często na liściach bukowych.
Common, from summer till fall, often in masses on leaves and needles, in hardwood and coniferous forests, especially common on beech leaves.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z uwagi na ostry smak.[134]
Inedible because of hot taste.

uwagi

Wśród pieniążków wyróżnia się palącym smakiem i żółtawą, filcowatą grzybnią u podstawy.
This species is well characterised by its burning-hot taste and tomentose stipe.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji