jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Phanerochaete tuberculata (P. Karst.) Parmasto

korownica gruzełkowata

występowanie

Na leżących gałęziach drzew liściastych, rzadziej na iglastych.