grzyby.pl

Octaviania asterosperma Vittad.

podziemka gwiaździstozarodnikowa
Octaviania brunnea R. Hesse · Octaviania mutabilis Roum. · Octavianina asterosperma (Vittad.) P. Kuntze [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID72963 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID72963 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki podziemne lub zagrzebane w ściółce z liści; pod bukami
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Octaviania asterosperma na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-78 310967 EE-33 357731 EE-84 72963

 ID72963  Octavianina asterosperma; Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-84; 2007.07.14; Międzypolne zarośla grabowe z domieszką sosny, dębu, lipy drobnolistnej i leszczyny; wapienno-dolomitowe ok. 20 owocników rosnących w małym czarcim kręgu o średnicy ok 0.5 m pod liśćmi bezpośrednio na ziemi lub częściowo zgłębione w gruncie; leg. Marcin Fałdziński; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u Tomasza Krzyszczyka, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Czwarte stanowisko tego grzyba w Polsce.
Siedlisko zagrożone wycinką – teren prywatny, sukcesywnie karczowany.

Znaleziony grzyb rósł w oazie hypogenicznej składającej się z:
1. Gautieria morchelliformis – wątek: Pomarańczowy, mózgowaty jak koralowiec
2. Genea hispidula – wątek: Podziemny o intensywnym zapachu gąski zielonki
3. Genea verrucosa – zgłoszenie do rejestru ID: 71387
4. Octavianina asterosperma - wątek: Brązowy w przekroju o intensywnym zapachu dzikiej poziomki

fot. 110765
Octavianina asterosperma - podziemka gwiaździstozarodnikowa

ID310967 Octaviania asterosperma; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2017.08.26; las liściasty, dąb, buk, grab, jawor; na ziemi kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Tadeusz Kowalski; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 974799
https://www.bio-forum.pl/messages/33/941459.html

 ID357731  Octaviania astrosperma s.str.; Około 800 m na N od od miejscowości Stara Góra, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-33; 2021.06.27; Owocniki płytko tuż pod ściółką, pomiędzy być może stuletnimi - jodłą i bukiem.; Gliniaste podłoże wokół worpów pokopalnianych. Niezwykle płodne stanowisko - pewnie kilkadziesiąt lub więcej owocników na obszarze 5 m kwadratowych.; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0009085, tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1303329.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji