grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Discinaceae » Gyromitra »

Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke

piestrzenica olbrzymia
Discina gigas (Krombh.) Eckblad
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyromitra Gyromitra Gyromitra GyromitraGyromitrapiestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta)piestrzenica infułowata (Gyromitra infula)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
16.04.2000, park, Trutnov, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)

opis

Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Główka owocnika mniej więcej nieregularnie owalna, mózgowato pofałdowana, barwy jasnej oliwkowożółtej do ochrowobrązowej, kasztanowobrązowej; wysokość całego owocnika 100-150 (200) mm, a szerokość 70-150 mm; wnętrze główki poprzerastane.

Trzon bardzo krótki, długości 1/5 do 1/4 wysokości kapelusza i grubości często takiej samej, tak że nie ma zaznaczenia przejście kapelusza w trzon; biały; powierzchnia silnie pobrużdżona i pomarszczona; pusty.

Miąższ kruchy; bez wyróżniającego się smaku, czy zapachu.Główka owocnika mniej więcej nieregularnie owalna, mózgowato pofałdowana, barwy jasnej oliwkowożółtej do ochrowobrązowej, kasztanowobrązowej; wysokość całego owocnika 100-150 (200) mm, a szerokość 70-150 mm; wnętrze główki poprzerastane.

space

Miąższ kruchy; bez wyróżniającego się smaku, czy zapachu.

The head of sporocarp more or less irregularly oval, cerebriform convoluted, light olive-yellow to ochraceous-brown, chestnut-brown; the whole sporocarp 100-150 (200) mm high and 70-150 mm broad; inside of the head partially filled.

Stipe very short, 1/5 to 1/4 the height of the cap and often of the same breadth, therefore the transition between cap and stipe indistinct; white; surface strongly furrowed and wrinkled; hollow.

Flesh fragile; taste and odour indistinct.

The head of sporocarp more or less irregularly oval, cerebriform convoluted, light olive-yellow to ochraceous-brown, chestnut-brown; the whole sporocarp 100-150 (200) mm high and 70-150 mm broad; inside of the head partially filled.

space

Flesh fragile; taste and odour indistinct.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, drobno brodawkowane i ze zgrubieniami na końcach (zobacz uwagi), 18-24 x 8-10 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, drobno brodawkowane i ze zgrubieniami na końcach (zobacz uwagi), 18-24 x 8-10 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, finely verrucose and with appendage on each end, 18-24 x 8-10 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, finely verrucose and with appendage on each end, 18-24 x 8-10 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[140]
Owocniki wyrastają wiosną (marzec/kwiecień) w lasach iglastych i liściastych na rozkładającym się, bądź zagrzebanym drewnie.Owocniki wyrastają wiosną (marzec/kwiecień) w lasach iglastych i liściastych na rozkładającym się, bądź zagrzebanym drewnie.
Spring, in coniferous forests on moldering, buried wood.
Spring, in coniferous forests on moldering, buried wood.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Prawdopodobnie trująca.[134] Zobacz uwagi przy piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta).Prawdopodobnie trująca.[134] Zobacz uwagi przy piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta).
Probably toxic. See comments on piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta)
Probably toxic. See comments on piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta)
Gatunek bardzo podobna do piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem, po odmiennych zarodnikach, gładkich i bez zgrubień na końcach; makroskopowo jest zwykle ciemniej zabarwiona i ma mniej krępy trzon.

The species very similar to piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta), differs only microscopically, in type of spores, which are smooth and without appendage on each end; macroscopically is usually darker coloured and has less squatty stipe.Gatunek bardzo podobna do piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem, po odmiennych zarodnikach, gładkich i bez zgrubień na końcach; makroskopowo jest zwykle ciemniej zabarwiona i ma mniej krępy trzon.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080501.8.08 - Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia); Bieszczady
080501-8
/Bieszczady/ #6