grzyby.pl

Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke

piestrzenica olbrzymia
Discina gigas (Krombh.) Eckblad
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)

opis

Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Główka owocnika mniej więcej nieregularnie owalna, mózgowato pofałdowana, barwy jasnej oliwkowożółtej do ochrowobrązowej, kasztanowobrązowej; wysokość całego owocnika 100-150(200) mm, a szerokość 70-150 mm; wnętrze główki poprzerastane.

space

Miąższ kruchy; bez wyróżniającego się smaku, czy zapachu.

The head of sporocarp more or less irregularly oval, cerebriform convoluted, light olive-yellow to ochraceous-brown, chestnut-brown; the whole sporocarp 100-150(200) mm high and 70-150 mm broad; inside of the head partially filled.

space

Flesh fragile; taste and odour indistinct.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, drobno brodawkowane i ze zgrubieniami na końcach (zobacz uwagi), 18-24 x 8-10 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, finely verrucose and with appendage on each end, 18-24 x 8-10 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Owocniki wyrastają wiosną (marzec/kwiecień) w lasach iglastych i liściastych na rozkładającym się, bądź zagrzebanym drewnie.
Spring, in coniferous forests on moldering, buried wood.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Prawdopodobnie trująca.[134] Zobacz uwagi przy piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta).
Probably toxic. See comments on piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta)
Gatunek bardzo podobna do piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem, po odmiennych zarodnikach, gładkich i bez zgrubień na końcach; makroskopowo jest zwykle ciemniej zabarwiona i ma mniej krępy trzon.

space

wybrane okazy · selected collections

#6
08 05 01 - 8
/Bieszczady/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Gyromitra gigas na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

184672 163670 AB-93 282286 AC-27 357295 AD-09 154763 BC-89 99178 BC-92 299578 BD-75 120536 BE-38 128117 129111 BE-59 129101 CA-86 357551 CA-89 357484 CA-99 367345 CC-15 299341 DA-80 96564 367740 163464 DB-05 344231 353425 DE-35 344199 344255 164985 344257 128805 128806 DE-45 344457 DE-46 344462 300341 357728 DE-47 163720 DE-54 163411 DE-55 164774 357456 96760 DE-64 163775 98206 DF-34 367379 DF-78 184673 EB-69 129812 EC-25 298661 299382 EC-26 345379 EC-34 344106 EC-36 299083 ED-39 367391 367497 EE-33 358052 EE-84 60464 FE-18 367548 FE-49 344374 FG-22 32337 181066 FG-23 97549 FG-24 304318 FG-28 61368 FG-34 184912 GB-81 367632 GC-02 367634 367624 GC-12 367664

 ID32337  Gyromitra gigas; Mszana - skrzyżowanie, FG-22; 2006.04.23; las mieszany, sosna, jodła, jesion, grab, olcha, klon lub jawor, buk i in. z przewagą liściastych w miejscu ich występowania; część na ziemi, kilka na zmurszałym, omszonym drewnie 5 sztuk pojedynczo, 7 w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/18.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: pięć owocników rosło pojedynczo w różnych częściach lasu, 3 w znacznej odległości od pozostałych (kilometr lub nawet więcej).
fot. 35527 fot. 35528 fot. 35529 fot. 35530

 ID60464  Gyromitra gigas; Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.03.26; Północny brzeg lasu, przy sosnach, dębach i brzozie; w ściółce 19 owocników rosnących w nieregularnym kręgu w kształce elipsy o średnicy ok 2.5 metra; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/12.04.07, tak, notatka: tak - zapis video; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Wymiary największych owocników: wysokość - 10cm, szerokość - 10 cm.
Więcej o znalezisku https://www.bio-forum.pl/messages/2/80733.html

fot. 84652
Widok ogólny na stanowisko piestrznicy olbrzymiej.

fot. 84653 fot. 84654

 ID61368  Gyromitra gigas; Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, leśnictwo Serednica, nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 2007.04.13; Fragment lasu z sosną pospolitą; obok kawałka drewna trzy owocniki w odległości około 2 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W okolicach rezerwatu miejscowi ludzie znają jeszcze kilka stanowisk z tym gatunkiem.

fot. 86354 fot. 86355

 ID96564  Gyromitra gigas; Gdańsk Lipnik okolice Drogi brzozowej, DA-80; 2008.04.05; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; W ziemi przykryte liśćmi 4 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosława Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160439 fot. 160440

 ID96760  Gyromitra gigas; 1,5 km W,Bobry,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 2008.04.09; liściasty pas na skraju lasu-gł.dęby i graby; na ziemi przy leżącym pniu 2 owocniki oddalone od siebie 1,5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160979 fot. 160980 fot. 160981

 ID97549  Gyromitra gigas; las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, przy tzw. Wilczej Kapliczce, FG-23; 2008.04.06; las mieszany (brzoza, jodła, sosna), w pobliżu nowej, utwardzonej, leśnej drogi; prawdopodobnie na jakimś zagrzebanym drewnie 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/15.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162796 fot. 162797

 ID98206  Gyromitra gigas; 3km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 2008.04.26; las mieszany z przewagą dębu; murszejący pniak dębu i nabliższe otoczenie jedna bezpośrednio na pniaku,dwie inne w promieniu 2m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164656 fot. 164657 fot. 164658

 ID99178  Gyromitra gigas; Wielkopolska, nadleśnictwo Łopuchówko, okolice wioski Starczanowo, niedaleko od wejścia do lasu, BC-89; 2008.03.08; las liściasty: dąb, leszczyna, brzoza, pojedynczo także wierzba, jeżyna, kilka m obok zagajnik młodej sosny; omszały pniak prawdopodobnie wierzbowy dwa owocniki; leg. Marysia Król; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/15.04.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko znalezione 8 marca 2008 r., owocnik pobrany 12 kwietnia 2008 r.

Pniak prawdopodobnie wierzbowy - wierzby iwy - wątek na
bio-forum.pl /messages/3280/161492.html

wątek na bio-forum o Gyromitra gigas z tego zgłoszenia: https://www.bio-forum.pl/messages/33/155329.html

zdjęcie z 8 marca 2008 r.
fot. 167977

zdjęcia z 12 kwietnia 2008 r.
stanowisko
fot. 167978
owocniki na pniaku
fot. 167979

Owocnik prawdopodobnie gmatwicy chropowatej widoczny na pierwszym zdjęciu z 8 marca zaraz przy owocnikach piestrzenicy pobrany przeze mnie, dlatego brak go na zdjęciach z 12 kwietnia

 ID120536  Gyromitra gigas; 2 km S, Henrykowo, pow. Leszno, Wielkopolska, BD-75; 2008.04.07; Las dębowy, przy uregulowanym korycie rzeki Kopanicy; pniak dębu pojedynczo; leg. Jan Mandat; det. Jan Mandat; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JM/16.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Wyrosły trzy owocniki

 ID128117  Gyromitra gigas; Pomiędzy drogą Kotowice - Paniowice a rzeka Odrą, gmina Oborniki Śląskie, powiat Trzebnica, dolnośląskie., BE-38; 2009.03.31; Las liściasty, grab, buk, dąb, lipa,; na ziemi W kilku grupach po 10-15 sztuk w grupie; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/12.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kilka grup po kilkanaście owocników w grupie. Grupy oddalone od siebie o kilkaset metrów. Lasy liściaste ciągnące się wzdłuż rzeki Odry.

fot. 233267 fot. 233268 fot. 233269

 ID128805  Gyromitra gigas; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2009.04.11; liściasty skraj lasu-brzoza,dąb,leszczyna i in; na ziemi,pod dębem pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 234923 fot. 234924

 ID128806  Gyromitra gigas; 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2009.04.11; las liściasty-brzoza,olcha,klon i krzewy liściaste; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st11'43,1"N 19st23'20,86"E

fot. 234932 fot. 234933 fot. 234934

 ID129101  Gyromitra gigas; Wrocław, 1,5 km N Siechnice, BE-59; 2009.03.28; skupisko osiki; na ziemi 4 owocniki w promieniu ok. 2 m; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/8.05.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 235451 fot. 235452 fot. 235453 fot. 235454 fot. 235455

 ID129111  Gyromitra gigas; Wrocław - Świniary, BE-38; 2009.04.02; las liściasty; osika, głóg, tarnina, wierzba, klon i inne; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/8.05.09, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

 ID129812  Gyromitra gigas; okolice Rucianego Nidy, na północ, w stronę linii kolejowej, EB-69; 2009.04.14; las mieszany, leszczyna, dąb, sosna, brzoza, w pobliżu nasypu kolejowego; na butwiejącym drewnie brzozowym (kłody, pieńki) i obok niego na ziemi kilka małych grupek oraz pojedyńcze okazy (w sumie ok. 30 sztuk); leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MP/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Piestrzenica obrzymia

fot. 236905 fot. 236906 fot. 236907 fot. 236908

 ID154763  Discina gigas; 1,5 km na W od Nowego Dworku, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-09; 2009.04.16; las mieszany (Pinus, Betula, Corylus); na ziemi zmieszanej z resztkami drewna pojedynczo, 1 okaz; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak w zielniku autora nr. 1/2009, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 301232

 ID163411  Gyromitra gigas; Jankowice,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.04.18; skraj lasu sosnowego z podrostem i poszytem liściastym;przydrożny rów porośnięty do niedawna drzewkami i krzewami liściastymi (wszystko zostało wycięte kilka-kilkanaście dni wcześniej); na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 331266

i owocniki
fot. 331267 fot. 331268

 ID163464  Gyromitra gigas; Gdańsk Oliwa TPK Lipnik okolice Drogi brzozowej, woj. pomorskie, DA-80; 2010.04.19; Las liściasty,buk,brzoza,klon,leszczyna,krzaki; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: www.bio-forum.pl/ [Snowarski: link celowo nieaktywny bo różne fotografie nie na temat] /2/324177.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 331563 fot. 331564
Owocniki pojawiły się po dwóch latach
N 54*22,923'
E 018*33,891'
145 m.npm

ID163670 Gyromitra gigas; Węgierska Górka las, woj. śląskie; 2010.04.18; las liściasty z dominacją brzozy, pojedyncze buki, krzewy leszczyny, dzika czereśnia, najbliższe drzewo brzoza; pojedynczo, dwa egzemplarze w oddaleniu 15 m; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran;
uwagi: położenie wg Szukacz.pl 49,610209; 19,117370
fot. 332264

 ID163720  Gyromitra gigas; 2 km N,Józefów,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.04.24; las liściasty -dęby i czeremchy,tuż obok również robinie i brzozy; na ziemi grupa 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332386 fot. 332387 fot. 332388 fot. 332389

 ID163775  Gyromitra gigas; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2010.04.18; zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/19.01.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 332537 fot. 332538

siedlisko
fot. 332539

Owocnik młody, bez dojrzałych zarodników.

 ID164774  (potwierdzenie 96760) Gyromitra gigas; 1,5 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.08; liściasty pas na skraju lasu przy rz.Warcie-dąb,leszczyna,olcha,czeremcha; na ziemi w liściastej ściółce grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Tegoroczne owocniki wyrastały ok.40m od tych z pierwotnego zgłoszenia

8 kwietnia
fot. 336447 fot. 336448 fot. 336449 fot. 336450

 ID164985  (potwierdzenie 128805) Gyromitra gigas; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2010.04.10; ogólnie las mieszany-sosna,świerk,dąb,brzoza,klon,jesion,czeremcha,leszczyna i in;piestrzenica były znajdywane w liściastych fragmentach tego lasu; na ziemi trzy pojedyncze owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocnik 1-pod dębem
fot. 337668

owocnik 2-300m na pn,pod czeremchą
fot. 337669 fot. 337670

owocnik 3-300m na pn,w młodych brzozach i jesionach
fot. 337671 fot. 337672

3 maja znaleziono jeszcze jeden owocnik ok 250m na pd od pierwotnego stanowiska.Rósł we fragmencie lasu złożonym z brzóz,klonów i czeremch

ID181066 Gyromitra gigas; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2010.04.17; las mieszany - głównie leszczyna, brzoza, jodła; na zagrzebanym drewnie w grupie, kilka owocników (chyba 5) i ok. 0,5 km jeszcze jeden; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 393051 fot. 393052 fot. 393053

 ID184672  Gyromitra gigas; Tyniec (Kraków), Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie; 2011.04.17; las liściasty: dęby, buki, leszczyna, brzozy; na ziemi, pośród liści kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WC/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404663 fot. 404664 fot. 404665 fot. 404666 fot. 404667
Zarodniki posiadają charakterystyczne zgrubienie.

 ID184673  Gyromitra gigas; Skawina (część północna miasta), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.04.17; skraj zagajnika liściastego (dęby i topole); na ziemi, pośród liści dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WC/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zarodniki posiadają charakterystyczne zgrubienie na końcach. Ostatni raz owocniki tego gatunku w tym miejscu wyrosły w roku 2007.
fot. 404673 fot. 404674 fot. 404675 fot. 404676

ID184912 Gyromitra gigas; okolice Moszczańca, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2011.05.01; niedaleko strumienia Głęboki, u podstawy przewracającej się wierzby i leszczyny, w pobliżu także buki, dziki bez i świerki; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405914 fot. 405915

ID282286 Gyromitra gigas; Puszcza Bukowa, 0,6 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2016.04.03; grąd; na omszałej kłodzie wierzby w grupie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/832341.html

ID298661 Gyromitra gigas; ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.04.21; Las mieszany(sosna,dąb,dąb czerwony,brzoza); przy pniakach brzozowych pojedynczo 6 owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914802 fot. 914803 fot. 914804 fot. 914805

ID299083 Gyromitra gigas; ok.1,3km na E od Karwacza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2017.05.01; las mieszany(sosna,dąb,brzoza,modrzew,pojedyncze świerki); Na ziemi,w pobliżu pniaka dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916863 fot. 916864 fot. 916865 fot. 916866 fot. 916867

ID299341 Gyromitra gigas; Mochle, (nieopodal drogi do miejscowości Szczutki)., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.04.16; Las brzozowy w wąwozie.; Na ziemi przy pniaku brzozowym. 1 owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 918041 fot. 918042 fot. 918043 fot. 918044

ID299382 Gyromitra gigas; 136km DK57,gm Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.04.15; zagłębienie terenowe w lesie sosnowo-świerkowym; Na ziemi,w pobliżu pniaka trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 918186 fot. 918187fot. 918188

ID299578 Gyromitra gigas; Pszczewski Park Krajobrazowy, ok. 1,4 km na NW od Krzyżkówka, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-92; 2017.04.15; zniekształcony, ubogi gatunkowo grąd; na ziemi pod grabami w grupie - 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919332
Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/914768.html
Zdjęcia cech mikro wykonał Romuald Tomaszewski:
fot. 919333 fot. 919334 fot. 919335 fot. 919336

 ID300341  Gyromitra gigas; 1,3 km NE od wsi Lefranów, gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.04.13; bór sosnowy; na ziemi, pod dębem, przy powalonej sośnie grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 2/JN/15.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 58" N i 19st 27' 9" E

siedlisko
fot. 922520

owocniki
fot. 922521 fot. 922522 fot. 922523 fot. 922524

 ID304318  Gyromitra gigas; Pasmo Bukowicy w okolicy Darowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-24; 2016.05.15; las mieszany: świerki, jodły, buki, osika, brzoza i in.; 1 pozornie na ziemi pod świerkami i osiką, kilkadziesiąt m dalej na leżącej kłodzie murszejącej brzozy 1 pojedynczo, 8 w grupie; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001648, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 941402
Wątek
Gyromitra gigas

ID344106 Gyromitra gigas; ok.1,5 km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2021.04.24; las w typie grądu(dębowo-grabowo-osikowy); ziemia trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1219556 fot. 1219557 fot. 1219558 fot. 1219559 fot. 1219560ID344199 Gyromitra gigas; 0,6 km N od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.04.24; obrzeża lasu mieszanego; osika, brzoza i inne; na ziemi grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 48,5" N 19st 23' 54,3" E

fot. 1219789 fot. 1219790 fot. 1219791

ID344231 Gyromytra gigas; Elbląg, Pd. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.04.20; las liściasty (topola, wierzba, brzoza), w podszycie trochę głogu; na glebie pojedynczo lub po 2 rozsiane na obszarze ok. 100x100 m, łącznie kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: Część owocników zaobserwowana i zebrana 20.04.2021, część 27.04.2021. Wątek na forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1219981.html Dokładna lokalizacja GPS zostanie wysłana z eksykatemfot. 1220193

ID344255 (potwierdzenie 128805) Gyromitra gigas; 1,5 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.04.24; liściasty brzeg lasu -brzoza, dąb, świerk, leszczyna; na ziemi grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 57" N 19st 23' 28" E

fot. 1220535 fot. 1220536 fot. 1220537 fot. 1220538 fot. 1220539

200 m na północ, w lesie jesionowo-wiązowym, znalazłem jeszcze jeden owocnik

fot. 1220540

ID344257 (potwierdzenie 128806) Gyromitra gigas; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.04.24; las liściasty -dąb, grab, brzoza, jesion, leszczyna i inne; na ziemi 9 owocników w trzech punktach ( 1+4+4 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grup: GPS: 51st 11' 45" N 19st 23' 15,5" E

siedlisko i owocniki z tej grupy

fot. 1220561 fot. 1220562 fot. 1220563 fot. 1220564

owocnik pojedynczy
fot. 1220565

i owocniki z drugiej grupy
fot. 1220566 fot. 1220567 fot. 1220568

 ID344374  Gyromitra gigas; Borkowszczyzna - 51.088695, 22.779317, pow. świdnicki, woj. lubelskie, FE-49; 2021.04.18; Las grabowo-dębowo-topolowo-sosnowy; przy zwalonej, martwej topoli w rozproszeniu 12 szt; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008783, Tak. zdjęcie nr 1 - 18.04.2021, zdjęcie nr 2-3 z dnia 29.04.2021
uwagi: fot. 1221254fot. 1221255fot. 1221256

ID344457 Gyromitra gigas; 1 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.04.23; las liściasty -brzozy, osiki, trześnia; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 53,7" N 19st 24' 26,5" E

fot. 1221756 fot. 1221757 fot. 1221758

ID344462 Gyromitra gigas; 1 km W od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.04.25; pas lasu liściastego ( gł. osiki ) przy borze sosnowym; na ziemi grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 57,8" N 19st 33' 11,2" E

fot. 1221791 fot. 1221792 fot. 1221793 fot. 1221794

ID345379 Gyromitra gigas; ok. 1km na NE od miejscowości Klin,gm.Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC-26; 2021.05.09.; Liściasta enklawa w borze sosnowym; ziemia grupa kilku owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1222506.html

ID353425 Gyromitra gigas; Elbląg, Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.05.01; Młodnik sosnowy (SO13), w pobliżu - do 20 m. - nie widziałem drzew liściastych; na ziemi 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Tak, u Romka Tomaszewskiego, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°12'13.8"N 19°24'21.0"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1220791.html

Dodatkowe zdjęcia:
z 09.05.2021: fot. 1299558
z 14.05.2021: fot. 1299559

ID357295 Gyromitra gigas; pogranicze Pojezierza Choszczeńskiego i Równiny Pyrzyckiej (prop. rez. Grądowa Dolina), 0,6 km na SW od miejscowości Wilcza Góra (Wilcze), pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2022.04.21; strefa przejściowa między grądem i borem mieszanym; na ziemi i zagrzebanych w niej resztkach drewna w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1333404 fot. 1333405 fot. 1333406 fot. 1333407
zarodniki: (-24)24,9-33,8 x 12,0-16,2 µm (średnio 29,8 x 13,3 µm), Q: 1,8-2,5 (średnio 2,2):
fot. 1333408

ID357456 Gyromitra gigas; 1,8 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.04.18; las liściasty -brzoza, osika, czeremcha; na ziemi, przy murszejącej kłodzie topolowej grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 36,5" N 19st 22' 28,8" E

fot. 1334964 fot. 1334965 fot. 1334966 fot. 1334967 fot. 1334968 fot. 1334969 fot. 1334970

ID357484 Gyromitra gigas; Gdańsk-Matarnia, otulina TPK, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2022.05.06; las mieszany z przewagą sosny i świerka, jarzębina, buk, dąb; bezpośrednio na ziemi w mchu blisko zmurszałego pieńka sosny pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: Lasek położony jest pomiędzy stacją kolejki PKM Gd.Matarnia a lotniskiem w Rębiechowie fot. 1335218fot. 1335219fot. 1335220fot. 1335221ID357551 Gyromitra gigas; Kamienicki Młyn, k. punktu widokowego Zamkowa Góra, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 2022.05.08; nasadzenie sosnowe, świerk, buk, brzoza, dąb; na ziemi przy drodze pojedynczy, podjedzony owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1335838 fot. 1335839fot. 1335840

ID357728 Gyromitra gigas; 1 km SW od wsi Pudzików; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.05.01; las mieszany -brzoza, sosna, leszczyna i inne; na ziemi; przy zmurszałych kłodach brzozowych grupa 14 owocników, w tym 7 zniszczonych, wyrwanych lub zdeptanych; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 17,2" N 19st 31' 58,3" E

fot. 1337761 fot. 1337762 fot. 1337763 fot. 1337764 fot. 1337765 fot. 1337766

ID358052 Gyromitra gigas; 1,5 km na N od Stara Góra, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-33; 2022.05.03; Las jodłowy z wtrąceniem buka, dęba i wierzby.; 1 Owocnik wyrastający na silnie zmurszałym pniu wierzby lub dęba. Pniak leży na skarpie opadającej na zachodniej części szosy prowadzącej przez ten las.; leg. Jan Kochanowski; det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany kustoszowi bazy., tak
uwagi: fot. 1341046 fot. 1341047 fot. 1341048

ID367345 Gyromitra gigas; Bąkowo k. Gdańska, Lasy Otomińskie, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2023.04.16; monokultura świerkowa; ziemia 3 owocniki i 400m dalej pojedynczy; leg. Jolanta Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1424733 fot. 1424734 fot. 1424735 fot. 1424736

400m dalej 1 owocnik w buczynie na liściastej kłodzie (otulina rez. Bursztynowa Góra)

fot. 1424737 fot. 1424738

ID367379 Gyromitra gigas; ok 350 m.na SW od Wapiennika Bordowicza, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF-34; 2023.04.16; las liściasty mieszany-dąb,grab,buk,jesion,jawor,leszczyna; na ziemi,korzeniach,przy karpie dziewięć owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1425106fot. 1425107fot. 1425108fot. 1425109fot. 1425110

ID367391 Gyromitra gigas; ok 2 km.na N od Celestynowa, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED-39; 2023.04.17; las dębowy,z domieszką topoli,brzozy,olchy; na powalonych omszonych dębach,na ziemi sześć owocników; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1425299fot. 1425300fot. 1425301fot. 1425302fot. 1425303

ID367497 Gyromitra gigas; 1km na E od Pogorzel Warszawska, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED-39; 2023.04.22; las topolowo-brzozowy; na ziemi dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1426356fot. 1426357fot. 1426358 fot. 1426359

ID367548 Gyromitra gigas; Niemce, 22.665593 , 51.363653, pow. lubartowski, woj. lubelskie, FE-18; 2023.04.26; Las mieszany; na oraz przy powalonej brzozie 5 owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: zdjęcia z dn. 2023.04.04
fot. 1426846fot. 1426847

zdjęcia z dn. 2023.04.26
fot. 1426848fot. 1426849

ID367624 Gyromitra gigas; około2,3 km ma NW od Podsokołda, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2023.04.29; las dębowo-świerkowy z domieszka brzozy,sosny,leszczyny; na ziemi dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1427956fot. 1427957

ID367632 Gyromitra gigas; ok 1,5 na W od Gnidzina, pow. sokólski, woj. podlaskie, GB-81; 2023.04.30; skarpa przy leśnej drodze,las grabowo debowy z domieszką świerka; na ziemi jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1428007fot. 1428008

ID367634 Gyromitra gigas; ok 1,5 km na SW od Jałówki, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2023.04.30; las sosnowy z domieszka dęba i świerka; na dwóch powalonych dębach dziesięc owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1428019fot. 1428020fot. 1428021fot. 1428022

ID367664 Gyromitra gigas; ok 3 km na SE od Cieliczanki, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2023.05.01; las grabowo-dębowy z domieszka brzozy; na ziemi dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1428190fot. 1428191

ID367740 Gyromitra gigas; Gdańsk-Strzyża, TPK, przy ul. Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2023.04.28; grąd - jawor, grab, buk, osika, leszczyna, dąb; zmurszały pień osiki pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1429051 fot. 1429052 fot. 1429053 fot. 1429054 fot. 1429055

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji