grzyby.pl

Omphalina galericolor (Romagn.) Bon var. lilacinicolor (Bon) Kuyper

pępówka liliowa, języczek liliowy
Arrhenia lilacinicolor (Bon) P.A. Moreau et Courtec. · Omphalina lilacinicolor Bon
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]