jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Peniophora pini (Schleich.) Boidin

powłocznica sosnowa
Peniophora pini (powłocznica sosnowa)
11.05.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Peniophora pini (powłocznica sosnowa)
Peniophora pini (powłocznica sosnowa)
Peniophora pini (powłocznica sosnowa)

występowanie

Na martwych wiszących gałęziach i leżących pniach sosny (Pinus sylvestris).