Gatunki w publikacjach po 2000 r.


Słowo wstępne

1. Acephala macrosclerotiorum Münzenb. & Bubner - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Rudawska i in. 2011,

2. Acrospermum compressum Tode - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Nita i Bujakiewicz 2007, Nita i Bujakiewicz 2006, Halama i Romański 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Kujawa i in. 2016,

3. Acrospermum pallidulum Kirschst. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Gierczyk i in. 2015a,

4. Albotricha acutipila (P. Karst.) Raitv. - Ascomycota
Ślusarczyk 2007, Halama i Romański 2010,

5. Aleuria aurantia (Fr.) Fuckel - Ascomycota
wg Index Fungorum: A. aurantia (Pers.) Fuckel
Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Reszel 2000, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Kołtowska 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2013, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

6. Allophylaria sorbicola Svrcek - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006) i brak w IF
Bujakiewicz 2004,

7. Amicodisca virella (P. Karst.) Huhtinen - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

8. Amphisphaeria bufonia (Berk. & Broome) Ces. & De Not. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

9. Amphisphaeria helvetica H. Wegelin - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

10. Amphisphaeria millepunctata (Fuckel) Petr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

11. Amphisphaeria pusiola P. Karst. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

12. Amphisphaeria sapinea P. Karst. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

13. Amphisphaeria umbrina (Fr.) De Not. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

14. Amphisphaeria vibratilis (Fuckel) E. Müll. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

15. Amphisphaeriella xylostei (Pers.) Rulamort - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

16. Annulohypoxylon multiforme var. multiforme (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh - Ascomycota
synonimy: Hypoxylon multiforme (Fr.) Fr.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005 (as: Hypoxylon multiforme), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Hypoxylon multiforme), Bujakiewicz 2004 (as:Hypoxylon multiforme), Stasińska 2008a (as: Hypoxylon multiforme), Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a (as: Hypoxylon multiforme), Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006 (as: Hypoxylon multiforme), Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 (as: Hypoxylon multiforme), Bujakiewicz i Springer 2009 (as: Hypoxylon multiforme), Bujakiewicz i Stefaniak 2009 (as: Hypoxylon multiforme), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Hypoxylon multiforme), Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a (as: Hypoxylon multiforme), Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012, Stasińska 2012 (as: Hypoxylon multiforme), Piętka 2013 (as: Hypoxylon multiforme), Gierczyk i in. 2014 (as: Hypoxylon multiforme), Karasiński i in. 2015 (as: Annulohypoxylon multiforme), Halama 2015 (as: Hypoxylon multiforme), Chachuła i in. 2015 (as: Hypoxylon multiforme), Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

17. Anthina flammea Fr. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004,

18. Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

19. Anthostoma rhenanum (Fuckel) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

20. Anthostoma turgidum (Pers.) Nitschke - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Gierczyk i in. 2009,

21. Anthostomella clypeata (De Not.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

22. Anthostomella formosa Kirschst. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a,

23. Anthostomella pedemontana Ferraris & Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

24. Anthracobia macrocystis (Cooke) Boud. - Ascomycota
Chlebicki 2008a,

25. Anthracobia maurilabra (Cooke) Boud. - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Halama i Romański 2010,

26. Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Arnould - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009,

27. Apostemidium vibrisseoides (Peck) Boud. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Vibrissea vibrisseoides (Peck) Kj?ller
Chlebicki 2008a,

28. Arachnopeziza aurata Fuckel - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Halama i Romański 2010, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

29. Arachnopeziza aurelia (Pers.) Fuckel - Ascomycota
Ławrynowicz i in. 2001,

30. Arwidssonia empetri (Rehm) B. Erikss. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

31. Ascobolus albidus P. Crouan & H. Crouan - Ascomycota
Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a,

32. Ascobolus brassicae P. Crouan & H. Crouan - Ascomycota
synonimy: Boudiera canina (Fuckel) J. Schrot.
Bujakiewicz 2004,

33. Ascobolus carbonarius P. Karst. - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009,

34. Ascobolus furfuraceus Pers. - Ascomycota
synonimy: Ascobolus aeruginosus Fr., Ascobolus stercorarius (Bull.) J. Schröt.
Kujawa 2009a, Karasiński i in. 2015 (as: A. stercorarius), Gierczyk i in. 2015a,

35. Ascobolus hansenii M.D. Paulsen & Dissing - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

36. Ascobolus immersus Pers. - Ascomycota
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

37. Ascobolus michaudii Boud. - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

38. Ascobolus sacchariferus Brumm. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015,

39. Ascobolus viridis Curr. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2011, Chachuła i in. 2015,

40. Ascocoryne albidum (Berk.) anon. ined. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

41. Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf - Ascomycota
Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Stasińska 2008a, Chmiel i Ronikier 2007, Wilga 2004b, Adamczyk i in. 2008, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b (as: Ascocoryne cfr. cylichnium), Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Ambroziewicz 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015,

42. Ascocoryne inflata Baral (nom. nud.) - Ascomycota
wg Index Fungorum: brak w IF
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

43. Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson - Ascomycota
synonimy: Pirobasidium sarcoides (Jacq.) Höhn.
Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004 (as: A. sarcioides i Pirobasidium sarcoides), Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Coryne sarcoides), Chmiel i Ronikier 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Bujakiewicz 2006 , Kujawa 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Szczepkowski i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Wilga 2009c, Kudławiec 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, , Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Szczepkowski 2016,

44. Ascocoryne turficola (Boud.) Korf - Ascomycota
Stasińska i Sotek 2004, Stasińska i Sotek 2004a, Halama i Romański 2010 (as: Sarcoleotia turficola), Stasińska 2011b, Stasińska i in. 2004,

45. Ascodichaena rugosa Butin - Ascomycota
Halama 2015,

46. Ascotremella faginea (Peck) Seaver - Ascomycota
Narkiewicz 2001a, Friedrich 2006, Chmiel i Ronikier 2007, Miśkiewicz 2000a, Friedrich 2010, Łyczek i Domian 2010, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kudławiec 2013, Kudławiec i in. 2014, Halama 2015, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015, Kudławiec 2014, Bartnik i in. 2015,

47. Balsamia platyspora Berk. - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2010,

48. Barrmaelia oxyacanthae (Mont.) Rappaz - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki i Chmiel 2006,

49. Bertia moriformis (Tode) De Not. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Stasińska 2012, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

50. Biscogniauxia granmoi Lar.N. Vassiljeva - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Karasiński i in. 2015,

51. Biscogniauxia marginata (Fr.) Pouzar - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

52. Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze - Ascomycota
synonimy: Hypoxylon nummularium Bull.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Hypoxylon nummularium), Chlebicki 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009a (as: Hypoxylon nummularium), Adamczyk 2007a (as: Hypoxylon nummularium), Adamczyk 2003 (as: Hypoxylon nummularium), Adamczyk 2003a (as: Hypoxylon nummularium), Adamczyk 2011 (as: Hypoxylon nummularium),

53. Biscogniauxia repanda (Fr.) Kuntze - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2005, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006,

54. Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. - Ascomycota
Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Reszel 2000, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Helotium citrinum), Stasińska 2008a, Chmiel i Ronikier 2007, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Bujakiewicz 2006 , Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Kudławiec 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015,

55. Bisporella confluens (Sacc.) Korf & Bujakiewicz - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Nita i Bujakiewicz 2007, Nita i Bujakiewicz 2006, Nita i Bujakiewicz 2009,

56. Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel - Ascomycota
Wrzosek i in. 2014b,

57. Brunnipila caliculiforme (Schumach.) Baral - Ascomycota
wg Index Fungorum: Brunnipila caliculiformis(Schumach.) Baral
Chlebicki 2008a,

58. Brunnipila calycioides (Rehm) Baral - Ascomycota
wg Index Fungorum: Lachnum calycioides (Rehm) Sacc.
Bujakiewicz 2004, Narkiewicz i in. 2013,

59. Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. - Ascomycota
Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Bujakiewicz 2003, Wojewoda 2002, Flisińska 2000a, Ławrynowicz 2001, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i in. 2013, Piętka 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Kudławiec 2014, Kudławiec i Misiuna 2014,

60. Byssonectria fusispora (Berk.) Rogerson & Korf - Ascomycota
synonimy: Humaria fusispora (Berk.) Sacc., Octospora aggregata (Berk. & Broome) Eckblad, Inermisia fusispora (Berk.) Rifai
Bujakiewicz 2004 (as: Inermisia fusispora), Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013,

61. Byssonectria tetraspora (Fuckel) Korf - Ascomycota
Wilga 2009c (as: B. cf. tetraspora),

62. Cainia graminis (Niessl) Arx & E. Mull. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

63. Cainiella johansonii (Rehm) E. Müll. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

64. Calloria neglecta (Lib.) B. Hein - Ascomycota
synonimy: Calloria fusarioides (Berk.) Fr., Calloria urticae (Pers.), Callorina fusarioides (Berk.) Korf
Ślusarczyk 2007 (as: Callorina fusarioides), Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

65. Calycelina populina - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ślusarczyk 2012,

66. Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. - Ascomycota
synonimy: Otidella fulgens (Pers.) Sacc.
Łuszczyński 2000a, Kujawa 2005, Adamczyk i in. 2008, Kujawa i Gierczyk 2007, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gumińska 2006, Ławrynowicz i in. 2009, Adamczyk 2011,

67. Camarops lutea (Alb. & Schwien.) Shear - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chachuła i in. 2015,

68. Camarops microspora (P. Karst.) Shear - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

69. Camarops plana Pouzar - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki i Chmiel 2006,

70. Camarops polysperma (Mont.) J.H. Miller - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Nita i Bujakiewicz 2007, Nita i Bujakiewicz 2006, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Szczepkowski i Sierota 2010, Karasiński i in. 2015,

71. Camarops tubulina (Alb. & Schwein.) Shear. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szczepkowski i in. 2008, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009,

72. Capitotricha fagiseda Baral (nom. inval.) - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Chmiel i Ronikier 2007,

73. Catinella olivacea (Batsch) Boud. - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2004, Piątek 2001c, Miśkiewicz 2000a, Halama i Romański 2010,

74. Cenangium ferruginosum Fr. - Ascomycota
Kwaśna i Łakomy 2011,

75. Cenococcum geophilum - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Rosikiewicz i in. 2007, Leski i in. 2009, Adamczyk 2007a, Pietras i Rudawska 2010, Smutek i in. 2010, Pietras i Rudawska 2010a, Smutek i in. 2010a, Pietras i Rudawska 2011, Rudawska i in. 2011, Leski i Rudawska 2011, Pietras i in. 2011, Rudawska i Leski 2013, Sumorok i in. 2008, Pietras i in. 2014, Pietras i in. 2014a, Hilszczańska 2015,

76. Ceriophora palustris (Berk. & Broome) Höhn. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

77. Ceriospora dubyi Niessl - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

78. Cheilymenia crucipila (Cooke & W. Phillips) Le Gal - Ascomycota
wg Index Fungorum: Scutellinia crucipila (Cooke & W. Phillips) J. Moravec
synonimy: Scutellinia crucipila (Cooke & W. Phillips) J. Moravec
Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Scutellinia crucipila), Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz 2011 (as: Scutellinia crucipila),

79. Cheilymenia fimicola (De Not. & Bagl.) Dennis - Ascomycota
Gierczyk i in. 2009, Kujawa i in. 2016,

80. Cheilymenia parvispora J. Moravec - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

81. Cheilymenia stercorea (F.H. Wigg.) Boud. - Ascomycota
synonimy: Humariella stercorea (Pers.) J. Schrot., Lachnea stercorea (Pers.) Gillet
uwagi: wg. IF inne synonimy, a nazwy podane przez Chmiel (2003) w IF nie są ujęte
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006, Kujawa 2009a, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015,

82. Cheilymenia vitellina (Pers.) Dennis - Ascomycota
synonimy: Lachnea vitellina (Pers.) Phillips
Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Bujakiewicz 2006, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

83. Chlorencoelia versiformis (Pers.) J.R. Dixon - Ascomycota
synonimy: Chlorociboria versiforme (Pers.) Seaver, Chlorosplenium versiforme (Pers.) P. Karst.
Friedrich 2006, Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Chlorosplenium versiforme), Friedrich 2002 (as: Chlorosplenium versiforme), Gierczyk i in. 2009,

84. Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra - Ascomycota
Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Karasiński 2009a (as: Chlorosplenium aeruginascens), Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a,

85. Chlorociboria aeruginosa (Pers.) Seaver ex C. S. Ramamuthri, Korf et L. R. Batra - Ascomycota
wg Index Fungorum: C. aeruginosa (Oeder) Seaver ex C. S. Ramamuthri, Korf et L. R. Batra
Szczepkowski i in. 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2015,

86. Choiromyces meandriformis Vittad. - Ascomycota
uwagi: wg Nordic Macromycetes synonim Ch. venosus
Łuszczyński 2000a, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005 (as: Choiromyces venosus), Gumińska 2000 (as: Ch. venosus), Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a,

87. Ciboria acerina Whetzel & N. F. Buchw. - Ascomycota
Ślusarczyk 2007,

88. Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel - Ascomycota
Gumińska 2006, Kujawa 2009, Wilga 2009b, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Ślusarczyk 2005 ,

89. Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. - Ascomycota
synonimy: Sclerotinia pseudotuberosa Rehm
Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2003 , Szczepkowski i Sierota 2010, Łyczek i Domian 2010, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015 (as: Sclerotinia pseudotuberosa), Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

90. Ciboria caucus (Rebent.: Fr.) Fuckel - Ascomycota
Ślusarczyk 2007,

91. Ciboria dumbirensis (Velen.) Spooner - Ascomycota
synonimy: Tatraea dumbirensis (Velen.) Svrček,
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004 (as: Tatraea dumbirensis), Bujakiewicz 2011,

92. Ciboria rufofusca (O. Weberb.) Sacc. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013,

93. Ciboria virdifusca (Fuckel) Hohn. - Ascomycota
Bujakiewicz i Kujawa 2000, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Karasiński i in. 2015,

94. Ciborinia candolleana (Lev.) Whetzel - Ascomycota
synonimy: Sclerotinia candolleana (Lev.) Fuckel
Lisiewska i Reszel 2000 (as: Sclerotinia candolleana), Lisiewska 2000 (as: Sclerotinia candolleana),

95. Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Svrček - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus acuum (Alb. & Schwein.) Sacc., Hymenoscypha acuum (Alb. & Schwein.) J. Schröt.
Kujawa 2009,

96. Cistella albidolutea (Feltgen) Baral - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Halama i Romański 2010,

97. Cistella fugiens (W. Phillips ex Buckn.) Mathies - Ascomycota
Ślusarczyk 2007, Ślusarczyk 2012,

98. Cistella hungarica (Rehm) Raitv. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006) i Mułenko i in (2008)
Karasiński i in. 2015,

99. Claussenomyces prasinulus (P. Karst.) Korf & Abawi - Ascomycota
Halama i Romański 2010,

100. Claviceps purpurea (Fr.) Tul. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Nita i Bujakiewicz 2007, Fiedorowicz i in. 2000, Chlebicki 2005a, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009a, Kujawa i in. 2016,

101. Clibanites paradoxa P. Karst. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006) i Mułenko i in (2008)
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2011,

102. Clypeosphaeria mamillana (Fr.) Lambotte - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

103. Coccomyces coronatus (Schumach.: Fr.) De Not. - Ascomycota
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

104. Colpoma juniperi (Karsten) Dennis - Ascomycota
synonimy: Coccomyces juniperi P. Karst., Clithris juniperi (P. Karst.) Rehm
Bujakiewicz 2004,

105. Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. - Ascomycota
Stasińska 2008a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Chlebicki 2005a, Wojewoda 2008, Stasińska 2012,

106. Coprobia granulata (Bull.) Boud. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Cheilymenia granulata (Bull.) J. Moravec
Karasiński i in. 2015,

107. Coprotus aurora (P. Crouan & H. Crouan) K. S. Thind & Waraitch - Ascomycota
Bujakiewicz 2004 (as: Ascophanus cf. aurora),

108. Coprotus lacteus (Cooke & W. Phillips) Kimbr., Luck-Allen & Cain - Ascomycota
Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015,

109. Coprotus leucopocillum Kimbr. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004,

110. Coprotus luteus Kimbr. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015,

111. Coprotus ochraceus (P. Crouan & H. Crouan) Kar. Larsen - Ascomycota
wg Index Fungorum: Ascophanus ochraceus (Crouan) Boud.
Bujakiewicz 2006,

112. Cordyceps bifusispora O.E. Erikss. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Nita i Bujakiewicz 2007, Nita i Bujakiewicz 2006, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2011,

113. Cordyceps capitata (Holmsk.) Link - Ascomycota
wg Index Fungorum: Elaphocordyceps capitata (Holmsk.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Lisiewska 2006, Narkiewicz 2002a, Ławrynowicz i in. 2001, Bujakiewicz 2004, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Fiedorowicz 2001, Kujawa 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Ławrynowicz i in. 2009, Budzyn 2003, Kautmanová i Kautman 2006, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013,

114. Cordyceps ditmarii Quél. - Ascomycota
synonimy: wg Mułenko i in. (2008) jest to synonim C. sphecocephala, wg IF to dwa osobne gatunki
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Wojewoda 2008,

115. Cordyceps entomorrhiza (Dicks.) Fr. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Ophiocordyceps entomorrhiza (Dicks.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Nita i Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2001, Ławrynowicz 2001, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2011 (as: Ophiocordyceps entomorrhiza), Rutkowski i in. 2014 (as: Ophiocordyceps entomorrhiza),

116. Cordyceps formicivora J.Schrot. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Narkiewicz 2002a,

117. Cordyceps forquignonii Quél. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Kujawa i Gierczyk 2007,

118. Cordyceps gracilis (Grev.) Durieu & Mont. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Ophiocordyceps gracilis (Grev.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Chachuła 2009,

119. Cordyceps longisegmentis Ginns - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Kautmanová i Kautman 2006, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015 (as: Elaphocordyceps longisegmentis),

120. Cordyceps militaris (L.) Link - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Lisiewska 2006, Narkiewicz 2002a, Bujakiewicz 2004, Celka i Celka 2002, Nita i Bujakiewicz 2007, Kujawa 2005, Friedrich 2002, Flisińska 2002, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kołodziejczak 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Nita i Bujakiewicz 2009, Wilga 2010a, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015,

121. Cordyceps ophioglossoides (Ehrb. ) Link - Ascomycota
wg Index Fungorum: Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Lisiewska 2006, Narkiewicz 2001a, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Ławrynowicz i in. 2006, Wilga 2004a, Chachuła i Kujawa 2008, Kujawa 2005, Lisiewska 2000, Friedrich 2002, Flisińska 2002, Fiedorowicz 2001, Wilga 2004d, Kujawa 2008, Wilga 2005a, Wilga 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010 (as: Elaphocordyceps ophioglossoides), Halama i Romański 2010 (as: Elaphocordyceps ophioglossoides), Budzyn 2003, Kołodziejczak 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013 (as: Elaphocordyceps ophioglossoides), Kujawa i Gierczyk 2013a, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015 (as: Elaphocordyceps ophioglossoides), Halama 2015 (as: Elaphocordyceps ophioglossoides), Wilga i Wantoch-Rekowski 2015 (as: Elaphocordyceps ophioglossoides), Kudławiec i Misiuna 2014,

122. Cordyceps rouxii Cand. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Kujawa 2009a, Kautmanová i Kautman 2006, Kujawa i Gierczyk 2011a,

123. Cordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) Berk. & M.A. Curtis - Ascomycota
wg Index Fungorum: Ophiocordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
synonimy: Cordyceps sphecophila (Klotzsch) Berk. & M.A. Curtis
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Narkiewicz 2002a (as: C. sphecophila), Bujakiewicz 2004 (as: Isaria sphaecophila), Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011,

124. Cordyceps stylophora Berk. & Broome - Ascomycota
synonimy: Ophiocordyceps stylophora (Berk. & Broome) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Chachuła i in. 2011 (as: Ophiocordyceps stylophora),

125. Cosmospora vilior (Starbäck) Rossman & Samuels - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Wrzosek i in. 2014b,

126. Crocicreas coronatum (Bull.) S.E. Carp. - Ascomycota
synonimy: Cyathicula coronata (Bull.) De Not.
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Cyathicula coronata), Bujakiewicz 2001, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015 (as: Cyathicula coronata),

127. Crocicreas cyathoideum var. cacaliae (Pers.) S.E. Carp. - Ascomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Chmiel (2006)
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004,

128. Crocicreas cyathoideum var. cyathoideum (Bull.) Carp. - Ascomycota
synonimy:
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2001, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Halama i Romański 2010 (as: Cylindrocolla urticae), Ślusarczyk 2012 (as: C. cyathoideum), Karasiński i in. 2015 (as: Cyathicula cyathoidea),

129. Crocicreas subhyalinum (Rehm) S.E. Carp. - Ascomycota
synonimy: Phialea sybhyalina Rehm
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Stefaniak 2009,

130. Crocireas tomentosum (Dennis) S.E. Carp. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ślusarczyk 2012,

131. Cryptosphaeria eunomia (Fr.) Fuckel - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

132. Cryptosphaeria ligniota (Fr.) Auersw. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

133. Cudonia circinans (Pers.) Fr. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Chmiel i Ronikier 2007, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

134. Cudonia confusa Bres. - Ascomycota
Halama i Romański 2010,

135. Cudoniella acicularis (Bull.) J. Schrot. - Ascomycota
Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Adamczyk 2003a, Friedrich 2010, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a,

136. Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis - Ascomycota
synonimy: Helotium clavus (Alb. & Schwein.) Gillet, Ombrophila clavus (Alb. & Schwein.) Cooke
Bujakiewicz 2004, Miśkiewicz 2000a, Ślusarczyk 2007, Chlebicki 2008a, Adamczyk i Kucharski 2005, Friedrich 2010, Karasiński i in. 2015,

137. Cudoniella rubicunda (Rehm) Dennis - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

138. Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Wojewoda 2002, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Bujakiewicz 2001, Chlebicki 2008, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Kujawa 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Friedrich 2010, Wilga 2009c, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

139. Daldinia decipiens Wollw. & M. Stadler - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008), brak gatunku w czeklist (Mułenko i in. 2008)
Karasiński 2009a, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

140. Daldinia fissa C.G. Lloyd - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

141. Daldinia pyrenaica M. Stadler & Wollw. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008), brak gatunku w czeklist (Mułenko i in. 2008)
Karasiński 2009a,

142. Dasyscyphella montana Raitv. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2015a,

143. Dasyscyphella nivea (R. Hedw.) Raitv. - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus niveus (R. Hedw.) Sacc., Lachnum niveum (R. Hedw.) P. Karst.
Bujakiewicz 2001 (as: Dasyscyphus niveus), Lisiewska i Reszel 2000 (as: Dasyscyphus niveus), Stasińska 2008a (as: Dasyscyphus niveus), Lisiewska 2000 (as: Dasyscyphus niveus), Halama i Romański 2010 (as: Lachnum niveum), Adamczyk 2011 (as: Lachnum niveum), Żurawlew 2014 (as: Dasyscyphus niveus), Chachuła i in. 2015 (as: Lachnum niveum), Gierczyk i in. 2015a,

144. Dematioscypha dematiicola (Berk. & Broome) Svrček - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

145. Desmazierella piceicola Huhtinen & Y. Mäkinen - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kujawa 2009 (as: D. cf. piceicola),

146. Diatrype bullata (Hoffm.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Ślusarczyk 2007, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

147. Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006,

148. Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Stasińska 2008a, Chmiel i Ronikier 2007, , Ławrynowicz i Stasińska 2000, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Ławrynowicz i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Bujakiewicz 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

149. Diatrype flavovirens (Pers.) Fr. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Eutypa flavovirens (Pers.) Tul. & C. Tul.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006,

150. Diatrype polycocca Fuckel - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

151. Diatrype rappazii (Chleb.) Lar.N. Vassiljeva - Ascomycota
synonimy: Synonim Diatrype subaffixa (Schwein.) Cooke var. rappazii Chleb.?
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008) ?
Chlebicki 2008,

152. Diatrype spilomea Syd. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

153. Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005, Stasińska 2008a, Ślusarczyk 2007, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Ślusarczyk 2009, Ławrynowicz i in 2009, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

154. Diatrype subaffixa (Schwein.) Cooke var. rappazii Chleb. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006,

155. Diatrype undulata (Pers.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a,

156. Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not. - Ascomycota
synonimy: Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nitschke, Diatrypella tocciaeana De Not.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Stasińska 2008a (as: D. verrucaeformis), Ślusarczyk 2007, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2006 (as: D. cf. tocciaeana), Stasińska 2011b, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012, Stasińska 2012 (as: D. verrucaeformis), Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

157. Diatrypella malaleuca (Kunze) Nitschke - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

158. Diatrypella moravica Petr. & Keissl. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

159. Diatrypella placenta Rehm - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Gierczyk i in. 2009,

160. Diatrypella pulvinata Nitschke - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bujakiewicz 2001, Chlebicki 2008,

161. Diatrypella quercina (Pers.) Cooke - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012, Stasińska 2012, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

162. Didymosphaeria futilis (Berk. & Broome) Rehm - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bujakiewicz 2004,

163. Diplonaevia bresadolae (Rehm) B. Hein - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

164. Discina ancilis (Pers.) Sacc. - Ascomycota
synonimy: Discina perlata (Fr.) Fr.
Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Krzysztofiak i in. 2010 (as: Gyromitra ancilis), Halama i Romański 2010 (as: Gyromitra ancilis), Kołodziejczak 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga 2009b, Karasiński i in. 2015 (as: Discina perlata), Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2016 (as: D. perlata),

165. Discina parma J. Breitenb. & Maas Geest. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Fiedorowicz 2009, Kujawa i in. 2016,

166. Discinella lividopurpurea Boud. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

167. Disciotis venosa (Pers.) Arnould - Ascomycota
Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Adamczyk 2005a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Kujawa i Gierczyk 2011, Chachuła 2012,

168. Discocistella grevillei (Berk.) Svrček - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus grevillei (Berk.) Massee
Ślusarczyk 2012 (as: Cistella grevillei), Karasiński i in. 2015 (as: Cistella grevillei),

169. Discostroma corticola (Fuckel) Brockmann - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

170. Discostroma callistemonis (H.J. Swart) Sivan. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

171. Dothiora pyrenophora (Fr.) Fr., - Ascomycota
wg Index Fungorum: Diplodia pyrenophora (Berk. ex Sacc.) Crous & M.E. Palm
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008), wg Mułenko i in. Synonim podany w IF to odrębny gatunek
Bujakiewicz 2004,

172. Dumontinia tuberosa (Hedw.) L.M. Kohn - Ascomycota
wg Index Fungorum: Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn
synonimy: Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fuckel
Szkodzik 2005 (as: Sclerotinia tuberosa), Łuszczyński 2001 (as: Sclerotinia tuberosa), Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Sclerotinia tuberosa), Celka 2002 (as: Sclerotinia tuberosa), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Sclerotinia tuberosa), Lisiewska 2004 (as: Sclerotinia tuberosa), Łuszczyński 2000c (as: Sclerotinia tuberosa), Lisiewska i Król 2007 (as: Sclerotinia tuberosa), Adamczyk i in. 2008 (as: Sclerotinia tuberosa), Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000 (as: Sclerotinia tuberosa), Gierczyk i in. 2009, Chachuła 2009, Wojewoda 2008, Gumińska 2006 (as: Sclerotinia tuberosa), Wilga 2000b (as: Sclerotina tuberosa), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a (as: Sclerotinia tuberosa), Adamczyk 2003 (as: Sclerotinia tuberosa), Adamczyk 2003a (as: Sclerotinia tuberosa), Szczepkowski i in. 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Wilga 2009b, Ślusarczyk 2005 (as: Sclerotinia tuberosa), Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

173. Durella sanguinea (Pers.) Nannf. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Patinellaria sanguinea (Pers.) P. Karst.
synonimy: Patellea sanguinea (Pers.) Rehm
Halama i Romański 2010 (as: Patinellaria sanguinea),

174. Elaphomyces asperulus Vittad. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Ławrynowicz i in. 2006, Ławrynowicz 2001, Ławrynowicz 2000, Gumińska 2000, Wojewoda 2008, Adamczyk 2007a, Ławrynowicz i in. 2002a , Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015,

175. Elaphomyces granulatus Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Lisiewska i Reszel 2000, Ławrynowicz 2001, Bujakiewicz 2004, Lisiewska 2000, Fiedorowicz 2001, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Kautmanová i Kautman 2006, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

176. Elaphomyces muricatus Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001 , Łuszczyński 2000a, Wojewoda i in. 2004, Ławrynowicz i in. 2006, Ławrynowicz 2001, Stasińska 2000, Adamczyk i in. 2008, Kujawa i Gierczyk 2007, Ławrynowicz 2000, Chachuła 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i in. 2002a , Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Borzyszkowska 2011, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015, Chachuła i in. 2015,

177. Encoelia carpini (Rehm) Boud. - Ascomycota
Chlebicki i Chmiel 2006, Karasiński i in. 2015,

178. Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst. - Ascomycota
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2011 (as: Encoelia cf. fascicularis), Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013,

179. Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Cenangium furfuraceum (Roth) De Not.
Zieliński i in. 2007, Szczepkowski i Kubiak 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

180. Endoxyla cirrhosa (Pers.) E. Müll. & Arx - Ascomycota
wg Index Fungorum: Lentomitella cirrhosa (Pers.) Réblová
synonimy: Ceratostomella ampullasca (Cooke) Sacc.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki i Chmiel 2006,

181. Endoxyla rostrata (Tode) Munk - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

182. Entoleuca mammata (Wahlenb.) J.D. Rogers & Y.M. Ju - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

183. Epichloe typhina (Pers.) Tul. & C. Tul. s. l. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Stasińska 2005, Stasińska 2003, Lembicz i Olejniczak 2009,

184. Erinella aeruginosa Henn. - Ascomycota
Karasiński i in. 2009, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Szczepkowski i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

185. Eriopezia caesia (Pers.) Rehm - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Halama i Romański 2010,

186. Euepixylon udum (Pers.) Laess?e & Spooner - Ascomycota
synonimy: Hypoxylon udum (Pers.) Fr.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008 (as: Hypoxylon udum), Chlebicki 2005a,

187. Eutypa crustata (Fr.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

188. Eutypa laevata (Nitschke) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

189. Eutypa lata (Pers.) Tul. & C. Tul. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006,

190. Eutypa lata var. aceri Rappaz - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a,

191. Eutypa leioplaca (Fr.) Cooke - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006,

192. Eutypa maura (Fr.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2008a,

193. Eutypa polycocca (Fr.) P. Karst. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

194. Eutypa sparsa Romell - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a,

195. Eutypa spinosa (Pers.) Tul. & C. Tul. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2008a, Karasiński 2009a, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

196. Eutypa subtecta (Fr.) Fuckel - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

197. Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc. - Ascomycota
wg Index Fungorum: wg IF to dwa odrębne gatunki
synonimy: Eutypella alnifraga (Wahlenb.) Sacc.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bujakiewicz 2004, Chlebicki 2008, Chlebicki i Chmiel 2006, Ławrynowicz i in. 2002 (as: E. alnifraga), Ławrynowicz i in. 2002a (as: E. alnifraga), Bujakiewicz 2011, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

198. Eutypella dissepta (Fr.) Rappaz - Ascomycota
synonimy: Quaternaria dissepta (Fr.) Tul. & C. Tul.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008 (as: Quaternaria dissepta),

199. Eutypella grandis (Nitschke) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

200. Eutypella leprosa (Pers.) Berl. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

201. Eutypella padina (Nitschke) Nannf. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Chlebicki 2008,

202. Eutypella prunastri (Pers.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Halama i Romański 2010,

203. Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz - Ascomycota
synonimy: Quaternaria quaternata (Pers.) J. Schröt.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2008a, Chachuła i in. 2015,

204. Eutypella sorbi (Alb. & Schwein.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bujakiewicz 2004, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a,

205. Eutypella stellulata (Fr.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

206. Eutypella tetraploa (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

207. Genea hispidula Berk. ex Tul.& C. Tul. - Ascomycota
Ławrynowicz i in. 2002, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Ławrynowicz i in. 2002a,

208. Genea verrucosa Vittad. - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2010,

209. Geoglossum cookeanum Nannf. - Ascomycota
Zieliński i in. 2007, Mleczko 2004, Kujawa 2009a, Kujawa i in. 2010, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2015,

210. Geoglossum fallax E.J. Durand, - Ascomycota
Friedrich i Orzechowska 2002, Chachuła i in. 2015,

211. Geoglossum glabrum Pers. - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

212. Geoglossum glutinosum Pers. - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2013, Chachuła i in. 2015,

213. Geoglossum nigritum (Fr.) Cooke - Ascomycota
Flisińska 2000, Flisińska 2000a, Chmiel i Ronikier 2007,

214. Geoglossum simile Peck. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2014 (as: G. cf. simile),

215. Geoglossum sphagnophilum Ehrenb. - Ascomycota
Flisińska 2002,

216. Geoglossum umbratile Sacc. - Ascomycota
Fiedorowicz 2009, Kujawa i in. 2015a,

217. Geoglossum vleugelianum Nannf. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Chachuła i in. 2015,

218. Geopora arenicola (Lev.) Kers - Ascomycota
synonimy: Sepultaria arenicola (Lev.) Massee
Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Szczepkowski i in. 2008, Kujawa 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga 2009c, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

219. Geopora arenosa (Fuckel) S. Ahmad - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

220. Geopora cervina (Velen.) T. Schumach. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Hilszczańska 2015,

221. Geopora foliacea (Schaeff.) S. Amand - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kujawa 2009,

222. Geopyxis carbonaria (Alb. & Schw.) Sacc. - Ascomycota
synonimy: Peziza carbonaria Alb. & Schwein.
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Wojewoda i in. 2004, Wilga 2004b, Chlebicki 2008a, Gumińska 2006, Wilga 2008a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Narkiewicz 2011, Gierczyk i in. 2013, Ślusarczyk 2005,

223. Geopyxis rehmii Turnau - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Wojewoda 2008,

224. Gibberella baccata (Wallr.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki i Chmiel 2006,

225. Gremeniella abietina (Lagerb.) M. Morelet - Ascomycota
Kwaśna i Łkomy 2011,

226. Gyromitra ambigua (P. Karst.) Harmaja - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kujawa i Gierczyk 2011a,

227. Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. - Ascomycota
Flisińska 2000, Łuszczyński 2000a, Celka 2002, Ławrynowicz 2001, Sumorok 2001, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Ławrynowicz 2000, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003a, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Wilga 2009b, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Wilga 2011a, Ślusarczyk 2005 , Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 ,

228. Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kujawa i Gierczyk 2010,

229. Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke - Ascomycota
Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Celka 2002 , Kujawa i Gierczyk 2007, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a (as: Maublancomyces gigas), Adamczyk 2009a (as: Maublancomyces gigas), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Karg i Kujawa 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Golis i Konatowska 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

230. Gyromitra infula (Schaeff.) Quél. - Ascomycota
synonimy: Helvella infula Schaeff.
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000b, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Ambroziewicz 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Lisiewska 2011 , Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014, Halama 2015,

231. Helicogermslita fleischhakii (Auersw.) L?ss?e & Spooner - Ascomycota
wg Index Fungorum: wg IF to dwa odrębne gatunki
synonimy: Anthostoma cubiculare (Fr.) Nitschke
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

232. Helicogermslita fleischhakii (Auersw.) Laess?e & Spooner - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

233. Helmintosphaeria clavariarum (Tul.) Fuckel - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in (2008)
Gierczyk i in. 2013, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

234. Helotium cruentatum P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Calycina cruentata (P. Karst.) Kuntze
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

235. Helvella acetabulum (L.) Quél. - Ascomycota
synonimy: Paxina acetabulum (L.) Kuntze
Flisińska 2000, Chmiel i Ronikier 2007, Szczepkowski 2007, Lisiewska i Malinger 2001 (as: Paxina acetabulum), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a (as: Paxina acetabulum), Adamczyk 2003 (as: Paxina acetabulum), Adamczyk 2003a (as: Paxina acetabulum), Adamczyk 2011, Friedrich 2013,

236. Helvella arctica Nannf. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

237. Helvella atra J. Konig - Ascomycota
synonimy: Leptopodia atra (Koenig: Fr.) Boud.
Łuszczyński 2000b, Ławrynowicz i in. 2002 (as: Leptopodia atra), Flisińska 2000 (as: Leptopodia atra), Lisiewska i Marach 2002 (as: Leptopodia atra), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Leptopodia atra), Stasińska 2000, Kujawa 2009, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Leptopodia atra), Adamczyk 2011 (as: Leptopodia atra), Chachuła i in. 2015,

238. Helvella crispa Fr. - Ascomycota
wg Index Fungorum: H. crispa (Scop.) Fr.
Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Celka 2002 , Friedrich i Orzechowska 2002 , Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Sumorok i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

239. Helvella cupuliformis Dissing & Nannf. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Chmiel i Ronikier 2007,

240. Helvella elastica Bull. - Ascomycota
synonimy: Leptopodia elastica (Bull.) Boud., Leptopodia koltzchiana Corda
Bujakiewicz 2004 (as: Leptopodia elastica), Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Leptopodia elastica), Mleczko 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Leptopodia elastica), Halama i Panek 2000 (as: Leptopodia koltzchiana), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a (as: Leptopodia elastica), Adamczyk 2003 (as: Leptopodia elastica), Adamczyk 2009a (as: Leptopodia elastica), Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015,

241. Helvella ephippium Lev. - Ascomycota
synonimy: Leptopodia ephippium (Lev.) Boud.
Zieliński i in. 2007, Chmiel i Ronikier 2007, Friedrich 2002 (as: Leptopodia ephippium), Kujawa 2009, Gierczyk i in. 2013,

242. Helvella hyperborea Harmaja - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

243. Helvella lacunosa Afzel.: Fr. - Ascomycota
synonimy: Helvella sulcata Afz.
Stasińska 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Chmiel i Ronikier 2007, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2002, Wójtowski i in. 2006, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Kujawa 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kołodziejczak 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Miśkiewicz 2000a (as: H. sulcata), Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Wilga 2009c, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015, Kudławiec 2014, Kujawa i in. 2015a,

244. Helvella latispora Boud. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Halama i Romański 2010, Gierczyk i in. 2013,

245. Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

246. Helvella macropus (Pers.) P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Macroscyphus macropus (Pers.) Gray
Szkodzik 2005 (as: Macroscyphus macropus), Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Macroscyphus macropus), Stasińska 2008a (as: Macroscyphus macropus), Wilga 2004b (as: Macroscyphus macropus), Halama i Panek 2000 (as: Cyathipodia macropus), Adamczyk i in. 2008 (as: Macroscyphus macropus), Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006 (as: Macroscyphus macropus), Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a (as: Macroscyphus macropus), Adamczyk 2003 (as: Macroscyphus macropus), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Wilga 2005e (as: Macroscyphus macropus), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

247. Helvella quéletii Bres. - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

248. Helvella stevensii Peck - Ascomycota
Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Leptopodia stevensii), Stasińska 2000, Halama i Romański 2010 (as: Helvella latispora),

249. Helvella villosa (Hedw.) Dissing & Nannf. - Ascomycota
synonimy: Helvella fibrosa (Wallr.) Korf
Karasiński i in. 2015 (as: Helvella fibrosa), Kujawa i in. 2015a,

250. Helvellella sphaerospora (Peck) S. Imai - Ascomycota
Krzysztofiak i in. 2010 (as: Pseudorhizina sphaerospora), Halama i Romański 2010 (as: Pseudorhizina sphaerospora), Gierczyk i in. 2015a (as: Pseudorhizina sphaerospora),

251. Heterosphaeria patella (Tode) Grev. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

252. Heyderia abietis (Fr.) Link - Ascomycota
synonimy: Gymnomitrula abietis (Fr.) S. Imai, Mitrula abietis Fr., Mitrula cucullata (Batsch) Fr.
Bujakiewicz 2004 (as: Mitrula abietis), Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008,

253. Heyderia pusilla (Alb. & Schwein.) Link - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2007, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2012,

254. Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi - Ascomycota
Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Wilga i in. 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Dorda i Fiedor 2013, Chachuła i in. 2015,

255. Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel - Ascomycota
Ławrynowicz i in. 2002, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Ławrynowicz 2001 , Lisiewska 2004, Chmiel i Ronikier 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

256. Hyalopeziza millepunctata (Lib.) Raitv. - Ascomycota
synonimy: Unguicularia millepunctata (Lib.) Dennis, Olla millepunctata (Lib.) Svrček
Bujakiewicz 2004 (as: Olla millepunctata), Chmiel i Ronikier 2007, Chachuła i in. 2015,

257. Hyalorbilia berberidis (Velen.) Baral - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

258. Hyaloscypha albohyalina (P. Karst.) Boud. var. albohyalina - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kujawa i Gierczyk 2011a,

259. Hyaloscypha aureliella (Nyl.) Huhtinen - Ascomycota
synonimy: Hyaloscypha stevensoni (Berk. & Broome) Nannf.]
Ślusarczyk 2004, Karasiński i in. 2015,

260. Hyaloscypha fuckelii Nannf. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Hyaloscypha fuckelii Nannf.
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ślusarczyk 2007, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015 (as: H. fuckelii var. fuckelii),

261. Hyaloscypha hyalina (Pers.) Boud. - Ascomycota
synonimy: Pezizella hyalina (Pers.) Rehm, Hymenoscypha hyalina (Pers.) J. Schröt.
uwagi: w IF brak synonimów podawanych w checklist (2006)
Miśkiewicz 2000a,

262. Hyaloscypha leuconica (Cooke) Nannf. - Ascomycota
Ślusarczyk 2007, Kwaśna i Łakomy 2011,

263. Hyaloscypha vitreola (P. Karst.) Boud. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

264. Hydnobolites cerebriformis Tul. - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2011, Chachuła i in. 2015,

265. Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk. & Broome - Ascomycota
Szkodzik 2005, Stasińska 2000, Adamczyk i in. 2008, Wojewoda 2008, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009,

266. Hymenoscyphus albidus (Roberge ex Desm.) W. Phillips - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2001, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Łyczek i Domian 2010, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

267. Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips - Ascomycota
wg Index Fungorum: Hymenoscyphus virgultorum (Wiggers) Phillips
synonimy: Helotium calyculus (Sowerby) Fr., Helotium virgultorum (Vahl) P.Karst., Helotium sublenticulare Fr.
Friedrich 2001, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2011, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006, Kujawa i in. 2012b, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Halama 2015 (as: H. virgultorum), Karasiński i in. 2015 (as: H. virgultorum), Chachuła i in. 2015,

268. Hymenoscyphus caudatus (P. Karst.) Dennis - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz i in. 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006 , Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

269. Hymenoscyphus conscriptus (P. Karst.) P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Helotium conscriptum P. Karst.
Karasiński i in. 2015 (as: Helotium conscriptum),

270. Hymenoscyphus consobrinus (Boud.) Arnolds & Baral - Ascomycota
wg Index Fungorum: H. consobrinus (Boud.) Hengstm.
uwagi: wg IF nazwa Arnoldsa i Barala jest nom. inval.
Bujakiewicz 2004,

271. Hymenoscyphus epiphyllus (Pers.) Rehm et Kauffman - Ascomycota
synonimy: Helotium epiphyllum (Pers.) Fr.
Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Ślusarczyk 2007, Chlebicki i Chmiel 2006, Kujawa 2009, Ławrynowicz i in. 2002a , Karasiński i in. 2015,

272. Hymenoscyphus ericae (D.J. Read) Korf & Kernan - Ascomycota
wg Index Fungorum: Pezizella ericae D.J. Read
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Rosikiewicz i in. 2007,

273. Hymenoscyphus fagineus (Pers.) Dennis - Ascomycota
synonimy: Helotium fagineum (Pers.) Fr.
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Friedrich 2010,

274. Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray - Ascomycota
wg Index Fungorum: H. fructigenus (Bull.) Fr.
Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Helotium fructigenum), Stasińska 2008a, Szczepkowski 2007, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Kujawa 2008, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Ślusarczyk 2005 , Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

275. Hymenoscyphus herbarus (Pers.) Dennis - Ascomycota
synonimy: Helotium herbarum (Pers.) Fr.
Bujakiewicz 2004, Adamczyk 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005 , Karasiński i in. 2015,

276. Hymenoscyphus imberbis (Bull.) Dennis - Ascomycota
synonimy: Phaeohelotium imberbe (Bull.) Svrček
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz i in. 2005, Bujakiewicz 2004 (as: Phaeohelotium cf. Imberbe), Bujakiewicz 2006, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

277. Hymenoscyphus immutabilis (Fuckel) Dennis - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Ślusarczyk 2012,

278. Hymenoscyphus lutescens (Hedw.) W. Phillips - Ascomycota
Halama i Romański 2010,

279. Hymenoscyphus menthae (W. Phillips) Baral - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

280. Hymenoscyphus parilis (P. Karst.) Dennis - Ascomycota
wg Index Fungorum: Pezizella parilis (P. Karst.) Dennis
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ślusarczyk 2007,

281. Hymenoscyphus phyllophilus (Desm.) Kuntze - Ascomycota
synonimy: Helotium phyllophilum (Desm.) Fr.
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006 , Chlebicki i Chmiel 2006, Kujawa 2009,

282. Hymenoscyphus pseudoalbidus Queloz, Grünig, Berndt, T. Kowalski, T.N. Sieber & Holdenr. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kowalski i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: H. fraxineus), Kowalski i Kraj 2012, Gierczyk i in. 2015a (as: H. fraxineus),

283. Hymenoscyphus repandus (W. Phillips) Dennis - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Chmiel i Ronikier 2007, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015,

284. Hymenoscyphus rhodoleucus (Fr.) W. Phillips - Ascomycota
wg Index Fungorum: Roseodiscus rhodoleucus (Fr.) Baral
Bujakiewicz 2004, Łyczek i Domian 2010,

285. Hymenoscyphus rokebyensis (Svrcek) Matheis - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

286. Hymenoscyphus salicellus (Fr.) Dennis - Ascomycota
Kujawa i in. 2015a,

287. Hymenoscyphus scutula (Pers.) W. Phillips - Ascomycota
Stasińska 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2004 (as: H. scutula v. scutula, H. scutula v. fucatum i H. scutula v. suspecta), Stasińska 2003 , Kujawa i Kujawa 2008, Stasińska 2000, Bujakiewicz 2006 , Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003 , Adamczyk 2003a, Bujakiewicz 2011, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a,

288. Hymenoscyphus separabilis (P. Karst.) Dennis - Ascomycota
wg Index Fungorum: Phialina separabilis (P. Karst.) Huhtinen & Scheuer
Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Helotium separabile),

289. Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W. Phillips - Ascomycota
synonimy: Helotium serotinum (Pers.) Fr.
Bujakiewicz 2004, Chlebicki 2008a, Adamczyk 2003a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011,

290. Hymenoscyphus subcarneus (Sacc.) Kuntze - Ascomycota
wg Index Fungorum: Roseodiscus subcarneus (Sacc.) Baral
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Baral i Krieglsteiner 2006,

291. Hymenoscyphus vernus (Boud.) Dennis - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2007, Bujakiewicz 2006, Gierczyk i in. 2009 (as: H. vernalis), Halama i Romański 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Karasiński i in. 2015,

292. Hymenoscyphus vitellinus (Rehm) Kuntze - Ascomycota
Ślusarczyk 2012,

293. Hypocopra equorum (Fuckel) G. Winter - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

294. Hypocopra fimeti (Pers.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

295. Hypocopra merdaria (Fr.) J. Kickx f. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

296. Hypocrea atroviridis Dodd, Lieckf. & Samuels - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Gierczyk i in. 2009,

297. Hypocrea chionea Ellis & Everh. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki i Chmiel 2006,

298. Hypocrea citrina (Pers.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Flisińska 2000a, Bujakiewicz 2001, Nita i Bujakiewicz 2007, Stasińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2009, Karasiński 2009a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Bartnik i in. 2015,

299. Hypocrea cupularis (Fr.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

300. Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Zieliński i in. 2007, Nita i Bujakiewicz 2007, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Karasiński 2009a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

301. Hypocrea pachybasioides Yoshim. Doi - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Bartnik 2013,

302. Hypocrea pulvinata Fuckel - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Wojewoda 2008, Szczepkowski i in. 2010a, Szczepkowski i Sierota 2010, Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

303. Hypocrea rufa (Pers.) Fr. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Trichoderma viride Pers.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Chachuła i in. 2015 (as: Hypocrea rufa, Trichoderma viride),

304. Hypocrea strictipilosa Chaverri & Samuels - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Gierczyk i in. 2015a,

305. Hypocrea sulphurea (Schwein.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014,

306. Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver - Ascomycota
synonimy: Hypocreopsis riccioidea (Bolton) P. Karst
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Stasińska 2004, Stasińska 2004a, Kujawa i Gierczyk 2011, Stasińska 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2013a, Sumorok i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kudławiec 2013, Sotek i in. 2004 (as: H. riccioidea), Stasińska i in. 2004 (as: H. riccioidea), Kudławiec i in. 2014, Wilga i Wantoch-Rekowski 2014,

307. Hypomyces aurantius (Pers.) Fuckel - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Karasiński 2009a (as: H. aurantius (Pers.) Tul.), Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

308. Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015,

309. Hypomyces rosellus (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

310. Hyponectria buxi (DC.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

311. Hypoxylon cohaerens (Pers.) Fr. - Ascomycota
synonimy: Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Gierczyk i in. 2009, Wilga 2010 (as: H. cf. cohaerens), Chlebicki 2008 (as: Annulohypoxylon c.), Chlebicki 2008a (as: Annulohypoxylon c.), Bujakiewicz i Springer 2009 (as: Annulohypoxylon c.),

312. Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ławrynowicz i in. 2002, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Chmiel i Ronikier 2007, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b (as: H. cf fragiforme), Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Miśkiewicz 2000a, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Chlebicki 2008, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a , Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Narkiewicz i in. 2013, Piętka 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Piętka 2014, Piętka 2014a, Pląskowska i in. 2014, Pląskowska i in. 2014a, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015, Bartnik i in. 2015 (błednie jako Hypocrea fragifiorme?), Kudławiec i Misiuna 2014, Kujawa i in. 2016,

313. Hypoxylon fuscopurpureum (Schwein.) M.A. Curtis - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki i Chmiel 2006,

314. Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Ślusarczyk 2007, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Bujakiewicz 2011, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

315. Hypoxylon howeanum Peck - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005, Zieliński i in. 2007, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Halama i Romański 2010, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

316. Hypoxylon intermedium (Schwein.) Y.M. Ju & J.D. Rogers - Ascomycota
wg Index Fungorum: Hypoxylon fraxinophilum Pouzar
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

317. Hypoxylon macrocarpum Pouzar - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

318. Hypoxylon papillatum Ellis & Everh. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Karasiński 2014,

319. Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ławrynowicz i Stasińska 2000, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 ,

320. Hypoxylon rutilum Tul. & C. Tul. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008), wg Mułenko i in. gatunek ten nie występuje w Polsce i mylony jest z H. howeanum.
Szczepkowski i in. 2008 (as: H. cf. rutilum), Adamczyk 2003a,

321. Hypoxylon terricola J.H. Mill. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

322. Ilyonectria radicicola (Gerlach & L. Nilsson) P. Chaverri & C. Salgado - Ascomycota
uwagi: brak w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bartnik 2013,

323. Immersiella immersa (P. Karst.) A.N. Mill. & Huhndorf - Ascomycota
uwagi: brak w checklist (Mułenko i in. 2008)
Halama i Romański 2010,

324. Iodophanus carneus (Pers.) Korf. - Ascomycota
synonimy: Ascophanus carneus (Pers.) Boud., Ascophanus miniatus (Preuss) Sacc., Pyronema carneum (Pers.) J. Schrot.
uwagi: w IF brak dwóch synonimów wymienionych w checklist (2006)
Bujakiewicz 2004,

325. Ionomidotis irregularis (Schwein.) E.J. Durand - Ascomycota
synonimy: Poloniodiscus fischeri Svrček & Kubička
Karasiński 2014,

326. Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin - Ascomycota
synonimy: Hypoxylon deustum (Hoffm.) Grev., Ustulina deusta (Hoffm.) Lind
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz 2001 (as: Ustulina deusta), Lisiewska i Marach 2002 (as: Ustulina deusta), Wojewoda 2002 (as: Hypoxylon deustum), Stasińska 2008a, Zieliński i in. 2007 (as: Ustulina deusta), Ławrynowicz 2001 (as: Ustulina deusta), Lisiewska 2004 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz 2004 (as: Ustulina deusta), Chmiel i Ronikier 2007, Szczepkowski 2007 (as: Ustulina deusta), Wilga 2004b (as: Ustulina deusta), Halama i Panek 2000 (as: Ustulina deusta), Adamczyk i in. 2008 (as: Ustulina deusta), Szczepkowski i Piętka 2007-2008 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz 2006 (as: Ustulina deusta), Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006, Ławrynowicz 2000 (as: Hypoxylon deustum), Gierczyk i in. 2009, Wilga 2005c (as: Ustulina deusta), Kujawa 2009 (as: Ustulina deusta), Szczepkowski i in. 2009 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: Ustulina deusta), Adamczyk 2007a (as: Ustulina deusta), Adamczyk 2003 (as: Ustulina deusta), Adamczyk 2003a (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz i Kujawa 2010 , Ławrynowicz i in. 2009 (as: Ustulina deusta), Wilga i Wantoch-Rekowski 2010 (as: Ustulina deusta), Halama i Romański 2010, Friedrich 2010 (as: Ustulina deusta), Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Adamczyk 2011 (as: Ustulina deusta), Karasiński 2009a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Ustulina deusta), Stasińska 2012 (as: Hypoxylon deustum), Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Kudławiec 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014 (as: Hypoxylon deustum), Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Szczepkowski 2016,

327. Lachnellula calyciformis (Willd.) Dharne - Ascomycota
Chlebicki 2008a,

328. Lachnellula calycina (Vuill.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004,

329. Lachnellula fuckelii (Bres. ex Rehm) Dharne - Ascomycota
synonimy: Trichoscyphella fuckelii (Bres.) Svrcek
uwagi: wg IF Trichoscyphella fuckelii nie jest synonimem L. f.
Bujakiewicz 2004 (as: Trichoscyphella fuckeli),

330. Lachnellula fuscosanguinea (Rehm) Dennis - Ascomycota
synonimy: Trichoscyphella fuscosanguinea (Rehm) Svrcek
Bujakiewicz 2004,

331. Lachnellula subtilissima (Cooke) Dennis - Ascomycota
Szkodzik 2005, Chmiel i Ronikier 2007, Chlebicki 2008a, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015,

332. Lachnellula suecica (de Bary ex Fuckel) Nannf. - Ascomycota
synonimy: Lachnellula chrysophthalma (Pers.) P. Karst.
Bujakiewicz 2004, Chmiel i Ronikier 2007,

333. Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis - Ascomycota
synonimy: Dasyscypha willkommii (Hartig) Rehm, Dasyscyphus willkommii Hartig
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009,

334. Lachnum albotestaceum (Desm.) P. Karst. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Albotricha albotestacea (Desm.) Raitv. = m. in. Trichopeziza albotestacea (Desm.) Sacc.
synonimy: Dasyscyphus albotestaceus (Desm.) Massee
Ślusarczyk 2007 (as: Trichopeziza albotestacea),

335. Lachnum atropae (Pers.) Rehm - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006), brak w IF - może synonim Dasyscyphus atropae Pers.?
Bujakiewicz 2004,

336. Lachnum bicolor (Bull.) P. Karst. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Capitotricha bicolor (Bull.) Baral
Chmiel i Ronikier 2007, Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Karasiński i in. 2015 (as: Capitotricha bicolor), Kujawa i in. 2016,

337. Lachnum brevipilosum Baral - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus brevipilus Le Gal
Kujawa 2009, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015 (as: Dasyscyphus brevipilus), Gierczyk i in. 2015a,

338. Lachnum cannabinum Rehm - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004,

339. Lachnum cerinum (Pers.) Nannf. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner
synonimy: Dasyscypha cerina (Pers.) Fuckel, Dasyscyphus cerinus (Pers.) Fuckel
Halama i Romański 2010 (as: Neodasyscypha cerina),

340. Lachnum clandestinum P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus clandestinus (Bull. ex Merat) Fuckel
uwagi: wg IF Brunnipila clandestina = Dasyscyphus clandestinus i jest to odrębny gatunek od Lachnum clandestinum
Chmiel i Ronikier 2007, Chlebicki 2008a (as: Brunnipila clandestina), Ślusarczyk 2012,

341. Lachnum clavigerum (Svrček) Raitv. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2015a,

342. Lachnum controversum (Cooke) Rehm - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus controversus (Cooke) Rehm
Ślusarczyk 2007, Kujawa 2009a,

343. Lachnum corticale (Pers.) Nannf. - Ascomycota
synonimy: Lachnella corticalis (Pers.) Fr., Dasyscyphus corticalis (Pers.) Massee, Dasyscypha corticalis (Pers.) Massee
uwagi: w IF brak Dasyscypha c. wśród synonimów
Bujakiewicz 2004, Halama i Romański 2010,

344. Lachnum crystallinum (Fuckel) Rehm - Ascomycota
Bujakiewicz 2004 (as: Dasyscyphus crystallinus), Chlebicki 2008a,

345. Lachnum fuscescens (Pers.) P. Karst. - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006 (as: L. fuscescens var. fuscescens), Łyczek i Domian 2010, Karasiński i in. 2015 (as: Brunnipila fuscescens), Gierczyk i in. 2015a,

346. Lachnum fuscescens (Pers.) P. Karst. var. fagicola (W. Phillips) Dennis - Ascomycota
Friedrich 2010,

347. Lachnum leucophaeum (Pers.) P. Karst. - Ascomycota
wg Index Fungorum: wg IF Lachnum leucophaeum i L. mollissimum to synonimy. Aktualna nazwa - Belonidium mollissimum
Ślusarczyk 2012 (as: Trichopeziza leucophaea), Karasiński i in. 2015 (as: Belonidium mollissimum),

348. Lachnum mollissimum (Lasch) P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus mollissimus (Lasch) Dennis
Bujakiewicz 2004,

349. Lachnum nudipes (Fuckel) Nannf. - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

350. Lachnum palearum (Desm.) Korf - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus palearum (Desm.) Massee
Bujakiewicz 2004 (as: Dasyscypha palearum),

351. Lachnum papyraceum P. Karst. - Ascomycota
Chlebicki 2008a,

352. Lachnum patulum (Pers.) Rehm - Ascomycota
synonimy: Dasyscypha patula (Pers.) Sacc., Dasyscyphus patulus (Pers.) Sacc.
Karasiński i in. 2015 (as: Mitrophora patula),

353. Lachnum pudibundum (Quél.) J. Schröt. - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus pudibundus (Quél.) Sacc.
Karasiński i in. 2015 (as: Dasyscyphus pudibundus),

354. Lachnum pulverulentum (Lib.) P. Karst. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004 (as: Dasyscyphus pulverulentus), Adamczyk 2011,

355. Lachnum pygmeum (Fr.) Bres. - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus pygmeus (Fr.) Sacc., Lachnella pygmea (Fr.) W. Phillips, Lachnum hedwigii (W. Phillips) Bres.
Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2005,

356. Lachnum rhytismatis (W. Phillips) Nannf. - Ascomycota
Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

357. Lachnum roseum (Rehm) Rehm - Ascomycota
synonimy: Dasyscypha rosea (Rehm) Rehm
uwagi: w IF brak synonimów
Bujakiewicz 2004,

358. Lachnum rubi (Bres.) Raitv. -
wg Index Fungorum: L. bicolor var. rubi Bres.
synonimy: "Dasyscypha bicolor (Bull.) Fuckel var. rubi (Bres.) Dennis, Dasyscyphus bicolor (Bull.) Fuckel var. rubi (Bres.) Dennis
uwagi: Capitotricha rubi (Bres.) Baral"
Ascomycota, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006,

359. Lachnum salicariae (Rehm) Raitv. - Ascomycota
Gierczyk i in. 2015a,

360. Lachnum ?subpudicellum? nom. prov. Baral - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2015a,

361. Lachnum ?subreynoutriae? nom. prov. Baral - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2015a,

362. Lachnum subvirgineum Baral - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2015a,

363. Lachnum sulphureum (Pers.) P. Karst. - Ascomycota
wg Index Fungorum: L. sulphureum P. Karst.
synonimy: Dasyscypha sulphurea (Pers.) Massee, Dasyscyphus sulphureus (Pers.) Massee, Erinella nylanderi Rehm
uwagi: w IF brak synonimów
Bujakiewicz 2004 (as: Lachnum cf. sulphureum (Pers.) Rehm), Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010 (as: Belonidium sulphureum), Karasiński i in. 2015 (as: Belonidium sulphureum), Kujawa i in. 2016,

364. Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Dasyscyphus virgineus (Batsch) Gray, Lachnum agaricinum Retz
uwagi: wg IF Lachnum agaricinum wymieniany w checklist (2006) jest osobnym gatunkiem
Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a (as: Dasyscyphus virgineus), Bujakiewicz 2001 (as: Dasyscyphus virgineus), Lisiewska i Filisiewicz 2006 (as: Dasyscyphus virgineus), Lisiewska 2004 (as: Dasyscyphus virgineus), Chmiel i Ronikier 2007, Adamczyk i in. 2008 (as: Dasyscyphus virgineus), Ślusarczyk 2007, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2007a (as: Dasyscyphus virgineus), Adamczyk 2003 (as: Dasyscyphus virgineus), Adamczyk 2003a (as: Dasyscyphus virgineus), Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ślusarczyk 2012, Stasińska 2012 (as: Dasyscyphus virgineus), Karasiński i in. 2015 (as: Dasyscyphus virgineus), Chachuła i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

365. Lamprospora ascoboloides Seaver - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004,

366. Lanzia luteovirescens (Roberge) Dumont & Korf - Ascomycota
synonimy: Rutstroemia luteovirescens (Roberge ex Desm.) W. L. White
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004 (as: Rutstroemia luteovirescens), Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Rutstroemia luteovirescens), Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009,

367. Lasiobelonium variegatum (Fuckel) Raitv. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Zieliński i in. 2007,

368. Lasiobolus cuniculi Velen. - Ascomycota
Gierczyk i in. 2015a,

369. Lasiobolus diversisporus (Fuckel) Sacc. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

370. Lasiobolus equinus (O. F. Müll.) P. Karst. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Ascobolus equinus (O.F. Müll.) P. Karst.
synonimy: Lasiobolus ciliatus (J.C. Schmidt) Boud., Lasiobolus pilosus (Fr.) Sacc.
Bujakiewicz 2004 (as: Lasiobolus ciliatus), Gierczyk i in. 2009,

371. Lasiobolus intermedius J. L. Bezerra & Kimbr. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015,

372. Lasiobolus papillatus (Pers.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

373. Lasiobolus ruber (Quél.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

375. Lasiosphaeria canescens (Pers.) P. Karst. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Echinosphaeria canescens (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006,

376. Lasiosphaeria hirsuta (Fr.) Ces. & De Not - Ascomycota
wg Index Fungorum: Lasiosphaeris hirsuta (Fr.) A.N. Mill. & Huhndorf
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki i Chmiel 2006, Karasiński i in. 2015, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

377. Lasiosphaeria hispida (Tode) Fuckel - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki i Chmiel 2006,

378. Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. & De Not. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz 2004, Miśkiewicz 2000a, Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2011, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

379. Lasiosphaeria spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Chlebicki i Chmiel 2006, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Halama i Romański 2010 (as: Ruzenia spermoides), Bujakiewicz 2011, Chachuła i in. 2015,

380. Leotia atrovirens Pers. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Coryne atrovirens (Pers.) Sacc.
Ławrynowicz i Stasińska 2000,

381. Leotia lubrica Pers. - Ascomycota
wg Index Fungorum: L. lubrica (Scop.) Pers.
Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Szczepkowski i in. 2008, Chmiel i Ronikier 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Bujakiewicz 2006, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005 , Adamczyk 2007a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015,

382. Leptomassaria simplex (Nitschke ex G.H. Otth) Petr. - Ascomycota
synonimy: Anthostoma simplex (G.H. Otth) Sacc.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

383. Leucoscypha erminea (E. Bommer & M. Rousseau) Boud. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

384. Leucoscypha leucotricha (Alb. & Schwein.) Boud. - Ascomycota
Stasińska i Sotek 2003,

385. Lophodermium melaleucum (Fr.) De Not. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

386. Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. - Ascomycota
Ławrynowicz 2000 (as: L. pinastri Chev.), Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

387. Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar - Ascomycota
Ławrynowicz 2000,

388. Marcelleina georgii (Svrček) J. Moravec - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2010,

389. Marcelleina persoonii (H. Crouan & P. Crouan) Brumm. - Ascomycota
Chmiel i Ronikier 2007, Gierczyk i in. 2009,

390. Melanomma pulvis-pyrius (Pers.) Fuckel - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bujakiewicz 2004, Ślusarczyk 2004, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006,

391. Melastiza chateri (W.G. Sm.) Boud. - Ascomycota
synonimy: Lachnea chateri (Smith) Rehm
uwagi: w IF brak synonimu wymienionego w checklist (2006)
Bujakiewicz 2004, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Chachuła i in. 2015 (as: Malastiza cornubiensis),

392. Melastiza flavorubens (Rehm.) Pfister & Korf - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Chachuła i in. 2015,

393. Melastiza scotica Graddon - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

394. Melomastia mastoidea (Fr.) J. Schröt. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

395. Microglossum viride (Pers.) Gillet - Ascomycota
Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012,

396. Micropeziza poae Fuckel - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ślusarczyk 2012,

397. Microstoma protracta (Fr.) Kanouse - Ascomycota
synonimy: Sarcoscypha protracta (Fr.) Sacc.
Narkiewicz 2005, Ławrynowicz i in. 2009,

398. Miladina lechithina (Cooke) Svrček - Ascomycota
Halama i Romański 2010,

399. Mitrula paludosa Fr. - Ascomycota
Łuszczyński 2000a, Narkiewicz 2001a, Łuszczyński 2001, Chmiel i Ronikier 2007, Łuszczyński 2000c, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Ambroziewicz 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kudławiec i Misiuna 2014,

400. Mitrula slerotipus Boud. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

401. Mitrula vitellina (Bres.) Sacc. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J.K. Rogers
Bujakiewicz 2004,

402. Mollisia alcalireagens Svrček - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ślusarczyk 2012,

403. Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm - Ascomycota
synonimy: Mollisia umbonata (Fuckel) J. Schrot.
uwagi: wg IF Mollisia umbonata jest synonimem innego gatunku - Niptera umbonata, a nie M. amenticola
Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2006, Chlebicki 2008a, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz 2011, Salamaga i Ślusarczyk 2014,

404. Mollisia atrata (Pers.) P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel
Karasiński i in. 2015,

405. Mollisia benesuada (Tul.) W. Phillips - Ascomycota
Ślusarczyk 2012,

406. Mollisia caerulans Quél. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006), brak w IF
Bujakiewicz 2004,

407. Mollisia caespiticia P. Karst. - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2005 (as: cfr. caespiticia), Bujakiewicz 2004,

408. Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst - Ascomycota
Szkodzik 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Stasińska 2008a, Ślusarczyk 2004, Ślusarczyk 2007, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Ślusarczyk 2009, Halama i Romański 2010, Kowalski i Czekaj 2010, Friedrich 2010, Ślusarczyk 2012, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Chachuła i in. 2015, Kowalski i Kraj 2012,

409. Mollisia clavata Gremmen - Ascomycota
Chlebicki 2005a,

410. Mollisia cornea (Berk. & Broome) Höhn. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Micropeziza cornea (Berk. & Broome) Nannf.
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004 (as: M. cf. cornea),

411. Mollisia discolor (Mouton) W. Phillips - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Kujawa i in. 2015a,

412. Mollisia escharodes (Berk. & Broome) Gremmen - Ascomycota
synonimy: Pyrenopeziza escharodes (Berk. & Broome) Rehm
Ślusarczyk 2012 (as: Pyrenopeziza escharodes), Karasiński i in. 2015,

413. Mollisia gyalectoides (Saut.) Rehm - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006), brak w IF
Bujakiewicz 2004,

414. Mollisia hydrophila (P. Karst.) Sacc. - Ascomycota
synonimy: Tapesia hydrophila (P. Karst.) Rehm
Bujakiewicz 2004 (as: M. cf. hydrophila), Ślusarczya 2007 (as: Tapesia hydrophila),

415. Mollisia lacunarum Svrček - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004,

416. Mollisia ligni (Desm.) P. Karst. - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Friedrich 2010,

417. Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc. - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Stasińska 2008a, Bujakiewicz 2006, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2012, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

418. Mollisia minutella (Sacc.) Rehm - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

419. Mollisia palustris (Roberge) Karsten - Ascomycota
Ślusarczyk 2007,

420. Mollisia pastinacae Nannf. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ślusarczyk 2007, Karasiński i in. 2015 (as: Pyrenopeziza pastinacae),

421. Mollisia poaeoides Rehm - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Chlebicki 2005a,

422. Mollisia ramealis P. Karst. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

423. Mollisia subglacialis Rehm - Ascomycota
uwagi: brak w IF
Bujakiewicz 2004, Narkiewicz i in. 2013,

424. Mollisia ventosa P. Karst. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Chlebicki i Chmiel 2006, Halama i Romański 2010,

425. Monilinia fructigena Honey - Ascomycota
synonimy: Sclerotinia fructigena (Pers.) J. Schrot.
uwagi: w IF przy synonimie inne nazwiska
Zieliński i in. 2007,

426. Monilinia johnsonii (Ellis & Everh.) Honey - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006), jest forma anamorficzna na liście mikrogrzybów (Mułenko i in. 2008)
Kujawa 2009,

427. Monilinia oxycocci (Woronin) Honey - Ascomycota
synonimy: Sclerotinia oxycocci Woronin
Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2010, Kryza i Puciata 2009, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2004,

428. Monilinia padi (Woronin) Honey - Ascomycota
Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

429. Monographella nivalis (Schaffnit) E. Müll. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

430. Morchella conica Pers. - Ascomycota
wg Index Fungorum: M. vulgaris (Pers.) Boud.
Zieliński i in. 2007, Narkiewicz 1998, Lisiewska i Madeja 2003, Celka 2002, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000, Chachuła i Kujawa 2008, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Kujawa 2001, Fiedorowicz 2007, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz i in. 2009, Chachuła 2009, Gumińska 2006, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2005a, Szczepkowski i Kozłowski 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Fiedorowicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Lisiewska 2011, Kujawa i Gierczyk 2013a, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Kujawa i in. 2016,

431. Morchella crassipes (Vent.) Pers. - Ascomycota
Narkiewicz 1998 (M. esculenta var. crassipes),

432. Morchella elata Fr. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Wojewoda i in. 2004, Celka 2002, Kujawa 2003a, Markowska 2004, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a , Adamczyk 2003 , Adamczyk 2003a, Kujawa i Gierczyk 2010, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Grądziel i Różycki 2005, Karasiński 2009a, Chachuła 2012, Ślusarczyk 2005 , Kujawa i in. 2016,

433. Morchella esculenta (L.) Pers. - Ascomycota
synonimy: M. rotunda (Pers.) Boud.
Stasińska 2005, Narkiewicz 1998, Lisiewska 2006, Flisińska 2000, Łuszczyński 2000a, Lisiewska i Madeja 2003, Wojewoda 2005, Celka 2002, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000, Friedrich i Orzechowska 2002 , Nowak i Spałek 2001, Stasińska 2003, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Friedrich 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Narkiewicz 2005, Krupa i Krupa 2000, Łyczek 2005, Friedrich i Orzechowska 2001, Fiedorowicz 2007, Stasińska 2008b, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Friedrich 2006a, Wilga 2000a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2005a, Kujawa i Gierczyk 2010, Chachuła 2010, Bujakiewicz 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga 2009b, Nowak i Spałek 2000, Łyczek i Domian 2010, Wilga 2005e, Fiedorowicz 2011, Zieliński i in. 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Gacan 2008, Lisiewska 2011, Kujawa i Gierczyk 2013a, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Wilga i Wantoch-Rekowski 2015, Kujawa i in. 2016,

434. Morchella esculenta var. umbrina (Boud.) S. Imai - Ascomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Chmiel (2006)
Kujawa i Gierczyk 2011,

435. Morchella gigas (Batsch) Pers. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Mitrophora semilibera (DC.) Lev.
synonimy: M. rimosipes DC., Mitrophora semilibera DC.
uwagi: wg IF Morchella gigas (Batsch) Fr. to inny gatunek - nie tożsamy z M. semilibera i podanymi synonimami
Narkiewicz 1998, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Madeja 2003 (as: Morchella semilibera), Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000 ( Mitrophora semilibera), Kujawa 2003a, Nowak i Spałek 2001, Szczepkowski 2007 (as: Morchella semilibera), Urbisz i Urbisz 2006 (as: Morchella semilibera), Friedrich 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Narkiewicz 2005 (as: Morchella semilibera), Kujawa 2001, Kujawa 2008, Friedrich 2006a (as: Morchella semilibera), Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Krotoski 2009 (as: Mitrophora semilibera), Bujakiewicz 2010 (as: Mitrophora semilibera), Kujawa i Gierczyk 2011, Nowak i Spałek 2000, Łyczek i Domian 2010 (as: Mitrophora semilibera), Zieliński i in. 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012 (as: Mitrophora semilibera), Kujawa i Gierczyk 2013, Lisiewska 2011, Kujawa i Gierczyk 2013a, Żurawlew 2014 (as: Morchella semilibera),

436. Myriosclerotinia curreyana (Berk. ex Curr.) N.F. Buchw. - Ascomycota
synonimy: Sclerotinia curreyana (Berk.) P. Karst.
Bujakiewicz 2004 (as: Sclerotinia curreyana ),

437. Nectria cinnabarina (Tode) Fr. - Ascomycota
synonimy: Tubercularia vulgaris Tode
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Tuberculalaria vulgaris), Bujakiewicz 2004 (as: N. cinnabarina i Tubercularia vulgaris), Zieliński i in. 2007 , Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, , Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Stasińska 2003, Stasińska i Sotek 2003, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Bujakiewicz 2006 (as: Tubercularia vulgaris), Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009 (as: N. cinnabarina i Tubercularia vulgaris), Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Kowalski i Czekaj 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011 (as: Tubercularia vulgaris), Stasińska 2011b, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012, Stasińska 2012, Stasińska i in. 2004 , Salamaga i Ślusarczyk 2014, Pląskowska i in. 2014, Pląskowska i in. 2014a, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Kowalski i Kraj 2012, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

438. Nectria coccinea (Pers.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Stasińska 2000, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2003a, Pląskowska i in. 2014 (as: Neonectria coccinea), Pląskowska i in. 2014a (as: Neonectria coccinea), Szczepkowski 2016 (as: Neonectria coccinea),

439. Nectria coryli Fuckel - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2005a, Adamczyk i Kucharski 2005,

440. Nectria cosmariospora Ces. & De Not. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Gierczyk i in. 2009, Kujawa i in. 2016,

441. Nectria ditissima Tul. & C. Tul. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Neonectria ditissima (Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008a,

442. Nectria episphaeria (Tode) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006, Stasińska 2011b, Stasińska 2012, Kujawa i in. 2016,

443. Nectria fuckeliana C. Booth - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Kwaśna i Łakomy 2011, Wrzosek i in. 2014b (as: Neonectria fuckeliana),

444. Nectria modesta Höhn. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Gierczyk i in. 2009,

445. Nectria peziza (Tode) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

446. Nectria pinea Dingley - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Adamczyk 2011 (as: N. pinea Fr.),

447. Nectria radicicola Gerlach & L. Nilsson - Ascomycota
wg Index Fungorum: Neonectria radicicola (Gerlach & L. Nilsson) Mantiri & Samuels
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Chlebicki i Chmiel 2006,

448. Nectria sanguinea (Sibth.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Gierczyk i in. 2009,

449. Nectriopsis rubefaciens (Ellis & Everh.) M.S. Cole & D. Hawksw. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Kukwa i in. 2010,

450. Nemania aenea (Nitschke) Pouzar - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

451. Nemania atropurpurea (Fr.) Pouzar - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki i Chmiel 2006,

452. Nemania confluens (Tode) Laess?e & Spoone - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

453. Nemania diffusa (Sowerby) Gray - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

454. Nemania effusa (Nitschke) Pouzar - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chachuła i in. 2015,

455. Nemania serpens (Pers.) Gray - Ascomycota
synonimy: Hypoxylon serpens (Pers.) Fr.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ławrynowicz i in. 2002, Ślusarczyk 2007, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Ławrynowicz in. 2002a (as: Hypoxylon serpens), Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012, Bartnik 2013, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

456. Neobulgaria pura (Pers.) Petr. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Narkiewicz 2001a, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Kujawa i Gierczyk 2007, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Kudławiec 2014, Bartnik i in. 2015,

457. Neobulgaria pura var. foliacea (Bres.) Dennis & Gamundii - Ascomycota
Lisiewska i Marach 2002,

458. Neonectria galligena (Bres.) Rossman & Samuels - Ascomycota
synonimy: Nectria galligena
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Kowalski i Czekaj 2010 (as: Nectria galligena), Kowalski i Kraj 2012 (as: Nectria galligena), Chachuła i in. 2015 (as: Nectria galligena),

459. Neottiella hetieri Boud. - Ascomycota
Sumorok 2001,

460. Neottiella rutilans (Fr.) Dennis - Ascomycota
synonimy: Aleuria rutilans (Fr.) Gillet, Humaria rutilans (Fr.) Sacc., Peziza rutilans Fr.
uwagi: w IF brak Aleuria rutilans wśród synonimów
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009,

461. Neottiella vivida (Nyl.) Dennis - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

462. Nodulisporium cecidiogenes J?rg. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Piątek i Karasiński 2008, Karasiński i in. 2015,

463. Octospora humosa (Fr.) Dennis - Ascomycota
synonimy: Humaria humosa (Fr.) Cooke
Bujakiewicz 2004, Chmiel i Ronikier 2007, Sumorok 2001, Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015,

464. Octospora libussae Svrček & Kubička - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004,

465. Ombrophila violacea (Hedw.) Fr. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009,

466. Onygena corvina Alb. & Schwein. - Ascomycota
Zieliński i in. 2007, Chachuła i Kujawa 2008, Kujawa i Gierczyk 2010, Karasiński i in. 2015,

467. Onygena equina (Willd.) Pers. - Ascomycota
Wojewoda 2005g, Chachuła 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i in. 2012b,

468. Orbilia aristata (Velen.) Velen. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Perz 2011,

469. Orbilia aurantiorubra Boud. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

470. Orbilia coccinella (Saommerf.) Fr. - Ascomycota
Perz 2011, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

471. Orbilia delicatula (P. Karst.) P. Karst. - Ascomycota
uwagi: wg checklist (2006) jest to synonim D. xanthostigma, wg Hansen i Knudsena i IF - osobny gatunek
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz i in. 2005, Ślusarczyk 2004, Halama i Romański 2010, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

472. Orbilia inflatula (P. Karst.) P. Karst. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral & G. Marson
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ślusarczyk 2007, Krzysztofiak i in. 2010 (as: Hyalorbilia inflatula), Halama i Romański 2010 (as: Hyalorbilia inflatula),

473. Orbilia leucostigma (Fr.) Fr. - Ascomycota
Chlebicki i Chmiel 2006,

474. Orbilia luteorubella (Nyl.) P. Karst. - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Chlebicki 2008a,

475. Orbilia sarraziniana Boud. - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Chlebicki 2008a, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015,

476. Orbilia vinosa (Alb. & Schwein.) P. Karst. - Ascomycota
Perz 2011,

477. Orbilia xanthostigma (Fr.) Fr. - Ascomycota
synonimy: Orbilia delicatula (P. Karst.) P. Karst.
uwagi: wg checklist (2006) to synonim O. delicatula
Ławrynowicz i in. 2001, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Miśkiewicz 2000a, Ślusarczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2015a,

478. Otidea abietina (Pers.) Fuckel - Ascomycota
Flisińska 2000,

479. Otidea alutacea (Pers.) Massee - Ascomycota
Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska 2004, Halama i Panek 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2003a, Halama i Romański 2010, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

480. Otidea bufonia (Pers.) Boud. - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2007, Wójtowski i in. 2006, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015, Halama 2015,

481. Otidea cochleata (L.) Fuckel - Ascomycota
wg Index Fungorum: O. cochleata (Huds.) Fuckel
synonimy: Otidea bufonia ssp. cochleata (L.) Fuckel, Otidea umbrina (Pers.) Bres.
Ławrynowicz i in. 2002 (as: Otidea bufonia ssp. cochleata), Fiedorowicz 2009, Ławrynowicz i in. 2002a (O. bufonia ssp. cochleata), Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: O. cochleata i O. umbrina),

482. Otidea concinna (Pers.) Sacc. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Flavoscypha cantharella (Fr.) Harmaja
Wilga 2004b, Wilga 2000b, Wilga 2005e, Kujawa i in. 2012b, Rutkowski i in. 2014, Chachuła i in. 2015,

483. Otidea leporina (Batsch) Fuckel - Ascomycota
synonimy: Peziza leporina Batsch
Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009,

484. Otidea onotica (Pers.) Fuckel - Ascomycota
Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Lisiewska 2004, Szczepkowski i Kubiak 2008, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Wójtowski i in. 2006, Ławrynowicz 2000, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Stala 2013, Sumorok i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

485. Pachyella babingtonii (Berk.) Bond. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Miśkiewicz 2000a, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010, Gierczyk i in. 2015a,

486. Pachyphloeus conglomeratus Berk. & Broome - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kujawa i Gierczyk 2011,

487. Pachyphloeus melanoxanthus Tul. - Ascomycota
Salamaga i Ślusarczyk 2014,

488. Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A.H.S. Br. & G. Sm. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bujakiewicz 2001, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Bujakiewicz 2011,

489. Perrotia flammea (Alb. & Schwein.) Boud. - Ascomycota
Gierczyk i in. 2009,

490. Pezicula acericola (Peck) Sacc. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2009, Wilga 2012, Wilga 2011a,

491. Pezicula carpinea (Pers.) Tul. - Ascomycota
Szkodzik 2005, Chlebicki i Chmiel 2006, Wilga 2012, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

492. Pezicula cinnamomea - Ascomycota
Kowalski i Czekaj 2010, Kowalski i Kraj 2012,

493. Pezicula eucrita P. Karst. - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

494. Pezicula frangulae (Fr.) Fuckel - Ascomycota
Chlebicki 2005a,

495. Pezicula livida (Berk. & Broome) Rehm - Ascomycota
Bodziarczyk i Chachuła 2008,

496. Pezicula myrtillina P. Karst., - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004,

497. Pezicula ocellata (Pers.) Seaver - Ascomycota
synonimy: Ocellaria ocellata (Pers.) J. Schrot., Ocellaria aurea Tul. & C. Tul.
Bujakiewicz 2004 (as: Ocellaria ocellata), Chmiel i Ronikier 2007, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

498. Peziza ammophila Durieu & Lév. - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

499. Peziza ampliata Pers. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009,

500. Peziza arvernensis Boud. - Ascomycota
synonimy: Peziza sylvestris (Boud.) Sacc.
Gumińska i Wojewoda 2004, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

501. Peziza atrovinosa Cooke & W.R. Gerard - Ascomycota
wg Index Fungorum: Peziza atrovinosa Cooke & W.R. Gerard
synonimy: Plicaria fulva R. Schneid, P. ostracoderma Korf
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006), wg IF Peziza ostracoderma i jej synonim - Plicaria fulva to osobny gatunek
Gumińska i Wojewoda 2004,

502. Peziza badia Pers. - Ascomycota
synonimy: Galactinia badia (Pers.) Boud., Plicaria badia (Pers.) Fuckel, Peziza badia Pers.
Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Adamczyk i in. 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

503. Peziza badioconfusa Korf - Ascomycota
Gierczyk i in. 2015a,

504. Peziza badiofusca (Boud.) Dennis - Ascomycota
Adamczyk i in. 2008, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk 2011,

505. Peziza cerea Sowerby - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

506. Peziza celtica (Boud.) M.M. Moser - Ascomycota
wg Index Fungorum: Pachyella celtica (Boud.) Haffner
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2015a,

507. Peziza depressa Pers. - Ascomycota
Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015,

508. Peziza domiciliana Cooke - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

509. Peziza echinospora P. Karst. -
synonimy: "Peziza anthracophila Dennis
uwagi: Plicaria echinospora P. Karst."
Ascomycota, Sumorok 2001, Wojewoda 2008, Gumińska 2006 (as: P. anthracophila), Halama i Romański 2010, Karasiński 2009a,

510. Peziza fimeti (Fuckel) Seaver - Ascomycota
Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

511. Peziza flavida (W. Phillips) M.M. Moser ex D.C. Pant - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

512. Peziza gerardii Cooke - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Chmiel i Ronikier 2007, Halama i Romański 2010,

513. Peziza granularis Donadini - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2011a,

514. Peziza granulosa Schumach. - Ascomycota
Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015,

515. Peziza howsei (Boud.) Donadini - Ascomycota
synonimy: Galactinia howsei Boud., Peziza emileia Cooke
Bujakiewicz 2004 (as: Peziza emileia), Kujawa 2009, Bujakiewicz 2011,

516. Peziza limnaea Maas Geest. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004, Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz 2011 (as: Peziza cf. limnaea), Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015,

517. Peziza michelii (Boud.) Dennis - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015,

518. Peziza micropus Pers. - Ascomycota
synonimy: Aleuria micropus (Pers.) Boud., Peziza stephensoniana (Ellis) Rehm
uwagi: wg IF P. stephensoniana to osobny gatunek
Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Lisiewska I Marach 2002, Stasińska 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Borzyszkowska 2011, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

519. Peziza moravecii (Svrček) Svrček - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

520. Peziza natrophila A.Z.M. Khan - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Chachuła i in. 2015,

521. Peziza praetervisa Bres. - Ascomycota
Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2005, Adamczyk 2009a,

522. Peziza pseudovesiculosa Bull. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

523. Peziza pseudoviolacea Donadini - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bartnik 2013,

524. Peziza repanda Pers. - Ascomycota
synonimy: Plicaria repanda (Pers.) Rehm
Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła i in. 2015,

525. Peziza saccardiana Cooke - Ascomycota
Halama i Panek 2000,

526. Peziza saniosa Schrad. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i in. 2016,

527. Peziza succosa Berk. - Ascomycota
synonimy: Peziza marsupium Pers.
uwagi: wg IF - P. marsupium to osobny gatunek
Bujakiewicz 2004, Lisiewska 2004, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

528. Peziza varia (Hedw.) Fr. - Ascomycota
Stasińska 2008a, Halama i Panek 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk 2003, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015,

529. Peziza vesiculosa Bull. - Ascomycota
synonimy: Plicaria vesiculosa Bull., Pustularia vesiculosa (Bull.) Fuckel
uwagi: w IF brak nazwy Plicaria vesiculosa
Lisiewska i Strakulska 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Kujawa i Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Wilga 2009c , Karasiński i in. 2015, Szczepkowski 2016 ,

530. Peziza violacea Pers. - Ascomycota
synonimy: Plicaria violacea (Pers.) Fuckel, Peziza subviolacea Svrcek
uwagi: wg IF P. subviolacea to osobny gatunek, nazwa Plicaria violacea - nie jest wymieniana
Bujakiewicz 2004, Sumorok 2001 (as: P. subviolacea), Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2003a, Halama i Romański 2010 (as: P. subviolacea), Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Ślusarczyk 2005, Halama 2015, Chachuła i in. 2015,

531. Pezizella alniella (Nyl.) Dennis - Ascomycota
synonimy: Hymenoscypha alniella (Nyl.) Kuntze
Bujakiewicz 2004, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Łyczek i Domian 2010 (as: Hymenoscyphus alniellus), Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

532. Pezizella caespitulosa (Bresad.) Rehm - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006), brak w IF
Bujakiewicz 2004,

533. Pezizella chionea (Fr.) Dennis - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

534. Pezizella conorum Rehm - Ascomycota
synonimy: Calycina conorum (Rehm) Baral
Karasiński i in. 2015,

535. Pezizella eburnea (Roberge) Dennis - Ascomycota
Gierczyk i in. 2009,

536. Pezizella vulgaris (Fr.) Sacc. - Ascomycota
synonimy: Phialea vulgaris (Fr.) Rehm, Hymenoscypha sordida (Fuckel) Rehm
uwagi: w IF brak nazwy Phialea vulgaris
Bujakiewicz 2004,

537. Pezoloma ericae (D.J. Read) Baral - Ascomycota
synonimy: Rhizoscyphus ericae (D.J. Read) W.Y. Zhuang & Korf, in Zhang & Zhuang
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Leski i in. 2009 (as: Rhizoscyphus ericae),

538. Phaeohelotium geogenum (Cooke) Svrček & Matheis - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

539. Phaeohelotium monticola (Berk.) Dennis - Ascomycota
Halama i Romański 2010 (as: Hymenoscyphus monticola), Karasiński i in. 2015,

540. Phaeohelotium nobile (Velen.) Dennis - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Nita i Bujakiewicz 2005,

541. Phaeohelotium subcarneum (Schumach.) Dennis - Ascomycota
Miśkiewicz 2000a, Karasiński 2009a,

542. Phaeohelotium umbilicatum (Le Gal) Dennis - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2000, Chachuła i in. 2015,

543. Phaeopyxis punctum (A. Massal.) Rambold, Triebel & Coppins - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Czyżewska i in. 2001,

544. Phialocephala fortinii C.J.K. Wang & H.E. Wilcox - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Rosikiewicz i in. 2007, Leski i in. 2009, Iwański i in. 2006,

545. Phomatospora berkeleyi Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

546. Phorcys tiliae (M.A. Curtis) J. Schröt - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

547. Physalospora empetri Rostr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

548. Pithya vulgaris Fuckel - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2011a,

549. Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel - Ascomycota
synonimy: Peziza melastoma Sowerby, Sarcoscypha melastoma (Sowerby) Cooke, Urnula melastoma (Sowerby: Fr.) Rehm
Gierczyk i in. 2010,

550. Plicaria carbonaria Fuckel - Ascomycota
Chachuła i in. 2015,

551. Plicaria leiocarpa (Curr.) Boud. - Ascomycota
synonimy: Peziza leiocarpa Curr.
Friedrich 2001,

552. Plicaria trachycarpa (Curr.) Boud. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Peziza trachycarpa Curr.
Bujakiewicz 2004,

553. Podophacidium xanthomelum (Pers.) Kavina - Ascomycota
synonimy: Melachroia xanthomelum (Pers.) Boud.
Gumińska i Wojewoda 2004, Halama i Romański 2010,

554. Podosordaria tulasnei (Nitschke) Dennis - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

555. Polycephalomyces tomentosus (Schrad.) Seifert - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chachuła i in. 2015,

556. Polydesmia pruinosa (Jerdon) Boud. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Polydesmia pruinosa (Gerd. ex Berk. & Broome) Boud.
Nita i Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Miśkiewicz 2000a, Chlebicki i Chmiel 2006, Ślusarczyk 2012, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

557. Poronia punctata (L.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Karasiński i in. 2015,

558. Proliferodiscus pulveraceus (Alb. & Schwein.) Baral - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bodziarczyk i Chachuła 2008,

559. Propolis farinosa (Pers.) Fr. - Ascomycota
Chlebicki i Chmiel 2006, Ślusarczyk 2009, Halama i Romański 2010, Karasiński 2009a, Chachuła i in. 2015,

560. Protocrea farinosa (Berk. et Broome) Petch - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Szkodzik 2005,

561. Pseudomassaria islandica (Johanson) M.E. Barr - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

562. Pseudomassaria lycopodina (P. Karst.) Arx - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a,

563. Pseudomassaria minor (M.E. Barr) M.E. Barr - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

564. Pseudomassaria sepincoliformis (De Not.) Arx - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

565. Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel - Ascomycota
Halama i Romański 2010, Wilga 2009b, Kujawa i Gierczyk 2013,

566. Pseudoplectania vogesiaca (Pers.) Seaver - Ascomycota
Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009,

567. Pseudovalsaria ferruginea (Nitschke) Rappaz - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

568. Psilachnum chrysostigmum (Fr.) Raitv. - Ascomycota
synonimy: Hymenoscypha chrysostigma (Fr.) J. Schrot., Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc.
uwagi: w IF brak nazwy Hymenoscypha chrysostigma
Bujakiewicz 2004 (as: Pezizella chrysostigma), Ślusarczyk 2012 (as: P. chrysostigma),

569. Pulvinula cinnabarina (Fuckel) Boud. - Ascomycota
Chmiel i Ronikier 2007,

570. Pulvinula convexella (P. Karst.) Pfister - Ascomycota
synonimy: Pulvinula constellatio (Berk. & Broome) Boud., Barlaea constellatio (Berk. & Broome) Sacc.
Bujakiewicz 2004 (as: Pulvinula constellatio) , Zieliński i in. 2007, Mleczko 2004 (as: Pulvinula constellatio), Gierczyk i in. 2009, Trocha i in. 2006 (as: P. constellatio), Karasiński 2009a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: P. constellatio), Chachuła i in. 2015,

571. Pustularia patavina (Cooke & Sacc.) Boud. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kujawa 2009,

572. Pyrenopeziza adenostylidis (Rehm) Gremmen - Ascomycota
synonimy: Mollisia adenostylidis Rehm
Bujakiewicz 2004 (as: Mollisia adenostylidis),

573. Pyrenopeziza carduorum Rehm - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Karasiński i in. 2015,

574. Pyrenopeziza nigrella Fuckel - Ascomycota
Ślusarczyk 2012,

575. Pyrenopeziza revincta (P. Karst.) Gremmen - Ascomycota
synonimy: Mollisia revincta Karst.
Bujakiewicz 2004 (as: Mollisia revincta), Karasiński i in. 2015,

576. Pyrenopeziza rubi (Fr.) Rehm - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Chlebicki 2005a, Ślusarczyk 2012,

577. Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Mleczko 2004, Kujawa i in. 2012b,

578. Ramsbottomia macracantha (Boud.) Benkert & T. Schumach. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Lamprospora crechqueraultii var. macrantha Boud.
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Nita i Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2005,

579. Rhizina undulata Fr. - Ascomycota
synonimy: Rhizina inflata (Schaeff.) P. Karst.
Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Friedrich 2001 , Łuszczyński 2000c, Ławrynowicz 2000, Wilga 2008a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: R. inflata), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2013, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015,

580. Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. - Ascomycota
synonimy: Rhytisma pseudoplatani K. Mull.
Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Wojewoda 2005, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Karasiński i in. 2015, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

581. Rhytisma andromedae (Pers.) Fr. - Ascomycota
Halama i Romański 2010, Ruszkiewicz-Michalska i Stasińska 2014, Ruszkiewicz-Michalska i Stasińska 2014a,

582. Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. - Ascomycota
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

583. Rosellinia aquila (Fr.) Ces. & De Not. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bujakiewicz 2004, Chlebicki 2008, Gierczyk i in. 2009,

584. Rosellinia calva (Tode) Sacc. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Lasiosphaeria calva (Tode) Sacc.
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

585. Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki i Chmiel 2006,

586. Rosellinia desmazieri (Berk. & Broome) Sacc. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

587. Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. & De Not. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009,

588. Rosellinia thelena (Fr.) Rabenh. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

589. Rutstroemia bolaris (Batsch) Rehm - Ascomycota
Chmiel i Ronikier 2007, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2013,

590. Rutstroemia bulgarioides (Rabenh.) P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Piceomphale bulgarioides (Rabenh.) Svrcek, Ombrophila strobilina (Fr.) Rehm
uwagi: wg IF Ombrophila strobilina to synonim Phialea strobilina, która jest odrębnym gatunkiem
Bujakiewicz 2004 (as: Piceomphale bulgarioides), Piątek 2001c, Kujawa 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009,

591. Rutstroemia conformata (P. Karst.) Nannf. - Ascomycota
synonimy: Ciboria conformata (P. Karst.) Svrcek
Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Ciboria conformata), Bujakiewicz i Kujawa 2000, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

592. Rutstroemia firma (Pers.) P. Karst. - Ascomycota
synonimy: Poculum firmum (Pers.) Dumont, Ciboria firma (Pers.) Fuckel
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2000, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003a, Halama i Romański 2010, Adamczyk 2011,

593. Rutstroemia kablikiana Svrcek - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006), brak w IF
Bujakiewicz 2004,

594. Rutstroemia petiolorum (Roberge ex Desm.) W.L. White - Ascomycota
Chmiel i Ronikier 2007,

595. Rutstroemia sydowiana (Rehm) W.L. White - Ascomycota
synonimy: Poculum sydowianum (Rehm) Dumont
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2000, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Halama i Romański 2010, Adamczyk 2011,

596. Saccobolus beckii Heimerl - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2015a ,

597. Saccobolus depauperatus (Berk. et Broome) Hansen - Ascomycota
wg Index Fungorum: S. depauperatus (Berk & Broome) Rehm
Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015,

598. Saccobolus glaber (Pers.) Lambotte - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

599. Saccobolus truncatus Velen. - Ascomycota
Karasiński i in. 2015,

600. Saccobolus verrucisporus Brumm. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

601. Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. - Ascomycota
Zieliński i in. 2007, Czarnecka 2006, Gumińska i Wojewoda 2004, Wilga 2004a, Chachuła i Kujawa 2008, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Suski i Milczak 2006, Wójtowski i in. 2008, Narkiewicz 2005, Fiedorowicz 2007, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2007, Gumińska 2006, Friedrich i Łyczek 2006, Wilga 2008b, Fiedorowicz 2009, Szczepkowski i Kozłowski 2009, Ślusarczyk 2009, Szczepkowski i in. 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010 , Krajewski 2010, Kołodziejczak 2010 (as: Sarcoscypha cf. austriaca), Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga 2009b, Fiedorowicz 2009a (as: S. coccinea s.l.), Szczepkowski i in. 2011, Łyczek i Domian 2010, Wilga 2005e, Fiedorowicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i in. 2012d, Kujawa i Gierczyk 2013, Wilga 2011a, Białobrzeska i Szczepkowski 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Markiewicz 2015, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

602. Sarcoscypha coccinea (Scop.) Lamb. - Ascomycota
wg Index Fungorum: S. coccinea (Jacq.) Sacc.
synonimy: Peziza coccinea Jacq., Plectania coccinea (Scop.) Fuckel
Bujakiewicz 2003, Trzeciak i Trzeciak 2000, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000 , Wilga 2000, Nowak i Spałek 2001, Trzeciak 2000, Wilga 2002, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Fiedorowicz i in. 2000 (as: S.coccinea s.l.), Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Suski i Milczak 2006, Chlebicki 2008a, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2004f, Kujawa 2009a, Winnicki i Zemanek 2003, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kozik 2004, Jadwiszczak 2008, Nowak i Spałek 2000, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Stala 2013, Ślusarczyk 2005 ,

603. Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Wojewoda 2005,

604. Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. - Ascomycota
wg Index Fungorum: S. globosum (Schmidel) Rehm
Ronikier 2005e,

605. Sarcosphaera coronaria (Jocq.) Boud. - Ascomycota
wg Index Fungorum: S. coronaria (Jacq.) J. Schröt.
Narkiewicz 2002, Ronikier 2005f, Narkiewicz 2005, Gumińska 2000, Chachuła 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Adamczyk 2005, Adamczyk 2005a, Krotoski 2009, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012,

606. Schizothyrioma ptermicae (Desm.) Höhnel - Ascomycota
Adamska 2001,

607. Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary - Ascomycota
synonimy: Sclerotinia libertiana Fuckel
Bujakiewicz 2004, Chlebicki i Chmiel 2006, Ślusarczyk 2009, Narkiewicz i in. 2013 (obecność zarodników), Ślusarczyk 2005,

608. Sclerotinia trifoliorum Erikss. - Ascomycota
Kujawa i Kujawa 2008, Kujawa 2009,

609. Scutellinia armatospora Denison - Ascomycota
Miśkiewicz 2000a,

610. Scutellinia asperior (Nyl.) Dennis - Ascomycota
wg Index Fungorum: Ramsbottomia asperior (Nyl.) Benkert & T. Schumach.
synonimy: Sphaerospora asperior (Nyl.) Sacc.
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006,

611. Scutellinia barlae (Boud.) Maire - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2009,

612. Scutellinia carneo-sanquinea (Fuckel) - Ascomycota
uwagi: brak w IF
Bujakiewicz 2004,

613. Scutellinia cejpi (Velen.) Svrcek - Ascomycota
synonimy: Peziza hirta Schumach.
Bujakiewicz 2004, Chmiel i Ronikier 2007, Chlebicki 2008a, Halama i Romański 2010,

614. Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004 (as: S. crinita i S. cervorum), Ślusarczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

615. Scutellinia decipiens Le Gal - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2009,

616. Scutellinia diaboli (Velen.) Le Gal - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004,

617. Scutellinia heterosculpturata Kullman & Raitv. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2009,

618. Scutellinia immersa Svrček - Ascomycota
Chlebicki 2008a,

619. Scutellinia kerguelensis (Berk.) Kuntze - Ascomycota
synonimy: Scutellinia nympharum (Velen.), Lachnea nympharum Velen.
uwagi: wg IF synonimy podane w checklist to dwa odrębne gatunki
Bujakiewicz 2004, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a,

620. Scutellinia macrospora (Svrcek) Le Gal - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

621. Scutellinia minor (Velen.) Svrček - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2009,

622. Scutellinia minutella Svrcek & J. Moravec - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Nita i Bujakiewicz 2005,

623. Scutellinia nigrohirtula (Svrček) Le Gal - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

624. Scutellinia scutellata (L.) Lamb. - Ascomycota
synonimy: Humariella scutellata (L.) J. Schrot., Lachnea scutellata (L.) Gillet, Patella scutellata (L.) Morgan
Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Reszel 2000, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Chmiel i Ronikier 2007, Stasińska i Sotek 2003, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Sumorok 2001, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Miśkiewicz 2000a, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz 2006 , Kujawa 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010 , Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Kudławiec 2013, Stasińska i in. 2004, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Ślusarczyk 2005 , Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

625. Scutellinia setosa (Nees) Kuntze - Ascomycota
synonimy: Peziza setosa Nees, Lachnea setosa (Nees) Phillips
Bujakiewicz 2004, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2011,

626. Scutellinia setosissima Le Gal - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz i Springer 2009 (as: S. cf. setosissima),

627. Scutellinia subhirtella Svrcek - Ascomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010,

628. Scutellinia superba (Velen.) Le Gal - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Nita i Bujakiewicz 2005,

629. Scutellinia trechispora (Berk. et Broome) Lambotte - Ascomycota
synonimy: Sphaerospora trechispora (Berk. & Broome) Sacc.
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz 2006, Chachuła i in. 2015,

630. Scutellinia umbrarum (Fr.) Lambotte - Ascomycota
Chmiel i Ronikier 2007, Miśkiewicz 2000a, Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

631. Scutellinia vitreola Kullman - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015, Halama 2015,

632. Sordaria minima Sacc. & Speg. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Bujakiewicz 2004,

633. Sowerbyella fagicola J. Moravec - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Chmiel i Ronikier 2007,

634. Sowerbyella imperialis (Peck) Korf - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Kujawa i Gierczyk 2011a,

635. Sowerbyella radiculata (Sowerby) Nannf. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2010,

636. Spathularia flavida Pers. - Ascomycota
synonimy: Spathularia flava Pers., Spathularia clavata (Schaeff.) Sacc.
Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Kołodziejczak 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a,

637. Sphaerosporella brunnea (Alb. & Schwein.) Svrcek & Kubicka - Ascomycota
synonimy: Sphaerospora brunnea (Alb. & Schwein) Massee, Sphaerospora confusa (Cooke) Sacc.
uwagi: wg IF S. confusa jest synonimem Ciliaria confusa
Mleczko 2004, Karasiński i in. 2015,

638. Sporomega degenerans (Fr.) Corda - Ascomycota
synonimy: Clitris degenerans (Fr.) Rehm, Colpoma degenerans (Fr.) De Not., Pseudophacidium degenerans P. Karst.
Bujakiewicz 2004 (as: Colpoma degenerans),

639. Stromatinia rapulum (Bull.) Boud. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Chachuła i in. 2015,

640. Symphyosira chaerophylli Baral - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006, brak w IF
Bujakiewicz 2004,

641. Tapesia cinerella Rehm - Ascomycota
Chlebicki 2008a,

642. Tapesia fusca (Pers.) Fuckel - Ascomycota
Szkodzik 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Ślusarczyk 2007, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Karasiński 2009a, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

643. Tapesia knieffii (Wallr.) J. Kunze - Ascomycota
synonimy: Trichobelonium knieffii (Wallr.) Rehm, Tapesia retincola (Rabenh.) Karst., Belonidium rhenopalaticum Rehm
Ślusarczyk 2007 (as: Tapesia retincola),

644. Tapesia lividofusca (Fr.) Rehm - Ascomycota
synonimy: Tapesia melaleucoides Rehm
Bujakiewicz 2004 (as: T. lividofusca i T. melaleucoides), Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Ślusarczyk 2009, Halama i Romański 2010 (as: Mollisia lividofusca), Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

645. Tapesia rosae (Pers.) Fuckel - Ascomycota
Kujawa i Gierczyk 2011a,

646. Taphrina alni (Berk. & Broome) Gjaerum - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Gierczyk i in. 2009,

647. Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf & J. K. Rogers - Ascomycota
synonimy: Geopyxis catinus (Holmsk.) Sacc., Peziza catinus Holmsk., Pustularia catinus (Holmsk.) Fuckel
Zieliński i in. 2007, Friedrich i Orzechowska 2002, Chmiel i Ronikier 2007, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

648. Tarzetta cupularis (L.) Lambotte ss. Dennis - Ascomycota
wg Index Fungorum: Tarzetta cupularis (L.) Svrček
synonimy: Gyopyxis cupularis (L.) Sacc., Peziza cupularis L., Pustularia cupularis (L.) Fuckel, Pustulina cupularis (L.) Eckblad
Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004 (as: Pustularia cupularis), Stasińska 2008a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Bujakiewicz 2006 (as: Pustularia cupularis), Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2010 (as: Tarzetta cupularis i Pustularia cupularis), Ławrynowicz i in. 2002a, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2015a , Szczepkowski 2016 ,

649. Tarzetta spurcata (Pers.) Harmaja - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2011 (as: Tarzetta cf. spurcata),

650. Thecotheus crustaceus (Starbäck) Aas & N. Lundq - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Gierczyk i in. 2015a,

651. Thelebolus microsporus (Berk. et Broome) Kimbr - Ascomycota
synonimy: Ascophanus microsporus (Berk. & Broome) W. Phillips
Bujakiewicz 2004,

652. Thelebolus stercoreus Tode - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

653. Thelebolus terrestris Alb. & Schwein. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Halama i Romański 2010 (as: Byssonectria terrestris),

654. Therrya fuckelii (Rehm) Kujala - Ascomycota
Kwaśna i Łakomy 2011,

656. Tricharina gilva (Boud. ex Cooke) Eckblad - Ascomycota
synonimy: Tricharia gilva Boud.
Zieliński i in. 2007,

657. Tricharina ochroleuca (Bres.) Eckblad - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Iwański i in. 2006, Trocha i in. 2006,

658. Trichobolus sphaerosporus Kimbr. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

659. Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. - Ascomycota
synonimy: Geoglossum hirsutum Pers.
Kujawa 2005, Lisiewska 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

660. Trichoglossum walteri (Berk.) E. J. Durand - Ascomycota
Kujawa 2009a,

661. Trichopeziza elegantula (P. Karst.) Sacc. - Ascomycota
synonimy: Belonidium elegantulum (P. Karst.) Raitv., Dasyscyphus elegantulus (P. Karst.) Rehm, Helotium elegantulum (P. Karst.) P. Karst., Lachnea elegantula (P. Karst.) P. Karst., Peziza elegantula P. Karst.
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Bujakiewicz 2004 (as: Dasyscypha elegantula),

662. Trichophaea abundans (P. Karst.) Boud. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004,

663. Trichophaea amphidoxa Rehm - Ascomycota
uwagi: brak w IF
Bujakiewicz 2004,

664. Trichophaea gregaria (Rehm) Boud. - Ascomycota
synonimy: Humaria gregaria Rehm, Lachnea gregaria (Rehm) Sacc.
uwagi: w IF brak nazwy Humaria gregaria
Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Kujawa i Kujawa 2008, Kujawa 2009, Chachuła i in. 2015,

665. Trichophaea gregaria var. intermedia Le Gal - Ascomycota
Miśkiewicz 2000a,

666. Trichophaea hemisphaeroides (Mounton) Graddon - Ascomycota
Szkodzik 2005, Salamaga i Ślusarczyk 2014,

667. Trichophaea woolhopeia (Cooke & W. Phillips) Boud. - Ascomycota
Halama i Romański 2010,

668. Tuber aestivum Vittad. - Ascomycota
Hilszczańska i in. 2008, Ławrynowicz i in. 2008, Ławrynowicz 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Ławrynowicz 2011, Hilszczańska i in. 2014, Hilszczańska 2015,

669. Tuber aestivum Vittad. f. uncinatum (Chatin) Montecchi & Borelli - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ławrynowicz i in. 2008, Ławrynowicz 2011,

670. Tuber bellonae Quél. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ławrynowicz i in. 2008, Ławrynowicz 2011,

671. Tuber borchii Vittad. - Ascomycota
Ławrynowicz 2011,

672. Tuber dryophilum Tul. - Ascomycota
Kujawa 2005, Ławrynowicz 2011,

673. Tuber excavatum Vittad. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Hilszczańska i in. 2008, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz 2011, Hilszczańska i in. 2014, Chachuła i in. 2015,

674. Tuber ferrugineum Vittad. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ławrynowicz 2009, Ławrynowicz 2011,

675. Tuber fulgens Quél. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Ławrynowicz 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz 2011, Rutkowski i in. 2014,

676. Tuber macrosporum Vittad. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Hilszczańska i in. 2014,

677. Tuber maculatum Vittad. - Ascomycota
Ławrynowicz 2009, Ławrynowicz 2011, Pietras i Rudawska 2011, Pietras i in. 2011, Hilszczańska i in. 2014, Chachuła i in. 2015,

678. Tuber mesentericum Vittad. - Ascomycota
uwagi: wg IF synonim T. aestivum
Ławrynowicz i in. 2008, Ławrynowicz 2009, Seta 2002, Kujawa i Gierczyk 2010, Ławrynowicz 2011,

679. Tuber puberulum Berk. & Broome - Ascomycota
Smutek i in. 2010, Smutek i in. 2010a, Ławrynowicz 2011, Pietras i in. 2011, Trocha i in. 2012,

680. Tuber rapaeodorum Tul. - Ascomycota
Ławrynowicz 2011,

681. Tuber rufum Pico - Ascomycota
Hilszczańska i in. 2008, Ławrynowicz 2009, Ławrynowicz 2011, Rudawska i Leski 2013, Hilszczańska i in. 2014,

682. Tympanis alnea (Pers.) Fr. - Ascomycota
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006, Bujakiewicz 2011,

683. Urceolella crispula (P. Karst.) Boud. - Ascomycota
Ślusarczyk 2012,

684. Urceolella macrospora Svrcek - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006), brak w IF
Bujakiewicz 2004,

685. Urnula craterium (Schwein.) Fr. - Ascomycota
Kujawa 2009a, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Wilga 2009b, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012 (as: Urnula cf. craterium),

686. Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Korf - Ascomycota
Ślusarczyk 2009, Ślusarczyk 2012,

687. Verpa bohemica (Krombh.) Schrot. - Ascomycota
synonimy: Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.
Berdowski i in. 2005, Narkiewicz 1998, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000 (as: Ptychoverpa bohemica), Wilga 2002a, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Fiedorowicz 2007, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Wojewoda 2008 (as: Ptychoverpa bohemica), Kujawa 2009a, Szczepkowski i Kozłowski 2009 (as: Ptychoverpa bohemica), Kujawa i Gierczyk 2010, Nabożny 2004 (as: Ptychoverpa bohemica), Kujawa i Gierczyk 2011, Szczepkowski i in. 2011, Wilga 2005e, Fiedorowicz 2011 (as: Ptychoverpa bohemica), Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013,

688. Verpa conica (Timm) Sw. - Ascomycota
wg Index Fungorum: V. conica var. conica (O.F. Müll.) Sw.
synonimy: Verpa digitaliformis Pers.
uwagi: wg IF V. conica i V. digitaliformis to dwa odrębne gatunki
Narkiewicz 1998, Kujawa 2003a, Spałek 2001, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Narkiewicz 2005, Kujawa 2001, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Nabożny 2004a, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kujawa i in. 2016,

689. Vibrissea flavovirens (Pers.) Korf & J.R. Dixon - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Zieliński i in. 2007,

690. Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. - Ascomycota
Kujawa 2005, Narkiewicz i in. 2013,

691. Wawelia regia Namysl. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008, Wojewoda i Karasiński 2010,

692. Wilcoxina mikolae (Chin S. Yang & H.E. Wilcox) Chin S. Yang & Korf - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Iwański i in. 2006, Trocha i in. 2006, Leski i in. 2008,

693. Wilcoxina rehmii Chin S. Yang & Korf - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
Rudawska i in. 2011,

694. Wynnella silvicola (Beck) Nannf. - Ascomycota
wg Index Fungorum: Helvella silvicola (Beck ex Sacc.) Harmaja
synonimy: Wynella atrofusca (Beck) Svrček, Otidea auricula (Schaeff.) Rehm
uwagi: wg IF Otidea auricula to osobny gatunek
Chmiel i Ronikier 2007,

695. Xylaria carpophila (Pers.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Zieliński i in. 2007, Chmiel i Ronikier 2007, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Adamczyk i in. 2008, Chlebicki 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Ślusarczyk 2005, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kujawa i in. 2016,

696. Xylaria corniformis (Fr.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bujakiewicz 2003, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006, Bujakiewicz i Kujawa 2010,

697. Xylaria digitata (L.) Grev. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Chlebicki 2008,

698. Xylaria filiformis (Alb. & Schwein.) Fr. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Friedrich i Orzechowska 2002, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz 2004, Chmiel i Ronikier 2007, Chlebicki 2008, Bujakiewicz 2011,

699. Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Chmiel i Ronikier 2007, Stasińska 2003, Stasińska i Sotek 2003, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Bujakiewicz 2006, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Szczepkowski i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 , Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Kudławiec 2013, Stasińska i in. 2004 , Piętka 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

700. Xylaria longipes Nitschke - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2005, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Chmiel i Ronikier 2007, Wilga 2004b, Lisiewska i Król 2007, Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki i Chmiel 2006, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a , Narkiewicz 2011, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012, Stasińska 2012, Stala 2013, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Chachuła i in. 2015 ,

701. Xylaria oxyacanthae Tul. & C. Tul. - Ascomycota
uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
Kujawa i Karasiński 2007, Chlebicki 2008, Kujawa 2009,

702. Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. - Ascomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Chlebicki 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Kudławiec 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Bartnik i in. 2015, Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016,

703. Abortiporus biennis (Bull.) Singer - Basidiomycota
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Domian i Kędra 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Niemelä 2013, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2015a, Szczepkowski 2016 ,

704. Abortiporus fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Loweomyces fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Jülich
Karasiński i in. 2015 (as: Loweomyces fractipes), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Loweomyces fractipes),

705. Agaricus altipes (F.H. M?ller) F.H. M?ller - Basidiomycota
Halama i Panek 2000, Karasiński i in. 2015,

706. Agaricus arvensis Schaeff. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, , Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Friedrich 2013, Wilga 2011a, Ślusarczyk 2005 , Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

707. Agaricus augustus Fr. - Basidiomycota
synonimy: A. perrarus Schulzer
Flisińska 2004, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Kujawa 2009, Narkiewicz 2011, Friedrich 2013, Kozłowska i in. 2015,

708. Agaricus bernardii Quél. - Basidiomycota
synonimy: A. maleolens F.H. M?ller
uwagi: jest w uzupełnieniu listy
Łuszczyński 2007 (as: A. bernardii i A. maleolens), Łuszczyński 2006a, Łuszczyński 2008 (as: A. bernardii i A. maleolens), Łuszczyński 2008b (as: A. maleolens), Jaworska i in. 2011, Łuszczyński i in. 2011,

709. Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach - Basidiomycota
synonimy: A. hortensis (Cooke) S. Imai (nom. illeg.) non Fr., A. campestris var. hortensis Cooke
Flisińska 2004 (as: Agaricus hortensis), Friedrich i Orzechowska 2002, Łuszczyński 2004a, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: A. hortensis), Adamczyk i in. 2004 (as: A. hortensis), Friedrich 2013,

710. Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: A. edulis (Vittad.) Pilát
Zieliński i in. 2007, Wojewoda 2002, Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2000a, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Wojewoda i Karasiński 2010,

711. Agaricus bohusii Bon - Basidiomycota
Wojewoda i Karasiński 2010,

712. Agaricus campestris L. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Ławrynowicz i in. 2009, Bujakiewicz 2010, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2005 , Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

713. Agaricus comtulus Fr. - Basidiomycota
synonimy: A. rusiophyllus Lasch ss. Pilát (non Lasch 1828)
uwagi: wg IF brak tego synonimu
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009,

714. Agaricus cupreobrunneus (Jul. Schäff. & Steer) Pilát - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

715. Agaricus excellens (F.H. M?ller) - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. urinascens var. excellens (F.H. M?ller) Nauta
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2008, Łuszczyński 2008b, Gierczyk i in. 2014 (as: A. urinascens),

716. Agaricus fuscofibrillosus (F.H. M?ller) Pilát - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Halama i Romański 2010,

717. Agaricus impudicus (Rea) Pilát - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015,

718. Agaricus langei (F.H. M?ller) F.H. M?ller) - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. langei (F.H. M?ller & Jul. Schäff.) Maire
synonimy: A. haemorrhoidarius S. Schulz. ss. J. E. Lange. Jul. Schaff., Pilát, A. Langei var. mediofuscus (F.H. Moller) Wasser, A. mediofuscus (F.H. Moller) F.H. Moller
Lisiewska i Marach 2002, Adamczyk 2011, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

719. Agaricus lanipes (F.H. M?ller) & Jul. Schaff.) Pilát - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2007, Wójtowski i in. 2008, Wójtowski i in. 2006, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński i in. 2015,

720. Agaricus litoralis (Wakef. & A. Pearson) Pilát - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

721. Agaricus macrocarpus (F.H. M?ller) F.H. M?ller - Basidiomycota
Ławrynowicz i in. 2002a, Kujawa i in. 2015a,

722. Agaricus macrosporus (F.H. Moller & Jul. Schaff.) Pilát - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. macrosporus (F.H. M?ller) F.H. M?ller
synonimy: A. kuehnerianus Heinem., A. villaticus Bres. ss. J. Lange
uwagi: w IF brak tych synonimów, a A. macrosporus tych autorów jest uznana za synonim A. urinascens
Nita i Bujakiewicz 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz 2010,

723. Agaricus moelleri Wasser - Basidiomycota
synonimy: A. praeclaresquamosus A.E. Freeman
Stasińska 2003,

724. Agaricus niveolutescens Huijsman - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. comtulus Fr.
synonimy: A. dulcidulus S. Schulz.
uwagi: wg IF A. niveolutescens i A. dulcidulus to odrębne gatunki
Flisińska 2004 (as: Agaricus dulcidulus), Flisińska 2000, Lisiewska 2004 (as: Agaricus dulcidulus), Miśkiewicz 2000a, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009,

725. Agaricus placomyces Peck - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. placomyces var. placomyces Peck
Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz 2010 (as: A. placomyces var. meleagris),

726. Agaricus porphyrizon P.D. Orton - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2014,

727. Agaricus purpurellus (F.H. M?ller) F.H. M?ller) - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. dulcidulus Schulzer
Lisiewska 2004,

728. Agaricus romagnesii Wasser - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. bresadolanus Bohus
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2008, Łuszczyński 2008b, Bujakiewicz 2010 (as: A. bresadolanus),

729. Agaricus rusiophyllus Lasch non ss. Pilát - Basidiomycota
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2007, Friedrich 2002, Nita i Bujakiewicz 2009,

730. Agaricus semotus Fr. - Basidiomycota
synonimy: A. rubellus (Gillet) Sacc.
uwagi: wg IF A. rubellus to synonim A. dulcidulus
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Ślusarczyk 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kałucka 2009a (as: A. dulcidulus - zgodnie z Funga Nordica), Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

731. Agaricus silvaticus Schaeff. - Basidiomycota
synonimy: A. haemorrhoidarius Schulzer, A. sanguinarius P. Karst.
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004 , Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2003, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Bujakiewicz 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Rutkowski i in. 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

732. Agaricus silvicola (Vittad.) Peck - Basidiomycota
synonimy: A. abruptibulbus ss. auct., A. campestris var. silvicola Vittad., A. essetei Bon
Flisińska 2004 (as: Agaricus abruptibulbus i A. silvicola), Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004 (as: Agaricus abruptibulbus), Łuszczyński 2001 (as: Agaricus abruptibulbus i A. silvicola), Lisiewska i Strakulska 2002 (as: A. silvicola i A. abruptibulbus), Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004 (as: Agaricus abruptibulbus i A. silvicola), Wilga 2004b (as: A. abruptibulbus), Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Wilga 2004c, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006 (as: A. abruptibulbus), Wilga 2005c, Wilga 2000b (as: A. abruptibulbus), Fiedorowicz 2009, "Kujawa 2009 (as, A. sylvicola i A. essettei)", Adamczyk 2009a , Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: A. abruptibulbus i A. silvicola), Adamczyk 2003a (as. A. abruptibulbus i A. silvicola), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Bujakiewicz 2010, Zieliński i in. 2011, Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2013, Wilga 2011a, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Żurawlew 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: A. sylviola i A. essettei), Halama 2015, Gierczyk i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

733. Agaricus stramineus (F.H. M?ller) F.H. M?ller) - Basidiomycota
uwagi: w IF jest A. stramineus (Jul. Schäff. & F.H. M?ller) Singer jako synonim A. urinacens, brak gatunku z nazwiskami wymienionymi w checklist (2003)
Flisińska 2004,

734. Agaricus subrufescens Peck. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Szczepkowski i in. 2014, Szczepkowski i in. 2015a,

735. Agaricus xanthodermus Genev. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002 , Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Lisiewska i Malinger 2001, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Wojewoda i Karasiński 2010, Bujakiewicz 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Friedrich 2013, Głowska i in. 2013, Kozłowska i in. 2015, Szczepkowski i in. 2014,

736. Agrocybe arvalis (Fr.) Singer - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Lisiewska i Strakulska 2002 , Kujawa i Kujawa 2008, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013,

737. Agrocybe cylindracea (DC.) Maire - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. cylindracea (DC.) Gillet
synonimy: A. aegerita (V. Brig.) Kühner, Pholiota aegerita V. Brig.
Flisińska 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Kujawa 2008, Kujawa 2009,

738. Agrocybe dura (Bolton) Singer - Basidiomycota
synonimy: A. molesta (Lasch) Singer, Pholiota dura (Bolt.: Fr.) P. Kumm.
uwagi: wg IF A. molesta to odrębny gatunek
Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Stasińska 2003, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Stasińska 2000, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005 ,

739. Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)? Czy jako Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner & Romagn.
Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2012,

740. Agrocybe erebia (Fr.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: A. brunneola (Fr.) Bon, A. ombrophila (Fr.) P. Karst. ss. auct., Pholiota erebia (Fr.) Gillet
uwagi: wg IF A. brunneola to odrębny gatunek, którego synonimem jest A. ombrophila
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002 , Bujakiewicz 2010, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015,

741. Agrocybe firma (Peck) Kühner - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. firma (Peck) Singer
Bujakiewicz 2003, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a ,

742. Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner & Romagn. - Basidiomycota
synonimy: Pholiota praecox var. paludosa J.E. Lange
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Lisiewska 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Ślusarczyk 2004, Friedrich 2002, Flisińska 2002, Ławrynowicz 2000, Kujawa i Gierczyk 2013, Sotek i in. 2004, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015,

743. Agrocybe pediades (Fr.) Fayod - Basidiomycota
synonimy: A. arenaria (Peck) Singer, A. arenicola (Berk.) Singer, A. semiorbicularis (Bull.) J. Fayod ss. auct. plur., A. subpediades (Murrill) Watling
Flisińska 2004 (as: A. pediades i A. semiorbicularis), Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich 2001 (as: Agrocybe semiorbicularis), Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Agrocybe semiorbicularis), Kujawa i Kujawa 2008, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: A. semiorbicularis), Adamczyk i in. 2004 (as: A. semiorbicularis), Ślusarczyk 2005 (as: A. semiorbicularis), Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015,

744. Agrocybe praecox (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. praecox (Pers.) Fayod
synonimy: Pholiota praecox (Pers.) P. Kumm.
Flisińska 2004, Stasińska 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Stasińska 2003, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Adamczyk i in. 2004, Ławrynowicz i in. 2009, Bujakiewicz 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Stasińska 2012, Ślusarczyk 2005 , Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

745. Agrocybe sphaleromorpha (Bull.) Fayod - Basidiomycota
synonimy: Pholiota sphaleromorpha (Bull.) Quél.
Lisiewska i Strakulska 2002, Kujawa 2009,

746. Agrocybe vervacti (Fr.) Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ślusarczyk 2009,

747. Albatrellus confluens (Fr.) Kotl. & Pouzar - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A.us confluens (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar
synonimy: Scutiger confluens (Fr.) Bondartsev & Singer
Flisińska 2004, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wilga 2008, Fiedorowicz 2009, Kołodziejczak 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

748. Albatrellus cristatus (Pers.) Kotl. & Pouzar - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. cristatus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar
synonimy: Scutiger cristatus (Pers.) Bondartsev & Singer
Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2003, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Łyczek 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Wilga 2008, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Wilga 2005e, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Halama 2015,

749. Albatrellus ovinus (Schaeff.) Murrill - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar
synonimy: Scutiger ovinus (Schaeff.) Murrill
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Bujakiewicz 2003, Szczepkowski i in. 2008, Wilga 2004a, Wilga 2004b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Wilga 2005d, Wilga 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga 2005e, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013 , Gierczyk i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

750. Albatrellus pes-caprae (Pers.: Fr.) Pouzar - Basidiomycota
synonimy: Scutiger pes-caprae (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer
Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa i Gierczyk 2010,

751. Albatrellus subrubescens (Murrill) Pouzar - Basidiomycota
synonimy: A. similis Pouzar, Scutiger subrubescens Murrill
uwagi: wg IF A. similis to osobny gatunek
Łuszczyński 2007,

752. Aleurocystidiellum disciforme (DC.) Telleria - Basidiomycota
synonimy: Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat.
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011,

753. Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schrot. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. amorphus Rabenh.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Flisińska 2000a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

754. Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Hohn. & Litsch. - Basidiomycota
synonimy: A. lapponicus Litsch., Acanthophysellum cerussatum (Bres.) Parmasto, A. cerrusatum var. lapponicum (Litsch.) Parmasto, Acanthophysium cerussatum (Bres.) Boidin, A. lapponicum (Litsch.) Boidin
uwagi: wg IF A. lapponicus to osobny gatunek
Flisińska 2004 (as: Acanthophysium cerussatum ),

755. Alnicola cholea Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), wg Funga Nordica 2008 to synonim Naucoria fellea (J. Favre) Raithelh., wg IF osobne gatunki
Moreau i in. 2006,

756. Amanita argentea Huijsman - Basidiomycota
uwagi: wg Wojewody (2003) jest to synonim A. mairei
Halama 2009a, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2014 (as: A. argentea var. argentea), Karasiński i in. 2015 (as: A. mairei), Kozłowska i in. 2015 (as: A. mairei), Kujawa i in. 2015a,

757. Amanita battarae Boud. - Basidiomycota
synonimy: A. umbrinolutea Secr., A. vaginata var. umbrinolutea (Secr.) Wasser
Bujakiewicz 2003 (as: Amanita umbrinolutea), Friedrich 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i in. 2016,

758. Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas - Basidiomycota
synonimy: A. inaurata Secr. ex Gillet, A. strangulata (Fr.) Roze. ss. auct. plur., Amanitopsis ceciliae (Berk. & Broome) Wasser
Flisińska 2004 (as: Amanita inaurata), Bujakiewicz 2004 (as: Amanita inaurata), Flisińska 2002 (as: Amanita inaurata), Gumińska 2000 (as: A. inaurata), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

759. Amanita caesarea (Scop.) Pers. - Basidiomycota
Friedrich 2006a,

760. Amanita citrina (Schaeff.) Pers. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. citrina var. citrina (Pers.) Pers.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001 , Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Mleczko 2004a, Lisiewska 2004 , Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2005b, Ławrynowicz 2000, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b (as: A. citrina f. citrina), Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kudławiec 2013, Sumorok i in. 2008, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Ślusarczyk 2005 , Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 (as: A. citrina var. citrina), Trocha i in. 2012, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 (as: A. citrina f. citrina), Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a (as: A citrina f. citrina),

761. Amanita citrina var. alba (Gillet) E.-J.Gilbert - Basidiomycota
Flisińska 2004 (as: Amanita alba), Friedrich 2006, Flisińska 2000 (as: Amanita alba), Miśkiewicz 2000a, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002 (as: Amanita alba), Wilga 2006a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008 , Adamczyk 2009a, Adamczyk 2005a (as: Amanita alba), Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 ,

762. Amanita crocea (Quél.) Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004 , Lisiewska i Marach 2002, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i Gierczyk 2012, Rutkowski i in. 2014,

763. Amanita echinocephala (Vittad.) Quél. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013,

764. Amanita eliae Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

765. Amanita excelsa Bertillon - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. excelsa var. excelsa (Fr.) P. Kumm.
synonimy: A. ampla Pers., A. spissa (Fr.) P. Kumm.
Flisińska 2004 (as: Amanita spissa), Łuszczyński 2001, Szkodzik 2005 (as: A. spissa), Wojewoda i in. 2004, Friedrich i Orzechowska 2002, Wilga 2004b (as: A. spissa), Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002 (as: Amanita spissa), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: A. spissa), Gierczyk i in. 2009, Wilga 2004f (as: A. spissa), Wilga 2000a (as: A. cfr. spissa), Wilga 2000b (as: A. spissa), Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Friedrich 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: A. spissa), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013 (as: A. spissa), Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 (as: A. excelsa var. excelsa), Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

766. Amanita franchetii (Boud.) Fayod. - Basidiomycota
synonimy: A. aspera (Fr.) Hook. ss. auct. nec Pers., non Fr.
Flisińska 2004 (as: Amanita aspera), Lisiewska 2006 (as: Amanita aspera), Łuszczyński 2002 (as: Amanita aspera), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

767. Amanita fulva (Schaeff.) Pers. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. fulva (Schaeff.) Fr
Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Marach 2002 , Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b (as: A. vaginata var. fulva), Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2005c, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Stasińska i in. 2004, Sumorok i in. 2008, Gierczyk i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

768. Amanita gemmata (Fr.) Bertill. - Basidiomycota
synonimy: A. junquillea Quél.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Stasińska 2008a, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Kozłowska i in. 2015,

769. Amanita muscaria (L.) Hook. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. muscaria var. muscaria (L.) Lam.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Wilga 2004b, Kujawa i Kujawa 2008, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Fiedorowicz i in. 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Wilga 2004c, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2005b, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, , Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Winnicki i Zemanek 2003, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Kujawa i Kołtowska 2010, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Fiedorowicz 2009a, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Narkiewicz 2011, Rudawska i in. 2011, Borzyszkowska 2011, Popielarz 2010 (fot.), Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Sumorok i in. 2008, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Adamczyk 2014, Ślusarczyk 2005, Grzesiak i Wolski 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Deja i in. 2014, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

770. Amanita nivalis Grev. - Basidiomycota
Łuszczyński 2008,

771. Amanita olivaceogrisea Kalamees - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015,

772. Amanita pachyvolvata (Bon) Krieglst. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Gierczyk i in. 2013,

773. Amanita pantherina (DC.) Krombh. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001 , Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Celka 2002, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Szczepkowski i in. 2010a, Kujawa i Kołtowska 2010, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

774. Amanita pantherina (DC.) Secr. v. abietinum (E.-J. Gilbert) Ves. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. pantherina var. abietinum (E.-J. Gilbert) Neville & Poumarat
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Wilga 2004b, Kujawa 2008, Zieliński i in. 2011,

775. Amanita phalloides (Vaill.) Link - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Marach 2002, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004 , Szczepkowski i Kubiak 2008, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Fiedorowicz i in. 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2006a, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Wojewoda i Karasiński 2010, Friedrich 2010, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Fiedorowicz 2009a, Ławrynowicz i in. 2002a , Narkiewicz 2011, Borzyszkowska 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Ślusarczyk 2005 , Grzesiak i Wolski 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

776. Amanita phalloides (Vaill.) Link v. alba Costantin & L.M. Dufour - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), w IF również odmiana ta nie jest wyrózniana z formy typowej A. phalloides
Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2010,

777. Amanita porphyria (Alb. & Schwein.) Mlady - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. porphyria Alb. & Schwein
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Reszel 2000, Flisińska 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010 , Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015,

778. Amanita regalis (Fr.) Michael - Basidiomycota
synonimy: A. muscaria var. regalis Fr., A. muscaria var. umbrina (Fr.) Sacc.
Bujakiewicz 2004, Wojewoda i in. 2004, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i in. 2016,

779. Amanita rubescens (Pers.) Gray - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. rubescens var. rubescens Pers.
synonimy: A. pseudorubescens Herrfurth
uwagi: w IF nie ma nazwy A. pseudorubescens
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001 , Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Lisiewska i Malinger 2001, Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2005c, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Kudławiec i Misiuna 2014,

780. Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. - Basidiomycota
synonimy: A. solitaria auct. plur., non A. solitaria (Bull.) Merat
Flisińska 2004 (as: Amanita solitaria), Narkiewicz 2000, Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Wilga 2005, Wilga 2004a, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 (as: Amanita solitaria i A. strobiliformis)), Łuszczyński 2006a, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Friedrich 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Friedrich 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015 (as: Aspidella solitaria),

781. Amanita submembranacea (Bon) Groger - Basidiomycota
synonimy: A. subalpina M.M. Moser ined.
Bujakiewicz 2004, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2016,

782. Amanita vaginata (Bull.) Vittad - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. vaginata (Bull.) Lam.
Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Flisińska 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2004f, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: A. vaginata var. vaginata), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

783. Amanita vaginata var. alba Gillet - Basidiomycota
Łuszczyński 2008,

784. Amanita verna (Bull.) Lam. - Basidiomycota
Wojewoda i Karasiński 2010, Kozłowska i in. 2015,

785. Amanita virosa (Fr.) Bertill. - Basidiomycota
synonimy: A. verna (Fr.) Vitt. ss. auct. p. p.
Flisińska 2004 (as: A. verna), Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000 (as: Amanita verna), Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz 2003 (as: Amanita verna), Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 202, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 (as: A. virosa i A. verna), Kujawa i Gierczyk 2007, Wilga 2004c, Wilga 2004d, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Wilga 2008, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a (as: A. verna), Adamczyk 2007a (as: A. verna), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kołodziejczak 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Grzywnowicz 2001, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Narkiewicz 2011, Borzyszkowska 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Wojewoda i Wojewoda 2007, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Stala 2013, Narkiewicz i in. 2013, Lisiewska 2011 , Kujawa i in. 2013, Szczepkowski i in. 2011a, Kozłowska i in. 2015,

786. Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Leski i in. 2009, Trocha i in 2006, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Hilszczańska 2015,

787. Amylocorticiellum subillaqueatum (Litsch.) Spirin & Zmitr. - Basidiomycota
synonimy: Hypochniciellum subillaqueatum (Litsch.) Hjortstam
Karasiński i in. 2015, Szczepkowski i in. 2015,

788. Amylocorticium cebennense (Bourdot) Pouzar - Basidiomycota
Wojewoda 2003, Wojewoda 2002b, Kujawa 2009a,

789. Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar - Basidiomycota
Wojewoda 2003, Szczepkowski i in. 2008, Wojewoda 2002c,

790. Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda 2003, Wojewoda 2002d,

791. Amylocystis lapponica (Romell) Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. lapponica (Romell) Bondartsev & Singer
Szczepkowski i in. 2008, Piątek 2005, Kujawa 2009a, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Karasiński 2014, Gierczyk i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

792. Amylostereum areolatum (Chaillet) Boidin - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2004, Wojewoda i in. 2004, Gumińska i Wojewoda 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz 2011, Wrzosek i in. 2014b, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 ,

793. Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin - Basidiomycota
Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Halama 2015,

794. Amylostereum laevigatum (Fr.) Boidin - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Komorowska 2000, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Szczepkowski i Sierota 2010, Adamczyk 2011a, Karasiński i in. 2015,

795. Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar - Basidiomycota
Niemelä 2013, Karasiński 2014, Karasiński i Wołkowycki 2015,

796. Anomoporia kamtschatica (Parmasto) Bondartseva - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Piątek i Cabała 2005,

797. Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Tyromyces albobrunneus (Romell) Bondartsev
Piątek 2005a, Kujawa 2009a, Niemelä 2013, Karasiński 2014, Karasiński i Wołkowycki 2015,

798. Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev
Bujakiewicz 2004 (as: Amyloporia crassa), Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009a, Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Amyloporia crassa),

799. Antrodia gossypina (Speg.) Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Tyromyces resupinatus (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer
Szczepkowski i in. 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Szczepkowski i in. 2010a, Niemelä 2013 (as: Fibroporia gossypium), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Fibroporia gossypium), Gierczyk i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Fibroporia gossypium),

800. Antrodia heteromorpha (Fr.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Antrodia albida (Fr.) Donk, A. serpens (Fr.) P. Karst., Coriolellus albidus (Fr.) Bondartsev, Coriolellus heteromorphus (Fr.) Bondartsev & Singer
uwagi: wg IF A. albida = A. serpens to osobny gatunek
Flisińska 2004 (as: Antrodia albida ), Gumińska i Wojewoda 2004 (as: Antrodia albida), Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Bujakiewicz 2011, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015 (as: A. albida), Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Antrodia serpens),

801. Antrodia hyalina Spirin, Miettinen & Kotir. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i Wołkowycki 2015,

802. Antrodia infirma Renvall & Niemelä - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i Wołkowycki 2015,

803. Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä - Basidiomycota
Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015,

804. Antrodia malicola (Berk. & M.A. Curtis) Donk - Basidiomycota
synonimy: Coriolellus malicola (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, Trametes kuzyana Pilát
uwagi: wg IF Trametes kuzyana to osobny gatunek
Piątek 2002, Gierczyk i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015,

805. Antrodia mellita Niemelä & Pentillä - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009, Halama i Romański 2010, Niemelä 2013, Kujawa i in. 2016,

806. Antrodia pulvinascens (Pilát) Niemelä - Basidiomycota
Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015,

807. Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk - Basidiomycota
synonimy: Coriolellus ramentaceus (Berk. & Broome) Domański, C. subsinuosus (Bres.) Bondartsev & Singer
Flisińska 2004, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Cartilosoma ramentacea), Kujawa i in. 2015 (as: Cartilosoma ramentacea), Karasiński i Wołkowycki 2015,

808. Antrodia serialis (Fr.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Coriolellus serialis (Fr.) Murrill
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004 (as: Antrodia serialis, Coriolellus serialis f. callosus, C. serialis f. serialis), Łuszczyński 2001, Wojewoda 2005, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Adamczyk 2003a, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015,

809. Antrodia serialis (Fr.) Donk f. resupinato-stratosus - Basidiomycota
uwagi: brak tej formy w checklist Wojewoda (2003) i w IF
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

810. Antrodia serialis f. resupinata Bourdot & Galzin - Basidiomycota
uwagi: brak tej formy w checklist Wojewoda (2003) i w IF
Łuszczyński 2008,

811. Antrodia sinuosa ( Fr. ) P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: Coriolellus vaporarius ( Fr. ) S. Domański, Poria vaporaria ( Fr. ) Cooke
uwagi: wg IF Coriolellus vaporarius to synonim Fibroporia vaillantii = Antrodia vaillantii
Flisińska 2004, Flisińska 2000 (as: Coriolellus vaporarius), Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Amyloporia sinuosa), Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Amyloporia sinuosa),

812. Antrodia sitchensis (D.V. Baxter) Gilb. & Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Amyloporia sitchensis (D.V. Baxter) Vampola & Pouzar
Szczepkowski i in. 2008, Kujawa 2009a, Szczepkowski i in. 2010a, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014, Gierczyk i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Amyloporia sitchensis),

813. Antrodia sordida Ryvarden & Gilb. - Basidiomycota
Kujawa 2009a,

814. Antrodia vaillantii (DC.) Ryvarden - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto
synonimy: Fibuloporia vaillantii (DC.) Bondartsev & Singer, Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto
Flisińska 2004, Wojewoda 2008, Karasiński i Wołkowycki 2015,

815. Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Amyloporia xantha (Fr.) Bondartsev & Singer
Flisińska 2004, Szczepkowski i in. 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Niemelä 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Amyloporia xantha),

816. Antrodiella citrinella Niemela & Ryvarden - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Flaviporus citrinellus (Niemelä & Ryvarden) Ginns
Piątek 2001, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: Flaviporus citrinellus), Karasiński i Wołkowycki 2015,

817. Antrodiella faginea Vampola & Pouzar - Basidiomycota
Piątek 2001, Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

818. Antrodiella fissiliformis (Pilát) Gilbertson & Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Tyromyces mentschulensis (Pilát) Bondartsev
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Piątek 2001, Karasiński i in. 2009 (as: Frantisekia fissiliformis), Gierczyk i in. 2014, Niemelä 2013 (as: Frantisekia mentschulensis), Karasiński 2014 (as: Frantisekia mentschulensis), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Frantisekia mentschulensis),

819. Antrodiella foliaceo-dentata (Nikol.) Gilb. & Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Coriolus foliaceo-dentatus (Nikol.) Domański, Trametes foliaceo-dentata (Nikol.) Domański
Piątek 2001, Niemelä 2013, Karasiński 2014, Karasiński i Wołkowycki 2015,

820. Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemela - Basidiomycota
synonimy: Coriolus hoehnelii (Bres.) Bourdot & Galzin, Trametes hoehnelii (Bres.) Pilát
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002 , Bujakiewicz 2003, Nita i Bujakiewicz 2007, Piątek 2001, Bujakiewicz 2004 (as: Trametes hoehnelii), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009 (as. A. serpula), Wojewoda 2008 (as: A. serpula), Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Domian i Kędra 2010 (as: A. serpula), Nita i Bujakiewicz 2009, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Gierczyk 2011 (as: Antrodiella serpula), Ławrynowicz i in. 2002a, Karasiński 2009a (as: A. hoehnelii), Kujawa i in. 2012b (as: A. serpula), Kujawa i Gierczyk 2012 (as: A. serpula), Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Narkiewicz i in. 2013, Niemelä 2013 (as: A. serpula), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: A. serpula), Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: A. serpula),

821. Antrodiella leucoxantha (Bres.) Miettinen & Niemelä - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015,

822. Antrodiella parasitica Vampola - Basidiomycota
Piątek 2001, Karasiński i in. 2015,

823. Antrodiella romellii (Donk) Niemela - Basidiomycota
synonimy: Tyromyces byssinus (Romell) Bondartsev
uwagi: w IF brak nazwy Tyromyces byssinus
Flisińska 2004, Piątek 2001, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

824. Antrodiella semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Antrodia semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, Tyromyces semisupinus (Berk. & M.A. Curtis) Murrill
Piątek 2001, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Karasiński 2009a (as: A. pallescens), Niemelä 2013 (as: A. pallescens), Gierczyk i in. 2014 (as: A. pallescens), Karasiński i in. 2015 (as: A. pallescens), Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: A. pallescens),

825. Antrodiella subradula (Pilát) Niemelä & Miettinen - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i Wołkowycki 2015,

826. Aphanobasidium subnitens (Bourdot & Galzin) Jülich - Basidiomycota
synonimy: Phlebiella subnitens (Bourdot & Galzin) K.H. Larss. & Hjortstam
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

827. Aporpium macroporum Niemelä, Spirin & Miettinen - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Miettinen i in. 2012, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński 2014, Karasiński i Wołkowycki 2015,

828. Armillaria borealis Marxm. & Korhonen - Basidiomycota
synonimy:
Żółciak 2000, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Żółciak 2003, Żółciak 2007, Wilga 2006a, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008 (as: Armillaria cf. borealis), Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Łakomy 2006a, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 ,

829. Armillaria cepistipes Velen. - Basidiomycota
Żółciak 2000, Żółciak 2003, Żółciak 2007, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Lech i Żółciak 2006, Łakomy 2006a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 ,

830. Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure - Basidiomycota
Stasińska 2011b, Stasińska 2015,

831. Armillaria lutea Gillet - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. gallica Marxm. & Romagn.
synonimy: A. bulbosa (Barla) Kile & Watling, A. gallica Marxm., A. inflata Velen.
Żółciak 2000 (as: Armillaria galica), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Armillaria gallica), Żółciak 2003 (as: A. gallica), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008 (as: A. gallica), Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: A. bulbosa), Adamczyk 2003a (as: A. bulbosa), Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łakomy 2006a (as: A. gallica), Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Bartnik i in. 2015 (as: A. gallica),

832. Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. ss. lato - Basidiomycota
Flisińska 2004 (as: Armillarialea mellea), Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002 (as: Armillariella mellea), Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000 (as: Armillariella mellea), Żółciak 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Reszel 2000 (as: Armillariella mellea), Wojewoda 2002, Celka 2002 (as: Armillariella mellea), Flisińska 2000a (as: Armillariella mellea), Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002 (as: Armillariella mellea), Flisińska 2000b (as: Armillariella mellea), Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Chachuła 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Wilga 2005c, Wilga 2004f, Wilga 2000b (as: Armillariella mellea s.l.), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Winnicki i Zemanek 2003, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Łakomy 2006, Ławrynowicz i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Armillariella mellea), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Borzyszkowska 2011, Popielarz 2010 (fot.), Adamczyk 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012, Sumorok i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Szczepkowski 2016 ,

833. Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. ss. str. - Basidiomycota
synonimy: Agaricus melleus Vahl, Armillariella mellea (Vahl) P. Karst., Clitocybe mellea (Vahl)
Żółciak 2000, Żółciak 2003, Kujawa 2009, Wilga 2005e (as: Armillariella mellea), Salamaga i Ślusarczyk 2014,

834. Armillaria nigropunctata (Secr.) Sing. - Basidiomycota
uwagi: wg Wojewody (2003) nom. inval.
Flisińska 2004 (as: Armillariella nigropunctata), Flisińska 2002 (as: Armillariella nigropunctata),

835. Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink - Basidiomycota
synonimy: A. obscura (Schaeff.) Herink ss. Marxm., A. polymyces (Pers.) Singer & Clemencon
Ławrynowicz i in. 2002, Żółciak 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2000 a (as: Armillaria obscura), Szczepkowski i in. 2008, Żółciak 2003, Miśkiewicz 2000a, Łuszczyński 2000c (as: A. obscura), Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Żółciak 2007, Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Lech i Żółciak 2006, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kwaśna i in. 2004, Łakomy 2006a, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Bartnik 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Bartnik i in. 2015 ,

836. Armillaria tabescens (Scop.) Emel. - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009,

837. Arrhenia acerosa (Fr.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: Leptoglossum acerosum (Fr.) M.M. Moser.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2013 (as: A. acerosa v. acerosa),

838. Arrhenia baeospora (Singer) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

839. Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, Alexandrova & Bulyonkova - Basidiomycota
synonimy: Omphalina discorosea (Pilát) Herink & Kotl.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kozłowska i in. 2015 (as: Omphalina discorosea),

840. Arrhenia glauca (Batsch) Hoil. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. glauca (Batsch) Bon & Courtec.
synonimy: Leptoglossum glaucum (Batsch) P. Karst.
uwagi: w IF brak nazwy Leptoglossum glaucum
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

841. Arrhenia lobata (Pers.) Kühner & Lamoure ex Redhead - Basidiomycota
Adamczyk 2014,

842. Arrhenia retiruga (Bull.) Redhead - Basidiomycota
synonimy: Leptoglossum conchatum Velen., L. retirugum (Bull.) Ricken
Friedrich 2006, Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kudławiec 2014,

843. Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead - Basidiomycota
synonimy: Leptoglossum muscigenum (Bull.) P. Karst., L. quéletii (Pilát & Svrcek) Corner, L. spathulatum (Fr.) Velen.
uwagi: wg IF. L. quéletii to osobny gatunek
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Flisińska 2000, Komorowska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Adamczyk 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012a, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

844. Asterodon ferruginosus Pat. - Basidiomycota
Wojewoda 2000c, Karasiński i in. 2009,

845. Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar - Basidiomycota
synonimy: Nyctalis asterophora Fr., N. lycoperdoides (Bull.) J. Schrot.
Flisińska 2004 (as: Nyctalis asterophora), Szczepkowski i Kubiak 2008, Friedrich 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Wilga 2006a, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Szczepkowski 2006, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kudławiec i Misiuna 2014, Kujawa i in. 2016,

846. Asterophora parasitica (Bull. ex Pers.) Singer - Basidiomycota
synonimy: Nyctalis parasitica (Bull.) Fr.
Bujakiewicz 2004 (as: Nyctalis parasitica), Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Wilga 2005a, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

847. Asterostroma cervicolor (Berk. & M.A. Curtis) Massee - Basidiomycota
Szczepkowski i in. 2014,

848. Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan - Basidiomycota
synonimy: Geastrum hygrometricum Pers.
Flisińska 2004, Narkiewicz 1999a, Narkiewicz 2005, Kozik 2008 (na zdjęciu najprawdopodobniej inny gatunek, więc być może jest to błędne stwierdzenie), Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

849. Athelia acrospora Julich - Basidiomycota
Komorowska 2000, Karasiński i in. 2015,

850. Athelia arachnoidea (Berk.) Julich - Basidiomycota
Flisińska 2004, Czyżewska i in. 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Czyżewska i in. 2008, Karasiński 2009a,

851. Athelia decipiens (Hohn. & Litsch.) J. Erikss. - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2009, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015,

852. Athelia epiphylla Pers. - Basidiomycota
synonimy: A. alnicola (Bourdot & Galzin) Julich, A. incrustata M. P. Christ., A. macrospora (Bourdot & Galzin) M. P. Christ., A. nivea Julich, A. ovata Julich, A. salicum Pers., A. tenuispora Julich, A. teutoburgensis (Brinkmann) Julich
uwagi: wg IF A. alnicola, A. macrospora, A nivea, A. ovata, A. tenuispora i A. teutoburgensis to osobne gatunki, a A. incrusata to synonim A. salicum, która jest tez odrębnym od A. epiphylla gatunkiem.
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Ślusarczyk 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a (as: A. alnicola), Karasiński i in. 2015 (as: A. alnicola , A. epiphylla, A. ovata , A. salicum, A. tenuispora), Szczepkowski i in. 2015 (as: A. salicum),

853. Athelia fibulata M.P. Christ. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

854. Athelia neuhoffii (Bres.) Donk - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015,

855. Athelopsis fusoidea (Jülich) Tellería - Basidiomycota
synonimy: Fibulomyces fusoideus Jülich
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

856. Aurantiporus priscus Niemelä, Miettinen & Manninen - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Niemelä i in. 2012, Niemelä 2013, Karasiński 2014, Karasiński i Wołkowycki 2015,

857. Auricularia auricula-judae (Bull.) Wettst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: A. auricula-judae (Bull.) Quél.
synonimy: Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2001 (as. Hirneola auricula-judae), Szkodzik 2005 (as: Hirneola auricula - judae), Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Hirneola auricula- judae), Bujakiewicz 2001 (as: Hirneola auricula-judae), Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Hirneola auricula-judae), Stasińska 2008a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Szczepkowski 2007, Halama i Panek 2000 (as: Hirneola auricula-judae), Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Romański 2009 (as: Hirneola auricula-judae), Ławrynowicz 2000 (as: Hirneola auricula-judae), Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2008b, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003 (as: Hirneola auricula-judae), Ślusarczyk 2009, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Wojewoda i Karasiński 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Fiedorowicz 2009a, Wilga 2005e (as: Hirneola auricula-judae), Zieliński i in. 2011, Karasiński 2009a, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga 2011a (as: Hirneola auricula-judae), Kudławiec 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Halama 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016 ,

858. Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2001, Bujakiewicz 2003, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Wojewoda 2002, Nita i Bujakiewicz 2007, Lisiewska 2004, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Wojewoda i Karasiński 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

859. Auriculariopsis albomellea (Bondartsev) Kotl. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Wojewoda 2006, Karasiński i in. 2015,

860. Auriculariopsis ampla (Lev.) Maire - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Schizophyllum amplum (Lev.) Nakasone
synonimy: Cytidia flocculenta (Fr.) Hohn. & Litsch., Schizophyllum amplum (Lev.) Nakasone
Flisińska 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda 2002 (as: Schizophyllum amplum), Wojewoda 2005, Szczepkowski 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Kujawa 2009 (as: Schizophyllum amplum), Kałucka 2009a (as: Schizophyllum amplum), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Schizophyllum amplum), Ławrynowicz i in. 2009, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: Schizophyllum amplum),

861. Auriscalpium vulgare Gray - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007 , Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Kujawa i Kujawa 2008, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Borzyszkowska 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005 , Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a , Kujawa i in. 2016,

862. Baeospora myosura (Fr.) Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Friedrich 2001, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Komorowska 2000, Kujawa 2008, Ronikier 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Friedrich 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a , Kujawa i in. 2016,

863. Bankera fuligineoalba (J.C. Schmidt) Pouzar - Basidiomycota
wg Index Fungorum: B. fuligineoalba (J.C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar
synonimy: Sarcodon fuligineoalbus (J.C. Schmidt) Quél.
Flisińska 2004, Łuszczyński 2001 , Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Łuszczyński 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Fiedorowicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

864. Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar - Basidiomycota
synonimy: B. cinerea (Bull.) Rauschert, Sarcodon fusipes (Pers.) P. Karst., S. infundibulum (Sw.) P. Karst.
uwagi: wg IF B. cinerea i S fusipes to odrębne gatunki. A nazwy S. infundibulum brak w IF
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2004c, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011,

865. Basidiodendron caesiocinereum (Hohn. & Litsch.) Luck-Allen - Basidiomycota
Wojewoda 2005, Ronikier 2002a, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015,

866. Basidiodendron cinereum (Bres.) Luck-Allen - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ronikier 2002a,

867. Basidiodendron eyrei (Wakef.) Luck-Allen - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015, Szczepkowski i in. 2015,

868. Basidioradulum radula (Fr.) Nobles - Basidiomycota
synonimy: Hyphoderma radula (Fr.) Donk, Radulum orbiculare Grev.
Flisińska 2004 (as: Hyphoderma radula), Szkodzik 2005 (as: Hyphoderma radula), Ławrynowicz i in. 2001 (as: Hyphoderma radulum), Bujakiewicz 2004 (as: B. radulum i Hyphoderma radula), Zieliński i in. 2007 (as: Hyphoderma radula), Gumińska i Wojewoda 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Friedrich 2010, Karasiński 2009a (as: Hyphoderma radula), Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

869. Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Szkodzik 2005, Chlebicki 2003, Ławrynowicz i in. 2002 , Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Ratuszniak i Zduńczyk 2006, Ratuszniak 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2005c, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Szczepkowski i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Wilga 2010, Halama i Romański 2010, Ratuszniak i Zduńczyk 2009a, Szczepkowski i Sierota 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łakomy i in. 2005, Łakomy 2006a, Łyczek i Domian 2010, Ratuszniak 2007a, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Kudławiec 2013, Kujawa i in. 2013, Piętka 2013, Gierczyk i in. 2014 , Piętka 2014, Piętka 2014a, Sułkowska-Ziaja i Muszyńska 2014, Sułkowska-Ziaja i Muszyńska 2014a, Rutkowski i in. 2014, Wrzosek i in. 2014b, Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a , Szczepkowski 2016,

870. Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Adamczyk 2011, Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015,

871. Bolbitius coprophilus (Peck.) Hongo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Szczepkowski i in. 2009a, Kudławiec i in. 2010, Szczepkowski 2016 ,

872. Bolbitius lacteus J.E. Lange - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2015a,

873. Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken - Basidiomycota
synonimy: B. aleuriatus (Fr.) Singer, B. pluteoides M.M. Moser
uwagi: wg IF B. pluteoides to osobny gatunek
Flisińska 2004 (as: Bolbitius aleuriatus), Lisiewska i Marach 2002 (as: Bolbitius aleuriatus), Kujawa 2005, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Krzysztofiak i in. 2010 (as: B. reticulatus v. pluteoides), Halama i Romański 2010 (as: B. reticulatus v. pluteoides), Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Narkiewicz i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Bolbitius reticulatus f. aleuriatus), Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

874. Bolbitius titubans (Bull.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: B. titubans var. titubans (Bull.) Fr.
synonimy: B. boltonii (Pers.) Fr., B. flavidus (Bolton) Massee, B. fragilis (L.) Fr., B. vitellinus (Pers.) Fr.
Flisińska 2004 (as: Bolbitius vitellinus), Szkodzik 2005 (as: Bolbitius vitellinus), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Bolbitius vitellinus), Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Bolbitius vitellinus), Wojewoda 2002, Wojewoda 2005 (as: Bolbitius vitellinus), Celka 2002 (as: Bolbitius vitellinus), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Bolbitius vitellinus), Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Bolbitius vitellinus), Lisiewska 2004 (as: B. vitellinus), Kujawa i Kujawa 2008, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000 (as: B. vitellinus), Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: B. vitellinus), Adamczyk i in. 2004 (as: B. vitellinus), Ślusarczyk 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010 , Ławrynowicz i in. 2002a (as: B. vitellinus), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: B. vitellinus), Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Wilga 2009c (as: B. vitellinus), Karasiński i in. 2015, Halama 2015 , Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016 ,

875. Boletinus cavipes (Klotzsch) Kalchbr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Suillus cavipes (Opat.) A.H. Sm. & Thiers
synonimy: Suillus cavipes (Klotzsch) A. H. Smith & Thiers
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2000b, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2008, Wilga 2007, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Kujawa i Gierczyk 2010, Krotoski 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012 (as: Suillus cavipes), Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a,

876. Boletinus cavipes f. aureus (Rolland) Singer - Basidiomycota
uwagi: forma niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013a,

877. Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer - Basidiomycota
Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013a,

878. Boletus aereus Bull. - Basidiomycota
synonimy: B. edulis var. aereus (Bull.) Skirgiełło
Flisińska 2004, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Flisińska 2002, Karasiński i in. 2015, Halama 2015a,

879. Boletus appendiculatus Schaeff. - Basidiomycota
Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2000, Kujawa 2005, Friedrich 2002, Kujawa i Gierczyk 2007 (as: B. appendiculatus ssp. appendiculatus), Gierczyk i in. 2009 (as: B. appendiculatus ssp. appendiculatus), Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011 (as: B. appendiculatus ssp. appendiculatus), Kujawa i Gierczyk 2012, Lisiewska 2011 ,

880. Boletus appendiculatus subsp. pallescens Konrad - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Boletus fechtneri Velen.
Łyczek 2009, Gumińska 2000 (as: B. fechtneri), Friedrich i Łyczek 2006, Chachuła 2010, Łyczek i Domian 2010,

881. Boletus appendiculatus Schaeff. ssp. regius (Krombh.) Konrad - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2007, Orłowski 2006 (as: Boletus regius), Łyczek i Domian 2010,

882. Boletus betulicolus (Vassilkov) Pilát & Dermek - Basidiomycota
synonimy: B. edulis f. betulicolus Vassilkov
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

883. Boletus calopus Fr. - Basidiomycota
synonimy: B. pachypus Fr.
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Zieliński i in. 2007, Wojewoda i in. 2004, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 , Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2008, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Narkiewicz i in. 2013, Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015,

884. Boletus carpinaceus (Velen.) - Basidiomycota
synonimy: Boletus reticulatus subsp. carpinaceus (Velen.) Hlaváček
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) - niewyrożniany z B. reticulatus
Flisińska 2004,

885. Boletus edulis Bull. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Szkodzik 2005, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz 2003, Lisiewska i Reszel 2000, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Lisiewska i Malinger 2001, Stasińska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Krupa i Krupa 2000, Wilga 2004d, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2005b, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Żółciak 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2005c, Wilga 2004e, Wilga 2004f, Wilga 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2005a, Winnicki i Zemanek 2003, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Chachuła 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Borzyszkowska 2011, Zieliński i in. 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Piętka i in. 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kudławiec 2013, Sumorok i in. 2008, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014a, Śliwińska i in. 2014, Śliwińska i in. 2014a, Adamczyk 2014, Ślusarczyk 2005, Szczepkowski i in. 2011a, Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Trocha i in. 2012, Halama 2015 , Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a ,

886. Boletus edulis var. piceicola Vassilkov - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) - niewyrożniany z B. edulis
Woźniak 2007,

887. Boletus luridiformis Rostk. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: B. luridiformis var. luridiformis Rostk.
synonimy: B. erythropus (Fr.) Krombh., B. luridus var. erythropus Fr., B. miniatoporus Secr. (nom. illeg.).
Flisińska 2004 (as: Boletus erythropus), Flisińska 2000, Narkiewicz 2001a, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Wojewoda i in. 2004 (as: Boletus luridiformis var. luridiformis), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Boletus erythropus), Halama i Panek 2000 (as: B. erythropus), Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b (as: Boletus erythropus), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Narkiewicz 2011, Jarzyńska i in. 20011, Ronikier 2012, Stasińska 2012, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kudławiec 2013, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014a, Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014 (as: Boletus erythropus), Halama 2015 (as: B. luridiformis var. luridiformis), Kudławiec 2014 (as: B. luridiformis var. luridiformis), Chachuła i in. 2015 (as: B. luridiformis var. luridiformis), Kozłowska i in. 2015 (as: Neoboletus luridiformis), Kujawa i in. 2016,

888. Boletus luridiformis Rostk. var. junquilleus (Quél.) Knudsen - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Łyczek 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Kujawa i Gierczyk 2012,

889. Boletus luridus Schaeff. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: B. luridus var. luridus Schaeff.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski 2007, Wilga 2005, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Chachuła 2009, Wilga 2000a, Wilga 2001a, Wilga 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Ławrynowicz i in. 2009, Krotoski 2009, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Friedrich 2013, Ślusarczyk 2005, Rutkowski i in. 2014, Głowska i in. 2013, Gierczyk i in. 2015 (as: B. luridus var. luridus), Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Suillellus luridus), Halama 2015a (as: Suillellus luridus), Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016 ,

890. Boletus luridus Schaeff. f. primulicolor Simonini - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) - niewyrożniany z B. edulis
Kujawa i Gierczyk 2013a,

891. Boletus pinophilus Pilát & Dermek - Basidiomycota
synonimy: B. edulis var. pinicola Vittad., B. edulis subsp. pinicola (Vittad.) Konrad & Maubl., B. pinicola (Vittad.) Venturi, nom. illeg.
Flisińska 2004 (as: Boletus pinicola), Friedrich 2006, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Wilga 2004a (as: B. pinicola), Wilga 2002b (as: B. pinicola), Wilga 2004b (as: B. pinicola), Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Krupa i Krupa 2000, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: B. pinicola), Wilga 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga 2004e (as: B. pinicola), Wilga 2000b (as: B. pinicola), Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (ass: B. pinicola), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Woźniak 2007 (as: Boletus edulis var. pinicola), Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

892. Boletus pulverulentus Opat. - Basidiomycota
synonimy: Xerocomus pulverulentus (Opat.) E.-J. Gilbert
Flisińska 2004, Lisiewska 2004, Szczepkowski i Kubiak 2008, Wilga 2004b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Adamczyk 2003a, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga 2005e, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Cyanoboletus pulverulentus),

893. Boletus quéletii Schulzer - Basidiomycota
synonimy: B. bresadolae Schulzer
uwagi: wg IF B. bresadolae nie jest synonimem B. quéletii
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Jaworska i in. 2011,

894. Boletus projectellus (Murrill) Murrill - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) - niewyrożniany z B. edulis
Wrzosek i in. 2014, Wrzosek i in. 2014a,

895. Boletus radicans Pers. - Basidiomycota
Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Brzeg i Wika 2007, Narkiewicz 2005, Krotoski 2009, Fiedorowicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Halama 2015a (as: Caloboletus radicans),

896. Boletus reticulatus Schaeff. - Basidiomycota
synonimy: B. aestivalis Paulet ss. Moser, B. edulis subsp. reticulatus (Schaeff.) Konrad & Maubl.
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Szczepkowski i in. 2008, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Łuszczyński 2000c, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Flisińska 2002, Wilga 2004d, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Chachuła 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f (as: Boletus cfr. reticulatus), Wilga 2008, Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Kryza i Puciata 2009, Narkiewicz 2011, Woźniak 2007 (as: Boletus edulis var. reticulatus), Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Halama 2015a, Kujawa i in. 2016,

897. Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2011,

898. Boletus satanas Lenz - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 2000, Brzeg i Wika 2007, Kozłowska i in. 2015 (as: Rubroboletus satanas),

899. Boletus subappendiculatus Dermek, Lazebn. & J. Veselský - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i in. 2016,

900. Boletus suspectus Krombh. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: B. impolitus Fr.
synonimy: B. aquosus Krombh., B. fragrans Vittad., B. impolitus Fr.
uwagi: wg IF B. aquosus i B. fragrans to osobne gatunki
Friedrich 2006, Halama i Panek 2000 , Friedrich 2010 (as: Xerocomus impolitus), Fiedorowicz 2011,

901. Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel - Basidiomycota
wg Index Fungorum: B. montana (Quél.) Singer
Łuszczyński 2000a, Narkiewicz 2001, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2000b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Wojewoda 2000d, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2001a, Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Gumińska 2006, Winnicki i Zemanek 2003, Kujawa i Gierczyk 2010, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012 (as: B. montana), Kujawa i Gierczyk 2012, Narkiewicz i in. 2013 (as: B. montana), Piętka 2013, Piętka 2014, Piętka 2014a, Kozłowska i in. 2015, Bartnik i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

902. Boreostereum radiatum (Peck) Parmasto - Basidiomycota
synonimy: Stereum radiatum Peck
Szczepkowski i in. 2008, Kujawa 2009a, Szczepkowski i in. 2010a, Karasiński 2014,

903. Botryobasidium aureum Parmasto - Basidiomycota
synonimy: Acrosporium aureum Pers., Haplotrichum aureum (Pers.) Hol.-Jech.
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015,

904. Botryobasidium candicans J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: Acladium capitatum (Pers.) Link, Haplotrichum capitatum (Pers.) Link., Monilia candicans Sacc., Oidium candicans (Sacc.) Linder
uwagi: wg IF Oidium candicans to synonim Monilia candicans i jest to osobny gatunek od Botryobasidium candicans
Friedrich 2001, Karasiński i in. 2015,

905. Botryobasidium conspersum J. Erikss. - Basidiomycota
Ślusarczyk 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

906. Botryobasidium intertextum (Schwein.) Jülich & Stalpers - Basidiomycota
Kujawa 2009a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

907. Botryobasidium laeve (J. Erikss) Parmasto - Basidiomycota
synonimy: B. pruinatum J. Erikss.
Wojewoda 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Wojewoda 2005a, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015,

908. Botryobasidium medium J. Erikss. - Basidiomycota
Stasińska 2000, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

909. Botryobasidium obtusisporum J. Erikss. - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015,

910. Botryobasidium pruinatum (Bres.) J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: B. coronatum (J. Schrot.) Donk, B. scabridum (G. Cunn.) Julich
Flisińska 2004, Stasińska 2000, Karasiński i in. 2015,

911. Botryobasidium sassofratinoense Bernicchia & G. Langer - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

912. Botryobasidium subcoronatum (Hohn. & Litsch.) Donk - Basidiomycota
Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Komorowska 2000, Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015,

913. Botryobasidium vagum (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers - Basidiomycota
synonimy: B. botryosum (Bres.) J. Erikss.
Flisińska 2004 (as: Botryobasidium botryosum ), Bujakiewicz 2004 (as: Botryobasidium botryosum), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a,

914. Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: Botryobasidium isabellinum (Fr.) D.P. Rogers
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Komorowska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015,

915. Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin - Basidiomycota
synonimy: B. dakotensis (Brenckle) Kreisel, B. polymorpha (Vittaad.) Kreisel
uwagi: wg IF synonimy są osobnymi gatunkami
Ławrynowicz i in. 2002, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Friedrich i Orzechowska 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Stasińska 2008b, Ławrynowicz i in. 2002a, Karasiński i in. 2015,

916. Bovista colorata (Peck) Kreisel - Basidiomycota
Halama i Panek 2000,

917. Bovista dermoxantha (Vittad.) Toni - Basidiomycota
synonimy: B. pusilla (Batsch) Pers., Lycoperdon ericetorum Pers.
uwagi: wg IF B. pusilla (Batsch) Pers. to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: Bovista pusilla), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Bovista pusilla), Łuszczyński 2001 (as: Bovista pusilla), Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Bovista pusilla), , Friedrich 2001 (as: Bovista pusilla) , Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Bovista pusilla), Lisiewska 2004 (as: Bovista pusilla), Łuszczyński 2000c (as: B. pusilla), Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Stasińska 2008b, Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: B. pusilla), Kałucka 2009a (as: Lycoperdon dermoxanthum), Kujawa i Gierczyk 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Bovista pusilla), Jaworska i in. 2011, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015 (as: B. furfuracea i Lycoperdon dermoxanthum),

918. Bovista graveolens Schwalb - Basidiomycota
Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Karasiński i in. 2015,

919. Bovista nigrescens Pers. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Szczepkowski i Sierota 2010, Bujakiewicz 2010, Kubiak i Kubiak 2003, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2014 , Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

920. Bovista paludosa Lev. - Basidiomycota
synonimy: Bovistella paludosa (Lev.) Lloyd
Wojewoda 2003, Wojewoda 2002e, Stasińska 2007a, Gumińska 2000, Gumińska 2006, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Chachuła 2012, Kujawa i in. 2015a,

921. Bovista plumbea Pers. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: B. plumbea Lev.
synonimy: B. tunicata Fr.
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Lisiewska i Strakulska 2002 , Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Stasińska 2008b, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005 , Adamczyk 2007a, Ławrynowicz i in. 2009, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Wilga 2009c, Wilga 2011a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

922. Bovista tomentosa (Vittad.) De Toni - Basidiomycota
Łuszczyńska i Łuszczyńki 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Stasińska 2008b, Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Karasiński i in. 2015, Tomaszewska i in. 2012,

923. Brevicellicium olivascens (Bres.) K.H. Larss. & Hjortstam - Basidiomycota
synonimy: Trechispora mutabilis (Pers.) Liberta
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

924. Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst
synonimy: B. pulvinus (Pers.) Donk, Piptoporus quercinus (Schrad.) Pilát
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008 (as: B. pulvinus), Kujawa 2009a, Niemelä 2013 (as: B. pulvinus), Karasiński 2014 (as: B. pulvinus), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: B. pulvinus),

925. Bulbillomyces farinosus (Bres.) Julich - Basidiomycota
synonimy: Metulodontia farinosa (Bres.) Parmasto
Flisińska 2004, Stasińska 2000, Wojewoda 2008, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015,

926. Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bondartsev & Singer - Basidiomycota
synonimy: B. efibulatum Hjortstam & Ryvarden
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

927. Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto - Basidiomycota
synonimy: Meruliopsis corium (Pers.) Ginns
Flisińska 2004 (as: Meruliopsis corium), Bujakiewicz i in. 2005, Ławrynowicz i in. 2002 (as: Meruliopsis corium), Ławrynowicz i in. 2001 (as: Meruliopsis corium), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Meruliopsis corium), Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda 2002, Gumińska i Wojewoda 2004, Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Meruliopsis corium), Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 ,

928. Byssoporia terrestris (DC.) M.J. Larsen & Zak - Basidiomycota
synonimy: Byssocorticium terrestre (DC.) Bondartsev & Singer, Poria terrestris (Bec.) Fr. , Byssocorticium mollicula (Bourdot) Julich
Flisińska 2004 (as: Byssocorticium mollicula ),

929. Callistosporium pinicola Arnolds - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Halama i Rutkowski 2014,

930. Calocera cornea (Batsch) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. palmata (Schum.) Fr.
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002 , Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ronikier 2002a, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Szczepkowski i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Kudławiec 2013, Stasińska i in. 2004, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

931. Calocera furcata (Batsch) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000b , Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Ronikier 2002a, Komorowska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Friedrich 2004, Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i in. 2013, Staniaszek-Kik i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Kudławiec i Misiuna 2014,

932. Calocera glossoides (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

933. Calocera viscosa (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Filisiewicz 2006, , Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Ronikier 2002a, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Chlebicki 2008a, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, , Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ambroziewicz 2009, Halama i Romański 2010, Kujawa i Kołtowska 2010, Friedrich 2010, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Muszyńska i Sułkowska-Ziaja 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Adamczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

934. Calocybe carnea (Bull.) Donk - Basidiomycota
Wojewoda 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Ślusarczyk 2007, Ławrynowicz 2000, Kujawa 2009 (as: Rugosomyces carneus), Ławrynowicz i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010 (as: Rugosomyces carneus), Krysztofiak i in. 2010 (as: Rugosomyces carneus), Bujakiewicz 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Bujakiewicz 2011 (as: Rugosomyces carneus), Kujawa i in. 2012b, Sotek i in. 2004, Karasiński i in. 2015 (as: Rugosomyces carneus), Kujawa i in. 2015a, Szczepkowski 2016 (as: Rugosomyces carneus),

935. Calocybe cerina (Pers.) Donk - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Rugosomyces chrysenteron (Bull.) Bon
synonimy: Calocybe chrysentheron (Bull.) Singer
Flisińska 2004, Kujawa i Gierczyk 2013a (as: Calocybe chrysentera),

936. Calocybe constricta (Fr.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: C. leucocephala (Fr.) Singer
Flisińska 2004 (as: Calocybe leucocephala),

937. Calocybe gambosa (Fr.) Donk - Basidiomycota
synonimy: C. georgii (Clus.) Kühner, Agaricus gambosus Fr., Tricholoma gambosum (Fr.) P. Kumm., T. georgii (Clus.) Quél.
Flisińska 2004, Stasińska 2005, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Stasińska 2003, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Adamczyk 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz 2010, Adamczyk 2011, Ślusarczyk 2005, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: C. gambosa f. gambosa), Szczepkowski 2016 ,

938. Calocybe ionides (Bull.) Donk - Basidiomycota
Flisińska 2004, Kujawa i Gierczyk 2013,

939. Calocybe onychina (Fr.) Donk - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

940. Calocybe persicolor (Fr.) Singer - Basidiomycota
Lisiewska 2004,

941. Calvatia candida (Rostk.) Hollós - Basidiomycota
Stasińska 2008b,

942. Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.
synonimy: C. saccata (Vahl) Morgan, Handkea excipuliformis (Scop.) Kreisel
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda i in. 2004, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Stasińska 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Handkea excipuliformis), Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Kałucka 2009a (as: Lycoperdon excipuliforme), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Kubiak i Kubiak 2003, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Lycoperdon excipuliforme), Kujawa i in. 2015 (as: Lycoperdon excipuliforme), Gierczyk i in. 2015 (as: Lycoperdon excipuliforme), Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Lycoperdon excipuliforme), Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a (as: Lycoperdon excipuliforme), Kujawa i in. 2016,

943. Calvatia turneri (Ellis & Everh.) Demoulin & M. Lange - Basidiomycota
synonimy: Calvatia tatrensis Hollos
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Bujakiewicz 2004,

944. Calvatia utriformis (Bull.) Jaap - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Lycoperdon utriforme Bull.
synonimy: C. caelata (Bull.) Morgan, C. hungarica Hollos, Handkea utriformis (Bull.) Kreisel
uwagi: wg IF C. hungarica to osobny gatunek
Flisińska 2004, Stasińska 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Stasińska 2003, Łuszczyński 2002, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Gumińska 2006, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Handkea utriformis), Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a (as: Lycoperdon utriforme), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kryza i Puciata 2009, Kujawa i in. 2012b, Sumorok i in. 2013, Wilga 2009c, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: Lycoperdon utriformis), Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Lycoperdon utriforme), Kujawa i in. 2015 (as: Lycopedon utriforme), Gierczyk i in. 2015 (as: Lycoperdon utriformis), Chachuła i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a (as: Lycoperdon utriformis),

945. Calyptella capula (Holmsk.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: Cyphella capula (Holmsk.) Fr.
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Nita i Bujakiewicz 2007, Chachuła i Kujawa 2008, Bujakiewicz 2006 , Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Szkodzik 2005, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

946. Calyptella flos-alba (Velen.) W.B. Cooke - Basidiomycota
synonimy: Cyphella flos-alba Velen.
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Springer 2009,

947. Camarophyllus alpinus M.M. Moser - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Kujawa i in. 2016,

948. Camarophyllus fuscescens (Bres.) M.M. Moser - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hygrocybe virginea var. fuscescens (Bres.) Arnolds
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

949. Camarophyllus lacmus (Schumach.) J.E. Lange - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hygrocybe lacmus (Schumach.) P.D. Orton & Watling
Gumińska 2000,

950. Camarophyllus pratensis (Pers.) Kumm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hygrocybe pratensis var. pratensis (Pers.) Bon
synonimy: C. ficoides (Bull.) J. Schrot.
uwagi: w IF brak nazwy C. ficoides
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz 2001a, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Kujawa i Gierczyk 2013a, Chachuła i in. 2015 (as: Hygrocybe pratensis var. pratensis i Hygrocybe pratensis var. pallida),

951. Camarophyllus russocoriaceus (Berk. & Jos.K. Miller) J.E. Lange - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hygrocybe russocoriacea (Berk. & Jos.K. Mill.) P.D. Orton & Watling
synonimy: Cuphophyllus russocoriaceus (Berk. & Jos. K. Miller) Bon, Hygrocybe russocoriacea (Berk. & Jos.K. Miller) P.D. Orton & Watling
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2006a, Łuszczyński 2008,

952. Camarophyllus virgineus (Wulf.) P. Kumm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hygrocybe virginea var. virginea (Wulfen) P.D. Orton & Watling
synonimy: C. niveus (Scop.) Wunsche, C. subradiatus (Schumach.) Bon
Flisińska 2004 (as: Camarophyllus niveus i C. virgineus), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Camarophyllus niveus), Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2002 , Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2003, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 (as: Camarophyllus subradiatus i C. virgineus), Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2000b (as: C. niveus), Łuszczyński 2008 (as: Camarophyllus subradiatus i C. virgineus), Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Gumińska 2006 (as: C. niveus), Adamczyk i Kucharski 2005 (as: C. niveus i C. virgineus), Adamczyk i in. 2004 (as: C. niveus i C. virgineus), Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a (as: Hygrocybe virginea var. virginea), Łuszczyński i in. 2011, Karasiński i in. 2015 (as: Hygrocybe virginea var. virginea), Gierczyk i in. 2015 (as: H. virginea var. virginea), Chachuła i in. 2015 (as: Hygrocybe virginea), Kozłowska i in. 2015 (as: Cuphophyllus virgineus), Kujawa i in. 2016,

953. Cantharellula umbonata (J.F. Gmel.) Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

954. Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: Cantharellus cibarius var. amethysteus Quél.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004 (as: Cantharellus cibarius v. amethysteus), Kujawa 2005 (as: Cantharellus cibarius v. amethysteus), Łuszczyński 2008 (as: Cantharellus cibarius v. amethysteus), Gierczyk i in. 2009, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, , Ronikier 2012 (as: C. cibarius var. amethysteus), Kujawa i Gierczyk 2012, Chachuła i in. 2015 ,

955. Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper - Basidiomycota
synonimy: C. lutescens (Pers.) Fr. ss. Fr., C. xanthopus (Pers.) Duby
Bujakiewicz 2004 (as: Cantharellus lutescens), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000 (as: C. xanthopus), Kujawa i Gierczyk 2011, Ronikier 2012 (as: Craterellus lutescens), Kujawa i Gierczyk 2012, Kozłowska i in. 2015,

956. Cantharellus cibarius Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz 2004, Wojewoda i in. 2004, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Mleczko 2004b, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Fiedorowicz i in. 2000, Stasińska 2000, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Krupa i Krupa 2000, Wilga 2004c, Wilga 2004d, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2005b, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2005c, Wilga 2004e, Wilga 2004f, Wilga 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Fiedorowicz 2009a, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Borzyszkowska 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Piętka i in. 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kudławiec 2013, Sumorok i in. 2008, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Drewnowska i in. 2014, Drewnowska i in. 2014a, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014a, Szczepkowski i in. 2011a, Grzesiak i Wolski 2014, Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

957. Cantharellus cinereus Pers. - Basidiomycota
synonimy: Craterellus cinereus (Pers.) Quél., Pseudocraterellus cinereus (Pers.) Kalamees
Flisińska 2004, Ławrynowicz 2001a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Adamczyk 2007a, Halama i Romański 2010, Adamczyk 2011, Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

958. Cantharellus friesii Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. friesii Welw. & Curr.
Narkiewicz 2001a, Wilga 2004a, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015,

959. Cantharellus pallens Pilát - Basidiomycota
synonimy: C. cibarius var.ferruginascens (P. D. Orton) Courtec., C. ferruginascens P. D. Orton
uwagi: wg IF C. pallens Pilát to synonim C. cibarius, a wymienione synonimy korespondują z C. pallens sensu Pegler
Zieliński i in. 2007, Wilga 2004b, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2008, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010 (as: C. cibarius v. pallens), Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011 (as: C. ferruginascens),

960. Cantharellus tubaeformis var. lutescens J.E. Lange - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003), wg IF synonim C. tubiformis
Łuszczyński 2007,

961. Cantharellus tubiformis Bull. - Basidiomycota
synonimy: C. infundibuliformis (Scop. ) Fr. var. tubiformis R. Maire, Craterellus tubiformis ( Bull.) Quél.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a , Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004c (as: Craterellus tubaeformis), Wilga 2004b, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008 (as: C. tubaeformis i C. lutescens), Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009 (as: Cratherellus tubaeformis), Wilga 2005c, Wilga 2001a, Wilga 2000b, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 (as: Collybia tubaeformis), Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: C. tubaeformis), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: C. tubaeformis), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012 (as: Craterellus tubaeformis), Kujawa i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: C. tubaeformis), Kudławiec 2014 (as: C. tubaeformis), Kozłowska i in. 2015 (as: C. tubaeformis), Kudławiec i Misiuna 2014,

962. Catathelasma imperiale (Fr.) Singer - Basidiomycota
Gumińska 2000, Chachuła 2012, Kozłowska i in. 2015 (z uwagą o niepoprawnym odnotowaniu z Roztoczańskiego PN),

963. Ceraceomyces borealis (Romell) J. Erikss & Ryvarden - Basidiomycota
Szczepkowski i in. 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 (as: Serpulomyces borealis), Kujawa i in. 2016,

964. Ceraceomyces eludens K.H. Larss. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

965. Ceraceomyces microsporus K.H. Larss. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

966. Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns - Basidiomycota
synonimy: Byssomerulius serpens ( Tode) Parmasto, Ceraceomerulius serpens ( Tode) J. Erikss. & Ryvarden
Flisińska 2004, Gumińska i Wojewoda 2004, Kałucka 2009a (as: Ceraceomyces crispatus), Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015,

967. Ceraceomyces sublaevis (Bres.) Julich - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a,

968. Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

969. Ceratobasidium cornigerum (Bourdot) D.P. Rogers - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015,

970. Ceriporia aurantiocarnescens (Henn.) M. Pieri & B. Rivoire - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Szczepkowski i in. 2015 ,

971. Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto - Basidiomycota
synonimy: C. rhodella (Fr.) Donk.
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004 (as: Ceriporia rhodella), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015,

972. Ceriporia purpurea (Fr.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Ceriporia bresadolae (Bourdot & Galzin) Donk, Poria mellita Bourdot
uwagi: wg IF C. bresadolae to osobny gatunek
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Niemelä 2013 , Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Szczepkowski 2016 ,

973. Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański - Basidiomycota
Flisińska 2004, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Karasiński i Wołkowycki 2015,

974. Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk - Basidiomycota
Flisińska 2004, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

975. Ceriporiopsis aneirina (Sommerf.) Domański - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Radulodon aneirinus (Sommerf.) Spirin
synonimy: Tyromyces aneirinus (Sommerf.) Bondartsev & Singer
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2009, Halama i Romański 2010 (as: Radulodon aneirinus), Krzysztofiak i in. 2010 (as: Radulodon aneirinus), Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i Wołkowycki 2015,

976. Ceriporiopsis consobrina (Bres.) Ryvarden - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

977. Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domański - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Winnicki i Zemanek 2003, Domian i Kędra 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015,

978. Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilbertson & Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Fibuloporia donkii Domański, F. mollusca (Pers.) Bondartsev & Singer, Porpomyces mucidus (Pers.) Julich
Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Niemelä 2013 (as: Porpomyces mucidus), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Porpomyces mucidus),

979. Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss.
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009 (as: Gelatoporia pannocincta), Niemelä 2013 (as: Gloeoporus pannocinctus), Gierczyk i in. 2014 (as: Gelatoporia pannocincta) , Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Gloeoporus pannocinctus) , Kujawa i in. 2016,

980. Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domański - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Niemelä 2013 (as: C. pseudogilvescens) , Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

981. Ceriporiopsis rivulosa (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Obba rivulosa (Berk. & M.A. Curtis) Miett. & Rajchenb.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2009, Niemelä 2013 (as: Obba rivulosa), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Obba rivulosa),

982. Ceriporiopsis subvermispora (Pilát) Gilb. & Ryvarden - Basidiomycota
Kujawa 2009a, Niemelä 2013 (as: Gelatoporia subvermispora), Karasiński i in. 2015 (as: Gelatoporia subvermispora), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Gelatoporia subvermispora),

983. Cerrena unicolor (Bull.) Murrill - Basidiomycota
Flisińska 2004, Chlebicki 2003, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Wojewoda 2002 , Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013 , Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

984. Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille - Basidiomycota
synonimy: Suillus piperatus (Bull.) Kuntze
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Rudawska i in. 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Kudławiec 2013, Gierczyk i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Kujawa i in. 2015a,

985. Chalciporus rubinus (W.G. Sm.) Singer - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Halama i Szypuła 2010, halama 2015a (as: Rubinoboletus rubinus),

986. Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk, - Basidiomycota
Gumińska 2000, Kozłowska i in. 2015,

987. Chamonixia caespitosa Rolland - Basidiomycota
Mleczko i in. 2009, Kozak i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013,

988. Cheimonophyllum candidissimum (Berk. & M.A. Curtis) Singer - Basidiomycota
synonimy: Pleurotellus candidissimus (Berk. & M.A. Curtis) Konrad & Maubl., Pleurotus candidissimus (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.
Bujakiewicz 2004, Narkiewicz i in. 2013,

989. Chondrostereum purpureum (Schum.) Pouzar - Basidiomycota
synonimy: Stereum purpureum (Schum.) Fr.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski 2007, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 , Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a , Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Bartnik i in. 2015 ,

990. Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk - Basidiomycota
Kujawa i in. 2016,

991. Chroogomphus helveticus (Sing.) Moser ssp. tatrensis (Pilát) Karst. - Basidiomycota
synonimy: Gomphidius helveticus Singer
Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2011, Ronikier 2012,

992. Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. - Basidiomycota
synonimy: Gomphidius rutilus (Schaeff.) S. Lundell & Nannf., G. viscidus (L.) Fr.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Wilga 2004b, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Grzywnowicz 2001 (as: Gomphidius rutilus), Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b (as: Ch. rutilus var. rutilus), Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a ,

993. Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clemencon - Basidiomycota
synonimy: Chrysobostrychodes chrysophyllus (Fr.) Clemencon, Gerronema chrysophyllum (Fr.) Singer, Omphalina chrysophylla (Fr.) Murrill
Flisińska 2004 (as: Gerronema chrysophyllum), Bujakiewicz 2004 (as: Gerronema chrysophyllum), Friedrich 2002, Ronikier 2012,

994. Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati var. citricolor Rolland - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014,

995. Chrysomphalina strombodes (Berk. & Mont.) Clemencon - Basidiomycota
synonimy: Gerronema strombodes (Berk. & Mont.) Singer, Omphalia bresadolae Maire, O. hypoxantha Bres., Omphalina strombodes (Berk. & Mont.) Murrill
uwagi: w IF brak nazw O. bresadolae i O. hypoxantha
Flisińska 2004 (as: Gerronema strombodes), Szkodzik 2005 (as: Gerronema strombodes), Flisińska 2000 (as: Gerronema strombodes), Bujakiewicz 2003 (as: Gerronema strombodes), Miśkiewicz 2000a (as: Omphalina strombodes), Bujakiewicz 2002 (as: Gerronema strombodes), Kujawa i Gierczyk 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Gerronema xanthophyllum), Halama i Romański 2010 (as: Gerronema xanthophyllum), Bujakiewicz 2011 (as: Gerronema xanthophyllum), Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015 (as: Gerronema strombodes) ,

996. Clathrus archeri (Berk.) Dring - Basidiomycota
synonimy: Anthurus archeri (Berk. ) E. Fisch.
Flisińska 2004 (as: Anthurus archeri), Jakubska 2006, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński i Świercz 2004 (as: Anthurus archeri), Wojewoda i Wojewoda 2007, Nowak i Spałek 2001, Trzeciak 2000, Kujawa 2005, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Łuszczyński 2004c (as: Anthurus archeri), Łuszczyński 2008, Szczepańska 2004, Gierczyk i in. 2009, Halama i in. 2010, Leski (Pietras) 2010 , Wojewoda i Karasiński 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Pietras i in. 2011, Szczepkowski i Obidziński 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a,

997. Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. - Basidiomycota
Wojewoda i Karasiński 2010, Szczepkowski i Obidziński 2012,

998. Clavaria aculeata Błoński - Basidiomycota
synonimy: non Ceratellopsis aculeata (Pat.) Corner
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

999. Clavaria argillacea Pers. - Basidiomycota
synonimy: C.argillacea var. gracillima Corner, C. ericetorum Pers.
uwagi: wg IF C. ericetorum Pers. to synonim C. flavipes
Flisińska 2004, Friedrich 2001, Kałucka 2009a, Kołodziejczak 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015,

1000. Clavaria argillacea var. sphagnicola Corner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2007,

1001. Clavaria falcata Pers. - Basidiomycota
synonimy: C. acuta Sowerby
uwagi: wg IF C. acuta i C. falcata to dwa różne gatunki
Bujakiewicz 2004 (as: Clavaria acuta), Zieliński i in. 2007, Stasińska 2003 (as: C. acuta), Miśkiewicz 2000a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

1002. Clavaria fragilis Holmsk. - Basidiomycota
synonimy: C. vermicularis Sowerby
Flisińska 2004 (as: Clavaria vermicularis ), Stasińska i Sotek 2004 (as: Clavaria vermicularis), Bujakiewicz 2004 (as: Clavaria vermicularis), Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006 (as: C. vermicularis), Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1003. Clavaria fumosa Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. fumosa Pers.
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000,

1004. Clavaria zollingeri Lev. - Basidiomycota
Wojewoda i Kaźmierczakowa 2000, Gumińska i Wojewoda 2004, Wojewoda i Karasiński 2005,

1005. Clavariadelphus fistulosus (Holmsk.) Corner - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Macrotyphula fistulosa var. fistulosa (Holmsk.) R.H. Petersen
synonimy: Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R. H. Petersen
Flisińska 2004 (as: Macrotyphula fistulosa), Narkiewicz 2001a (as: Macrotyphula fistulosa), Friedrich 2006, Lisiewska 2006 (as: Macrotyphula fistulosa), Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Celka 2002 (as: Macrotyphula fistulosa), Nowak i Spałek 2001 (as: Macrotyphula fistulosa), Lisiewska 2004 (as: Macrotyphula fistulosa), Wilga 2004a (as: Macrotyphula fistulosa), Wilga 2002b (as: Macrotyphula fistulosa), Chachuła i Kujawa 2008, Kujawa i Kujawa 2008, Halama i Panek 2000 (as: Macrotyphula fistulosa), Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004 (as: Macrotyphula fistulosa), Flisińska 2002 (as: Macrotyphula fistulosa), Friedrich 2004 (as: Macrotyphula fistulosa), Kujawa 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Macrotyphula fistulosa), Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: Macrotyphula fistulosa), Adamczyk 2003a (as: Macrotyphula fistulosa), Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010 (as: Macrotyphula fistulosa), Kołodziejczak 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a (as: Macrotyphula fistulosa), Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b (as: Macrotyphula fistulosa), Kujawa i Gierczyk 2012, Kudławiec 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 (as: Macrotyphula fistulosa var. fistulosa), Stokłosa i in. 2014, Stokłosa i in. 2014a, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Macrotyphula fistulosa), Kujawa i in. 2015 (as: Macrotyphula fistulosa), Kozłowska i in. 2015 (as: Macrotyphula fistulosa), Kujawa i in. 2016,

1006. Clavariadelphus fistulosus var. concortus (Holmsk.) Corner - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Macrotyphula fistulosa var. contorta (Holmsk.) Nannf. & L. Holm
Nita i Bujakiewicz 2007, Nita i Bujakiewicz 2009,

1007. Clavariadelphus junceus (Alb. & Schwein.) Corner - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier
synonimy: Macrotyphula filiformis (Bull.) Paechnatz ex Rausch., M. juncea (Alb. & Schwein.) Berthier
Flisińska 2004 (as: Macrotyphula filiformis), Narkiewicz 2001a (as: Macrotyphula filiformis), Lisiewska 2006 (as: Macrotyphula filiformis), Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Macrotyphula filiformis), Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa 2004 (as: Macrotyphula fistulosa), Łuszczyński 2008, Kujawa 2009 (as: Macrotyphula juncea), Adamczyk 2009a (as: Macrotyphula juncea), Adamczyk 2007a, Krzysztofiak i in. 2010 (as: Macrotyphula juncea), Halama i Romański 2010 (as: Macrotyphula juncea), Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 (as: Macrotyphula filiformis), Stokłosa i in. 2014, Stokłosa i in. 2014a, Karasiński i in. 2015 (as: Macrotyphula juncea), Kujawa i in. 2015 (as: Macrotyphula juncea), Kozłowska i in. 2015 (as: Macrotyphula juncea),

1008. Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Clavaria ligula Schaeff.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Friedrich 2002, Narkiewicz 2005, Wojewoda 2008, Friedrich 2006a, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013,

1009. Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Clavaria pistillaris L.
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Bujakiewicz 2004, Nowak i Spałek 2001, Wilga 2005, Łuszczyński 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Narkiewicz 2005, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Adamczyk 2005a, Kujawa i Gierczyk 2010, Krotoski 2009, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Fiedorowicz 2011, Adamczyk 2011, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Dorda i Fiedor 2013, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1010. Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Clavaria truncata Quél.
Wojewoda 2003, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Wojewoda 2002f, Gumińska 2000, Gumińska 2006, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Stala 2013, Kujawa i Gierczyk 2013,

1011. Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Artomyces pyxidatus (Pers.) Julich
synonimy: Artomyces pyxidatus (Pers.) Julich
Flisińska 2004 (as: Artomyces pyxidatus ), Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000 (as: Artomyces pyxidatus), Łuszczyński 2000b (as: Artomyces pyxidatus), Bujakiewicz 2003, Flisińska 2000a (as: Artomyces pyxidatus), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Artomyces pyxidatus), Szczepkowski i in. 2008, Miśkiewicz 2000a, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2000b (as: Artomyces pyxidatus), Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Ambroziewicz 2009, Krzysztofiak i in. 2010 (as: Artomyces pyxidatus), Halama i Romański 2010 (as: Artomyces pyxidatus), Kołodziejczak 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kubiak 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Borzyszkowska 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: Artomyces pyxidatus), Rutkowski i in. 2014, Dorda i Fiedor 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Artomyces pyxidatus), Kujawa i in. 2015 (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk i in. 2015 (as: Artomyces pyxidatus), Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Artomyces pyxidatus), Kujawa i in. 2015a, Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a (as: Artomyces pyxidatus), Kujawa i in. 2016,

1012. Clavicorona taxophila (Thom) Doty - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa 2009,

1013. Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: C. vinososcabens (Burt) Pouzar, Corticium macounii Burt, C. vinosocabens Burt, C. pilátii Boud.
uwagi: wg IF Corticium piláti to synonim Clavulicium piláti, a C. vinososcabens i C. macouni to osobne gatunki
Wojewoda 2003, Łuszczyński 2004 (as: Clavulicium vinososcabens), Łuszczyński 2002 (as: Clavulicium vinososcabens), Łuszczyński 2007, Wojewoda 2000g, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009,

1014. Clavulina amethystina (Bull.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Clavaria amethystea Pers., C. amethystina Bull., ? C. coerulescens P. Karst., C. lilacina Fr., C. schaefferi Sacc., C. sublilacina P. Karst., Ramaria amethystina (Bull.) Quél.
uwagi: wg IF tylko Clavaria amethistina Bull. to synonim tego gaunku
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kozłowska i in. 2015,

1015. Clavulina cinerea (Bull.) J. Schrot. - Basidiomycota
synonimy: Clavaria cinerea Bull., C. grisea Fr., Clavariella grisea (Fr.) P. Karst.
uwagi: w IF brak nazwy Clavariella grisea
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Kudławiec 2013, Gierczyk i in. 2014 , Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

1016. Clavulina coralloides (L.) J. Schrot. - Basidiomycota
synonimy: Clavaria coralloides (L.) Schrot., C. cristata (Holmsk.) J. Schrot., Ramaria coralloides (L.) Quél., R. cristata Holmsk.
Flisińska 2004 (as: Clavulina cristata), Szkodzik (as: Clavulina cristata), Flisińska 2000 (as: Clavulina cristata), Bujakiewicz 2004 (as: Clavulina cristata), Lisiewska i Reszel 2000 (as: Clavulina cristata), Wojewoda 2002 (as: Clavulina cristata), Wojewoda 2005, Flisińska 2000a (as: Clavulina cristata), Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004 (as: Clavulina cristata), Wilga 2004b (as: C. cristata), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: C. cristata), Halama i Panek 2000 (as: C. cristata), Lisiewska 2000 (as: C. cristata), Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002 (as: C. cristata), Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: C. cristata), Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b (as: C. cristata), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: Clavulina cristata), Adamczyk 2003a (as: C. cristata), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014 (as: C. cristata),

1017. Clavulina rugosa (Bull.) J. Schrot. - Basidiomycota
synonimy: Clavaria rugosa Bull., Ramaria rugosa (Bull.) Quél.
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Friedrich 2006, Zieliński i in. 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Narkiewicz 2011, Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

1018. Clavulina rugosa (Fr.) Schroet. v. alcyonaria Corner - Basidiomycota
uwagi: wg IF odmiana nie wyróżniana w obrębie C. rugosa, w checklist - brak
Bujakiewicz 2004,

1019. Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2013,

1020. Clavulinopsis fusiformis (Sowerby) Corner - Basidiomycota
synonimy: Clavaria fusiformis Fr., C. inaequalis Mull., Ramariopsis fusiformis (Sowerby) R.H. Petersen
Flisińska 2004, Wilga 2004b, Kujawa i Gierczyk 2013a,

1021. Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner - Basidiomycota
synonimy: Ramariopsis helveola (Pers.) R.H. Petersen
Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Ławrynowicz 2001a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015,

1022. Clavulinopsis laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 ,

1023. Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a,

1024. Clavulinopsis luteo-ochracea (Cavara) Corner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004,

1025. Clavulinopsis subtilis (Pers.) Corner - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Ramariopsis subtilis (Pers.) R.H. Petersen
Karasiński i in. 2015 (as: Ramariopsis subtilis), Kujawa i in. 2015a,

1026. Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Friedrich 2001 , Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Gumińska 2000, Gumińska 2006, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ambroziewicz 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Krotoski 2009, Narkiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 , Rutkowski i in. 2014, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

1027. Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2000b, Bujakiewicz 2003, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2001a, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Szczepkowski 2013, Kujawa i in. 2016,

1028. Clitocybe agrestis Harmaja - Basidiomycota
synonimy: C. angustissima (Lasch) P. Kumm. ss. Bres., J. E. Lange, M.M. Moser, C. graminicola Bon, Lepista agrestis (Harmaja) Harmaja
Lisiewska 2006 (as: Clitocybe angustissima), Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Clitocybe angustissima), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kryza i Puciata 2009, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

1029. Clitocybe alexandri (Gillet) Gillet - Basidiomycota
Gumińska 2000,

1030. Clitocybe albofragrans (Harmaja) Kuyper - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1031. Clitocybe alnetorum J. Favre - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006,

1032. Clitocybe amarescens Harmaja - Basidiomycota
synonimy: ?C. harmajae Lamoure, C. nitrophila Bon, Lepista amarescens (Harmaja) Harmaja
uwagi: wg IF C. harmajae jest odrębnym gatunkiem
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015,

1033. Clitocybe anisata Velen. - Basidiomycota
Komorowska 2000, Kujawa 2009, Kałucka 2009a,

1034. Clitocybe barbularum (Romagn.) P.D. Orton - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2009,

1035. Clitocybe bresadoliana Singer - Basidiomycota
Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000,

1036. Clitocybe brumalis (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. brumalis (Fr.) Quél.
Friedrich 2001, Wilga 2004b, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Kałucka 2009a, Bujakiewicz 2011 (as: Clitocybe cf. brumalis),

1037. Clitocybe candicans (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: C. tenuissima Romagn., C. tuba (Fr.) Gillet
uwagi: wg IF C. tenuissima to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014, , Karasiński i in. 2015 (as: C. candicans var. candicans),

1038. Clitocybe cerussata (Fr.) P.Kumm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. phyllophila (Pers.) P. Kumm.
synonimy: Agaricus cerussatus Fr.
uwagi: wg IF C cerussata to synonim C. phyllophila (Pers.) P. Kumm.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Ślusarczyk 2007, Wilga 2004f (as: Clitocybe cfr. cerussata), Kujawa 2009, Adamczyk 2011,

1039. Clitocybe clavipes (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
synonimy: Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Ampulloclitocybe clavipes), Adamczyk 2007a, Kałucka 2009a (as: Ampulloclitocybe clavipes), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Ampulloclitocybe clavipes), Ławrynowicz i in. 2009 , Halama i Romański 2010 (as: Ampulloclitocybe clavipes), Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b (as: Ampulloclitocybe clavipes), Ślusarczyk 2012 (as: Ampulloclitocybe clavipes), Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013 (as: Ampulloclitocybe clavipes), Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 (as: Ampulloclitocybe clavipes), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Ampulloclitocybe clavipes), Kozłowska i in. 2015 (as: Ampulloclitocybe clavipes), Kujawa i in. 2015a,

1040. Clitocybe costata Kühner & Romagn. - Basidiomycota
synonimy: C. incilis (Fr.) Gillet
Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Ławrynowicz i in. 2009,

1041. Clitocybe dealbata (Sowerby) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: C. rivulosa (Pers.) P. Kumm., C. ruderalis Harmaja
uwagi: wg IF to trzy osobne gatunki
Flisińska 2004 (as: C. dealbata i C. rivulosa), Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Clitocybe rivulosa i C. dealbata), Friedrich 2001, Stasińska 2008a, Mleczko 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Kujawa i Kujawa 2008, , Ławrynowicz 2001a (as: C. dealbata i C. rivulosa), Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009 (as: C. rivulosa), Adamczyk 2007a, Ślusarczyk 2009, Ławrynowicz i in. 2009 (as: Collybia dealbata i Collybia rivulosa), Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Karasiński i in. 2015 (as: C. dealbata i C. rivulosa), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a (as: C. rivulosa),

1042. Clitocybe diatreta (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: C. dunensis Kuyper, C. salmonea Metrod, Lepista diatreta (Fr.) Harmaja
uwagi: w IF brak nazwy C. dunensis, a C. salmona to odrębny gatunek
Lisiewska i Filisiewicz 2006, Komorowska 2000, Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015,

1043. Clitocybe ditopa (Fr.) Gillet - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Szkodzik 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1044. Clitocybe dryadicola (J. Favre) Harmaja - Basidiomycota
synonimy: C. candicans (Pers.) P. Kumm. var. dryadicola (J. Favre) Lamoure, C. rivulosa (Pers.) P. Kumm. var dryadicola J. Favre
uwagi: wg IF synonimem jest tylko C. rivulosa v. dryadicola, a C. candicans v. dryadicola to odrębny gatunek
Ronikier i Miśkiewicz 2002,

1045. Clitocybe ericetorum (Bull.) Quél. - Basidiomycota
uwagi: brak w IF
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1046. Clitocybe favrei Kühner & Romagn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), wg IF synonim Clitocybe vibecina
Flisińska 2005,

1047. Clitocybe fragilipes Favre - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1048. Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: C. suaveolens (Schumach.) P. Kumm. ss. auct.plur., Lepista suaveolens (With.) Harmaja.
uwagi: wg IF C. suaveolens to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: C. suaveolens), Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska 2004 (as: Clitocybe suaveolens i Clitocybe fragrans), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Szkodzik 2005 (as: C. suaveolens), Karasiński i in. 2015,

1049. Clitocybe fuligineipes Métrod - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Łuszczyński 2008,

1050. Clitocybe geotropa (Bull.) Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja
synonimy: C. subinvoluta (Batsch) Sacc.
Flisińska 2004, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Fiedorowicz 2009, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2015a,

1051. Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: C. infundibuliformis (Schaeff.) Quél., Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda i in. 2004, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Celka 2000, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Wilga 2004c, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a (as: Clitocybe cfr. gibba), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Infundibulicybe gibba), Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010 (as: Infundibulicybe gibba), Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012 (as: Infundibulicybe gibba), Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Sumorok i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015 (as: Infundibulicybe gibba), Gierczyk i in. 2015 (as: Infundibulicybe gibba), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a (as: Infundibulicybe gibba),

1052. Clitocybe harmajae Lamoure - Basidiomycota
uwagi: wg. Wojewody (2003) synonim C. amarescens, wg IF osobny gatunek
Szkodzik 2005 (= Clitocybe amarescens ??),

1053. Clitocybe hydrogramma (Bull.) P. Kumm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. phaeophtalma (Pers.) Kuyper
synonimy: C. fritilliformis (Lasch) Gillet, C. phaeophtalma (Pers.) Kuyper
Friedrich 2006, Lisiewska 2004, Halama i Panek 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 (as: C. phaeophthalma), Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ślusarczyk 2012 (as: C. phaeophtalma), Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012 (as: C. phaeophtalma), Stokłosa i in. 2014, Stokłosa i in. 2014a, Karasiński i in. 2015,

1054. Clitocybe incilis (Fr.) Quél. ss. Favre - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), wg. Raithelhubera (2004) jest to synonim C. costata p.p. i C. sinopica p.p.
Bujakiewicz 2004,

1055. Clitocybe inodora (Sow.) Gill. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), brak w IF, nie znalazłam też w monografiach Clitocybe
Bujakiewicz 2004,

1056. Clitocybe inornata (Sowerby) Gillet - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Flisińska 2000a, Mleczko 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Kozłowska i in. 2015,

1057. Clitocybe menthiodora Harmaja - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1058. Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: C. aquosoumbrina (Raith.) Raith., C. decembris Singer, C. metachroides Harmaja, C. dicolor (Pers.) Murril, C. vibecina ss. Bres., Konrad & Maubl., Lepista metachroa (Fr.) Harmaja
uwagi: wg checklist 2003 C. dicolor i C. metachroa to synonimy, wg IF - osobne gatunki
Flisińska 2004 (as: Clitocybe dicolor i C. metachroa), Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Strakulska 2002 , Friedrich i Orzechowska 2002, Mleczko 2004, Lisiewska 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: C. dicolor), Lisiewska i Król 2007 , Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Friedrich 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: C. dicolor), Ślusarczyk 2012 (as: C. metachroa var. metachroa), Karasiński i in. 2015,

1059. Clitocybe metachroa var. aquosoumbrina (Raithelh.) Kuyper - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2012,

1060. Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Lepista nebularis (Batsch) Harmaja
Flisińska 2004 (as: Lepista nebularis), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Lepista nebularis), Flisińska 2000 (as: Lepista nebularis), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Lepista nebularis), Bujakiewicz 2004 (as: Lepista nebularis), Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Lepista nebularis), Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Lepista nebularis), Lisiewska i Marach 2002 (as: Lepista nebularis), Lisiewska i Reszel 2000 (as: Lepista nebularis), Celka 2002 (as: Lepista nebularis), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Lepista nebularis), Stasińska 2008a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Lepista nebularis), Lisiewska 2004 (as: Lepista nebularis), Wilga 2004b (as: Lepista nebularis), Ławrynowicz 2001a (as: Lepista nebularis), Celka 2000 (as: Lepista nebularis), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Lepista nebularis), Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000 (as: Lepista nebularis), Lisiewska i Malinger 2001 (as: Lepista nebularis), Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007 (as: C. nebularis i Lepista nebularis), Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000 (as: Lepista nebularis), Wilga 2000b (as: Lepista nebularis), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Lepista nebularis), Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Lepista nebularis), Ślusarczyk 2012, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013 (as: Lepista nebularis), Sumorok i in. 2013, Kudławiec 2013 (as: Lepista nebularis), Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Kudławiec i in. 2014 (as: Lepista nebularis), Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 (as: C. nebularis var. nebularis), Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1061. Clitocybe obsoleta (Batsch) Quél. - Basidiomycota
Szkodzik 2005, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz i Szkodzik 2002,

1062. Clitocybe odora (Bull.) Kummer v. alba ss. Lange - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003) i w IF - włączana w C. odora
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a,

1063. Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Lepista odora (Bull.) Harmaja
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Szczepkowski i in. 2010a, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1064. Clitocybe phyllophila (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: C. pithyophila (Fr.) Gillet, Lepista phyllophila (Fr.) Harmaja
Flisińska 2004, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Friedrich 2010, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1065. Clitocybe pruinosa (Lasch) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Clitocybe radicellata Gillet, C. verna Egeland ex S. Lundell
uwagi: wg IF synonimy to osobne gatunki
Flisińska 2004 (as: Clitocybe radicellata), Bujakiewicz 2004 (as: Clitocybe radicellata), Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006 (as: C. radicellata), Kozłowska i in. 2015,

1066. Clitocybe serotina Velen.? - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007,

1067. Clitocybe sinopica (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1068. Clitocybe splendoides H.E. Bigelow - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Komorowska 2007,

1069. Clitocybe squamulosa (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Infundibulicybe squamulosa (Pers.) Harmaja
Flisińska 2004, Friedrich 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Kozłowska i in. 2015,

1070. Clitocybe strigosa Harmaja - Basidiomycota
synonimy: ?C. concava (Scop.) Gillet
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Łuszczyński 2007 (as: Clitocybe concava i C. strigosa), Łuszczyński 2008, Ronikier 2012 (as: C. cf. concava),

1071. Clitocybe subalutacea (Batsch) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1072. Clitocybe tornata (Fr.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: C. opaca (With.) P. Karst.
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1073. Clitocybe trulliformis (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
uwagi: Wojewoda (2003) sugeruje, że jest to synonim C. squamulossoides P.D. Orton. Wg IF. C. trulliformis s. Lange to synonim C. costata, a C. trulliformis (Fr.) P. Karst, to odrębny gatunek
Kujawa 2009, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

1074. Clitocybe umbilicata (Schaeff.) Singer - Basidiomycota
synonimy: C. subspadicea (J.E. Lange) Bon & Chevassut, Gerronema umbilicata (Schaeff.) Singer, Omphalia umbilicata (Schaeff.) Gillet ss. Ricken
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1075. Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: C. rhizophora Velen., Collybia rhizophora (Velen.) Josserand & Pouchetel
uwagi: wg IF C. rhizopora to osobny gatunek
Flisińska 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Kozłowska i in. 2015,

1076. Clitocybe vernicosa (Fr.) ss. Ricken - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009,

1077. Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: C. haasiana Raith., C. langei Hora, C. orientalis Harmaja, C. pausiaca (Fr.) Gillet
uwagi: wg IF C. haasiana i C. pausia ca to odręne gatunki
Flisińska 2004 (as: C. langei i C. vibecina), Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004 (as: Clitocybe langei i C. vibecina), Lisiewska i Filisiewicz 2006 (as: Clitocybe langei i C. vibecina), Lisiewska i Strakulska 2002 , Lisiewska i Reszel 2000 (as: Clitocybe langei), Stasińska 2008a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004 (as: Clitocybe langei), Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000 (as: C. langei i C. vibecina), Lisiewska i Malinger 2001 (as: C. langei), Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007 (as: C. langei i C. stirgosa), Flisińska 2002 (as: C. langei), Bujakiewicz 2006 (as: Clitocybe langei), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: C. vibecina i C. langei??), Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Kryza i Puciata 2009, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011 (as: Clitocybe cf. langei), Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1078. Clitocybula lacerata (Scop.) Metr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. lacerata (Scop.) Singer
synonimy: Collybia lacerata (Scop.) ex Lasch
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1079. Clitopilus cystidiatus Hauksn. & Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2015a,

1080. Clitopilus daamsii Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1081. Clitopilus hobsonii (Berk. & Broome) P.D. Orton - Basidiomycota
synonimy: C. pleurotelloides (Kühner) Joss., Claudopus variabilis (Pers.) Gillet ss. Fayod non al., P. hobsonii (Berk. & Broome) Sacc.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2007, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Szczepkowski i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a ,

1082. Clitopilus maculata (A. & S) Quél. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist (2003), brak w IF
Adamczyk 2007a,

1083. Clitopilus pinsitus (Fr.) Joss. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1084. Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Paxillopsis prunulus (Scop.) J.E. Lange
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz 2001a, Lisiewska i Malinger 2001, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Kudławiec i Misiuna 2014,

1085. Clitopilus scyphoides (Fr.) Singer - Basidiomycota
synonimy: C. cretatus (Berk. & Broome) Sacc., C. intermedius Romagn., Omphalia scyphoides (Fr.) P. Kumm.
uwagi: wg IF C. intermedius to odmiana C. scyphoides
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2010 (as: Clitopilus cf. scyphoides), Kryza i Puciata 2009,

1086. Clitopilus scyphoides f. reductus Noordel. - Basidiomycota
uwagi: forma niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1087. Clitopilus sp. - Basidiomycota
uwagi: gatunek z opisanymi cechami makro i mikro, nieoznaczony
Ronikier 2012,

1088. Colacogloea peniophorae (Bourdot & Galzin) Oberw. & Bandoni - Basidiomycota
synonimy: Achroomyces peniophorae (Bourdot & Galzin) Wojewoda, Platygloea peniophorae Bourdot & Galzin
Piątek 2001b, Karasiński i in. 2015,

1089. Collybia cirrhata (Pers.) Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. cirrhata (Schumach.) Quél.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Stasińska i Sotek 2004, Ławrynowicz i in. 2001, Zieliński i in. 2007, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Kujawa i Kujawa 2008, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015,

1090. Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold - Basidiomycota
synonimy: Microcollybia cookei (Bres.) Lennox
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Wilga 2005a, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2002a, Stasińska 2011b, Stasińska i in. 2004, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1091. Collybia macilenta (Fr.) Gillet - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1092. Collybia ocellata (Fr.) Gillet - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. ocellata (Fr.) P. Kumm.
Flisińska 2004,

1093. Collybia racemosa (Pers.: Fr.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: Microcollybia racemosa (Pers.: Fr.) Lennox
Kujawa i Gierczyk 2007, Gumińska 2000, Chachuła 2010a (as: Dendrocollybia racemosa),

1094. Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: C. picetorum Velen., Microcollybia tuberosa (Bull.) Lennox
uwagi: wg IF C. picetroum to osobny gatunek
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Friedrich 2001, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001a, Ślusarczyk 2004, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz 2006, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1095. Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2003, Celka 2002, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2002, Wilga 2000b, Bujakiewicz 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1096. Coltricia perennis (L.) Murrill - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Wilga 2004b, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Adamczyk 2007a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Sumorok i in. 2013, Niemelä 2013, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a,

1097. Conferticium insidiosum (Bourdot & Galzin) Hallenb. - Basidiomycota
synonimy: Gloeocystidiellum insidiosum (Bourdot & Galzin) Donk
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004 (as: Gloeocystidiellum insidiosum),

1098. Confertobasidium olivaceoalbum (Bourd. & Galzin) Julich - Basidiomycota
synonimy: Corticium ochroleucum Bres.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), wg IF - Confertobasidium olivaceoalbum to synonim Scytinostromella olivaceoalba (Bourdot & Galzin) Ginns & M.N.L. Lefebvre, a Corticium ochroleucum to synonim Scytinostroma ochroleucum (Bres. & Torrend) Donk
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2015 (as: Leptosporomyces fuscostratus),

1099. Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004 (as: C. arida i C. suffocata), Wojewoda 2005, Friedrich 2001, Ślusarczyk 2004, Komorowska 2000, Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Karasiński 2009a, Piętka 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 ,

1100. Coniophora olivacea (Pers.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004 (as: Coniophora olivacea i ?Coniophorella umbrina), Wojewoda 2003, Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2005b, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009, Szczepkowski i in. 2010a, Karasiński i in. 2015,

1101. Coniophora puteana (Schum.) P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: C. cerebella (Pers.) Pers.
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Szczepkowski 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008 (as: Coniophora cf. puteana), Szczepkowski i in. 2009, Szczepkowski i Sierota 2010, Nowińska i in. 2009, Łyczek i Domian 2010, Piętka 2013, Gierczyk i in. 2014, Piątek i Karasiński 2008, Karasiński i in. 2015, Szczepkowski 2016,

1102. Conocybe albipes (G.H. Otth) Hauskn. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. apala (Fr.) Arnolds
synonimy: C. lactea (J.E. Lange) Metrod, Galera lactea J.E. Lange, G. lateritia (Fr.) P. Kumm. ss. Ricken, Kühner
Flisińska 2004 (as: Conocybe lactea), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Conocybe lactea), Lisiewska 2004 (as: Conocybe lactea), Kujawa i Kujawa 2008, Kujawa 2008 (as: C. lactea), Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: C. lactea), Adamczyk i in. 2004 (as: C. lactea), Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015 (as: C. albipes var. albipes), Kujawa i in. 2015a,

1103. Conocybe ambigua Watling - Basidiomycota
synonimy: C. siliginea var. ambigua Kühner, Galera ambigua (Kühner) J.E. Lange
Bujakiewicz 2004, Kujawa 2005, Fiedorowicz 2011, Bujakiewicz 2011,

1104. Conocybe antipus (Lasch) Fayod - Basidiomycota
Kozłowska i in. 2015,

1105. Conocybe apala (Fr.) Arnolds - Basidiomycota
Halama i Romański 2010, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2014 , Gierczyk i in. 2015a ,

1106. Conocybe aporus Kits van Wav. - Basidiomycota
synonimy: Pholiota aporus (Kits van Wav.) Clemencon, Pholiota togularis (Fr.) P. Kühner ss. auct.
Flisińska 2004 (as: Pholiotina aporos), Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015 (as: Conocybe aporos),

1107. Conocybe appendiculata J.E. Lange & Kühner ex Watling - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. velata (Velen.) Watling
synonimy: Pholiotina appendiculata (J. E. Lange & Kühner) Singer
Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Pholiotina appendiculata), Bujakiewicz 2010 , Kujawa i Gierczyk 2011a (as: Conocybe velata), Gierczyk i in. 2013 (as: Pholiotina velata), Gierczyk i in. 2014 (as: Pholiotina velata), Karasiński i in. 2015 (as: Pholiotina velata), Gierczyk i in. 2015a (as: Pholiotina velata),

1108. Conocybe arrhenii (Fr.) Kits van Wav. - Basidiomycota
synonimy: C. togularis (Fr.) Kühner ss.auct., Pholiotina arrhenii (Fr.) Singer
Wojewoda 2002, Bujakiewicz 2001, Kujawa 2009 (as: Pholiotina arrhenii), Bujakiewicz 2010, Bujakiewicz 2011 (as: Pholiotina arrhenii), Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013 (as: Pholiotina arrhenii), Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 (as: Pholiotina arrhenii), Karasiński i in. 2015 (as: Pholiotina arrhenii), Kujawa i in. 2015 (as: Pholiotina arrhenii),

1109. Conocybe aurea (Jul. Schäff.) Hongo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

1110. Conocybe blattaria (Fr.) Kühner ss. Watling - Basidiomycota
synonimy: Conocybe teneroides (J.E. Lange) Kits van. Wav., C. togularis (Bull.) Kühner sensu Kühner 1935, Pholiota blattaria (Fr.) Quél., P. teneroides Kits van Wav., Pholiotina blattaria (Fr.) Fayod, P. teneroides (J. E. Lange) Singer
uwagi: wg IF C. touglaris to osobny gatunek
Flisińska 2004 (as: Pholiotina blattaria), Bujakiewicz 2004 (as: C. blattaria i C. vexans), Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 (as: Pholiotina vexans), Karasiński i in. 2015 (as: Pholiotina teneroides i Pholiotina vexans), Kozłowska i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a (as: Pholiotina vexans),

1111. Conocybe brachypodii (Velen.) Hauskn. & Svrček - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015,

1112. Conocybe brunnea (J.E. Lange & Kühner) ex Watling - Basidiomycota
synonimy: C. intermedia var. brunnea J.E. Lange & Kühner, Galera brunnea (J.E. Lange & Kühner) J.E. Lange, Pholiotina brunnea (J.E. Lange & Kühner) Singer
Bujakiewicz 2004, Gumińska i Wojewoda 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz 2011 (as: Pholiotina brunnea), Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013 (as: Pholiotina brunnea), Gierczyk i in. 2014 (as: Pholiotina brunnea), Karasiński i in. 2015 (as: Pholiotina brunnea), Gierczyk i in. 2015 (as: Pholiotina brunnea),

1113. Conocybe brunneidisca (Murrill) Hauskn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014, Gierczyk i in. 2015a ,

1114. Conocybe brunneola (Kühner) ex Kühner & Watling - Basidiomycota
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2010, Ślusarczyk 2012 (as: C. microspora var. brunneola), Kozłowska i in. 2015,

1115. Conocybe echinata (Velen.) Singer - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

1116. Conocybe exannulata (Kühner) ex Kühner & Watling - Basidiomycota
Bujakiewicz 2010, Bujakiewicz 2011,

1117. Conocybe farinacea Watling - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2015 , Kujawa i in. 2016,

1118. Conocybe filaris (Fr.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: Agaricus togularis var. filaris Fr., Pholiota filaris (Fr.) J.E. Lange, Ph. togularis sensu Bres., Konrad & Maubl., Pholiotina filaris (Fr.) Singer
Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Lisiewska 2004 (as: Pholiotina filaris), Bujakiewicz 2006, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2010, Bujakiewicz 2011 (as: Pholiotina filaris), Ronikier 2012 (as: Pholiotina filaris),

1119. Conocybe fragilis (Peck) Singer - Basidiomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2008,

1120. Conocybe fuscimarginata (Peck) Singer - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2014,

1121. Conocybe hexagonospora Métrod ex Hauskn. & Enderle - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1122. Conocybe intrusa (Peck) Singer - Basidiomycota
Wojewoda i Karasiński 2010,

1123. Conocybe juniana var. juniana (Velen.) Hauskn. & Svrček - Basidiomycota
synonimy: Conocybe magnicapitata P.D. Orton
Bujakiewicz 2004 (as: C. magnicapitata), Bujakiewicz 2010 (as: C. magnicapitata i Galera tenera f. minor), Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 ,

1124. Conocybe juniana (Velen.) Hauskn. & Svrček var. sordescens (P.D. Orton) Hauskn. & Svrček - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2015 ,

1125. Conocybe juniana (Velen.) Hauskn. & Svrček var. subsejuncta Hauskn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015,

1126. Conocybe lenticulospora Watling - Basidiomycota
uwagi: wg Funga Nordica 2012 C. lentiulospora to synonim C. brunneidisca
Wojewoda 2008,

1127. Conocybe leucopus Kühner - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1128. Conocybe macrocephala (Kühner) ex Kühner & Watling - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. macrocephala Kühner ex Singer
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2010 (as: C. abruptibulbosa), Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

1129. Conocybe mairei Watling - Basidiomycota
Bujakiewicz i Kujawa 2000, Kujawa 2009 (as: Pholiotina mairei), Bujakiewicz 2010 (as: Conocybe mairei i Pholiotina mairei), Kujawa i Gierczyk 2013a (as: C. mairei var. mairei), Karasiński i in. 2015 (as: Pholiotina mairei),

1130. Conocybe macrospora (G.F. Atk.) Hauskn. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2014,

1131. Conocybe mesospora (Kühner ex) Kühner & Watling - Basidiomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2010, Kujawa i in. 2012b,

1132. Conocybe microspora (Velen. ) Dennis var. microspora - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015,

1133. Conocybe moseri Watling - Basidiomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2001, Łuszczyński 2008 (as: C. cfr. moseri), Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2015a ,

1134. Conocybe pilosella (Pers.) Kühner - Basidiomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Kujawa 2009, Bujakiewicz 2010, Friedrich 2010, Bujakiewicz 2011,

1135. Conocybe plicatella (Peck) Kühner - Basidiomycota
synonimy: Bolbitius luteolus Lasch ss. Ricken, Galera plicatella (Peck) Earle, Galerella plicatella (Peck) Singer
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz 2010,

1136. Conocybe pseudocrispa (Hauskn.) Arnolds - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Conocybe albipes var. pseudocrispa Hauskn.,
Wojewoda 2008 (as: Conocybe albipes var. pseudocrispa),

1137. Conocybe pseudopilosella (Kühner) ex Kühner & Watling - Basidiomycota
synonimy: C pubescens var. pseudopilosella Kühner nom. nud.
Miśkiewicz 2000a, Kałucka 2009a (as: Conocybe pulchella), Gierczyk i in. 2009 (as: C. pulchella), Karasiński i in. 2015 (as: C. pulchella),

1138. Conocybe pubescens (Gillet) Kühner - Basidiomycota
synonimy: Galera pilosella (Pers.) Rea, ss. Rea 1922, G. pubescens Gillet
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Hausknecht 2003, Kozłowska i in. 2015,

1139. Conocybe pygmaeoaffinis (Fr.) Kühner - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015 (as: Pholiotina pygmaeoaffinis),

1140. Conocybe rickeniana Singer ex P. D. Orton - Basidiomycota
synonimy: Galera spicula (Lasch) P. Kumm. ss. Ricken, G. teneroides ss. J. E. Lange.
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006 , Lisiewska 2004, Lisiewska i Król 2007, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1141. Conocybe rickenii (Jul. Schaff.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: C. coprophila (Kühner) Kühner ss. S. Lundell 1939, C. siliginea (Fr.) ss. Singer 1950, Galera pygmaeoaffinis (Fr.) Quél. ss. Ricken 1915, Pholiotina coprophila (Kühner) Singer
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2002, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009,

1142. Conocybe rugosa (Peck) Watling - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Pholiotina rugosa (Peck) Singer
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i Gierczyk 2011a, Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2013 (as: Pholiotina rugosa), Karasiński i in. 2015 (as: Pholiotina rugosa),

1143. Conocybe semiglobata (Kühner) ex Kühner & Watling - Basidiomycota
synonimy: C. tenera f. convexa J.E. Lange, C. tenera f. semiglobata Kühner
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Kujawa i Kujawa 2008, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Halama i Romański 2010, Kujawa i in. 2012b, Friedrich 2013, Karasiński i in. 2015 (as: C. semiglobata var. semiglobata), Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a (as: C. semiglobata var. semiglobata),

1144. Conocybe siennophylla (Berk. & Broome) Singer - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a (as: Conocybe ochrostriata), Łuszczyński i in. 2011, Karasiński i in. 2015 (as: C. ochrostriata), Kujawa i in. 2015a (as: C. ochrostriata var. ochrostriata),

1145. Conocybe siliginea (Fr.) Kühner non ss. Kühner - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1146. Conocybe spiculoides Kühner & Watling - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kałucka 2009a,

1147. Conocybe subovalis Kühner & Watling - Basidiomycota
synonimy: C. tenera var. subovalis Kühner, Galera tenera (Schaeff.) Kühner ss. J.E. Lange
Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Kujawa 2009, Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2014 , Gierczyk i in. 2015a ,

1148. Conocybe subpallida Enderle - Basidiomycota
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

1149. Conocybe subpubescens P.D. Orton - Basidiomycota
synonimy: C. cryptocystis (Atk.) Singer & M.M. Moser, G. pubescens (Gillet) Kühner ss. J.E. Lange, G. tenera (Schaeff.) P. Kumm. ss. Ricken
Flisińska 2004 (as: Conocybe cryptocystis), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

1150. Conocybe subxerophytica var. brunnea Hauskn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1151. Conocybe sulcatipes (Peck) Kühner - Basidiomycota
Łuszczyński 2008, Hausknecht 2007, Karasiński i in. 2015 (as: Pholiotina filipes),

1152. Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod - Basidiomycota
synonimy: Galera tenera (Schaeff.) Kühner f. tenella J.E. Lange
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006 , Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004 , Ławrynowicz 2001a, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Ławrynowicz i in. 2009, Bujakiewicz 2010 (as: C. tenera i Galera tenera f. tenella i Galera tenera f. microspora), Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Bujakiewicz 2011, Friedrich 2013, Kozłowska i in. 2015,

1153. Conocybe velutipes (Velen.) Hauskn. & Svrček - Basidiomycota
Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2015a (C. velutipes var. velutipes),

1154. Conocybe velutipes var. nitrophila Hauskn. - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i in. 2015a,

1155. Conocybe vestita (Fr.) Kühner - Basidiomycota
Bujakiewicz i Springer 2009, Narkiewicz i in. 2013,

1156. Conocybe zuccherellii Hauskn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Hausknecht 2003,

1157. Coprinellus bisporiger (Buller ex P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1158. Coprinellus dilectus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b, Gierczyk i in. 2015a,

1159. "Coprinellus heterothrix (Kühner) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - brak w checklist Wojewoda (2003)
wg Index Fungorum: b
Basidiomycota, Gierczyk i in 2014b,

1160. Coprinellus pusillulus (Svrček) Házi, L. Nagy, T. Papp & Vágvölgyi - Basidiomycota
synonimy: Coprinus heptemerus var. pusillulus (Svrček) E. Ludw., Coprinus pusillulus Svrček
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: C. heptemerus var. pusillulus), Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 (as: Coprinus pusillulus),

1161. Coprinellus pyrrhanthes (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1162. Coprinellus radicellus Házi, Nagy, Vágvölgyi & Papp - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1163. Coprinopsis annulopora (Enderle) P. Specht & H. Schubert - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b, Karasiński i in. 2015,

1164. Coprinopsis bellulus (Uljé) P. Roux & Eyssart - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015,

1165. Coprinopsis candidolanata (Doveri & Uljé) Keirle, Hemmes & Desjardin - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1166. Coprinopsis cinereofloccosa (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1167. Coprinopsis coniophora (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1168. Coprinopsis goudensis (Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1169. Coprinopsis idae (Uljé) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1170. Coprinopsis iocularis (Uljé) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1171. Coprinopsis krieglsteineri (Bender) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1172. Coprinopsis pachyderma (Bogart) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1173. Coprinopsis phlyctidospora (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1174. Coprinopsis rugosobispora (Geesink & Imler) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1175. Coprinopsis scobicola (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1176. Coprinopsis spilospora (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2014b,

1177. Coprinus acuminatus (Romagn.) P.D. Orton - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis acuminata (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in 2009, Halama i Romański 2010 (as: Coprinopsis acuminata), Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis acuminata), Kudławiec i Misiuna 2014,

1178. Coprinus angulatus Peck non J.E. Lange - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
synonimy: C. boudieri Quél.
Bujakiewicz 2004, Friedrich 2001, Sumorok 2001, Gumińska 2006, Kujawa 2009 (as: Coprinellus angulatus), Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a,

1179. Coprinus aphthosus Fr. - Basidiomycota
Gierczyk i in 2009,

1180. Coprinus argenteus P.D. Orton - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis argentea (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis aff. argentea), Kujawa i in. 2016,

1181. Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Łuszczyński 2004a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Lisiewska i Król 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Coprinopsis atramentaria), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Coprinopsis atramentaria), Halama i Romański 2010 (as: Coprinopsis atramentaria), Bujakiewicz 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011 (as: Coprinopsis atramentaria), Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis atramentaria), Kujawa i in. 2015 (as: Coprinopsis atramentaria), Halama 2015 (as: Coprinopsis atramentaria), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: Coprinopsis atramentaria),

1182. Coprinus auricomus Pat. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Parasola auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple
Gierczyk i in. 2011a (as: Parasola auricoma),

1183. Coprinus bisporus J.E. Lange - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus bisporus (J.E. Lange) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, , Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus bisporus), Kujawa i Gierczyk 2012,

1184. Coprinus callinus M. Lange & A.H. Sm. var. callinus - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus callinus (M. Lange & A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus callinus v. callinus), Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinellus callinus v. callinus), Gierczyk i in. 2015 (as: Coprinellus callinus v. callinus), Gierczyk i in. 2015a (as: Coprinellus callinus v. callinus),

1185. Coprinus candidatus Uljé - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis candidata (Uljé) Noordel.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis candidata), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis candidata), Kujawa i in. 2015 (as: Coprinopsis candidata),

1186. Coprinus cinereus (Schaeff.) Gray - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
synonimy: C. delicatulus Apinis, C. fimetarius (L.) Fr., C. macrorhizus (Pers.) Rea
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a,

1187. Coprinus comatus (O.F. Mull.) Pers. - Basidiomycota
synonimy: C. giganteus Ritz., C. ovatus (Schaeff.) Fr., C. porcellanus (Schaeff.) J. Schrot.
uwagi: wg IF C. porcrllanus to odrębny gatunek, podobnie C. giganteus
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Łuszczyński 2004a, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Friedrich 2002, Henel 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Adamczyk 2009, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Zieliński i in. 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Żurawlew 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1188. Coprinus congregatus (Bull.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus congregatus (Bull.) P. Karst.
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus congregatus), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus congregatus),

1189. Coprinus cordisporus T. Gibbs - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis cordispora (T. Gibbs) Noordel.
Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis cordispora), Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinopsis cordispora), Gierczyk i in. 2015a (as: Coprinopsis cordispora), Kujawa i in. 2016,

1190. Coprinus cortinatus J.E. Lange - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Nita i Bujakiewicz 2007, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2010, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis cortinata), Bujakiewicz 2011 (as: Coprinopsis cortinatus), Gierczyk i in. 2013 (as: Coprinopsis cortinatus), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis cortinata), Kujawa i in. 2015 (as: Coprinopsis cortinata),

1191. Coprinus cothurnatus Godey - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis cothurnata (Godey) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis cothurnata),

1192. Coprinus curtus Kalchbr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus curtus (Kalchbr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus curtus),

1193. Coprinus digitalis (Batsch) Fr. - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1194. Coprinus disseminatus (Pers.) Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002 , Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Coprinellus disseminatus), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Kałucka 2009a (as: Coprinellus disseminatus) , Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Coprinellus disseminatus), Halama i Romański 2010 (as: Coprinellus disseminatus), Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011 (as: Coprinellus disseminatus), Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Friedrich 2013 (as: Coprinellus disseminatus), Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinellus disseminatus), Rutkowski i in. 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus disseminatus), Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: Coprinellus disseminatus), Kujawa i in. 2015a,

1195. Coprinus domesticus (Bolt.) Gray - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000a (as: Coprinus cfr. domesticus), Kujawa 2009 (as: Coprinellus domesticus), Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011 (as: Coprinellus domesticus), Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus domesticus), Halama 2015 (as: Coprinellus domesticus), Kozłowska i in. 2015 (as: Coprinellus domesticus),

1196. Coprinus echinosporus Buller - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis echinospora (Buller) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis echinospora), Gierczyk i in. 2015a (as: Coprinopsis echinospora),

1197. Coprinus ellisii P.D. Orton - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus ellisii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2007, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006 , Nita i Bujakiewicz 2009, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus elisii), Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus ellisii),

1198. Coprinus ephemerus (Bull.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus ephemerus (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
synonimy: C. momentaneus (Bull.) Sacc. ss. Bres.
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinellus ephemerus),

1199. Coprinus episcopalis P.D. Orton - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis episcopalis (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis episcopalis),

1200. Coprinus erythrocephalus (Lév.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis erythrocephala (Lév.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Kujawa 2009, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis erythrocephala), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis erythrocephala),

1201. Coprinus filiformis Berk. & Broome - Basidiomycota
Nita i Bujakiewicz 2005,

1202. Coprinus flocculosus (DC.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus flocculosus (DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus flocculosus), Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus flocculosus),

1203. Coprinus foetidellus P.D. Orton - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis foetidella), Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinopsis foetidella), Kujawa i in. 2016,

1204. Coprinus friesii Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis friesii (Quél.) P. Karst.
Nita i Bujakiewicz 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009 (as: Coprinopsis friesii), Kałucka 2009a (as: Coprinopsis friesii), Nita i Bujakiewicz 2009,

1205. Coprinus galericuliformis Losa ex Watling - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Parasola galericuliformis (Losa ex Watling) Redhead, Vilgalys & Hopple
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Parasola galericuliformis),

1206. Coprinus geesterani Uljé - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis geesterani),

1207. Coprinus gonophyllus Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis gonophylla (Quél.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis gonophylla),

1208. Coprinus hemerobius Fr. ss. J.E. Lange - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Parasola hemerobia (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple
Flisińska 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 (as: Parasola auricoma), Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Kozłowska i in. 2015 (as: Parasola hemerobia),

1209. Coprinus heptemerus M. Lange & A.H. Sm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus heptemerus (M. Lange & A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2004, Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus heptemerus), Stasińska 2011b,

1210. Coprinus heterosetulosus Locq. ex Watling - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus heterosetulosus (Locq. ex Watling) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus heterosetulosus), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus heterosetulosus), Kujawa i in. 2015a,

1211. Coprinus hiascens (Fr.) Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Ławrynowicz i in. 2002, Nita i Bujakiewicz 2007, Nita i Bujakiewicz 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Kujawa i Gierczyk 2013a,

1212. Coprinus impatiens (Fr.) Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus impatiens (Fr.) J.E. Lange
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004 , Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Kujawa 2009 (as: Coprinellus impatiens), Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Coprinellus impatiens), Ławrynowicz i in. 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus impatiens),

1213. Coprinus insignis Peck - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis insignis (Lév.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa 2009 (as: Coprinopsis insignis), Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis insignis), Kujawa i Gierczyk 2013,

1214. Coprinus jonesii Peck - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis jonesii (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis jonesii), Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2013,

1215. Coprinus kubickae Pilát & Svrček - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis kubickae (Pilát & Svrček) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis kubickae), Kujawa i Gierczyk 2013a,

1216. Coprinus kuehneri Uljé & Bas - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple
synonimy: C. plicatilis var. microsporus Kühner
Stasińska 2003, Gierczyk i in. 2011a (as: Parasola kuehneri), Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: Parasola kuehneri), Karasiński i in. 2015 (as: Parasola kuehneri),

1217. Coprinus laani Kits van Wav. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis laanii (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Kujawa i Gierczyk 2013,

1218. Coprinus lagopus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Coprinopsis lagopus), Halama i Romański 2010 (as: Coprinopsis lagopus), Bujakiewicz 2010, Bujakiewicz 2011 (as: Coprinopsis lagopus), Kujawa i in. 2012b, Wilga 2009c, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis lagopus), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: Coprinopsis lagopus), Kujawa i in. 2015a (as: C. lagopus var. lagopus),

1219. Coprinus leiocephalus P.D. Orton - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Parasola leiocephala (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple
Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Gierczyk i in. 2011a (as: Parasola leiocephala), Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013 (as: Parasola leiocephala), Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 (as: Parasola leiocephala), Gierczyk i in. 2014 (as: Parasola leiocephala), Kudławiec i Misiuna 2014,

1220. Coprinus macrocephalus (Berk.) Berk. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis macrocephala (Berk.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo,
Gierczyk i in. 2009,

1221. Coprinus marculentus Britzelm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus marculentus (Britzelm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus marculentus),

1222. Coprinus megaspermus P.D. Orton - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Parasola megasperma (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Parasola megasperma), Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 (as: Parasola megasperma),

1223. Coprinus micaceus (Bull.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002 , Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Celka 2002, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Stasińska 2003, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Coprinellus micaceus), Kujawa 2009a, Szczepkowski i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a (as: Coprinellus micaceus), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Coprinellus micaceus), Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010 (as: Coprinellus micaceus), Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011 (as: Coprinellus micaceus), Karasiński 2009a (as: Coprinellus micaceus), Ronikier 2012 (as: Coprinellus micaceus), Ślusarczyk 2012 (as: Coprinellus micaceus), Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Friedrich 2013 (as: Coprinellus micaceus), Sumorok i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus micaceus), Halama 2015 (as: Coprinellus micaceus), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: Coprinellus micaceus), Kujawa i in. 2015a , Kudławiec i Misiuna 2014,

1224. Coprinus miser P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Parasola misera (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple
synonimy: C. subtilis (Fr.) Quél. ss. Joss.
uwagi: w IF brak nazwy C. subtilis
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2011a (as: Parasola misera), Kujawa i in. 2012b, Narkiewicz i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Parasola misera), Kozłowska i in. 2015 (as: Parasola misera), Kujawa i in. 2016,

1225. Coprinus narcoticus (Batsch) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis narcotica (Batsch) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis narcotica), Ronikier 2012 (as: Coprinopsis cf. narcotica), Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis narcotica), Kujawa i in. 2015 (as: Coprinopsis narcotica),

1226. Coprinus nemoralis Bender - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1227. Coprinus niveus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Flisińska 2004, Adamczyk i in. 2004, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis nivea), Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinopsis nivea),

1228. Coprinus ochraceolanatus Bas - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis ochraceolanata (Bas) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis ochraceolanata),

1229. Coprinus palmeranus Bogart - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014b,

1230. Coprinus patouillardii Quél. - Basidiomycota
synonimy: C. angulatus Peck ss. J. E. Lange
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Kozłowska i in. 2015,

1231. Coprinus pellucidus P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus pellucidus (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus pellucidus), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus pellucidus),

1232. Coprinus phaeosporus P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis phaeospora (P. Karst.) P. Karst.
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis phaeospora), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis phaeospora),

1233. Coprinus picaceus (Bull.) Gray - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalv
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Kujawa i Gierczyk 2010, Kołodziejczak 2010, Bujakiewicz 2010, Friedrich 2010 (as: Coprinopsis picacea), Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Wilga 2005e, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Narkiewicz i in. 2013, Kudławiec 2013, Kudławiec i in. 2014, Halama 2015 (as: Coprinopsis picacea), Kozłowska i in. 2015 (as: Coprinopsis picacea),

1234. Coprinus plagioporus Romagn. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus plagioporus (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus plagioporus), Kujawa i Gierczyk 2013a,

1235. Coprinus plicatilis (M.A. Curtis) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple
synonimy: C. hemerobius ss. Ricken
uwagi: w IF brak tego synonimu
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Łuszczyński 2004a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Kujawa 2009 (as: Parasola plicatilis), Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 , Adamczyk 2003a , Adamczyk i in. 2004, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a (as: Parasola plicatilis), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Parasola plicatilis), Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Ronikier 2012 (as: Parasola plicatilis), Kujawa i in. 2012b, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Parasola plicatilis), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: Parasola plicatilis), Kujawa i in. 2015a ,

1236. Coprinus poliomallus Romagn. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Ślusarczyk 2009,

1237. Coprinus pseudofriesii Pilát & Svrček - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis pseudofriesii (Pilát & Svrček) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis pseudofriesii), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis pseudofriesii),

1238. Coprinus pseudoniveus Bender & Uljé - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis pseudonivea (Bender & Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis pseudonivea), Kujawa i in. 2015a , Kujawa i in. 2016,

1239. Coprinus pseudoradiatus Kühner & Joss. ex Watling - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis pseudoradiata (Kühner & Joss. ex Watling) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis pseudoradiata), Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinopsis pseudoradiata), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis pseudoradiata), Kujawa i in. 2015a ,

1240. Coprinus radians (Desm.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus radians), Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus radians),

1241. Coprinus radiatus (Bolt.) Pers. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis radiata (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
synonimy: C. lagopus ss. Buller, Borris et al.. auct. physiol.
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis radiata), Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinopsis radiata), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis radiata),

1242. Coprinus romagnesianus Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis romagnesiana), Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis romagnesiana),

1243. Coprinus saccharinus Romagn. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus saccharinus (Romagn.) P. Roux, Guy Garcia & Dumas
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus saccharinus), Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus saccharinus), Kujawa i in. 2015a , Gierczyk i in. 2015a (as: Coprinellus saccharinus),

1244. Coprinus schroeteri P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Parasola schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple
Gierczyk i in. 2011a (as: Parasola schroeteri), Gierczyk i in. 2013 (as: Parasola schroeteri), Karasiński i in. 2015 (as: Parasola schroeteri), Kujawa i in. 2015a ,

1245. Coprinus sclerocystidiosus M. Lange & A.H. Sm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus sclerocystidiosus (M. Lange & A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus sclerocystidiosus), Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinellus sclerocystidiosus), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus sclerocystidiosus),

1246. Coprinus silvaticus Peck - Basidiomycota
synonimy: C. tardus (P. Karst.) P. Karst., C. tergiversans (Fr.) Fr. ss. Ricken, Coprinellus silvaticus P. Karst.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002 (as: Coprinus tardus), Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Gierczyk i in. 2009, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Kozłowska i in. 2015,

1247. Coprinus spelaiophilus Bas & Uljé - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis spelaiophila (Bas & Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis spelaiophila), Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinopsis spelaiophila),

1248. Coprinus stanglianus Enderle, Bender & Gröger - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis stangliana (Enderle, Bender & Gröger) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis stangliana),

1249. Coprinus stellatus Buller - Basidiomycota
synonimy: Coprinellus brevisetulosus (Arnolds) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus brevisetulosus),

1250. Coprinus stercoreus (Scop.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis stercorea (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
synonimy: C. stercorarius (Bull.) Fr. ss. Kühner & Romagn., C. velox Godey ss. Kits van Wav.
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006, Gierczyk i in. 2009, Stasińska 2011b (as: C. stercorea), Stasińska i Sotek 2003, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis stercorea), Kujawa i in. 2015 (as: Coprinopsis stercorea), Kujawa i in. 2015a ,

1251. Coprinus sterquilinus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2011a,

1252. Coprinus subdisseminatus M. Lange - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus subdisseminatus (M. Lange) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2005, Krzysztofiak i in. 2010 (as: Coprinellus subdisseminatus), Halama i Romański 2010 (as: Coprinellus subdisseminatus), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus subdisseminatus),

1253. Coprinus subimpatiens M. Lange & A.H. Sm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus subimpatiens (M. Lange & A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinellus subimpatiens), Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinellus subimpatiens), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus subimpatiens), Kujawa i in. 2015a , Gierczyk i in. 2015a (as: Coprinellus subimpatiens),

1254. Coprinus subpurpureus A.H. Sm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus subpurpureus (A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: CCoprinellus subpurpureus), Kujawa i in. 2015a ,

1255. Coprinus tigrinellus Boud. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis tigrinella (Boud.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis tigrinella),

1256. Coprinus trisporus Kemp & Watling - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis trispora (Kemp & Watling) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis trispora),

1257. Coprinus truncorum (Scop.) Fr. ss. Romagn. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
synonimy: C. micaceus (Bull.) Fr. ss. J.E. Lange non al.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009 (as: Coprinellus truncorum), Bujakiewicz i Springer 2009, Kujawa i Gierczyk 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus truncorum), Kozłowska i in. 2015 (as: Coprinellus truncorum), Szczepkowski i in. 2014 (as: Coprinellus truncorum),

1258. Coprinus tuberosus Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis tuberosa (Quél.) Doveri, Granito & Lunghini
Gierczyk i in. 2014 (as: Coprinopsis tuberosa),

1259. Coprinus urticicola (Berk. & Broome) Buller - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis urticicola (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis urticicola v. urticicola), Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis urticicola var. urticicola), Kujawa i in. 2016,

1260. Coprinus xanthothrix Romagn. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a (as: Coprinus cfr. xanthotrix), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Coprinellus xanthothrix), Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Kałucka 2009a (as: Coprinellus xanthothrix), Halama i Romański 2010 (as: Coprinellus xanthothrix), Bujakiewicz 2011 (as: Coprinellus xanthothrix), Ronikier 2012 (as: Coprinellus xanthothrix), Ślusarczyk 2012 (as: Coprinellus xanthothrix), Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinellus xanthothrix), Kozłowska i in. 2015 (as: Coprinellus xanthothrix), Kujawa i in. 2015a , Kudławiec i Misiuna 2014,

1261. Coprinus xenobius P.D. Orton - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Coprinopsis xenobia (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011a (as: Coprinopsis xenobia),

1262. Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: C. extenuata (Durieu & Mont.) Domański, Funalia gallica (Fr.) Bondartsev & Singer, F. extenuata (Durieu & Mont. in Mont.) Domański (comb. nuda), Trametella extenuata (Durieu & Mont. in Mont.) Domański
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2003, Szczepkowski i in. 2008, Bujakiewicz 2002, Kujawa 2008, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Wojewoda i Karasiński 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Zieliński i in. 2011, Gierczyk i in. 2014, Niemelä 2013 (as: Trametella gallica), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a , Gierczyk i in. 2015a ,

1263. Coriolopsis trogii (Berk.) Domański - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Trametes trogii Berk.
synonimy: Funalia trogii (Berk.) Bodartsev & Singer, Trametes trogii Berk., Trametella trogii (Berk.) Domański
Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Szczepkowski i in. 2008, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007 , Szczepkowski i Piętka 2008a, Gierczyk i in. 2009, Szczepkowski 2010b, Wojewoda i Karasiński 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a (as: Funalia trogii), Wilga 2009c, Niemelä 2013 (as: Trametella trogii), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Funalia trogii), Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2015a , Szczepkowski 2016,

1264. Corticium boreoroseum Boidin & Lanq. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1265. Corticium erikssonii Jülich - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

1266. Corticium polygonioides P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Laeticorticium polygonioides (P. Karst.) Donk
Gierczyk i in. 2009,

1267. Corticium quéletii Bres. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Flisińska 2004 (as: ? Corticium quéletii),

1268. Corticium roseum Pers. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Laeticorticium roseum (Pers.) Donk]
synonimy: Laeticorticium roseum (Pers.) Donk
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 ,

1269. Cortinarius acutus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Stasińska 2011b,

1270. Cortinarius agathosmus Brandrud, H. Lindstr. & Melot - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1271. Cortinarius albocyaneus Fr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013,

1272. Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Flisińska 2000a , Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kałucka 2009a, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Kudławiec 2014,

1273. Cortinarius alcalinophilus Rob. Henry - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015,

1274. Cortinarius alnetorum (Velen.) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: C. illopodius (Bull.) Fr. ss M.M. Moser
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015,

1275. Cortinarius alneus (M.M. Moser) M.M. Moser - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006, Gierczyk i in. 2009,

1276. Cortinarius amoenolens Rob. Henry - Basidiomycota
synonimy: C. cyanopus Fr. ss. J. E. Lange
uwagi: w IF brak tego synonimu
Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2002a, Ślusarczyk i in. 2015 (C. anserinus),

1277. Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. anomalus (Pers.) Fr.
synonimy: ?C. diabolicus (Fr.) Fr., Dermocybe anomala (Fr.) Wunsche
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008 (as: C. anomalus f. anomalus i C. anomalus f. lepidopus), Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2003a, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1278. Cortinarius anthracinus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. anthracinus var. purpureobadius P. Karst., C. purpureobadius (P. Karst.) P. Karst., Dermocybe anthracina (Fr.) Ricken
Łuszczyński 2001 (as: Dermocybe anthracina), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015,

1279. Cortinarius arenatus (Fr.) Fr. ss. M.M. Moser - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. arenatus (Pers.) Fr.
Bujakiewicz 2004,

1280. Cortinarius argentatus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1281. Cortinarius argutus Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. opimus Fr., Inoloma argutum (Fr.) Ricken, I. opimum Fr., Phlegmacium opimum Fr.
uwagi: wg IF C. argutus i C. opimus to osobne gatunki
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1282. Cortinarius armeniacus (Schaeff.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Flisińska 2000, Kujawa 2005, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Ławrynowicz 2000, Kujawa i Gierczyk 2010, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Kozłowska i in. 2015,

1283. Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. armillatus (Alb. & Schwein.) Fr.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Wilga 2004b, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Grzywnowicz 2001, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1284. Cortinarius atrocoeruleus (M.M. Moser) M.M. Moser - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. decipiens var. atrocoeruleus (M.M. Moser ex M.M. Moser) H. Lindstr.
Bujakiewicz 2004, Narkiewicz i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: C. decipiens var. atrocoeruleus),

1285. Cortinarius aureifolius Peck - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013,

1286. Cortinarius aureofulvus M.M. Moser - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1287. Cortinarius aureovelatus Bendiksen, K. Bendiksen & H. Lindstr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015,

1288. Cortinarius azureus Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. anomalus (Pers.) Fr.
uwagi: wg IF jest to synonim C. anomalus
Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2012 ,

1289. Cortinarius balaustinus Fr. - Basidiomycota
Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015,

1290. Cortinarius balteatucumatilis P.D. Orton - Basidiomycota
Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1291. Cortinarius batailleii (M.M. Moser) Hoil. - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe batailleii M.M. Moser
uwagi: wg IF D. bataillei to synoonim C. bataillei J. Favre
Bujakiewicz 2004, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015,

1292. Cortinarius bayeri (Velen.) Moënne-Locc. & Reumaux - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1293. Cortinarius betulinus J. Favre - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1294. Cortinarius bibulus Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz 2006, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Łyczek i Domian 2010, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015 (as: C. lilacinopusillus),

1295. Cortinarius bicolor Cooke - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. cagei Melot
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kozłowska i in. 2015,

1296. Cortinarius biformis Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. privignus (Fr.) Fr.
Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa i Gierczyk 2010, Karasiński i in. 2015,

1297. Cortinarius bivelus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński i in. 2015,

1298. Cortinarius bolaris (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Flisińska 2000a, Wilga 2004b, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2005c, Wilga i Ciechanowski 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Narkiewicz i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

1299. Cortinarius bovinus Fr. - Basidiomycota
Lisiewska 2004, Lisiewska 2000, Adamczyk 2011,

1300. Cortinarius brunneus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. brunneofulvus Fr.
uwagi: wg IF C. brunneofulvus to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Fiedorowicz 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Ronikier 2012 ,

1301. Cortinarius bulbosus (Sowerby) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1302. Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Flisińska 2000b,

1303. Cortinarius caerulescens - Basidiomycota
Ślusarczyk 2013,

1304. Cortinarius callisteus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1305. Cortinarius callochrous (Pers.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Cortinarius calochrous var. calochrous (Pers.) Gray
Wojewoda 2008 (as: C. callochrous (Fr.) Fr.),

1306. Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. amethystinus (Schaeff.) Quél., C. hircinus Fr.
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Halama i Romański 2010, Ronikier 2012 ,

1307. Cortinarius caninus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. anomalus subsp. caninus (Fr.) Konrad & Maubl., Dermocybe canina (Fr.) Wunsche
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1308. Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński i in. 2015 (as: Cortinarius casimiri var. casimiri), Trocha i in. 2012,

1309. Cortinarius casimiri var. hoffmannii (Reumaux) Suár.-Sant. & A. Ortega - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1310. Cortinarius causticus Fr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 (as: C. causticus ss. Brandrud i in. 1998),

1311. Cortinarius cedriolens (M.M. Moser) M.M. Moser - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. parvannulatus Kühner
Bujakiewicz 2004, Ślusarczyk 2013 (as: C. parvannulatus), Karasiński i in. 2015 (as: C. parvannulatus),

1312. Cortinarius cinnabarinus Fr. - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe cinnabarina (Fr.) Wunsche
Flisińska 2004 (as: Dermocybe cinnabarina), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b (as: Dermocybe cinnabarina), Kałucka 2009a, Friedrich 2010, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1313. Cortinarius cinnamomeobadius Rob. Henry - Basidiomycota
synonimy: Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr. f. badia (Hry.) Nesp.
Bujakiewicz 2004 (as: Cortinarius cinnamomeus f. badia),

1314. Cortinarius cinnamomeoluteus P.D. Orton - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe cinnamomeolutea (P.D. Orton) M.M. Moser
Flisińska 2004 (as: Dermocybe cinnamomeolutea), Szkodzik 2005 (as: Dermocybe cinnamomeolutea), Bujakiewicz 2004, Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002 (as: Dermocybe cinnamomeolutea), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Stasińska 2011b, Kujawa 2009a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009 (as: Cortinarius cf. cinnamomeoluteus), Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Dermocybe cinnamomeolutea), Kozłowska i in. 2015,

1315. Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe cinnamomea (L.) Wunsche
Flisińska 2004 (as: Dermocybe cinnamomea), Szkodzik 2005 (as: Dermocybe cinnamomea), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Dermocybe cinnamomea), Flisińska 2000 (as: Dermocybe cinnamomea), Łuszczyński 2001 (as: Dermocybe cinnamomea), Lisiewska i Filisiewicz 2006, Flisińska 2000a (as: Dermocybe cinnamomea), Ławrynowicz 2001 (as: Dermocybe cinnamomea), Łuszczyński 2000c (as: Deromocybe cinnamomea), Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: Dermocybe cinnamomea), Gierczyk i in. 2009, , Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Adamczyk 2003a (as: Dermocybe cinnamomea), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Dermocybe cinnamomea), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Dermocybe cinnamomea), Rudawska i in. 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012 (as: C. cf. cinnamomeus), Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1316. Cortinarius citrinus J.E. Lange ex P.D. Orton - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015,

1317. Cortinarius claricolor (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. turmalis Fr.
Flisińska 2004,

1318. Cortinarius coerulescens (Schaeff.) Fr. - Basidiomycota
Wilga 2004b, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Narkiewicz 2011,

1319. Cortinarius collocandoides Reumaux - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1320. Cortinarius colus Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. miniatopus J.E. Lange
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Bujakiewicz 2004 (as: Cortinarius miniatopus), Kałucka 2009a, Ślusarczyk i in. 2015 ,

1321. Cortinarius comptulus M.M. Moser - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1322. Cortinarius cotoneus Fr. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1323. Cortinarius crassus Fr. - Basidiomycota
Ślusarczyk 2013,

1324. Cortinarius cremeolaniger P.D. Orton - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Cortinarius pearsonii P.D. Orton
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1325. Cortinarius croceocoeruleus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Kozłowska i in. 2015, Ślusarczyk i in. 2015 ,

1326. Cortinarius croceoconus Fr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013,

1327. Cortinarius croceus (Schaeff.) Bigeard & Guillem. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. croceus (Schaeff.) Gray
synonimy: Dermocybe crocea (Schaeff.) M.M. Moser
Ślusarczyk 2004 (as: Dermocybe crocea), Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Krotoski 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Sumorok i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Pietras i in. 2014, Pietras i in. 2014a, Zalas i in. 2015, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1328. Cortinarius crystallinus Fr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1329. Cortinarius cyanites Fr. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1330. Cortinarius decipiens (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Reszel 2000, Mleczko 2004, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015 (as: C. decipiens var. decipiens), Gierczyk i in. 2015a,

1331. Cortinarius decipiens (Pers.) Fr. var. atrocoeruleus (M.M. Moser ex M.M. Moser) H. Lindstr. - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1332. Cortinarius decoloratus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. tabularis (Fr.) Fr.
uwagi: wg checklist (2003) C. tabularis to synonim C. viscidulus, wg IF C. decoloratus to synonim C. tabularis
Flisińska 2004, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011,

1333. Cortinarius decumbens (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1334. Cortinarius delibutus Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Halama i Romański 2010 , Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1335. Cortinarius depressus Fr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013, Ślusarczyk i in. 2015 ,

1336. Cortinarius diasemospermus Lamoure var. diasemospermus - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1337. Cortinarius diasemospermus Lamoure var. leptospermus H. Lindstr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1338. Cortinarius dilutus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. saturatus J.E. Lange ss. M.M. Moser
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Friedrich 2002 (as: Cortinarius saturatus), Karasiński i in. 2015,

1339. Cortinarius dionysae Rob. Henry - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2009, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2013,

1340. Cortinarius duracinus Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. rigens (Pers.) Fr.
uwagi: wg IF C. duracinus to synonim C. rigens
Nita i Bujakiewicz 2005 (as: cfr. Duracinus), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1341. Cortinarius eburneus (Velen.) Rob. Henry - Basidiomycota
Lisiewska 2000 (as: C. eburneus i C. cristallinus), Gierczyk i in. 2009,

1342. Cortinarius ectypus J. Favre - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015 ,

1343. Cortinarius elegantior Fr. - Basidiomycota
synonimy: Phlegmacium elegantior
uwagi: w IF brak Phlegmacium elegantior wśród synonimów
Łuszczyński 2002 , Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1344. Cortinarius elegantissimus Rob. Henry - Basidiomycota
Wojewoda 2008, Ślusarczyk 2013,

1345. Cortinarius emunctus Fr. - Basidiomycota
Halama i Romański 2010,

1346. Cortinarius epipoleus Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. stillatitius var. epipoleus (Fr.) Quél.
uwagi: w IF brak nazwy C. stillatitius v. epipoleus
Flisińska 2004,

1347. Cortinarius erubescens M.M. Moser - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1348. Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Ślusarczyk 2009, Karasiński i in. 2015 (as: C. vernus),

1349. Cortinarius eucaeruleus Rob. Henry - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015 ,

1350. Cortinarius eufulmineus Rob. Henry - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1351. Cortinarius evernius Fr. - Basidiomycota
Szkodzik 2005, Adamczyk 2011, Ślusarczyk 2013,

1352. Cortinarius fasciatus (Scop.) Fr. - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

1353. Cortinarius fistularis Britzelm. ss. J. Favre - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1354. Cortinarius flexipes (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2004, Lisiewska 2000, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Stasińska 2011b (as: C. flexipes var. flexipes), Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Stasińska i in. 2004 (as: C. flexipes var. flexipes), Sumorok i in. 2008, Karasiński i in. 2015 (as: C. flexipes var. flexipes), Trocha i in. 2012, Kozłowska i in. 2015,

1355. Cortinarius flexipes (Pers.) Fr. var. flabellus (Fr.) H. Lindstr. & Melot, - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1356. Cortinarius fluryi (M.M. Moser) M.M. Moser - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Grzywnowicz 2001,

1357. Cortinarius fraudulosus Britzelm - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1358. Cortinarius fulmineus Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. fulgens (Fr.) Fr. ss. J.E. Lange, C. subfulgens P.D. Orton
uwagi: w IF brak tych synonimów
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004 (as: Cortinarius fulgens), Adamczyk 2003 (as: C. subfulgens), Adamczyk 2011, Ślusarczyk i in. 2015 (C. alcalinophilus),

1359. Cortinarius fulvaureus Rob. Henry - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1360. Cortinarius fulvescens Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. fasciatus (Scop.) Fr.
Flisińska 2004 (as: Cortinarius fasciatus), Stasińska i Sotek 2004 (as: Cortinarius fasciatus), Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2007, Ławrynowicz 2000 (as: C. fasciatus), Kałucka 2009a, Stasińska 2011b, Stasińska i in. 2004 (as: C. fasciatus), Karasiński i in. 2015,

1361. Cortinarius gentilis (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz 2000, Kryza i Puciata 2009, Trocha i in. 2012,

1362. Cortinarius glandicolor (Fr.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Cortinarius brunneus var. glandicolor (Fr.) H. Lindstr. & Melot
Kryza i Puciata 2009, Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1363. Cortinarius glaucopus (Schaeff.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. pansa (Fr.) Fr.
uwagi: wg IF C. pansa to osobny gatunek
Flisińska 2004, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009,

1364. Cortinarius gracilior (M.M. Moser) M.M. Moser - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. gracilior (Jul. Schäff. ex M.M. Moser) M.M. Moser
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1365. Cortinarius guttatus Rob. Henry - Basidiomycota
Gumińska 2000,

1366. Cortinarius helobius Romagn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1367. Cortinarius helvelloides (Fr.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. helvelloides (Bull.) Fr.
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz 2006, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Łyczek i Domian 2010, Bujakiewicz 2011, Ślusarczyk 2005 , Karasiński i in. 2015,

1368. Cortinarius helveolus (Bull.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1369. Cortinarius hemitrichus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Salamaga i Ślusarczyk 2014, , Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012,

1370. Cortinarius hillieri Rob. Henry - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1371. Cortinarius hinnuleus Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Narkiewicz 2011, Halama 2015,

1372. Cortinarius hoeftii Weinm. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1373. Cortinarius huronensis Ammirati - Basidiomycota
synonimy: Cortinarius palustris M.M. Moser
Wojewoda i in. 2004, Ślusarczyk 2007, Fiedorowicz 2009, Stasińska 2011b, Stasińska i in. 2004 (as: C. huronensis var. huronensis), Kozłowska i in. 2015,

1374. Cortinarius iliopodius (Bull.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1375. Cortinarius illibatus Fr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b,

1376. Cortinarius incisus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Lisiewska i Marach 2002, Miśkiewicz 2000a, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a ,

1377. Cortinarius infractus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ronikier 2009, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 ,

1378. Cortinarius jubarinus Fr. - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

1379. Cortinarius junghuhnii Fr. - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

1380. Cortinarius laetissimus Rob. Henry - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1381. Cortinarius largus Fr. - Basidiomycota
uwagi: wg. Wojewody (2003) synonim C. nemorensis (Fr.) J.E. Lange
Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2012,

1382. Cortinarius lebretonii Quél. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015,

1383. Cortinarius leucopus (Bull.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1384. Cortinarius lepidopus Cooke - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1385. Cortinarius lividoochraceus (Berk.) Berk. - Basidiomycota
synonimy: C. elatior Fr. , Myxacium elatius (Fr.) Wunsche
uwagi: w IF brak nazwy Myxacium elatius
Łuszczyński 2002 (as: Cortinarius elatior), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011,

1386. Cortinarius lucorum (Fr.) Cooke - Basidiomycota
Ślusarczyk i in. 2015,

1387. Cortinarius luhmannii Münzmay, Saar & B. Oertel - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013,

1388. Cortinarius malachius (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. bulbosus (Huds.) Fr.?, C. malachioides P.D. Orton?, C. umidicola (Kauffm.) Rob. Henry ss. M.M. Moser
uwagi: w IF brak tych synonimów
Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2000, Kujawa 2005, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Smutek i in. 2010, Smutek i in. 2010a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Karasiński i in. 2015,

1389. Cortinarius malicorius Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. croceifolius Peck, Dermocybe croceifolia (Peck) M.M. Moser, Dermocybe malicoria (Fr.) Ricken
Bujakiewicz 2004 (as: C. croceifolius i C. malicorius ), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kryza i Puciata 2009, Karasiński i in. 2015,

1390. Cortinarius mucifluus Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. pinicola P.D. Orton
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kozłowska i in. 2015,

1391. Cortinarius mucosus (Bull.) Kickx - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. mucosus (Bull.) Cooke
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Fiedorowicz 2009, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

1392. Cortinarius multicolor (M.M. Moser) M.M. Moser - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1393. Cortinarius multiformis (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. allutus ss. M.M. Moser & auct., C. lundellii (M.M. Moser) M. M. Moser
uwagi: w IF brak tych synonimów
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004 (as: Cortinarius allutus), Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Grzywnowicz 2001, Karasiński i in. 2015,

1394. Cortinarius multiformis f. coniferarum (M.M. Moser) Nespiak - Basidiomycota
uwagi: brak tej formy w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a,

1395. Cortinarius muscigenus Peck - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. collinitus (Pers.) Fr.
synonimy: C. collinitus (Sowerby) Fr. ss. J. E. Lange
Flisińska 2004 (as: Cortinarius collinitus), Szkodzik 2005 (as: Cortinarius collinitus)?, Flisińska 2000 (as: Cortinarius collinitus), Bujakiewicz 2004 (as: Cortinarius collinitus), Flisińska 2000a (as: Cortinarius collinitus), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: C. collinitus), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: C. collinitus), Grzywnowicz 2001 (as: C. collinitus?), Karasiński i in. 2015 (as: C. collinitus), Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a (as: C. collinitus), Kujawa i in. 2016,

1396. Cortinarius mussivus (Fr.) Melot - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2012 (as: C. cf. mussivus),

1397. Cortinarius nemorensis (Fr.) J.E. Lange - Basidiomycota
synonimy: C. largus Fr.
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Kryza i Puciata 2009,

1398. Cortinarius nitidus (Schaeff.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1399. Cortinarius obtusus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. obtusus var. scandens (Fr.) Quél., C. rufostriatus J. Favre
uwagi: wg IF C. rufostriatus to osobny gatunek
Flisińska 2004 (as: Cortinarius scandens), Łuszczyński 2007 (as: C. cf. obtusus), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: C. obtusus i C. scandens), Kałucka 2009a, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015,

1400. Cortinarius ochrophyllus Fr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015,

1401. Cortinarius odorifer Britzelm. - Basidiomycota
Ronikier 2009, Gumińska 2000, Ronikier 2012,

1402. Cortinarius olidus J.E. Lange - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1403. Cortinarius orellanoides Rob. Henry - Basidiomycota
synonimy: Cortinarius rubellus Cooke, Cortinarius speciosissimus Kühner & Romagn., Cortinarius speciosus J. Favre
Halama i Romański 2010 (as: C. rubellus), Stasińska 2011b (as: C. rubellus), Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: C. speciosissimus), Kozłowska i in. 2015 (as: C. rubellus),

1404. Cortinarius orellanus Fr. - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe orellana (Fr.) Ricken
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Łuszczyński 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Wilga 2004a, Friedrich 2002 , Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Wojewoda i Karasiński 2010, , Kozłowska i in. 2015,

1405. Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. prasinus Schaeff. ss. Konrad & Maubl., Moser
uwagi: w IF brak tej nazwy w synonimach
Flisińska 2004, Kozłowska i in. 2015,

1406. Cortinarius paleaceus Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. flexipes (Pers.) Fr.
synonimy: C. flexipes (Pers.) Fr. ss. J.E. Lange
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Reszel 2000, Flisińska 2000a, Stasińska 2008a, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Stasińska i Sotek 2009, Sotek i Stasińska 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

1407. Cortinarius palustris (M.M. Moser) M.M. Moser - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. huronensis Ammirati & A.H. Sm.
synonimy: Dermocybe palustris (M.M. Moser) M.M. Moser
uwagi: wg IF to C. huronensis
Flisińska 2004 (as: Dermocybe palustris), Lisiewska i Filisiewicz 2006, Stasińska 2008a, Stasińska i Sotek 2009, Sotek i Stasińska 2009,

1408. Cortinarius paragaudis Fr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1409. Cortinarius parevernius Rob. Henry - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a,

1410. Cortinarius paxilloides (M.M. Moser) M.M. Moser - Basidiomycota
Łuszczyński 2008,

1411. Cortinarius percomis Fr. - Basidiomycota
Ronikier 2009, Gumińska 2000, Chachuła 2010, Ronikier 2012,

1412. Cortinarius phoeniceus (Bull.) Maire - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. purpureus (Bull.) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux
synonimy: C. miltinus ss. Quél.
Lisiewska i Filisiewicz 2006, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1413. Cortinarius pholideus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Sumorok i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015,

1414. Cortinarius piceae Fr?slev, T.S. Jeppesen & Brandrud - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2012,

1415. Cortinarius pluvius (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015 (as: C. pluvius ss. Brandrud i in. 1998),

1416. Cortinarius porphyropus (Alb. & Schwein.) Fr. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

1417. Cortinarius privignoides Rob. Henry - Basidiomycota
Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk 2011,

1418. Cortinarius pseudoduracinus Rob. Henry - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1419. Cortinarius pulchripes J. Favre - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1420. Cortinarius pumilus (Fr.) J.E. Lange - Basidiomycota
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011,

1421. Cortinarius purpurascens (Fr.) Fr. (1838), - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1422. Cortinarius quarciticus H. Lindstr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1423. Cortinarius raphanoides (Pers.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. betuletorum M.M. Moser ex M.M. Moser
synonimy: Dermocybe raphanoides (Pers.) Wunsche
Flisińska 2004, Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1424. Cortinarius renidens Fr. - Basidiomycota
Ślusarczyk 2013, Kujawa i in. 2016,

1425. Cortinarius rigens (Pers.) Fr ss. J. E. Lange - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Kałucka 2009a (as: Cortinarius acetosus),

1426. Cortinarius rubricosus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Lisiewska 2006, Lisiewska i Malinger 2001,

1427. Cortinarius rufoolivaceus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Wojewoda 2008,

1428. Cortinarius safranopes Rob. Henry - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2008, Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1429. Cortinarius saginus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. crocolitus Quél., C. subtriumphans Rob. Henry ex P.D. Orton ss. M.M.Moser, C. subvalidus Rob. Henry, C. validus J. Favre
uwagi: wg IF C. crocolitus to synonim C. triumphans
Bujakiewicz 2004 (as: Cortinarius validus), Lisiewska 2000 (as: C. subtriumphans),

1430. Cortinarius salor Fr. - Basidiomycota
Ronikier 2012,

1431. Cortinarius sanguineus (Wulf.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe sanguinea (Wulf.) Wunsche
Flisińska 2004 (as: Dermocybe sanguinea), Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000 (as: Dermocybe sanquinea), Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a (as: Dermocybe sanguinea), Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a (as: Dermocybe sanquinea), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Flisińska 2000b (as: Dermocybe sanquinea), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Dermocybe sanguinea), Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2013, Zalas i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

1432. Cortinarius saniosus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Miśkiewicz 2000a, Kujawa 2005, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2010, Karasiński i in. 2015,

1433. Cortinarius saturninus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. castaneus (Bull.) Fr. ss. Bres.
uwagi: wg IF C. castaneus to osobny gatunek
Flisińska 2004, Ławrynowicz 2000, Karasiński i in. 2015,

1434. Cortinarius scaurus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. herpeticus Fr.
uwagi: wg IF C. herpeticus to odmiana C. scaurus, a nie synonim
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1435. Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe semisanguinea (Fr.) M.M. Moser
Flisińska 2004 (as: Dermocybe semisanguinea), Szkodzik 2005 (as: Dermocybe semisanguinea), Flisińska 2000 (as: Dermocybe semisanquinea), Łuszczyński 2001 (as: Dermocybe semisanguinea), Łuszczyński 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a (as: Dermocybe semisanquinea), Friedrich 2001, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2000c (as: Dermocybe semisanguinea), Ślusarczyk 2004 (as: Dermocybe semisanguinea), Łuszczyński 2007, Flisińska 2002 (as: Dermocybe semisanguinea), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: D. semisanguinea), Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Smutek i in. 2010, Smutek i in. 2010a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Dermocybe semisanguinea), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Zalas i in. 2015, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015,

1436. Cortinarius semivestitus M.M. Moser - Basidiomycota
Flisińska 2004, Mleczko 2004, Karasiński i in. 2015 (as: C. fusisporus), Kozłowska i in. 2015,

1437. Cortinarius sodagnitus Rob. Henry - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ławrynowicz i in. 2009,

1438. Cortinarius spadicellus (M.M. Moser) Brandrud - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015,

1439. Cortinarius spadiceus (Batsch) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. isabellinus (Batsch) Fr.
uwagi: w IF C. isabelinus i C. spadiceus to dwa osobne gatunki
Łuszczyński 2002,

1440. Cortinarius sphagnogenus (M.M. Moser) Nezdojm. - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe sphagnogena M.M. Moser
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Stasińska i Sotek 2004, Stasińska i Sotek 2003,

1441. Cortinarius spilomeus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe spilomea (Fr.) Ricken
uwagi: w IF brak nazwy Dermocybe spilomea
Flisińska 2004, Ronikier 2012,

1442. Cortinarius splendens Rob. Henry - Basidiomycota
Ronikier 2012,

1443. Cortinarius stillatitius Fr. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ronikier 2012,

1444. Cortinarius striaepilus J. Favre - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2006,

1445. Cortinarius subbalaustinus Rob. Henry - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1446. Cortinarius subferrugineus (Batsch) Fr. - Basidiomycota
Łuszczyński 2008,

1447. Cortinarius subolivaceus Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015,

1448. Cortinarius subporphyropus Pilát - Basidiomycota
Lisiewska 2000, Karasiński i in. 2015,

1449. Cortinarius subsertipes Romagn. - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2007,

1450. Cortinarius subtortus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. murceus Fr., C. jasmineus Fr.
uwagi: w IF brak nazwy C. murceus, a C. jasmineus to odrębny gatunek
Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz i Szkodzik 2002,

1451. Cortinarius talus Fr. - Basidiomycota
Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1452. Cortinarius tortuosus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Trocha i in. 2012,

1453. Cortinarius torvus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Kujawa 2009, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Narkiewicz 2011, Bujakiewicz 2011, Narkiewicz i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Kozłowska i in. 2015,

1454. Cortinarius traganus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Friedrich 2010, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1455. Cortinarius triumphans Fr. - Basidiomycota
Lisiewska 2006, Szczepkowski i in. 2008, Kryza i Puciata 2009, Ślusarczyk 2013, Gierczyk i in. 2014,

1456. Cortinarius trivialis J. E. Lange - Basidiomycota
synonimy: C. collinitus (Sowerby) Fr. p. p.
Flisińska 2004, Zieliński i in. 2007, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1457. Cortinarius tubarius Ammirati & A.H. Sm., - Basidiomycota
synonimy: C. sphagneti P.D. Orton
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Komorowska 2000, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Stasińska i in. 2004 (as: Alnicola sphagneti?), Kudławiec 2014,

1458. Cortinarius turgidus Fr. - Basidiomycota
Ślusarczyk 2013,

1459. Cortinarius uliginosus Berk. - Basidiomycota
synonimy: Dermocybe uliginosa (Berk.) M.M. Moser
Bujakiewicz 2004, Flisińska 2002, Stasińska 2011b (as: C. uliginosus f. uliginosus), Narkiewicz i in. 2013, Gierczyk i in. 2015 (as: Cortinarius uliginosus f. uliginosus), Kudławiec 2014,

1460. Cortinarius umbrinolens P.D. Orton - Basidiomycota
synonimy: C. rigidus (Scop.) Fr. ss. Fr., M.M. Moser
Flisińska 2004 (as: Cortinarius rigidus), Lisiewska 2006 (as: Cortinarius rigidus), Lisiewska i Reszel 2000 (as: Cortinarius rigidus), Lisiewska 2000 (as: C. rigidus), Lisiewska i Malinger 2001 (as: C. rigidus), Kryza i Puciata 2009, Adamczyk 2011,

1461. Cortinarius umidicola Kauffman - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1462. Cortinarius uraceonemoralis Niskanen, Liimat., Dima, Kytöv., Bojantchev & H. Lindstr. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk i in. 2015,

1463. Cortinarius uraceus Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. rigidipes M.M. Moser
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Lisiewska 2006, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1464. Cortinarius urbicus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

1465. Cortinarius variecolor (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Lisiewska 2000, Stasińska 2000, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

1466. Cortinarius varius (Schaeff.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Adamczyk 2003, Adamczyk 2011, Ronikier 2012,

1467. Cortinarius venetus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: C. venetus var. montanus M.M. Moser, C. depexus Fr., Dermocybe veneta (Fr.) Ricken
uwagi: wg IF C. depexus to odrębny gatunek, a nazwy Dermocybe veneta brak
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1468. Cortinarius venustus P. Karst. - Basidiomycota
Ślusarczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1469. Cortinarius vibratilis (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: Myxacium vibratile (Fr.) P. Kumm.
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012 (as: C. cf. vibratilis),

1470. Cortinarius violaceocinereus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1471. Cortinarius violaceus (L.) Gray - Basidiomycota
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2003, Bujakiewicz 2003, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Wilga 2004c, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Stala 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kudławiec i Misiuna 2014,

1472. Cortinarius viscidulus M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: C. tabularis (Fr.) Fr.
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Karasiński i in. 2015 (as: C. tabularis),

1473. Cortinarius vitellinopes (Secr.) Schroet. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), niepewny?
Flisińska 2004,

1474. Cotylidia pannosa (Sowerby) D.A. Reid - Basidiomycota
Wojewoda 2008,

1475. Cotylidia undulata (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015,

1476. Craterellus cornucopiodes (L.) Pers. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Flisińska 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Ślusarczyk 2005, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1477. Craterocolla cerasi (Tul.) Bref. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. cerasi (Schumach.) Bref.
synonimy: Ditangium cerasi (Tul.) Cost.& Duf.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005,

1478. Creolophus cirratus (Pers.) P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.
synonimy: Hericium cirhatum (Pers.) Nikol., H. diversidens (Fr.) Nikol.
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Łuszczyński 2003, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a (as: Hericium cirrhatum), Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008 (as: Hericium cirrhatum), Wilga i Wantoch-Rekowski 2008 (as: C. cf. cirrhatus), Kujawa i Gierczyk 2010, Krotoski 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015 (as: H. cirrhatum), Bartnik i in. 2015,

1479. Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Miśkiewicz 2000a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1480. Crepidotus autochthonus J.E. Lange - Basidiomycota
synonimy: C. fragilis Joss. (nom. nud.), C. mollis var. pseudoapplanatus Pilát, Derminus (Crepidotus) depluens (Batsch) J. Schrot. ss. J. Schrot.
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005,

1481. Crepidotus carpaticus Pilát - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1482. Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015 (as: C. cesatii var. cesatii),

1483. Crepidotus cesatii var. sphaerosporus (Pat.) Ortega & Buendia - Basidiomycota
synonimy: C. subsphaerosporus (J. E. Lange) Kühner & Romagn.
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz 2001 (as: C. subsphaerosporus), Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Ronikier 2012 (as: C. cesatii var. subsphaerosporus), Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a (as: C. cesatii var. subsphaerosporus),

1484. Crepidotus cinnabarinus Peck - Basidiomycota
Bartnik i in. 2015,

1485. Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, , Kujawa i in. 2012b, Chachuła i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a,

1486. Crepidotus epibryus (Fr.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: Crepidotus herbarum (Peck) Sacc., Pleurotellus graminicola Fayod
Bujakiewicz 2004 (as: Pleurotellus graminicola), Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015 , Chachuła i in. 2015,

1487. Crepidotus lundellii Pilát - Basidiomycota
synonimy: C. lundellii var. subglobisporus Pilát, C. amygdalosporus Kühner, C. inhonestus P. Karst. ss. P.D. Orton, C. subtilis P.D. Orton, C. velenovskyi Pilát, C. versutus var. subglobisporus Pilát
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007 (as: C. amylgdalosporus i C. lundellii), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Kałucka 2009a, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: C. caspari var. caspari), Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a (as: C. caspari var. caspari),

1488. Crepidotus luteolus (Lambotte) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: C. pubescens Bres. ss. J.E. Lange
Flisińska 2004, Friedrich i Orzechowska 2002, Bujakiewicz i Springer 2009, Ślusarczyk 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Ślusarczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

1489. Crepidotus malachioides Consiglio, Prydiuk & Setti - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2015a,

1490. Crepidotus malachius Sacc. var. malachius - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2015a,

1491. Crepidotus malachius Sacc. var. trichifer Hesler & A.H. Sm. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a,

1492. Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2002, Szczepkowski i in. 2008, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Wilga 2004c, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b (as: C. mollis var. mollis), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: C. mollis var. mollis), Halama 2015, Chachuła i in. 2015 (as: C. mollis var. mollis), Bartnik i in. 2015,

1493. Crepidotus mollis var. calolepis (Fr.) Pilát - Basidiomycota
wg Index Fungorum: C. calolepis (Fr.) P. Karst.
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010 (as: Crepidotus calolepis), Krzysztofiak i in. 2010 (as: Crepidotus calolepis), Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: C. calolepis var. calolepis), Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a (as: C. calolepis var. calolepis),

1494. Crepidotus sambuci Velen. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1495. Crepidotus stenocystis Pouzar - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Chachuła i in. 2015,

1496. Crepidotus subverrucisporus Pilát - Basidiomycota
synonimy: C. bickhamensis P.D. Orton
Bujakiewicz i Springer 2009 (as: C. bickhamensis), Karasiński i in. 2015,

1497. Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Stasińska i Sotek 2003, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006 , Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Bartnik i in. 2015,

1498. Crepidotus versutus (Peck) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: C. bresadolae Pilát, C. geophilus (Murrill) Redhead, C. pubescens Bres.
uwagi: wg IF C. geophilum to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: Crepidotus pubescens), Łuszczyński 2001 (as: Crepidotus pubescens), Łuszczyński 2000c (as: C. pubescens), Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b (as: Crepidotus pubescens), Łuszczyński 2008, Adamczyk 2003 (as: C. pubescens), Adamczyk 2003a (as: C. pubescens), Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Kozłowska i in. 2015,

1499. Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill - Basidiomycota
synonimy: C. stipitarius (Fr.) Pat.
Flisińska 2004 (as: Crinipellis stipitaria), Stasińska 2005, Flisińska 2000 (as: Crinipellis stipitaria), Zieliński i in. 2007, Wojewoda 2005, Stasińska 2008a, Łuszczyńska i Łuszczyńki 2004 (as: C. stipitaria), Stasińska 2003, Ławrynowicz 2001a (as: C. stipitaria), Lisiewska 2000 (as: C. stipitaria), Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Stasińska 2008b, Ławrynowicz 2000 (as: C. stipitaria), Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Crinipellis stipitaria), Kujawa i in. 2012b, Ślusarczyk 2005 (as: C. stipitaria), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1500. Cristinia eichleri (Bres.) Nakasone - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Chachuła i in. 2015,

1501. Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto - Basidiomycota
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2015,

1502. Crucibulum laeve (Huds.) Kambly - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002 , Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001, Stasińska 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000a, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2012, Wilga 2011a, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a ,

1503. Crustoderma dryinum (Berk. & M.A. Curtis) Parmasto - Basidiomycota
Szczepkowski i in. 2008, Szczepkowski i in. 2010a, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 ,

1504. Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2014, Gierczyk i in. 2015a , Kujawa i in. 2016,

1505. Cyathus olla (Batsch) Pers. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Stasińska 2005, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Łuszczyński 2004a, Mleczko 2004, Stasińska 2003, Kujawa i Kujawa 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Adamczyk 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Stasińska 2012, Ślusarczyk 2005, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1506. Cyathus striatus (Huds.) Willd. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

1507. Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris - Basidiomycota
synonimy: C. evolvens (Fr.) Julich, Basidioradulum evolvens (Fr.: Fr.) Parmasto
uwagi: wg checklist 2003 C. laeve i C. evolvens to synonimy, wg IF - dwa różne gatunki
Flisińska 2004 (as: Cylindrobasidium evolvens), Szkodzik 2005 (as: Cylindrobasidium evolvens), Flisińska 2000 (as: Cylindrobasidium evolvens), Bujakiewicz 2004 (as: Cylindrobasidium evolvens), Wojewoda 2002 (as: Cylindrobasidium evolvens), Wojewoda i in. 2004 (as: Cylindrobasidium evolvens), Wojewoda 2005 (as: Cylindrobasidium evolvens), Gumińska i Wojewoda 2004 (as: Cylindrobasidium evolvens), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Cylindrobasidium evolvens), Ławrynowicz 2001a (as: C. evolvens i Corticium evolvens), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: C. evolvens), Stasińska 2000 (as: C. evolvens), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: C. evolvens), Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: C. evolvens), Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

1508. Cyphella digitalis Alb. & Schwein. - Basidiomycota
synonimy: Aleurodiscus digitalis (Alb. & Schwein.) Donk
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Kozłowska i in. 2015,

1509. Cyphellostereum laeve (Fr.) D. A. Reid. - Basidiomycota
synonimy: Arrhenia muscigena (Pers.) Quél.
Flisińska 2004, Miśkiewicz 2000, Miśkiewicz 2000a,

1510. Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002 , Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 , Adamczyk 2003a , Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 (as: Cystoderma amianthinum var. amianthinum), Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 (as: Cystoderma amianthinum var. amianthinum), Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1511. Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fayod v. sublongisporum - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004 (as: Cystoderma sublongisporum),

1512. Cystoderma amianthinum f. rugosoreticulatum (F. Lorinser) A.H. Sm. & Singer - Basidiomycota
uwagi: forma niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Zieliński i in. 2007,

1513. Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1514. Cystoderma fallax A. H. Sm. & Singer - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1515. Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Szkodzik 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ronikier 2009, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013 (as: C. jasonis v. jasonis), Kujawa i Gierczyk 2013a (as: C. jasonis v. jasonis), Karasiński i in. 2015 (as: C. jasonis var. jasonis),

1516. Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja v. lilacipes - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Kałucka 2009a,

1517. Cystoderma rugosoreticulata (F. Lorinser) Wasser - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1518. Cystoderma sublongisporum (Singer) Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Cystoderma intermedium Harmaja
uwagi: brak w checklist 2003 (wymieniona jest jako odmiana C. amianthinum, ale w obrębie tego gatunku nie wyróżniona)
Bujakiewicz 2004,

1519. Cystoderma superbum Huijsman - Basidiomycota
Kozłowska i in. 2015,

1520. Cystoderma tuomikoskii Harmaja - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1521. Cystodermella adnatifolia (Peck) Harmaja - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1522. Cystodermella cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Harmaja - Basidiomycota
synonimy: Cystoderma cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Fayod, C. terrei (Berk. & Broome) Harmaja
Flisińska 2004 (as: Cystoderma cinnabarinum), Lisiewska 2006 (as: Cystoderma cinnabarinum), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Cystoderma cinnabarinum), Flisińska 2000 (as: Cystoderma cinnabarinum), Zieliński i in. 2007, Flisińska 2000a (as: Cystoderma cinnabarinum), Friedrich 2002 (as: Cystoderma terrei), Łuszczyński 2002 (as: Cystoderma terrei), Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, , Flisińska 2000b (as: Cystoderma cinnabarinum), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006 (as: Cystoderma terrei), Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Cystoderma cinnabarinum), Kujawa i Gierczyk 2011a, Ślusarczyk 2012 (as: Cystodermella cinnabarina), Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: C. cinnabarina),

1523. Cystodermella granulosum (Batsch) Harmaja - Basidiomycota
Flisińska 2004 (as: Cystoderma granulosum), Friedrich 2006, Lisiewska 2006 (as: Gystoderma granulosum), Flisińska 2000 (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2000a (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2004 (as: Cystoderma granulosum), Stasińska 2008a, Lisiewska 2000, Kujawa 2005, Komorowska 2000, Stasińska 2000, Friedrich 2002 (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2002 (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2007, Flisińska 2002 (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Cystoderma granulosum), Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a (as: C. granulosum v. granulosum), Karasiński i in. 2015 (as: C. granulosua v. granulosa), Kozłowska i in. 2015 (as: C. granulosa),

1524. Cystolepiota adulterina (F.H. M?ller) Bon - Basidiomycota
Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2011b, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014 , Chachuła i in. 2015 ,

1525. Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome) Singer & Clemenc. - Basidiomycota
synonimy: Lepiota bucknallii (Berk. & Broome) Sacc.
Bujakiewicz 2001, Ławrynowicz 2001, Gumińska 2000, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2010, Gierczyk i in. 2011b, Gierczyk i in. 2014 , Chachuła i in. 2015 ,

1526. Cystolepiota hetieri (Boud.) Singer - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2001, Ławrynowicz 2001, Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2011b,

1527. Cystolepiota fumosifolia (Murrill) Vellinga - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b, Chachuła i in. 2015 , Szczepkowski i in. 2014,

1528. Cystolepiota moelleri Knudsen - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 ,

1529. Cystolepiota petasiformis (Murrill) Vellinga - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b,

1530. Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon - Basidiomycota
synonimy: C. sistrata (Fr.) Singer
Flisińska 2004 (as: Cystolepiota sistrata), Bujakiewicz i in. 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Cystolepiota sistrata), Friedrich i Orzechowska (as: Cystolepiota sistrata), Nita i Bujakiewicz 2007, Celka 2000 (as: Cystolepiota sistrata), Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2010 (as: C. seminuda i C. sistrata, Lepiota seminuda f. minima), Łyczek i Domian 2010, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Ślusarczyk 2005 (as: C. sistrata), Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1531. Cystostereum murrayi (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kozłowska i in. 2015,

1532. Cytidia salicina (Fr.) Burt. - Basidiomycota
synonimy: Corticium cruentum (Pers.) J. Schrot.
uwagi: wg IF Corticium cruentum to synonim Hymenochaete cruenta
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009a, Ambroziewicz 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 ,

1533. Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2010a, Łyczek i Domian 2010, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a ,

1534. Dacryobolus sudans (Alb. & Schwein.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Gierczyk i in. 2009,

1535. Dacryomyces caesius Sommerf. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Flisińska 2004 (as: ? Dacryomyces caesius),

1536. Dacryomyces capitatus Schwein. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Friedrich 2002, Flisińska 2002, Ławrynowicz i Szkodzik 2002,

1537. Dacryomyces chrysospermus Berk. & M.A. Curtis - Basidiomycota
synonimy: D. multiseptatus Beck, D. palmatus ( Schwein. ) Bres., Tremella palmata Schwein.
uwagi: wg IF D. multiseptatus to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004 (as: Dacryomyces palmatus), Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz 2003, Szczepkowski i in. 2008, Ronikier 2002a, Friedrich 2002, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Łyczek i Domian 2010, Kozłowska i in. 2015,

1538. Dacryomyces corticioides Ellis & Everh. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004 (as: D.c cf.),

1539. Dacryomyces estonicus Raitviir - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Guepiniopsis estonica (Raitv.) M. Due?as
Komorowska 2000, Ławrynowicz i Szkodzik 2002,

1540. Dacrymyces macnabbii D.A. Reid - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kałucka 2009a,

1541. Dacryomyces microsporus P. Karst. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Ronikier 2002a,

1542. Dacryomyces minor Peck - Basidiomycota
synonimy: ? D. lacrymalis (Pers.) Sommerf.
uwagi: wg IF D. minor i D. lacrymalis traktowane są jak osobne gatunki
Flisińska 2004 (as: D. minor i D. lacrymalis), Wojewoda 2005, Friedrich 2001, Ronikier 2002a, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz i Stefaniak 2009 (as: D. lacrymalis), Halama i Romański 2010 (as: D. lacrymalis), Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: D. lacrymalis i D. minor),

1543. Dacryomyces ovisporus Bref. - Basidiomycota
Łuszczyński 2004, Wojewoda 2002a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a,

1544. Dacryomyces stillatus Nees - Basidiomycota
synonimy: D. abietinus ( Pers. ) J. Schrot., D. deliquescens ( Bull. ) Duby ss. auct.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ronikier 2002a, Stasińska 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Romański 2009, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 , Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012, Stasińska 2012, Stasińska i in. 2004, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1545. Dacryomyces tortus (Willd.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: D. punctiformis Neuhoff
Ronikier 2002a, Karasiński i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Karasiński i in. 2015,

1546. Dacryomyces variisporus McNabb - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ronikier 2002a, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (synonimizuje z D. stillatus),

1547. Daedalea quercina (L.) Pers. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Fiedorowicz i in. 2000, Lisiewska i Król 2007, Szczepkowski i Piętka 2008, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Wojewoda 2008, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 , Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Ratuszniak i Zduńczyk 2009a, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Fiedorowicz 2009a, Łyczek i Domian 2010, Ratuszniak 2007a, Ławrynowicz i in. 2002a , Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Niemelä 2013, Ślusarczyk 2005 , Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a ,

1548. Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schrot. - Basidiomycota
synonimy: D. polonica Błoński, D. rubescens var. anceps (Błoński) Błoński
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004 , Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Ślusarczyk 2004, Łuszczyński 2000c (as: Daedalea confragosa ?), Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz 2006, Ratuszniak 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2004f, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 , Wilga 2010, Halama i Romański 2010, Zduńczyk 2010, Zduńczyk 2010a, Ratuszniak i Zduńczyk 2009a, Friedrich 2010, Łyczek i Domian 2010, Ratuszniak 2007a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Niemelä 2013, Kudławiec 2013, Stasińska i in. 2004, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Bartnik i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a , Szczepkowski 2016,

1549. Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer - Basidiomycota
synonimy: D. confragosa var. tricolor (Bull.) Bondartsev
uwagi: wg IF jest to gatunek tożsamy z D. confragosa
Wojewoda 2003, Piątek 2001a, Wojewoda 2002i, Kujawa i Gierczyk 2007, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008 (as: D. confragosa var. tricolor) , Kujawa i Gierczyk 2011, Halama 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1550. Datronia mollis (Sommerf.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Antrodia mollis (Sommerf.) P. Karst.
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Wojewoda 2002, Gumińska i Wojewoda 2004, , Szczepkowski i in. 2008, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Łuszczyński 2000c, Stasińska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Szczepkowski i Piętka 2008a, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Ratuszniak i Zduńczyk 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Kudławiec 2013, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a ,

1551. Datronia stereoides (Fr.) Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Antrodia stereoides (Fr.) Bondartsev & Singer, Datronia epilobii (P. Karst.) Donk
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009,

1552. Delicatula integrella (Pers.) Fayod - Basidiomycota
synonimy: Mycena integrella (Pers.) Gray, Omphalia integrella (Pers.) P. Kumm.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Nita i Bujakiewicz 2004a, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011 (błędnie podana nazwa łacińska), Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kudławiec 2013, Staniaszek-Kik i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1553. Dendrothele acerina (Pers.) P.A. Lemke - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Gierczyk i in. 2009, Rutkowski i in. 2014, Chachuła i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

1554. Dendrothele alliacea (Quél.) P.A. Lemke - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Szczepkowski 2016 ,

1555. Dendrothele commixta (Hohn. & Litsch.) J. Erikss. & Ryvarden - Basidiomycota
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1556. Dendrothele dryina (Pers.) P.A. Lemke - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1557. Dentipellis fragilis (Pers.) Donk - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Gumińska i Wojewoda 2004, Gierczyk i in. 2009, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 ,

1558. Dentipratulum bialoviesense Domański - Basidiomycota
Kujawa 2009a, Karasiński 2014,

1559. Dermoloma cuneifolium (Fr.) P.D. Orton - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Dermoloma cuneifolium (Fr.) Singer ex Bon
Ślusarczyk 2009, Rutkowski i in. 2014,

1560. Dermoloma pseudocuneifolium Herink. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2009, Kujawa i Gierczyk 2012,

1561. Dichomitus albidofuscus (Domański) Domański - Basidiomycota
Kujawa 2009a, Niemelä 2013, Karasiński 2014, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1562. Dichomitus campestris (Quél.) Domański & Orlicz - Basidiomycota
synonimy: Coriolellus campestris (Quél.) Bondartsev
Flisińska 2004, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2016,

1563. Dichomitus squalens (P. Karst.) D.A. Reid - Basidiomycota
synonimy: Coriolellus squalens (P. Karst.) Bondartsev & Singer
Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1564. Dichostereum effuscatum (Cooke & Ellis) Boidin & Lanq. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1565. Dichostereum granulosum (Pers.) Boidin & Lang. - Basidiomycota
synonimy: Grandinia granulosa (Pers.: Fr.) Fr.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Flisińska 2004 (as: Grandinia granulosa), Adamczyk 2003a (as: Grandinia grandulosa), Kozłowska i in. 2015 ,

1566. Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domański - Basidiomycota
synonimy: Coriolellus crustulinus (Bres.) Domański
Flisińska 2004, Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1567. Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański - Basidiomycota
synonimy: Antrodia flavescens (Bres.) Ryvarden, Coriolellus flavescens (Bres.) Bondartsev & Singer, Trametes flavescens Bres.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002 (as: Coriolellus flavescens), Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda i Karasiński 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Coriolellus flavescens), Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Niemelä 2013, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2016,

1568. Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich
synonimy: Antrodia lindbladii (Berk.) Ryvarden, Cinereomyces lindbladii (Berk.) Julich, Poria cinerascens (Bres.) Sacc., Tyromyces cinerascens (Bres.) Bondartsev & Singer
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004 (as: Diplomitoporus lindbladii i Tyromyces cinerascens), Szczepkowski i in. 2008, Piątek 2003b, Piątek 2002a, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013 (as: Cinereomyces lindbladii), Karasiński i in. 2015 (as: Cinereomyces lindbladii), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Cinereomyces lindbladii),

1569. Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Stasińska 2008b, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i in. 2012b, Łuszczyński i Tomaszewska 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1570. Disciseda candida (Schwein.) Lloyd - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyńska i Łuszczyńki 2004, Adamczyk 2008, Adamczyk 2007, Stasińska 2008b, Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2012, Łuszczyński i Tomaszewska 2014, Karasiński i in. 2015,

1571. Ditiola peziziformis (Lev.) D.A. Reid - Basidiomycota
synonimy: D. luteoalba (Fr.) Quél., Femsjonia luteolba Fr., F. peziziformis (Lev.) P. Karst., Guepinia luteolba (Fr.) Lloyd
Flisińska 2004 (as: Femsjonia pezizaeformis ), Flisińska 2002 (as: Femsjonia pezizaeformis ), Gierczyk i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Łyczek i Domian 2010 (as: Femsjonia peziziformis), Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

1572. Ditiola radicata (Alb. & Schwein.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Ronikier 2002a, Ślusarczyk 2004,

1573. Echinoderma carinii (Bres.) Bon - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b, Gierczyk i in. 2014 ,

1574. Echinoderma pseudoasperula (Knudsen) Bon - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b, Chachuła i in. 2015,

1575. Eichleriella alliciens (Berk.& Cooke) Burt - Basidiomycota
synonimy: E.incarnata Bres.
uwagi: wg IF to odrębne gatunki
Flisińska 2004,

1576. Eichleriella deglubens (Berk. & Broome) R. A. Reid - Basidiomycota
synonimy: E. spinulosa (Berk. & M.A. Curtis) Burt, ss. auct. eur.
Ronikier 2002, Ronikier 2002a,

1577. Eichleriella leucophaea Bres. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1578. Entoloma albotomentosum Noordel. & Hauskn. - Basidiomycota
Halama 2011, Halama 2011b,

1579. Entoloma amicorum Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006,

1580. Entoloma aprile (Britzelm.) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus aprilis (Britzelm.) Romagn.
Flisińska 2004, Łuszczyński 2008, Kozłowska i in. 2015 ,

1581. Entoloma araneosum (Quél.) M.M. Moser - Basidiomycota
Bujakiewicz i Kujawa 2000, Kujawa 2009, Kujawa i in. 2010,

1582. Entoloma asprellum (Fr.) Fayod - Basidiomycota
synonimy: Leptonia asprella (Fr.) P. Kumm., Rhodophyllus asprellus (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1583. Entoloma atromarginatum (Romagn. & J. Favre) Zschiesch. - Basidiomycota
synonimy: Leptonia atromarginata (Romagn. & J. Favre) Konrad & Maubl., Rhodophyllus atromarginatus Romagn. & J. Favre
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009,

1584. Entoloma bloxami (Berk. & Broome) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: E. madidum (Fr.) Gillet ss. Cetto, Konrad & Maublanc, Noordeloos (1981), E. madidum var. bloxami (Berk. & Broome) Largent, Agaricus bloxami Berk. & Broome, A. madidus Fr., Rhodophyllus madidus (Fr.) Quél.
Ronikier 2005b,

1585. Entoloma byssisedum (Pers.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Claudopus byssisedus (Pers.) Gillet, Crepidotus byssisedus (Pers.) P. Kumm., Rhodophyllus byssisedus (Pers.) Quél.
Flisińska 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2003, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 , Bujakiewicz i Kujawa 2010, Bujakiewicz 2010, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015 ,

1586. Entoloma byssisedum (Pers.) Donk var. microsporum Esteve-Rav. & Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1587. Entoloma caccabus (Kühner) Noordel. var. bisporigerum (P.D. Orton) E. Ludw. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1588. Entoloma caeruleum (P.D. Orton) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i in. 2015a,

1589. Entoloma canosericeum (J.E. Lange) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus canosericeus J.E. Lange
Nita i Bujakiewicz 2005,

1590. Entoloma cephalotrichum (P.D. Orton) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004 (as: E. c. cf.), Kujawa 2009, Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2015a,

1591. Entoloma cetratum (Fr.) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: Nolanea cetrata (Fr.) P. Kumm., Rhodophyllus cetratus (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska 2004, Lisiewska 2000, Ślusarczyk 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Fiedorowicz 2009, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2003, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1592. Entoloma chalybaeum (Fr.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: E. chalybaeum var. lazulinum (Fr.) Noordel., E. lazulinum (Fr.) Noordel., Agaricus chalybaeus Fr., Leptonia chalybaea (Fr.: Fr.) P. Kumm., L. lazulina (Fr.) Quél., Rhodophyllus chalybaeus (Fr.) Quél., R. cyanulus ss. J. E. Lange, R. lazulinus (Fr.) Quél.
uwagi: wg IF E. lazulinum wraz z synonimami to odrębna odmiana
Flisińska 2004 (as: Rhodophyllus chalybaeus), Stasińska 2000, Stasińska 2011b (as: E. chalybaeum var. chalybaeum), Szczepkowski i in. 2011a (as: E. chalybaeum var. chalybaeum),

1593. Entoloma chytrophilum Wölfel, Noordel. & Dähncke - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i Soboń 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2013b, Wilga 2011b, Kujawa i Gierczyk 2013,

1594. Entoloma clandestinum (Fr.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Nolanea clandestina (Fr.) P. Kumm., Rhodophyllus clandestinus (Fr.) Quél.
Szkodzik 2005 (as: Rhodophyllus clandestinus (Kuhn. et Bours.) Romagn.??, Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2014 ,

1595. Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus clypeatus (L.) Quél.
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Flisińska 2000a, Lisiewska 2004, Lisiewska i Malinger 2001 , Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a,

1596. Entoloma coelestinum (Fr.) Hesler - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Szkodzik 2005,

1597. Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Entoloma staurosporum (Bres.) Horak, Nolanea conferenda (Britzelm.) Sacc., N. rickenni (Romagn.) Konrad & Maubl., Rhodophyllus staurosporus (Bres.) J.E. Lange
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Wojewoda i in. 2004 (as: Entoloma conferendum var. conferendum ), Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kryza i Puciata 2009, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b (as: E. conferendum var. conferendum), Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1598. Entoloma conferendum v. pusillum (Velen.) Noordel. - Basidiomycota
Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

1599. Entoloma cuniculorum Arnolds & Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ławrynowicz i in. 2009,

1600. Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagn.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: E. cuspidatus (Peck) Sacc., E. cuspidifer Kühner & Romagn., Nolanea cuspidifer (Kühner & Romagn.) P.D. Orton, Rhodophyllus cuspidatus (Fr.) J. Favre, Rhodophyllus cuspidifer Kühner & Romagn.
Bujakiewicz 2004,

1601. Entoloma cyanulum (Lasch) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Leptonia cyanula (Lasch) Sacc., Rhodophyllus cyanulus (Lasch) J. E. Lange
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Kozłowska i in. 2015 ,

1602. Entoloma defibulatum Arnolds & Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1603. Entoloma depluens (Batsch) Hesler - Basidiomycota
Ławrynowicz i in. 2009,

1604. Entoloma dichroum (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus dichrous (Pers.) Quél.
Flisińska 2004 (as: Rhodophyllus dichrous), Lisieska 2004 (as: Rhodophyllus dichrous), Ronikier 2012 (as: E. cf. dichroum),

1605. Entoloma dysthaloides Noordel. - Basidiomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2007, Nita i Bujakiewicz 2006, Kujawa 2009 , Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2010, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015,

1606. Entoloma elodes (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
Kozłowska i in. 2015 ,

1607. Entoloma engadinum (E. Horak) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1608. Entoloma euchroum (Pers.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Leptonia euchroa (Pers.: Fr.) Kumm., Rhodophyllus euchrous (Pers.: Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2001, Szczepkowski 2007, Miśkiewicz 2000a, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Nita i Bujakiewicz 2004a, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Łyczek i Domian 2010, Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015 ,

1609. Entoloma eulividum Noordel. - Basidiomycota
Ławrynowicz 2000,

1610. Entoloma excentricum Bres. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus excentricus (Bres.) Kühner & Romagn.
Lisiewska i Strakulska 2002, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Ronikier 2012,

1611. Entoloma favrei Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1612. Entoloma flocculosum (Bres.) Pacioni - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1613. Entoloma formosum (Fr.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus formosus (Fr.) Quél.
Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2006a, Łuszczyński 2008,

1614. Entoloma griseocyaneum (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Leptonia griseocyanea (Fr.) P.D. Orton, Rhodophyllus griseocyaneus (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Lisiewska 2000, Karasiński i in. 2015,

1615. Entoloma griseorubellum (Lasch) Kalamees & Urbonas - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus griseorubellus (Lasch.) Quél.
uwagi: wg Wojewody (2003) Rh. griseorubellus to synonim Entoloma griseorubidum, wg IF E. griseorubidum to osobny gatunek, trzeba zwrócić uwagę na cytowane w checklist źródła lit., którego z gatunków w istocie dotyczą
Lisiewska 2004,

1616. Entoloma griseorubidum Kühner ex Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Eccilia griseorubella Lasch ss. Konrad & Maubl., Rhodophyllus griseorubellus (Lasch) Quél. ss. Konrad & Maubl.
uwagi: wg IF synonimy podane w checklist (2003) dotyczą E. griseorubellum (Lasch) Kalamees & Urbonas
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1617. Entoloma hebes (Romagn.) Trimbach - Basidiomycota
synonimy: E. leptopus Noordel., E. mammosum (Fr.) Hesler ss. M.M. Moser, Nolanea teuipes P.D. Orton, Rhodophyllus hebes Romagn., R. mammosus var. tenuis ss. Kühner & Romagn.
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1618. Entoloma hirtipes (Schum.) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: Nolanea hirtipes (Schumach.) P. Kumm., Rhodophyllus hirtipes (Schumach.) Quél.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2003, Bujakiewicz 2010, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1619. Entoloma hispidulum (M. Lange) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1620. Entoloma huijsmanii Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1621. Entoloma incanum (Fr.) Hesler - Basidiomycota
synonimy: Leptonia incana (Fr.) Gillet, Rhodophyllus chloropolius var. incanus (Fr.) Quél., R. euchlorus (Lasch.) Quél., R. incanus (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Jaworska i in. 2011, Łuszczyński i in. 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Tomaszewska i in. 2012,

1622. Entoloma incarnatofuscescens (Britzelm.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: E. leptonipes (Romagn.) M.M. Moser, Leptonia incarnatofuscescens (Britzelm.) Sacc., L. leptonipes (Romagn.) P.D. Orton, Rhodophyllus leptonipes Romagn.
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Jaworska i in. 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

1623. Entoloma infula (Fr.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Nolanea infula (Fr.) Gillet, Rhodophyllus infulus (Fr.) Quél.
Lisiewska 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1624. Entoloma inusitatum Noordel., Enderle & H. Lammers - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

1625. Entoloma jahnii Wolfel & Winterh. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2007, Nita i Bujakiewicz 2006, Stefaniak 2010, Stefaniak 2010a, Nita i Bujakiewicz 2009, Nita i Stefaniak 2010,

1626. Entoloma jubatum (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
Kałucka 2009a,

1627. Entoloma juncinum (Kühner & Romagn.) Noordel - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus junceus ss. J.E. Lange, R. juncinus Kühner & Romagn.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Nita i Bujakiewicz 2007, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Miśkiewicz 2000a, Lisiewska i Malinger 2001, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Bujakiewicz 2006 , Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Nita i Bujakiewicz 2009, Friedrich 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1628. Entoloma lampropus (Fr.) Hesler - Basidiomycota
synonimy: Leptonia lampropus (Fr.) Quél., Rhodophyllus lampropus (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Lisiewska i Marach 2002, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2011,

1629. Entoloma lanicum (Romagn.) Noordel. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz 2010 (as: Rhodophyllus lanicus), Karasiński i in. 2015,

1630. Entoloma lanuginosipes Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1631. Entoloma lepidissimum (Svrček) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: E. cf. lepidissimum), Krzysztofiak i in. 2010 , Halama i Romański 2010, Ślusarczyk 2012,

1632. Entoloma lepiotosmum (Romagn.) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2011 (as: E. cf. lepiotosme),

1633. Entoloma lividoalbum (Kühner & Romagn.) Kubick. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2005, Halama i Romański 2010 , Halama 2015,

1634. Entoloma lividocyanulum Noordel. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015,

1635. Entoloma longistriatum var. sarcitulum (P.D. Orton) Noordel., - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2008,

1636. Entoloma majale (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: Nolanea majalis (Fr.) Konrad, Rhodophyllus majalis (Fr.) J.E. Lange
Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2008,

1637. Entoloma mammosum (L.) Hesler - Basidiomycota
synonimy: Nolanea mammosa (L.) Quél., Rhodophyllus mammosus (L.) Quél.
Flisińska 2004, Kozłowska i in. 2015 ,

1638. Entoloma minutum (P. Karst.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Nolanea minuta P. Karst., Rhodophyllus minutus (P. Karst.) J. E. Lange
Bujakiewicz 2004, Lisiewska 2004, Ślusarczyk 2004, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006 (as: E. cf. minutum), Łuszczyński 2008,

1639. Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler - Basidiomycota
synonimy: E. ardosiacum ss. Bresadola, Eccilia mougeotii Fr., Leptonia mougeotii (Fr.) P.D. Orton, Rhodophyllus mougeotii (Fr.) J.E. Lange
Flisińska 2004, Lisiewska 2004, Gierczyk i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Stasińska 2011b (as: E. mougeotii var. mougeotii), Karasiński i in. 2015 (as: E. mougeotii var. mougeotii), Chachuła i in. 2015 ,

1640. Entoloma myochroum Noordel. & E. Ludw. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009,

1641. Entoloma myrmecophilum (Romagn.) M.M. Moser - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2012,

1642. Entoloma nefrens (Fr.) Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: E. nefrens (Fr.) Zerova?
synonimy: Leptonia nefrens (Fr.) P. Kumm., Rhodophyllus nefrens (Fr.) Quél.
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000,

1643. Entoloma neglectum (Lasch) Arnolds - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

1644. Entoloma nitens (Vel.) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2005, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010 , Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

1645. Entoloma nitidum Quél. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus nitidus (Quél.) Quél.
Lisiewska i Reszel 2000, Kujawa 2009, Friedrich 2010, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015 (as: Entocybe nitida), Kudławiec i Misiuna 2014,

1646. Entoloma ollare E. Ludw. & T. Rodig - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Mleczko i Ociepa 2007,

1647. Entoloma pallens (Maire) Arnolds - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1648. Entoloma pallescens (P. Karst.) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2009, Ronikier 2012,

1649. Entoloma papillatum (Bres.) Dennis - Basidiomycota
synonimy: Nolanea mammosa subsp. papillata (Bres.) Konrad & Maubl., Nolanea papillata Bres., Rhodophyllus papillatus (Bres.) J.E. Lange
Friedrich 2006, Mleczko 2004, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1650. Entoloma parasiticum (Quél.) Kreisel - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa 2009,

1651. Entoloma pascuum (Pers.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Nolanea pascua (Fr.) P. Kumm., Rhodophyllus pascuus (Pers.) Quél.
Flisińska 2004 (as: Rhodophyllus cucullatus??),

1652. Entoloma percandidum Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus omphaliformis Romagn.
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006 , Nita i Bujakiewicz 2004a, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz 2010, Kozłowska i in. 2015 ,

1653. Entoloma phaeocyathus Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2015a,

1654. Entoloma phlebodermum Noordel. & Hauskn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1655. Entoloma placidum (Fr.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Leptonia placida (Fr.) P. Kumm., Rhodophyllus placidus (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Kozłowska i in. 2015 ,

1656. Entoloma plebeioides (Schulzer) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i in. 2015a,

1657. Entoloma pleopodium (Bull. ex DC.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: E.icterinum (Fr.) M.M. Moser, Rhodophyllus icterinus (Fr.) Quél., R. pleopodius (Bull. ex DC.) Quél.
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2007, Halama i Panek 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2010 (as: Entoloma pleopodium, Rhodophyllus icterinus i Entoloma icterinum), Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015,

1658. Entoloma politum (Pers.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Ecciilia polita (Pers.) P.Kumm., Leptonia pernitrosa P.D. Orton, L. polita (Pers.Fr.) P.D. Orton, Rhodophyllus politus (Pers.) Quél.
Bujakiewicz 2004, Kujawa 2009, Bujakiewicz 2011,

1659. Entoloma porphyrophaeum (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: Leptonia porphyrophaea (Fr.) Largent, Rhodophyllus porphyrophaeus (Fr.) J.E. Lange
Flisińska 2004, Gumińska 2006,

1660. Entoloma prunuloides (Fr.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus prunuloides (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Gierczyk i in. 2009,

1661. Entoloma rhodocylix (Lasch) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus rhodocylix (Lasch) Quél.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Lisiewska 2006, Łuszczyński 2001, Nita i Bujakiewicz 2007, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Staniaszek-Kik i in. 2014 (as: E. rhodocalix),

1662. Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus rhodopolius (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Flisińska 2000a, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004 , Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015 (as: E. rhodopolium var. rhodopolium), Kozłowska i in. 2015 ,

1663. Entoloma rhodopolium for. nidorosum (Fr.) Noordel - Basidiomycota
synonimy: Agaricus nidorosus Fr., Entoloma nidorosum (Fr.) Quél., E. rhodopolium var. nidorosum (Fr.) Krieglsteiner, Rhodophyllus nidorosus (Fr.) Quél.
uwagi: wg IF tożsama z E. rhodopolium
Flisińska 2004 (as: Entoloma nidorosum), Flisińska 2000 (as: Entoloma nidorosum), Bujakiewicz 2004 (as: Entoloma nidorosum), Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Entoloma nidorosum), Flisińska 2000a (as: Entoloma nidorosum), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Entoloma nidorosum), Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Entoloma nidorosum), Lisiewska 2004 (as: Entoloma nidorosum), Ławrynowicz 2001a (as: E. nidorosum), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1664. Entoloma rhombisporum (Kühner & Boursier) E. Horak - Basidiomycota
synonimy: Leptonia rhombispora Kühner & Boursier, Rhodophyllus rhombisporus (Kühner & Boursier) Romagn.
Szkodzik 2005 (as: Rhodophyllus rhombisporus (Kuhn. et Bours.) Romagn., Nita i Bujakiewicz 2005, Halama i Panek 2000,

1665. Entoloma romagnesii Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2005,

1666. Entoloma rusticoides (Gillet) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Eccilia rusticoides Gillet, Rhodophyllus rusticoides (Gillet) J.E. Lange
Lisiewska 2006, Nita i Bujakiewicz 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Ławrynowicz i in. 2009, Nita i Bujakiewicz 2009,

1667. Entoloma saepium (Noulet & Dassier) Richon & Roze - Basidiomycota
Łuszczyński 2008, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015,

1668. Entoloma saundersii (Fr.) Sacc. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Rudawska i Leski 2013,

1669. Entoloma scabrosum (Fr.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Agaricus scabrosus Fr., Leptonia scabrosa (Fr.) Sacc., Rhodophyllus scabrosus (Fr.) Quél.
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2011,

1670. Entoloma sericatum (Britz.) Sacc. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Stasińska i Sotek 2004, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015,

1671. Entoloma sericellum (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Eccilia carnealbus (With.) Quél., E. sericella (Fr.) Singer, Leptonia sericella (Fr.) Barbier, Rhodophyllus carneoalbus (With.) Quél., R. sericellus (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015,

1672. Entoloma sericeum (Bull.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: Nolanea sericea (Bull.) P.D. Orton, Rhodophyllus sericeus (Bull.) Quél.
Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Szkodzik 2005 (as: Entoloma sericeum f. nolaniforme), Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002, Friedrich 2001 , Friedrich i Orzechowska 2002 , Lisiewska 2004, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Ślusarczyk 2009, Bujakiewicz 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015 (as: E. sericeum var. sericeum), Kujawa i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a (as: E. sericeum var. sericeum),

1673. Entoloma serrulatum (Fr.) Hesler - Basidiomycota
Ronikier 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Ronikier 2012,

1674. Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: E. eulividum Noordel., E. lividum (Bull.) Quél. ss. Quél., non Bulliard, Rhodophyllus sinuatus (Bull.) Quél.
Flisińska 2004, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Entoloma lividum), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: E. eulividum), Stasińska 2000 (as: E. eulividum), Flisińska 2002, Ławrynowicz 2000 (as: E. eulividum), Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

1675. Entoloma sodale Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Leptonia brunnea Velen., Rhodophyllus sodalis Kühner & Romagn.
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2011,

1676. Entoloma solstitiale (Fr.) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Leptonia solstitialis (Fr.) Gillet ss. Fr., Nolanea solstitialis (Fr.) P.D. Orton., Rhodophyllus solstitialis (Fr.) Quél.
Bujakiewicz 2004,

1677. Entoloma sordidulum (Kühner & Romagn.) P.D. Orton - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Halama 2015,

1678. Entoloma sp. - Basidiomycota
uwagi: gatunek z opisanymi cechami makro i mikro, nieoznaczony, podobny do E. serrulatum, ale z wyraźnymi, maczugowatymi cystydami
Ronikier 2012,

1679. Entoloma speculum (Fr.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus speculus (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Łuszczyński 2001 , Gumińska i Wojewoda 2004, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1680. Entoloma sphagneti Naveau - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus sphagneti (Naveau) Kühner & Romagn.
Flisińska 2004, Flisińska 2002,

1681. Entoloma sphagnorum (Romagn. & J. Favre) Bon & Courtec. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1682. Entoloma strigosissimum (Rea) Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Nolanea strigosissima Rea, Pouzarella strigosissima (Rea) Mazzer
Bujakiewicz 2004, Friedrich i Łyczek 2006, Bujakiewicz 2010 (as: Rhodophyllus strigosissimus), Łyczek i Domian 2010,

1683. Entoloma subpusillum (Pilát) Romagn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2005,

1684. Entoloma subradiatum (Kühner & Romagn.) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus subradiatus Kühner & Romagn.
Lisiewska i Malinger 2001, Karasiński i in. 2015,

1685. Entoloma tenellum (J. Favre) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2010,

1686. Entoloma tibiicystidiatum Arnolds & Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2011,

1687. Entoloma tjallingiorum Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014,

1688. Entoloma turbidum (Fr.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: Entoloma cordae (P. Karst.) P. Karst., E. costatum var. cordae P. Karst., Rhodophyllus cordae (P. Karst.) J.E. Lange, R. turbidus (Fr.) Quél.
Bujakiewicz 2004, Ślusarczyk 2004, Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015,

1689. Entoloma turci (Bres.) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: Leptonia turci Bres., Rhodophyllus turci (Bres.) Kühner & Romagn.
Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1690. Entoloma undatum (Gillet) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: E. sericeonitidum (P.D. Orton) Noordel., Agaricus undatus Fr., Clitopilus undatus Fr. ex Gillet, Eccilia sericeonitida P.D. Orton, Rhodophyllus undatus (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Entoloma sericeonitidum), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009 , Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015,

1691. Entoloma venosum Gillet - Basidiomycota
synonimy: Rhodophyllus venosus (Gillet) Kühner & Romagn.
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000,

1692. Entoloma vernum S. Lundell - Basidiomycota
synonimy: Nolanea cucullata (J. Favre) P.D. Orton, N. verna (S. Lundell) Kotl. & Pouzar, Rhodophyllus vernus (S. Lundell) Romagn.
Flisińska 2004, Gumińska 2006, Kujawa 2009, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

1693. Entoloma versatile (Fr.) M. M. Moser - Basidiomycota
synonimy: Nolanea versatilis (Fr.) Gillet
Nita i Bujakiewicz 2005, Kryza i Puciata 2009,

1694. Entoloma whiteae (Murr.) Heim & Romagn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2000c,

1695. Entoloma winterhoffii Wölfel & Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2009, Ronikier 2012,

1696. Entoloma xanthochroum (P.D. Orton) Noordel. - Basidiomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1697. Eocronartium muscicola (Pers.) Fitzp. - Basidiomycota
Wojewoda 2000e, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015, Szczepkowski i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1698. Epithele typhae (Pers.) Pat. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 ,

1699. Erythricium hypnophilum (P. Karst.) J.Erikss. & Hjortstam - Basidiomycota
synonimy: Corticium laetum P. Karst.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), podany przez Flisińską (2004) synonim odpowiada E. laetum
Flisińska 2004,

1700. Erythricium laetum (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam - Basidiomycota
uwagi: podany przez Flisińską synonim (Radulum laetum) jest wg. IF synonimem Peniophora laeta.
Flisińska 2004, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005,

1701. Exidia badioumbrina (Bres.) Killerm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: E. badioumbrina (Bres.) Neuhoff
Flisińska 2004,

1702. Exidia cartilaginea S. Lundell & Neuhoff - Basidiomycota
Romański 2009, Ambroziewicz 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Chachuła i in. 2015 ,

1703. Exidia glandulosa (Bull.)Fr. - Basidiomycota
synonimy: E. truncata Fr. ss. auct.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002 (as: Exidia truncata), Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2000a, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Lisiewska 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: E. truncata), Bujakiewicz 2001 (as: E. truncata), Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000 (as: E. truncata), Lisiewska 2000 (as: Exidia truncata), Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007 (as: E. truncata), Łuszczyński 2008 (as: E. truncata), Romański 2009 (as: E. truncata), Ławrynowicz 2000, Wojewoda 2008 (as: E. truncata), Wilga 2000b, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008 (as: E. truncata), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a (as: E. truncata), Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Szczepkowski i in. 2009 (as: E. truncata), Adamczyk i Kucharski 2005, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010 (as: E. truncata), Halama i Romański (as: E. truncata), Kołodziejczak 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: E. truncata), Zieliński i in. 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a (as: E. truncata), Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012 (as: E. truncata), Friedrich 2013 (as: E. truncata), Kujawa i Gierczyk 2013 (as: E. truncata), Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 (as: E. truncata), Kujawa i in. 2015 (as: E. truncata), Halama 2015 (as: E. truncata), Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015,

1704. Exidia nucleata (Schwein.) Burt - Basidiomycota
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010 ,

1705. Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Ronikier 2002a, Halama i Panek 2000, Kujawa i Gierczyk 2011a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008,

1706. Exidia plana (Wigg.) Donk - Basidiomycota
Ławrynowicz i in. 2002, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Ronikier 2002a, Stasińska i Sotek 2003, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b (as: E. glandulosa), Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000 (as: E. glandulosa), Lisiewska 2000 (as: E. glandulosa), Łuszczyński 2000c, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Flisińska 2002 (as: E. glandulosa), Łuszczyński 2008, Romański 2009, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Szczepkowski i in. 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Friedrich 2013, Stasińska i in. 2004, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kudławiec i Misiuna 2014,

1707. Exidia recisa (Ditmar) Fr. - Basidiomycota
synonimy: E. gelatinosa (Bull.) Duby
uwagi: wg IF E. gelatinosa to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2007, Romański 2009, Wojewoda 2008, Ławrynowicz i in. 2009 (as: Entoloma recisa), Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Wilga 2011a, Kudławiec 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2014,

1708. Exidia repanda Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009,

1709. Exidia saccharina (Alb. & Schw.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2000a, Wojewoda i in. 2004, Friedrich 2001, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Romański 2009, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a,

1710. Exidia thuretiana (Lev.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: E. albida ss. Neuhoff
Flisińska 2004, Trzeciak 2000, Friedrich 2002, Wojewoda 2008, Friedrich 2010, Kozłowska i in. 2015 ,

1711. Exidia villosa Neuhoff - Basidiomycota
Łuszczyński 2000a, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2009, Friedrich 2010,

1712. Exidiopsis calcea (Pers.) Wells - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Sebacina calcea (Pers.) Bres.
synonimy: Sebacina calcea (Pers.) Bres.
Flisińska 2004, Ronikier 2002a,

1713. Exidiopsis effusa (Bref.) F.H. Moller - Basidiomycota
Ronikier 2002a, Wojewoda 2008,

1714. Exidiopsis grisea (Pers.) Bourdot & Maire - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Sebacina grisea (Pers.) Bres.
synonimy: Sebacina grisea (Pers.) Bres.
Flisińska 2004, Łuszczyński 2000a, Ronikier 2002a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kozłowska i in. 2015 (as: Sebacina grisea),

1715. Exobasidium karstenii Sacc. & Trotter - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ruszkiewicz-Michalska i Stasińska 2014, Ruszkiewicz-Michalska i Stasińska 2014a,

1716. Exobasidium pachysporum Nannf. - Basidiomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

1717. Exobasidium rostrupii Nannf. - Basidiomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ruszkiewicz-Michalska i Stasińska 2014, Ruszkiewicz-Michalska i Stasińska 2014a,

1718. Exobasidium sundstroemii Nannf. - Basidiomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ruszkiewicz-Michalska i Stasińska 2014, Ruszkiewicz-Michalska i Stasińska 2014a,

1719. Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin - Basidiomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Bujakiewicz 2004, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010 , Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Karasiński i in. 2015, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

1720. Faerberia carbonaria (Alb. & Schwein.) Pouzar - Basidiomycota
synonimy: Geopetalum carbonarium (Alb. & Schwein.) Pat.
Friedrich 2001, Sumorok 2001, Kujawa i Gierczyk 2007, Wojewoda 2008, Wilga 2008a, Kujawa 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013,

1721. Fayodia gracilipes (Britzelm.) Bresinsky & Stangl - Basidiomycota
synonimy: F. bisphaerigera (J.E. Lange) Kühner, Omphalia bisphaerigera J.E. Lange
uwagi: wg IF synonimy cytowane w checklist (2003) dotyczą odrębnego gatunku - F. bisphaerigera
Bujakiewicz 2004,

1722. Fayodia leucophylla (Gillet) M. Lange & Siverts. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Gamundia leucophylla (Fr.) H.E. Bigelow
Bujakiewicz 2004,

1723. Fayodia maura (Fr.) Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Gamundia leucophylla (Fr.) H.E. Bigelow
synonimy: F. invita (P. Karst.) Singer, Myxomphalia maura (Fr.) Hora, Omphalia maura (Fr.) Gillet
uwagi: wg IF F. invita to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: Myxomphalia maura), Friedrich 2006, Friedrich 2001 (as: Myxomphalia maura), Sumorok 2001 (as: Myxomphalia maura), Friedrich 2002 (as: Myxomphalia maura), Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa 2008, Kujawa 2009 (as: Myxomphalia maura), Kujawa 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015 (as: Myxomphalia maura) ,

1724. Fayodia pseudoclusilis (Joss. Et Konr.) Sing. - Basidiomycota
synonimy: Agaricus clusilis Fr.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), prawdopodobnie błędnie przypisana synonimowi, pod którym kryje się inny gatunek
Flisińska 2004,

1725. Fibulomyces mutabilis (Bres.) Julich - Basidiomycota
synonimy: Leptosporomyces mutabilis (Bres.) Krieglst.
Flisińska 2004, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008,

1726. Fistulina hepatica (Schaeff.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: F. hepatica (Schaeff.) With.
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2003, Szczepkowski i in. 2008, Chalimoniuk 2003, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004 , Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Kubiak 2002, Lisiewska 2000, Fiedorowicz i in. 2000, Komorowska 2000, Stasińska 2000, Lisiewska i Król 2007, Szczepkowski i Piętka 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Szczepkowski 2008a, Żółkoś 2006, Kubiak 2007, Narkiewicz 2005, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wójtowski i in. 2006, Ławrynowicz 2000, Wojewoda 2008, Friedrich 2006a, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2005a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Szczepkowski 2006, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kołodziejczak 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Chojnacki i in. 2010, Piętka i Borowski 2011, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Fiedorowicz 2009a, Szczepkowski i in. 2011, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Borzyszkowska 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013, Lisiewska 2011, Piętka 2013, Gierczyk i in. 2014 , Piętka 2014, Piętka 2014a, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a,

1727. Flagelloscypha kavinae (Pilát) W.B. Cooke - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1728. Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk - Basidiomycota
synonimy: F. citrispora (Pilát) D.A. Reid
Piątek i Cabała 2004, Halama i Romański 2010 , Karasiński i in. 2015,

1729. Flammula pinicola (Jacobsson) Noordel. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014,

1730. Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle - Basidiomycota
synonimy: Phaeomarasmius carpophilus (Fr.) Singer
Lisiewska 2006 (as: Phaeomarasmius carpophilus), Bujakiewicz 2004 (as: Phaeomarasmius carpophilus), Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a (as: Phaeomarasmius carpophilus), Łuszczyński 2004, Miśkiewicz 2000a, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013a,

1731. Flammulaster ferrugineus (Maire) Watling - Basidiomycota
synonimy: Phaeomarasmius ferrugineus (Maire) M.M. Moser
Bujakiewicz 2001, Bujakiewicz 2004 (as: Phaeomarasmius ferrugineus), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz 2011 (as: Flammulaster cf. ferrugineus),

1732. Flammulaster granulosus (J.E. Lange) Watling - Basidiomycota
Kałucka 2009a, Bujakiewicz 2010 , Wilga i Wantoch-Rekowski 2011,

1733. Flammulaster limulatus (Weinm.) Watling - Basidiomycota
synonimy: Flammula limulata (Weinm.) P. Karst., Phaeomarasmius limulatus (Weinm.) Singer
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010,

1734. Flammulaster muricatus (Fr.) Watling - Basidiomycota
synonimy: Phaeomarasmius muricatus (Fr.) Romagn.
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, , Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kudławiec 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 , Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

1735. Flammulaster rhombosporus (G.F. Atk.) Watling - Basidiomycota
Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015,

1736. Flammulaster siparius (Fr.) Watling - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1737. Flammulaster subincarnatus (Joss. & Kühner) Watling - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Flammulaster carpophilus var. subincarnatus (Joss. & Kühner) Vellinga
Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015,

1738. Flammulina fennae Bas - Basidiomycota
Zieliński i in. 2007, Komorowska 2000, Ripková i in. 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

1739. Flammulina elastica (Sacc.) Redhead & R.H. Petersen - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Chachuła i in. 2015,

1740. Flammulina ononidis Arnolds - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński i in. 2014,

1741. Flammulina velutipes (Curtis) Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006 , Lisiewska i Strakulska 2002 , Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002 , Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Kamiński 2008, Romański 2009, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010 , Kamiński 2007a, Kozik 2001, Szczepkowski i Sierota 2010, Friedrich 2010, Miłkowski i Łakomy 2007, Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a , Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Wilga 2009c, Wilga 2011a, Kudławiec 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016 ,

1742. Floccularia rickenii (Bohus) Waser ex Bon - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 ,

1743. Floccularia straminea (P. Kumm.) Pouzar - Basidiomycota
wg Index Fungorum: F. luteovirens f. luteovirens (Alb. & Schwein.) Pouzar
synonimy: Armillaria luteovirens (Alb. & Schwein.) Gillet ss. auct. plur., Lepiota hedrychii Velen.
uwagi: wg IF Lepiota hedrychii to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: Armillaria luteovirens), Wojewoda i Karasiński 2010,

1744. Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Flisińska 2000a , Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Stasińska 2003, Stasińska i Sotek 2003, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Bujakiewicz 2006, Ratuszniak i Zduńczyk 2006, Ratuszniak 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wrzosek 2009, Chachuła 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2005c, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, , Wilga 2008b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Szczepkowski i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Szczepkowski i Chachuła 2010, Halama i Romański 2010, Zduńczyk 2010, Zduńczyk 2010a, Ratuszniak i Zduńczyk 2009a, Szczepkowski i Sierota 2010, Friedrich 2010, Nowińska i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ratuszniak 2007a, Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Lik 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Wilga 2009c, Niemelä 2013, Kudławiec 2013, Stasińska i in. 2004, Borowski 2001, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005, Ślusarczyk 2005, Szczepkowski i in. 2011a, Rutkowski i in. 2014, Staniaszek-Kik i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a , Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016,

1745. Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar
synonimy: Agaricum officinale (Vill.) Donk, Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar
Piętka i Szczepkowski 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2000b, Łuszczyński 2004b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Chlebicki i Łuszczyński 2002, , Łuszczyński 2001a, Łuszczyńska i Łuszczyński 2006, Łuszczyński 2004c, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2010, Chlebicki 2001, Łuszczyńska i Łuszczyński 2009, Piętka i Szczepkowski 2011, Wojewoda 2010 (as: Laricifomes officinalis),

1746. Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Wilga 2004c, Ratuszniak 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Wilga 2008b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga 2010, Szczepkowski i Chachuła 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Ratuszniak i Zduńczyk 2009a, Szczepkowski i Sierota 2010, Piętka i Szczepkowski 2011, Friedrich 2010, Nowińska i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ratuszniak 2007a, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2003, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Niemelä 2013, Kudławiec 2013, Stasińska i in. 2004, Borowski 2001, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Szczepkowski i in. 2011a, Grzesiak i Wolski 2014, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a , Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016,

1747. Fomitopsis pinicola f. resupinata (Bourdot & Galzin) Bondartsev - Basidiomycota
uwagi: brak tej odmiany w checklist Wojewoda (2003), wymieniana w IF
Łuszczyński 2008,

1748. Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2003, Szczepkowski i in. 2008, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Chachuła 2009, Gumińska 2006, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Chachuła 2010, Chachuła 2012, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Piętka 2013, Gierczyk i in. 2014 , Piętka 2014, Piętka 2014a, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1749. Galerina allospora A.H. Sm. & Singer - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015,

1750. Galerina ampullaceocystis P.D. Orton - Basidiomycota
Wojewoda i in. 2004, Krzysztofiak i in. 2010 , Halama i Romański 2010, Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015,

1751. Galerina atkinsoniana A.H. Sm. - Basidiomycota
synonimy: G. cerina ss. Bres.
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ronikier 2009, Kałucka 2009a, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015 (as: G. atkinsoniana i G. cerina), Kujawa i in. 2016,

1752. Galerina autumnalis (Peck) A.H. Smier & Singer - Basidiomycota
uwagi: wg IF to synonim G. marginata
Wilga i Wantoch-Rekowski 2011,

1753. Galerina badipes (Fr.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: G. cedretorum (Maire) Singer var. bispora A.H. Sm. & Singer
Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Narkiewicz i in. 2013,

1754. Galerina calyptrata P.D. Orton - Basidiomycota
Stasińska i Sotek 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Wojewoda i in. 2004, Ślusarczyk 2004, Ślusarczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2003, Ronikier 2012, Stasińska i in. 2004, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1755. Galerina camerina (Fr.) Kuhn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Szkodzik 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015,

1756. Galerina cephalotricha Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2009, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015,

1757. Galerina cinctula P.D. Orton - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Stasińska 2011b,

1758. Galerina clavata (Velen.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: Galera heterocystis (Atk.) A.H. Sm. & Singer ss. auct., Galerula hypnorum var. macrospora Maire
Flisińska 2004 (as: Galerina heterocystis), Bujakiewicz 2004 (as: Galerina heterocystis), Wojewoda 2002, Kujawa i Kujawa 2008, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002 (as: Galerina heterocystis), Łuszczyński 2008, Kujawa 2009 , Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

1759. Galerina clavus Romagn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1760. Galerina fallax A.H. Sm. & Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1761. Galerina fennica A.H. Sm. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1762. Galerina gibbosa J. Favre - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2002, Kozłowska i in. 2015 ,

1763. Galerina heimansii Reijnders - Basidiomycota
Szkodzik 2005,

1764. Galerina hybrida Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010 , Kujawa i Gierczyk 2013, Halama 2015,

1765. Galerina hypnorum (Schrank) Kühner - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Stasińska 2008a, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Ślusarczyk 2012, Narkiewicz i in. 2013, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1766. Galerina jaapii A.H. Sm. & Singer - Basidiomycota
synonimy: G. mycenoides (Fr.) Kühner
Lisiewska 2006 (as: Galerina mycenoides), Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015,

1767. Galerina josserandii Kühner - Basidiomycota
wg Index Fungorum: G. pseudocamerina Singer
synonimy: G. camerina (Fr.) Kühner ss. auct., G. pseudocamerina Singer
Bujakiewicz 2004 (as: Galerina pseudocamerina), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1768. Galerina laevis (Pers.) Singer - Basidiomycota
synonimy: G. graminea (Velen.) Kühner
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ślusarczyk 2009, Halama i Romański 2010 (as: Galerina graminea), Kujawa i Gierczyk 2011a,

1769. Galerina marginata (Batsch) Kühner - Basidiomycota
synonimy: Agaricus marginatus Batsch, Pholiota marginata (Batsch) Quél.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Mleczko 2004, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ronikier 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010 , Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Staniaszek-Kik i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a ,

1770. Galerina mniophila (Lasch) Kühner - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 , Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kryza i Puciata 2009, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

1771. Galerina muricellospora (G.F. Atk.) Kühner - Basidiomycota
wg Index Fungorum: G. vittiformis
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), wg IF to synonim G. vittiformis, a według Horaka odrębny gatunek
Ślusarczyk 2007,

1772. Galerina mycenoides (Fr.) Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Friedrich 2002,

1773. Galerina nana (Petri) Kühner - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1774. Galerina norvegica A.H. Sm. - Basidiomycota
Wojewoda i in. 2004,

1775. Galerina pallida (Pilát) E. Horak & M.M. Moser - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz i Stefaniak 2009 (as: G. cf. pallida),

1776. Galerina paludosa (Fr.) Kühner - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 1999, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Stasińska i Sotek 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Stasińska 2008a, Stasińska i Sotek 2003, Kujawa 2005, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Stasińska 2007a, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Grzesiak 2010, Grzesiak 2010a, Kołodziejczak 2010, Stasińska i Sotek 2009, Sotek i Stasińska 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Stasińska 2011b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

1777. Galerina permixta (P.D. Orton) Pegler - Basidiomycota
synonimy: Garenia lacustris A.H.Sm.
Karasiński i in. 2015 (as: G. lacustris),

1778. Galerina praticola - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Stasińska i in. 2004,

1779. Galerina pruinatipes Smith - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Szkodzik 2005, Ronikier 2009, Ronikier 2012,

1780. Galerina pseudobadipes Joss. ex A.H. Sm. & Singer - Basidiomycota
uwagi: wg IF to synonim G. camerina
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1781. Galerina pseudomycenopsis Pilát - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Szkodzik 2005, Karasiński i in. 2015,

1782. Galerina pseudotundrae Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1783. Galerina pumila (Pers.) Singer - Basidiomycota
synonimy: G. mycenopsis (Fr.) Kühner ss. Kühner
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006 , , Lisiewska 2004, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Friedrich 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Ślusarczyk 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1784. Galerina sahleri (Quél.) Kühner - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009,

1785. Galerina sideroides (Fr.) Kühner - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Friedrich 2002, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015,

1786. Galerina sphagnorum (Pers.) Kühner - Basidiomycota
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Stasińska i Sotek 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Stasińska 2008a, Stasińska i Sotek 2003, Łuszczyński 2000c, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Stasińska 2011b, Narkiewicz i in. 2013, Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1787. Galerina stordalii A.H. Sm. - Basidiomycota
Ronikier 2012,

1788. Galerina stylifera (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer - Basidiomycota
Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008,

1789. Galerina subbadipes Huijsman - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1790. Galerina subclavata Kühner - Basidiomycota
Flisińska 2004, Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015,

1791. Galerina tibiicystis (G. F. Atk.) Kühner - Basidiomycota
Flisińska 2004, Stasińska i Sotek 2004, Bujakiewicz 2004, Wojewoda i in. 2004, Stasińska i Sotek 2003, Kujawa 2005, Ślusarczyk 2004, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2015a,

1792. Galerina triscopa (Fr.) Kühner - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2013a, Staniaszek-Kik i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1793. Galerina unicialis (Britzelm.) Kühner - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Springer 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a,

1794. Galerina unicolor (Vahl: Fr.) Singer - Basidiomycota
uwagi: wg IF to synonim G. marginata
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005 , Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewiczc 2001, Lisiewska i Marach 2002 (as: Pholiota unicolor), Lisiewska 2004, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Kryza i Puciata 2009,

1795. Galerina vittiformis (Fr.) Singer - Basidiomycota
synonimy: G. rubiginosa (Pers.) Kühner ss. Kühner 1935, Galera muricellospora G.F. Atk.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006 (as: Galerina rubiginosa i G. vittaeformis), Friedrich 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Ślusarczyk 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b (as: G. vittiformis var. vittiformis), Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a (as: G. vittiformis var. vittiformis), Kujawa i in. 2016,

1796. Galerina vittiformis var. pachyspora A.H. Sm. & Singer ( - Basidiomycota
uwagi: brak tej odmiany w checklist Wojewoda (2003), wymieniana w IF
Ronikier 2009,

1797. Gamundia striatula (Kühner) Raithelh. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) - być może uznana za synonim Fayodia leucophylla
Kujwawa 2009, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015,

1798. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - Basidiomycota
synonimy: G. lipsiense (Batsch) G.F. Atk.
Flisińska 2004 (as: Ganoderma lipsiense), Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000 (as: Ganoderma lipsiense), Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001 (as: Ganoderma lipsiense), Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Marach 2002 , Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a (as: Ganoderma lipsiense), Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b (as: G. lipsiense), Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c (as: G. lipsiense), Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Ratuszniak i Zduńczyk 2006, Sokół 2000, Flisińska 2000b (as: Ganoderma lipsiense), Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga 2008b, Wilga 2001a (as: G. lipsiense), Wilga 2000b (as: G. lipsiense), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Szczepkowski i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Zduńczyk 2010, Zduńczyk 2010a, Ratuszniak i Zduńczyk 2009a, Szczepkowski i Sierota 2010, Friedrich 2010, Nowińska i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ratuszniak 2007a, Wilga 2005e (as: G. lipsiense), Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012 (as: G. lipsiense), Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Wilga 2009c, Niemelä 2013, Kudławiec 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005, Szczepkowski i in. 2011a, Rutkowski i in. 2014, Staniaszek-Kik i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: G. lipsiense), Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 (as: Ganoderma lipsiense) , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a , Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a (as: G. lipsiense), Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016,

1799. Ganoderma australe (Fr.) Pat. - Basidiomycota
synonimy: G. adspersum (S. Schulzer) Donk, G. applanatum (Pers.) Pat. for. australe (Fr.) Pilát, G. europaeum Stey.
uwagi: wg IF G. adspersum i jej synonim G. europaeum to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: Ganoderma adspersum), Wojewoda 2002, Szczepkowski 2007 (as: G. adspersum), Kujawa 2005, Markowska 2004 (as: G. adspersum), Sokół 2000 (as: G. adspersum), Wojewoda i Karasiński 2010 (as: G. adspersum), Niemelä 2013 (as: G. adspersum), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: G. adspersum0,

1800. Ganoderma carnosum Pat. - Basidiomycota
synonimy: G. atkinsonii H. Jahn, Kotl. & Pouzar
Flisińska 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Sokół 2000, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2010, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2013, Rutkowski i in. 2014, Dorda i Fiedor 2013, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

1801. Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Flisińska 2000, Łuszczyński 2000a, Lisiewska i Marach 2002, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Friedrich 2002 , Łuszczyński 2002 , Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Szczepkowski 2008b, Markowska 2004, Narkiewicz 2005, Fiedorowicz 2007, Sokół 2000, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Ratuszniak i Zduńczyk 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Friedrich 2006a, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2005a, Adamczyk 2003a, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010 , Zduńczyk 2010, Zduńczyk 2010a, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Kołtowska 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Szczepkowski i in. 2011, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Fiedorowicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

1802. Ganoderma pfeifferii Bres. - Basidiomycota
synonimy: G. cupreolaccatum (Kalchbr.) Igmandy
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Szczepkowski i Piętka 2003, Szczepkowski 2007, Markowska 2004, Sokół 2000, Wojewoda i Karasiński 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Chachuła i in. 2015 ,

1803. Ganoderma resinaceum Boud. - Basidiomycota
Halama i Panek 2000, Piątek 2000, Markowska 2004, Sokół 2000, Kujawa i Gierczyk 2010, Wojewoda i Karasiński 2010,

1804. Gastrosporium simplex Mattir. - Basidiomycota
Stasińska 2005, Łuszczyńska i Łuszczyńki 2004, Stasińska 2003, Stasińska 2002, Łuszczyńska i Łuszczyńki 2007, Stasińska 2008b, Wojewoda i Karasiński 2010, Tomaszewska i in. 2012,

1805. Gautieria morchelliformis Vittad. - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2010,

1806. Geastrum berkeleyi Massee - Basidiomycota
Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Jaworska i in. 2011, Jaworska 2011, Kujawa i in. 2012a, Jaworska 2011a,

1807. Geastrum campestre Morgan - Basidiomycota
Fiedorowicz 2011, Kujawa i in. 2012a, Łuszczyński i Tomaszewska 2014, Szczepkowski 2016 , Szczepkowski 2016 ,

1808. Geastrum corollinum (Batsch) Hollós - Basidiomycota
synonimy: G. mammosum Chevall., G. recolligens (With.) Desv.
Flisińska 2004, Narkiewicz 1999a, Narkiewicz 2005, Flisińska 2000b, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kujawa i in. 2012a,

1809. Geastrum coronatum Pers. - Basidiomycota
synonimy: G. atratum Smarda, G. limbatum Fr., G. multifidum Pers.
uwagi: wg IF synonimy to osobne gatunki
Flisińska 2004, Narkiewicz 1999a, Szczepkowski 2007, Wojewoda 2000b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Kamiński 2007, Pawłowski i Adamska 2008, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2005a, Friedrich 2011, Kujawa i in. 2012a, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Stokłosa i in. 2014, Stokłosa i in. 2014a, Jaworska 2011a, Kozłowska i in. 2015 ,

1810. Geastrum elegans Vittad. - Basidiomycota
synonimy: G. badium Pers. ss. auct., G. umbilicatum Fr. ss. auct.
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Jaworska i Łuszczyński 2009, , Kujawa i in. 2012a, Jaworska 2011a, Kozłowska i in. 2015 ,

1811. Geastrum fimbriatum Fr. - Basidiomycota
synonimy: G. rufescens Pers. ss. Eckblad, Kits van Wav., Palmer et al., non Pers., G. sessile (Sowerby) Pouzar
Flisińska 2004, Narkiewicz 1999a, Friedrich 2006, Zieliński i in. 2007, Wojewoda i in. 2004, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000, Friedrich i Orzechowska 2002 , Szczepkowski i in. 2008, Nowak i Spałek 2001, Lisiewska 2004 , Wilga 2004a, Wilga 2002b, Chachuła i Kujawa 2008, Wojewoda 2000b, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Komorowska 2000, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Narkiewicz 2005, Celka 2001, Fiedorowicz 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Fiedorowicz i in. 2009, Wojewoda 2008, Friedrich 2006a, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2005a, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Krotoski 2009, Bujakiewicz 2010 (as: G. sessile), Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Friedrich 2011, Fiedorowicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012a, Kujawa i in. 2012b, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i in. 2012c, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005, Szczepkowski i in. 2011a, Jaworska 2011a, Rutkowski i in. 2014, Dorda i Fiedor 2013, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

1812. Geastrum floriforme Vittad. - Basidiomycota
Friedrich 2011, Kujawa i in. 2012a, Kujawa i Gierczyk 2012, Stokłosa i in. 2014, Stokłosa i in. 2014a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 ,

1813. Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. - Basidiomycota
synonimy: G. fenestratum (Batsch) C. G. Lloyd
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Lisiewska 2004, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Kołtowska 2010, Kujawa i in. 2012a,

1814. Geastrum hungaricum Hollós - Basidiomycota
Łuszczyńska i Łuszczyńki 2007, Stasińska 2008b, Kujawa i in. 2012a,

1815. Geastrum lageniforme Vittad. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Piętka i Kujawa 2012, Kujawa i in. 2012a,

1816. Geastrum minimum Schwein. - Basidiomycota
Łuszczyńska i Łuszczyńki 2004, , Mleczko 2004, Wojewoda 2000b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Stasińska 2008b, Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Friedrich 2006a, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Łuszczyński i Tomaszewska 2014, Jaworska 2011a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Tomaszewska i in. 2012,

1817. Geastrum pectinatum Pers. - Basidiomycota
synonimy: G. plicatum Berk., G. calyculatum Fuckel
uwagi: wg IF G. calyculatus to osobny gatunek
Flisińska 2004, Narkiewicz 1999a, Wojewoda 2000b, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Jaworska 2011a, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

1818. Geastrum quadrifidum Pers. - Basidiomycota
synonimy: G. coronatum (Schaeff.) J. Schrot., G. minus (Pers.) Cunn.
uwagi: w IF to odrębne gatunki
Flisińska 2004, Narkiewicz 1999a, Łuszczyński 2004, Wojewoda i in. 2004, Nowak i Spałek 2001, Wojewoda 2000b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Szczepkowski 2008b, Markowska 2004, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Kujawa 2009a, Adamczyk 2005a, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Szczepkowski i in. 2011, Friedrich 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005, Szczepkowski i in. 2011a, Jaworska 2011a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1819. Geastrum rufescens Pers. - Basidiomycota
synonimy: G.schaefferi Vittad., G. vulgatum Vittad.
Flisińska 2004, Narkiewicz 1999a, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Łuszczyński 2004, Stasińska 2007, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wojewoda 2000b, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Celka 2001, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Gumińska 2006 (as: G. vulgatum), Friedrich 2006a, Friedrich i Łyczek 2006, Wilga 2000b, Wilga 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2005a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003a , Kujawa i Gierczyk 2010, Krotoski 2009, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i in. 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a, Friedrich 2011, Fiedorowicz 2011, Borzyszkowska 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012a, Kujawa i in. 2012b, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i in. 2012c, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005, Jaworska 2011a, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

1820. Geastrum saccatum Fr. - Basidiomycota
Kujawa i in. 2012a,

1821. Geastrum schmidelii Vittad. - Basidiomycota
synonimy: G. nanum Pers.
Stasińska 2003, Wojewoda 2000b, Stasińska 2008b, Ślusarczyk 2009, Kujawa i in. 2012a, Kujawa i Gierczyk 2012, Łuszczyński i Tomaszewska 2014, Jaworska 2011a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a , Tomaszewska i in. 2012,

1822. Geastrum smardae Staněk - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i in. 2012a,

1823. Geastrum striatum DC. - Basidiomycota
synonimy: G. bryantii Berk., G. orientale Haszl.
uwagi: wg IF G. orientalis to odrębny gatunek
Wojewoda 2002, Celka 2002 , Kujawa 2003, Wojewoda 2000b, Kujawa 2005, Markowska 2004, Pawłowski i Adamska 2008, , Narkiewicz 2005, Kujawa 2001, Kujawa 2008, Friedrich 2007, Kujawa 2009, Ślusarczyk 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Friedrich 2011, Fiedorowicz 2011, Figarski i Słupek 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012a, Kujawa i Gierczyk 2012, Golis 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Stokłosa i in. 2014, Stokłosa i in. 2014a, Ślusarczyk 2005, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a , Szczepkowski 2016 ,

1824. Geastrum triplex Jungh. - Basidiomycota
synonimy: G. indicum (Klotsch) S. Rauschert ss. Rauschert, Dorfelt
uwagi: wg IF G. indicum to Cycloderma indicum
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Szczepkowski i in. 2008, Nowak i Spałek 2001, Lisiewska 2004, Wojewoda 2000b, Kujawa 2005, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Narkiewicz 2005, Fiedorowicz 2007, Łuszczyński 2008, Chachuła 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Friedrich i Łyczek 2006, Wilga 2008b, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Krotoski 2009, Chachuła 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kubiak i Kubiak 2003, Wilga 2011, Nowak i Spałek 2000, Łyczek i Domian 2010, Friedrich 2011, Fiedorowicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i in. 2012c, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Bregin 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Świerkosz i Reczyńska 2013, Jaworska 2011a, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

1825. Gerronema marchantiae Singer & Clem. - Basidiomycota
synonimy: G. daamsii Merxm. & Clem.
Kujawa i Gierczyk 2007,

1826. Gloeocystidiellum clavuligerum (Höhn. & Litsch.) Nakasone - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

1827. Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk (1956), - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1828. Gloeocystidiellum furfuraceum (Bres.) Donk - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam
synonimy: Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam
uwagi: Synonim podany przez Flisińską (Hypochnus furfuraceus Bres.) wskazuje na Gloeocystidiellum furfuraceum
Flisińska 2004 (as: Resinicium furfuraceum), Karasiński i in. 2015 (as: Resinicium furfuraceum),

1829. Gloeocystidiellum karstenii (Bourdot & Galzin) Donk - Basidiomycota
synonimy: Conferticium ravum (Burt) Ginns & G.W. Freeman
Karasiński i in. 2015 (as: Conferticium ravum),

1830. Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bres.) Boidin - Basidiomycota
synonimy: Megalocystidium leucoxanthum (Bres.) Julich, Vesiculomyces leucoxanthus (Bres.) Boidin & Lanq.
Flisińska 2004 (as: Megalocystidium leucoxanthum), Karasiński i in. 2015 (as: Megalocystidium leucoxanthum),

1831. Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin - Basidiomycota
synonimy: Megalocystidium luridum (Bres.) Julich, Vesiculomyces luridus (Bres.) Boidin & Lanq.
Flisińska 2004 (as: Megalocystidium luridum), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009,

1832. Gloeocystidiellum ochraceum (Fr.) Donk - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb.
synonimy: Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb.
Flisińska 2004, Gumińska i Wojewoda 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009 (as: Conferticium ochraceum), Gierczyk i in. 2014 (as: Conferticium ochraceum),

1833. Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015,

1834. Gloeocystidiellum sibiricum Parmasto - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński 2014,

1835. Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2002 , Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1836. Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. f. resupinatum Pilát - Basidiomycota
uwagi: forma niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1837. Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki - Basidiomycota
synonimy: Osmoporus odoratus (Wulfen) Singer
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2005c, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Ratuszniak 2007a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Rutkowski i in. 2014, Gierczyk i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2015a,

1838. Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Wojewoda 2002 , Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Mleczko 2004, Halama i Panek 2000, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Fiedorowicz 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Narkiewicz i in. 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1839. Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill - Basidiomycota
synonimy: Phaeocoriolellus trabeus (Pers.) Kotl. & Pouzar
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Bujakiewicz 2004 (as: Phaeocoriolellus trabeus), Wojewoda 2008, Karasiński i in. 2015, Bartnik i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1840. Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Friedrich 2001, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010 , Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1841. Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Caloporus taxicola (Pers.) Ryvarden, Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev
Flisińska 2004 (as: Meruliopsis taxicola), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012 (as: Meruliopsis taxicola), Kujawa i Gierczyk 2013 (as: Meruliopsis taxicola), Niemelä 2013 (as: Meruliopsis taxicola), Karasiński i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1842. Gloiodon strigosus (Sw.) P. Karst. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2007, Kujawa 2009a, Kujawa i in. 2015a ,

1843. Gloiothele citrina (Pers.) Ginns & G.W. Freeman - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr
synonimy: Gloeocystidiellum radiosum (Fr.) Boidin, Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr., Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk,
uwagi: wg IF G. radiosum to synonim Corticium radiosum
Flisińska 2004 (as: Vesiculomyces citrinus), Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Bujakiewicz 2004 (as: Gloeocystidiellum citrinum), Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a (as: Vesiculomyces citrinus), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015,

1844. Gloiothele lactescens (Berk.) Hjortstam - Basidiomycota
synonimy: Gloeocystidiellum lactescens (Berk.) Boidin, Megalocystidium lactescens (Berk.) Julich
Flisińska 2004 (as: Megalocystidium lactescens), Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Karasiński i in. 2015,

1845. Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: Leucogomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Szczepkowski i in. 2008, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2005c, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Krotoski 2009, Kołodziejczak 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Bartnik i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

1846. Gomphidius maculatus Fr. - Basidiomycota
synonimy: G. gracilis Berk. & Broome, Leucogomphidius maculatus (Fr.) Kotl. & Pouzar
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Stala 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a,

1847. Gomphidius roseus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: Leucogomphidius roseus (Fr.) Kotl. & Pouzar
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Wilga 2004a, Kujawa 2005, Łuszczyński 2000c, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Wilga 2004e, Szczepkowski i in. 2010a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Stasińska 2011b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005 , Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015, Trocha i in. 2012, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1848. Gomphus clavatus (Pers.) Gray - Basidiomycota
synonimy: Neurophyllum clavatum (Pers.) Pat.
Flisińska 2004, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2004c, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Adamczyk 2005a, Kujawa i Gierczyk 2010, Chachuła 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010a, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1849. Granulobasidium vellereum (Ellis & Cragin) Julich - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2015,

1850. Grifola frondosa (Dicks.) Gray - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2004, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Madeja 2003, Friedrich i Orzechowska 2002, Kujawa 2003a, Chalimoniuk 2003a, Nowak i Spałek 2001, Ławrynowicz 2001 , Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Stasińska 2000, Szczepkowski i Piętka 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 , Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Narkiewicz 2005, Chalimoniuk 2002, Friedrich i Orzechowska 2001, Kujawa 2001, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ratuszniak i Zduńczyk 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Chojnacki i in. 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Grądziel i Różycki 2005, Pietrowiak 2001, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Piętka 2013, Piętka 2014, Piętka 2014a, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1851. Guepiniopsis alpina (Tracy & Earle) Brasf. - Basidiomycota
synonimy: Guepinia alpina Tracy & Earle, Heterotextus alpinus (Tracy & Earle) G.W. Martin
Bujakiewicz 2004 (as: Heterotextus alpinus), Krzysztofiak i in. 2010 , Halama i Romański 2010,

1852. Guepiniopsis buccina (Pers.) L.L. Kenn. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Winnicki i Zemanek 2003, Kujawa i in. 2016,

1853. Guepiniopsis chrysocoma (Bull.) Brasf. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Dacrymyces chrysocomus (Bull.) Tul.
synonimy: Dacrymyces chrysocomus (Bull.) Tul.
Ronikier 2002a,

1854. Guepiniopsis suecica (McNabb) Julich - Basidiomycota
synonimy: Dacryomyces suecicus McNbb, D. tulasnei Neuhoff
Ronikier 2002a,

1855. Gymnopilus bellulus (Peck) Murrill - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Ronikier 2012,

1856. Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1857. Gymnopilus hybridus (Fr.) Singer - Basidiomycota
uwagi: wg IF to synonim G. penetrans
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Friedrich 2001, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Kozłowska i in. 2015,

1858. Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton - Basidiomycota
synonimy: G. spectabilis (Weinm.) A.H. Sm. p. p.
Flisińska 2004 (as: Gymnopilus spectabilis), Flisińska 2000 (as: Gymnopilus spectabilis), Flisińska 2000a (as: Gymnopilus spectabilis), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Gymnopilus spectabilis), Lisiewska 2004 (as: Gymnopilus spectabilis), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: G. spectabilis), Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009 (as: G. spectabilis), Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Szczepkowski 2016,

1859. Gymnopilus liquiritiae (Pers.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Wojewoda i in. 2004,

1860. Gymnopilus microsporus (Singer) Singer - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009,

1861. Gymnopilus odini (Fr.) Bon & P. Roux - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1862. Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a , Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002 , Mleczko 2004, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2000c, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2003, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2014, Kujawa i in. 2015a ,

1863. Gymnopilus picreus (Pers.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1864. Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Friedrich 2001, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

1865. Gymnopilus stabilis (Weinm.) Kuhn. & Romagn. - Basidiomycota
Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004,

1866. Gymnopilus subsphaerosporus (Joss.) Kühner & Romagn. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006,

1867. Gymnopus acervatus (Fr.) Murrill - Basidiomycota
synonimy: Collybia acervata (Fr.) P. Kumm., Marasmius acervatus (Pr.) Pears. & Dennis
Flisińska 2004 (as: Collybia acervata), Bujakiewicz 2004 (as: Collyybia acervata), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Collybia acervata), Szczepkowski i in. 2008, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Gierczyk i in. 2014, Gierczyk i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: Connopus acervatus), Gierczyk i in. 2015a,

1868. Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia aquosa (Bull.) P. Kumm., C. dryophila var. aquosa (Bull.) Quél., Marasmius dryophilus var. aquosus (Bull.) Rea
Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Collybia aquosa), Lisiewska i Król 2007, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1869. Gymnopus brassicolens (Romagn.) Antonín & Noordel. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Micromphale brassicolens var. brassicolens (Romagn.) P.D. Orton
synonimy: Marasmius brassicolens Romagn., M. cauvettii Maire & Kühner, Micromphale brassicolens (Romagn.) P.D. Orton
Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Micromphale brassicolens), Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015,

1870. Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia confluens (Pers.) P. Kumm., C. ingrata (Schumach.) Quél., Marasmius archyropus (Pers.) Fr., M. confluens (Pers.) P. Karst., M. dispar (Batsch) Fr., M. ingratus (Schumach.) Quél.
Flisińska 2004 (as: Collybia confluens), Bujakiewicz i in. 2005, Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Collybia confluens), Bujakiewicz 2004 (as: Collybia confluens), Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Collybia confluens), Lisiewska i Marach 2002 (as: Collybia confluens), Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Celka 2002 (as: Collybia confluens), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Collybia confluens), Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Collybia confluens), Lisiewska 2004 (as: Collybia confluens), Celka 2000 (as: Collybia confluens), Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006 (as: Collybia confluens), Flisińska 2000b (as: Collybia confluens), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: Collybia confluens), Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006 (as: Collybia confluens), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 (as: Collybia confluens), Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Collybia confluens), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Collybia confluens), Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Gierczyk i in. 2015a,

1871. Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill - Basidiomycota
synonimy: Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm., Marasmius capricolor Metrod, M. dryophilus (Bull.) P. Karst.
Flisińska 2004 (as: Collybia dryophila), Ławrynowicz i in. 2001 (as: Collybia dryophila), Flisińska 2000 (as: Collybia dryophila), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Collybia dryophila), Bujakiewicz 2004 (as: Collybia dryophila), Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001 (as: Collybia dryophila), Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Collybia dryophila), Lisiewska i Marach 2002 (as: Collybia dryophila), Lisiewska i Reszel 2000 (as: Collybia dryophila), Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a (as: Collybia dryophila), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Collybia dryophila), Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001 (as: Collybia dryophila), Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Collybia dryophila), Lisiewska 2004 (as: Collybia dryophila), Szczepkowski 2007, Ławrynowicz 2001a (as: Collybia dryophila), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Collybia dryophila), Halama i Panek 2000 (as: Collybia dryophila), Lisiewska 2000 (as: Collybia dryophila), Łuszczyński 2000c (as: Collybia dryophila), Lisiewska i Malinger 2001 (as: Collybia dryophila), Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b (as: Collybia dryophila), Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000 (as: Collybia dryophila), Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006 (as: Collybia dryophila), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 , Kujawa 2009a (as: Gymnopilus dryophilus), Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: Collybia dryophila), Adamczyk 2003a (as:Collybia dryophila), Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 (as: Collybia dryophila), Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Collybia dryophila), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2003 (as: Collybia dryophila), Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Collybia dryophila), Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Ślusarczyk 2005 (as: Collybia dryophila), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1872. Gymnopus erythropus (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia bresadolae (Kühner & Romagn.) Singer, C. erythropus (Pers.) P. Kumm., C. marasmioides (Britz.) Bresinsky & Stangl, Marasmius erythropus (Pers.) Quél.
Flisińska 2004 (as: Collybia marasmioides), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Collybia erythropus), Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Collybia marasmioides), Wojewoda 2002 , Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Collybia marasmioides), Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Collybia marasmioides), Lisiewska 2004 (as: Collybia marasmioides), Lisiewska 2000 (as: Collybia marasmioides), Lisiewska i Malinger 2001 (as: Collybia marasmioides), Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Ławrynowicz i in. 2009 (as: Coprinus marasmioides), Karasiński 2009a, Halama 2015,

1873. Gymnopus fuscopurpureus (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia alkalivirens Singer, C. fuscopurpurea (Pers.) P. Kumm., C. obscura J. Favre, Marasmius fuscopurpureus (Pers.) Fr.
Flisińska 2004 (as: Collybia fuscopurpurea), Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Collybia fuscopurpurea), Bujakiewicz 2004 (as: Collybia obscura), Friedrich 2010, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015,

1874. Gymnopus fusipes (Bull.) Gray - Basidiomycota
synonimy: Collybia crassipes (Schaeff.) Ricken, C. fusipes (Bull.) Quél., C. lancipes (Fr.) Gillet, C. oedematopoda (Schaeff.) Sacc., Rhodocollybia fusipes (Bull.) Romagn.
Flisińska 2004 (as: Collybia crassipes i Collybia fusipes), Ławrynowicz 2001a (as: Collybia fusipes), Halama i Panek 2000 (as: Collybia fusipes), Lisiewska 2000 (as: Collybia fusipes), Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002 (as: Collybia fusipes), Flisińska 2000b (as: Collybia fusipes), Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Ławrynowicz i in. 2009 (as: Collybia fusipes), Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Narkiewicz 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Collybia fusipes), Karasiński i in. 2015, Halama 2015,

1875. Gymnopus hariolorus (Bull.) Antonín, Halling & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia hariolorum (Bull.) Quél.
Flisińska 2004 (as: Collybia hariolorum), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Collybia hariolorum), Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2003a (as: Collybia hariolorum), Adamczyk 2011, Ronikier 2012 (as: Gymnopus hariolorum),

1876. Gymnopus hybridus (Kühner & Romagn.) Antonín & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia hybrida (Kühner & Romagn.) Svrcek & Kubicka, Marasmius hybridus Kühner & Romagn.
Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Collybia hybrida), Kujawa 2008, Kujawa 2009,

1877. Gymnopus impudicus (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia impudica (Fr.) Singer, Marasmius impudicus Fr., M. quisquiliaris Schweers, Micromphale impudicum (Fr.) P.D. Orton
Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a,

1878. Gymnopus inodorus (Pat.) Antonín & Noordel. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Collybia inodora (Pat.) P.D. Orton
synonimy: Collybia inodora (Pat.) Orton, Marasmius inodorus Pat., Micromphale inodorum (Pat.) Svrcek
Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Micromphale inodorum), Bujakiewicz 2004 (as: Collybia inodora),

1879. Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia exsculpta (Fr.) Gillet, C. extuberans (Fr.) Quél., C. dryophila var. funicularis (Fr.) Halling, ss. auct. pl. e.g. M.M. Moser (non ss. Bres. Romagn.), C. funicularis (Fr.) Konrad & Maubl., C. luteifolia Gillet, C. ocior (Pers.) Vilgalys & Miller, C. succinea (Fr.) Quél., Marasmius exculptus (Fr.) Rea, M. funicularis (Fr.) Bataille
Flisińska 2004 (as: Collybia exsculpta), Ławrynowicz i in. 2001 (as: Collybia extuberans), Bujakiewicz 2004 (as: Collybia succinea), Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Marach 2002 (as: Collybia extuberans), Lisiewska i Reszel 2000 (as: Collybia luteifolia), Lisiewska 2000 (as: Collybia luteifolia), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015,

1880. Gymnopus peronatus (Bolt.) Antonín, Halling & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia peronata (Bolton) P. Kumm., Marasmius peronatus (Bolton) Fr., M. subrufescens Britz., M. urens (Bull.) Fr.
Flisińska 2004 (as: Collybia peronata), Szkodzik 2005 (as: Collybia peronata), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Collybia peronata), Ławrynowicz i in. 2001 (as: Collybia peronata), Flisińska 2000 (as: Collybia peronata), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Collybia peronata), Bujakiewicz 2004 (as: Collybia peronata), Łuszczyński 2001 (as: Collybia peronata), Bujakiewicz i Kujawa 2000 , Lisiewska i Filisiewicz 2006 , Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Collybia peronata), Lisiewska i Reszel 2000 (as: Collybia peronata), Wojewoda 2002, Flisińska 2000a (as: Collybia peronata), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Collybia peronata), Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Collybia peronata), Lisiewska 2004 (as: Collybia peronata), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Collybia peronata), Halama i Panek 2000 (as: Collybia peronata), Lisiewska 2000 (as: Collybia peronata), Łuszczyński 2000c (as: Collybia peronata), Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001 (as: Collybia peronata), Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002 (as: Collybia peronata), Flisińska 2000b (as: Collybia peronata), Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000 (as: Collybia peronata), Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a (as: Gymnopilus peronatus), Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: Collybia peronata), Adamczyk 2003a (as: Collybia peronata), Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 (as: Collybia peronata), Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001 (as: Collybia peronata), Ławrynowicz i in. 2002a (as: Collybia peronata), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Collybia peronata), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Collybia peronata), Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

1881. Gymnopus putillus (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Basidiomycota
synonimy: Collybia putilla (Fr.) Singer, Marasmius putillus (Fr.) Fr.
Friedrich 2006, Lisiewska 2006 (as: Collybia putilla), Bujakiewicz 2004 (as: Collybia putila), Lisiewska i Filisiewicz 2006 , Friedrich 2002, Kałucka 2009a, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015,

1882. Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC. - Basidiomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Karasiński i in. 2015,

1884. Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern - Basidiomycota
uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
Ruszkiewicz-Michalska i in. 2015,

1885. Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Bujakiewicz 2006, Kujawa 2001, Wójtowski i in. 2006, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Chachuła 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005 , Halama 2015, Kujawa i in. 2016,

1886. Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Lisiewska 2006, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Bujakiewicz 2003, Flisińska 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001 , Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2002, Wilga 2004d, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010 , Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kudławiec 2013, Gierczyk i in. 2014 , Szczepkowski i in. 2011a, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

1887. Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Wojewoda i Karasiński 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

1888. Haasiella splendidissima Kotl. & Pouzar - Basidiomycota
Nita i Bujakiewicz 2005,

1889. Hapalopilus croceus (Pers.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Aurantiporus croceus (Pers.) Kotl. & Pouzar
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2003, Bujakiewicz 2002, Piątek i Wołkowycki 2005, Narkiewicz 2005, Kujawa 2009a, Szczepkowski i Sierota 2010, Chojnacki i in. 2010, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013 (as: Aurantiporus croceus), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Aurantiporus croceus),

1890. Hapalopilus nidulans (Fr.) P.Karst. - Basidiomycota
synonimy: Phaeolus rutilans (Fr.) Pat., Hapalopilus rutilans (Pers.) P. Karst.
uwagi: wg IF H. nidulans i H. rutilans to osobne gatunki
Flisińska 2004 (as: Hapalopilus rutilans), Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002 (as: Hapalopilus rutilans), Ławrynowicz i in. 2001 (as: Hapalopilus rutilans), Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Reszel 2000 (as: Hapalopilus rutilans), Wojewoda 2002 , Gumińska i Wojewoda 2004, Stasińska 2008a, Bujakiewicz 2004 (as: Hapalopilus rutilans), Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000 (as: H. rutilans), Lisiewska i Malinger 2001 (as: H. rutilans), Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b (as: Hapalopilus rutilans), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Ratuszniak i Zduńczyk 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Hapalopilus rutilans), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014 (as: H. rutilans), Gierczyk i in. 2014 , Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: H. rutilans), Szczepkowski 2016,

1891. Hapalopilus salmonicolor (Berk. & M. A. Curtis) Pouzar - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Erastia salmonicolor (Berk. & M.A. Curtis) Niemelä & Kinnunen
synonimy: H. aurantiacus (Rostk.) Bondartsev & Singer, H. ochraceolateritius (Bondartsev) Singer, Polyporus salmonicolor Berk. & M.A. Curtis, Poria ochraceolateritia Bondartsev, P. placenta Fr. ss. Bres., Sarcoporia salmonicolor (Berk. & M.A. Curtis) Domański
uwagi: wg IF H. ochraceolateritius to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Łuszczyński 2000 (as: Sarcoporia salmonicolor), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Niemelä 2013 (as: H. ochraceolateritius i H. rutilans), Karasiński i in. 2015 (as: H. ochraceolateritius),

1892. Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev & Singer - Basidiomycota
Wojewoda 2008,

1893. Hebeloma anthracophilum Maire - Basidiomycota
Mleczko 2004, Sumorok 2001,

1894. Hebeloma candidipes Bruchet - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Lisiewska 2004,

1895. Hebeloma cavipes Huijsman - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kałucka i Beker 2010, Kałucka i Beker 2010a, Pietras i Rudawska 2011, Karasiński i in. 2015,

1896. Hebeloma claviceps (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: H. crustuliniforme (Bull.) Quél. ss. Bruchet
uwagi: w IF nie ma tego synonimu
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1897. Hebeloma clavulipes Romagn. - Basidiomycota
Ławrynowicz i in. 2009,

1898. Hebeloma collariatum Bruchet - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1899. Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Trocha i in. 2006, Iwański i in. 2006, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Rudawska i in. 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Gierczyk i in. 2015a,

1900. Hebeloma danicum Groger - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. birrus (Fr.) Gillet
synonimy: H. spoliatum (Fr.) P. Karst. ss. J.E. Lange [non ss. Kreisel (1987: 107) = H. cylindrosporum Romagn.]
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015 (as: H. cylindrosporum i H. spoliatum),

1901. Hebeloma edurum Metrod ex Bon - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. laterinum (Batsch) Vesterh.
synonimy: H. birrum (Fr.) Sacc. ss. auct., H. senescens (Batsch) Berk. & Broome, H. sinapizans (Paulet) Gillet ss. J.E. Lange, H. sinuosum (Fr.) Quél. ss. Konrad & Maubl.
uwagi: wg IF H. birrum nie jest synonimem H. edurum
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Chachuła i in. 2015 ,

1902. Hebeloma fastibile (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Mleczko 2004, Łuszczyński 2008,

1903. Hebeloma fusisporum Gröger & Zschiesch. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1904. Hebeloma gigaspermum Gröger & Zschiesch. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2011,

1905. Hebeloma helodes J. Favre - Basidiomycota
synonimy: H. fragilipes Romagn., H. oculatum Bruchet, H. velutipes Bruchet
uwagi: wg IF H. fragilipes i H. oculatum to odrębne gatunki, a H. velutipes to synonim H. leucosarx
Bujakiewicz 2004, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Gierczyk i in. 2009, Trocha i in. 2007, Kujawa 2009 (as: H. velutipes), Ślusarczyk 2009 (as: H. velutipes), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Karasiński i in. 2015 (as: H. helodes i H. velutipes), Kujawa i in. 2015a (as: H. velutipes) ,

1906. Hebeloma hiemale Bres. - Basidiomycota
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011a, Halama 2015,

1907. Hebeloma leucosarx P.D. Orton - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), być może synonimizowana z H. helodes lub H. longicaudum
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1908. Hebeloma longicaudum (Pers.) P. Kumm. ss. J.E. Lange - Basidiomycota
synonimy: H. nudipes Fr. ss. Kühner & Romagn.
Flisińska 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Mleczko 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Trocha i in. 2006, Iwański i in. 2006, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Stasińska 2011b (as: H. longicaudum),

1909. Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: H. flammuloides Romagn., H. strophosum (Fr.) Sacc., H. versipelle (Fr.) Gillet subsp. mesophaeum (Pers.) Konrad & Maubl.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Reszel 2000, Friedrich 2001, Stasińska 2008a, Mleczko 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Kujawa i Kujawa 2008, Lisiewska 2000, Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001 , Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Trocha i in. 2007, Kujawa 2009, Kryza i Puciata 2009, Rudawska i in. 2011, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 ,

1910. Hebeloma mesophaeum var. strophosum (Fr.) Quadraccia - Basidiomycota
synonimy: Hebeloma strophosum (Fr.) Sacc.
uwagi: wg IF odmiana nie wyrózniana w obrębie H. mesophaeum
Flisińska 2004 (as: Hebeloma strophosum),

1911. Hebeloma pumilum J.E. Lange - Basidiomycota
Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007 , Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015 (as: H. birrus),

1912. Hebeloma pusillum J.E. Lange - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Sumorok i in. 2008,

1913. Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Flisińska 2000, Wojewoda 2002 , Szczepkowski i in. 2008, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Krotoski 2009, Łyczek i Domian 2010, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 , Szczepkowski i in. 2011a, Kozłowska i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

1914. Hebeloma sacchariolens Quél. - Basidiomycota
Lisiewska i Strakulska 2002, Friedrich 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Ławrynowicz 2001a, Komorowska 2000, Leski i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Pietras i Rudawska 2010, Pietras i Rudawska 2010a, Pietras i Rudawska 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015,

1915. Hebeloma sarcophyllum (Peck) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: H. porphyrosporum Maire
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004,

1916. Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. sinapizans (Fr.) Sacc.??
synonimy: H. crustuliniforme (Bull.) ss. Ricken, Bresadola
Ławrynowicz i in. 2002, Wojewoda i in. 2004, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001a, Stasińska 2000, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Ławrynowicz i in. 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Rudawska i in. 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012,

1917. Hebeloma sinusosum (Fr.) Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004,

1918. Hebeloma sordescens Vesterh. - Basidiomycota
synonimy: H. testaceum (Fr.) Quél.
uwagi: w IF brak tego synonimu
Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: H. testaceum), Kujawa 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: H. testaceum), Chachuła i in. 2015 ,

1919. Hebeloma sordidum Maire - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), być może synonimizowana z H. helodes lub H. longicaudum
Karasiński i in. 2015,

1920. Hebeloma stenocystis J. Favre - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Kałucka 2009a,

1921. Hebeloma syrjense P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: H. subsaponaceum P. Karst.
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004 (as: Hebeloma subsaponaceum), Bujakiewicz 2004 (as: Hebeloma subsaponaceum),

1922. Hebeloma truncatum (Schaeff.) Kumm. - Basidiomycota
uwagi: wg IF jest to albo synonim H. theobrominum albo Rhodocybe truncata
Szkodzik 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015 (as: H. theobrominum),

1923. Hebeloma vaccinum Romagn. - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015 ,

1924. Hebeloma versipelle (Fr.) Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1925. Hebeloma xerophilum Rudn.-Jez. - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

1926. Hebelomina neerlandica Huijsman - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), być może synonimizowana z H. helodes lub H. longicaudum
Karasiński i in. 2015,

1927. Helicobasidium purpureum Pat. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk
synonimy: H. brebissonii (Desm.) Donk, Stypinella purpurea J. Schrot.,
uwagi: w IF brak nazwy Stypinella purpurea
Wojewoda 2003 , Wojewoda 2005c,

1928. Helicogloea graminicola (Bres.) G.E. Baker - Basidiomycota
synonimy: Saccoblastia graminicola Bres.
Flisińska 2004,

1929. Helicogloea pinicola (Bourdot & Galzin) Baker - Basidiomycota
synonimy: H. farinacea (Hohn.) D. P. Rogers, Helicobasidium farinaceum Hohn., H. killermannii (Bres.) Bourdot & Galzin, Saccoblastia farinacea (Hohn.) Donk, S. pinicola Bourdot & Galzin, Stypinella killermannii Bres.
uwagi: wg IF. H. farinacea z synonimami to odrębny gatunek, podobnie Helicobasidium killermannii
Ronikier 2002a (as: Helicogloea farinacea),

1930. Hemimycena candida (Bres.) Singer - Basidiomycota
synonimy: Mycena candida (Bres.) Kühner, Omphalia candida Bres.
Wojewoda 2005, Miśkiewicz 2000a, Chachuła i in. 2015 ,

1931. Hemimycena crispata (Kühner) Singer - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

1932. Hemimycena cucullata (Pers.) Singer - Basidiomycota
synonimy: Mycena gypsea (Fr.) Quél.
Flisińska 2004, Gumińska i Wojewoda 2004, Bujakiewicz i Springer 2009, Halama i Romański 2010, Kozłowska i in. 2015,

1933. Hemimycena cyphelloides (P.D. Orton) Maas Geest. - Basidiomycota
synonimy: H. pseudocrispula (Kühner) Singer p. p., Mycena pseudocrispula Kühner
uwagi: wg IF H. pseudocrispula to osobny gatunek
Bujakiewicz 2004 (as: Hemimycena pseudocrispula ), Bujakiewicz i in. 2005, Miśkiewicz 2000a, Bujakiewicz 2006 (as: Hemimycena pseudocrispula ), Bujakiewicz 2011 (as: Hemimycena pseudocrispula ), Ronikier 2012 (as: H. pseudocrispula),

1934. Hemimycena delectabilis (Peck) Singer - Basidiomycota
synonimy: Delicatula delctabilis (Peck) Kühner & Romagn., Mycena delectabilis (Peck) Kühner, Omphalia gracillima ss. J.E. Lange
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2001, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009,

1935. Hemimycena delectabilis (Peck) Singer var. bispora (Kühner) Antonín - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1936. Hemimycena gracilis (Quél.) Singer - Basidiomycota
synonimy: H. pithya (Fr.) Dorfelt, Helotium immaculatum (Peck) Redhead, Mycena gracilis Quél., M. pithya (Fr.) Ricken, Omphalia tenuispora Velen.
uwagi: w IF brak kilku synonimów podawanych w checklist (2003)
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1937. Hemimycena hirsuta (Tode) Singer - Basidiomycota
synonimy: Hemimycena crispula (Quél.) Singer
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009 (as: H. crispula),

1938. Hemimycena lactea (Pers.) Singer - Basidiomycota
synonimy: H. delicatella (Peck) Singer
Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015 ,

1939. Hemimycena mairei (M.E. Gilbert) Singer - Basidiomycota
Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2011a,

1940. Hemimycena pseudogracilis (Kühner & Maire) Singer - Basidiomycota
synonimy: Mycena pseudogracilis Kühner & Maire
Bujakiewicz 2004, Mleczko 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015 ,

1941. Hemimycena subimmaculata (Murr.) Elborne & Lessoe - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2005 (as: cfr. subimmaculata),

1942. Henningsomyces candidus (Pers.) Kuntze - Basidiomycota
Halama i Romański 2010 , Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Szczepkowski i in. 2014,

1943. Henningsomyces puber (Romell ex W.B. Cooke) D.A. Reid - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2009, Halama i Romański 2010 , Karasiński i in. 2015,

1944. Hericium coralloides (Scop.) Pers. - Basidiomycota
synonimy: Hericium clathroides (Pall.) Pers., H. ramosum (Bull.) Letell.
uwagi: wg IF. H. clathroides to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: Hericium clathroides), Friedrich 2006, Narkiewicz 2001a, Lisiewska 2006 (as: Hericium clathroides), Flisińska 2000 (as: Hericium clathroides), Bujakiewicz 2004 (as: H. clathroides), Łuszczyński 2000a (as: H. clathroides), Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2000b, Bujakiewicz 2003, Lisiewska i Madeja 2003 (as: Hericium clathroides), Lisiewska i Marach 2002 (as: Hericium clathroides), Flisińska 2000a (as: Hericium clathroides), Szczepkowski i in. 2008, Nowak i Spałek 2001 (as: Hericium clathroides), Radołowicz-Nieradzik i Klęczek-Kasperczyk 2001, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004 (as: H. clathroides), Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2001a (as: H. clathroides), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006 (as: H. clathroides), Wojewoda 2008, Friedrich 2006a, Friedrich i Łyczek 2006, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2005a, Adamczyk 2003a (as: H. clathroides), Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski 2010, Szczepkowski 2010a, Chachuła 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Szczepkowski i in. 2011, Łyczek i Domian 2010, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Piętka 2013, Piętka 2014, Piętka 2014a, Szczepkowski i in. 2011a, Białobrzeska i Szczepkowski 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Domian 2015, Gierczyk i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

1945. Hericium erinaceum (Bull.) Pers. - Basidiomycota
Lisiewska i Madeja 2003, Wilga 2005, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Piątek 2005b, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Wilga 2006, Gierczyk i in. 2009, Łyczek 2009, Friedrich i Łyczek 2006, Winnicki i Zemanek 2003 (as: H. erinaceus), Kujawa i Gierczyk 2010, Szczepkowski 2010 (as: H. erinaceus), Domian i Kędra 2010, Szczepkowski 2010a (as: H. erinaceus), Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Wilga 2005e, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Halama 2015, Domian 2015 (as: H. erinaceus), Kujawa i in. 2016 (as: H. erinaceus),

1946. Hericium flagellum (Scop.) Pers. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. alpestre Pers.
synonimy: H. alpestre Pers., H. coralloides (Scop.) Gray ss. Maas Geesteranus, Jahn 1979
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2000b, Łuszczyński 2000a (as: H. coralloides), Bujakiewicz 2004 (as: H. coralloides), Trzeciak 2000, Kujawa 2005, Kubiak 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2001a, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Knapik 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006 (as: H. coralloides), Wojewoda 2008 (as: H. alpestre), Chachuła 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Szczepkowski 2010, Szczepkowski 2010a, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Narkiewicz i in. 2013, Piętka 2013, Piętka 2014, Piętka 2014a, Białobrzeska i Szczepkowski 2014, Kozłowska i in. 2015 (as: H. alpestre), Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Kujawa i in. 2016,

1947. Hericium flagellum (Scop.) Pers. f. caucasicum (Singer) Nikol. - Basidiomycota
uwagi: brak tej formy w IF i w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2008,

1948. Heterobasidion abietinum Niemela & Korhonen - Basidiomycota
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Łakomy i Werner 2003, Zamponi i in. 2007, Łakomy i in. 2007,

1949. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. s. l. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Ratuszniak i Zduńczyk 2006, Ratuszniak 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Żółciak 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2005c, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga 2008b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Lech i Żółciak 2006, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Ratuszniak i Zduńczyk 2009a, Friedrich 2010, Nowińska i in. 2009, Ratuszniak 2007a, Ławrynowicz i in. 2002a , Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a , Szczepkowski 2016 ,

1950. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. s. str. - Basidiomycota
Szczepkowski i Sierota 2010, Kryza i Puciata 2009, Łakomy i Werner 2003, Łakomy i Cieślak 2008, Cieślak i Łakomy 2009, Dalke i Łakomy 2009, Łakomy i in. 2007, Karasiński 2009a, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005, Gierczyk i in. 2015,

1951. Heterobasidion parviporum Niemela & Korhonen - Basidiomycota
Wojewoda 2008, Łakomy i Werner 2003, Zamponi i in. 2007, Łakomy i in. 2007, Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 , Bartnik 2013, Wrzosek i in. 2014b, Karasiński i Wołkowycki 2015,

1952. Heterochaetella dubia (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

1953. Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.) Singer - Basidiomycota
synonimy: Phyllotus atrocoeruleus (Fr.) P. Karst., Pleurotus atrocoeruleus (Fr.) P. Kumm., Resupinatus atrocoeruleus (Fr.) Murrill
uwagi: w IF brak nazwy Phyllotus atrocoeruleus
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2001, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Adamczyk i Kucharski 2005, Stasińska 2011b, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015,

1954. Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010 ,

1955. Hohenbuehelia cyphelliformis (Berk.) O.K. Mill. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa 2009,

1956. Hohenbuehelia fluxilis (Fr.) P.D. Orton - Basidiomycota
synonimy: H. myxotricha (Lev.) Singer ss. auct., Pleurotus fluxilis (Fr.) Gillet., P.myxotrichus Lev.
uwagi: wg IF H. myxotricha to odrębny gatunek
Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: H. myxotricha), Kujawa 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski 2010b, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

1957. Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. petaloides (Bull.) Schulzer
Gumińska 2002, Kujawa i Gierczyk 2012,

1958. Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer - Basidiomycota
Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Bartnik i in. 2015,

1959. Hohenbuehelia longipes (Boud.) M.M. Moser - Basidiomycota
Kujawa 2005, Gierczyk i in. 2009,

1960. Hohenbuehelia mastrucata (Fr.) Singer - Basidiomycota
uwagi: wg checklist Wojewoda (2003) to synonim H. atrocerulea, wg IF - osobne gatunki
Halama i Panek 2000, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Karasiński i in. 2015,

1961. Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer - Basidiomycota
uwagi: wg IF to synonim H. geogeia
Flisińska 2004, Kozłowska i in. 2015 ,

1962. Hohenbuehelia reniformis (G. Mey.) Singer - Basidiomycota
synonimy: Pleurotus reniformis (G. Mey.) Quél.
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kozłowska i in. 2015,

1963. Hohenbuehelia tremula (Schaeff.) Thorn & G.L. Barron - Basidiomycota
synonimy: H. rickenii Kühner ex Orton, nom. inval., Pleurotus tremulus Schaeff.
Flisińska 2004 (as: Leptoglossum rickenii i L. tremulum),

1964. Hydnellum aurantiacum (Batsch) P. Karst. - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009a,

1965. Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: Calodon caeruleum (Hornem.) P. Karst.
Flisińska 2004, Narkiewicz 2005, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015,

1966. Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. - Basidiomycota
Narkiewicz 2005, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015,

1967. Hydnellum concrescens (Pers.) Banker - Basidiomycota
synonimy: H. quéletii (Fr.) P. Karst., H. zonatum (Fr.) P. Karst.
Flisińska 2004, Narkiewicz 2005, Gumińska 2006, Krotoski 2009, Narkiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Chachuła 2012, Gierczyk i in. 2013, Kozłowska i in. 2015,

1968. Hydnellum ferrugineum (Fr.) P.Karst. - Basidiomycota
synonimy: Calodon ferrugineus (Fr.) P. Karst., Phaeodon ferrugineus (Fr.) J. Schrot.
Flisińska 2004, Friedrich 2001, Narkiewicz 2005, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

1969. Hydnellum peckii Banker - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013,

1970. Hydnellum scrobiulatum (Fr.) P.Karst. - Basidiomycota
Halama 2015,

1971. Hydnellum suaveolens (Scop.) P. Karst. - Basidiomycota
Narkiewicz 2005, Gumińska 2006, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2013,

1972. Hydnum repandum Fr. f. minor Nikol. - Basidiomycota
uwagi: brak tej formy w IF i w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

1973. Hydnum repandum L. - Basidiomycota
synonimy: Dentinum repandum (L.) Gray
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Wilga 2004b, Bujakiewicz 2004 (as: H. repandum f. repandum), Ławrynowicz 2001a, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Sułkowska-Ziaja 2014, Sułkowska-Ziaja 2014a, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

1974. Hydnum rufescens Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. rufescens Pers.
synonimy: H. repandum var. rufescens (Fr.) Barla
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Wilga 2004b, Łuszczyński 2002, Flisińska 2002, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2004f (as: H. repandum var. rufescens), Kujawa 2009a, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010 , Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014,

1975. Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. & Pouzar - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2004, Lisiewska i Marach 2002, Flisińska 2000a, Miśkiewicz 2000a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009a, Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

1976. Hydropus floccipes (Fr.) Singer - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Komorowska 2005, Komorowska 2005d, Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015,

1977. Hydropus marginellus (Pers.) Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Bujakiewicz 2003, Bujakiewicz 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

1978. Hydropus subalpinus (Hohn.) Singer - Basidiomycota
synonimy: Collybia pseudoradicata J.E. Lange & F.H. Moller
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 (as: Mycena subalpina) ,

1979. Hygrocybe calcyphila Arnolds - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2009, Ronikier 2012 (as: H. calciphila),

1980. Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod - Basidiomycota
synonimy: H. amoena ss. Ricken
Bujakiewicz 2004, Ronikier 2005c, Chachuła 2009, Gumińska 2006, Chachuła 2010, Chachuła 2012,

1981. Hygrocybe ceracea (Wulfen) P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. ceracea (Wulfen) P. Kumm.
synonimy: H. subceracea Murr., H. subvitellina Bon, H. vitellinoides Bon
uwagi: wg IF H. subvitellina to osobny gatunek, a H. subceracea brak w IF
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i in. 2016,

1982. Hygrocybe chlorophana (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. chlorophana (Fr.) Wunsche
synonimy: H. euflavescens Kühner, H. flavescens (Kauffm.) Singer
Bujakiewicz 2004 (as: H. flavescens i H. chlorophana), Friedrich i Orzechowska 2002, Gierczyk i in. 2009, Rutkowski i in. 2014, Chachuła i in. 2015 , Kujawa i in. 2016,

1983. Hygrocybe citrina (Rea) J.E. Lange ss. Gumińska - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

1984. Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schaff. - Basidiomycota
synonimy: ?Hygrocybe brevispora F.H. M?ller, H. cystidiata Arnolds
Bujakiewicz 2004, Gumińska 2000 (as: H. brevispora), Kujawa i Gierczyk 2013,

1985. Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Chachuła 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Adamczyk i Kucharski 2005, Kujawa i Gierczyk 2013a,

1986. Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: H. turunda (Fr.) P. Karst. ss. J. E. Lange
Flisińska 2004, Stasińska i Sotek 2004, Stasińska 2008a, Wilga 2004a, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Stasińska 2007a, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2003 , Sotek i in. 2004,

1987. Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: H. conica var. conicopalustris (R. Haller) ex Arn., H. nigrescens ss. auct., H. pseudoconica J.E. Lange, H. tristis (Pers.) Bres.
uwagi: wg IF. H. c var. conicopalustris to odrębna odmiana
Flisińska 2004 (as: H. conica i H. nigrescens), Stasińska 2005 (as: Hygrocybe nigrescens), Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004 (as: H. conica i H. nigrescens), Zieliński i in. 2007, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Stasińska 2003 (as: H. conica i H. nigrescens ), Szczepkowski 2007, Ławrynowicz 2001a, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Ronikier 2009, Gumińska 2006 (as: H. nigrescens), Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: H. conica i H. nigrescens), Adamczyk i in. 2004 (as: H. nigrescens i H. conica), Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Wilga 2009c (as: H. nigrescens), Gierczyk i in. 2014 (as: H. conica var. conica) , Ślusarczyk 2005, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: H. conica var. conica), Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 (as: H. conica var. conica) , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: H. conica i H. nigrescens), Kujawa i in. 2015a (as: H. conica var. conica),

1988. Hygrocybe conica var. chloroides (Malençon) Bon - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm., Hygrophorus tristis (Pers.) Bres.
Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000 (as: H. tristis), Chachuła 2010, Karasiński i in. 2015 ,

1989. Hygrocybe conica var. conicoides (P.D. Orton) Boertm. - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 ,

1990. Hygrocybe conica var. conicopalustris (R. Haller Aar.) Heinem. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

1991. Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Bon - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Cuphophyllus flavipes (Britzelm.) Bon
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Chachuła i in. 2015 ,

1992. Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer - Basidiomycota
synonimy: H. clivalis (Fr.) P.D. Orton & watling, H. streptopus (Fr.) Bon
Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2013a,

1993. Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. Haller Aar. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Nita i Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Nita i Bujakiewicz 2004a,

1994. Hygrocybe helobia (Arnolds) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: H. mollis Berk. & Broome ss. M.M. Moser
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Flisińska 2002,

1995. Hygrocybe ingrata J.P. Jensen & F.H. M?ller - Basidiomycota
Gumińska 2000,

1996. Hygrocybe insipida (J.E. Lange ex S. Lundell) M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: Hygrocybe subminutula Murrill. ss. auct.
Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2006a, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gumińska 2000 (as: H. subminutula), Friedrich i Łyczek 2006, Kujawa 2009, Łyczek i Domian 2010, Lisiewska 2011,

1997. Hygrocybe intermedia (Pass.) Fayod - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

1998. Hygrocybe konradii R. Haller Aar. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. persistens var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm.
uwagi: wg IF to odmiana H. persistens
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000, Łuszczyński i in. 2011,

1999. Hygrocybe laeta (Pers.) P. kumm. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Kałucka 2009a, Chachuła 2010,

2000. Hygrocybe lepida Arnolds - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. cantharellus (Schwein.) Murrill
synonimy: H. cantharellus (Schwein.) Murrill. ss. auct.
Lisiewska 2006 (as: Hygrocybe cantharellus), Bujakiewicz 2004 (as: Hygrocybe cantharellus), Łuszczyński 2001 (as: Hygrocybe cantharellus), Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006 (as: H. cantharellus), Stasińska 2011b (as: H. cantharellus), Narkiewicz i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: H. cantharellus) , Karasiński i in. 2015 (as: H. cantharellus),

2001. Hygrocybe miniata (Fr.) P.Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Hygrocybe strangulata (P.D. Orton) Svrcek
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Stasińska 2008a, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Nita i Bujakiewicz 2004a, , Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Kryza i Puciata 2009, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

2002. Hygrocybe nitrata (Pers.) Wunsche - Basidiomycota
synonimy: H. murinacea (Bull.) M.M. Moser ss. auct.
Flisińska 2004 (as: Hygrocybe murinacea), Bujakiewicz 2004 (as: Hygrocybe murinacea), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

2003. Hygrocybe ovina (Bull.) Kühner - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2004. Hygrocybe parvula (Peck) Murrill - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. parvula (Peck) Pegler
Flisińska 2004, Flisińska 2002,

2005. Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer - Basidiomycota
synonimy: H. acutoconica (Clem.) Singer, H. constans J.E. Lange, H. crocea ss. auct., H. langei Kühner
Flisińska 2004 (as: Hygrocybe acutoconica), Stasińska 2005 (as: Hygrocybe acutoconica), Stasińska 2003 (as: Hygrocybe acutoconica), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Gumińska 2006, Kałucka 2009a (as: Hygrocybe acutoconica), Halama i Romański 2010 (as: Hygrocybe acutoconica), Krzysztofiak i in. 2010 (as: Hygrocybe acutoconica), Kujawa i Gierczyk 2011, Łuszczyński i in. 2011, Ronikier 2012 (as: H. acutoconica), Gierczyk i in. 2013, Kozłowska i in. 2015 (as: H. acutoconica), Tomaszewska i in. 2012, Kujawa i in. 2016,

2006. Hygrocybe pratensis (Fr.) Murrill - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015 ,

2007. Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Bujakiewicz 2004, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Adamczyk 2009, Gumińska 2006, Ślusarczyk 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Rutkowski i in. 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Gliophorus psittacinus) ,

2008. Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
Gumińska 2006, Adamczyk i in. 2004, Chachuła 2010, Narkiewicz i in. 2013,

2009. Hygrocybe quieta (Kühner) Singer - Basidiomycota
synonimy: Hygrocybe obrussea (Fr.) Wunsche
Bujakiewicz 2004 (as: H. obrussea i H. quieta), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Chachuła i in. 2015 ,

2010. Hygrocybe reae (Maire) J.E. Lange - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. mucronella (Fr.) P. Karst.
synonimy: H. mucronella (Fr.) Konrad ss. J.E. Lange
Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2006a, Nita i Bujakiewicz 2004a, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2011, Jaworska i in. 2011, Łuszczyński i in. 2011, Tomaszewska i in. 2012,

2011. Hygrocybe substrangulata (P.D. Orton) M.M. Moser - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

2012. Hygrocybe turunda (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010, Narkiewicz i in. 2013,

2013. Hygrocybe unguinosa (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. irrigata (Pers.) Bon
synonimy: H. irrigata ss. F. H. Moller
Bujakiewicz 2004, Lisiewska 2004, Chachuła 2010,

2014. Hygrocybe vitellina (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz 2011,

2015. Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) J. Schrot. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. aurantiaca (Wulfen) Maire
synonimy: Cantharellus aurantiacus (Wulfen) Fr., Clitocybe aurantiaca (Wulfen) Stud.-Steinh.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002 , Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Ślusarczyk 2004, Lisiewska i Malinger 2001, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Wilga 2000b, Wilga 2008, Halama i Romański 2010, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a,

2016. Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) J. Schrot. v. pallida (Cooke) Kühner& Romagn. - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003), w IF utożsamiana z H. aurantiaca
Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Łuszczyński 2007,

2017. Hygrophoropsis morganii (Peck) H.E. Bigelow - Basidiomycota
Kozłowska i in. 2015,

2018. Hygrophoropsis pallida (Peck) Kreisel - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a,

2019. Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Gumińska 2000, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2014 ,

2020. Hygrophorus calophyllus P. Karst. - Basidiomycota
Szczepkowski i Sierota 2010,

2021. Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schwein.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. camarophyllus (Alb. & Schwein.) Dumee
Szkodzik 2005, Kujawa i in. 2010, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015,

2022. Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc. - Basidiomycota
Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2013a,

2023. Hygrophorus carpini Groger - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. lindtneri M.M. Moser
synonimy: Hygrophorus leucophaeus (Scop.) Fr. ss. auct.
Bujakiewicz 2004 (as: Hygrophorus leucophaeus),

2024. Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Rutkowski i in. 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

2025. Hygrophorus cossus (Soverby) Fr. - Basidiomycota
Adamczyk 2003a, Kryza i Puciata 2009, Karasiński i in. 2015 ,

2026. Hygrophorus discoideus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004 (as: Hygrocybe discoideus - błąd?), Gumińska 2006,

2027. Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2012,

2028. Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga i Ciechanowski 2007, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Sumorok i in. 2013, Kudławiec 2013, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

2029. Hygrophorus erubescens (Pers.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. erubescens (Fr.) Fr.
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2008, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013,

2030. Hygrophorus gliocyclus Fr. - Basidiomycota
synonimy: H. ligatus Fr.
uwagi: wg. IF dwa osobne gatunki
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2013a,

2031. Hygrophorus hyacinthinus Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. hyacinthinus (Batsch) Sacc.
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000, Chachuła 2010,

2032. Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Łyczek i Domian 2010, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Adamczyk 2007a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Kołodziejczak 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Salamaga i Ślusarczyk 2014 (as: H. hypothejus var. hypothejus), Karasiński i in. 2015 , Trocha i in. 2012,

2033. Hygrophorus hypothejus var. aureus (Arrh.) Imler - Basidiomycota
Kałucka 2009a (as: H. aureus),

2034. Hygrophorus latitabundus Britzelm. - Basidiomycota
synonimy: Hygrophorus fuscoalbus ss. auct. eur. plur., H. limacinus ss. Kuhn. & Romagn., H. olivaceoalbus f. obesus Bres.
Bujakiewicz 2004 (as: Hygrophorus limacinus), Gumińska 2000 (as: H. fuscoalbus),

2035. Hygrophorus lindtneri M.M. Moser - Basidiomycota
synonimy: H. carpini Groger, H. leucophaeus (Scop.) Gillet ss.Cetto, Dahncke & Dahncke, Konrad & Maublanc
Gumińska i Wojewoda 2004, Gumińska 2000,

2036. Hygrophorus lucorum Kalchbr. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013a, Chachuła i in. 2015 ,

2037. Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: H. pratensis var. nemoreus (Pers.) Quél.
Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001a, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 ,

2038. Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Wojewoda i in. 2004, Wilga 2004b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Wilga 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kozłowska i in. 2015,

2039. Hygrophorus penarius Fr. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Friedrich 2010,

2040. Hygrophorus persicolor Ricek - Basidiomycota
Flisińska 2004,

2041. Hygrophorus piceae Kühner - Basidiomycota
Ronikier 2012,

2042. Hygrophorus poetarum R. Heim - Basidiomycota
Adamczyk 2011,

2043. Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015,

2044. Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013,

2045. Hygrophorus russula (Schaeff.) Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2003, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Halama 2015,

2046. Hygrophorus subviscifer (P. Karst.) Harmaja - Basidiomycota
synonimy: Hygrophorus spodoleucus M.M. Moser
uwagi: wg. IF dwa osobne gatunki
Kozłowska i in. 2015 (as: H. spodoleucus),

2047. Hygrophorus tephroleucus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: H. pustulatus var. tephroleucus Fr. ss. auct. p. p.
Bujakiewicz 2004,

2048. Hygrophorus unicolor Groger - Basidiomycota
synonimy: H. arbustvus ss. Bres., H. discoideus ss. Quél., H. leucophaeus (Scop.) Fr. ss. auct. eur., H. mesotephrus ss. Boud.
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ronikier 2012,

2049. Hymenochaete carpatica Pilát - Basidiomycota
Chlebicki 2003, Krieglsteiner i Ławrynowicz 2003, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Kujawa i in. 2016,

2050. Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres. - Basidiomycota
synonimy: H. arida P. Karst.
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 ,

2051. Hymenochaete corrugata (Fr.) Lev. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009,

2052. Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk - Basidiomycota
synonimy: H. mougeotii (Fr.) Cooke
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Wojewoda 2003, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a (as: Hymenochaete mougeotii), Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Flisińska 2000a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Wojewoda i in 2002, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

2053. Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Bres. - Basidiomycota
synonimy: Hymenochaete rubiginosa subsp. subfuliginosa Bourdot & Galzin, H. subfuliginosa (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin
uwagi: wg IF synonimy podane w checklist są osobnymi gatunkami
Flisińska 2004, Chlebicki 2008a,

2054. Hymenochaete rubiginosa (Schrad.) Lev. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: H. rubiginosa (Dicks.) Lev
synonimy: H. ferruginea (Bull.) Bres.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a,

2055. Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lev. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch.
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Szczepkowski i in. 2008, Kujawa i Gierczyk 2007, Krupa i Krupa 2000, Stasińska 2004a, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Stasińska 2011a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2003, Stasińska 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2013a, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kudławiec 2013, Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 (as: Pseudochaete tabacina), Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015 (as: Pseudochaete tabacina), Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a (as: Pseudochaete tabacina),

2056. Hymenogaster luteus Vittad. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Rutkowski i in. 2014,

2057. Hymenogaster olivaceus Vittad. - Basidiomycota
Chachuła 2010,

2058. Hymenogaster tener Berk. - Basidiomycota
synonimy: H. argenteus Tul.
uwagi: wg IF to osobne gatunki
Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz 2001a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Ławrynowicz i in. 2002a ,

2059. Hyphoderma albocremeum (Hohn. & Litsch.) J. Erikss. & Strid - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Conohypha albocremea (Hohn. & Litsch.) Julich
synonimy: Conohypha albocremea (Hohn. & Litsch.) Julich
Wojewoda 2003 (as: Conohypha albocremea), Wojewoda i in. 2004 (as: Conohypha albocremea), Wojewoda 2002h as: Conohypha albocremea), Gierczyk i in. 2009,

2060. Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk - Basidiomycota
synonimy: Kneiffia carneola Bres.
uwagi: U Flisińskiej 2004 - jako Sebacina carneola= Kneiffia carneola i jako Hyphoderma argilaceum. Jeden gatunek? Wg IF Kneiffia argilacea i K. carneola to synonimy Hyphoderma argillaceum
Flisińska 2004 (as: Sebacina carneola i Hyphoderma argillaceum), Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 (as: Kurtia argillacea),

2061. Hyphoderma capitatum J. Erikss. & A Strid - Basidiomycota
Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński 2013 (as: Lawrynomyces capitatus),

2062. Hyphoderma clavigerum (Bres.) Donk - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Peniophorella clavigera (Bres.) K.H. Larss.
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2015 (as: Peniophorella clavigera) , Kujawa i in. 2015 (as: Peniophorella clavigera),

2063. Hyphoderma cryptocallimon B. de Vries - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 , Szczepkowski i in. 2015,

2064. Hyphoderma definitum (H.S. Jacks.) Donk - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 ,

2065. Hyphoderma incrustatum K.H. Larss. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 ,

2066. Hyphoderma litschaueri (Bourt) J. Erikss. & A Strid - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i in. 2016,

2067. Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 ,

2068. Hyphoderma mutatum (Peck) Donk - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Mutatoderma mutatum (Peck) C.E. Gómez
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a (as: Mutatoderma mutatum), Karasiński i in. 2015 ,

2069. Hyphoderma nemorale K.H. Larss. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 ,

2070. Hyphoderma obtusiforme J. Erikss. & ?. Strid - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015 ,

2071. Hyphoderma occidentale (D.P. Rogers) Boidin & Gilles - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 ,

2072. Hyphoderma pallidum (Bres.) Donk - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Peniophorella pallida (Bres.) K.H. Larss.
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2015 (as: Peniophorella pallida) ,

2073. Hyphoderma praetermissum (P. Karst.) J. Erikss. & Strid - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K.H. Larss.
synonimy: H. tenue (Pat.) Donk
uwagi: wg IF H. praetermissum i H. tenue to odrębne gatunki
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Ślusarczyk 2004, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a (as: Peniophorella praetermissa), Karasiński 2009a (as: Peniophorella praetermissa), Karasiński i in. 2015 (as: Peniophorella praetermissa) ,

2074. Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Peniophorella pubera (Fr.) P. Karst.
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Friedrich 2001, Komorowska 2000, Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a (as: Peniophorella pubera), Karasiński i in. 2015 (as: Peniophorella pubera) ,

2075. Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk - Basidiomycota
Szkodzik 2005, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 ,

2076. Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2002 , Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Ślusarczyk 2004, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015 ,

2077. Hyphoderma sibiricum (Parmasto) J. Erikss. & ?. Strid - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 , Szczepkowski i in. 2015 ,

2078. Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden - Basidiomycota
Flisińska 2004,

2079. Hyphodontia abieticola (Bourdot & Galzin) J. Erikss. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015 (as: Kneiffiella abieticola),

2080. Hyphodontia alienata (S. Lundell) J. Erikss. - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2081. Hyphodontia alutacea (Fr.) J. Erikss. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam & Ryvarden
synonimy: Grandinia stenospora (P. Karst.) Julich
Flisińska 2004 (as: Grandinia stenospora), Stasińska 2000, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 (as: Alutaceodontia alutacea),

2082. Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 ,

2083. Hyphodontia arguta (Fr.) J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: Grandinia arguta (Fr.) Julich
Flisińska 2004 (as: Grandinia arguta), Szkodzik 2005, Wojewoda 2005, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

2084. Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss. - Basidiomycota
Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Gumińska i Wojewoda 2004, Komorowska 2000, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon asperus),

2085. Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: Grandinia barba-jovis (Fr.) Julich
Flisińska 2004 (as: Grandinia barba-jovis), Ślusarczyk 2004 (as: Grandinia barba-jovis), Ślusarczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Halama i Romański 2010, Karasiński i in. 2015 (as: Kneiffiella barba-jovis),

2086. Hyphodontia borealis Kotir. & Saaren. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon borealis),

2087. Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss - Basidiomycota
Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon brevisetus),

2088. Hyphodontia crustosa (Pers.) J. Erikss. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Basidioradulum crustosum (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin
synonimy: Grandinia crustosa (Pers.) Fr.
Flisińska 2004 (as: Grandinia crustosa), Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon crustosus),

2089. Hyphodontia curvispora J. Erikss. & Hjortstam - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2009, Gierczyk i in. 2013,

2090. Hyphodontia flavipora (Cooke) Sheng H. Wu - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Schizopora flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden
synonimy: Poria flavipora Cooke, P. phellinoides Pilát, Schizopora carneolutea (Rodw. & Cl.) Kotl. & Pouzar, S. flavipora (Cooke) Ryvarden, S. phellinoides (Pilát) Domański, Xylodon versiporus var. phellinoides (Pilát) Domański, X. versiporus var. pseudoobducens (Pilát ex Pilát) Domański
Wojewoda 2005, Halama i Panek 2000 (as: Schizopoora carneolutea), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda i Karasiński 2010, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013 (as: Schizopora flavipora), Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: Schizopora flavipora), Karasiński i in. 2015 (as: Schizopora flavipora), Gierczyk i in. 2015 (as: Schizopora flavipora), Chachuła i in. 2015 , Bartnik i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Schizopora flavipora),

2091. Hyphodontia floccosa (Bourdot & Galzin) J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: Kneiffiella floccosa (Bourdot & Galzin) Jülich & Stalpers
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 (as: Kneiffiella floccosa),

2092. Hyphodontia latitans (Bourdot & Galzin) Ginns & M.N.L. Lefebvre - Basidiomycota
synonimy: Chaetoporellus latitans (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer
Kujawa 2009a, Niemelä 2013 (as: Chaetoporellus latitans), Karasiński i Wołkowycki (as: Chaetoporellus latitans),

2093. Hyphodontia microspora J. Erikss. & Hjortstam - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bartnik 2013,

2094. Hyphodontia nespori (Bres.) J.Erikss. & Hjortstam - Basidiomycota
synonimy: Grandinia nespori (Bres.) Cejp
Flisińska 2004 (as: Grandinia nespori), Szkodzik 2005, Stasińska 2008a, Komorowska 2000, Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon nespori),

2095. Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss. - Basidiomycota
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015 ,

2096. Hyphodontia paradoxa (Schrad.) Langer & Vesterh. ss. lato - Basidiomycota
synonimy: Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Szkodzik 2005 (as: Schizopora paradoxa), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Schizopora paradoxa), Ławrynowicz i in. 2001 (as: Schizopora paradoxa), Flisińska 2000 (as: Schizopora paradoxa), Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2001 (as: Schizopora paradoxa), Lisiewska i Filisiewicz 2006 (as: Schizopora paradoxa), Lisiewska i Marach 2002 (as: Schizopora paradoxa), Lisiewska i Reszel 2000 (as: Schizopora paradoxa), Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a (as: Schizopora paradoxa), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Schizopora paradoxa), Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004 (as: Schizopora paradoxa), Ławrynowicz 2001a (as: Schizopora paradoxa), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Schizopora paradoxa), Halama i Panek 2000 (as: Schizopora paradoxa), Lisiewska 2000 (as: Schizopora paradoxa), Komorowska 2000 (as: Schizopora paradoxa), Lisiewska i Malinger 2001 (as: Schizopora paradoxa), Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Flisińska 2000b (as: Schizopora paradoxa), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: Schizopora paradoxa), Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Szczepkowski i in. 2009 (as: Schizopora paradoxa), Bujakiewicz i Springer 2009 (as: Schizopora paradoxa), Adamczyk i Kucharski 2005 (as: Schizopora paradoxa), Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: Schizopora paradoxa), Adamczyk 2003a (as: Schizopora paradoxa), Kałucka 2009a (as: Schizopora paradoxa), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010 (as: Schizopora paradoxa), Friedrich 2010, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Schizopora paradoxa), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Schizopora paradoxa), Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013 (as: Schizopora paradoxa), Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: Schizopora paradoxa), Żurawlew 2014 (as: Schizopora paradoxa), Karasiński i in. 2015 (as: Schizopora paradoxa), Gierczyk i in. 2015 (as: Schizopora paradoxa), Kudławiec 2014 (as: Schizopora paradoxa), Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Schizopora paradoxa), Kujawa i in. 2015a , Bartnik i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Schizopora paradoxa),

2097. Hyphodontia pilaecystidiata (S. Lundell) J. Erikss. - Basidiomycota
Wojewoda 2008,

2098. Hyphodontia pruni (Lasch) Svrček - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Xylodon pruni (Lasch) Hjortstam & Ryvarden,
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2009,

2099. Hyphodontia quercina (Pers.) J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: Grandinia quercina (Fr.) Julich
Flisińska 2004 (as: Grandinia quercina), Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon quercinus),

2100. Hyphodontia radula (Pers.) Langer & Vesterh. - Basidiomycota
uwagi: Flisińska 2004 w synonimach do Junghuhnia pseudozilingiana podaje 3 synonimy wskazujące na Hyphodontia radula - do wyjaśnienia
Flisińska 2004 (as: Junghuhnia pseudozilingiana), Wojewoda 2005, Halama i Panek 2000 (as: Schizopora radula), Stasińska 2000 (as: Schizopora radula), Kujawa i Gierczyk 2012, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: Schizopora radula), Karasiński i in. 2015 (as: Schizopora radula), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Schizopora radula),

2101. Hyphodontia rimosissima (Peck) Gilb. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon rimosissimus),

2102. Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: Corticium serum (Pers.) Bres., Hyphoderma sambuci (Pers.) Julich, Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst.,Rogersella sambuci (Pers.) Liberta & A.J. Navas
Flisińska 2004 (as: Lyomyces sambuci), Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Bujakiewicz 2001 (as: Hyphoderma sambuci), Halama i Panek 2000 (as: Hyphoderma sambuci), Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Ślusarczyk 2009, Friedrich 2010, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: Lyomyces sambuci),

2103. Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto - Basidiomycota
synonimy: Grandinia spathulata (Schrad.) Julich
Flisińska 2004 (as: Grandinia spathulata), Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon spathulatus),

2104. Hyphodontia stipata (Fr.) Gilb. - Basidiomycota
synonimy: Odontia stipata (Fr.) Quel
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Flisińska 2004 (as: Odontia stipata),

2105. Hyphodontia subalutacea (P. Karst.) J. Erikss. - Basidiomycota
synonimy: Grandinia subalutacea (P. Karst.) Julich
Flisińska 2004 (as: Grandinia subalutacea), Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2004 (as: Grandinia subalutacea), Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015 (as: Kneiffiella subalutacea),

2106. Hypholoma ambiguum Lamoure - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009 (as: [Psilocybe] Hypholoma ambigum),

2107. Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe capnoides (Fr.) Noordel., Naematoloma capnoides (Fr.) P. Karst.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i in. 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002 , Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe capnoides), Lisiewska i Filisiewicz 2006, Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe capnoides), Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009 (as: Psilocybe capnoides), Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a , Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010 (as: Psilocybe capnoides), Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011 (as: Psilocybe capnoides), Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Wrzosek i in. 2014b, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

2108. Hypholoma elongatipes Peck - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe elongata (Pers.) J.E. Lange, P. elongatipes (Peck) Sacc., P. polytrichi ss. Konrad & Maublanc, P. uda var. elongata (Pers.) Gillet, P. uda ss. Bres., H. elongatum (Pers.) Rick., Naematoloma elongatum (Pers.) Konrad, N. polytrichi ss. Konrad & Maublanc
uwagi: wg IF H. elongata i H. elongatipes to odrębne gatunki - w checklist (2003) traktowane są jako synonimy
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Narkiewicz 1999 (as: Hypholoma elongatum), Friedrich 2006, Lisiewska 2006 (as: Hypholoma elongatum), Stasińska i Sotek 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004 (as: Hypholoma elongatum), Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001 (as: Hypholoma elongatum), Stasińska i Sotek 2003, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe elongata), Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Ślusarczyk 2004 (as: Hypholoma elongatum), Friedrich 2002, Ślusarczyk 2007 (as: Psilocybe elongata), Flisińska 2002, Stasińska 2007a (as: Psilocybe elongata) , Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe elongata), Kujawa 2009a, Fiedorowicz 2009 (as: Psilocybe elongata), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: H. elongatum), Halama i Romański 2010 (as: H. elongatum), Stasińska i Sotek 2009 (as: Psilocybe elongata), Kryza i Puciata 2009 (as: Psilocybe elongata), Stasińska 2011b (as: H. elongatum), Gierczyk i in. 2013 (as: H. elongatum), Kujawa i Gierczyk 2013 (as: Psilocybe elongata), Narkiewicz i in. 2013 (as: Psilocybe elongata), Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Ślusarczyk 2005 (as: H. elongatum), Karasiński i in. 2015 (as: H. elongatum), Kujawa i in. 2015 (as: H. elongatum), Halama 2015 (as: Hypholoma elongatum), Kujawa i in. 2015a (as: Psilocybe elongata),

2109. Hypholoma epixanthum (Fr.) Quél. - Basidiomycota
uwagi: Hypholoma radicosum?
Flisińska 2004,

2110. Hypholoma ericaeoides P.D. Orton - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe ericaeoides (P.D. Orton) Noordel., Hypholoma elongatum ss. Ricken 1912
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Lisiewska 2004, Flisińska 2002, Karasiński i in. 2015,

2111. Hypholoma ericaeum (Pers.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe ericaea (Pers.) Quél., Naematoloma ericaeum (Pers.) Singer ss. M.M. Moser
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe ericaea), Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe ericaea), Wojewoda 2008, Kozłowska i in. 2015,

2112. Hypholoma fasciculare (Huds.) Kumm. - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe fascicularis (Huds.) Noordel., Naematoloma fasciculare (Huds.) P. Karst.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000 , Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007 (as: Psilocybe fascicularis), Wilga 2004b, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008 (as: Psilocybe fascicularis), Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008 (as: Psilocybe fascicularis), Flisińska 2002, Bujakiewicz 2006 (as: Psilocybe fascicularis), Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe fascicularis), Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Łyczek 2009 (as: Psilocybe fascicularis), Gierczyk i in. 2009 (as: Psilocybe fascicularis), Wojewoda 2008, Chachuła 2009, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008 (as: Psilocybe fascicularis), Wilga i Ciechanowski 2007 (as: Psilocybe fascicularis), Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Fiedorowicz 2009 (as: Psilocybe fascicularis), Adamczyk 2007a (as: Psilocybe fascicularis), Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 (as: Psilocybe fascicularis), Halama i Romański 2010, Szczepkowski i in. 2010a , Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011 (as: Psilocybe fascicularis), Kryza i Puciata 2009 (as: Psilocybe fascicularis), Łakomy 2006a, Łyczek i Domian 2010 (as: Psilocybe fascicularis), Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Borzyszkowska 2011, Adamczyk 2011 (as: Psilocybe fascicularis), Karasiński 2009a, Stasińska 2011b (as: H. fasciculare var. fasciculare), Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012 (as: Psilocybe fascicularis), Gierczyk i in. 2013 (as: H. fasciculare v. fasciculare), Friedrich 2013, Sumorok i in. 2013, Kudławiec 2013, Stasińska i in. 2004, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014 (as: Psilocybe fascicularis), Gierczyk i in. 2014 (as: H. fasciculare var. fasciculare), Rutkowski i in. 2014 (as: Psilocybe fasciculare), Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015 (as: H. fasciculare var. fasciculare), Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 (as: H. fasciculare var. fasciculare), Kudławiec 2014 (as: Psilocybe fascicularis) , Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a (as: Psilocybe fascicularis), Bartnik i in. 2015 (as: Psilocybe fascicularis), Kudławiec i Misiuna 2014 (as: Psilocybe fascicularis), Szczepkowski 2016 ,

2113. Hypholoma fasciculare var. pusillum J.E. Lange - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009,

2114. Hypholoma marginatum (Pers.) J. Schroet. - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe marginata (Pers.) Noordel., Hypholoma dispersum (Fr.) Quél., Naematoloma dispersum (Fr.) P. Karst.
uwagi: wg IF H. dispersum to odrębny gatunek
Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Lisiewska i Marach 2002, Kujawa 2005 (as: Psilocybe marginata), Lisiewska i Król 2007 (as: Psilocybe marginata), Bujakiewicz i Kujawa 2010,

2115. Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Flisińska 2000a, Halama i Panek 2000, Komorowska 2000, Ślusarczyk 2004, Friedrich 2002, Ślusarczyk 2007 (as: Pholiota myosotis), Flisińska 2002, Stasińska 2007a (as: Pholiota myosotis), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015,

2116. Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe polytrichi (Fr.) Pears. & Dennis, P. uda var. polytrichi (Fr.) Gillet, Naematoloma polytrichi (Fr.) Konrad
Flisińska 2004, Łuszczyński 2001, Friedrich 2006 (as: Psilocybe polytrichi), Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe polytrichi), Wojewoda i in. 2004, Kujawa 2005, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Kujawa i Gierczyk 2007 (as: Psilocybe polytrichi), Friedrich 2004 (as: Psilocybe polytrichi), Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe polytrichi), Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2117. Hypholoma radicosum J.E. Lange - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe radicosa (J.E. Lange) Noordel.
Bujakiewicz 2004, Friedrich 2002, Gierczyk i in. 2009 (as: Psilocybe radicosa), Ronikier 2012,

2118. Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe subericaea (Fr.) Sacc.
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe subericaea), Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe subericaea), Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

2119. Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe lateritia (Schaeff.) Noordel., Hypholoma lateritium (Schaeff.) J. Schrot., Naematoloma sublateritium (Fr.) P. Karst.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008 (as: Psilocybe lateritia), Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe lateritia), Lisiewska i Filisiewicz 2006, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Król 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008 (as: Psilocybe lateritia), Flisińska 2002, Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe lateritia), Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009 (as: Psilocybe lateritia), Wilga 2000b, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008 (as: Psilocybe lateritia), Wilga i Ciechanowski 2007 (P. lateritia), Wilga 2005c (as: Psilocybe lateritia), Kujawa 2009 (as: H. lateritium), Kujawa 2009a, Fiedorowicz 2009 (as: Psilocybe lateritia), Bujakiewicz i Springer 2009 (as: Psilocybe lateritia), Bujakiewicz i Stefaniak 2009 (as: Psilocybe lateritia), Adamczyk 2007a (as: Psilocybe lateritia), Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: H. lateritium), Ławrynowicz i in. 2009 (as: Psilocybe lateritia), Kałucka 2009a (as: H. lateritium), Halama i Romański 2010 (as: H. lateritium), Friedrich 2010 (as: Psilocybe lateritia), Wilga i Wantoch-Rekowski 2011 (as: Psilocybe lateritia), Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009 (as: Psilocybe lateritia), Łakomy 2006a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011 (as: Psilocybe lateritia), Bujakiewicz 2011 (as: H. lateritium), Karasiński 2009a, Stasińska 2011b (as: H. lateritium), Ronikier 2012 (as: H. lateritium), Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012 (as: Psilocybe lateritia), Gierczyk i in. 2013 (as: Hypholoma lateritium), Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014 (as: Psilocybe lateritia), Karasiński i in. 2015 (as: H. lateritium), Gierczyk i in. 2015 (as: Hypholoma lateritium), Chachuła i in. 2015 (as: H. lateritium), Kozłowska i in. 2015 (as: H. lateritium), Kujawa i in. 2015a (as: Psilocybe lateritia), Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014 (as: Psilocybe lateritia), Gierczyk i in. 2015a (as: H. lateritium),

2120. Hypholoma subviride (Berk. & M.A. Curt.) Dennis - Basidiomycota
Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz 2001, Miśkiewicz 2000a, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe subviridis), Wojewoda 2002, Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe subviridis), Gierczyk i in. 2009 (as: Psilocybe subviridis), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009 (as: Psilocybe subviridis), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: H. fasciculare v. subviride), Ławrynowicz i in. 2002a, Bujakiewicz 2011 (as: H. fasciculare var. subviride), Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013 (as: H. fasciculare v. subviride), Gierczyk i in. 2014 (as: H. fasciculare v. subviride), Karasiński i in. 2015 (as: H. fasciculare var. subviride),

2121. Hypholoma udum (Pers.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: Psilocybe uda (Pers.) Gillet, Naematoloma udum (Pers.) P. Karst.
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Stasińska i Sotek 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Stasińska i Sotek 2003, Ślusarczyk 2004 , Komorowska 2000, Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe uda), Friedrich 2006, Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Flisińska 2002, Stasińska 2007a (as: Psilocybe uda), Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe uda), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Grzesiak 2010 (as: Psilocybe uda), Grzesiak 2010a (as: Psilocybe uda), Stasińska i Sotek 2009 (as: Psilocybe uda), Sotek i Stasińska 2009 (as: Psilocybe uda), Kryza i Puciata 2009 (as: Psilocybe uda), Stasińska 2011b, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013 (as: Psilocybe uda), Stasińska i in. 2004, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kudławiec 2014 (as: Psilocybe uda) , Kujawa i in. 2015a (as: Psilocybe uda), Kozłowska i in. 2015 (as: Bogbodia uda),

2122. Hypochniciellum molle (Fr.) Hjortstam - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Amylocorticiellum molle (Fr.) Spirin & Zmitr.
Flisińska 2004, Kujawa i Gierczyk 2011a,

2123. Hypochniciellum ovoideum (Jülich) Hjortstam & Ryvarden - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015, Szczepkowski i in. 2015,

2124. Hypochnicium albostramineum (Bres.) Hallenb. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2004, Ślusarczyk 2007, Karasiński i in. 2015,

2125. Hypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) J. Erikss. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam
Gierczyk i in. 2009,

2126. Hypochnicium bombycinum (Sommerf.) J. Erikss. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015,

2127. Hypochnicium cremicolor (Bres.) H. Nilsson & Hallenb. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2128. Hypochnicium eichleri (Bres.) J. Erikss. & Ryvarden - Basidiomycota
Flisińska 2004,

2129. Hypochnicium eriksssonii Hallenb. & Hjortstam - Basidiomycota
synonimy: Hypochnicium sphaerosporum (Hohn. & Litsch.) J. Erikss. ss. auct.
Wojewoda 2002, Karasiński 2009a (as: H. sphaerosporum), Karasiński i in. 2015,

2130. Hypochnicium geogenium (Bres.) J. Erikss. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2007 (as: Hypochnicium geogonium), Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015,

2131. Hypochnicium karstenii (Bres.) Hallenb. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hypochnicium multiforme (Berk. & Broome) Hjortstam
Wojewoda 2008, Karasiński i in. 2015 (as: H. multiforme),

2132. Hypochnicium polonense (Bres.) ?. Strid - Basidiomycota
synonimy: Hyphodermopsis polonensis (Bres.) Julich, Gyrophanopsis polonensis (Bres.) Stalpers & P. K. Buchanan
Flisińska 2004 (as: Hyphodermopsis polonensis), Karasiński i in. 2015 (as: Gyrophanopsis polonensis),

2133. Hypochnicium punctulatum (Cooke) J. Erikss. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2015,

2134. Hypochnicium subrigescens Boidin - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

2135. Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) ? Wg Karasińskiego i in. 2015 jest to synonim H. caucasicum
Karasiński i in. 2015,

2136. Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead - Basidiomycota
synonimy: H. circinatus (Fr.) P. Karst. ss. Gulden 1964, H. tessulatus (Bull.) Singer, Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner, Pleurotus ulmarius (Bull.) Quél., Tricholoma ulmarium (Bull.) P. Karst.
uwagi: wg IF H. circinatus i H. tessulatus to odrębne gatunki
Flisińska 2004 (as: Lyophyllum ulmarium), Bujakiewicz 2001 (as: Lyophyllum ulmarium), Lisiewska i Marach 2002 (as: Lyophyllum ulmarium), Ławrynowicz 2001 (as: Lyophyllum ulmarium), Lisiewska 2004 (as: Lyophyllum ulmarium), Friedrich 2002 (as: Lyophyllum ulmarium), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Łyczek i Domian 2010, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016 ,

2137. Hysterangium coriaceum R. Hesse - Basidiomycota
Ławrynowicz 2001a,

2138. Hysterangium hessei Soehner - Basidiomycota
synonimy: H. fragile Vittad. ss. Hesse
uwagi: wg IF osobne gatunki
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2139. Hysterangium pompholyx Tul. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i Gierczyk 2010,

2140. Hysterangium separabile Zeller - Basidiomycota
synonimy: H. clathroides auct. plur., H. coriaceum Hesse, H. crassum (Tul. & Tul.) E. Fischer
uwagi: wg IF synonimy to odrębne gatunki
Flisińska 2004, Gumińska 2000, Chachuła 2010,

2141. Hysterangium stoloniferum Tul. & C. Tul. - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2010,

2142. Inocybe abietis Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), być może tak, jak w rozumieniu aut. bryt. jest to synonim I. glabripes - do wyjaśnienia
Bujakiewicz 2004,

2143. Inocybe abjecta (P. Karst.) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: I. caucasica Singer, I. cavipes J. Favre, I. peronatella J. Favre (non I. abjecta ss. J.E. Lange=I. flocculosa).
uwagi: wg IF synonimy podane w checklist (2003) są osobnymi gatunkami
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2144. Inocybe acuta Boud. - Basidiomycota
synonimy: I. acutella Bon, I. striata Bres., I. umboninata Peck ss. J.E. Lange
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk 2011, Kozłowska i in. 2015 ,

2145. Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: I. jurana (Pat.) Sacc., I. rhodiola Bres., I. jurana var. rhodiola (Bres.) Quadr.
Flisińska 2004, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Inocybe jurana), Lisiewska 2004 (as: Inocybe jurana), Kujawa 2005, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk 2003a (as: I. jurana), Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015 ,

2146. Inocybe agardhii (N. Lund) P.D. Orton - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2015, Karasiński i in. 2015,

2147. Inocybe alnea Stangl - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006, Bujakiewicz 2011,

2148. Inocybe appendiculata Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2014 , Kujawa i in. 2015a ,

2149. Inocybe arenicola (R. Heim) Bon - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

2150. Inocybe asterospora Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Stasińska i Sotek 2003, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

2151. Inocybe auricoma (Batsch) J.E. Lange - Basidiomycota
Flisińska 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015,

2152. Inocybe boltonii R. Heim - Basidiomycota
synonimy: I. carpta Bres., I. subcarpta Kühner & Bours.
uwagi: Wojewoda (2003) zwraca uwagę na niejasną interpertację tego gatunku
Bujakiewicz 2004 (as: I. boltonii i I subcarpta), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015 (as: I. subcarpta),

2153. Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Halama i Romański 2010, Łyczek i Domian 2010, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015 ,

2154. Inocybe bongardii var. pisciodora (Donadini & Riousset) Kuyper - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Inocybe bongardii (Weinm.) Quél.
uwagi: brak tej odmiany w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014 (jako: prawdopodobnie odmiana pisciodora), Karasiński i in. 2015 ,

2155. Inocybe bresadolae Massee - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2015,

2156. Inocybe brunneotomentosa Huijsman - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2013,

2157. Inocybe calamistrata (Fr.) Gillet - Basidiomycota
synonimy: I. hirsuta (Lasch) Quél., I. praetermissa P. Karst.
uwagi: wg IF I. praetermissa to odrębny gatunek
Bujakiewicz 2004, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2015a ,

2158. Inocybe calida Velen. - Basidiomycota
synonimy: I. brunneorufa Stangl & Veselsky
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Kujawa i in. 2015a ,

2159. Inocybe calospora Quél. - Basidiomycota
synonimy: I. rigidipes Peck, I. echinospora Egeland
uwagi: wg IF synonimy to odrębne gatunki
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006 (mat. zielnikowy zrewidowany przez A Ronikier, jako błędnie oznaczony - zob. Ronikier 2005a), Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2007, Ronikier 2005a, Friedrich 2002, Nita i Bujakiewicz 2006, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Nita i Bujakiewicz 2009, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

2160. Inocybe cervicolor (Pers.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: I. corrubescens Singer
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2015 ,

2161. Inocybe cincinnata (Fr.) Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013 (as: I. cincinnata v. cincinnata), Gierczyk i in. 2014 (as: I. cincinnata var. cincinnata), Karasiński i in. 2015 (as: I. cincinnata var. cincinnata), Gierczyk i in. 2015 (as: I. cincinnata var. cincinnata),

2162. Inocybe cookei Bres. - Basidiomycota
synonimy: I. kuthani Stangl & Veselsky
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Halama i Romański 2010, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015 (as: I. cookei var. cookei), Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2163. Inocybe corydalina Quél. - Basidiomycota
Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015 ,

2164. Inocybe curvipes P.Karst. - Basidiomycota
synonimy: I. variabillima Speg., I. lepidocephala Speg., I. astorina Murrill, I. decipientoides Peck, I. ochraceoscabra Atk., I. globocystis Velen., I. scarpta Scop. ss. Ricken, I. cinerascentipes Huijsman, I. lanuginella (J. Schrot.) Konrad & Maubl. ss. J.E. Lange
uwagi: wg IF większość synonimów to osobne gatunki
Flisińska 2004 (as: Inocybe lanuginella), Bujakiewicz 2004 (as: Inocybe lanuginella), Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Inocybe lanuginella), Halama i Panek 2000 (as: I. lanuginella), Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Leski i in. 2009, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Hilszczańska 2015, Kozłowska i in. 2015 (synonimizuje z I. boltonii),

2165. Inocybe decipiens Bres. - Basidiomycota
Kujawa i in. 2015a ,

2166. Inocybe dulcamara (Alb. & Schwein.) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a , Kudławiec i Misiuna 2014,

2167. Inocybe dunensis P.D. Orton - Basidiomycota
Kujawa i in. 2015a ,

2168. Inocybe egenula J. Favre - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

2169. Inocybe erubescens A. Blytt - Basidiomycota
synonimy: I. patouillardii Bres., I. lateraria Ricken
uwagi: wg IF I. lateraria to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: Inocybe patouillardii), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Inocybe patouillardii), Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Inocybe patouillardii), Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004 (as: Inocybe patoullardi), Ławrynowicz 2001a (as: I. patouillardii), Friedrich 2002, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Wilga 2000a (as: I. patouillardii), Wilga 2000b (as: I. patouillardii), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Krotoski 2009, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a (as: I. patouillardi), Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Gierczyk i in. 2015a,

2170. Inocybe eutheles Berk. & Broome - Basidiomycota
synonimy: I. sindonia (Fr.) P. Karst ss. J.E. Lange according to Kreisel
uwagi: wg IF I. eutheles i I. sindonia to w zależności od interpretacji tożsame lub odrębne gatunki
Bujakiewicz 2004,

2171. Inocybe fastigiata (Schaeff.) Quél. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: I. rimosa (Bull.) P. Kumm.
synonimy: I. rimosa (Bull.) P. Kumm.
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Inocybe rimosa), Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004 (as: Inocybe rimosa), Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007 (as: I. fastigiata i I. rimosa), Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Łyczek i Domian 2010, Adamczyk 2011, Stasińska 2012, Friedrich 2013, Ronikier 2009, Ronikier 2012, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Karasiński i in. 2015 (as: I. rimosa), Kozłowska i in. 2015 (as: I. rimosa),

2172. Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc. - wg IF większość synonimów to osobne gatunki
synonimy: "I. cordae Velen., I. croceifolia Beller, I. crocifolia Herink, I. dentifera Velen., I. fulvidula Velen., I. ferruginea Bon., I. gausapata Kühner, I. geraniolens Bon & Beller, I. pallidipes Ell. & Ev. ss. J.E. Lange
uwagi: I. pluteoides Hohn., I. rohlenae Velen., I. subtigrina Kühner"
Basidiomycota, Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004 (as: Inocybe pallidipes), Friedrich i Orzechowska 2002 , Mleczko 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 ,

2173. Inocybe fuscidula Velen. - Basidiomycota
synonimy: I. brunneoatra (R. Heim) P.D. Orton, I. descissa var. brunneoatra R. Heim, I. hyphophaea Furrer-Ziogas, I. pedunculata Velen., I. rimosa ss. Bres., I. virgatula Kühner
uwagi: wg IF. I. hyphophaea, I. pedunculata to odrębne gatunki
Flisińska 2004 (as: Inocybe virgatula), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Inocybe fuscidula, Inocybe brunneo-atra), Bujakiewicz 2004 (as: Inocybe brunneo-atra), Friedrich 2001 (as: Inocybe brunneoatra), Lisiewska 2004 (as: Inocybe brunneoatra), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kryza i Puciata 2009, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2014 (as: I. fuscidula var. fuscidula), Karasiński i in. 2015 (as: I. fuscidula var. fuscidula), Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 (as: I. fuscidula var. fuscidula), Kujawa i in. 2015a , Gierczyk i in. 2015a (as: I. fuscidula var. fuscidula),

2174. Inocybe fuscidula Velen. var. bisporigera Kuyper - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Inocybe fuscidula Velen.
uwagi: brak tej odmiany w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 ,

2175. Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: I. geophylla var. geophylla (Pers.) P. Kumm.
synonimy: I. argillacea (Pers.) Fayod, I. clarkii (Berk. & Broome) Sacc., I. lilacina (Peck) C. H. Kauffm., I. cystidiosa (A.H. Sm.) Singer, Agaricus geophyllus Fr.
uwagi: wg IF I argillacea i I. cystidiosa to odrębne gatunki,a I. lilacina to synonim I. g. v. lilacina,
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Stasińska 2008a, Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz 2001a, Celka 2000, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 , Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b (as: I. geophylla var. geophylla), Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013 (as: I. geophylla v. geophylla), Friedrich 2013, Kujawa i in. 2013, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: I. geophylla var. geophylla), Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 (as: I. geophylla var. geophylla), Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a (as: I. geophylla var. geophylla),

2176. Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. v. lateritia (Wienm.) J.E. Lange - Basidiomycota
uwagi: wg. IF to synonim I. whitei
Bujakiewicz 2004, Kujawa 2009a,

2177. Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. v. lilacina (Peck) Gillet - Basidiomycota
synonimy: I. geophylla (Sow.) Kummer var. violacea Pat.
Szczepkowski i in. 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 (as: I. lilacina), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: I. lilacina), Halama i Romański 2010 (as: I. lilacina), Adamczyk 2011, Ronikier 2012 (as: I. lilacina), Gierczyk i in. 2014 (as: I. lilacina), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: I. lilacina), Gierczyk i in. 2015 (as: I. lilacina), Chachuła i in. 2015 ,

2178. Inocybe glabripes Ricken - Basidiomycota
synonimy: I. microspora J.E. Lange, I. parvispora Alessio
Lisiewska i Malinger 2001 (as: I. microspora), Ronikier 2012 (as: I. microspora), Karasiński i in. 2015 (as: I. microspora), Kujawa i in. 2015a (as: I. microspora),

2179. Inocybe godeyi Gillet - Basidiomycota
synonimy: I. rubescens Gillet, I. rickenii Kallenb., I. cinnabarina Hruby, I. trinii Weinm. ss. Bres.
uwagi: wg IF I. cinnabarina to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Stasińska 2000, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Chachuła 2010, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015 ,

2180. Inocybe grammata Quél. - Basidiomycota
synonimy: I. hiulca (Fr.) Gillet
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Kujawa i in. 2015a,

2181. Inocybe griseolilacina J.E. Lange - Basidiomycota
synonimy: I. personata Kühner ss. Kuyper 1986.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Łuszczyński 2000b, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Gierczyk i in. 2014, Halama 2015,

2182. Inocybe gymnocarpa Kühner - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004,

2183. Inocybe heimii Bon - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015 ,

2184. Inocybe hirtella Bres. - Basidiomycota
synonimy: I. amygdalispora Metrod, I. pseudoconfusa Metrod, I. lucifuga var. hirtella (Bres.) Quél.
uwagi: wg IF I amygdalispora i I. pseudoconfusa to odrębne gatunki
Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013, Kozłowska i in. 2015 ,

2185. Inocybe hirtella Bres. var. bispora - Basidiomycota
uwagi: brak tej odmiany w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015,

2186. Inocybe humilis Fr. - Basidiomycota
synonimy: Agaricus humilis Fr.
uwagi: błędnie zaklasyfikowany?
Flisińska 2004,

2187. Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013,

2188. Inocybe impexa (Lasch) Kuyper - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) ? Prawdopodobnie podawany z Polski jako I. lacera var. arenaria (Rudnika-Jezierska 1967)
Karasiński i in. 2015,

2189. Inocybe inconcinna P. Karst. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2190. Inocybe inodora Velen. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i in. 2015a,

2191. Inocybe jacobi Kühner - Basidiomycota
Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015,

2192. Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Mleczko 2004, Łuszczyński 2007, Rosikiewicz i in. 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b (as: I. lacera var. lacera), Sumorok i in. 2008, Karasiński i in. 2015 (as: I. lacera var. lacera), Trocha i in. 2012, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2193. Inocybe langei R. Heim - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015, Halama 2015,

2194. Inocybe lanuginosa (Bull.) P. Kumm. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: I. lanuginosa var. lanuginosa (Bull.) P. Kumm.
synonimy: I. ovatocystis Bours. & Kühner
uwagi: wg IF I. ovatocystis to synonim odmiany I. lanuginosa v. ovatocystis
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Łuszczyński 2001 (as: I. lanuginosa v. ovatocystis), Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010 (as: I. stellatospora), Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015 (as: I. lanuginosa i I. stellatospora), Trocha i in. 2012, Kozłowska i in. 2015 ,

2195. Inocybe lanuginosa (Bull.) P. Kumm. var. ovatocystis (Boursier & Kühner) Stangl - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Inocybe ovatocystis Boursier & Kühner
uwagi: brak tej odmiany w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i Gierczyk 2011a,

2196. Inocybe leptophylla Atk. - Basidiomycota
synonimy: I. casimiri Velen., I. lanuginosa var. casimiri (Velen.) R. Heim
Friedrich i Orzechowska 2002, Ronikier 2012, Kudławiec 2014, Kujawa i in. 2015a,

2197. Inocybe leucoblema Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

2198. Inocybe lucifuga (Fr.) Quél. - Basidiomycota
uwagi: może to być zarówno I. lucifuga, jak i I. flocculosa - do wyjaśnienia
Szkodzik 2005,

2199. Inocybe lutescens Velen. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012,

2200. Inocybe maculata Boud. - Basidiomycota
Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Lisiewska i Król 2007, Kryza i Puciata 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012 (as: I. cf. maculata), Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2201. Inocybe malenconii R. Heim - Basidiomycota
Flisińska 2004, Karasiński i in. 2015,

2202. Inocybe margaritispora (Berk.) Sacc. - Basidiomycota
Miśkiewicz 2000a, Kałucka 2009a (as: Inocybe cf. margaritispora),

2203. Inocybe masoviensis Rudn.-Jez. - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

2204. Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: I. trechispora Berk.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Bujakiewicz 2001 (as: Inocybe trechispora), Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Łuszczyński 2007 (as: Inocybe myxtilis), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2205. Inocybe muricellata Bres. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2014 ,

2206. Inocybe mystica Stangl & Glowinski - Basidiomycota
synonimy: I. confusa P. Karst., I. cryptocystis Stuntz
uwagi: wg IF to trzy osobne gatunki
Łuszczyński 2007 (as: I. mystica i I. cryptocystis), Łuszczyński 2008, Kujawa i in. 2015a,

2207. Inocybe napipes J.E. Lange - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2016,

2208. Inocybe nitidiuscula (Britzelm.) Sacc. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: I. nitidiuscula f. nitidiuscula (Britzelm.) Lapl.
synonimy: I. friesii R. Heim, I. tarda Kühner, I. valida Bon, I. nemorosa (R. Heim) Grund & Stuntz
uwagi: wg IF I. tarda, I. valida i I. nemorosa to odrębne gatunki
Flisińska 2004 (as: Inocybe friesii), Bujakiewicz 2004 (as: Inocybe friesii), Ronikier 2009, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2209. Inocybe oblectabilis Britzelm. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Szkodzik 2005, Kujawa i in. 2015a,

2210. Inocybe obscura (Pers.) Gillet - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Lisiewska 2000, Kryza i Puciata 2009, Kozłowska i in. 2015 ,

2211. Inocybe obscurobadia (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

2212. Inocybe obsoleta Romagn. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: I. rimosa (Bull.) P. Kumm.
uwagi: wg IF to synonim I. rimosa
Flisińska 2004,

2213. Inocybe ochroalba Bruyl. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2011 (as: I. cf. ochroalba), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2214. Inocybe ovalispora Kaufm. - Basidiomycota
synonimy: I. albomarginata Velen.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2014 (as: I. albomarginata) , Karasiński i in. 2015 (as: I. albomarginata),

2215. Inocybe pelargonium Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2015a,

2216. Inocybe paludinella Peck - Basidiomycota
synonimy: I. trechispora (Berk.) P. Karst.
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2217. Inocybe perlata (Cooke) Sacc. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska 2004, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2218. Inocybe petiginosa (Fr.) Gillet - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Szkodzik 2005, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Friedrich 2001 , Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Chachuła i in. 2015 ,

2219. Inocybe phaeodisca Kühner - Basidiomycota
synonimy: I. descissa sensu Bres.
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 ,

2220. Inocybe posterula (Britzelm.) Sacc. - Basidiomycota
synonimy: I. descissa ss. Ricken, I. geophylla var. lutescens Gillet, I. xanthodisca Kühner
Friedrich i Orzechowska 2002, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009,

2221. Inocybe praetervisa Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015 ,

2222. Inocybe pruinosa R. Heim - Basidiomycota
synonimy: I. halophila (wg. Mykobank)
Karasiński i in. 2015,

2223. Inocybe pseudoasterospora var. microsperma Weholt - Basidiomycota
uwagi: brak tej odmiany w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

2224. Inocybe pseudodestricta Stangl & J. Veselský - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2225. Inocybe pseudoumbrina Stangl - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2226. Inocybe pusio P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: I. fechtneri Velen., I. obscura var. obscurissima R. Heim
uwagi: wg IF synonimy podane w checklist (2003) są osobnymi gatunkami
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2014,

2227. Inocybe putilla Bres. - Basidiomycota
Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009,

2228. Inocybe pyriodora (Pers.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: I. fraudans (Britzelm.) Sacc., I. incarnata Bres., I. pyriodora var. incarnata (Bres.)
uwagi: wg IF I. fraudans i jego synonim I. incarnata to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012 (as: I. fraudans), Kozłowska i in. 2015 ,

2229. Inocybe quietiodor Bon - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009,

2230. Inocybe relicina (Fr.) Quél. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008 (as: I. relicina ?), Karasiński i in. 2015 (as: I. fuscomarginata),

2231. Inocybe rennyi (Berk. & Broome) Sacc. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i in. 2015a, Kudławiec i Misiuna 2014,

2232. Inocybe salicis Kühner - Basidiomycota
synonimy: I. xanthomelaena Kühner & Bours. &, ss. J.E. Lange
Flisińska 2004 (as: Inocybe xanthomelas), Gierczyk i in. 2009, Stefaniak 2011, Kozłowska i in. 2015 ,

2233. Inocybe sambucina (Fr.) Quél. - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015,

2234. Inocybe scabella Fr. - Basidiomycota
uwagi: według Wojewody (2003) niepewna interpretacja gatunku
Flisińska 2004,

2235. Inocybe scabra (O.F. Mull.) Sacc. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łyczek i Domian 2010,

2236. Inocybe serotina Peck - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

2237. Inocybe similis Bres. - Basidiomycota
synonimy: I. rufobrunnea J. Favre
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Kozłowska i in. 2015 ,

2238. Inocybe sindonia (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: I. commutabilis Furrer-Ziogas, I. cortinata Rolland, I. eutheles sensu Kühner, I. eutheles var. claricolor Reamaux, I. eutheles var. fusoideicystis Reamaux, I. kuehneri Stangl & Veselsky, I. lepiotoides Reamaux, I. lucifuga f. gralla Furrer-Ziogas, I. mutica (Fr.) Sacc., I. uliginosa Velen.
uwagi: wg IF I. uliginosa, I. lucifuga, I cortinata to osobne 3 gatunki, a I leptoides brak w IF
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a,

2239. Inocybe soluta Velen. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015,

2240. Inocybe splendens R. Heim - Basidiomycota
synonimy: I. alluvionis Stangl & Veselsky, I. castanea Velen., I. phaeoleuca Kühner, I. terrifera Kühner
uwagi: wg IF I. alluvions, I castanea i I. terrifea to odrębne gatunki, a I. phaeoleuca to synonim odmiany I. splendens var. phaeoleuca (Kühner) Kuyper
Wojewoda 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: I. splendens var. splendens),

2241. Inocybe splendens R. Heim var. phaeoleuca (Kühner) Kuyper - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Inocybe phaeoleuca Kühner
uwagi: według Wojewody (2003) jest to synonim I. splendens, wg IF odrębne gatunki
Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015,

2242. Inocybe squamata J.E. Lange - Basidiomycota
Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Kozłowska i in. 2015 ,

2243. Inocybe stenospora Stangl & Bresinsky - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2244. Inocybe subnudipes Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a,

2245. Inocybe subporospora Kuyper - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2246. Inocybe tarda Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), ale jest w Bujakiewicz i in. 1992 (Białowieża)
Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015,

2247. Inocybe terrigena (Fr.) Kühner - Basidiomycota
Ronikier 2009, Krotoski 2009, Ronikier 2012,

2248. Inocybe transitoria (Britzelm.) Sacc. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Halama 2015,

2249. Inocybe tricolor Kühner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2012,

2250. Inocybe trivialis (J.E.Lange) M.M. Moser - Basidiomycota
uwagi: wg IF synonim Cortinarius trivialis
Szkodzik 2005 (= Cortinarius trivialis J.E. Lange??),

2251. Inocybe trivialis P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: I. duriuscula Rea
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2001 ?, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008 (as: I. trivialis J.E. Lange),

2252. Inocybe umbratica Quél. - Basidiomycota
synonimy: I. commixta Bres.
Flisińska 2004, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2253. Inocybe umbrina Bres. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: I. assimilata Britzelm.
synonimy: I. assimilata (Britzelm.) Sacc.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015 (as: I. assimilata), Kozłowska i in. 2015 ,

2254. Inocybe vulpinella Bruyl. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i in. 2015a,

2255. Inocybe whitei (Berk. & Broome) Sacc.r - Basidiomycota
synonimy: I. armeniaca Huijsman, I. flavidolilacina (Britzelm.) Sacc., I. geophylla var. lateritia (Berk. & Broome) W.G. Smith, I. pudica Kühner
uwagi: wg IF I. armeniaca i I. flavidolilacina to odrębne gatunki
Flisińska 2004 (as: I. pudica), Flisińska 2000b (as: I. pudica), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015,

2256. Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Wojewoda 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ratuszniak i Zduńczyk 2009, Wojewoda 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Ratuszniak 2007a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Niemelä 2013, Sułkowska-Ziaja i Muszyńska 2014, Sułkowska-Ziaja i Muszyńska 2014a, Karasiński i Wołkowycki 2015,

2257. Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2003, Flisińska 2000a, Halama i Panek 2000, Friedrich 2002, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Łyczek i Domian 2010, Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015,

2258. Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill - Basidiomycota
Szczepkowski i Piętka 2008, Kujawa 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Inocutis dryophila), Karasiński Wołkowycki 2015 (as: Inocutis dryophila),

2259. Inonotus hastifer Pouzar - Basidiomycota
synonimy: I. polymorphus ss. auct., I. radiatus ssp. polymorphus (Rostk.) Bourdot & Galzin ss. Domański et al. 1967
Szkodzik 2005, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Domian i Kędra 2010, Łyczek i Domian 2010, Kujawa i in. 2016,

2260. Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. - Basidiomycota
Friedrich i Orzechowska 2002, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Piątek 2000a, Markowska 2004, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2012, Neubauer i Szczepkowski 2012, Niemelä 2013, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015,

2261. Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. & Ryvarden - Basidiomycota
synonimy: Onnia circinata (Fr.) P. Karst., O. leporina (Fr.) H. Jahn
uwagi: wg IF Onnia circinata to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: Onnia leporina), Karasiński i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2012, Szczepkowski i in. 2011a, Niemelä 2013 (as: Pelloporus leporinus), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Onnia leporina),

2262. Inonotus nidus-pici Pilát - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Piątek i Cabała 2005, Kujawa i Gierczyk 2013a,

2263. Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Adamczyk i in. 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Adamczyk 2003a, Domian i Kędra 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015 , Bartnik i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

2264. Inonotus obliquus (Pers.) Pilát - Basidiomycota
wg Index Fungorum: I. obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Stasińska 2008a, Wilga 2004a, Wilga 2004b, Kujawa 2005, Łuszczyński 2000c, Fiedorowicz i in. 2000, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Szczepkowski i Piętka 2008a, Szczepkowski 2008b, Narkiewicz 2005, Ratuszniak i Zduńczyk 2006, Fiedorowicz 2007, Łuszczyński 2008, Wójtowski i in. 2006, Fiedorowicz i in. 2009, Szczepkowski i Piętka 2009, Friedrich 2007, Friedrich 2006a, Friedrich i Łyczek 2006, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, , Fiedorowicz 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010 , Zduńczyk 2010, Zduńczyk 2010a, Ratuszniak i Zduńczyk 2009a, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Fiedorowicz 2009a, Szczepkowski i in. 2011, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Fiedorowicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Stala 2013, Niemelä 2013, Białobrzeska i Szczepkowski 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Kudławiec 2014, Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Szczepkowski 2016 ,

2265. Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Wojewoda 2002, Friedrich i Orzechowska 2002 , Szczepkowski i in. 2008, Bujakiewicz 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2004f, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ratuszniak 2007a, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Niemelä 2013, Kudławiec 2013, Borowski 2001, Ślusarczyk 2005, Rutkowski i in. 2014, Staniaszek-Kik i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Mensularia radiata), Kujawa i in. 2015 (as: Mensularia radiata), Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014, Chachuła i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Mensularia radiata), Kujawa i in. 2016,

2266. Inonotus rheades (Pers.) P. Karst. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: I. rheades (Pers.) Bondartsev & Singer
Flisińska 2004, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Łyczek i Domian 2010, Zieliński i in. 2011, Karasiński 2009a, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Inocutis rheades), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Inocutis rheades),

2267. Inonotus tomentosus (FR.) Teng - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.
synonimy: Coltricia tomentosa (Fr.) Murrill, Mucronoporus tomentosus (Fr.) Ellis & Everh., Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.
Bujakiewicz 2003 (as: Onnia tomentosa), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Łyczek i Domian 2010, Kujawa i Gierczyk 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Niemelä 2013 (as: Pelloporus tomentosus), Kujawa i in. 2015a, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Onnia tomentosa),

2268. Inonotus triqueter (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: Mucronoporus tomentosus for. circinatus and for. pulvinatus S. Domański in Domański S.et al. 1967:320, also var. circinatus., Onnia triquetra (Fr.) Imaz. in Ito
uwagi: niejasna klasyfikacja
Flisińska 2004 (as: Onnia triqueter), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Onnia triqueter), Wojewoda i in. 2004, Kujawa 2005, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Łyczek i Domian 2010 , Ławrynowicz i in. 2002a (as: Onnia triqueter), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Onnia triqueter), Kujawa i Gierczyk 2011a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Onnia triqueter), Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013 (as: Pelloporus triquetrus), Karasiński i in. 2015 (as: Onnia triquetra), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Onnia triquetra), Gierczyk i in. 2015a ,

2269. Inonotus ulmicola Corfixen - Basidiomycota
"Niemelä 2013 (bez stanowisk, bez stwierdzeń w PL, ale autor twierdzi, że ""ewidentnie obecny"")",

2270. Irpex bourdotii (Saliba & A. David) Kotiranta & Saarenoksa - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Steccherinum bourdotii Saliba & A. David
synonimy: Mycoleptodon dichroum (Pers.) ss. Bourdot & Galzin, Steccherinum bourdotii Saliba & David
Piątek 2000b, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a (as: Steccherinum bourdotii), Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2014 (as: Steccherinum bourdotii), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Steccherinum bourdotii) , Chachuła i in. 2015 ,

2271. Irpex collabens (Fr.) Kotir. & Saaren. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden
synonimy: Chaetoporus collabens (Fr.) Pouzar, C. rixosus (P. Karst.) Bondartsev & Singer, Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden, Steccherinum collabens (Fr.) Vesterh.
Szczepkowski i in. 2008, Gierczyk i in. 2009 (as: Junghuhnia collabens), Niemelä 2013 (as: Junghuhnia collabens), Gierczyk i in. 2014 (as: Junghuhnia collabens), Staniaszek-Kik i in. 2014 (as: Junghuhnia collabens), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Junghuhnia collabens),

2272. Irpex fimbriatus (Pers.) Kotir. & Saaren. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss.
synonimy: Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss.
Flisińska 2004 (as: Steccherinum fimbriatum), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Steccherinum fimbriatum), Flisińska 2000 (as: Steccherinum fimbriatum), Wojewoda 2002 (as: Steccherinum fimbriatum), Flisińska 2000a (as: Steccherinum fimbriatum), Komorowska 2000, Gierczyk i in. 2009 (as: Stecchericium fimbriatum), Wojewoda 2008 (as: Steccherinum fimbriatum), Kałucka 2009a (as: Steccherinum fimbriatum), Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Steccherinum fimbriatum), Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a (as: Steccherinum fimbriatum), Gierczyk i in. 2014 (as: Steccherinum fimbriatum), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Steccherinum fimbriatum) , Chachuła i in. 2015 ,

2273. Irpex lacer (P. Karst.) Niemelä - Basidiomycota
Niemelä 2013 (as: Junghuhnia lacera), Karasiński i in. 2015 (as: Junghuhnia lacera), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Junghuhnia lacera),

2274. Irpex lacteus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: I. canescens Fr., I. pallescens Fr., I. tulipiferae (Schwein.) Schwein.
uwagi: wg IF I canescens i I. tulipiferae to odrębne gatunki
Flisińska 2004, Wojewoda 2005, Adamczyk i in. 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz 2011 (as: Irpex cf. lacteus), Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Bartnik i in. 2015,

2275. Irpex luteoalbus (P. Karst.) Kotir. & Saaren. - Basidiomycota
Niemelä 2013 (as: Junghuhnia luteoalba), Karasiński i in. 2015 (as: Junghuhnia luteoalba), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Junghuhnia luteoalba),

2276. Irpex nitidus (Pers.) Saaren. & Kotir. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden
synonimy: Chaetoporus euporus (P. Karst.) Bondartsev & Singer, C. nitidus (Pers.) Donk, Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden, Steccherinum nitidum (Pers.) Vesterh.
Flisińska 2004 (as: Junghuhnia nitida), Szkodzik 2005 (as: Junghuhnia nitida), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Junghuhnia nitida), Flisińska 2000 (as: Junghuhnia nitida), Łuszczyński 2004 (as: Junghuhnia nitida), Flisińska 2000a (as: Junghuhnia nitida), Bujakiewicz 2004 (as: Chaetoporus nitidus), Łuszczyński 2002 (as: Junghuhnia nitida), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009 (as: Junghuhnia nitida), Ławrynowicz i in. 2002a (as: Junghuhnia nitida), Karasiński 2009a (as: Junghuhnia nitida), Niemelä 2013 (as: Junghuhnia nitida), Kozłowska i in. 2015 (as: Junghuhnia nitida), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Junghuhnia nitida),

2277. Irpex ochraceus (Pers.) Kotir. & Saaren. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray
synonimy: Steccherinum ochraceum (Fr.) Gray
Flisińska 2004 (as: Steccherinum ochraceum), Bujakiewicz i in. 2005, Szkodzik 2005 (Steccherinum ochraceum), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Steccherinum ochraceum), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Steccherinum ochraceum), Bujakiewicz 2004 (as: Steccherinum ochraceum), Wojewoda 2002 (as: Steccherinum ochraceum), Bujakiewicz 2001 (as: Steccherinum ochraceum), Ławrynowicz 2001a (as: Steccherinum ochraceum), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Steccherinum ochraceum), Halama i Panek 2000 (as: Steccherinum ochraceum), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: Steccherinum ochraceum), Gierczyk i in. 2009 (as: Steccherinum ochraceum), Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Friedrich 2010 (as: Steccherinum ochraceum), Ławrynowicz i in. 2002a (as: Steccherinum ochraceum), Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a (as: Steccherinum ochraceum), Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2014 (as: Steccherinum ochraceum), Karasiński i in. 2015 (as: Steccherinum ochraceum) , Gierczyk i in. 2015 (as: Steccherinum ochraceum), Kudławiec 2014 (as: Irpex cf. ochraceus), Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Steccherinum ochraceum), Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a (as: Steccherinum ochraceum),

2278. Irpex rhois (Schwein.) Saaren. & Kotir. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray
synonimy: Steccherinum rhois (Schwein.) Banker.
uwagi: wg IF to synonim Steccherinum ochraceum
Łuszczyński 2002 (as: Steccherinum rhois),

2279. Irpex subcrinalis (Peck) Saaren. & Kotir., in Kotiranta & Saarenoksa - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Steccherinum subcrinale (Peck) Ryvarden
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), utrzymano nomenklaturę stosowaną przez Wojewodę (2003), który rodzaj Steccherinum przypisuje rodzajowi Irpex
Bujakiewicz i Stefaniak 2009 (as: Steccherinum subcrinale),

2280. Irpicodon pendulus (Alb. & Schwein.) Pouzar - Basidiomycota
synonimy: Radulum pendulinum Nikol.
uwagi: wg IF Radulum pendulinum to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Wojewoda 2003, Wojewoda 2002k, Karasiński i in. 2015,

2281. Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: Lasiochlaena benzoina (Wahlenb.) Pouzar
Flisińska 2004 (as: Lasiochlaena benzoina), Friedrich 2006, Flisińska 2000 (as: Lasiochlaena benzoina), Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000 (as: Lasiochlaena benzoina), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 , Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Bartnik i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a ,

2282. Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
synonimy: I. resinosum for. fuscum (Pers.) Pilát, Lasiochlaena anisea Pouzar
uwagi: wg IF Lasiochlaena anisea to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Łuszczyński 2003, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Ratuszniak i Zduńczyk 2009, Wojewoda 2008, Chachuła 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Niemelä 2013, Halama 2015, Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Domian 2015, Kujawa i in. 2016,

2283. Jaapia argillacea Bres. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015, Szczepkowski i in. 2015,

2284. Jaapia ochroleuca (Bres.) Nannf. & J. Erikss. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2285. Junghuhnia fimbriatella (Peck) Ryvarden - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i Wołkowycki 2015,

2286. Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington - Basidiomycota
Karasiński i in. 2009, Karasiński i in. 2015,

2287. Kavinia himantia (Schwein.) J. Erikss. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen
synonimy: Hydnocristella himantia (Schwein.) Petersen
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2010, Łyczek i Domian 2010, Staniaszek-Kik i in. 2014, Kujawa i in. 2016,

2288. Laccaria amethystea (Bull.) Murrill - Basidiomycota
synonimy: L. amethystina (Huds.) Cooke
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000 (as: Laccaria amethystina), Wojewoda 2005, Flisińska 2000a (as: Laccaria amethystina), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Laccaria amethystina), Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Laccaria amethystina), Lisiewska 2004 (as: Laccaria amethystina), Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Lisiewska i Malinger 2001 (as: L. amethystina), Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Rosikiewicz i in. 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a (as: L. amethystina), Wilga 2005c, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: L. amethystina), Adamczyk 2003a (as: L. amethystina), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: L. amethystina), Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010 (as: L. amethystina), Smutek i in. 2010 (as: L. amethystina), Smutek i in. 2010a (as: L. amethystina), Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: L. amethystina), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a (as: L. amethystina), Stasińska 2011b (as: L. amethystina), Ronikier 2012 (as: L. amethystina), Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b (as: L. amethystina), Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kudławiec 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014 (as: L. amethystina), Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005 (as: L. amethystina), Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: L. amethystina), Trocha i in. 2012 (as: L. amethystina), Halama 2015 (as: L. amethystina), Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: P. amethystina), Bartnik i in. 2015 (as: L. amethystina), Kudławiec i Misiuna 2014, Kujawa i in. 2016,

2289. Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton - Basidiomycota
Ławrynowicz i in. 2002, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Komorowska 2000, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Kujawa i in. 2012b, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2290. Laccaria laccata (Scop.) Berk. & Broome - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000 , Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000 , Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Celka 2000, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Ślusarczyk 2004, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Bujakiewicz 2006, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Narkiewicz 2011, Rudawska i in. 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b , Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2008, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Adamczyk 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2291. Laccaria laccata var. pallidifolia (Peck) Peck - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Laccaria laccata (Scop.) Berk. & Broome
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i in. 2015a,

2292. Laccaria maritima (Theodor.) Singer ex Huhtinen - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

2293. Laccaria montana Singer - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004,

2294. Laccaria proxima (Boud.) Pat. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Stasińska i Sotek 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Stasińska i Sotek 2003, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Friedrich 2001, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Kujawa i Kujawa 2008, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Ślusarczyk 2004, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Rosikiewicz i in. 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Leski i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Grzesiak 2010, Grzesiak 2010a, Sotek i Stasińska 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a , Narkiewicz 2011, Rudawska i in. 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b , Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Stasińska i in. 2004, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2295. Laccaria pumila Fayod - Basidiomycota
synonimy: L. altaica Singer, L. nana Massee, L. striatula (Peck) Peck ss. auct.
Bujakiewicz 2004 (as: L. pumila i L. altaica),

2296. Laccaria purpureobadia D.A. Reid - Basidiomycota
Stasińska 2000, Karasiński i in. 2015,

2297. Laccaria tetraspora Singer - Basidiomycota
uwagi: wg checklist Wojewoda (2003) jest to synonim Laccaria laccata, wg IF- osobny gatunek
Bujakiewicz 2004,

2298. Laccaria tortilis (Bolton) Cooke - Basidiomycota
synonimy: L. echinospora (Speg.) Singer
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002 , Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Pietras i Rudawska 2010, Pietras i Rudawska 2010a, Łyczek i Domian 2010, Pietras i Rudawska 2011, Rudawska i in. 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Hilszczańska 2015,

2299. Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: Cyphella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Crouan, C. currei Berk. & Broome, C. dochmiospora Berk. & Broome
Flisińska 2004 (as: ? Cyphella dochmiospora), Kujawa i Kujawa 2008, Kujawa 2009, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015,

2300. Lachnella villosa (Pers.) Gillet - Basidiomycota
synonimy: Cyphella villosa (Pers.) Crouan
Flisińska 2004, Piątek i Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015,

2301. Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. - Basidiomycota
synonimy: Psathyrella lacrymabunda (Bull.) M.M. Moser, P. velutina (Pers.) Singer
Flisińska 2004 (as: Psathyrella velutina), Bujakiewicz 2004 (as: Psathyrella velutina), Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Psathyrella velutina), Wojewoda 2002 (as: Psathyrella lacrymabunda), Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004 (as: Psathyrella velutina), Halama i Panek 2000 (as: Psathyrella lacrymabunda), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: Psathyrella velutina), Bujakiewicz 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Gierczyk i in. 2013, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

2302. Lactarius acerrimus Britzelm. - Basidiomycota
synonimy: L. insulsus (Fr.) Fr. ss. Ricken
Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000,

2303. Lactarius acris (Bolton) Gray - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Adamczyk 2005a, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015 ,

2304. Lactarius aspideus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. flavidus Boud. ss. J. E. Lange
Flisińska 2004, Wojewoda 2008, Ławrynowicz i in. 2009,

2305. Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ronikier 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ronikier 2012, Sumorok i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

2306. Lactarius azonites (Bull.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. fuliginosus (Fr.) Fr. ss. Bon, Konrad & Maubl., Kühner & Romagn., Lactariella azonites (Bull.) J. Schrot.
Flisińska 2004, Ławrynowicz 2001a, Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2013,

2307. Lactarius badiosanguineus Kühner & Romagn. - Basidiomycota
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ronikier 2009, Ronikier 2012,

2308. Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015,

2309. Lactarius blennius (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. viridis (Schrad.) Quél.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002 , Lisiewska 2004, Bujakiewicz 2004 (as: L. blennius f. blennius i L. blennius f. virescens), Wilga 2004b, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Kujawa 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Narkiewicz i in. 2013, Ślusarczyk 2005 , Halama 2015, Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2016,

2310. Lactarius brunneohepaticus M.M. Moser - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Kujawa i in. 2016,

2311. Lactarius camphoratus Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. rutaceus Lasch
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Smutek i in. 2010, Smutek i in. 2010a, Szczepkowski i in. 2010a, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Leski i Rudawska 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Sumorok i in. 2008, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2312. Lactarius chrysorrheus Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. thejogalus (Bull.) Gray ss. Kickx 1867, Quél. 1872, Bres. 1928.
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Łuszczyński 2001, Ławrynowicz 2001a, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

2313. Lactarius circellatus Fr. ss. Neuhoff - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Król 2007, Wojewoda 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Narkiewicz 2011, Kozłowska i in. 2015 ,

2314. Lactarius controversus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. controversus (Pers.) Pers.
Flisińska 2004, Kujawa 2005, Lisiewska i Malinger 2001, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015,

2315. Lactarius cyathuliformis Bon - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a,

2316. Lactarius decipiens Quél. - Basidiomycota
synonimy: L. theiogalus (Bull.) Gray ss. Ricken, Konrad & Maubl.
uwagi: być może synonim L. lacunarum?
Ławrynowicz i in. 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a,

2317. Lactarius deliciosus (L.) Gray - Basidiomycota
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Strakulska 2002, Ławrynowicz 2001, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2004e, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, , Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Halama i Romański 2010, Chachuła 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Borzyszkowska 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014a, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2318. Lactarius deterrimus Groger - Basidiomycota
synonimy: L. deliciosus var. deterrimus (Groger) Hesler & A. H. Sm., L. deliciosus var. picei Wasser, L. deliciosus var. piceus Smotl., L. semisanguifluus Heim & Leclair ss. Neuhoff
Flisińska 2004 (as: Lactarius semisanguifluus), Bujakiewicz 2004 (as: Lactarius semisanguifluus), Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2002 (as: L. deterrimus i L. semisanguifluus), Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b (as: Lactarius semisanguifluus), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2005c, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015 (as: L. semisanguifluus), Gierczyk i in. 2015, Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a, Kujawa i in. 2016,

2319. Lactarius flexuosus (Pers.) Gray - Basidiomycota
synonimy: L. rosezonatus Post
uwagi: wg IF L. roseozonatus to synonim odmiany L. flexuosus v. roseozonatus
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2010,

2320. Lactarius fluens Boud. - Basidiomycota
Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2000c, Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wilga 2000b (as: Lactarius cfr. fluens), Wilga 2005c, Kujawa 2009, Głowska i in. 2013,

2321. Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. romagnesii M. Bon, L. speciosus (J.E. Lange) Romagn.
uwagi: wg IF L. romagnesii i jego synonim L. speciosus to gatunek odrębny od L. fuliginosus
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012 (as: L. romagnesii),

2322. Lactarius glaucescens Crossl. - Basidiomycota
synonimy: L. pargamenus (Sowerby) Fr. ss. Blum, Bon, Marchand, Moser 1978, 1983, L. piperatus var. glaucescens (Crossl.) Hesler & A. H. Sm.
Flisińska 2004 (as: Lactarius pargamenus), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2014 , Kozłowska i in. 2015 ,

2323. Lactarius glutinopallens F.H. M?ller & J.E. Lange - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i in. 2016,

2324. Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. cyathula (Fr.) Fr. ss. Knauth & Neuhoff, L. impolitus Fr. ss. Kuhn. & Romagn., L. mammosus Fr. ss. Quél., Ricken
Flisińska 2004, Stasińska i Sotek 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Lisiewska 2004, Stasińska i Sotek 2003, Kujawa i Kujawa 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009 , Ławrynowicz i in. 2009, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Stasińska i in. 2004, Karasiński i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Hilszczańska 2015,

2325. Lactarius helvus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002 , Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Stasińska i Sotek 2003, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Grzesiak 2010, Grzesiak 2010a, Stasińska i Sotek 2009, Sotek i Stasińska 2009, Kujawa i Kołtowska 2010, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2004, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Kudławiec i Misiuna 2014,

2326. Lactarius hepaticus Plowr. - Basidiomycota
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2327. Lactarius hysginus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a,

2328. Lactarius ichoratus (Batsch) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. fulvissimus Romagn.
synonimy: L. fulvissimus Romagn.
Ławrynowicz i in. 2002, Łuszczyński 2007 (as: L. ichoratus i L. fulvissimus), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz i in. 2002a, Karasiński i in. 2015 (as: L. fulvissimus),

2329. Lactarius insulsus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. zonarius (Bull.) Fr.
synonimy: L. zonarius (Bull.) Fr. ss. Kühner & Romagn. 1953, Bon 1980
Flisińska 2004, Ławrynowicz 2001a, Kujawa i Gierczyk 2013a,

2330. Lactarius lacunarum (Romagn.) J.E. Lange ex Hora - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2001, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 (as: Lactarius lacunorum), Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015,

2331. Lactarius leonis Kytöv - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013,

2332. Lactarius lepidotus A.H. Sm. & Hesler - Basidiomycota
Flisińska 2004,

2333. Lactarius lignyotus Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. geminus P. Karst.
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013,

2334. Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. cyathula Fr, Agaricus lilacinus Lasch
uwagi: wg IF L. cyathula nie jest synonimem L. lilacinus
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001 , Nita i Bujakiewicz 2007, Łuszczyński 2000c, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2016,

2335. Lactarius mammosus (Weinm.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. confusus S. Lundell, L. fuscus Rolland
Flisińska 2004 (as: Lactarius fuscus), Wojewoda i in. 2004, Kozłowska i in. 2015 ,

2336. Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. aurantiacus (Pers.) Gray ss. J.E. Lange, Ricken
uwagi: wg IF to synonim L. aurantiacus
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Flisińska 2000a, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Ławrynowicz i in. 2009, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Rutkowski i in. 2014,

2337. Lactarius musteus Fr. - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015 (as: L. fulvissimus),

2338. Lactarius necator (J.F. Gmel.) Pers. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. turpis (Weinm.) Fr.
synonimy: L. plumbeus (Bull.) Gray (nom. dub.) ss. Quél., L. turpis (Weinm.) Fr.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001 (as: Lactarius turpis), Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002 (as: Lactarius turpis), Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Lactarius turpis), Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Wilga 2004b, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a , Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011 (as: L. turpis), Adamczyk 2011, Karasiński 2009a (as: L. turpis), Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Sumorok i in. 2008 (as: L. turpis), Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015 , Trocha i in. 2012, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Kudławiec i Misiuna 2014,

2339. Lactarius obscuratus (Lasch) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. cyathula (Fr.) Fr. ss. Bres., Konrad & Maubl., Rick.
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Nita i Bujakiewicz 2004a, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Bujakiewicz 2011, Ślusarczyk 2005 , Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2340. Lactarius omphaliformis Romagn. - Basidiomycota
synonimy: L. cyathula (Fr.) Fr. ss. Bres., J.E. Lange, Ricken, L. tabidus Fr. ss. Neuhoff
Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Bujakiewicz 2006, Flisińska 2000b, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2341. Lactarius pallidus (Pers.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska 2004, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2003a, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015 ,

2342. Lactarius picinus Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. fuliginosus (Fr.) Fr. ss. Bres.
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013,

2343. Lactarius piperatus (L.) Gray - Basidiomycota
synonimy: L. pargamenus (Sowerby) Pers. ss. Kreisel (1987: 135).
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Friedrich i Orzechowska 2002, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Wilga 2004c, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Bartnik i in. 2015 , Kujawa i in. 2016,

2344. Lactarius porninsis Roll. - Basidiomycota
synonimy: L. aurantiacus ss. Bres., Neuhoff. Quél.
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 , Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Chachuła 2010, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Narkiewicz i in. 2013,

2345. Lactarius pterosporus Romagn - Basidiomycota
synonimy: L. acris (Bolt.) Gray ss. J.E. Lange
Bujakiewicz 2004, Ronikier 2012, Halama 2015,

2346. Lactarius pubescens (Schrad.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. albus Blum, L. blumii Bon, L. cilicioides (Fr.) Fr. ss. Neuhoff 1942, Ricken
uwagi: wg IF L. albus, L. blumii i L. cilicioides to odrębne gatunki
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Wojewoda 2005, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Trocha i in. 2007, Kujawa 2009, Halama i Romański 2010, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Wilga 2009c, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a ,

2347. Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. circellatus Fr. sensu J.E. Lange, Neuh., Kühner & Romagn., Moser
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a , Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2348. Lactarius quieticolor Romagn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kałucka 2009a, Kozłowska i in. 2015 ,

2349. Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002 , Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Pietras i in. 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2350. Lactarius repraesentaneus Britzelm. - Basidiomycota
Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2010,

2351. Lactarius resimus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Flisińska 2002, Karasiński i in. 2015 ,

2352. Lactarius rufus (Scop.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, , Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Wilga 2004c, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2005c, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Rudawska i in. 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Sumorok i in. 2008, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Pietras i in. 2014, Pietras i in. 2014a, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015 , Trocha i in. 2012, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a , Kujawa i in. 2016,

2353. Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair - Basidiomycota
synonimy: L. salmoneus R. Heim & Leclair, L. subsalmoneus Pouzar
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Gumińska 2006, Chachuła 2010, Ronikier 2012, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014a, Kozłowska i in. 2015 , Kudławiec i Misiuna 2014, Kujawa i in. 2016,

2354. Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Lisiewska 2011 ,

2355. Lactarius scoticus Berk. & Broome - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2007, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i in. 2015a,

2356. Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Ronikier 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015 ,

2357. Lactarius serifluus (DC.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. cimicarius (Batsch) Gillet ss. J.E. Lange, Kühner & Romagn., L. subumbonatus Lindgren ss. Bres., M. Bon
uwagi: wg IF L. cimicarius i L. subumbonatus to nie są synonimy L.serifluus
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Lisiewska i Marach 2002, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

2358. Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoff ex Groger - Basidiomycota
synonimy: L. sphagneti (Fr.) Neuhoff (com. inval.)
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kozłowska i in. 2015 ,

2359. Lactarius spinulosus Quél. - Basidiomycota
Narkiewicz 2001a, Narkiewicz i in. 2013,

2360. Lactarius subdulcis (Bull.) Gray - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Lisiewska i Marach 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Adamczyk 2011, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Bartnik i in. 2015 , Kujawa i in. 2016,

2361. Lactarius thejogalus (Bull.) Gray ss. Neuhoff - Basidiomycota
synonimy: L. tabidus Fr. ss. Konrad & Maubl., J.E. Lange, Kühner & Romagn., L. mitissimus ss. Ricken
uwagi: L. tabidus??
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Stasińska i Sotek 2003, Ławrynowicz 2001a, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Rosikiewicz i in. 2007 (as: L. tabidus), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: L. tabidus), Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a (as: Lactarius tabidus), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: L. tabidus), Halama i Romański 2010 (as: L. tabidus), Stasińska i Sotek 2009, Sotek i Stasińska 2009, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b (as: L. tabidus), Kujawa i in. 2012b (as: L. tabidus), Stasińska 2012, Sotek i in. 2004, Stasińska i in. 2004, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015 (as: L. tabidus), Trocha i in. 2012 (as: L. tabidus), Ślusarczyk 2004 (as: Lactarius tabidus),

2362. Lactarius torminosus (Schaeff.) Pers. - Basidiomycota
synonimy: Agaricus torminosus Schaeff.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, , Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004 , Ławrynowicz 2001, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007 , Flisińska 2002, Wilga 2004c, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Sumorok i in. 2008, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2363. Lactarius trivialis (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Bujakiewicz 2003, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2013a, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015,

2364. Lactarius uvidus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. lividorubescens (Batsch) Burlingham
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Kozłowska i in. 2015 ,

2365. Lactarius vellereus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, , Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Wilga 2005a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Narkiewicz 2011, Zieliński i in. 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kudławiec i Misiuna 2014, Kujawa i in. 2016,

2366. Lactarius vietus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b , Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Sumorok i in. 2013, Sumorok i in. 2008, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a,

2367. Lactarius violascens (J. Otto) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. luridus (Pers.) Gray.
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004,

2368. Lactarius volemus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Fiedorowicz i in. 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Wilga 2004f, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Fiedorowicz 2009a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Szczepkowski i in. 2011a, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

2369. Lactarius zonarius (Bull.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2370. Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - Basidiomycota
synonimy: Polyporus rostafińskii Błoński. Anamorph: Ceriomyces aurantiacus (Pat.) Sacc., Ptychogaster aurantiacus Pat.
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Fiedorowicz i in. 2000, Komorowska 2000, Szczepkowski i Piętka 2008, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Fiedorowicz 2009a, Ratuszniak 2007a, Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a , Popielarz 2010 (fot.), Zieliński i in. 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Wilga 2009c, Wilga 2011a, Niemelä 2013, Borowski 2001, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005, Grzesiak i Wolski 2014, Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2015a , Szczepkowski 2016,

2371. Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd
synonimy: Calvatia bovista (L.) McBride, C. gigantea (Batsch) Lloyd, C. maxima (Schaeff.) Morgan, Globaria bovista (L.) J. Schrot., Lasiosphaera gigantea (Batsch) Smarda, Lycoperdon bovista L., L. giganteum Batsch
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Madeja 2003, Wojewoda 2002, Wojewoda 2000b, Wojewoda 2005, Nowak i Nowak 2000, Celka 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Marciniuk i in. 2000, Kujawa 2003a, Nowak i Spałek 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Szczepkowski 2007, Wilga 2004a, Radołowicz-Nieradzik i Klęczek-Kasperczyk 2001, Chachuła i Kujawa 2008, Kujawa 2005, Fiedorowicz i in. 2000, Stasińska 2000, Lisiewska i Król 2007, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Szczepkowski 2008b, Markowska 2004, Flisińska 2002, Henel 2007, Bacieczko 2007 , Narkiewicz 2005, Krupa i Krupa 2000, Rozwałka i Stachowicz 2004, Friedrich i Orzechowska 2001, Kujawa 2001, Friedrich 2004, Łuszczyński 2004c, Fiedorowicz 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Fiedorowicz i in. 2009, Wojewoda 2008, Friedrich 2007, Szczepkowski 2002, Friedrich 2006a, Friedrich i Łyczek 2006, Wilga 2000a, Wilga 2008b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Ślusarczyk 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010 (as: Calvatia gigantea), Krotoski 2009, Krzysztofiak i in. 2010 (as: Calvatia gigantea), Kołodziejczak 2010, Szymkiewicz 2006, Olszowska 2010 (as: Calvatia gigantea), Szczepkowski i Sierota 2010, Chojnacki i in. 2010, Wojewoda i Karasiński 2010 (as: Calvatia gigantea), Bujakiewicz 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Grądziel i Różycki 2005, Grzywnowicz 2001, Fiedorowicz 2009a, Nowak i Spałek 2000, Szczepkowski i in. 2011, Łyczek i Domian 2010, Wilga 2005e, Friedrich 2011, Narkiewicz 2011, Fiedorowicz 2011, Pietrowiak 2001 (as: Calvatia gigantea), Borzyszkowska 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Wilga 2009c, Wilga 2011a, Lisiewska 2011, Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005, Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014 (as: Calvatia gigantea), Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Calvatia gigantea), Szczepkowski 2016 (as: Calvatia gigantea) ,

2372. Laurilia sulcata (Burt) Pouzar - Basidiomycota
Flisińska 2004,

2373. Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz - Basidiomycota
synonimy: Stereum fuscum (Schrad.) Fr.
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014 , Bartnik i in. 2015 ,

2374. Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray - Basidiomycota
synonimy: L. rufum (Schaeff.) Kreisel
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001 (as: Leccinum rufum), Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001 (as: Leccinum rufum), Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c (as: L. rufum), Brzeg i Wika 2007, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Wilga 2004c, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2004f (as: L. rufum), Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Gierczyk i in. 2014 , Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014a, Karasiński i in. 2015 (as: L. auranthiacus), Kozłowska i in. 2015 ,

2375. Leccinum duriusculum (Schulz.) Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Ławrynowicz 2001a, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 ,

2376. Leccinum niveum (Fr.) Rauschert - Basidiomycota
synonimy: L. holopus (Rostk.) Watling
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004 (as: Leccinum holopus), Stasińska i Sotek 2004 (as: Leccinum holopus), Flisińska 2000 (as: Leccinum holopus), Łuszczyński 2001 (as: Leccinum holopus), Łuszczyński 2004, Bujakiewicz 2003 (as: Leccinum holopus), Flisińska 2000a (as: Leccinum holopus), Stasińska 2008a, Stasińska i Sotek 2003 (as: Leccinum holopus), Wilga 2004a (as: L. holopus), Wilga 2002b (as: L. holopus), Łuszczyński 2000c (as: L. holopus), Łuszczyński 2002 , Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002 (as: Leccinum holopus), Stasińska 2007a, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: L. holopus), Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Kołodziejczak 2010, Łyczek i Domian 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b (as: L. holopus), Stasińska i in. 2004 (as: Leccinum holopus), Sotek i in. 2004 (as: Leccinum holopus), Karasiński i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 (as: L. holopus) , Kujawa i in. 2015a , Kujawa i in. 2016,

2377. Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Sutara - Basidiomycota
synonimy: L. carpini (R. Schulz) M.M. Moser, L. griseum Quél.
Flisińska 2004 (as: Leccinum griseum), Szkodzik 2005 (as: Leccinum griseum), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Leccinum griseum), Flisińska 2000 (as: Leccinum griseum), Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Reszel 2000 (as: Leccinum griseum), Flisińska 2000a (as: Leccinum griseum), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Leccinum griseum), Lisiewska 2004 (as: Leccinum griseum), Wilga 2004b (as: L. griseum), Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga 2004f (as: L. griseum), Wilga 2001a (as: L. griseum), Wilga 2000b (as: L. griseum), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: L. griseum), Adamczyk 2003a (as: L. griseum), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a (as: L. griseum), Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Wojewoda i Wojewoda 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2014 , Szczepkowski i in. 2011a, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

2378. Leccinum quercinum (Pilát) E.E. Green & Watling - Basidiomycota
synonimy: L. aurantiacum var. quercinum (Pilát) Pilát, L. aurantiacum for.quercinum (Pilát) Vassilk.
Flisińska 2004, Lisiewska i Reszel 2000, Lisiewska 2004, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Adamczyk 2003, Adamczyk 2011, Kudławiec i Misiuna 2014,

2379. Leccinum roseofractum Watling - Basidiomycota
synonimy: L. melaneum (Smotl.) Pilát & Dermek, Leccinum scabrum for. melaneum (Smotl.) Skirgiełło
uwagi: wg IF L. melaneum to synonim L. scabrum
Flisińska 2004 (as: Leccinum melaneum), Bujakiewicz 2003 (as: Leccinum melaneum), Wilga 2004a (as: L melaneum), Halama i Panek 2000 (as: L. melaneum), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: L. melaneum), Kujawa i in. 2015a (as: L. melaneum),

2380. Leccinum scabrum (Bull.) Gray - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Kujawa i Kujawa 2008, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Lisiewska i Malinger 2001, Brzeg i Wika 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007 (as: Leccinum molle), Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Wilga 2004c, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Chachuła 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Borzyszkowska 2011, Zieliński i in. 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kudławiec 2013, Sumorok i in. 2008, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014, Kasper-Pakosz i Łuczaj 2014a, Ślusarczyk 2005 , Szczepkowski i in. 2011a, Kudławiec i in. 2014, Żurawlew 2014 (as: L. oxydabile), Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a , Gierczyk i in. 2015a , Kujawa i in. 2016,

2381. Leccinum tesselatum (O. Kuntze) Rauschert - Basidiomycota
synonimy: L. nigrescens (Richon & Roze) Singer, L. crocipodium (Let.) Watling
Kujawa i Gierczyk 2007, Halama 2015a (as: Leccinellum crocipodium),

2382. Leccinum thalassinum Pilát & Dermek - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2383. Leccinum variicolor Watling - Basidiomycota
synonimy: L. oxydabile (Singer) Singer ss. Kreisel, Pilát & Dermek, Singer p.p.
Flisińska 2004 (as: Leccinum oxydabile i L. variicolor), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Stasińska 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Stasińska i Sotek 2014, Karasiński i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Kujawa i in. 2015a , Kudławiec i Misiuna 2014, Kujawa i in. 2016,

2384. Leccinum versipelle (Fr.) Snell - Basidiomycota
synonimy: L. aurantiacum for. rufescens (Konrad) Vassilk., L. testaceoscabrum (Secr.) ex Singer
Flisińska 2004 (as: Leccinum testaceoscabrum), Flisińska 2000 (as: Leccinum testaceoscabrum), Łuszczyński 2001, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a (as: Leccinum testaceoscabrum), Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Leccinum testaceoscabrum), Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Żółciak 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Stasińska i Sotek 2014, Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005 (as: L. testaceoscabrum), Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015 , Trocha i in. 2012, Halama 2015, Kudławiec 2014 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

2385. Leccinum vulpinum Watling - Basidiomycota
synonimy: L. aurantiacum var. vulpinum (Watling) Pilát
Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Fiedorowicz 2009,

2386. Lantaria afflata (Lagger) Corner - Basidiomycota
synonimy: Lentaria delicata (Fr.) Corner
uwagi: wg IF to dwa odrębne gatunki
Gierczyk i in. 2014 (as: Multiclavula delicata), Gierczyk i in. 2015a (as: Multiclavula delicata),

2387. Lentaria byssiseda (Pers.) Corner - Basidiomycota
synonimy: L. soluta (P. Karst.) Pilát
Flisińska 2004 (as: Lentaria soluta), Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2015a,

2388. Lentaria dendroidea (O.R. Fr.) J.H. Petersen - Basidiomycota
synonimy: Lentaria micheneri (Berk. & M.A. Curtis) Corner
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), wg IF to dwa osobne gatunki
Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: L. micheneri),

2389. Lentaria mucida (Pers.) Corner - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen
Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2015a (as: Multiclavula mucida),

2390. Lentaria subcaulescens (Rebent.) Rauschert - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2011,

2391. Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2004, Flisińska 2000a, Wilga 2004b, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Szczepkowski i in. 2010a, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Narkiewicz 2011, Stasińska 2011b , Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2392. Lentinellus flabelliformis (Bolt.) S. Ito - Basidiomycota
synonimy: Lentinus flabelliformis (Bolt.) Fr., L. omphalodes (Fr.) Fr. ss. Pilát, L. omphalodes var. scoticus (Berk. & Broome) Pilát, Pearson & Dennis non Fr., J.E. Lange, Kühner & Romagn., L. scoticus Berk. & Broome
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 ,

2393. Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Miśkiewicz 2000a, Adamczyk 2011, Kozłowska i in. 2015 (as: L. micheneri) wg IF jest to synonim L. omphalodes,

2394. Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner - Basidiomycota
synonimy: L. castoreus (Fr.) Konrad & Maubl.
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004 (as: Lentinellus castoreus), Łuszczyński 2000a (as: Lentinellus castoreus), Bujakiewicz 2003, Szczepkowski i in. 2008, Komorowska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: L. castoreus), Krzysztofiak i in. 2010 (as: L. castoreus), Halama i Romański 2010 (as: L. castoreus), Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Kujawa i in. 2015a , Kozłowska i in. 2015 ,

2395. Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner & Maire - Basidiomycota
Szczepkowski i in. 2010a, Gierczyk i in. 2015a ,

2396. Lentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginn
synonimy: Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns
Flisińska 2004 (as: Neolentinus adhaerens), Szkodzik 2005, Flisińska 2000 (as: Neolentinus adhaerens), Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Lisiewska 2004, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Kozłowska i in. 2015 (as: Neolentinus adhaerens), Kujawa i in. 2016,

2397. Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres. - Basidiomycota
synonimy: L. degener Kachlbr., L. schaefferi (Weinm.) Kaarik, Neolentinus degener (Kalchbr.) P. Hrouda, N. schaefferi (Weinm.) Redhead & Ginns
uwagi: wg IF L. degener = L. schaefferii (i pozostałe synonimy) i jest to odrębny od L. cyathiformis gatunek
Flisińska 2004 (as: Neolentinus schaefferi), Kujawa 2005, Flisińska 2000b (as: Neolentinus schaefferi), Stefaniak i Bujakiewicz 2009 (as: Neolentinus schaefferi), , Kujawa 2009 (as: Neolentinus schaefferi), Kujawa i Gierczyk 2010, Stefaniak 2010 (as: Neolentinus schaefferi), Stefaniak 2010a (as: Neolentinus schaefferi), Stefaniak i Bujakiewicz 2010 (as: Neolentinus schaefferi), Stefaniak 2011 (as: Neolentinus schaefferi), Kujawa i Gierczyk 2012, Stefaniak 2013 (as: Neolentinus schaefferi), Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Neolentinus schaefferi) , Kozłowska i in. 2015 (as: Neolentinus cyathiformis),

2398. Lentinus lepideus (Fr.) Fr. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns
synonimy: L. squamosus (Schaeff.) Quél., Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns
uwagi: wg IF L. squamosus to osobny gatunek
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Stasińska 2008a, Wilga 2004b, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Krajewski i Monder 2006, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Neolentinus lepideus), Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Neolentinus lepideus), Halama i Romański 2010 (as: Neolentinus lepideus), Kryza i Puciata 2009, Łakomy 2006a, Ławrynowicz i in. 2002a , Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015 (as: Neolentinus lepideus) , Kozłowska i in. 2015 (as: Neolentinus lepideus), Gierczyk i in. 2015a (as: Neolentinus lepideus) ,

2399. Lentinus strigosus (Schwein.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. rudis (Fr.) P. Henn., Panus lecomtei (Fr.) Corner
Flisińska 2004, Friedrich 2002, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2013,

2400. Lentinus suavissimus Fr. - Basidiomycota
synonimy: L. anisatus Henn.
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Karasiński i in. 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a (as: Panus suavissimus), Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015 , Kudławiec 2014 ,

2401. Lentinus sulcatus (Bres.) Pilát. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead & Ginns
synonimy: L. fulvidus (Bres.) Pilát, L. misericelis Kachbr., L. pholiotoides Ellis & Anders
Flisińska 2004 (as: L. fulvidus),

2402. Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. - Basidiomycota
synonimy: Panus tigrinus (Bull.) Singer
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Wojewoda 2002, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002 , Kujawa 2005, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: Panus tigrinus), Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Stefaniak 2013, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a , Szczepkowski 2016 ,

2403. Lentinus torulosus (Pers.) Lloyd - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Panus conchatus (Bull.) Fr.
synonimy: L. conchatus (Bull.) J. Schrot., Panus conchatus (Bull.) Fr., P. flabelliformis (Schaeff.) Quél., P. torulosus (Pers.) Fr.
Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2001 (as: Panus conchatus), Łuszczyński 2000c (as: Panus conchatus), Friedrich 2002 (as: Lentinus conchatus), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009 (as: Panus conchatus), Adamczyk i Kucharski 2005 (as: Panus conchatus), Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010 (as: Panus conchatus), Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011 (as: Panus conchatus), Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 (as: Panus conchatus),

2404. Lenzites betulinus (L.) Fr. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Wojewoda 2002, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011 (as: Trametes betulina), Karasiński 2009a (as: L. betulina), Gierczyk i in. 2013, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: L. betulina) , Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: L. betulina) , Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a , Bartnik i in. 2015 ,

2405. Lepiota alba (Bres.) Sacc., - Basidiomycota
uwagi: wg IF jest to synonim L. erminea (Fr.) Gillet
Stasińska 2003, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007 , Łuszczyński 2008, Łuszczyński i in. 2011, Gierczyk i in. 2011b (as: L. erminea), Kujawa i in. 2015a ,

2406. Lepiota angustispora (Migl. & Bizzi) Hauskn. & Pidlich-Aigner - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b, Karasiński i in. 2015,

2407. Lepiota apatelia Vellinga & Huijser - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b,

2408. Lepiota aspera (Pers.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: L. acutesquamosa (Weinm.) Gillet, L. friesii (Lasch.) Quél.
Flisińska 2004 (as: Lepiota acutesquamosa i L. aspera), Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000 (as: Lepiota acutesquamosa), Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002 , Stasińska 2008a, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Kujawa 2009 (as: Echinoderma aspera), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: L. acutesquamosa), Adamczyk 2003a (as: L. acutesquamosa), Halama i Romański 2010 (as: Echinoderma aspera), Bujakiewicz 2010 (as: Lepiota acutesquamosa), Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 (as: Echinoderma asperum), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Echinoderma aspera), Kujawa i in. 2015 (as: Echinoderma aspera), Halama 2015 (as: Echinoderma aspera), Gierczyk i in. 2015 (as: Echinoderma asperum), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 ,

2409. Lepiota brunneoincarnata Chodat. & C. Martin - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Gierczyk i in. 2011b , Kozłowska i in. 2015 ,

2410. Lepiota calcicola Knudsen - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2011b (as: Echinoderma calcicola),

2411. Lepiota carpatica (M.M. Moser) M.M. Moser - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2009, Kujawa i in. 2016 (as: Cystoderma carpatica),

2412. Lepiota castanea Quél. - Basidiomycota
synonimy: L. ignipes Locq.
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2010, Bujakiewicz 2011, Ślusarczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

2413. Lepiota cingulum Kelderman - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b (as: Lepiota ?cingulum),

2414. Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. - Basidiomycota
synonimy: L. colubrina (Pers.) Gray
Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Nita i Bujakiewicz 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Lisiewska i Malinger 2001 , Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Sumorok i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

2415. Lepiota cortinarius J.E. Lange var. audreae D.A. Reid - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b (as: Lepiota aff. cortinarius var. audreae), Kujawa i in. 2015a ,

2416. Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002 , Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Friedrich 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Ślusarczyk 2005, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a ,

2417. Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. var. felinoides Bon - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b,

2418. Lepiota echinacea J.E. Lange - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Echinoderma echinacea (J.E. Lange) Bon
Kujawa 2009, Ślusarczyk 2012 (as: Echinoderma echinacea),

2419. Lepiota erminea (Fr.) Gillet - Basidiomycota
Flisińska 2004, Ślusarczyk 2009, Gierczyk i in. 2011b, Kozłowska i in. 2015,

2420. Lepiota felina (Pers.) P. Karst. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2011b, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

2421. Lepiota forquignonii Quél. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b,

2422. Lepiota fulvella Rea - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. boudieri Bres.
Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2008 (as: L. boudieri), Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz 2010, Bujakiewicz 2011 (as: Lepiota boudieri), Gierczyk i in. 2011b (as: L. boudieri), Chachuła i in. 2015 (as: L. boudieri),

2423. Lepiota fuscovinacea F.H. M?ller & J.E. Lange - Basidiomycota
Kujawa 2009, Bujakiewicz 2010, Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2011b, Chachuła i in. 2015,

2424. Lepiota grangei (Eyre) J.E. Lange - Basidiomycota
Flisińska 2004, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

2425. Lepiota hystrix F.H. Moller & J.E. Lange - Basidiomycota
Lisiewska 2004, Kujawa i Gierczyk 2010, Bujakiewicz 2010,

2426. Lepiota hymenoderma D.A. Reid - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2011 (as: L. cf. hymenoderma),

2427. Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. - Basidiomycota
Adamczyk 2011, Gierczyk i in. 2011b,

2428. Lepiota lepida Guinb. & M. Bodin - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2014,

2429. Lepiota lilacea Bres. - Basidiomycota
Kujawa 2009, Gierczyk i in. 2011b, Szczepkowski 2016 , Szczepkowski i in. 2014,

2430. Lepiota langei Knudsen - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. jacobi Vellinga & Knudsen
synonimy: Lepiota eriophora auct. non Peck,
Bujakiewicz 2004 (as: Lepiota eriophora i L. langei), Bujakiewicz 2011 (as: Echinoderma jacobi),

2431. Lepiota ochraceofulva P.D. Orton - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2011b, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014,

2432. Lepiota oreadiformis Velen. - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2011b, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016,

2433. Lepiota parvannulata (Lasch) Gillet - Basidiomycota
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2011b,

2434. Lepiota perplexa Knudsen - Basidiomycota
Gierczyk i in. 2011b (as: Echinoderma perplexa), Salamaga i Ślusarczyk 2014,

2435. Lepiota pilodes Vellinga & Huijser - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2014, Chachuła i in. 2015,

2436. Lepiota pseudofelina J.E. lange - Basidiomycota
Bujakiewicz i Kujawa 2000, Friedrich i Łyczek 2006, Kujawa 2009 (as: L. griseovirens), Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Łyczek i Domian 2010, Gierczyk i in. 2011b (as: L. griseovirens), Ślusarczyk 2012 (as: L. griseovirens), Karasiński i in. 2015 (as: L. griseovirens),

2437. Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. pseudolilacea Huijsman
Halama i Panek 2000, Kałucka 2009a (as: Lepiota pseudolilacea), Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2011b (as: L. pseudolilacea), Ślusarczyk 2012 (as: L. pseudolilacea), Gierczyk i in. 2014 (as: L. pseudolilacea), Karasiński i in. 2015 (as: L. pseudolilacea),

2438. Lepiota rubella Bres. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b,

2439. Lepiota rufipes Morgan - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Karasiński i in. 2015,

2440. Lepiota setulosa J.E. Lange - Basidiomycota
synonimy: L. rhodorhiza P.D. Orton
uwagi: wg IF L. rhodorhiza to synonim odmiany L. echinella v. rhodorhiza = L. setulosa v. rhodorhiza
Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Nita i Bujakiewicz 2007, Friedrich 2002, Kujawa 2009 (as: L. echinella), Bujakiewicz i Springer 2009, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2010, Gierczyk i in. 2011b (as: L. echinella var. echinella), Ślusarczyk 2012 (as: Lepiota echinella), Kujawa i in. 2012b (as: L. echinella), Gierczyk i in. 2014 (as: L. echinella var. echinella), Karasiński i in. 2015 (as: L. echinella), Kozłowska i in. 2015 (as: L. echinella) ,

2441. Lepiota setulosa var. rhodorhiza (P.D. Orton) Hardtke & Rödel - Basidiomycota
uwagi: odmiana niewyróżniana z formy typoewj
Kujawa i in. 2012b (as: Lepiota echinella var. rhodorhiza), Gierczyk i in. 2014 (as: L. echinella var. rhodorhiza),

2442. Lepiota subalba P.D. Orton - Basidiomycota
synonimy: L. albosericea P. Henn. ss. J.E. Lange
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2006a, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2011b, Ślusarczyk 2012, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 ,

2443. Lepiota subgracilis Kühner - Basidiomycota
Nita i Bujakiewicz 2005, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009,

2444. Lepiota subincarnata J.E. Lange - Basidiomycota
synonimy: L. kuehneri Huijsm.
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Lisiewska i Strakulska 2002, Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2011b, Karasiński i in. 2015,

2445. Lepiota tomentella J.E. Lange - Basidiomycota
Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Friedrich 2002, Bujakiewicz 2010, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

2446. Lepiota ventriosospora D.A. Reid - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. magnispora Murrill
synonimy: L. metulispora (Berk. & Broome) Sacc. ss. Bres., Kühner & Romagnesi
Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 (as: L. magnispora), Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a (as: Lepiota magnispora), Krzysztofiak i in. 2010 (as: L. magnispora), Halama i Romański 2010 (as: L. magnispora), Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2011b, Ślusarczyk 2012 (as: L. magnispora), Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 (as: L. magnispora), Kujawa i in. 2015a ,

2447. Lepista flaccida (Sowerby) Pat. - Basidiomycota
synonimy: L. inversa (Scop.) Pat.
Flisińska 2004 (as: Clitocybe flaccida i Lepista inversa), Ławrynowicz i in. 2001 (as: Lepista inversa), Flisińska 2000 (as: Clitocybe flaccida), Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Clitocybe inversa i C. flaccida), Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Clitocybe flaccida), Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Lepista inversa), Lisiewska 2004 (as: Clitocybe flaccida i Lepista inversa), Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000 (as: Lepista inversa), Lisiewska i Malinger 2001 (as: Clitocybe flaccida i C. inversa), , Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b (as: L. inversa), Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: Clitocybe inversa), Adamczyk 2003a (as: Clitocybe inversa), Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: L. inversa), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: L. inversa), Adamczyk 2011, Stasińska 2011b , Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: L. inversa), Ślusarczyk 2012, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

2448. Lepista gilva (Pers.) Pat. - Basidiomycota
synonimy: L. flaccida var. gilva (Pers.) Krieglst.
uwagi: wg IF jest to odmiana niewyodrębniana od L. flaccida
Flisińska 2004, Łuszczyński 2001, Friedrich i Orzechowska 2002 , Szczepkowski i in. 2008, Halama i Panek 2000 (as: Clitocybe gilva), Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Kryza i Puciata 2009, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Gierczyk i in. 2015a,

2449. Lepista glaucocana (Bres.) Singer - Basidiomycota
Głowska i in. 2013,

2450. Lepista irina (Fr.) Bigelow - Basidiomycota
synonimy: Tricholoma irinum (Fr.) P. Kumm.
Flisińska 2004 (as: Lepista irina i Tricholoma irinum), Bujakiewicz 2004 (as: Tricholoma irinum), Friedrich i Orzechowska 2002 , Lisiewska 2004, Komorowska 2000, Ławrynowicz i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i in. 2013, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

2451. Lepista luscina (Fr.) Singer s.l. - Basidiomycota
synonimy: Lepista rickenii Singer
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Ślusarczyk 2009, Kryza i Puciata 2009, Kozłowska i in. 2015 (as: L. rickenii),

2452. Lepista martiorum (J. Favre) Bon - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Clitocybe martiorum J. Favre
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2453. Lepista nuda (Bull.) Cooke - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Flisińska 2000a , Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ławrynowicz 2001, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Stasińska 2012, Friedrich 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

2454. Lepista personata (Fr.) Cooke - Basidiomycota
synonimy: L. saeva (Fr.) P.D. Orton
Flisińska 2004 (as: Lepista saeva), Wojewoda 2002, Friedrich i Orzechowska 2002 , Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ślusarczyk 2009, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łuszczyński i in. 2011, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Szczepkowski 2016,

2455. Lepista saeva (Fr.) P.D. Orton - Basidiomycota
Kujawa 2009, Bujakiewicz 2010,

2456. Lepista sordida (Schumach.) Singer - Basidiomycota
synonimy: L. tarda (Peck) Murrill, Agaricus sordidus Schum.
uwagi: wg IF L. tarda to odrębny gatunek
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2001, Wojewoda 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Bujakiewicz 2010, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015,

2457. Leptoporus mollis (Pers.) Quél. - Basidiomycota
synonimy: Tyromyces mollis (Pers.) P. Karst.
Flisińska 2004, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015,

2458. Leptosporomyces galzinii (Bourdot) Julich - Basidiomycota
Wojewoda i in. 2004, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015 ,

2459. Leptosporomyces raunkiaeri (M.P. Christ.) Jülich - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2460. Leptosporomyces septentrionalis (J. Erikss.) Krieglst. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2461. Leratiomyces laetissimus (Hauskn. & Singer) Borovička, Stribrny, Noordel., Gryndler & Oborník - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2462. Leucoagaricus americanus (Peck) Vellinga - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Wojewoda i Karasiński 2010, Gierczyk i in. 2011b,

2463. Leucoagaricus cinerascens (Quél.) Bon & Boiffard - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b,

2464. Leucoagaricus cretaceus (Bull.) M.M. Moser - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Leucocoprinus cretaceus (Bull.) Locq.
synonimy: L. leucothites (Vittad.) Wasser, L. naucinus (Fr.) Singer, L. pudicus ss. Moser, Agaricus cretaceus Bull., Lepiota leucothites (Vittad.) P.D. Orton, L. naucina (Fr.) P. Kumm. ss. J.E. Lange, L. pudica (Bull.) Quél.
uwagi: wg IF L. leucothites = L. naucinus = L. pudicus i jest to odrębny gatunek od L. cretaceus
Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Leucoagaricus pudicus), Wojewoda 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009 (as: L. leucothites), Bujakiewicz i Springer 2009, Halama i Romański 2010 (as: L. leucothites), Bujakiewicz 2010 (as: L. leucothites i Lepiota naucina), Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013 (as: L. leucothites) , Gierczyk i in. 2014 (as: L. leucothites) , Karasiński i in. 2015 (as: L. leucothites), Szczepkowski 2016,

2465. Leucoagaricus holosericeus (Gillet) M.M. Moser - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003), wg IF i Mycobank to synonim L. leucothites
Karasiński i in. 2015,

2466. Leucoagaricus ionidicolor Bell? & Lanzoni - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Gierczyk i in. 2011b,

2467. Leucoagaricus melanotrichus (Malençon & Bertault) Trimbach - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Kujawa 2009,

2468. Leucoagaricus serenus (Fr.) Bon & Boiffard - Basidiomycota
synonimy: Sericeomyces serenus (Fr.) Heinem.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Lisiewska 2004 (as: Sericeomyces serenus), Bujakiewicz 2010 (as: Lepiota serena),

2469. Leucocoprinus badhamii (Berk. & Broome) Wasser - Basidiomycota
synonimy: Lepiota badhami Berk. & Broome, L. meleagroides Huijsman, L. rufovelutina Velen.
uwagi: wg IF L. rufovelutina to odrębny gatunek
Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2002a,

2470. Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer - Basidiomycota
synonimy: L. luteus (Godfr.) Locq.
Friedrich i Orzechowska 2002, Wojewoda i Karasiński 2010, Żurawlew 2014, Szczepkowski i in. 2014,

2471. Leucocoprinus cepistipes (Sowerby) Pat. - Basidiomycota
synonimy: Lepiota cepistipes (Sowerby) P. Kumm.
Wojewoda i Karasiński 2010, Gierczyk i in. 2011b, Szczepkowski i in. 2014,

2472. Leucocoprinus cretatus Locq. ex Lanzoni - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2473. Leucocoprinus heinemannii Migl. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Szczepkowski i in. 2014,

2474. Leucocoprinus lilacinogranulosus (Henn.) Locq. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) ?
Gierczyk i Dubiel 2014,

2475. Leucoagaricus sericifer (Locq.) Vellinga f. sericatellus (Malençon) Vellinga - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) ?
Gierczyk i in. 2011b, Gierczyk i in. 2014 ,

2476. Leucocoprinus straminellus (Bagl.) Narducci & Caroti - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) ?
Wojewoda i Karasiński 2010, Szczepkowski i in. 2014,

2477. Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Kujawa 2009a, Szczepkowski i in. 2010a, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014, Kozłowska i in. 2015,

2478. Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar - Basidiomycota
Flisińska 2004 (as Steccherinum laeticolor (Brk. et Curt.) Banker, synonim podany przez Flisińską (Merulius fugax Fr.) wskazuje na Leucogyrophana mollusca, Karasiński i in. 2015,

2479. Leucogyrophana montana (Burt) Domański - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Pseudomerulius montanus (Burt) Kotir., K.H. Larss. & M. Kulju
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2480. Leucogyrophana olivascens (Berk. & M.A. Curtis) Massee - Basidiomycota
Wojewoda 2005d, Gierczyk i in. 2014,

2481. Leucogyrophana pinastri (Fr.) Ginns & Weresub - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hydnomerulius pinastri (Fr.) Jarosch & Besl
synonimy: Serpula pinastri (Fr.) W.B. Cooke.
Flisińska 2004,

2482. Leucogyrophana romellii Ginns - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2483. Leucogyrophana sororia (Burt) Ginns - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2484. Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff - Basidiomycota
synonimy: L. tricolor (Peck) Kühner, L. pseudoacerbum (Costantin & L.M. Dufour) Boursier
uwagi: wg IF synonimy podane w checklist (2003) są osobnymi gatunkami
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2485. Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. - Basidiomycota
synonimy: L. amarus (Alb. & Schwein) Kühner ss. auct.
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Flisińska 2000a, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

2486. Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer - Basidiomycota
Rutkowski i in. 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

2487. Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Łuszczyński 2006, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2006a, Łuszczyńska i Łuszczyńki 2007, Łuszczyński 2008, Stasińska 2008b, Jaworska i in. 2011, Łuszczyński i in. 2011,

2488. Leucopaxillus paradoxus (Costantin & L.M. Dufour) Boursier - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015,

2489. Leucopaxillus salmonifolius M.M. Moser & Lamoure - Basidiomycota
Gumińska 2000, Chachuła 2010,

2490. Limacella delicata (Fr.) H.V. Sm. - Basidiomycota
Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

2491. Limacella glioderma (Fr.) Maire - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. delicata var. glioderma (Fr.) Gminder
Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000, Ronikier 2009, Bujakiewicz 2011, Ronikier 2012, Szczepkowski i in. 2014 (as: Limacella cf. glioderma),

2492. Limacella guttata (Pers.) Konrad & Maubl. - Basidiomycota
synonimy: L. lenticularis (Lasch) Maire.
Flisińska 2004, Krotoski 2009, Adamczyk 2011, Głowska i in. 2013, Kozłowska i in. 2015,

2493. Limacella illinita (Fr.) Maire - Basidiomycota
Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015,

2494. Limacella ochraceolutea P.D. Orton - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2011,

2495. Limacella vinosorubescens Furrer-Ziogas - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) , wg IF jest to synonim L. delicata
Chachuła i in. 2015,

2496. Lindtneria chordulata (D.P. Rogers) Hjortstam - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2497. Lindtneria flava Parmasto - Basidiomycota
Kujawa 2009a, Niemelä 2013, Karasiński i Wołkowycki 2015,

2498. Litschauerella abietis (Bourdot & Galzin) Oberw. - Basidiomycota
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2499. Litschauerella clematitis (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. clematidis (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden
Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008,

2500. Lobulicium occultum (J. Erikss.) K.H. Larss. & Hjortstam - Basidiomycota
synonimy: Ramaricium occultum J. Erikss.
uwagi: wg IF Lobulicium occultum i Ramaricium occultum to osobne gatunki
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008,

2501. Lycoperdon caudatum J. Schrot. - Basidiomycota
synonimy: L. pedicellatum Peck
Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Lisiewska 2011 ,

2502. Lycoperdon decipiens Durieu & Mont. - Basidiomycota
Lisiewska 2006, Adamczyk 2009, Karasiński i in. 2015,

2503. Lycoperdon echinatum Pers. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Łuszczyński 2000c, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Kujawa 2009a, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2005a, Adamczyk 2007a, Kujawa i Gierczyk 2010, Chachuła 2010, Kołodziejczak 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Wilga 2005e, Friedrich 2011, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Narkiewicz i in. 2013, Dorda i Fiedor 2013, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Bartnik i in. 2015 , Kudławiec i Misiuna 2014,

2504. Lycoperdon ericaceum Bonord. - Basidiomycota
Ławrynowicz 2000, Adamczyk 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Kałucka 2009a, Friedrich 2011, Adamczyk 2011,

2505. Lycoperdon lividum Pers. - Basidiomycota
synonimy: L. furfuraceum Bonord., L. fuscum Bonord., L. spadiceum Pers.
uwagi: w If brak L. furfuraceum Bonord, z kolei L. fuscum i L. spadiceum to wg IF odrębne gatunki
Ławrynowicz i in. 2002, Mleczko 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Stasińska 2008b, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Kujawa 2009, Ślusarczyk 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

2506. Lycoperdon mammiforme Pers. - Basidiomycota
synonimy: L. velatum Vittad., L. laxum Bonord.
uwagi: wg IF L. laxum to osobny gatunek
Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Wojewoda 2005e, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000, Gumińska 2006, Adamczyk 2005a, Krotoski 2009, Chachuła 2010, Adamczyk 2011, Chachuła i in. 2015 ,

2507. Lycoperdon marginatum Vittad. - Basidiomycota
synonimy: L. candidum Pers., L. muricatum Bonord., L. papillatum Schaeff. ss. Hollos
uwagi: wg IF synonimy to odrębne gatunki
Flisińska 2004, Kałucka 2009a, Wojewoda i Karasiński 2010, Friedrich 2011, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Kozłowska i in. 2015,

2508. Lycoperdon molle Pers. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

2509. Lycoperdon nigrescens (Pers.) Pers. - Basidiomycota
wg Index Fungorum: L. nigrescens Wahlenb.
synonimy: L. foetidum Bonord.
Flisińska 2004 (as: Lycoperdon foetidum), Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000 (as: Lycoperdon foetidum), Bujakiewicz 2004 (as: Lycoperdon foetidum), Ławrynowicz 2001a, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000 (as: L. foetidum), Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Kałucka 2009a, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: L. foetidum), Kujawa i in. 2012b, Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a ,

2510. Lycoperdon norvegicum Demoulin - Basidiomycota
Kałucka 2009a,

2511. Lycoperdon perlatum Pers. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006, , Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000 , Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Stasińska 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Grzywnowicz 2001, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Kudławiec 2013, Sumorok i in. 2008, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2015a ,

2512. Lycoperdon pyriforme Schaeff. - Basidiomycota
synonimy: L. serotinum Bonord.
uwagi: wg IF L. serotinum to odrebny gatunek
Flisińska 2004, Chlebicki 2003, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Szczepkowski i in. 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a , Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Ślusarczyk 2012, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Kudławiec 2013, Gierczyk i in. 2014, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2014 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Bartnik i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015a ,

2513. Lycoperdon umbrinum Pers. - Basidiomycota
Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002 , Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Sumorok i in. 2008, Mączka i in. 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015,

2514. Lyomyces erastii (Saaren. & Kotir.) Hjortstam & Ryvarden - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Hyphodontia erastii Saaren. & Kotir.
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Karasiński i in. 2015,

2515. Lyophyllum ambustum (Fr.) Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Tephrocybe ambusta (Fr.) Donk
synonimy: L. gibberosum (Jul. Schaff.) M. Lange, Tephrocybe ambusta (Fr.) Donk.
Flisińska 2004 (as: Tephrocybe ambusta), Bujakiewicz 2004 (as: Lyophyllum gibberosum), Friedrich 2001 (as: Tephrocybe ambusta), Sumorok 2001 (as: Tephrocybe ambusta), Łuszczyński 2008 (as: Tephrocybe ambusta), Ślusarczyk 2012 (as: L. gibberosum),

2516. Lyophyllum anthracophilum (Lasch) M. Lange & Sivertsen - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton
synonimy: L. carbonarium (Velen.) M.M. Moser, L. sphaerosporum ss. Kühner & Romagn., Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton, T. carbonaria (Velen.) Donk
Flisińska 2004 (as: Tephrocybe anthracophila), Bujakiewicz 2004, Friedrich 2001 (as: Tephrocybe anthracophila), Sumorok 2001 (as: Tephrocybe anthracophila), Łuszczyński 2008 (as: Tephrocybe anthracophila), Wojewoda 2008 (as: Tephrocybe anthracophila), Wilga 2008a, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: Tephrocybe anthracophila), Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a,

2517. Lyophyllum atratum (Fr.) Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Tephrocybe atrata (Fr.) Donk
synonimy: Tephrocybe atrata (Fr.) Donk
Flisińska 2004 (as: Tephrocybe atrata), Bujakiewicz 2004, Friedrich 2001 (as: Tephrocybe atrata), Sumorok 2001 (as: Tephrocybe atrata), Łuszczyński 2008 (as: Tephrocybe atrata), Ławrynowicz 2000 (as: Tephrocybe atrata), Wojewoda 2008 (as: Tephrocybe atrata), Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Tephrocybe atrata), Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005 (as: Tephrocybe atrata) ,

2518. Lyophyllum boudieri Kühner & Romagn. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ronikier 2012,

2519. Lyophyllum confusum (P.D. Orton) Gulden - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Tephrocybe confusa (P.D. Orton) P.D. Orton
synonimy: Tephrocybe confusa (P.D.Orton) M.M. moser
Lisiewska 2004 (as: Tephrocybe confusa), Bujakiewicz 2004 (as: Tephrocybe confusa),

2520. Lyophyllum connatum (Schumach.) Singer - Basidiomycota
Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Halama i Romański 2010, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Gierczyk i in. 2013 (as: Clitocybe connata), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Clitocybe connata), Gierczyk i in. 2015 (as: Clitocybe connata), Kozłowska i in. 2015,

2521. Lyophyllum decastes (Fr.) Singer - Basidiomycota
synonimy: Lyophyllum aggregatum (Schaeff.) Kühner
Flisińska 2004, Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Szczepkowski 2007, Halama i Panek 2000, Fiedorowicz 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Friedrich 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2014, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015,

2522. Lyophyllum deliberatum (Britzelm.) Kreisel - Basidiomycota
synonimy: L. infumatum (Bres.) Kühner
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Bujakiewicz 2004 (as: Lyophyllum infumatum), Kujawa i Gierczyk 2010,

2523. Lyophyllum erosum (Fr.) Svrček - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Ślusarczyk 2004 (as: L. erosa Fr.),

2524. Lyophyllum fumatofoetens (Secr.) Schaeff. - Basidiomycota
uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
Flisińska 2004, Gumińska 2000,

2525. Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton - Basidiomycota
synonimy: L. cinerascens (Bull.) Konrad & Maubl., L. conglobatum (Vittad.) M.M. Moser
Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Friedrich i Orzechowska 2002 , Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Friedrich 2010, Karasiński i in. 2015,

2526. Lyophyllum gangraenosum (Fr.) Gulden - Basidiomycota
synonimy: L. fumatofoetens (Secr.) Jul. Schaff. (comb. illeg.), L. leucophaeatum (P. Karst.) P. Karst.
uwagi: wg IF L. leucophaetum=L. fumatofoetens to odrębny gatunek
Flisińska 2004 (as: L. fumatofoetens), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2015 (as: L. leucophaeatum) ,

2527. Lyophyllum incarnatobrunneum Ew. Gerhardt - Basidiomycota
synonimy: Gerhardtia borealis (Fr.) Contu & A. Ortega
Karasiński i in. 2015,

2528. Lyophyllum inolens (Fr.) Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Tephrocybe inolens (Fr.) M.M. Moser
synonimy: Tephrocybe inolens (Fr.) M.M. Moser
Bujakiewicz 2004,

2529. Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühner - Basidiomycota
Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2013,

2530. Lyophyllum murinum (Batsch) M.M. Moser - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Tephrocybe murina (Batsch) M.M. Moser
synonimy: L. miserum (Fr.) Singer, Tephrocybe misera (Fr.) M.M. Moser
uwagi: wg IF L. miserum to osobny gatunek
Flisińska 2004 (as: Tephrocybe murina), Ronikier 2012 (as: L. cf. murinum),

2531. Lyophyllum paleochroum Clemencon - Basidiomycota
synonimy: L. immundum (Berk.) Kühner
uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
Flisińska 2004 (as: Lyophyllum immundum), Chachuła i in. 2015,

2532. Lyophyllum palustre (Peck) Singer - Basidiomycota
wg Index Fungorum: Tephrocybe palustris (Peck) Donk
synonimy: Collybia leucomyosotis (Cooke & W.G. Sm.) Sacc., Tephrocybe palustris (Peck) Donk
Flisińska 2004 (as: Tephrocybe palustris), Narkiewicz 1999 (as: Tephrocybe palustris), Friedrich 2006, Lisiewska 2006 (as: Tephrocybe palustris), Stasińska i Sotek 2004 (as: Tephrocybe palustris), Flisińska 2000 (as: Tephrocybe palustris), Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a (as: Tephrocybe palustre), Łuszczyński 2001 (as: Tephrocybe palustris), Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Stasińska i Sotek 2003 (as: Tephrocybe palustris), Wilga 2004a (as: Tephrocybe palustris), Kujawa 2005, Łuszczyński 2000c (as: Tephrocybe palustris), Ślusarczyk 2004, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007 (as: L. palustre i Tephrocybe palustris), Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2002, Stasińska 2007a, Łuszczyński 2008 (as: Tephrocybe palustris), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a (as: Tephrocybe palustris), Adamczyk 2005a (as: Tephrocybe palustris), Adamczyk i Kucharski 2005 (as: Tephrocybe palustris), Adamczyk i in. 2004 (as: Tephrocybe palustris), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Grzesiak 2010, Grzesiak 2010a, Stasińska i Sotek 2009, Sotek i Stasińska 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Grzesiak 2011, Stasińska 2011b, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Stasińska i in. 2004 (as: Tephrocybe palustris), Grzesiak 2014, Grzesiak 2014a, Ślusarczyk 2005 (as: Tephrocybe palustris), Sotek i