niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Stropharia coronilla (Bull.) W. Saunders et W.G. Sm.

łysiczka murawowa pierścieniak wieńczony
Psilocybe coronilla (Bull.) Noordel.
na stronie — opis · cechy mikroskopowe · występowanie · wartość · uwagi
Stropharia coronilla (łysiczka murawowa)
kapelusz; 16.09.2001, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Stropharia coronilla (łysiczka murawowa)
pokrój
Stropharia coronilla (łysiczka murawowa)
blaszki i trzon

opis

Stropharia coronilla (łysiczka murawowa)
Kapelusz jasnoochrowy do jasnożółtego; 20-50 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia równa, wilgotna nieco lepka, sucha matowa, zamszowato-łuseczkowata; brzeg długo podwinięty, mogą na nim pozostawać białawe resztki osłony.

space

Trzon biały; 35-60 x 5-8 mm, równogruby, podstawa czasami nieco rozszerzona i często z ryzomorfami; pełny, z wiekiem z kanałem; sztywny, kruchy; z błoniastym pierścieniem, górna powierzchnia pierścienia prążkowana; powierzchnia trzonu powyżej pierścienia gładka do drobno włókienkowatej, matowa, poniżej także gładka z wiekiem może żółknąć i brązowieć.

space

Pileus light ochre to light-yellow; 20-50 mm in diameter, initially hemispherical, with age convex to plane; surface even, slightly viscid when moist, dry dull, suedelike-squamulose; margin incurved for a long time, at the margin can be found whitish veil remains.

space

Stipe white; 35-60 x 5-8 mm, equal, base sometimes somewhat wider and often with rhizomorphs; solid, with age channelled; erect, fragile; with a membranous ring, upper surface of the ring striate; surface of the stipe above the ring smooth to finely fibrillose, dull, below also smooth, with age can grow yellow and brown.

space

cechy mikroskopowe

Stropharia coronilla (łysiczka murawowa)
Wysyp zarodników purpurowobrązowy. Zarodniki gładkie, elipsoidalne, grubościenne, bez wyraźnej pory rostkowej, 7-8.5 x 4-5 µm.

Spore print purple-brown. Spores smooth, ellipsoid, thick-walled, lacking distinct germ pore, 7-8.5 x 4-5 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub w grupach, w lasach i poza nimi, w trawie, często na trawnikach, w niejscach nagromadzenia resztek roślinnych.

Common. Summer-fall, solitary or gregarious, in and outside forests, in grass, among herbs on plant remains.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Podobną i drobne pieczarka (Agaricus) można wyeliminować biorąc pod uwagę barwę wysypu zarodników a mikroskopowo liczne cystydia na blaszkach. Podobne pierścieniaki pierścieniak białawy (Stropharia albonitens) i pierścieniak czarnozarodnikowy (Stropharia melanosperma) mają jasne, białawe kapelusze.

Similar and modestly-sized pieczarka (Agaricus) can be eliminated by taking into consideration the colour of spore print and microscopically numerous cystidia on the gills. Similar Stropharia pierścieniak białawy (Stropharia albonitens) and pierścieniak czarnozarodnikowy (Stropharia melanosperma) have light-coloured, whitish pilei.
literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.456 [26IV]
· Michael, Hennig, Kreisel, 1981 — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) p.258 [18IV]
· Watling, R.; Gregory, Norma M., 1987 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 5 / Strophariaceae & Coprinaceae p.p. Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus. p.59 [52]
· Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.140 [1]
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.301 [2]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3637
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 02.05.2017 · powstała/was created 16.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Stropharia_coronilla.htm"> Stropharia coronilla (łysiczka murawowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>