non edible

Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer (1962)

szyszkówka gorzkawa
Strobilurus tenacellus
owocniki po deszczu są jaśniejsze · wet specimens after the rain are paler; 14.05.2003, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak
Strobilurus tenacellus
owocnik w czasie suchej pogody · during dry weather
Strobilurus tenacellus
owocnik w czasie suchej pogody · during dry weather

uwagi (Remarks)

Strobilurus tenacellus
Owocniki makroskopowo identyczne z innymi szyszkówkami - zobacz opis szyszkówki świerkowej (Strobilurus esculentus). Od także rosnącej na sosnowych szyszkach szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) różni się mikroskopowo szpiczasto zakończonymi cystydami w blaszkach i zazwyczaj nie inkrustowanymi. Szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) ma cystydy szeroko-maczugowate). Z cech niemikroskopowych skórka kapelusza ma nieco gorzkawy smak - wyczuwalne po dłuższym żuciu oraz jest najbardziej higrofaniczna spośród szyszkówek.

Sporocarps macroscopically identical with other Strobilurus- see description of Strobilurus esculentus. From also growing on pine-cones Strobilurus stephanocystis differs in microscopically visible pointed ends of cystidia in the lamellae and usually not incrustate. Strobilurus stephanocystis has broadly-clavate cystidia. As far as non-microscopical features are concerned, pileal cuticle is slightly bitterish in taste - noticeable on chewing for a while and is the most hygrophanous among Strobilurus.

cechy mikroskopowe (Micro)

Strobilurus tenacellus
Strobilurus tenacellus
Wysyp zarodników jasno-kremowy. Zarodniki cylindryczno-elipsoidalne, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 5-7.5 × 2.5-4 µm.

Cystydy w blaszkach wrzecionowate, zaostrzone, jedynie rzadko na szczycie inkrustowane, czasem z ziarnistą zawartością, grubościenne, 40-70 × 8-14 µm.

Spore print light-cream-coloured. Spores cylindric-ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 5-7.5 × 2.5-4 µm.

Cystidia in lamellae fusiform, pointed, very rarely incrustate at the top, sometimes with granular content, thick-walled, 40-70 × 8-14 µm.

występowanie

Częsta. Na szyszkach sosnowych, często zagrzebanych w ziemi, wiosną.

Common. On pine-cones, often buried in the ground, in spring.

wartość (Importance)

Jadalna.

Edible.

komentarz

Strobilurus tenacellus
Strobilurus stephanocystis left, Strobilurus tenacellus right
W. Wójciak: szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) i szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) z moich fotografii występują razem w lesie sosnowym z domieszką liściastych. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) masowo, szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) razem z nim, ale znacznie rzadziej. Według moich obserwacji, wizualnie szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) mają ciemniejszy kapelusz a blaszki białe z odcieniem niebieskawym. szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) mają kapelusz jaśniejszy, blaszki białe z odcieniem żółtawym (woskowym). Nie jest to jednak reguła. Niekiedy różnice te się zacierają szczególnie u starszych egzemplarzy, a wtedy na pewno można rozróżnić je jedynie pod mikroskopem

W. Wójciak: Strobilurus tenacellus and Strobilurus stephanocystis in my photos are found growing together in pine forest with a mix of deciduous trees. Strobilurus stephanocystis in great quantities, Strobilurus tenacellus together with it, but considerably seldom. Based on my observations, Strobilurus tenacellus have visually darker cap and white gills with a bluish tint. Strobilurus stephanocystis have lighter-coloured cap, white gills with a yellowish tint (waxy). However, it does not constitute a rule. Sometimes the differences become slight, especially in mature specimens, and then they can be distinguished only under microscope.

Inne fotografie · Additional photographs
Strobilurus tenacellus
cystydy
Strobilurus tenacellus
kapelusze · cap
Strobilurus tenacellus
trzon kruchy, charakterystycznie pęka przy zginaniu
znaleziska Strobilurus tenacellus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 231009 GC-01,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

231009 Strobilurus tenacellus; kilkaset metrów na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 08.04.2010; nieużytki rolne z rzadka samoczynnie zalesione sosną; na ziemi, wśród gęstych mchów pojedynczy owocnik rosnący razem z Psilocybe micropora; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100408/0002, tak, notatka: nie
uwagi: grzybki omawiane w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/328019.html

fot. 642566

literatura · references
[80.4] [49] [26III] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2004 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 06.08.2004 · została utworzona/was created 09.07.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Strobilurus_tenacellus.htm">szyszkówka gorzkawa - Strobilurus tenacellus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>