ediblered listGREJ

Creolophus cirrhatus (Pers.) P. Karst. (1880)

kolczatek strzępiasty
Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.
Creolophus cirrhatus
na pniaku buka · on Fagus stump; 11.08.2002, Krowiarki, Kotlina Kłodzka; znal. 020811.1
copyright © by Marek Snowarski
Creolophus cirrhatus
Creolophus cirrhatus
Creolophus cirrhatus
Creolophus cirrhatus
Creolophus cirrhatus

owocnik (Fruitbody)

Creolophus cirrhatus
Owocnik mniej więcej jednolicie zabarwiony, kremowy, ochrowy, różowawo-łososiowy, z wiekiem pomarańczowo-brązowy; 50-200 mm szerokości; składa się z wielu kolistawych, językowatych, nieregularnych i pofałdowanych płatów zrośniętych podstawą na wspólnym, grubym trzonie. Pojedyncze płaty szerokości 30-80 mm; ich górna powierzchnia pokryta nie w pełni wykształconymi płonnymi kolcami lub brodawkowana; brzeg podwinięty.

Hymenofor kolczasty; kolce na spodniej stronie płatów, czasem bezpośrednio na podłożu; kolce gęste, 5-15 mm długości.

Creolophus cirrhatus
Miąższ barwy kapelusza lub jaśniejszy, w trzonie gruby; miękki, watowaty; zapach przyjemny, słodkawo-owocowy; smak łagodny.

Sporocarp more or less uniformly coloured, creamy, ochraceous, pinkish-salmon, with age orange-brown; 50-200 mm across; comprising numerous semicircular, linguate, irregular and undulating lobes fused together at the base of a common, thick stipe. Each lobe 30-80 mm broad; their upper surface covered with rudimentary sterile spines or verrucae; margin incurved.

Hymenophore spinose; spines on the underside of the lobes, sometimes decurrent onto the substrate; spines close, 5-15 mm long.

Flesh colour of the cap or lighter, in the stipe thick; soft, cottony; odour pleasant, sweetish-fruity; taste mild.

zarodniki (Spores)

Zarodniki kulistawe, przejrzyste, gładkie, z kroplami, 3.5-4.5 x 2.5-3.5 µm.

Spores subglobose, transparent, smooth, with drops, 3.5-4.5 x 2.5-3.5 µm.

występowanie

Creolophus cirrhatus
Rzadki. Owocniki wyrastają latem i jesienią, zazwyczaj pojedynczo, na martwym drewnie różnych gatunków drzew liściastych; na pniakach i kłodach.

Rare. Summer fall, usually solitary, on dead hardwood wood of birch, beech, oaks and others, on stumps and logs.

wartość (Importance)

Jadalny [134 p.572].

Edible.

uwagi (Remarks)

Jest to charakterystycznie wyglądający rzadki grzyb nadrzewny. Nie powinno być problemu z jego rozpoznaniem.

It is a rare tree fungi with a characteristic appearance. Easy to distinguish.

wybrane znaleziska · selected collections

Creolophus cirrhatus
9f · 02 08 11 1 (Marek Snowarski)
(Krowiarki, Kotlina Kłodzka)
Creolophus cirrhatus
5f · 060823.200608233.tk (Tomasz Krzyszczyk)
(Świnna Poręba) górski las bukowo-jodłowy / na pniaku bukowym / jeden owocnik
Creolophus cirrhatus
3f · CrCirr.mj (Mírek Junek)
(Czechy)
Creolophus cirrhatus
3f · 060716.36640.ah (Anna Hreczka)
(Olchowiec-Polany) las grabowy
Creolophus cirrhatus
5f · 070707.70691.ah (Anna Hreczka, det. Anna Kujawa)
(Czarnorzeki, pow. Krosno) sosna/buk
znaleziska Creolophus cirrhatus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 47433 AB-93, 118743 AB-93, 121637 AE-59, 188713 BB-00, 11148 BF-36, 37095 DF-95, 73695 DF-95, 48866 DF-96, 72850 DG-04, 122136 EG-19, 36640 FG-21,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 288822 AB-94, 293204 DA-80, 70691 FF-93, 180311 FG-22,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11148 Creolophus cirrhatus; Kotlina Kłodzka, Krowiarki, G. Słupiec, BF-36; 11.08.2002; buczyna; na pniaku buka pojedynczy owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020811-1 herb. Snowarski, tak, notatka: 020811-1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

36640 Creolophus cirrhatus; między Olchowcem, a Polanami, powiat jasielski, FG-21; 16.07.2006; las grabowy; na martwym grabie jeden egzemplarz; leg. Anna Hreczka; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/4.12.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 44123 fot. 44124 fot. 44125

37095 Creolophus cirrhatus; U podnóża Gronia Jana Pawła II. Tuz przy szlaku prowadzacym na szczyt z Rzyk Jagódek, 10 m, po lewj stronie za figurką św. Franciszka z Asyżu. Gmina Andrychów, Powiat Wadowice., DF-95; 22.07.2006; Las bukowo-jodłowy z poj. świerkiem i modrzewiem; Na pniu Fagus sylvatica Kilka owocników w wiązce; leg. Piotr Chachuła; det. Sebastian Pinczer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Na zboczu Gancarza(sąsiednia góra) znalazłem drugi owocnik tego gatunku.

fot. 45136 fot. 45137

47433 Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,8 km na N od Binowa, AB-93; 5.0..206.; buczyna pomorska; na pniu powalonego starego buka w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61839

48866 Creolophus cirrhatus; Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 23.08.2006; górski las bukowo-jodłowy; na pniaku bukowym jeden owocnik siedzący; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-08-233, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64484

70691 Creolophus cirrhatus; okolice miejscowości Czarnorzeki, pow Krosno, FF-93; 07.07.2007; głównie sosna i buk; na pniu bukowym cztery owocniki na tym samym pniu; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK (zostanie przesłany do kustosza bazy), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 105719 fot. 105720 fot. 105721

72850 Creolophus cirrhatus; ok 6 km SE Czernichów, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Czernichów, DG-04; 25.06.2007; las liściasty, grabowo-bukowy nad Jeziorem Żywieckim, na zboczu skierowanym na SW; na ściętym bukowym pniu jeden owocnik składający się z kilkunastu elementów; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/4.08.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: rósł w miejscu bardzo zacienionym
fot. 110498 fot. 110499

73695 Creolophus cirrhatus; Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 11.08.2007; Buczyna karpacka, wariant ubogi; na pniu buka (Fagus sylvatica) Dwa owocniki zrośnięte ze sobą; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st47'17,5"; E 19st23'15,0"; H 528 m n.p.m.
Owocniki 3,5x2,5cm

fot. 112616 fot. 112617

118743 Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od najblizszych zabudowań Szczecina (Podjuchy), pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 13.10.2008; buczyna pomorska; na pniu po wyciętym buku jedna wiązka pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Kolczatek strzępiasty
fot. 211080

121637 Creolophus cirrhatus; Pogorze Kaczawskie, w połowie drogi Wleń - Bystrzyca, AE-59; 03.10.2006; las mieszany; na pniaku jawora; leg. Jacek Soboń; det. Czesław Narkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 218502 fot. 218503 fot. 218504

122136 Creolophus cirrhatus; Dragaszów k. Ropicy Górnej, gorlicki Beskid Niski, EG-19; 12.09.2008; las jodłowy z bukiem i jaworem, przerzedzony wycinką drzew; na średnio zmurszałym pniaku po ściętym jaworze pojedynczy owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080912 Creolophus cirrhatus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Kolczatek strzępiasty

fot. 219504

180311 Creolophus cirrhatus; Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 20.09.2010; las mieszany z udziałem buka, jodły, sosny, leszczyny; zmurszały pniak 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 391062 fot. 391063 fot. 391064

188713 Creolophus cirrhatus; Kołobrzeg-Mirocice, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 30.07.2011; wilgotne zadrzewienie liściaste z udziałem wierzby, topoli, brzozy; na zmurszałej kłodzie topoli osiki pięć owocników w różnym stadium rozwoju; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TT/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 431468 fot. 431469 fot. 431470

288822 Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 31.07.2016; kwaśna buczyna; na bukowej kłodzie pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868090 fot. 868091

293204 Creolophus cirrhatus; Gdańsk, ul. Polanki 122 (Dwór III), pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 29.10.2016; składowisko drewna Zieleni Miejskiej; na poprzecznym przekroju pnia topoli jedno skupienie pozrastanych owocników ( w różnym stadium dojrzałości); leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, przekażę Ani Kujawie,, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 887182 fot. 887183 fot. 887184

literatura · references
[26II] [49]

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2010 · została utworzona/was created 12.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Creolophus_cirrhatus.htm">kolczatek strzępiasty - Creolophus cirrhatus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>