protectedGREJ

Morchella crassipes (Vent.) Pers.

na stronie — Uwagi (Remarks)

uwagi (Remarks)

Gatunek podlega w Polsce ochronie częściowej. Ochronie podlegają "okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni". Na pozostałych terenach "ręczny zbiór owocników" jest dopuszczalny na podstawie stosownego zezwolenia.
Copyright © 2014-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 11.04.2015 · została utworzona/was created 19.10.2014
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Morchella_crassipes.htm">Morchella crassipes - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>