non ediblered listGREJ

Inonotus hispidus (Bolton) P. Karst.

błyskoporek szczotkowaty (włóknouszek szczotkowaty)
Inonotus hispidus
08.08.2012, Lubań (Kościerzyna-Nowa Karczma); znal. 120808.6
copyright © by Marek Snowarski
Inonotus hispidus
Inonotus hispidus
Inonotus hispidus
Inonotus hispidus
Inonotus hispidus
owocnik w rozwidleniu pnia starej jabłoni · sporocarp on stem of old apple tree
Inonotus hispidus
pokrój · habit

owocnik (Fruitbody)

Inonotus hispidus
Inonotus hispidus
powierzchnia kapelusza · pileus surface
Inonotus hispidus
hymenofor · hymenophore
Inonotus hispidus
Półkuliste, kopytowate, poduszkowate, szeroko przyrośnięte do podłoża; (60)100-300(350) mm szerokie, odstające na 60-200(350) mm, w miejscu przyrośnięcia 20-100 mm grubości; górna powierzchnia bez strefowań, u młodych egzemplarzy żółtoczerwona, morelowa, z wiekiem czerwonobrązowa, rdzawoczerwona, ciemniejąca do czarnobrązowej; powierzchnia początkowo równa, z wiekiem nieco pofalowana i brodawkowana, początkowo gładka i matowa, z wiekiem pokryta śluzowaciejącymi szczeciniasto-pilśniowatymi włoskami, pozlepianymi w kosmki, na starość prawie naga, popękana, szorstka; brzeg u młodych egzemplarzy wystający, siarkowo-żółty, z wiekiem cieńszy i tępy, żółtobrązowy, nieco falisty.

space

Miąższ żółtawy do ochrowego, rdzawobrązowy, z ciemniejszymi strefowaniami, na cięciu natychmiast brązowieje; nad rurkami 10-30(80) mm grubości, z promieniście ustawionymi włóknami; początkowo miękki gąbczasty i soczysty, z wiekiem bardziej suche i twarde, wyschnięty dość łamliwy; zapach przyjemny, nieco kwaskowaty; smak łagodny.

Hemispherical, hoof-shaped, pulvinate, broadly attached to the substrate; (60)100-300(350) mm across, exserted 60-200(350) mm, at the place of attachement 20-100 mm thick; upper surface azonal, in young specimens yellow-red, apricot-coloured, with age red-brown, rusty-red, darkening to black-brown; surface initially even, with age slightly undulating and verrucose, initially smooth and dull, with age covered with mucilaginous felt-strigose hairs, stuck together in tufts, in age near glabrous, cracked, coarse; margin in young specimens exserted, sulphur-yellow, with age thinner and obtuse, yellow-brown, slightly undulating.

Hymenophore poroid, when young sulphur-yellow, with age ochre, grey-ochre to brownish. Its surface has larger holes, 2-4 in diameter, which secrete watery guttation drops with a bitter taste.

Pores roundish-polygonal, 2-3 on mm, 0.3-0.5 in diameter. Tubes single-layered, very long, 10-30(40) mm long, with very fragile walls.

Flesh yellowish to ochre, rusty-brown, with darker zones, on cutting immediately becomes brown; above the tubes 10-30(80) mm thick, with radially laid-out fibrils; initially soft spongy and succulent, with age drier and tougher, on drying up quite brittle; smell pleasant, somewhat sourish; taste mild.

zarodniki (Spores)

Inonotus hispidus
Zarodniki szerokoelipsoidalne, prawie kuliste, gładkie, grubościenne, z kroplami, nieamyloidalne, 7-10 × 6-7.5 µm.

Spores broadly ellipsoid to subglobose, smooth, thick-walled, with drops, inamyloid, 7-10 × 6-7.5 µm.

występowanie

Inonotus hispidus
Inonotus hispidus
Nieczęsty. Owocniki roczne, wyrastają pojedynczo lub w dachówkowato ułożonych grupach, latem, na pniach i gałęziach żywych lub zamierających jabłoni, rzadziej na orzechu, jesionie, morwie, rzadko na innych gatunkach drzew liściastych.

Not common. Annual sporocarps grow solitary or a few together, in summer, on stems and branches of living or dying apple trees, rare on Junglans, Fraxinus, Morus or other hardwoods.

wartość (Importance)

Ładna, rzadka huba, bez większego gospodarczego znaczenia z racji rzadkości i wyrastania na starych jabłoniach. Wywołuje silną białą zgniliznę drewna.

Causes white soft-rots.

uwagi (Remarks)

Grzyb charakterystyczny swoimi dużymi rozmiarami i szczeciniasto owłosioną górną powierzchnią.

Species quite characteristic thanks to its big size and tomentose upper surface.

wybrane znaleziska · selected collections

Inonotus hispidus
6f · 02 09 13 1 (Marek Snowarski)
(Gruczno k. Świecia)
Inonotus hispidus
5f · 04 10 05 1
(Czechy, Szumava, Malonty) na przydrożnym jesionie · (on Fraxinus excelsior on roadside)
Inonotus hispidus
19f · 06 09 14 1
(Wrocław) na starej gruszy · (on old Pirus communis)
spores: 9.0 × 7.3, Q= 1.2, N= 14
Inonotus hispidus
24f · 04 08 04 1
(Wrocław, porzucony stary sad jabłoniowy)
Inonotus hispidus
21f · 12 08 08 6 (Marek Snowarski)
(Lubań (Kościerzyna-Nowa Karczma)) na przydrożnym jesionie
znaleziska Inonotus hispidus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 24367 BE-18, 207636 BE-38, 11078 BE-49, 11079 CB-98, 217550 DE-55, 254705 DE-55, 180785 DE-56, 192641 DE-56, 192644 DE-57, 177156 DF-98,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 88410 AB-83, 269759 BD-81, 269758 BD-82, 287560 CA-67, 295837 CE-47, 289185 DA-92, 231101 DE-66, 196034 EF-14,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11078 Inonotus hispidus; Wrocław, ul. Koszarowa, BE-49; 04.08.2004; porzucony sad ze starymi jabłoniami; żywe, stare jabłonie, wysoko na pniu i na konarach na dwóch drzewach po dwa owocniki; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 040804-1 herb. Snowarski, tak, notatka: 040804-1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

11079 Inonotus hispidus; Gruczno k. Świecia, zagroda demonstrująca, CB-98; 13.09.2002; niewysoka jabłoń w przydomowym ogrodzie; wysoko na pniu pojedynczy owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020913-1 herb. Snowarski, tak, notatka: 020913-1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

24367 Inonotus hispidus; Prusice, pow. trzebnicki, BE-18; 01.11.2005; stara jabłoń (papierówka) w ogrodzie przydomowym; drewno 1 owocnik na wys. ok 1.5m na pniu jabłoni; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 051101-1, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

88410 Inonotus hispidus; Szczecin, ul. Santocka, AB-83; 18.11.2007; jednorodne nasadzenia szpalerowe drzew przy ulicy (gatunek: jarząb szwedzki), 100 m od Cmentarza Centralnego w Szczecinie; na obumierających gałęziach żywego jarząbu szwedzkiego trzy owocniki - dwa rosnące jeden tuż nad drugim, trzeci osobno na innej gałęzi; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Przedstawiony na forum w wątku:
pomarańczowy, bardzo długorurkowy na jarząbie szwedzkim
Drzewa stare, częściowo obumierające, niemal każde jest gospodarzem co najmniej jednego gatunku Macromycetes - wątki na forum:
Boczniak ostrygowaty na jarząbie szwedzkim
zmarnowana Daedaleopsis confragosa?

fot. 142540


177156 Inonotus hispidus; Sułkowice (obok budynku policji), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-98; 03.10.2010; na jesionie; na żywym drzewie 3 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WC/7.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: kilka owoników tego gatunku można napotkać w okolicy, wszystkie wyrastają na jesionach. Niektóre owocniki są bardzo duże.
Stanowisko obserwowane 3 rok.
fot. 380999 fot. 381000

180785 Inonotus hispidus; Radomsko, ul.Przedborska, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 22.09.2010; zieleń miejska; na żywym jesionie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/10.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: Grzybek prezentowany w tym wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/377178.html

192641 Inonotus hispidus; Radomsko, ul.Przedborska, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 23.07.2011; zieleń miejska, uliczne drzewo; na żywym jesionie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 450320 fot. 450321 fot. 450322 fot. 450323

Niestety owocnikom, które wyrosły w tym roku zbyt nisko, nie było dane dorosnąć, zostały wkrótce zniszczone.

192644 Inonotus hispidus; Zakrzew, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 23.07.2011; szpaler drzew; na żywym jesionie; na pniu ok.3,5 m nad ziemią pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, owocnik zbyt wysoko rosnący, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 1,4" N i 19st 34' 35,42" E

fot. 450336 fot. 450337 fot. 450338

196034 Inonotus hispidus; Szaniec, gm. Busko Zdrój, pow. buski, woj. Świętokrzyskie, EF-14; 07.09.2011; w zapuszczonym przydomowym sadzie w środku wsi; na jabłoni 1 owocnik; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Marek Kozłowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: Szaniecki Park Krajobrazowy
fot. 467708 fot. 467709 fot. 467710 fot. 467711

207636 Inonotus hispidus; Paniowice Dolina Widawy, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-38; 09.09.2012; Szpaler starych drzew (kljesion) wzdłuż drogi; jesion kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529111 fot. 529112 fot. 529113

217550 Inonotus hispidus; ul.Spacerowa, Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 14.07.2013; zdziczały sad; na żywej jabłoni cztery owocniki na dwóch konarach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 578266 fot. 578267 fot. 578268 fot. 578269

Na tej samej jabłoni, w latach 2010 i 2012, wyrastał Spongipellis spumeus ( id180593 i id204563 )

231101 Inonotus hispidus; Gidle, ul.Reymonta; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 21.10.2008; duża wieś; przydrożne nasadzenia drzew; obumierający, przydrożny klon ponad 10 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 57' 34,14" N i 19st 28' 43,47" E

fot. 642936 fot. 642937 fot. 642938 fot. 642939 fot. 642940

Owocniki zejściowe.

254705 Inonotus hispidus; ul.Spacerowa, Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 07.08.2014; zdziczały sad; na żywych jabłoniach trzy owocniki na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 735864 fot. 735865

22.08.2014
fot. 735866 fot. 735867 fot. 735868

269758 Inonotus hispidus; ok.100 za dworkiem, po prawej stronie, Kamiona, pow. głogowski, woj. dolnośląskie, BD-82; 13.09.2015; park mieszany: buki, wierzby, sosny, bez; na jesionie w grupie (4 osobniki); leg. Hanna Mucho; det. Hanna Mucho; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Annie Kujawie, tak, niestety są w dosyć złej jakości z powodu wysokości na jakiej znajdowały się grzyby, notatka: nie
uwagi: Konsystencja miąższu: twardy, soczysty
Zapach: lekko kwaśny
Smak: łagodny
Powierzchnia: sucha, matowa, zamszowata
Hymenofor: rurkowaty
Kolor rurek: rdzawobrązowy
Kolor por: brązowe
Kształt por: okrągłe
Barwa miąższu: rdzawobrązowy
Przebarwienia po przełamaniu: brązowe
fot. 794075fot. 794076

269759 Inonotus hispidus; park przydworski w Kromolinie, ok. 5 m od stawu nad strumykiem, pow. głogowski, woj. dolnośląskie, BD-81; 19.09.2015; park liściasty: topole, wierzby, jesiony; na jesionie pojedynczo; leg. Hanna Mucho; det. Hanna Mucho; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Zapach: lekko kwaśny
Powierzchnia: sucha, matowa, zamszowata
Kolor rurek: brązowy
Kolor por: brązowe
Konsystencja miąższu: twardy, suchy
Barwa miąższu: brązowy
Smak: łagodnyfot. 794082fot. 794083fot. 794084fot. 794085

287560 Inonotus hispidus; Sopieszyno droga 224 szpaler jesionów, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-67; 17.07.2016; szpaler przydrożnych jesionów; drzewo kilka owocników na znacznych wysokościach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 862344

289185 Inonotus hispidus; Przemysław, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-92; 15.08.2016; szpaler drzew przy drodze; jesion kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 869458fot. 869459

295837 Inonotus hispidus; 2,7 km na E od Gołkowic, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 12.08.2016; stary sad; na gałeziach starej, usychającej jabłoni dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Kluczbork Lesnictwo Nasale. Dawny teren Lesniczówki Kluczów. oddział 19.
fot. 900497 fot. 900498 fot. 900499 fot. 900500 fot. 900501 fot. 900502

literatura · references
[17] [26II] [49] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 19.11.2012 · została utworzona/was created 31.03.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Inonotus_hispidus.htm">błyskoporek szczotkowaty - Inonotus hispidus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>