non edible

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki (1943)

niszczyca anyżkowa (anyżak pachnący)
Osmoporus odoratus (Wulfen) Singer (1944) · Anisomyces odoratus (Wulf.) Pil. · Polyporus odoratus (Wulf.) ex Fr.
Gloeophyllum odoratum
pokrój · habit; 01.09.2002, Kołobrzeg, Podczele; znal. 020901.3
copyright © by Marek Snowarski
Gloeophyllum odoratum
pokrój · habit
Gloeophyllum odoratum
pokrój · habit
Gloeophyllum odoratum
pory; w zbliżeniu · pores; close-up
Gleophyllum odoratum
owocniki na silnie spróchniałym pniaku · sporocarps on rotten stump

owocnik (Fruitbody)

Gloeophyllum odoratum
Gloeophyllum odoratum
Owocnik bokiem przyrośnięty do podłoża, nieregularny, półeczkowaty, poduszeczkowaty, kopytowaty, niekiedy dachówkowato zrośnięte po kilka; 30-120 mm średnicy; górna powierzchnia nierówna, chropowata, brodawkowata; z wiekiem ciemnieje początkowo cynamonowa, rdzawobrązowa, purpurowobrązowa do prawie czarnej; brzeg ochrowy, płowy lub kasztanowy, tępy, zaokrąglony.

Rurki ochrowe; zwykle jednowarstwowe, 0.5-3 mm długości. Pory koliste, wydłużone, kanciaste lub labiryntowate. Hymenofor początkowo żółtocytrynowy, potem ciemnieje.

Miąższ rdzawy, płowy lub cynamonowy; miękki, korkowaty, potem twardnieje; o silnym zapachu anyżu.

Sporocarp sessile, irregular, forming shelves, pulvinate, ungulatelike, sometimes with several concrescent overlapping shelves; 30-120 mm in diameter; upper surface uneven, rough, warty; with age becoming dark starting from cinnamon through rusty-brown, purple-brown to almost black; margin ochraceous, buff or chestnut-coloured, blunt, rounded.

Tubes ochraceous; usually single-layered, 0.5-3 mm long. Pores round, elongate, polygonal or labyrinthine. Hymenophore initially lemon-yellow, later darker.

Flesh rusty, buff or cinnamon coloured; soft, corky, later becoming tough; intensive odour of anise.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, gładkie, 6-8 x 3.5-5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, smooth, 6-8 x 3.5-5 µm.

występowanie

Częsty, owocniki wyrastają w dużej ilości głównie w lasach górskich; na pniach i pniakach, głównie świerkowych.

Common in mountain forest, on coniferous (mostly Picea) barks and stumps.

uwagi (Remarks)

Podobne, ciemnobrązowe, ale bez zapachu anyżu, są smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) i smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum).

It is the only representative of this genus. Similar dark brown, but lacking anise odour are Ischnoderma benzoinum and Ischnoderma resinosum.

wybrane znaleziska · selected collections

Gloeophyllum odoratum
8f · 02 09 01 3 (Marek Snowarski)
(Kołobrzeg, Podczele)
Gloeophyllum odoratum
8f · 02 08 11 3 (Marek Snowarski)
(Krowiarki, Kotlina Kłodzka)
Gloeophyllum odoratum
2f · 05 09 13 14
(Puszcza Białowieska)
Gleophyllum odoratum
7f · 04 07 03 7
(Turew k. Kościana, park dworski)
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2007 · została utworzona/was created 06.07.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gloeophyllum_odoratum.htm">niszczyca anyżkowa - Gloeophyllum odoratum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>