red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Deconica montana (Pers.) P.D. Orton

łysiczka czarnobrązowa
Psilocybe montana (Pers.) P. Kumm. (1871) · Psilocybe atrorufa (Schaeff.: Fr.) Quel. s. Rick., Lange etc.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi · znaleziska
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
gromadnie w mchu; 19.04.2001, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
blaszki; gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
spores from spore print (in water/glicol, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter)

owocnik

Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
blaszki; gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
przekrój; gromadnie w mchu
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ciemnobrązowy do ciemnoczerwonobrązowego, suchy jasny beżowoochrowy do beżowego; 5-15(20) mm średnicy; półkulisty z wiekiem wypukły, bez garbka lub nieznacznym garbkiem; brzeg kapelusza ostry, gdy wilgotny to prążkowany, mogą być widoczne białe włókienka osłonki; powierzchnia nie jest lepka, sucha matowa, gładka; skórka nie jest ściągalna.

space

Trzon barwy kapelusza, u szczytu nieco jaśniejszy; 15-25(50) x 0.5-1(2) mm, równogruby, powierzchnia oprószona na szczycie, poza tym włókienkowata.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników purpurowobrązowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, nieco rombowate, brązowe, gładkie, z grubą ścianą i wyraźną porą rostkową, 6-8 x 4.5-5.5 µm.

Spore print purple-brown. Spores broadly ellipsoid, slightly diamond-shaped, brown, smooth, thick-walled and with a distinct germ pore, 6-8 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
Pospolity w swoim siedlisku. Owocniki wyrastają przez cały rok, poza zimą, w grupach, rzadziej pojedynczo, na ubogich terenach porośniętych mchem i trawą z mchami (na fot. obok Polytrichum purpureum.

Common in its habitat. Early spring-late fall, gregarious, rarely solitary, in sandy, moss-covered places (on photograph Polytrichum purpureum.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Cechy wyróżniające to nie lepki kapelusz, wyraźnie prążkowany kapelusz (gdy jest wilgotny) i purpurowy odcień dojrzałych blaszek.

Distinguished by not vicid cap, distinctly striate at the margin when wet and purple tint of lamellae when mature.
znalezisko 20010419.2.01 - Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa); Kaszuby
9f · 20010419.2.01
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
znaleziska Deconica montana na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AD-19 168411 156794 BD-57 54969 BE-09 216971 CA-89 194457 CB-15 82760 CB-24 188603 CB-25 201854 132246 67173 209328 CD-51 58397 CE-05 209305 DA-70 194339 DA-81 196813 DE-45 209882 227124 DE-55 229169 293925 ED-35 252083 GC-01 231012 GC-11 257497

 ID54969  Psilocybe montana; Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie, BD-57; 2007.02.17; przy drodze przy młodniaku sosnowym, obecność drzew liściastych; we mchu w grupach po kilka egzemplarzy, w sumie ok. 30 egz.; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 17/MW/17.02.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID58397  Psilocybe montana; Przy torach kolejowych w połowie drogi pomiędzy miejscowościami Borek Wielkopolski a Wojciechowo, woj. wielkopolskie, CD-51; 2007.03.24; kserotermiczna, piaszczysta łąka, we mchu; piasek licznie, ok. 30 egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/27.03.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

ID67173 Psilocybe montana; Kalisz Kaszubski, CB-25; 2007.06.03; Młodnik sosnowy; W mchu po kilka owocników w kępkach i pojedyńczo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 97785 fot. 97786 fot. 97787

 ID82760  Psilocybe montana; Lipusz, CB-15; 2007.10.27; Młodnik sosnowy; mszysta ściółka kilka grup po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/071027/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 133038 fot. 133039

ID132246 Psilocybe montana; Kalisz kaszubski, CB-25; 2009.05.23; Cmentarz -wokół lasy sosnowe; w ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 242542 fot. 242543
N 54*02,467'
E 17*47,223'
157 m.npm

 ID156794  Psilocybe montana; 0,5 km na S od Rozłóg, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2006.12.09; sucha murawa napiaskowa na skaraju boru sosnowego; wśród mchów, na ziemi gromadnie, kilkanaście; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 671 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 308443

 ID168411  Psilocybe montana; Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2006.11.15; zbiorowisko z Pohlio-Callunion; wśród niskich mchów gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 587 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 351311

 ID188603  Psilocybe montana; Tuszkowy 5 km.od Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2011.07.24; Las sosnowy; w mchu jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110724/0001, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 430742
180 m.npm.

 ID194339  Psilocybe montana; Gdańsk Przymorze Park Reagana, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-70; 2011.11.22; Pas pomiędzy wydmą a lasem nadmorskim; ziemia,mech 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 458824 fot. 458825

ID194457 Psilocybe montana; Barniewice, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 2011.11.26; Mszyste nieużytki porośnięte sosną samosiejką; w mchu kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 459643 fot. 459644 fot. 459645 fot. 459646

 ID196813  Psilocybe montana; Gdańsk Górki zachodnie, woj. pomorskie, DA-81; 2011.12.03; Nadmorski las sosnowy; wypalenisko na polanie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/111203/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 471654 fot. 471655
forma ochrony Użytek ekologiczny

 ID201854  Psilocybe montana; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2012.06.24; skraj lasu sosnowego,piaszczystego; ziemia,mech dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120624/0003, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/492127.html
uwagi: fot. 503420

 ID209305  Psilocybe montana v.montana; Mikstat Las, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CE-05; 2012.09.15; las sosnowy z domieszka brzozy; piasek,mech kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120915/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/515355.html
uwagi: zdjęcia w wątku

 ID209328  Psilocybe montana v. montana; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2012.06.24; las sosnowy z domieszką modrzewia; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120624/0003, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/492127.html
uwagi: zdjęcia w wątku

 ID209882  Psilocybe montana; 0,7 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.10.31; przyleśne nieużytki; fragment pola gdzie kilka lat temu zebrano wierzchnią warstwę gleby; żwirowe gromadnie, ponad sto owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/121031/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 06' 34,3" N i 19st 23' 43,2" E

fot. 541442 fot. 541443 fot. 541444 fot. 541445

 ID216971  Psilocybe montana; Otulina Rezerwaty Stawy Milickie, woj. dolnośląskie, BE-09; 2013.05.02; Łąka miejscami podmokła porośnięta wierzbą szarą,samosiejka brzoza,sosna; ziemia kilkaset owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130502/0001, BGF/BF/MWR/130502/0002, BGF/BF/MWR/130502/0003, BGF/BF/MWR/130502/0004, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/557535.html
uwagi: fot. 575084 fot. 575085

 ID227124  (potwierdzenie 209882) Psilocybe montana; 0,7 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.10.10; przyleśne nieużytki; fragment pola gdzie kilka lat temu zebrano wierzchnią warstwę gleby; na ziemi, w mchach; podłoże żwirowe licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/131010/0002, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/608471.html

ID229169 Psilocybe montana; 1 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.11.10; młodnik sosnowo-brzozowy; na ziemi, w mchach kilkaset owocników na niewielkim obszarze; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 7,7" N i 19st 20' 36,2" E

fot. 627452 fot. 627453 fot. 627454 fot. 627455 fot. 627456

 ID231012  Psilocybe montana; kilkaset metrów na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.10.19; nieużytki rolne z rzadka samoczynnie zalesione sosną; na ziemi, wśród gęstych mchów po kilka (kilkanaście) owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121019/0004, BGF/BF/MG/121026/0004, BGF/BF/MG/130531/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642572
Uwaga !!! - jest to dość rozległe stanowisko ale uznam je jako jedne chociaż część jego rozciąga się na inny ATPOL (GC-11).
Owocniki jednak przesyłane do mikroskopowania pochodziły z GC-01 lub też z obszaru spornego (granica ATOL-u).
W związku z tym proponuję uwzględnić przy tym zgłoszeniu również kolekcje z dnia;
2012.10.26 oraz 2013.05.31.

 ID252083  Psilocybe montana v. montana; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2014.11.11; nieużytek, z rzadka sosna, brzoza; w ziemi, mech, trawa gromadnie, kilkanascie szt; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/141111/0003, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/718273.html
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/718277.jpg
http://www.bio-forum.pl/messages/33/718275.jpg

 ID257497  Deconica montana var. montana; około 1 km na SE od Ciasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2013.11.24; częściowo zalesione, piaszczyste nieużytki rolne (świerk, sosna, rzadziej liściste: brzoza, osika); na ziemi wśród niskich mchów po kilka owocników w dwóch grupkach oddalonych od siebie o około 200m; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131124/0004, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/626243.html

ID293925 Psilocybe montana; 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.11.11; bór sosnowy na glebach piaszczystych; młodnik; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 23,5" N i 19st 20' 48,5" E

siedlisko
fot. 890010

wybrane owocniki
fot. 890011 fot. 890012 fot. 890013 fot. 890014 fot. 890015

literatura · references
· Watling, R.; Gregory, Norma M., 1987 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 5 / Strophariaceae & Coprinaceae p.p. Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus. p.43 [52]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.448 [26IV]
· Michael, Hennig, Kreisel, 1981 — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) p.283 [18IV]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.04.2017 · powstała/was created 18.10.2001

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Psilocybe_montana.htm"> Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>