jadalnyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Stropharia rugosoannulata Farlow ex Murr.

pierścieniak uprawny łysiczka uprawna
Psilocybe rugosoannulata · Stropharia ferrii Bres. · Stropharia eximia Benedix
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
pokrój; 11.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
pokrój

owocnik

Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Kapelusz duży, 60-160(200) mm średnicy; młody ciemno winno-brązowy, z wiekiem coraz jaśniejszy ochrowo-brązowy aż do kremowego, czasem od początku żółtawo-kremowy z ciemniejszymi winno-czerwonymi włókienkami; początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do płaskiego; powierzchnia tylko nieco lepka gdy wilgotna, poza tym sucha, początkowo z nieregularnymi resztkami osłony, potem naga, gładka, matowa, śliska; brzeg ostry, długo podwinięty.

space

Trzon biały, żółknący; gruby, 70-150 x 15-30 mm, cylindryczny lub z nieco rozszerzoną podstawą; pełny; pierścień gruby, biały, jego resztki czasem mogą pozostać na brzegu kapelusza i na trzonie; trzon z długimi włókienkami, poniżej pierścienia gładki, nie łuseczkowaty; u podstawy ryzomorfy.

space

Barwa wysypu zarodników ciemno brązowo-fioletowa.

Pileus large, 60-160(200) mm in diameter; young dark vinaceous-brown, with age gradually lighter ochraceous-brown to cream-coloured, sometimes from the start yellowish-cream coloured with darker vinaceous fibrils; initially conic-convex, later convex to plane; surface only slightly viscid when wet, otherwise dry, at first with irregular veil remains, then glabrous, smooth, dull, slippery; margin acute, incurved for a long time.

space

Stipe white, yellowing; thick, 70-150 x 15-30 mm, cylindrical or with somewhat enlarged base; solid; ring thick, white, ring remains may be visible at the pileal margin and on the stipe; stipe with long fibrils, surface below the ring smooth, scaleless; at the base rhizomorphs.

space

Spore print dark brown-violet.

zarodniki

Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Zarodniki elipsoidalno-jajowate, grubościenne, z porą rostkową, 9.5-12 x 7-9 µm.

Spores ellipsoid-ovoid, thick-walled, with a germ pore, 9.5-12 x 7-9 µm.

występowanie

GREJ: ID262445 (© autora fot.)
Pojedynczo i gromadnie, poza lasami, na ścinkach drewna, kompostowanych trocinach, słomie. Po raz pierwszy pojawił się w Europie w połowie XX wieku, prawdopodobnie zawleczony z Ameryki Północnej.

Solitary or gregarious, on mulch of wood, straw etc.

wartość

Jadalny i uprawiany na słomie. Przynajmniej taka była moda w Polsce lat 70-80, ostatnimi czasy jednak nic o nim nie słyszałem. Musi być dobrze usmażony bo inaczej może powodować dolegliwości gastryczne.

Edible and cultivated on straw.
Inny podobny duży pierścieniak to łysiczka okazała (Stropharia hornemannii), ten wyrasta wyłacznie w lasach, na drewnie drzew iglastych, trzon poniżej pierścienia jest wyraźnie biało łuseczkowaty, pierścień jest bardziej delikatny.

Another large pierścieniak (Stropharia) - łysiczka okazała (Stropharia hornemannii), grows exclusively in forests, on the conifers, its stipe below the ring is distinctly white squamulose, the ring more delicate.
znalezisko 20050811.6.05 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
5f · 20050811.6.05
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
znalezisko 20060616.1.06 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); Góry Kaczawskie
5f · 20060616.1.06
/Góry Kaczawskie /
znalezisko 20020601.1.02 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); okolice Trutnova, Czechy
10f · 20020601.1.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Trutnova, Czechy/
znalezisko 20000603.1.00 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); ok. Łagowa Lubuskiego
15f · 20000603.1.00
leg. Marek Snowarski
/ok. Łagowa Lubuskiego/
znaleziska Stropharia rugosoannulata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AD-19 155740 BD-19 197483 CA-47 200227 CA-89 189512 169767 CC-15 277984 CD-18 230507 CE-27 295842 CE-30 134667 CE-37 192382 192381 193005 166291 166288 192287 166290 192288 166289 169582 CE-39 295844 CE-48 193133 DD-66 228859 DE-45 216732 DE-46 220949 215077 DE-55 167154 262445 166102 DE-56 174684 283272 DE-66 166107 DF-68 167612 DF-78 217415

ID134667 Stropharia rugosoannulata; Łozina, pow. wrocławski, dolnośląskie, ok. 700m SW, CE-30; 2009.06.13; plantacja wierzby podszyta trawą; na ziemi 5 owocników na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, ok.5-10 m wgłąb uprawy, przy jej południowej krawędzi; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie przekazany Kustoszowi Bazy
uwagi:
fot. 247300 fot. 247301 fot. 247302 fot. 247303 fot. 247304 fot. 247305

 ID155740  Stropharia rugosoannulata; 1 km na NE od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2008.09.14; skraj pola uprawnego; na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1000* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304762 fot. 304763

 ID166102  Stropharia rugosoannulata; 1 km W,Józefów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.05.26; nieobsiane pole wsród nieużytków; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 342056 fot. 342057 fot. 342058

W ubiegłym roku 25 października znalazłem w okolicy (1,5 km na pdwsch) znacznie więcej tych pierścieniaków (80-100 sztuk).Rosły one na polu oziminy.
fot. 342059 fot. 342060 fot. 342061

 ID166107  Stropharia rugosoannulata; 300 m S,Zagórze,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.05.29; pole uprawne; na ziemi ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 342073 fot. 342074 fot. 342075

 ID166288  Stropharia rugosoannulata; 500 m W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.05.21; ; na ziemi, na polu ziemniaków 32 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Wantoch-Rakowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: na forum: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/338923.html
fot. 342760 fot. 342761 fot. 342762 fot. 342763

 ID166289  Stropharia rugosoannulata; 30m W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.05.21; zagajnik - olchy, brzozy, topole; na pniaku topoli pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Jakub Węcławski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: na forum: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/338950.html
fot. 342769 fot. 342770 fot. 342771 fot. 342772

 ID166290  Stropharia rugosoannulata; 800 m W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.05.28; pole; na ziemi, zaorane pole i posiany łubin 23 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: na forum: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/341318.html
fot. 342780 fot. 342781 fot. 342782 fot. 342783 fot. 342784

 ID166291  Stropharia rugosoannulata; 40 m S od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.06.01; pole; na ziemi, zaorane pole masowo, doliczyłem do 40 szt. i były jeszcze w podmokłej części pola; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: osobniki od młodych do starszych, widoczne z daleka
fot. 342792 fot. 342793 fot. 342794 fot. 342795 fot. 342796 fot. 342797

ID167154 Stropharia rugosoannulata; Lipie,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2005.08.13; trawiasta ścieżka w lesie sosnowym;w miejscu tym wyrzucano różne materiały m.in.trawę i gruz z rozbiórki; w trawie i roślinności zielnej,na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: brak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 346049 fot. 346050 fot. 346051 fot. 346052

 ID167612  Stropharia rugosoannulata; Tyniec (Kraków)/Skawina w kierunku Podgórek Krakowskich, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2010.06.22; przy drodze leśnej biegnącej obok liściastego lasu; w trawie, w miejscu w którym składowane było w zimie drzewo po wycince w grupie 3 szt; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WC/4.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 347927 fot. 347928

 ID169582  Stropharia rugosoannulata; 200-300 E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.08.06; pole uprawne; na ziemi, ściernisko - po jęczmieniu jarym 36 sztuk, rozrzucone na odległości 100 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: N51.13'47'' E18.15'10''
fot. 357481 fot. 357482 fot. 357483 fot. 357484 fot. 357485

 ID169767  Stropharia rugosoannulata; Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo, woj. pomorskie, CA-89; 2010.08.08; Las mieszany,sosna,buk; w ziemi wraz z maślakami ziarnistymi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/100808/0002, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 358111

 ID174684  Stropharia rugosoannulata; Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.08.29; liściaste zadrzewienia nad zarastającym śródleśnym stawem; na gnijącej,wyrzuconej w lesie kupce trocin dwie grupy owocników w różnym wieku; 7 owocników młodych i co najmniej dwa razy tyle zejściowych; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 25,4"N 19st 27' 10,1"E

fot. 373853 fot. 373854 fot. 373855

ID189512 Stropharia rugosoannulata; Księże błota-Chwaszczyno, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 2011.08.12; Pole uprawne zboże; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic
uwagi: fot. 435467
148 m.npm.

ID192287 Stropharia rugosoannulata; 150 m na S od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.09; las olchowy; na ziemi pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka nr 266/1. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku:http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/426158.html
fot. 448494 fot. 448495 fot. 448496

ID192288 Stropharia rugosoannulata; 100m na W od zabudowań Żdżar (Podjamy), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.18; zaorane ściernisko, bardzo wyschnięte; na ziemi masowo, na pow. ok.10m2 były 64 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Żdżary (Podjama)działka nr 218.
fot. 448500 fot. 448501

ID192381 Stropharia rugosoannulata; 300 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Duchowna), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.11; pole oziminy i ściernisko; na ziemi masowo, pojedynczo i w grupach na pow. 300m2; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działki nr 2804 i 2805. Gmina Bolesławiec.
fot. 448978 fot. 448979 fot. 448980

ID192382 Stropharia rugosoannulata; 350 m na E od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.10; zaorane ściernisko; na ziemi w rozproszeniu - 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka nr 108. Gmina Bolesławiec.
fot. 448985 fot. 448986 fot. 448987

ID193005 Stropharia rugosoannulata; 400 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.24; podorane ściernisko; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka nr 997/1 - Żdżary. Gmina Bolesławiec.
fot. 452127 fot. 452128 fot. 452129

ID193133 Stropharia rugosoannulata; 30 m na S od zabudowań Dzietrzkowic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-48; 2011.10.26; pole uprawne; na ziemi pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Dzietrzkowice działka 653/2.Gmina Łubnice.
fot. 452898 fot. 452899

 ID197483  Stropharia rugosoannulata; Poznań, Dolina Głuszynki, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-19; 2010.05.22; między polem, a łąką; na ziemi kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100522/0002, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:

 ID200227  Stropharia rugosoannulata; Obrzeża Rezerwatu Źródliska Czarnej Wody, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-47; 2012.06.30; pole uprawne -rzepak; w ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120630/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 494278

 ID215077  Stropharia rugosoannulata; 1,3 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.06.08; skraj pola uprawnego, przy lesie; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/1.08.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 10,37" N i 19st 33' 24,3" E

fot. 566845 fot. 566846

 ID216732  Stropharia rugosoannulata; 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.06.18; las mieszany -dęby, sosny, brzozy; na ziemi, w miejscu składowania drewna grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130618/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 574276 fot. 574277 fot. 574278

ID217415 Stropharia rugosoannulata; Rzozów, lasek w kierunku Gołuchowic, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2013.06.02; w trawie obok lasku brzozowego; na ziemi grupka kilkunastu owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Grzyb został znaleziony na wspólnej wyprawie z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzozowie.

fot. 577568 fot. 577569

 ID220949  Stropharia rugosoannulata; Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.08.29; na granicy lasu i pól; na ziemi, w płytkiej bruździe grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130829/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 52,35" N i 19st 26' 7,85" E

fot. 591592 fot. 591593

ID228859 Stropharia rugosoannulata; Dąbrówka, gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie, DD-66; 2013.09.16; trawiaste pobocze uliczki, przy płocie; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 49' 58,4" N i 19st 33' 48" E

fot. 626094 fot. 626095

 ID230507  Stropharia rugosoannulata; Stary Licheń, pow. koniński, woj. wielkopolskie, CD-18; 2013.07.19; ogród; na korze wysypanej pod rododendronami przeważnie pojedynczo, łącznie cn. kilkadziesiąt owocników w różnym wieku; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/GN/130719/0001, tak, notatka: nie
uwagi: na terenie sanktuarium

fot. 634687 fot. 634688 fot. 634689 fot. 634690

 ID262445  Stropharia rugosoannulata; 1 km S od wsi Wierzbica, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.05.24; pola uprawne; wąskie kartoflisko; na ziemi rozproszona grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150524/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 06' 05,5" N i 19st 22' 12,2" E

fot. 764533 fot. 764534 fot. 764535 fot. 764536

ID277984 Stropharia rugosoannulata; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.16; Pastwisko, przy ścianie lasu liściastego.; Na ziemi bogatej w szczątki organiczne (odchody koni), Pojedynczo. 1 owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829039
http://www.bio-forum.pl/messages/33/784684.html

ID283272 Stropharia rugosoannulata; 400 m SW od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.05.26; pobocze drogi leśnej w miejscu składowania drewna; na ziemi przemieszanej z korą i materiałem drzewnym grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 1,5" N i 19st 27' 17" E

fot. 847167 fot. 847168 fot. 847169

ID295842 Stropharia rugosoannulata; 60 m na S od Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.10.09; pole uprawne; na ziemi 4 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny.
fot. 900536 fot. 900537 fot. 900538

ID295844 Stropharia rugosoannulata; 100 m na N od Piasków, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2016.10.27; droga lesna; rozjezdzona ziemia lesnej drogi 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Wielun Lesnictwo Wróblew oddział 190.
fot. 900543 fot. 900544 fot. 900545

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.459 [26IV]
· Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.142 [1]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.268 [49]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3644
· baza „publikacje po 2000 r.” #3645
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.04.2017 · powstała/was created 01.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Stropharia_rugosoannulata.htm"> Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>