edible

Lepista flaccida (Sowerby) Pat.

gąsówka rudawa (gąsówka płowa, gąsówka podwinięta)
Lepista gilva (Pers.) Harmaja · Lepista inversa (Scop.) Pat.
Lepista gilva
przymiar20 mm
w grupach po kilka pod dębami/sosnami · few in group under oak/pine; 16.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; znal. 991016.9
copyright © by Marek Snowarski
Lepista inversa
pod dębami i bukami · under oak/beech; 16.10.1998, Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu
copyright © by Marek Snowarski
Lepista gilva
grupa owocników w lesie dębowym · gregarious in oak forest
Lepista inversa
w grupach po kilka pod dębami/grabami · gregarious under dębami/hornbeam

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny żółtawoochrowy, stosunkowo jasny, często z charakterystycznymi ciemniejszymi wodnistymi plamami, zwłaszcza na brzegu kapelusza, suchy bladożółtawy (forma Lepista gilva) lub owocniki mają kapelusz ciemniejszy, do ciemnordzawego, rudego, bez wodnistych plam (forma Lepista inversa) 40-80(100) mm średnicy, młody płaski, szybko płytko lejkowaty; brzeg kapelusza jest długo podwinięty, z wiekiem nieregularnie powyginany; powierzchnia gładka, nieco połyskliwa.
Blaszki młode białawe potem żółtawe, ochrowożółte; cienkie i gęste; daleko zbiegające na trzon.
Trzon barwy kapelusza lub nieco jaśniejszy; 50-60 x 4-6 mm, cylindryczny, cienki; podstawa z białą filcowatą grzybnią, jest zrośnięta z podłożem.
Miąższ jasnoochrowy, zwarty. Zapach aromatyczny. Smak nieco ziołowy.

Pileus hygrophanous, yellowish-ochraceous when moist, rather light coloured, often with characteristic darker watery spots, especially at the margin of the cap, dry pale yellowish (forma gilva); older sporocarps have darker cap, dark rusty, red rusty, without watery spots (forma inversa); 40-80(100) mm in diameter, young plane, quickly weakly infundibuliform; margin of the cap incurved for a long time, with age irregularly undulating; surface smooth, slightly glossy.
Lamellae young whitish, later yellowish, ochre-yellow; thin and close; very decurrent.
Stipe colour of the cap or slightly lighter; 50-60 x 4-6 mm, cylindrical, thin; base with white tomentose mycelium, strongly attached to the substrate.
Flesh light ochraceous, compact. Odour aromatic. Taste somewhat herbaceous.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały (kremowożółty). Zarodniki kuliste, drobno brodawkowane, 3.5-5 µm.

Spore print white (creamy-yellow). Spores globose, minutely verrucose, 3.5-5 µm.

występowanie

Częsta. W grupach i czarcich kręgach w lasach liściastych i iglastych. Od sierpnia do października.

Common. Summer-fall, gregarious and in fairy rings in hardwood and coniferous forests.

wartość (Importance)

Jadalna. Nie polecana do zbierania z uwagi na podobieństwo do niektórych gatunków z rodzaju lejkówka (Clitocybe) w którym znajdują się gatunki trujące.

Edible but there are simillar Clitocybe which are poisonous.

uwagi (Remarks)

W obrębie szeroko rozumianego taksonu gąsówka rudawa (Lepista flaccida) są wyróżniane drobne gatunki jak Lepista gilva i Lepista inversa. Z obserwacji wynika jednak, że duża zmienność tego gatunku jest spowodowana warunkami wzrostu takimi jak temperatura i wilgotność oraz wiekiem owocników [80.3 p.75].

Among Lepista flaccida sensu lato are species such as Lepista gilva & Lepista inversa. Experience shows that variability is caused by temparture and humidity in growth period as well as how old sporocarps are [80.3 p.75].

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 07.01.2010 · została utworzona/was created 02.11.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lepista_flaccida.htm">gąsówka rudawa - Lepista flaccida - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>