jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.55)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Morchella gigas (Batsch) Pers.

mitrówka półwolna
Mitrophora semilibera (DC.) Lév. · Mitrophora hybrida (Sowerby ex Grev.) Boud. · Morchella hybrida Pers. · Morchella semilibera DC.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Morchella gigas (mitrówka półwolna)
pojedynczo na poboczu drogi w lesie łęgowym; 24.04.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Morchella gigas (mitrówka półwolna)
stary, nieco podeschnięty owocnik, w lesie obok strumienia; 01.05.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Morchella gigas (mitrówka półwolna)
pojedynczo na poboczu drogi w lesie łęgowym; 24.04.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Morchella gigas (mitrówka półwolna)
Główka dzwonkowata lub dzwonkowato-stożkowata, tylko w połowie przyrośnięta do trzonu, reszta główki jest swobodna i może nieco odstawać; znacznie może różnić się rozmiarami, 20-40(80) x 10-40 mm; powierzchnia żeberkowana, pomiędzy wysokimi i cienkimi pionowymi żebrami znajdują się alweole ustawione w pionowe rzędy i rozdzielone niskimi listewkami; barwa alweoli żółtobrązowa, jasnobrązowa do oliwkowobrązowej; żebra i listewki ciemnobrązowe do czarnobrązowych.

space

Miąższ białawy, woskowaty, cienki (2-3 mm); raczej kruchy. Zapach wyraźny, przyjemny swoisty korzenny.

Head bell-shaped or bell-conical, half grown into the stipe, rest of the head free and may slightly project; varying greatly in size, 20-40(80) x 10-40 mm; surface ribbed, between high and thin vertical ribs situated alveole in vertical rows and separated by low ribes; alveole coloured yellow-brown, light brown to olive-brown; ribs are dark brown to black-brown.

space

Flesh whitish, waxy, thin (2-3 mm); quite fragile. Smell distinct, pleasant characteristic spicy.

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowożółty (bladoochrowy). Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, gładkie, bez kropelek tłuszczu, 20-30 x 12-18 µm.

Spore print olive-yellow (pale ochre). Spores ellipsoid, hyaline, smooth, without oil droplets, 20-30 x 12-18 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.55 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow. Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Morchella gigas (mitrówka półwolna)
Dość rzadki gatunek. Owocniki wyrastają od kwietnia do maja w wilgotnych, cienistych lasach i zaroślach nadrzecznych, w lasach łęgowych na żyznych glebach. Często pod olszą lub jesionem.

Not common. Spring (end of april in lowlands of Poland) in floodplane forest on rich soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny.

space

uwagi

Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Owocniki są zmienne w proporcjach główki i trzonu oraz w wymiarach. W tym samym miejscu mogą wyrastać egzemplarze karłowate i olbrzymie.

space

naparstniczka stożkowata (Verpa conica) o podobnym pokroju, ma główkę przyrośniętą jedynie na szczycie, główka jest bardziej gładka, pofałdowana, bez żeber.

space

Częsta, niebezpiecznie trująca, piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) (fot. obok) nie ma żeberkowanej główki lecz mózgowato pofałdowaną.

Sporocarps changing in proportions of the head and the stipe and in measurements. In the same spot can be found both scrub and giant specimens.

space

naparstniczka stożkowata (Verpa conica) of similar type, has the head grown in only in ape , the head is smoother, uneven, ribless.

space

Common, deadly poisonous, piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) (photo) does not have a ribbed head but cerebrally undulating one.

znaleziska Morchella gigas na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-93 136737 AB-94 299703 BB-00 164331 185530 BC-98 164117 164114 105640 282231 BE-58 97621 BE-68 130092 DA-70 213410 98194 32794 164785 198545 235809 236339 185387 185388 164784 258468 DB-30 280586 DD-75 99157 DD-85 280410 DE-51 101341 DE-56 97834 DE-57 98769 185657 213195 DF-33 48831 DF-78 165242 DF-85 99282 98910 EC-35 298574 EF-15 102541 EF-72 195939 EF-81 101593 EF-82 97849 64938 EF-94 195934 EG-04 195916 EG-15 123152 FF-04 97377 97373 FF-05 97690 FG-02 96818 FG-22 184924 FG-33 184923 GC-11 169351

 ID32794  Mitrophora semilibera; Sopot Park Północny., DA-70; 2006.05.20; Las łęgowy w pasie nadmorskim.; Koło pniaka przy ścieszce rowerowej. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 36508

 ID48831  Mitrophora semilibera; Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF-33; 2006.04.27; las łęgowy (olcha, brzoza, jesion,wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu; na ziemi pojednynczo, około 20 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-078, TAK - fazy wzrostu owocnika, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64360

 ID64938  Mitrophora semilibera; dolina Raby, EF-82; 2007.04.20; las łęgowy; na ziemi 9 owocników (5+3+1 - oddalone od siebie o kilka do kilkunastu metrów); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 93287 fot. 93288

 ID96818  Mitrophora semilibera; Krosno, woj. podkarpackie, FG-02; 2008.04.10; Teren zalewowy nad rzeką, jesion, wierzba, dziki bez i in. zarośla; na ziemi 2 owocniki obok siebie; leg. Anna Hreczka; det. Wiesław Kamiński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161148 fot. 161149 fot. 161150

 ID97373  Mitrophora semilibera; 2km E, Stalowa Wola, podkarpackie, FF-04; 2008.04.15; las łęgowy przy rzece San; na ziemi po kilka , w sumie kilkadziesiat sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/WS/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 162415 fot. 162416

 ID97377  Mitrophora semilibera; 1km E, Stalowa Wola, podkarpackie, FF-04; 2008.04.15; las łęgowy przy rzece San; na ziemi, w trawie przy scieżce, w grupie , kilkanaście sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/WS/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jedna leżała przy ścieżce wyrwana z podłoża

fot. 162428 fot. 162429

 ID97621  Mitrophora semilibera; Wrocław, BE-58; 2008.04.18; las liściasty; topola, głóg, bez czarny, klon, dąb, robinia akacjowa i inne. Ponadto, miejscami fiołki i ziarnopłon; na ziemi pokrytej liściami pojedynczy owocnik o wysokości ok 10 cm.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/23.05.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 162956 fot. 162957 fot. 162958 fot. 162959

 ID97690  Mitrophora semilibera; Stalowa Wola - okolice, FF-05; 2008.04.18; las łęgowy; na ziemi pojedynczo , kilkanaście sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 163253

 ID97834  Mitrophora semilibera; Radomsko,centrum miasta,woj.łódzkie, DE-56; 2008.04.20; pas zieleni z rajskimi jabłoniami; na ziemii pod krzewem (chyba pigwowca) jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163592

 ID97849  Mitrophora semilibera; Dolina Rzeki Raby; pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF-82; 2008.04.12; las łęgowy; na ziemi 3 stanowiska oddalone od siebie o 50-150m: I - 2 owocniki; II - 37 owocników; III - 8 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko obserwowane 2 rok z rzędu, wcześniej zgłoszone jako: ID: 64938

fot. 163650 fot. 163651

 ID98194  Mitrophora semilibera; Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji., DA-70; 2008.04.24; Wsrod rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara), po drugiej straonie alejki biegnącej wzdłuż wydmy szarej.; Na ziemi, humus wymieszany z piaskiem wydmowym. Osiem owocników na przestrzeni kilku m2.; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Dwa owocniki rosnące przy samej alejce częściowo uszkodzone.
fot. 164618 fot. 164619 fot. 164620

 ID98769  Mitrophora semilibera; 700m naS,Babczów,pow.radomszczański, DE-57; 2008.05.01; skraj drogi obsadzony drzewami,gł.klony; na ziemi wśród roślinności zielnej pojedynczo,dwie sztuki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166288 fot. 166289 fot. 166290 fot. 166291 fot. 166292

 ID98910  Mitrophora semilibera; Pańska Góra (Andrychów), powiat wadowicki DF-85; 2008.05.04; Na brzegu lasu pod głogiem bukiem, jaworem i dębem; na ziemi dwa owocniki w odległości 1 m; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 49st50'54,8"; E 19st21'07,6"; 383 m n.p.m.

fot. 167091 fot. 167092 fot. 167093 fot. 167094

 ID99157  Mitrophora semilibera; Łódź, Stadion START, ul. Św. Teresy, DD-75; 2008.05.03; Drzewa liściaste; podłoże trawiaste w grupie około10 szt.; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smardz półwolny

fot. 167933 fot. 167934 fot. 167935 fot. 167936
Stanowisko smardzy

 ID99282  Mitrophora semilibera; Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF-85; 2008.05.10; brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg); na ziemi trzy owocniki 1x1 i 1x2, w odległości około 100 m; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/28.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocnik wysokości 10 cm, główka szeroka na 3,5 cm, wysoka 2 cm, dołem nie przyrośnięta do trzonka, koloru ciemny brąz do czarnego, dna alweoli jasnobrązowe. Trzonek 2 cm grubości górą 1/3 karbowany, jasnobrązowy.

fot. 168199

 ID101341  Mitrophora semilibera; Parzymiechy, gm. Lipie, pow. Kłobuck, DE-51; 2008.04.28; park podworski, drzewostan na siedlisku łęgowym; na ziemi w grupie, kilkanaście owocników; leg. Violeta Ciach-Melewska; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 172632

 ID101593  Mitrophora semilibera; woj. Mąłopolskie, gm. Raciechowice, Żerosławice, EF-81; 2008.05.11; łozina nad brzegiem rzeki Stradomki; na ziemi 14 owocników w różnym stadium wzrostu rozrzuconych nieregularnie na odcinku około 400m; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 173094

 ID102541  Mitrophora semilibera; Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF-15; 2008.04.23; rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb; na ziemi, na skwerach, trawnikach, masowo, tysiące owocników rozsiane po całym parku; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w odl. 300m od Parku Zdrojowego w lasku mieszanym (swierk, klon, olcha) zwanym "Małpim Gajem" około 100 szt
fot. 175016 fot. 175017 fot. 175018 fot. 175019 ID105640  Mitrophora semilibera; Poznań, Fort 5a, BC-98; 2008.04.25; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg, bez); Na ziemi Grupa ok. 40 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: przy zgłoszeniu 164114, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 181065 fot. 181066

 ID123152  Mitrophora semilibera; Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą, EG-15; 2008. 04. 23; las nad rzeką, dużo bzów przy drodze; ziemia, w trawie w grupie,10owocników.; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221986

 ID130092  Mitrophora semilibera; Kobierzyce, pow. wrocławski, BE-68; 2009.05.01; las liściasty, w bezpośrednim sąsiedztwie przewaga klonu (drzew i siewek); na ziemi 2 podeschnięte owocniki; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/8.05.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 237608

 ID136737  Mitrophora semilibera; Dolina Dolnej Odry, ok. 200m na W od węzła autostrady w Kluczu, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.05.02; zadrzewienie pomiędzy trzcinowiskiem a nasypem autostrady; w otoczeniu Wb, Tp, głóg, szakłak; na ziemi w rozproszeniu 18 owocników; leg. Grażyna Domian, Adam Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Mitrówka półwolna
fot. 251800 fot. 251801 fot. 251802
omówiona w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/237451.html

Białe kłaczki widoczne na owocnikach pochodzą od wszędobylskich w tym okresie nasion topoli.

 ID164114  (potwierdzenie 105640) Mitrophora semilibera; Poznań, Fort 5a, pow. Poznań, woj. Wielkopolskie, BC-98; 2010.05.01; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg,); Na ziemi 9 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy i w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/AS/10.02.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 334011 fot. 334012

 ID164117  Mitrophora semilibera; Poznań, Fort 5a, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie, BC-98; 2010.05.05; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg); Na ziemi 1 owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak,u znalazcy, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 334026

Jest to drugie stanowisko Mitrówki półwolnej na Forcie 5a.

 ID164331  Mitrophora semilibera; Kołobrzeg, wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2010.05.08; Las liściasty na zapleczu wydmy szarej; Na ziemi, na poboczu ścieżki rowerowej jeden owocnik w całości, drugi - trzon bez kapelusza; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 335001 fot. 335002

 ID164784  Mitrophora semilibera; Sopot Park Północny, woj. pomorskie, DA-70; 2010.05.12; las łęgowy nadmorski,olsza,czarna,szara,klon,jesion,topola,świerk; w ziemi wzdłuż ciągów komunikacyjnych-rowerowych,pieszych ok. 100 owocnik w parku; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak w Stacji PAN, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/2/324177.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 336482 fot. 336483 fot. 336484 fot. 336485

 ID164785  (potwierdzenie 98194) Mitrophora semilibera; Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji., woj. pomorskie, DA-70; 2010.04.10; Wśród rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara,kasztanowiec,krzewy); w ziemi ok.20 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak w Stacji PAN, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 336491 fot. 336492 fot. 336493 fot. 336494

 ID165242  Mitrophora semilibera; Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2010.06.05; las łegowy w dolinie rzeki Skawinki, wierzby, topole, olchy.; na ziemi w grupie, ok 10 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: wszystkie owocniki były niestety w stanie zejściowym.
fot. 338796 fot. 338797

 ID169351  Mitrophora semilibera; około 4 km na południe od miejscowości Supraśl, pow. pow.Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2010.05.16; Wzdłuż drogi leśnej. Na granicy wyjeżdżonego pobocza i niskiej roślinności przydrożnej.; bezpośrednio na ziemi kilkanaście owocników rozsianych na poboczu o długości około 8-10m; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: SIEDLISKO;

fot. 356275

OWOCNIKI;

fot. 356276 fot. 356277

 ID184923  Mitrophora semilibera; okolice Daliowej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.04.25; na brzegu Wisłoka; na ziemi 1 owocnik pośród lepiężników, w pobliżu wierzby; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405962 fot. 405963

 ID184924  Mitrophora semilibera; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2011.04.24; nad rzeką pośród lepiężników, w pobliżu wierzby; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405967 fot. 405968

 ID185387  (potwierdzenie 164784) Mitrophora semilibera; Soport Park Północny, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-70; 2011.05.02; Nadmorski las łęgowy,olsza,klon,jesion; w ziemi-żyznej 17 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.11.13, tak, notatka: tak Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: tak GRZYBY (MYCOTA) WYBRANYCH REJONÓW MIASTA SOPOTU WILGA-WANTOCH-REKOWSKI 2010
uwagi: fot. 407962 fot. 407963

 ID185388  (potwierdzenie 164785) Mitrophora semilibera; Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-70; 2011.05.08; Wśród rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara,kasztanowiec,krzewy); w ziemi-żyznej 9 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.11.13, takt, notatka: tak Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: tak GRZYBY (MYCOTA) WYBRANYCH REJONÓW MIASTA SOPOTU WILGA-WANTOCH-REKOWSKI 2010
uwagi: fot. 407967 fot. 407968

 ID185530  (potwierdzenie 164331) Mitrophora semilibera; Kołobrzeg, wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.05.18; skraj lasu liściastego (łęgu); na ziemi na poboczu ścieżki rowerowej dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 408826 fot. 408827

 ID185657  (potwierdzenie 98769) Mitrophora semilibera; 700m na S, Babczów, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2011.05.13; skraj drogi obsadzony drzewami,gł.klony; na ziemi, wśród roślinności zielnej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 409491

 ID195916  Mitrophora semilibera; ok. 500 m, pn-wsch, Żbikowice , gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EG-04; 2010.04.17; las łęgowy; na ziemi 3 młode owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467058 fot. 467059

 ID195934  Mitrophora semilibera; Witowice Dolne, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EF-94; 2011.04.17; na skraju lasu łęgowego w lepiężnikach różowych; ziemia kilkanaście owocników na kilku metrach kwadratowych; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Obszar Natura 2000 "Łososina"
fot. 467085 fot. 467086

 ID195939  Mitrophora semilibera; Pierzchów, gm. Gdów, pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF-72; 2011.04.22; las łęgowy; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467110 fot. 467111

 ID198545  (potwierdzenie 185387) Mitrophora semilibera; Park Północny Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 2012.05.13; Las łęgowy nadmorski,olsza czarna,jesion inne; ziemia 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Sopot Zielone Miasto-wyd.Urząd Miasta Sopot; Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: W przeciwieństwie do zeszłego roku pojaw owocników był w znikomych ilosciach -poniżej 10 sztuk.
fot. 483962 fot. 483963

 ID213195  (potwierdzenie 98769) Mitrophora semilibera; 700m S od wsi Babczów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2013.05.05; skraj drogi obsadzony drzewami, gł.klony; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557766 fot. 557767

 ID213410  (potwierdzenie 198545) Mitrophora semilibera; Park Północny Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 2013.05.11; las łęgowy,olsza,jesion; ziemia ok.30 owocników w parku; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chronione, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/2/552104.html
uwagi: fot. 558770fot. 558771fot. 558772fot. 558773

 ID235809  (potwierdzenie 213410) Mitrophora semilibera; Sopot Park Północny, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 2014.04.22; las łęgowy, olsza, klon, świerk; ziemia 9 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 664192 fot. 664193 fot. 664194

 ID236339  (potwierdzenie 185388) Mitrophora semilibera; Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-70; 2014.04.25; Wśród rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara,kasztanowiec,krzewy); ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 666231 fot. 666232 fot. 666233

 ID258468  (potwierdzenie 235809) Mitrophora semilibera; Park Północny Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 2015.04.21; olsza, jesion, klon, inne; ziemia kilkanaście owocników w parku; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 751046 fot. 751047 fot. 751048 fot. 751049

ID280410 Mitrophora semilibera; Pabianice, ścieżka na tyłach ogródków działkowych między ul. Wspólną i Podmiejską, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.04.25; trawiaste pobocze ścieżki; z ziemi, wśród roślin zielnych kilka sztuk pościnane podkaszarką; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837067 fot. 837068

ID280586 Mitrophora semilibera; Pelplin-Rajkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie, DB-30; 2016.04.23; las topolowy; ziemia ok. 100 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837890fot. 837891fot. 837892

 ID282231  Mitrophora semilibera; Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 2016.05.04; Dzewa liściaste, zarośla nad ciekiem wodnym; Na ziemi 5 owocników rosnących pojedyńczo; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844095

ID298574 Mitrophora semilibera; Przasnysz,ul.Orlika,gm.Przasnysz miasto, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.04.20; sad przydomowy; na ziemi,pośród roślinności zielnej Pojedynczo trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914592 fot. 914593 fot. 914594 fot. 914595

ID299703 Morchella gigas; Puszcza Bukowa (Polana Binowska), ok. 1,3 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.05.15; pobocze publicznej drogi brukowanej, przy zadrzewieniu liściastym (Wb, Tp, Śl); na ziemi w grupie - 18 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919845 fot. 919846 fot. 919847 fot. 919848 fot. 919849 fot. 919850

literatura · references
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #473
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 01.05.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Mitrophora_semilibera.htm"> Morchella gigas (mitrówka półwolna) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>