edibleprotectedred listGREJ

Mitrophora semilibera (DC.) Lév.

mitrówka półwolna
Mitrophora hybrida (Sowerby ex Grev.) Boud., Bull. Soc. mycol. Fr. 13 · Morchella hybrida Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) · Morchella semilibera DC., (1815) · =? Morchella gigas Pers. = Mitrophora gigas Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 5
Mitrophora semilibera
przymiar5 mm
pojedynczo na poboczu drogi w lesie łęgowym · solitary on wet forest roadside, among herbs; 24.04.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; znal. 990424.1
copyright © by Marek Snowarski
Mitrophora semilibera
stary, nieco podeschnięty owocnik, w lesie obok strumienia · old, dried sporocarp; 01.05.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; znal. 980501.1
copyright © by Marek Snowarski
Mitrophora semilibera
przymiar5 mm
pojedynczo na poboczu drogi w lesie łęgowym · solitary on wet forest roadside, among herbs; 24.04.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; znal. 990424.1
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Mitrophora semilibera
Główka dzwonkowata lub dzwonkowato-stożkowata, tylko w połowie przyrośnięta do trzonu, reszta główki jest swobodna i może nieco odstawać; znacznie może różnić się rozmiarami, 20-40(80) x 10-40 mm; powierzchnia żeberkowana, pomiędzy wysokimi i cienkimi pionowymi żebrami znajdują się alweole ustawione w pionowe rzędy i rozdzielone niskimi listewkami; barwa alweoli żółtobrązowa, jasnobrązowa do oliwkowobrązowej; żebra i listewki ciemnobrązowe do czarnobrązowych.

Trzon białawy, kremowy, żółtawy lub ochrowy; 40-120 x 10-25(50) mm, przeważnie zdecydowanie dłuższy od główki chociaż mogą być też inne proporcje - pokrój owocników jest bardzo zmienny, nieregularnie cylindryczny, podłużnie szeroko bruzdkowany; powierzchnia pokryta drobnymi ziarenkami zwłaszcza w górnej części; wewnątrz pusty.

Miąższ białawy, woskowaty, cienki (2-3 mm); raczej kruchy. Zapach wyraźny, przyjemny swoisty korzenny.

Head bell-shaped or bell-conical, half grown into the stipe, rest of the head free and may slightly project; varying greatly in size, 20-40(80) x 10-40 mm; surface ribbed, between high and thin vertical ribs situated alveole in vertical rows and separated by low ribes; alveole coloured yellow-brown, light brown to olive-brown; ribs are dark brown to black-brown.

Stipe whitish, creamy, yellowish or ochre; 40-120 x 10-25(50) mm, usually much longer than the head although other proportions also found - shape of sporocarps is very changing, irregularly cylindrical, longitudinally broadly growed; surface covered with fine granules especially in upper part; hollow inside.

Flesh whitish, waxy, thin (2-3 mm); quite fragile. Smell distinct, pleasant characteristic spicy.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników oliwkowożółty (bladoochrowy). Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, gładkie, bez kropelek tłuszczu, 20-30 x 12-18 µm.

Spore print olive-yellow (pale ochre). Spores ellipsoid, hyaline, smooth, without oil droplets, 20-30 x 12-18 µm.

występowanie

Mitrophora semilibera
Dość rzadki gatunek. Owocniki wyrastają od kwietnia do maja w wilgotnych, cienistych lasach i zaroślach nadrzecznych, w lasach łęgowych na żyznych glebach. Często pod olszą lub jesionem.

Not common. Spring (end of april in lowlands of Poland) in floodplane forest on rich soils.

wartość (Importance)

Gatunek podlega w Polsce ochronie częściowej. Ochronie podlegają "okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni". Na pozostałych terenach "ręczny zbiór owocników" jest dopuszczalny na podstawie stosownego zezwolenia.

space

Edible.

uwagi (Remarks)

Ptychoverpa bohemica
Owocniki są zmienne w proporcjach główki i trzonu oraz w wymiarach. W tym samym miejscu mogą wyrastać egzemplarze karłowate i olbrzymie.

Podobna smardzówka czeska (Ptychoverpa bohemica) (fot. obok) ma główkę przyrośniętą jedynie na szczycie i wąskie, faliste nie tak głębokie żebra.

Naparstniczka stożkowata (Verpa conica) o podobnym pokroju, ma główkę przyrośniętą jedynie na szczycie, główka jest bardziej gładka, pofałdowana, bez żeber.

Smardze (Morchella) mają główkę w całości przyrośniętą do trzonu.

Gyromitra esculenta
Częsta, niebezpiecznie trująca, piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) (fot. obok) nie ma żeberkowanej główki lecz mózgowato pofałdowaną.

Sporocarps changing in proportions of the head and the stipe and in measurements. In the same spot can be found both scrub and giant specimens.

Similar Ptychoverpa bohemica (photo) has the head grown in only in apex and narrow, undulating, not very deep ribs.

Verpa conica of similar type, has the head grown in only in ape , the head is smoother, uneven, ribless.

Morchella have the head grown entirely with the stipe.

Common, deadly poisonous, False Morel, Brain Mushroom, Beefsteak Morel (Gyromitra esculenta) (photo) does not have a ribbed head but cerebrally undulating one.

znaleziska Mitrophora semilibera na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 136737 AB-93, 164331 BB-00, 185530 BB-00, 164114 BC-98, 105640 BC-98, 164117 BC-98, 282231 BC-98, 97621 BE-58, 130092 BE-68, 32794 DA-70, 98194 DA-70, 164784 DA-70, 164785 DA-70, 198545 DA-70, 213410 DA-70, 185388 DA-70, 185387 DA-70, 236339 DA-70, 235809 DA-70, 258468 DA-70, 99157 DD-75, 101341 DE-51, 97834 DE-56, 98769 DE-57, 185657 DE-57, 213195 DE-57, 48831 DF-33, 165242 DF-78, 98910 DF-85, 99282 DF-85, 102541 EF-15, 195939 EF-72, 101593 EF-81, 64938 EF-82, 97849 EF-82, 195934 EF-94, 195916 EG-04, 123152 EG-15, 97373 FF-04, 97377 FF-04, 97690 FF-05, 96818 FG-02, 184924 FG-22, 184923 FG-33, 169351 GC-11,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 280586 DB-30, 280410 DD-85,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

32794 Mitrophora semilibera; Sopot Park Północny., DA-70; 20.05.2006; Las łęgowy w pasie nadmorskim.; Koło pniaka przy ścieszce rowerowej. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 36508

48831 Mitrophora semilibera; Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF-33; 27.04.2006; las łęgowy (olcha, brzoza, jesion,wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu; na ziemi pojednynczo, około 20 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-078, TAK - fazy wzrostu owocnika, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64360

64938 Mitrophora semilibera; dolina Raby, EF-82; 20.04.2007; las łęgowy; na ziemi 9 owocników (5+3+1 - oddalone od siebie o kilka do kilkunastu metrów); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 93287 fot. 93288

96818 Mitrophora semilibera; Krosno, woj. podkarpackie, FG-02; 10.04.2008; Teren zalewowy nad rzeką, jesion, wierzba, dziki bez i in. zarośla; na ziemi 2 owocniki obok siebie; leg. Anna Hreczka; det. Wiesław Kamiński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161148 fot. 161149 fot. 161150

97373 Mitrophora semilibera; 2km E, Stalowa Wola, podkarpackie, FF-04; 15.04.2008; las łęgowy przy rzece San; na ziemi po kilka , w sumie kilkadziesiat sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/WS/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 162415 fot. 162416

97377 Mitrophora semilibera; 1km E, Stalowa Wola, podkarpackie, FF-04; 15.04.2008; las łęgowy przy rzece San; na ziemi, w trawie przy scieżce, w grupie , kilkanaście sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/WS/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jedna leżała przy ścieżce wyrwana z podłoża

fot. 162428 fot. 162429

97621 Mitrophora semilibera; Wrocław, BE-58; 18.04.2008; las liściasty; topola, głóg, bez czarny, klon, dąb, robinia akacjowa i inne. Ponadto, miejscami fiołki i ziarnopłon; na ziemi pokrytej liściami pojedynczy owocnik o wysokości ok 10 cm.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/23.05.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 162956 fot. 162957 fot. 162958 fot. 162959

97690 Mitrophora semilibera; Stalowa Wola - okolice, FF-05; 18.04.2008; las łęgowy; na ziemi pojedynczo , kilkanaście sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 163253

97834 Mitrophora semilibera; Radomsko,centrum miasta,woj.łódzkie, DE-56; 20.04.2008; pas zieleni z rajskimi jabłoniami; na ziemii pod krzewem (chyba pigwowca) jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163592

97849 Mitrophora semilibera; Dolina Rzeki Raby; pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF-82; 12.04.2008; las łęgowy; na ziemi 3 stanowiska oddalone od siebie o 50-150m: I - 2 owocniki; II - 37 owocników; III - 8 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko obserwowane 2 rok z rzędu, wcześniej zgłoszone jako: ID: 64938

fot. 163650 fot. 163651

98194 Mitrophora semilibera; Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji., DA-70; 24.04.2008; Wsrod rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara), po drugiej straonie alejki biegnącej wzdłuż wydmy szarej.; Na ziemi, humus wymieszany z piaskiem wydmowym. Osiem owocników na przestrzeni kilku m2.; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Dwa owocniki rosnące przy samej alejce częściowo uszkodzone.
fot. 164618 fot. 164619 fot. 164620

98769 Mitrophora semilibera; 700m naS,Babczów,pow.radomszczański, DE-57; 01.05.2008; skraj drogi obsadzony drzewami,gł.klony; na ziemi wśród roślinności zielnej pojedynczo,dwie sztuki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166288 fot. 166289 fot. 166290 fot. 166291 fot. 166292

98910 Mitrophora semilibera; Pańska Góra (Andrychów), powiat wadowicki,, DF-85; 04.05.2008; Na brzegu lasu pod głogiem, bukiem, jaworem i dębem; na ziemi dwa owocniki w odległości 1 m; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 49st50'54,8"; E 19st21'07,6"; 383 m n.p.m.

fot. 167091 fot. 167092 fot. 167093 fot. 167094

99157 Mitrophora semilibera; Łódź, Stadion START, ul. Św. Teresy, DD-75; 03.05.2008; Drzewa liściaste; podłoże trawiaste w grupie około10 szt.; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smardz półwolny

fot. 167933 fot. 167934 fot. 167935 fot. 167936
Stanowisko smardzy

99282 Mitrophora semilibera; Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF-85; 10.05.2008; brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg); na ziemi trzy owocniki 1x1 i 1x2, w odległości około 100 m; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/28.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocnik wysokości 10 cm, główka szeroka na 3,5 cm, wysoka 2 cm, dołem nie przyrośnięta do trzonka, koloru ciemny brąz do czarnego, dna alweoli jasnobrązowe. Trzonek 2 cm grubości górą 1/3 karbowany, jasnobrązowy.

fot. 168199

101341 Mitrophora semilibera; Parzymiechy, gm. Lipie, pow. Kłobuck, DE-51; ..0.28.0; park podworski, drzewostan na siedlisku łęgowym; na ziemi w grupie, kilkanaście owocników; leg. Violeta Ciach-Melewska; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 172632

101593 Mitrophora semilibera; woj. Mąłopolskie, gm. Raciechowice, Żerosławice, EF-81; 11.05.2008; łozina nad brzegiem rzeki Stradomki; na ziemi 14 owocników w różnym stadium wzrostu rozrzuconych nieregularnie na odcinku około 400m; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 173094

102541 Mitrophora semilibera; Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF-15; 23.04.2008; rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb; na ziemi, na skwerach, trawnikach, masowo, tysiące owocników rozsiane po całym parku; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w odl. 300m od Parku Zdrojowego w lasku mieszanym (swierk, klon, olcha) zwanym "Małpim Gajem" około 100 szt
fot. 175016 fot. 175017 fot. 175018 fot. 175019105640 Mitrophora semilibera; Poznań, Fort 5a, BC-98; 25.04.2008; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg, bez); Na ziemi Grupa ok. 40 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: przy zgłoszeniu 164114, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 181065 fot. 181066

123152 Mitrophora semilibera; Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą, EG-15; . . 0.2008; las nad rzeką, dużo bzów przy drodze; ziemia, w trawie w grupie,10owocników.; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221986

130092 Mitrophora semilibera; Kobierzyce, pow. wrocławski, BE-68; 01.05.2009; las liściasty, w bezpośrednim sąsiedztwie przewaga klonu (drzew i siewek); na ziemi 2 podeschnięte owocniki; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/8.05.09, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 237608

136737 Mitrophora semilibera; Dolina Dolnej Odry, ok. 200m na W od węzła autostrady w Kluczu, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 02.05.2009; zadrzewienie pomiędzy trzcinowiskiem a nasypem autostrady; w otoczeniu Wb, Tp, głóg, szakłak; na ziemi w rozproszeniu 18 owocników; leg. Grażyna Domian, Adam Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Mitrówka półwolna
fot. 251800 fot. 251801 fot. 251802
omówiona w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/237451.html

Białe kłaczki widoczne na owocnikach pochodzą od wszędobylskich w tym okresie nasion topoli.

164114 Mitrophora semilibera; Poznań, Fort 5a, pow. Poznań, woj. Wielkopolskie, BC-98; 01.05.2010; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg,); Na ziemi 9 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy i w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/AS/10.02.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 334011 fot. 334012

164117 Mitrophora semilibera; Poznań, Fort 5a, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie, BC-98; 05.05.2010; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg); Na ziemi 1 owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak,u znalazcy, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 334026

Jest to drugie stanowisko Mitrówki półwolnej na Forcie 5a.

164331 Mitrophora semilibera; Kołobrzeg, wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 08.05.2010; Las liściasty na zapleczu wydmy szarej; Na ziemi, na poboczu ścieżki rowerowej jeden owocnik w całości, drugi - trzon bez kapelusza; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 335001 fot. 335002

164784 Mitrophora semilibera; Sopot Park Północny, woj. pomorskie, DA-70; 12.05.2010; las łęgowy nadmorski,olsza,czarna,szara,klon,jesion,topola,świerk; w ziemi wzdłuż ciągów komunikacyjnych-rowerowych,pieszych ok. 100 owocnik w parku; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak w Stacji PAN, tak http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/2/324177.html, notatka: tak http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/2/324177.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 336482 fot. 336483 fot. 336484 fot. 336485

164785 Mitrophora semilibera; Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji., woj. pomorskie, DA-70; 10.04.2010; Wśród rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara,kasztanowiec,krzewy); w ziemi ok.20 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak w Stacji PAN, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 336491 fot. 336492 fot. 336493 fot. 336494

165242 Mitrophora semilibera; Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 05.06.2010; las łegowy w dolinie rzeki Skawinki, wierzby, topole, olchy.; na ziemi w grupie, ok 10 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: wszystkie owocniki były niestety w stanie zejściowym.
fot. 338796 fot. 338797

169351 Mitrophora semilibera; około 4 km na południe od miejscowości Supraśl, pow. pow.Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-11; 6.5..201.; Wzdłuż drogi leśnej. Na granicy wyjeżdżonego pobocza i niskiej roślinności przydrożnej.; bezpośrednio na ziemi kilkanaście owocników rozsianych na poboczu o długości około 8-10m; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: SIEDLISKO;

fot. 356275

OWOCNIKI;

fot. 356276 fot. 356277

184923 Mitrophora semilibera; okolice Daliowej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 25.04.2011; na brzegu Wisłoka; na ziemi 1 owocnik pośród lepiężników, w pobliżu wierzby; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405962 fot. 405963

184924 Mitrophora semilibera; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 24.04.2011; nad rzeką pośród lepiężników, w pobliżu wierzby; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405967 fot. 405968

185387 Mitrophora semilibera; Soport Park Północny, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-70; 02.05.2011; Nadmorski las łęgowy,olsza,klon,jesion; w ziemi-żyznej 17 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.11.13, tak, notatka: tak Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: tak GRZYBY (MYCOTA) WYBRANYCH REJONÓW MIASTA SOPOTU WILGA-WANTOCH-REKOWSKI 2010
uwagi: fot. 407962 fot. 407963

185388 Mitrophora semilibera; Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-70; 08.05.2011; Wśród rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara,kasztanowiec,krzewy); w ziemi-żyznej 9 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.11.13, takt, notatka: tak Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: tak GRZYBY (MYCOTA) WYBRANYCH REJONÓW MIASTA SOPOTU WILGA-WANTOCH-REKOWSKI 2010
uwagi: fot. 407967 fot. 407968

185530 Mitrophora semilibera; Kołobrzeg, wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 18.05.2011; skraj lasu liściastego (łęgu); na ziemi na poboczu ścieżki rowerowej dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 408826 fot. 408827

185657 Mitrophora semilibera; 700m na S, Babczów, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.05.2011; skraj drogi obsadzony drzewami,gł.klony; na ziemi, wśród roślinności zielnej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 409491

195916 Mitrophora semilibera; ok. 500 m, pn-wsch, Żbikowice , gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EG-04; 17.04.2010; las łęgowy; na ziemi 3 młode owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467058 fot. 467059

195934 Mitrophora semilibera; Witowice Dolne, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EF-94; 17.04.2011; na skraju lasu łęgowego w lepiężnikach różowych; ziemia kilkanaście owocników na kilku metrach kwadratowych; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Obszar Natura 2000 "Łososina"
fot. 467085 fot. 467086

195939 Mitrophora semilibera; Pierzchów, gm. Gdów, pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF-72; 22.04.2011; las łęgowy; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467110 fot. 467111

198545 Mitrophora semilibera; Park Północny Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 13.05.2012; Las łęgowy nadmorski,olsza czarna,jesion inne; ziemia 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Sopot Zielone Miasto-wyd.Urząd Miasta Sopot; Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: W przeciwieństwie do zeszłego roku pojaw owocników był w znikomych ilosciach -poniżej 10 sztuk.
fot. 483962 fot. 483963

213195 Mitrophora semilibera; 700m S od wsi Babczów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 05.05.2013; skraj drogi obsadzony drzewami, gł.klony; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557766 fot. 557767

213410 Mitrophora semilibera; Park Północny Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 11.05.2013; las łęgowy,olsza,jesion; ziemia ok.30 owocników w parku; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chronione, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/2/552104.html
uwagi: fot. 558770fot. 558771fot. 558772fot. 558773

235809 Mitrophora semilibera; Sopot Park Północny, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 22.04.2014; las łęgowy, olsza, klon, świerk; ziemia 9 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 664192 fot. 664193 fot. 664194

236339 Mitrophora semilibera; Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-70; 25.04.2014; Wśród rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara,kasztanowiec,krzewy); ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 666231 fot. 666232 fot. 666233

258468 Mitrophora semilibera; Park Północny Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 21.04.2015; olsza, jesion, klon, inne; ziemia kilkanaście owocników w parku; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 751046 fot. 751047 fot. 751048 fot. 751049

280410 Mitrophora semilibera; Pabianice, ścieżka na tyłach ogródków działkowych między ul. Wspólną i Podmiejską, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 25.04.2016; trawiaste pobocze ścieżki; z ziemi, wśród roślin zielnych kilka sztuk pościnane podkaszarką; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837067 fot. 837068

280586 Mitrophora semilibera; Pelplin-Rajkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie, DB-30; 23.04.2016; las topolowy; ziemia ok. 100 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837890fot. 837891fot. 837892

282231 Mitrophora semilibera; Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 04.05.2016; Dzewa liściaste, zarośla nad ciekiem wodnym; Na ziemi 5 owocników rosnących pojedyńczo; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844095

literatura · references

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 11.04.2015 · została utworzona/was created 01.05.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Mitrophora_semilibera.htm">mitrówka półwolna - Mitrophora semilibera - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>