niejadalny

Mucidula mucida (Schrad.) Pat.

monetka bukowa monetka kleista
Oudemansiella mucida (Schrad.) Hoehn.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Oudemonsiella mucida
w wiązce na gałęzi bukowej; 02.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Oudemonsiella mucida
w wiązce na gałęzi bukowej
Mucidula mucida (monetka bukowa)
na leżących żerdziach bukowych; otoczenie biało oprószone przez uwalniane zarodniki

owocnik

Oudemonsiella mucida
Kapelusz czysto biały lub białawy, barwy kości słoniowej, na szczycie bywa ochrowawy, czasem półprzejrzysty; powierzchnia bardzo lepka, śluzowata i kleista, sucha jedwabiście matowa, gładka; 20-80 mm średnicy, początkowo półkulisty, potem coraz bardziej płaski, brzeg ostry, pomarszczonoprążkowany.

space

Trzon biały lub białawy; ze zwisającym, wyraźnym, kielichowatym, prążkowanym pierścieniem; smukły, cylindryczny, pełny, 40-70 x 4-8 mm, podstawa bulwiasto zgrubiała i osadzona w drewnie; długowłóknisty.

space

Pileus pure white or whitish, ivory-coloured, sometimes at the top somewhat ochraceous, at times semi-transparent; surface very viscid, mucous and glutinous, dry silkily dull, smooth; 20-80 mm in diameter, initially hemispherical, later gradually expanding to flat, margin acute, wrinkled-striate.

space

Stipe white or whitish; with a distinct calyciform striate pendant annulus; slender, cylindrical, solid, 40-70 x 4-8 mm, base somewhat clavate-bulbous and embedded in wood; fibrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie; 14-18 x 12-16 µm.

Spore print white. Spores subglobose, smooth; 14-18 x 12-16 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają w wiązkach od sierpnia do listopada, na kłodach i pniach martwych buków, często na dużej wysokości.

Not common. From summer till fall in clusters on dead wood of Fagus.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Owocniki tego gatunku robią wrażenie swoim eleganckim wyglądem. Gatunek bardzo charakterystyczny i niemożliwy do pomylenia z innymi.

This species is unmistakable.
znaleziska Mucidula mucida na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

43627 AB-84 34843 AB-93 24758 42191 AB-94 25056 24678 42495 24665 23850 42195 24670 BB-01 44006 BB-96 45942 CA-79 83791 CA-97 46990 23168 43396 42506 CB-07 78591 DA-80 109287 49523 82082 82668 108157 DD-77 23045 DF-58 24148 DF-96 24085 FG-21 35194 FG-33 49482

 ID23045  Oudemansiella mucida; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 2005.10.02; las mieszany z bukiem i jodłą; na fragmencie kłody leżącego starego buka kilka okazów w wiązce; leg. Jacek Kalisiak; det. Jacek Kalisiak; eksykat: JAKA 0362-0364/2005 (herb.autora), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: monetka kleista
2005.10.05 pierwszych grzybków już nie było, natomiast znalazłem dwie wiązki; jedną na żywym dorodnym buku, pozostał jeden grzyb częściowo zjedzony, wyrastający z uszkodzenia w korze; druga wiązka już obumierających grzybów na martwym konarze buka na wys.1,5m nad ziemią

fot. 22425

=== na Czerwonej Liście (V)
=== nowy dla Nizin Środkowopolskich
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.


 ID23168  Oudemansiella mucida; Rezerwat Ostrzycki Las, CA-97; 2005.08.21; Buczyna wzdłuż brzegu jeziora.; Na martwych i żywych bukach. W kępkach 3-6 sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: www.bio-forum.pl/cgi-local/show.cgi?2/22485

W publikacji 2005 jest błędnie podany ATOPL.

 ID23850  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2004.11.01; buczyna pomorska; na pniu buka pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23579

 ID24085  Oudemansiella mucida; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 2005.10.18; las bukowo-świerkowy; na leżącej kłodzie buka wiązka kilkunastu owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, TAK - fazy wzrostu owocników, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23897

 ID24148  Oudemansiella mucida; Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni, DF-58; 2005.09.11; las bukowo-świerkowy z domieszkami; na zwalonej kłodzie buka wiązka kilkunastu owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24023

 ID24665  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.01; buczyna źródliskowa; na leżącym konarze buka w niewielkich wiązkach, łacznie 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24760

 ID24670  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.12; buczyna pomorska; konar buka leżący na ziemi pojedynczo i w małych wiązkach, łacznie 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24800

 ID24678  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na NW od Dobropola, AB-94; 2005.10.20; buczyna pomorska w dolinie strumienia; na martwym konarze buka pojedynczo i w małych wiązkach, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24815

 ID24758  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na SE od Podjuch, AB-93; 2005.10.29; buczyna pomorska; na leżącym konarze buka pojedynczo i w wiązkach, łacznie ok. 20 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24920

 ID25056  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Glinnej, AB-94; 2005.11.09; buczyna pomorska; na ułamanym wiszącym konarze buka pojedynczo i w grupach, łącznie ok. 30 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25393

 ID34843  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 1 km na SW od Klęskowa, AB-84; 2006.06.11; buczyna pomorska; leżący na ziemi konar buka w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 40510

 ID35194  Oudemansiella mucida; Olchowiec, powiat jasielski, FG-21; 2006.06.18; las bukowy; na opadłęj gałęzi bukowej jeden owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/30.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 41006 fot. 41007 fot. 41008

 ID42191  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa, AB-93; 2006.09.07; buczyna pomorska; na leżącej bukowej gałęzi w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53631

 ID42195  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pw. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.09.07; buczyna pomorska z domieszką dębów nad jeziorem; na gałęzi bukowej 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53647

 ID42495  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola, AB-94; 2006.09.09; buczyna pomorska; na konarze powalonego przez wiatr pomnika przyrody (buk) w grupie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53956

 ID42506  Oudemansiella mucida; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2006.09.10; Buczyna.; na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie pojedyńczo i w kępkach po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53984 fot. 53985 fot. 53986

 ID43396  Oudemansiella mucida; Pierszczewko, CA-97; 2006.09.16; Buk,świerk,modrzew; Na gałęzi powalonego buka. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55408

ID43627 Oudemansiella mucida; Wysowa. Grzyb ten dość licznie występuje w tych okolicach. W czasie dwutygodniowego tu pobytu natrafiłem łącznie na conajmniej 30 stanowisk. Częściej widywałem te grzyby w wyższych partiach gór; 2006.09.06; Głównie lasy bukowe z niewielką domieszką grabów.; Występował wyłącznie na martwym drewnie buka. Tylko w jednym przypadku (pokazane na zdjęciu) na zdrowym jeszcze buku w rozgałęzieniu konarów Najczęściej po kilka, rzadko pojedynczo.; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; eksykat: tak, tak, notatka: Eksykat będzie wysłany do kustosza. Opublikowany na forum w wątku z dnia 17.09.2006
uwagi: W partiach lasu porosłego świerkiem z nieliczną domieszką buka, grzybów tych nie widywałem. Szczególnie na to zwróciłem uwagę.
fot. 55865\
fot. 55866\
fot. 55867\

 ID44006  Oudemansiella mucida; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB-01; 2006.09.20; Buczyna; Na starym pniaku buka i na opadłych gałęziach bukowych, 6 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Marek Ciszewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/TT/6.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 56318 fot. 56319 ID45942  Oudemansiella mucida; rez. Diabli Skok woj. zachodniopomorskie, BB-96; 2006.09.27; wielogatunkowy las mieszany porastający źródliska; na gałęziach i pniach pojedyńczo i w wiązkach; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E172, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: kilka stanowisk
fot. 59340

 ID46990  Oudemansiella mucida; Rezarwat Zamkowa Góra - Kartuzy, CA-97; 2006.10.14; Buczyna.; na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie pojedyńczo i w kępkach po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/31.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61194 fot. 61195

 ID49482  Oudemansiella mucida; Lipowiec, FG-33; 2006.10.14; las bukowy; na powalonum buku oraz bukowym pniu w wiązkach po kilka i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/AH/22.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: cały powalony buk obrośnięty, nietety już owocnikami zejściowymi. Jeden owocnik na leżącej gałęzi - świeży. Drugi pień również obrośnięty monetką. Musiał to być piękny widok :-)
fot. 65708 fot. 65709 fot. 65710 fot. 65711

 ID49523  Oudemansiella mucida; Gdańsk Oliwa Park okolice Katedry, DA-80; 2006.11.16; Głównie stare buki nad Potokiem Oliwskim; na żywym buku ok.30 owocników głównie schyłkowych na wysokości od 3m - 12 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 65778 fot. 65779

 ID78591  Oudemansiella mucida; Rezerwat, CB-07; 2007.09.23; Buczyna.; na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie po kilka owocników w kępkach i pojedyńczo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 124003 fot. 124004

 ID82082  Oudemansiella mucida; Gdańsk Matemblewo, DA-80; 2007.10.18; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na chorym,żywym buku. kilka kępek po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 131569 fot. 131570

 ID82668  Oudemansiella mucida; Gdańsk Oliwa Dolina Radości, DA-80; 2007.10.26; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na martwym buku cztery owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 132801

 ID83791  Oudemansiella mucida; Gdynia-Witomino, CA-79; 2007.11.01; Grąd bukowy; Na gałęzi bukowej na wysokości około 4 metrów 3 owocniki; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/9.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia:
fot. 134898 fot. 134899

 ID108157  Oudemansiella mucida; Gdańsk Wąwóz Huzarów TPK, DA-80; 2008.07.27; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na gałęzi buka. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 186880

 ID109287  Oudemansiella mucida; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.08.14; Buczyna z domieszką sosny,świerka; na kłodzie bukowej 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/5.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 189646

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.388 [26III]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.335 [5]
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.305 [2]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 10.05.2017 · powstała/was created 06.02.2000

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Oudemansiella_mucida.htm"> Mucidula mucida (monetka bukowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>