poisonous

Inocybe erubescens A. Blytt

strzępiak ceglasty(Red-staining Inocybe)
Inocybe patouillardii Bres. [as 'patouillardi'], Annls mycol. 3 · Inocybe rubescens sensu auct.: fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005)
Inocybe erubescens
05.07.2004, Kościerzyna; znal. 040705.1
copyright © by Marek Snowarski
Inocybe erubescens
Inocybe patouilliardii
przymiar50 mm
starsze owocniki ceglasto przebarwione w miejscu uszkodzeń · old sporocarps with reddish spots
Inocybe patouilliardii
stare owocniki · old sporocarps

owocnik (Fruitbody)

Inocybe erubescens
Inocybe erubescens
Inocybe erubescens

space

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników ochrowobrązowy. Zarodniki gładkie, owalno-fasolkowate, wiele nieregularnych, 9-12 x 5-8 µm.

Spore print ochraceous-brown. Spores smooth, ovalo-allantoid, numerous irregularly shaped, 9-12 x 5-8 µm.

występowanie

Inocybe patouilliardii
Częsty. Od maja do lipca (sierpnia), pojedynczo lub w grupach, na wapiennym podłożu w lasach liściastych, na poboczach dróg, pod bukami, lipami, dębami.

Common. Late spring- early summer in hardwood forests on calcareous soils.

wartość (Importance)

Grzyb bardzo silnie trujący. Zawiera dużo muskaryny.

Deadly poisonous.

Inocybe perlata
I. perlata
Mniejszy, podobnie zabarwiony strzępiak czerwieniejący (Inocybe godeyi) ma dobrze wykształconą bulwkę u podstawy trzonu. Brązowe formy mogą przypominać masywnego strzępiaka perłowego (Inocybe fastigiata) lub strzępiaka perłowego (Inocybe perlata), te jednak nie mają czerwieniejącego miąższu.

Smaller, similarly coloured Inocybe godeyi has a well-developed bulb at the stipe base. Brown forms may resemble a massy Inocybe fastigiata or Inocybe perlata, however, they do not have a redding flesh.

Strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) to duże zagrożenie dla wiosennych grzybiarzy zbierających gęśnicą wiosenną (Calocybe gambosa) ponieważ wyrasta ona na tych samych stanowiskach co strzępiak ceglasty a młode owocniki obu tych gatunków są do siebie podobne. Zdecydowanie różni się ona białym wysypem zarodników.

space

Very dangerous may be to mistake it with a fruiting in the same period (spring) edible St. George's Mushroom (Calocybe gambosa), which has similar looks, mealy odour and whitish spore print.

wybrane znaleziska · selected collections

Inocybe erubescens
7f · 04 07 05 1
(Kościerzyna)
Inocybe patouilliardii
11f · 99 06 23 1 (Marek Snowarski)
(Wolin)
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 02.08.2014 · została utworzona/was created 25.02.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Inocybe_erubescens.htm">strzępiak ceglasty - Inocybe erubescens - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>