wyborny jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.56)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Morchella conica Pers.

smardz stożkowaty (potocznie: Morel /en/)
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Morchella conica (smardz stożkowaty)
01.05.2007, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)

owocnik

Morchella conica (smardz stożkowaty)
Owocnik 5-15cm wysokości składa się z główki (2)3-7cm średnicy i trzonu. Główka wydłużona walcowato, zwykle tępo stożkowata; szarobrązowa, oliwkowobrązowa do czarniawej; wewnatrz pusta. Alweole wydłużone, ułożone dość regularnie w pionowych szeregach oddzielonych żeberkami; sposób przyrośnięcia główki do trzonu odróżnia ten gatunek do smardz wyniosły (Morchella elata), główka jest przyrośnięta do trzonu z wyrażnym odsunięciem krewędzi główki od trzonu i zatokowatym wycięciem, co znacznie podkreśla wrażenie tego że trzon jest znacznie węższy od główki, trochę tak jak przy oglą mitrówka półwolna (Morchella gigas) (u tego gatunku główka jest przyrośnięta jedynie na szczycie); odsuniecie brzegu kapelusza od trzonu nie wygląda jednak tak okazale przy tak jak przy oglądaniu z boku mitrówka półwolna (Morchella gigas) (u tego gatunku główka jest przyrośnięta jedynie na szczycie); odsuniecie brzegu kapelusza od trzonu nie wygląda jednak tak okazale przy spojrzeniu od spodu główki.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnokremowy, żółtawy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 18-26 x 10-16 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 18-26 x 10-16 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.56 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow. Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Częstszy w górach, w dolinach potoków i cieków wodnych, często w towarzystwie lepiężników, w okresie ich kwitnienia i początku rozwoju liści. Wczesną wiosną, pojedynczo lub w grupach, w miejscach wilgotnych, na obrzeżach lasów, w zaroślach, w parkach, ogrodach, w miejscach świetlistych.

space

Osobliwością występowania tego gatunku jest to, że bardzo często pojawia się w założeniach ogrodowych - na sieczce z kory wysypanej pod krzewami, drzewami lub w innych aranżacjach ogrodowych. Pojawia się w ten sposób tylko w pierwszym lub drugim roku po wysypaniu okrywy, rzadko powtarza owocnikowanie w kolejnym roku i wtedy zwykle mniej licznie.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny.

space

uwagi

Gatunek tworzy owocniki dość zmienne w kształcie i zabarwieniu. Podobny, o stożkowatej główce smardz wyniosły (Morchella elata) ma większe owocniki o trzonie ±równym średnicy główki i w miejscu połączenia bez podwiniętej krawędzi główki.

space

Sporocarps are variable in size and shape. Simillar, with conic head, smardz wyniosły (Morchella elata) has bigger sporocarps with stipe of similar diameter as head and cap margin not distant bent from stipe in the point of connection.

znalezisko 20070501.1.07 - Morchella conica (smardz stożkowaty); Bieszczady
15f · 20070501.1.07
/Bieszczady/
znaleziska Morchella conica na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

142593 213574 285741 163669 AB-84 298829 AD-08 89718 AD-64 97070 BC-09 179427 BC-98 282229 282232 BD-08 99302 299170 96038 BF-08 98445 BF-26 14227 BF-46 60602 CA-69 280597 130690 CA-79 31148 CC-15 281419 CE-37 155478 DA-70 32793 165523 DA-80 130691 DA-82 236608 DD-76 213117 99152 DD-85 280408 DE-35 282522 DE-45 281020 DE-46 281029 198701 163404 281033 281031 281030 DE-54 281027 DE-55 235627 97873 236574 198700 298935 164536 163821 213184 280755 238569 213186 198699 265729 240138 280736 238566 280757 238567 184813 280754 97871 236577 265727 163824 185445 281014 299568 97878 DE-56 281855 280751 164535 281856 DE-64 281025 DE-65 235629 DE-66 280752 281017 281018 DE-67 281015 281016 DE-76 164524 DE-82 102934 102933 102935 DF-30 97490 DF-33 98517 48863 DF-35 277882 DF-40 13425 97795 DF-62 99830 DF-70 96280 DF-78 165244 DF-79 98746 DF-85 59987 DF-95 97860 DG-01 99725 DG-04 170768 99664 61384 136977 DG-12 170771 99671 DG-15 61388 99673 DG-22 136969 170770 99735 64703 DG-34 65005 99743 170772 EB-69 163835 EC-35 275770 281570 280922 281571 EE-84 49781 68886 EF-14 82469 EF-15 102549 EF-94 195938 EG-12 196028 196030 EG-15 123150 FE-18 163423 FF-05 97687 FG-69 98968 GB-02 277478 GC-01 164649 GC-11 169346 169348 GC-12 170022

 ID13425  Morchella conica; Knurów k/Gliwic, ul. Wilsona ok.150 m za oczyszczalnią ścieków., DF-40; 2005.04.28; za oczyszczalnią ścieków, w pobliżu ogródki działkowe, pole, trawa, przy drodze. Kilkaset metrów dalej las z sosnami i drzewami liściastymi. Na zboczu rowu, blisko rosną niezbyt stare brzozy (wzdłuż drogi). W rowie czasami jakaś podejrzana, niezbyt czysta ciecz, czasem sucho.; ziemia z trawą świeżą i wysoką, położoną trawą suchą.U dołu trzonu grzyba mech. kilka sztuk w odległości kilkudziesięciu centymetrów jeden od drugiego.; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (4/JK/27.05.05), raczej bardzo słabe z analogowego aparatu gorszej klasy, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID14227  Morchella conica; Kłodzko, BF-26; 2005.05.25; skalniak przed firmą; kora wysypana w zeszłym roku dwa owocniki obok siebie; leg. Piotr Perz; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: UWAGI: co roku kora jest tam wysypywana nowa z jednego źródła.

 ID31148  Morchella conica; Gdynia-Redłowo, ul. Sportowa, Rondo przy budynku SANIPOR, asygnata GPS: 54 stop. 29 min. 46,80 sek. N; 18 stop. 32 min, 05,60 sek. E, CA-79; 2006.05.02; na korze sosnowej wysypanej na klombie na środku ronda; przekompostowana kora sosnowa liczne owocniki - 71 szt., równomiernie; leg. Bartłomiej Hajek; det. Bartłomiej Hajek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 33608 fot. 33609 fot. 33610

 ID32793  Morchella conica; Granica Sopotu i Gdyni ujście Swelini do Zatoki Gdańskiej, DA-70; 2006.05.20; Granica lasu łęgowego i wydm.; Pod klonem w ziemi. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: u Marka Kozłowskiego, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 36505

 ID48863  Morchella conica; Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF-33; 2006.05.09; las łęgowy (olcha, brzoza, jesion, wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu; na ziemi kilkanaście owocników w trzech grupach; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-05-003, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64481 ID49781  Morchella conica; ok. 2.5 km E, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2005.05.21; Polana leśna w Sukowskim Lesie otoczona drzewostanem jodłowo-sosnowym; grunt porośnięty trawą jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: Co roku od 5 lat na tej polance znajduję od 2 do 23 owocników. W 2005 tylko jeden owocnik.

fot. 66203 fot. 66204
Polana leśna otoczona drzewostanem jodłowo-sosnowym

 ID59987  Morchella conica; Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, gmina Andrychów, DF-85; 2007.03.29; Brzeg lasu (jesion, jawor, głóg); Na popiołach porośnietych mchami 20 owocników rożrzuconych pojedynczo na 10 m2; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/1.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Popioły leżą już kilka-kilkanaście lat

fot. 84076fot. 84077

 ID60602  Morchella conica; Boboszów , powiat kłodzki, BF-46; 2006.05.04; las osikowo-wierzbowy; próchnicze,powstałe ze zmurszałych liści grupowo(ok. 100 owocników); leg. D.S.; det. george; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: rosły również w towarzystwie brzóz,tarniny i głogu ;w innym lasku obok rosły smardze wyniosłe w liczbie sztuk ponad 30 ; dosyć gęsto w krzakach tarniny fot. 84826 fot. 84827

 ID61384  Morchella conica; okolice Łękawicy, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Łękawica, DG-04; 2007.04.12; Około 30 metrów od lini brzegowej świerkowego lasu, wśród kilku wierzb i dwóch świerków; na gliniastej glebie, w mchu, wśród różowych lepiężników, pierwiosnków, pokrzyw i trawy tuż przy brzegu rzeki pojedynczo 45 sztuk, w odległości dwustu metrów w górę rzeki 25 sztuk w takim samym środowisku, w odległości następnych pięćdziesięciu metrów 1 sztuka; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Obserwuję to stanowisko od trzech lat, pierwszy raz spotkałam taką ilość, w latach poprzednich rosło tam po kilka sztuk
fot. 86382 fot. 86383 fot. 86384

 ID61388  Morchella conica; okolice Sopotni, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Jeleśnia, DG-15; 2007.04.14; Las bukowo-świerkowy, na skarpie przy górskim strumieniu wzdłuż leśnej drogi; podłoże gliniaste z resztkami kory, wśród mchu i różowych lepiężników dwie sztuki, po jednej po obydwu stronach leśnej drogi, 100 metrów dalej 9 sztuk na dwóch metrach kwadratowych; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 86410 fot. 86411 fot. 86412

 ID64703  Morchella conica; okolice Istebnej, woj. śląskie, powiat cieszyński, gmina Istebna, DG-22; 2007.04.25; na skraju świerkowego lasu, w pobliżu wierzby, po obu stronach górskiego potoku; wśród różowych lepiężników, podłoże podmokłe pojedynczo na obszarze kilkudziesięciu metrów kwadratowych 57 sztuk; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: owocniki dorosłe, niektóre przymarznięte lub podsuszone
fot. 92846 fot. 92847

 ID65005  Morchella conica; okolice Ujsoł, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Ujsoły, DG-34; 2007.04.22; na skraju świerkowego lasu, nieopodal pojedyncze wierzby i buki, skarpa nad górskim potokiem; na gliniastej ziemi, wśród różowych lepiężników na trzech metrach kwadratowych pojedynczo jedenaście sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 93409 fot. 93410

 ID68886  Morchella conica; Sukowski Las, ok. 1.6 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.03.31; Polana leśna w pobliżu podmokłego terenu (prawie bezodpływowego) otoczona drzewostanem jodłowo-sosnowym z domieszką młodych brzóz; dość wilgotny grunt porośnięty trawą i mchem 17 owocników; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.06.07, tak, notatka: tak – zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z 2005 r. - ID: 49781. Cotygodniowa relacja - wątek: bio-forum.pl /messages/2/82727.html Smardze 2007

fot. 101549
Fot 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 31.03.2007

Tabela 1. Cotygodniowo monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las – 2007r.

Data
monitorowania
Suma żywych owocników
w poszczególnych dniach
Całkowita suma
odnotowanych owocników
18.03
0
0
31.03
17
17
09.04
39
39
14.04
42
56
22.04
38
57
29.04
13
61
06.05
4
61
12.05
0
61


fot. 101550
Rys 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001

fot. 101551
Rys 2. Przekrój podłużny smardza stożkowatego - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001

Tabela 2. Monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las - lata 1999-2007
Rok
monitorowania
Całkowita suma
owocników
Data
monitorowania
1999
35
23.04 i 30.04
2000
16
9.04 i 18.04
2001
14
18.04 i 29.04
2002
23
3.05
2003
2
16.05
2004
brak obserwacji
brak obserwacji
2005
1
21.05
2006
brak obserwacji
brak obserwacji
2007
61
18.03 do 12.05 ID82469  Morchella conica; Bogucice, pow. Pińczów, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2007.05.15; prywatny ogród obsadzony różnymi gatunkami drzew i krzewów iglastych i liściastych; na ziemi na wysypanej rok wcześniej korze pojedynczo i w grupach po dwie sztuki, na 15 m 2 około 30 sztuk; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 132440 fot. 132441 fot. 132442 fot. 132443

 ID89718  Morchella conica; 1,5 km na E, Łagówek, pow. Świebodzin, lubuskie, AD-08; 2007.04.24; pobocze drogi asfaltowej; na ziemi 4 owocniki pojedynczo i po dwa; leg. Ryszard Orzechowski; det. Ryszard Orzechowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 145565

 ID96038  Morchella conica; Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, 80 m NE od strumienia Junikowskiego, na wysokości ul. Adamanisa, BD-08; 2008.03.29; skraj silnie zruderalizowanej olszyny, na kilkunastoletnich górkach ziemi; ziemia 7 owocników, pojedynczo; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BG/24.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159108

 ID96280  Morchella conica; Przepompownia wody na terenie KWK Borynia - Jastrzębie Zdrój, Ślask, DF-70; 2008.03.31; Teren KWK Borynia. Trawnik przy przepompowni wody.; Ziemia nawieziona na trawnik - stare mało zadbane. Pierwszy pojedynczy egzemplarz w tym roku.; leg. Gustaw Szreter; det. Ryszard Szreter; eksykat: -, tak, notatka: -; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 159631

 ID97070  Morchella conica; 1,5 km na zachód od wsi Osiek gmina Lubsko woj.lubuskie, AD-64; 2008.04.11; przy leśnej drodze żwirowej na skraju boru sosnowego w trawie; na ziemi 2 owocniki; leg. Piotr Kobierski; det. Piotr Kobierski; eksykat: -, Tak (2), notatka: -; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: wystawa południowa
fot. 161879 fot. 161880

 ID97490  Morchella conica; Gliwice Osiedle Kopernika niedaleko kąpieliska leśnego, DF-30; 2008.04.15; trawnik przy szosie, brzozy, topole, mniszki lekarskie, obok działki i rura c.o, niedaleko strumień.; na ziemi wśród suchych zeszłorocznych liści topoli pojedynczo, po dwa, po trzy, kilkadziesiąt (50-60) na obszarze 50m2; leg. Łucja Kuflik; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JK/31.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162695

 ID97687  Morchella conica; Stalowa Wola - okolice, FF-05; 2008.04.18; las łęgowy z domieszką sosny; na ziemi po kilka , w sumie kilkadziesiat sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: rozległe stanowisko , w części mocno eksploatowane przez zbieraczy grzybów, pozostawione urwane trzony po kilkuset osobnikach

fot. 163238 fot. 163239 fot. 163240

 ID97795  Morchella conica; Knurów przy oczyszczalni ścieków, DF-40; 2008.04.20; rów, zeschnięte liście, obok brzozy; na ziemi wśród zeschłych liści i trawy pojedynczo i podwójnie - kilkanaście sztuk; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska sprzed 3 i 2 lat (ID: 13425)
fot. 163472 fot. 163473

ID97860 Morchella conica; Brzezinka Dolna/Roczyny, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 2008.04.13; na suchej, słonecznej łące na wapiennej, gdzie palono w zeszłym roku ognisko. Rośliny - głogi, dzika róża, jabłoń, tarnina.; na ziemi 10 owocników w rozproszeniu na mw 30 m2.; leg. Jan Zieliński; det. Piotr Chachuła; eksykat: U kustosza bazy, tak, notatka: tak
uwagi: N 49st49'38"; E 19st18'30"; 462 m n.p.m.
fot. 163707 fot. 163708

 ID97871  Morchella conica; Radomsko (Stobiecko Miejskie),woj.łódzkie, DE-55; 2005.05.03; fragment łąki ze starą gruszą; na ziemi wokół drzewa w luźnej grupie-18szt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (zeskanowane), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163727 fot. 163728 fot. 163729

 ID97873  Morchella conica; Radomsko,ul,Św.Rocha,łódzkie, DE-55; 2004.05.12; przydomowy ogródek; na ziemi wysypanej korą dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (zeskanowane), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163734 fot. 163735

 ID97878  Morchella conica; Radomsko,ul.Św.Rocha,łódzkie,(ta sama co w zgłoszeniu ID97873), DE-55; 2005.05.20; fragment posesji przy ogrodzeniu,pas ziemi wysypany korą i obsadzony krzewami iglastymi; na ziemi pojedynczo,po dwa,po trzy-razem ok.30szt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (zeskanowane), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: obserwowałem rozwój tych grzybów od 2 maja

fot. 163748 fot. 163749 fot. 163750

 ID98445  Morchella conica; Piotrowice Polskie woj. dolnośląskie, BF-08; 2008.04.25; wilgotna działka; w pobliżu tuje,świerki i jesiony; posadzka ze zmurszałych drewnianych pni, porośnięta mchem w parze-2 szt.; jeden owocnik w całości, drugi nadgryziony przez jakies zwierzę; leg. Rajmund Goluch; det. Joanna Goluch; , jedna fotografia zamieszczona w zgłoszeniu, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 165323

 ID98517  Morchella conica; Nieborowice, DF-33; 2008.04.27; las mieszany; na ziemi pod dębem wśród suchych liści jeden owocnik; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 165464

 ID98746  Morchella conica; Kraków, DF-79; 01.05.2008; mały ogródek przy domu; ziemia wysypana korą pojedyncze osobniki rozsiane w części pokrytej korą; leg. Marta; det. Marta Piechowicz; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 166232

 ID98968  Morchella conica; Bieszczady, Ustrzyki Górne, FG-69; 2008.04.26; Skupisko lepiężników białych; na glebie, pomiędzy lepiężnikami i pokrzywami 2 owocniki, obok czterech M. esculenta; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocnik przedstawiony na fot. 2 i 3 jest oszroniony (wczesny ranek)

fot. 167328 fot. 167329 fot. 167330

 ID99152  Morchella conica; Łódź, DD-76; 2008.05.03; Ogródek przydomowy; kora drzew iglastych w grupie około 50 szt.; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smardz stożkowy
fot. 167918 fot. 167919 fot. 167920 fot. 167921 fot. 167922
Stanowisko smardzy

 ID99302  Morchella conica; Poznań, skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Polskiej, BD-08; 2008.04.27; Młody trawnik, krzewy derenia podsypane korą; Na ziemi, wśród murawy 3 owocniki; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID99664  Morchella conica; okolice Łękawicy, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Łękawica, DG-04; 2008.04.08; wśród kilku wierzb i dwóch świerków , około 30 metrów od lini brzegowej świerkowego lasu; na ziemi wsród w mchu wśród różowych lepiężników, pierwiosnków, pokrzyw i trawy tuż przy brzegu rzeki pojedynczo 5 sztuk, w odległości 200 m 30 sztuk w podobnym środowisku, kilkanaście sztuk pojedynczo w trawie wzdłóż leśnej drogi; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia sprzed roku (ID: 61384)
fot. 168983 fot. 168984 fot. 168985

 ID99671  Morchella conica; okolice Wisły, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-12; 2008.04.13; nad rzeką, w pobliżu świerkowego lasu, na niewielkim wzgórku porośniętym trawą; na ziemi w trawie wśród resztek kory 4 sztuki na ok 1 m 2; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 168992 fot. 168993

 ID99673  Morchella conica; okolice Sopotni, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Jeleśnia, DG-15; 2008.04.24; Las bukowo-świerkowy, na skarpie przy górskim strumieniu wzdłuż leśnej drogi; podłoże gliniaste z resztkami kory, wśród mchu, trawy i różowych lepiężników 23 sztuki po jednej stronie drogi, w odległości ok 100 m kolejne 9 sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z zeszłego roku (ID: 61388)

fot. 169000 fot. 169001

 ID99725  Morchella conica; okolice Ustronia, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-01; 2008.04.23; skraj bukowo - świerkowego lasu; na ziemi w trawie i resztkach kory, w miejscu składowania drewna cztery owocniki pojedynczo na ok 2 m2; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169114 fot. 169115 fot. 169116

 ID99735  Morchella conica; okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-22; 2008.04.23; skraj świerkowego lasu, w pobliżu wierzby, nad rzeką; na ziemi, podłoże podmokłe, wśród różowych lepiężników 42 szt na obszarze kilkudziesięciu m2; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z zeszłego roku (ID:64703)
fot. 169132 fot. 169133 fot. 169134
Kolejne stanowisko znalezione w tym samym ATPOL-u w okolicy Zwardonia wśród różowych lepiężników na łące porośniętej młodymi wierzbami.

 ID99743  Morchella conica; okolice Ujsoł, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG-34; 2008.04.13; na skraju świerkowego lasu, nieopodal pojedyncze wierzby i buki, skarpa nad górskim potokiem; na ziemi, w mchu, trawie i wśród różowych lepiężników na dziesięciu m2 48 sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z zeszłego roku (ID:65005), teraz rosły na większym obszarze w większej ilości
fot. 169139 fot. 169140

 ID99830  Morchella conica; ok 500 m SE od linii brzegowej Jeziora Paprocańskiego, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2008.04.22; las liściasty z przewagą grabu, dębu, brzozy, pojedyncze leszczyny i ligustr; na ziemi w trawie jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169326 fot. 169327

 ID102549  Morchella conica; Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF-15; 2008.04.25; rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb; na ziemi wśród liści nad oczkiem wodnym 10 sztuk; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175053 fot. 175054 fot. 175055

 ID102933  Morchella conica; okolice zbiornika wodnego Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.04.13; przy rowie odwadniającym ,bór mieszany sosna,dąb,buk,brzoza,kruszyna,wierzba; pobocze drogi grupa 7 owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 175906

 ID102934  Morchella conica; pomiędzy Cisie i Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.04.27; bór mieszany sosna,dąb,buk,brzoza,osika; przydroże,pod dziką gruszą,miejsce wysypania odpadków,zryte przez dziki 4 owocniki; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 175910 fot. 175911

 ID102935  Morchella conica; granica gm.Blachownia przy m.Pietrzaki,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.04.27; zdziczały ogródek,leszczyna,jabłonie,grusze,głogi,bez czarny; na piaszczystym podłozu przy resztkach fundamentów 5 owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 175915 fot. 175916

 ID123150  Morchella conica; Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką Kamienicą, EG-15; 2008. 04. 23; las nad rzeką, dużo brzóz bzów i sosen; ziemia, w trawie w grupie, 16 owocników.; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221980

 ID130690  Morchella conica; Gdynia Chylonia ul.Chylońska 111, CA-69; 2009.05.09; Osiedle mieszkaniowe; Na trawniku,klombie z wysypana korą jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 238922

 ID130691  Morchella conica; Gdańsk Oliwa ul.Bora-Komorowskiego 1, DA-80; 2009.04.27; Klomb,skalniak na terenie prywatnej posesji; Na rozsypanej korze 10 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak www.bio-forum.pl/ [Snowarski: zbiór różnych fotografii] /2/231892.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 238927 fot. 238928 fot. 238929

 ID136969  Morchella conica; okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. Śląskie, DG-22; 2009.05.09; las świerkowy z domieszką wierzby nad brzegiem rzeki; na ziemi, w mchu, trawie i różowych lepiężnikach dwie sztuki oddalone od siebie o 2 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W roku 2008 rosło znacznie więcej owocników na tym stanowisku.
W miejscu oddalonym od tego o kilkaset metrów nie wyrósł żaden owocnik(sprawdzone trzykrotnie w kwietniu i maju), w roku 2008 kilkadziesiąt.
fot. 252485 fot. 252486

 ID136977  Morchella conica; okolice Łękawicy, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Łękawica, DG-04; 2009.05.14; wśród kilku wierzb i dwóch świerków , około 30 metrów od lini brzegowej świerkowego lasu; na ziemi wsród w mchu wśród różowych lepiężników, pierwiosnków, pokrzyw i trawy tuż przy brzegu rzeki dwa owocniki, w odległości ok 200 m pięć owocników w podobnym środowisku; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z roku 2007 i 2008 (ID: 61384, ID: 99664), w latach poprzednich występowały liczniej.
fot. 252521 fot. 252522

ID142593 Morchella conica; Radzików, gmina Błonie, pow. warszawski zachodni/ED-24; 2008.05.01; na mało uczęszczanej polnej drodze obasdzonej rzędem jesionów; trawa pojedynczo; leg. Tomasz Góral; det. Tomasz Góral; , tak
uwagi: Zdjęcie grzyba: http://picasaweb.google.com/lh/photo/02KMAu9YTphnsnlOsB6Umw?feat=directlink

 ID155478  Morchella conica; 700m na S-W od skrzyżowania dróg (ulokowany cmentarz) w miejscowości Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2009.04.25; Rósł przy pojedynczej sośnie!!!, na terenie wilgotnym, gdzie przeważają brzozy i osiki. W zagłębieniu (wyrobisku po wydobywaniu piasku - na rozkopanej terasie brzegowej doliny Prosny), w pobliżu jest naturalne źródełko, a kilka metrów dalej jest staw rybny (zasilany z tego źródełka); na ziemi, wsród suchych liści pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Grzyb miał całkowitą wysokość 26 cm, główka-wys.15 cm, szer.-12 cm; trzon dł. 11 cm, szer. przy ziemi - 5,5 cm, w połowie wysokości 3 cm, przy główce 4 cm
http://www.bio-forum.pl/messages/33/302308.html
fot. 303899 fot. 303900 fot. 303901 fot. 303902 fot. 303903

 ID163404  Morchella conica; Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.04.20; fragment skweru na terenie sprywatyzowanego przedsiębiorstwa; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 331240 fot. 331241 fot. 331242 fot. 331243

 ID163423  Morchella conica; 0,5km E, Niemce, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE-18; 22.04.2010; las mieszany, grzyby znalezione pod topolą i dębem, w pobliżu sosny.; na ziemi w grupie 9szt. na kilku metrach kw.; leg. MichałM; det. MichałM; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 331306

 ID163669  Morchella conica; Węgierska Górka ul. Zacisze, pow. pow. Żywiec, woj. woj. śląskie; 2010.04.17; stary sad przydomowy, pod jabłonią; w trawie w grupie kilkunastu egzemplarzy; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; , tak
uwagi: położenie wg. SZukacz.pl 49,610209; 19,126897
fot. 332260 fot. 332261

 ID163821  Morchella conica; Radomsko,pn-zach część,teren przedsiębiorstwa, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.14; trawnik; na ziemi ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332624 fot. 332625 fot. 332626 fot. 332627

 ID163824  Morchella conica; Radomsko -pd-zach część miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.15; zieleń miejska; na ziemi,w trawie,pod jarzębinami grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332642 fot. 332643 fot. 332644

18 kwietnia ;trzy owocniki są już zniszczone
fot. 332645 fot. 332646

23 kwietnia nie było już ani jednego owocnika

 ID163835  Morchella conica; Ruciane-Nida, ul. Polna 2, Zespół Szkół Leśnych, pow. Piski, woj. Warmińsko-mazurskie, EB-69; 2010.04.23; na trawniku przy szkole, w pobliżu 3 głogi i 2 sumaki; na ziemi 1 owocnik; leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332739

 ID164524  Morchella conica; 1,5 km E,Borowa,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-76; 2010.05.08; skraj poręby w lesie sosnowym; na ziemi, w miejscu składowania drzewa grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 335497 fot. 335498 fot. 335499 fot. 335500

 ID164535  Morchella conica; Radomsko,pd-wsch część miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.04.28; trawnik na terenie przedsiębiorstwa; na ziemi,w trawie,pod głogami 10-12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Dzień wcześniej była koszona trawa i wszystkie owocniki były uszkodzone przez kosiarkę.

fot. 335513 fot. 335514 fot. 335515 fot. 335516

 ID164536  (potwierdzenie 97871) Morchella conica; Radomsko (Stobiecko Miejskie), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.15; fragment łąki ze starą gruszą; na ziemi,w trawie 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 15 kwietnia
fot. 335526 fot. 335527 fot. 335528

29 kwietnia
fot. 335529

7 maja
fot. 335530 fot. 335531 fot. 335532 fot. 335533

 ID164649  Morchella conica; 2 km. na wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.04.29; grobla rozdzielająca leśne stawy hodowlane; na ziemi pod olszynami dwa owocniki w odstępie ok. 3 m.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 335930 fot. 335931 fot. 335932 fot. 335933 fot. 335934

 ID165244  Morchella conica; Kraków/Skawina, pogranicze Skawiny i Tyńca, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2010.04.25; las liściasty: wierzby, olchy, leszczyna; na ziemi grupa 4 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki występowały w tym miejscu masowo w roku 2008 (wtedy było tam ok. 50 szt.). W 2009 nie wyrosły.
fot. 338835 fot. 338836

 ID165523  (potwierdzenie 32793) Morchella conica; Sopot Park Północny, woj. pomorskie, DA-70; 2010.05.19; las łęgowy nadmorski,olsza,czarna,szara,klon,jesion,topola,świerk; w ziemi wzdłuż ciągów komunikacyjnych-rowerowych,pieszych jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/2/324177.html
uwagi: fot. 339820
Smardz został znaleziony po 4 latach w odległości ok.100 m od poprzedniego stanowiska zgłoszonego w 2006 r.

 ID169346  Morchella conica; 300-400 m na południe od miejscowości Ogrodniczki, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2010.05.03; miejsce po wyrębie starego lasku sosnowego z domieszką liściastych; bezpośrednio na ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 356249 fot. 356250

 ID169348  Morchella conica; około 4 km na południe od miejscowości Supraśl, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2010.05.13; Stary mieszany las puszczański w tym miejscu z przewagą iglastych; bezpośrednio na ziemi w miejscu pozbawionym ściółki jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 356264 fot. 356265

 ID170022  Morchella conica; około 6 km. na południe od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-12; 2010.06.06; las mieszany w średnim wieku; pobocze drogi leśnej, miejsce błotniste, ziemia wymieszana ze szczątkami drewna. jeden stary i tuż obok dwa młode owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: SIEDLISKO;
fot. 359001
OWOCNIKI;
fot. 359002 fot. 359003 fot. 359004

 ID170768  Morchella conica; okolice Łękawicy pow. żywiecki woj. śląskie, DG-04; 2010.04.25; pojedyncze wierzby i świerki; na ziemi, nad brzegiem rzeki w mchu, wśród różowych lepiężników, pierwiosnków i trawy dwadzieścia owocników, w odległości kilkudziesięciu metrów ponad pięćdziesiąt owocników na ok 3 m kw wyrastało w kamieniach wśród różowych lepiężników.; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 361548 fot. 361549 fot. 361550

 ID170770  Morchella conica; okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-22; 2010.04.25; las świerkowy z domieszką wierzby nad brzegiem rzeki; na ziemi, w mchu, trawie i różowych lepiężnikach około 40 owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 361560 fot. 361561 fot. 361562

 ID170771  Morchella conica; okolice Wisły, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-12; 2010.04.25; nad rzeką, w pobliżu świerkowego lasu, na niewielkim wzgórku porośniętym trawą; na ziemi w trawie wśród resztek kory, w odległości ok 40 m na skraju świerkowego lasu kolejne owocniki na ziemi pokrytej uschniętym igliwiem i resztkami kory sześć owocników, w odległości ok 40m kolejne dwanaście; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 361568 fot. 361569 fot. 361570

 ID170772  Morchella conica; okolice Ujsoł, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG-34; 2010.05.12; na skraju świerkowego lasu, nieopodal pojedyncze wierzby i buki, skarpa nad górskim potokiem; na ziemi, w mchu, trawie i wśród różowych lepiężników około 60 owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 361573

 ID179427  Morchella conica; około 2 km na S od Krajenki, pow. Złotów, woj. wielkopolskie, BC-09; 2008.04.23; las sosnowy; na ziemi w grupie około 12 owocników; leg. Andrzej Konopka; det. Andrzej Konopka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: las sosnowy około 40-letni, samosiejka
fot. 388169

 ID184813  Morchella conica; Radomsko, dzielnica Kowalowiec, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.04.29; fragment trawnika, w pobliżu jabłoń; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 37/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405492 fot. 405493 fot. 405494

 ID185445  (potwierdzenie 163824) Morchella conica; Radomsko -pd-zach część miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.04.17; zieleń miejska; na ziemi,w trawie,pod jarzębinami grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408260 fot. 408261 fot. 408262

 ID195938  Morchella conica; Witowice Dolne, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EF-94; 2011.04.17; na skraju lasu łęgowego w lepiężnikach różowych; na ziemi 7 bardzo młodych owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Obszar Natura 2000 "Łososina"
fot. 467105 fot. 467106

 ID196028  Morchella conica; Szczawa, gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. Małopolskie, EG-12; 2011.04.30; pobocze leśnej drogi, wśród mchów, trawy i lepiężników różowych; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 467686 fot. 467687

 ID196030  Morchella conica; Szczawa, gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. Małopolskie, EG-12; 2011.04.30; pobocze leśnej drogi, koło składowiska drewna, trochę trawy, pojedyncze lepiężniki różowe; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 467693

 ID198699  (potwierdzenie 184813) Morchella conica; Radomsko, dzielnica Kowalowiec, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.04.28; dziczejący sad; na ziemi, pod jabłonią dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 485112

 ID198700  (potwierdzenie 97871) Morchella conica; Radomsko ( dz.Stobiecko Miejskie ), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.05.06; fragment łąki ze starą gruszą; na ziemi, pod gruszą grupa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 485115

 ID198701  Morchella conica; 1,7 km S od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2012.05.19; las mieszany -gł. sosny i brzozy; na poboczu leśnej dróżki jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 485120 fot. 485121

siedlisko
fot. 485122

 ID213117  Morchella conica; Łodź, teren Politechniki Łódzkiej, DD-76; 2013.05.06; trawnik z posadzonymi ozdobnymi iglaczkami, ściółkowany korą sosnową; na ziemi pojedynczo i po dwa razem, w sumie około 15; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Chyba zostną zniszczone, bo ten trawnik jest obecnie odchwaszczany i przekopywany.fot. 557571 fot. 557572 fot. 557573 fot. 557574

Siedlisko

fot. 557575

 ID213184  (potwierdzenie 97871) Morchella conica; Radomsko, Stobiecko Miejskie; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.05.03; fragment łąki ze starą gruszą; na ziemi, w trawie, pod drzewem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557732

7 maja
fot. 557733

 ID213186  Morchella conica; Radomsko, pn-zach część miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.04.29; żywopłot z głogów; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557743 fot. 557744 fot. 557745

 ID213574  Morchella conica; Żuromin ul Lenartowicza 29, pow. żuromiński, woj. mazowieckie; 2013.05.17; przy domu; ziemia ogrodowa bardzo uboga około 15 szt na 1m2; leg. Wiesław Fik; det. Błażej Gierczyk; , tak
uwagi: Współrzędne geograficzne
N E
53,071939 19,914039fot. 559587fot. 559588fot. 559589

 ID235627  Morchella conica; 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.04.12; pobocze drogi asfaltowej biegnącej przez las; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 663699 fot. 663700

 ID235629  Morchella conica; okolice przysiółka Sachara, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2014.04.12; kępa drzew liściastych w lesie mieszanym -gł.osiki; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 663704 fot. 663705

 ID236574  Morchella conica; 1 km NE od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.04.05; las sosnowy; na ziemi, na skraju dróżki grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 667219

wybrane owocniki
fot. 667220 fot. 667221 fot. 667222

 ID236577  Morchella conica; okolice wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.04.12; przyleśna kępa młodych drzewek -sosny, brzozy, osiki; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 667254 fot. 667255 fot. 667256 fot. 667257

 ID236608  Morchella conica; rezerwat Mewia Łacha, ujście Wisły, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-82; 2014.04.25; wydma szara, zarośla wierzby i róży; na ziemi jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - gat. chroniony w rezerwacie, tak, notatka: nie
uwagi: W pobliżu Morchella elata (ID: 236450)
fot. 667551

 ID238566  (potwierdzenie 163824) Morchella conica; Radomsko, pd-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.03.30; zieleń miejska; na ziemi, w trawie, pod jarzębinami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 674304 fot. 674305

12 kwietnia znalazłem jeszcze dwa owocniki oddalone ok. 150m na północ od powyższych.

 ID238567  (potwierdzenie 213186) Morchella conica; Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.03.30; żywopłot z głogów; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 674309 fot. 674310

 ID238569  (potwierdzenie 97871) Morchella conica; Radomsko (Stobiecko Miejskie), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.03.30; fragment łąki ze starą gruszą; na ziemi, w trawie jeden owocnik; 21 kwietnia znalazłem drugi rzut owocników w ilości 13 sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 674326

21 kwietnia
fot. 674327 fot. 674328 fot. 674329

 ID240138  Morchella conica; Radomsko, ul.Prusa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.04.14; przydomowy ogródek; na alejkach wysypanych korą; na i pod agrowłókniną w chwili ich zauważenia naliczyłem 52 owocniki, po dwóch tygodniach było już ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 680368 fot. 680369 fot. 680370

27.04.2014
fot. 680371 fot. 680372 fot. 680373

1.05.2014
fot. 680374 fot. 680375 fot. 680376 fot. 680377 fot. 680378

 ID265727  (potwierdzenie 236577) Morchella conica; okolice wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.04.19; przyleśna kępa młodych drzewek -sosny, brzozy, osiki; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 778556 fot. 778557

 ID265729  (potwierdzenie 97871) Morchella conica; Stobiecko Miejskie ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.04.26; fragment łąki ze starą gruszą; na ziemi, w trawie jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 778578

 ID275770  Morchella conica; park miejski w Przasnyszu, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2015.04.29; park miejski; na wyściółkowanych korą fragmentach parku w małych grupach w sumie kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/150429/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821704fot. 821705

 ID277478  Morchella conica; skraj Puszczy Berżnickiej, Berżniki-Zamieciny, pow. sejneński, woj. podlaskie, GB-02; 2014.04.27; ciepłe zarośla, na stromym stoku, wystawa SW; na ziemi pojedynczy osobnik; leg. M. Galus, I. Dembicz, Ł. Kozub, Ł. Krajewski, P. Pawlikowski, K. Topolska, M. Załuska; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 827210

 ID277882  Morchella conica; ul. Roździeńskiego, Huta Katowice NE, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF-35; 2014.04.21; skarpy rowu przydrożnego z ciepłolubną roślinnością i młodymi brzozami; na ziemi kilka; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 828658fot. 828659fot. 828660ID280408 Morchella conica; Chechło Pierwsze, 50 m od ulicy Długiej pow. pabianicki woj. łódzkie, DD-85; 2016.04.18; pobocze ścieżki nad torami kolejowymi; w trawie i roślinach zielnych, pod świerkami 4 owocniki obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837057 fot. 837058

ID280597 Morchella conica; Gdynia ul. Morska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA-69; 2016.04.24; zieleniec, teren szkoły, drzewa owocowe; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837924 fot. 837925

 ID280736  (potwierdzenie 163824) Morchella conica; Radomsko -pd-zach część miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.03.28; zieleń miejska; na ziemi,w trawie, pod jarzębiną grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838557 fot. 838558

10 kwietnia
fot. 838559 fot. 838560

 ID280751  Morchella conica; 300 m N od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.04.19; bór sosnowy; na ziemi, w przydrożnym rowie jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838660 fot. 838661

ID280752 Morchella conica; Wygoda, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2016.04.19; pobocze niedawno robionej drogi przez bór sosnowy; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838667 fot. 838668 fot. 838669

i owocnik z drugiej grupki
fot. 838670

 ID280754  (potwierdzenie 236574) Morchella conica; 1 km NE od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.04.19; bór sosnowy; na ziemi, na skraju dróżki jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838683 fot. 838684

ID280755 Morchella conica; 1 km NE od wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.04.20; grupa osik w borze sosnowym; na ziemi grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838689 fot. 838690 fot. 838691

ID280757 (potwierdzenie 236577) Morchella conica; okolice wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.04.20; przyleśna kępa młodych drzewek -sosny, brzozy, osiki; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838699

W 2015 siedlisko zostało mocno zdewastowane podczas uzbrajania działek budowlanych i wygl±da obecnie tak

fot. 838700

ID280922 Morchella conica; Przasnysz,rabata u zbiegu ulic Baranowskiej i Orlika, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.04.28; Wykorowana rabata; Kora kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839349

ID281014 Morchella conica; 1 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim (Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.04.20; bór sosnowy z domieszką liściastych -dąb, brzoza; na ziemi, na poboczu drogi leśnej grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839600 fot. 839601 fot. 839602

ID281015 Morchella conica; 1 km NW od wsi Rędziny, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.04.21; bór sosnowy; na ziemi przemieszanej z korą i materiałem drzewnym kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839608 fot. 839609 fot. 839610 fot. 839611

 ID281016  Morchella conica; 1,7 km NE od Kol.Kotfin, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.04.21; bór sosnowy; na ziemi, na poboczu drogi leśnej trzy owocniki w dwóch miejscach oddalonych o kilkaset m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 58' 42" N i 19st 35' 24" E

fot. 839616 fot. 839617


50st 58' 37,5" N i 19st 34' 39" E

fot. 839618

ID281017 Morchella conica; 0,6 km SE od wsi Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2016.04.21; bór sosnowy; na ziemi, na poboczu drogi leśnej grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839622 fot. 839623

ID281018 Morchella conica; Zagórze, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2016.04.21; przydroże; na ziemi, na rowie, przy płocie; za płotem rosły świerki i modrzew grupa co najmniej 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839627 fot. 839628

ID281020 Morchella conica; Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.04.22; przydroże; na ziemi, pod jabłonią grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839642 fot. 839643

ID281025 Morchella conica; 1,7 km SE od wsi Jedle, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-64; 2016.04.24; bór sosnowy; na ziemi, na skraju leśnej drogi kilkanaście owocników w trzech grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 839675

owocniki
fot. 839676 fot. 839677 fot. 839678 fot. 839679

ID281027 Morchella conica; 2,5 km E od m.Miroszowy (część kolonii Kolonia Gidelska ), gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2016.04.24; bór sosnowy; na ziemi, na poboczu drogi leśnej grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839687 fot. 839688

ID281029 Morchella conica; 1 km SE od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.04.28; bór sosnowy; na ziemi, na poboczu drogi leśnej ponad 30 owocników na odcinku ok.50m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839694 fot. 839695 fot. 839696 fot. 839697

ID281030 Morchella conica; 1 km NE od wsi Kosówka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.04.28; kępa osik w borze sosnowym; na ziemi grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839701 fot. 839702

ID281031 Morchella conica; 0,5 km E od wsi Wojciechów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.04.28; zarośla przy dawnym gospodarstwie/przedsiębiorstwie; na ziemi, pod gruszą grupa co najmniej 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839706 fot. 839707

ID281033 Morchella conica; 1,5 km S od wsi Pudzików, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.04.28; grupka liściastych drzew na skraju boru -osika, brzoza, wierzba; na ziemi grupa co najmniej 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839711 fot. 839712

ID281419 Morchella conica; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.04.22; Sad gruszowy.; Na ziemi, pod gruszą. Pojedynczo, około 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja: tutaj
fot. 841082 fot. 841083 fot. 841084

ID281570 Morchella conica; Przasnysz ul.Świerczewo, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.05.09; Ogródek przydomowy; Kora pojedynczo 2 owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: 53st01mn22,8sek N
20st53mn04,8sekE
fot. 841559

ID281571 Morchella conica; , EC-35; 2016.05.09; Ogródek przydomowy; Kora pojedynczo 4 owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: 53st01mn24sek N
20st52mn53,5sekE
fot. 841562

ID281855 Morchella conica; 1 km S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.05.01; pobocze drogi leśnej; przy szkółce leśnej; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 45,5" N i 19st 30' 48" E

fot. 842831 fot. 842832 fot. 842833

ID281856 Morchella conica; 0,4 km SW od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.05.01; bór sosnowy, pobocze drogi gdzie składowano drewno; na ziemi przemieszanej z korą i materiałem drzewnym grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 842838 fot. 842839 fot. 842840

 ID282229  Morchella conica; Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 2016.05.04; Las sosnowy; Na ziemi Grupa około 10 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844088

 ID282232  Morchella conica; Morasko, Poznań, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 2016.05.05; Zarośla liściaste; Na ziemi W grupie, około 10 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844098

ID282522 Morchella conica; Góra Kamieńska, pn stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.05.06; pobocze utwardzanej drogi na stoku -osiki, brzozy, modrzewie i inne; na ziemi 7 owocników w dwóch grupkach na odcinku ok.300; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 845033 fot. 845034

 ID285741  Morchella conica; Warszawa-Bemowo, pow. Warszawa, woj. mazowieckie; 2016.04.26; sztuczne, nowe nasadzenia na klombach; kora masowo; leg. Grzegorz "Rapatang"; det. Grzegorz "Rapatang"; eksykat: BGF/BF/GWe/160426/0001, tak
uwagi: nietypowe owocniki

fot. 856337 fot. 856338

ID298829 Morchella conica; Szczecin Zdroje, teren Szpitala przy ul. Mącznej, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2017.04.22; ozdobna rabata pokryta korą sosnową; na korze sosnowej w grupie - kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Ziarnek, Grażyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915826
http://www.bio-forum.pl/messages/33/914869.html

ID298935 Morchella conica; okolice wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.04.11; przerzedzona, przyleśna kępa młodych drzewek -sosny, brzozy, osiki; na ziemi grupa ponad 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 280757, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916353 fot. 916354 fot. 916355 fot. 916356

ID299170 Morchella conica; Poznań, ul. Wojska Polskiego 71, dziedziniec IWNiRZ, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2017.04.14; skwer z jaśminowcem i forsycją; na ziemi 14.04.2017 - 2 owocniki, 28.04.2017 - 3 owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszom GREJ, tak, notatka: nie
uwagi: 52°25'40,4"N 16°53'40,0"E
miejsce wzrostu owocników:
fot. 917371 fot. 917372
początek obserwacji 14.04.2017: 2 owocniki
fot. 917373 fot. 917374
po dwóch tygodniach 28.04.2017: trzy owocniki
fot. 917375 fot. 917376 fot. 917377
w dniu 28.04.2017 pobrano owocniki do GREJ, fota "studyjna"
fot. 917378
wobec miarki
fot. 917379

ID299568 Morchella conica; Radomsko, Stary Kowalowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.05.07; liściaste zarośla; na ziemi ponad 50 owocników w dwóch grupach ( >40 i >10 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919270 fot. 919271 fot. 919272

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.5 [26I]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.132 [5]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.27 [49]
· Dermek A., Pilat A., 1991 — Poznajemy grzyby. p.11 [8]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #468
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.05.2017 · powstała/was created 14.07.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Morchella_conica.htm"> Morchella conica (smardz stożkowaty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>