jadalnyGREJ

Cantharellus cinereus (Pers.: Fr.) Fr.

pieprznik szary
Pseudocraterellus cinereus (Pers.: Fr.) Kalamees
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)
30.07.2000, Kocbeø, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek
Cantharellus cinereus (pieprznik szary)

owocnik

Kapelusz szarobrązowy od czarniawego, na brzegu jaśniejszy żółtobrązowy; 20-50 mm średnicy, zagłębiony prawie od początku, z wiekiem także z perforacją do trzonu; brzeg podwinięty, z wiekiem pofalowany, powierzchnia promieniście pomarszczona, drobno kosmkowata.

space

Trzon brązowy, barwy kapelusza lub jaśniejszy, ciemniejący z wiekiem, podstawa z białym nalotem; równogruby, pusty w środku, bocznie spłaszczony.

space

Pileus grey-brown to blackish, at margin lighter yellow-brown; 20-50 mm in diameter, depressed almost from the beginning, in age also with a perforation to the stipe; margin incurved, with age undulating, surface radially wrinkled, finely fibrillose.

space

Stipe brown, concolourous with the cap or lighter, darkening with age, base tomentose, equal, hollow inside, laterally flattened.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki owalne, gładkie, przejrzyste, z dużą kroplą, 9-11 x 6-8 µm.

Spore pint creamy. Spores oval, smooth, translucent, with a big drop, 9-11 x 6-8 µm.

występowanie

Rzadki. Wsród liści i mchów w lasach bukowych.

Rare. Usually gregarious among leaves and mosses in beech forests.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Podobnej wielkości i barwy jest lejkowniczek pełnotrzonowy (Pseudocraterellus undulatus), z także popielatym hymenoforem, tyle że bez wyraźnych żyłek.

space

Porównaj z pieprznikiem trąbkowym (Cantharellus tubaeformis) i zbliżonymi do niego gatunkami - mają ona jaśniejszy kapelusz i ciepłe brązowe barwy, z udziałem żółtych i pomarańczowych tonów.

Z barwy podobny do lejkowca dętego (Craterellus cornucopioides) ten jednak jest zdecydowanie większy i nie ma wyraźnie żyłkowanego hymenoforu.

space

znaleziska Cantharellus cinereus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

DE-95 269093 GC-02 196433

 ID196433  Cantharellus cinereus; Supraśl, 3,5 km NE, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2011.08.14; Stary puszczański las mieszany; na ziemi, na pasie przeciwpożarowym, ziemia przeorana dość dawno, rósł wspólnie z lejkowcem dętym kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/13.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia nieudane bo miejsce mocno zacienione.
fot. 469803

ID269093 Cantharellus cinereus; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2014.09.27; las bukowy, grab, rzadko dąb; na ziemi w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000593, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 791285 fot. 791286

literatura · references
· Watling, R.; Turnbull, E., 1998 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 8 / Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid memebers of Tricholomataceae (excl. Mycena). p.25 [66]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.225 [5]
· baza „publikacje po 2000 r.” #1048
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 18.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Cantharellus_cinereus.htm"> Cantharellus cinereus (pieprznik szary) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>