edibleGREJ

Cantharellus cinereus (Pers.: Fr.) Fr.

pieprznik szary
Pseudocraterellus cinereus (Pers.: Fr.) Kalamees
Cantharellus cinereus
30.07.2000, Kocbeø, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek
Cantharellus cinereus

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz szarobrązowy od czarniawego, na brzegu jaśniejszy żółtobrązowy; 20-50 mm średnicy, zagłębiony prawie od początku, z wiekiem także z perforacją do trzonu; brzeg podwinięty, z wiekiem pofalowany, powierzchnia promieniście pomarszczona, drobno kosmkowata.

Hymenofor popielaty, z rzadkimi żyłkami, żeberkami, daleko zbiegającymi.

Trzon brązowy, barwy kapelusza lub jaśniejszy, ciemniejący z wiekiem, podstawa z białym nalotem; równogruby, pusty w środku, bocznie spłaszczony.

Miąższ cienki, elastyczny, szarobrązowy. Zapach słaby, owocowy; smak łagodny.

Pileus grey-brown to blackish, at margin lighter yellow-brown; 20-50 mm in diameter, depressed almost from the beginning, in age also with a perforation to the stipe; margin incurved, with age undulating, surface radially wrinkled, finely fibrillose.

Hymenophore ash-coloured, with few veins, ribs, distinctly decurrent.

Stipe brown, concolourous with the cap or lighter, darkening with age, base tomentose, equal, hollow inside, laterally flattened.

Flesh thin, elastic, grey-brown. Smell weak, fruity; taste mild.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki owalne, gładkie, przejrzyste, z dużą kroplą, 9-11 x 6-8 µm.

Spore pint creamy. Spores oval, smooth, translucent, with a big drop, 9-11 x 6-8 µm.

występowanie

Rzadki. Wsród liści i mchów w lasach bukowych.

Rare. Usually gregarious among leaves and mosses in beech forests.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

uwagi (Remarks)

Pseudocraterellus undulatus
Pseudocraterellus undulatus
Podobnej wielkości i barwy jest lejkowniczek pełnotrzonowy (Pseudocraterellus undulatus), z także popielatym hymenoforem, tyle że bez wyraźnych żyłek.

Similar in size and colour Pseudocraterellus undulatus also has an ash-coloured hymenophore, but without distinct ridges.

Cantharellus tubaeformis
Cantharellus tubaeformis

Porównaj z pieprznikiem trąbkowym (Cantharellus tubaeformis) i zbliżonymi do niego gatunkami - mają ona jaśniejszy kapelusz i ciepłe brązowe barwy, z udziałem żółtych i pomarańczowych tonów.

Craterellus cornucopioides
Craterellus cornucopioides

space

Similar in colour to Black Chanterelle, Horn of Plenty (Craterellus cornucopioides) which is, however, much bigger and does not have a distictly ridged hymenophore.

znaleziska Cantharellus cinereus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 196433 GC-02,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 269093 DE-95,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

196433 Cantharellus cinereus; Supraśl, 3,5 km NE, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 14.08.2011; Stary puszczański las mieszany; na ziemi, na pasie przeciwpożarowym, ziemia przeorana dość dawno, rósł wspólnie z lejkowcem dętym kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/13.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia nieudane bo miejsce mocno zacienione.
fot. 469803

269093 Cantharellus cinereus; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 27.09.2014; las bukowy, grab, rzadko dąb; na ziemi w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 791285 fot. 791286

literatura · references
[66] [5] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 12.11.2009 · została utworzona/was created 18.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Cantharellus_cinereus.htm">pieprznik szary - Cantharellus cinereus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>