red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken

gnojanka usiatkowana
Bolbitius aleuriatus (Fr.) Singer
Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana)
pokrój; 23.05.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana)
blaszki i trzon
Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana)

cechy makroskopowe

Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana)
Kapelusz

space

Trzon

space

Barwa wysypu zarodników

cechy mikroskopowe

Zarodniki × µm.

space

Cheilocystydy .

space

Kaulocystydy .

space

wartość

występowanie

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

znalezisko 20060523.5.06 - Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana); Puszcza Białowieska
7f · 20060523.5.06
/Puszcza Białowieska/
znalezisko 20060725.200607165.tk - Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana); Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich
4f · 20060725.200607165.tk
leg. Tomasz Krzyszczyk
/Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich/
znaleziska Bolbitius reticulatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-93 299593 AB-94 276251 BC-99 208933 CA-89 121310 CA-97 107089 CC-15 293308 281421 DD-59 46674 DD-77 21245 DE-45 241425 DE-66 123881 DF-33 48894 EC-35 294010 ED-34 274577 FG-32 231963 GC-01 230707 270045 262375 GC-02 230589 GC-12 252020

 ID21245  Bolbitius reticulatus; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 2005.06.23; las mieszany z bukiem i jodłą; na konarze leżącego starego buka jeden okaz i resztka drugiego obok; leg. Jacek Kalisiak; det. Anna Kujawa; eksykat: w Stacji ZBŚRiL PAN , 4/JKK/20.07.05, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Gnojka usiatkowana

=== na Czerwonej Liście (R) wymieniony synonim Bolbitius pluteoides
=== drugie stanowisko z Nizin Środkowopolskich, w tym nowy dla Wyżyny Łódzkiej
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.

fot. 19515

 ID46674  Bolbitius reticulatus; uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 24, DD-59; 2006.09.19; las bukowy; na pniaku buka? pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BG/14.01.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

 ID48894  Bolbitius reticulatus; Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich, DF-33; 2006.07.25; las liściasty (wierzba, topola, brzoza, olcha, klon); na pniaku topoli jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-07-165, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64600

 ID107089  Bolbitius reticulatus; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2008.07.20; Buczyna.; na zmurszałym pniu buka dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Jakub Węcławski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 184315 fot. 184316

 ID121310  Bolbitius reticulatus; Chwaszczyno k/Gdańska, CA-89; 2008.11.16; zadrzewienie na polu uprawnym; na pniu nieokreślonego drzewa (topola osika?) dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/081116/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/216871.html
uwagi: fot. 217747 fot. 217748 fot. 217749

UWAGA (BG): materiał zielnikowy mocno pokruszony; prawdopodobnie B. reticulatus v. pluteoides

 ID123881  Bolbitius reticulatus; 0,5 km E,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-66; 2008.08.30; las mieszany -dąb,klon,lipa,brzoza,sosna; na mocno zmurszałej kłodzie drzewa liściastego pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/19.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: na tej samej kłodzie wyrastał Pluteus leoninus (id112093) i domniemany Flammulaster muricatus (id112618)

fot. 223469.jpg

fot. 223470.jpg

 ID208933  Bolbitius reticulatus; Poznań-Nowa Wieś Dolna, 0,6 km NW, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BC-99; 2012.10.17; las mieszany ze starymi dębami, sosną, brzozą, topolą, młodym grabem, klonem; kłoda drzewa liściastego (topola?), na jednym z konarów korony okorowanym, murszejącym jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/121017/0001, tak, notatka: nie
uwagi: N 52°28'55,04" E 16°57'15,03"

nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Marianowo, oddział 258

na tej samej kłodzie w miejscu przełamania pnia wyrastała Clavicorona pyxidata
natomiast owocnik Bolbitius reticulatus wyrastał na jednym z konarów korony, obok w pobliżu wyrastał Flammulaster muricatus

siedlisko
fot. 536614 fot. 536615
owocnik
fot. 536616 fot. 536617

 ID230589  Bolbitius reticulatus; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.18; las mieszany, rozdroże; na korzeniach w zagłębieniu ziemi wyrytym przez dziki kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130718/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635228 fot. 635229

 ID230707  Bolbitius reticulatus; około 2 km na W od Supraśla, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.09; las mieszany ze znaczną przewagą liściastych (dąb, grab, brzoza, topola, sporadycznie świerk i inne); na leżacym na ziemi klocu drewna, mocno zbutwiałym dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130609/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635975

ID231963 Bolbitius reticulatus; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. p, FG-32; 2013.11.09; las głównie bukowy z domieszką innych drzew i krzewów; na liściastym kawałku drewna, leszczyna(?) 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 651150 fot. 651151 Bolbitius reticulatus

 ID241425  Bolbitius reticulatus f. aleuriatus; 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.06.26; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na zmurszałym pniaku brzozy grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140626/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 51,5" N i 19st 25' 1,25" E

fot. 685484

ID252020 Bolbitius reticulatus; około 800 m na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-12; 2014.08.10; wilgotna nisza w terenie porośnięta liściastymi krzewami i drzewami; na kawałku drewienka leżącego na wilgotnej ziemi pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 724256 fot. 724257 fot. 724258

ID262375 Bolbitius reticulatus; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015,05,21; przydroże w lesie, teren nieco ruderalny; na zbutwiałym pniu liściastego (brzoza?) dwa owocniki z tego jeden zupełnie niedojrzały; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak - zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764355fot. 764356fot. 764357

ID270045 Bolbitius reticulatus; około 2km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015.09.10; skraj lasu, miejsce składowania drewna; na butwiejących resztkach drewna pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 795498 fot. 795499 fot. 795500

 ID274577  Bolbitius reticulatus f. aleuriatus; Las Młochowski, Podkowa Leśna, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED-34; 2015.09.17; las mieszany, dąb, sosna + lipa, brzoza, grab; powalony omszały pień drzewa liściastego 5 owocników, rozproszone; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/150917/0004, tak, notatka: tak, wątek 785054
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/785056.jpg

ID276251 Bolbitius reticulatus f. reticulatus; 2,2 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.12.26; kwaśna buczyna; na bukowej kłodzie pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000775, tak, notatka: tak
uwagi: Omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/819543.html
fot. 823339 fot. 823340

ID281421 Bolbitius reticulatus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.05.07; Las liściasty z domieszką sosny.; Na zmurszałym pniaku jesionowym. Pojedynczy owocnik w towarzystwie Xylaria hypoxylon.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 841088 fot. 841089

ID293308 Bolbitius reticulatus; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.10.31; Wyschnięte oczko wodne otoczone kilkunastoletnią dębiną.; Na silnie zmurszałym, zalegającym na ziemi konarze topoli. Pojedynczy owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 887579 fot. 887580

ID294010 Bolbitius reticulatus; ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.07.08; Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy; na murszejącej gałązce grabu Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Błażej Gierczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/857852.html

ID299593 Bolbitius reticulatus; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.05.09; żyzna buczyna; na murszu drewna bukowego w grupie - 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919420 fot. 919421 fot. 919422 fot. 919423

literatura · references
· Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.734 [141]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #960
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 28.06.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Bolbitius_reticulatus.htm"> Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>