non edible

Stereum hirsutum (Willd.) S.F. Gray (1938)

skórnik szorstki
Stereum hirsutum cf.
15.07.2004, Siechnice; znal. 040715.3
copyright © by Marek Snowarski
Stereum hirsutum cf.
Stereum hirsutum cf.

owocnik (Fruitbody)

Stereum hirsutum cf.
Owocniki rozpostarto-odgięte, rozpostarte, całkiem odgięte, półeczkowate, dachówkowate; 1-2 mm grubości. Górna powierzchnia żółtoochrowa, szarobrązowa, rdzawobrązowa, szorstko białawo owłosiona, strefowana. Hymenofor gładki; świeży jaskrawo pomarańczowo-żółty lub ochrowy, u starych okazów ochrowy lub jasnobrązowy, brązowopomarańczowy. Skaleczony nie zmienia barwy. Miąższ twardy skórzasty, korkowy, białawy.

Sporocarps resupinate, resupinate-uplifted, fully uplifted, shelves like, with overlapping shelves; 1-2 mm thick. Upper surface yellow-ochre, grey-brown, rusty-brown, whitish rough hairs, zoned. Hymenophore smooth; fresh vivid orange-yellow or ochre, in old specimens ochre or light brown, brown-orange. Injured does not change colour. Flesh firm leathery, corky, whitish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 5-8 x 2-3.5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 5-8 x 2-3.5 µm.

występowanie

Bardzo pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok w sprzyjających warunkach. Na martwych gałęziach, gałązkach, pniach, pniakach drzew liściastych. Rzadko na iglastych.

Very common. Sporocarps grow throughout the year in favourable conditions. On dead branches, twigs, trunks, stumps of deciduous trees. Sporadically on the conifers.

wartość (Importance)

Niejadalny. Uszkadza zasiedlone drewno.

Inedible. Destructive to wood.

uwagi (Remarks)

Trametes versicolor
Trametes versicolor
Podobny skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) ma owocniki bocznie przyrośnięte krótkim, niewyraźnym trzonem. Górna powierzchnia krótko owłosiona, szarobrązowa. Hymenofor w barwach zgaszonych, ochrowy, kawa z mlekiem (nie żółty, czy pomarańczowy). Świeży po skaleczeniu wyraźnie żółknie.

Skórnik ochrowożółty (Stereum ochraceoflavum) tworzy mniejsze i cieńsze owocniki (0.2-0.4 mm grubości) przeważnie na drobnych gałązkach, zwykle dębu. Hymenofor ma barwy stonowane blado pomarańczowożółe, brązowoochrowe, szaroochrowe.

Kapeluszowe skórniki, oglądane z wierzchu mogą przypominać wrośniaka różnobarwnego (Trametes versicolor), ten ma jednak porowaty hymenofor.

Similar Stereum subtomentosum has sporocarp sessile with a short, hardly perceptible stem. Upper surface with short hairs, grey-brown. Hymenophore in faded colours of ochre, coffee and milk (neither yellow nor orange). Fresh when injured turns distictly yellow.

Stereum ochraceoflavum forms smaller and thinner sporocarps (0.2-0.4 mm thick) usually on twigs, mainly of oak. Hymenophore has toned colours of pale orange-yellow, brown-ochre, grey-ochre.

Looked from above cap-forming Stereum species looks like Turkey Tail (Trametes versicolor) - however this species got poroid hymenophore.

uwagi (Remarks)

Tremella foliacea
Tremella foliacea
Na grzybni skórnika szorstkiego (Stereum hirsutum) pasożytuje inny grzyb tworzący duże owocniki - trzęsak listkowaty (Tremella foliacea).

On Stereum hirsutum mycelium parasite other macrofungi - Brown Witch's Butter (Tremella foliacea).

wybrane znaleziska · selected collections

Stereum hirsutum
5f · 02 04 20 2 (Marek Snowarski)
(Wrocław, dolina Odry-Oławy) na leżącym pniu drzewa liściastego · (on laying decidious trunk)
Stereum hirsutum cf.
10f · 04 07 15 3
(Siechnice)
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 08.08.2008 · została utworzona/was created 18.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Stereum_hirsutum.htm">skórnik szorstki - Stereum hirsutum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>