non edible

Coltricia perennis (L.) Murr.

stułka piaskowa (stułka trwała)
Coltricia perennis
przymiar20 mm
na poboczu drogi, na piasku, w pobliżu sosen · on roadside, on sand, close to pine; 05.08.2000, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; znal. 000805.12
copyright © by Marek Snowarski
Coltricia perennis

owocnik (Fruitbody)

Coltricia perennis
Coltricia perennis
Kapelusz lejkowaty, z wiekiem coraz bardziej rozwarty, bardzo cienki; cynamonowobrązowy, żółtobrązowawy do szarobrązowawego; powierzchnia aksamitna, z wiekiem naga, wyraźnie koncentrycznie strefowana; średnicy (10)30-80 mm.

Pory z początku białawe, potem żółtobrązowawe, rdzwobrązowe, ciemnobrązowe; zbiegające na trzon; drobne, okrągłe do kanciastych, średnicy 0.5 mm. Rurki krótkie.

Trzon centralny, barwy kapelusza, powierzchnia filcowato-aksamitna; cienki i krótki 15-(35)50 x 2-5 mm, czasem u podstawy zgrubiały.

Miąższ rdzawobrązowawy, skórzasty lub zdrewniały; bez wyróżniającego się smaku lub zapachu.

Pileus infundibuliform, with age becoming more and more expanded, very thin; cinnamon-brown, yellow-brownish to grey-brownish; surface velutinous, glabrescent, distinctly concentrically zoned; (10)30-80 mm in diameter.

Pores initially whitish, later yellow-brownish, rusty-brown, dark brown; decurrent; fine, round to angular, 0.5 mm in diameter. Tubes short.

Stipe central, concolourous with the cap, surface tomentose-velutinous; thin and short 15-(35)50 x 2-5 mm, sometimes at the base clavate.

Flesh rusty-brownish, membranous or woody; odour and taste indistinct.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników ochrowordzawy. Zarodniki żółtordzawe, elipsoidalno-jajowate, gładkie, 6-9 x 3.5-4.5 µm.

Spore print ochraceous-rusty. Spores yellow-rusty, ellipsoid-ovoid, smooth, 6-9 x 3.5-4.5 µm.

występowanie

Bardzo częsta. Owocniki wyrastają latem i jesienią pojedynczo i w grupach, na ziemi, w lasach iglastych i mieszanych na suchych, piaszczystych glebach; potrafią przetrwać kilka miesięcy do roku.

Common. Summer-fall, solitary or gregarious, on soil, in coniferous and mixed forests on sandy soil. Sporocarps can survive one year.

wartość (Importance)

Niejadalna.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Coltricia cinnamomea
C. cinnamomea
Onnia tomentosa
Onnia tomentosa
Do tego rodzaju zalicza się rzadko występującą w lasach liściastych, nieco mniejszą, stułkę cynamonową (Coltricia cinnamomea), ma ona ciemniej zabarwiony kapelusz, rdzawobrązowy, niewyraźnie strefowany.

Podobna jest omnia filcowata (Onnia tomentosa) pasożytuje na korzeniach sosny, kapelusz jest niestrefowany, a hymenium szare, szarobrązowe, ogólnie jej owocnik jest masywniejszy.

To the same genus belongs rarely found in deciduous forests, slightly smaller, Coltricia cinnamomea, which has a cap in darker colour, rusty-brown, indistinctly zonate.

Similar Onnia tomentosa parasitizes the roots of Pinus, its cap is not zoned, hymenium grey, grey-brown and on the whole its sporocarp is more massive.

wybrane znaleziska · selected collections

Coltricia perennis
9f · 06 09 28 17
(Puszcza Białowieska)
Coltricia perennis
1f · 00 08 05 12 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Twardogóry)
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 10.12.2006 · została utworzona/was created 06.01.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Coltricia_perennis.htm">stułka piaskowa - Coltricia perennis - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>