jadalny

Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) Orton.

kruchaweczka namakająca kruchaweczka wilgotna
Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · spożywanie · gatunki podobne
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
wiązka młodych owocników na pniaku sosny; 08.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
u podstawy pnia dębu
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
wiązka przy pniaku lipy?
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
na pniaku bukowym
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
młode owocniki w wiązkach na zagrzebanym w ziemi drewnie bukowym
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
młode owocniki w wiązkach na zagrzebanym w ziemi drewnie bukowym
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
masowo u wylotu koryta którym ściągano po zboczu drewno; w ściółce bukowo-świerkowej zmieszanej z resztkami drewna
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
masowo u wylotu koryta którym ściągano po zboczu drewno; w ściółce bukowo-świerkowej zmieszanej z resztkami drewna
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
licznie w wiązkach w pobliżu pni drzew

owocnik

Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
Kapelusz silnie higrofaniczny, wilgotny czerwonobrązowy (ciemnobrązowy), suchy żółtobrązowy (jasnobeżowobrązowy); 20-50(70) mm średnicy; wypukły, z wiekiem coraz bardziej rozpostarty do płaskiego; powierzchnia nie lepka, naga, czasem nieco pomarszczona; młode owocniki z białymi włókienkami osłony widocznymi na brzegu kapelusza.

space

Trzon młody biały; 30-70(150) x 3-6 mm, równogruby, powyginany; pusty, bardzo kruchy; powierzchnia u góry nieco oprószona, poza tym naga, czasem z włókienkami osłony.

space

Pileus strongly hygrophanous, red-brown (dark brown) when moist, dry yellow-brown (light beige-brown); 20-50(70) mm in diameter; convex, in age expanding to plane; surface not viscid, glabrous, sometimes slightly wrinkled; young sporocarps with white fibrils of the veil visible at the cap's margin.

space

Stipe young white; 30-70(150) x 3-6 mm, equal, flexuous; hollow, very fragile; surface at the top slightly pruinose, otherwise glabrous, sometimes with the veil's fibrils.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czarnobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 4.5-5.5 x 3-3.5 µm.

Spore print black-brown. Spores ellipsoid, smooth, 4.5-5.5 x 3.-3.5 µm.

występowanie

Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają w kępach lub grupach, w wilgotnych miejscach, na resztkach drewna, u podstawy pniaków drzew liściastych, jesienią od września do listopada.

Very common, fall, clustered or gregarious on dead wood and wood remains.

spożywanie

Jadalna, ale że drobna i bez dobrego smaku to bezwartościowa.

Too small and inconsistent to be eaten. Not poisonous.

gatunki podobne

Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Inny pospolity, silnie higrofaniczny grzyb, o podobnym sposobie wzrostu łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis) (na fotografii) ma brązowy trzonem z pierścieniem i łuseczkami poniżej niego.

space

Another common strongly hygrophanous fungus łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis), with similar growth pattern (photo), has a brown stipe with a ring and scales underneath. Related and also very commonplace, but starting from early summer, kruchaweczka zaroślowa (Psathyrella candolleana) when moist is light, honey-yellow, gregarious (sporadically cespitose) and rather on decaying wood buried in the ground or small wood items lying on the surface.
literatura · references
· Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.162 [1]
· Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.208 [3]
· Michael, Hennig, Kreisel, 1979-84, — Handbuch fur Pilzfreunde. p.1-40 [18]
· Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. p.150 [15]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3270
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 19.05.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Psathyrella_piluliformis.htm"> Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>