protectedGREJ

Holwaya mucida (Schulzer) Korf et Abawi

Ditiola mucida Schulzer · Crinula caliciiformis Fr. (1821) (imperfect stage of Holwaya)
Holwaya mucida
formy doskonałe i jedna niedoskonała na leżącej lipowej kłodzie · basidiocarp and one anamorph on laying Tilia stem; 04.10.2002, Czechy, Ostrava; znal. 021004.11
copyright © by Marek Snowarski
Holwaya mucida
formy niedoskonałe (konidialne) · imperfect stage (anamorph)
Holwaya mucida
formy niedoskonałe (konidialne) · imperfect stage (anamorph)
Holwaya mucida
widok z góry formy doskonałej · basidiocarp view from above

owocnik (Fruitbody)

Holwaya mucida
anamorph
Holwaya mucida
teleomorph
Częściej spotykane jest maczugowate stadium niedoskonałe produkujące zarodniki konidialne. Było ono opisane pod nazwą Crinula caliciiformis. Ma formę maczugowatą, do kilkunastu mm wysokości, z czarnym trzonem i żółtawo-białawą, hialinową, główką. Stadium doskonałe tworzy owocniki podobnej wielkości, w kształcie odwróconego stożka, ciemno brązowo-oliwkowo zabarwione, prawie czarne; z górną powierzchnią płaską, pofałdowaną, czasem płytko miseczkowatą, drobno pomarszczoną; trzonek stopniowo stożkowato zwężający się, o powierzchni drobno brodawkowato pomarszczonej.

More frequently one can find clavate imperfect stage (anamorph) producing conidial spores. It has been described under the name of Crinula caliciiformis. It is clavate, up to a couple of dozen mm high, with a black stipe and yellowish-whitish hyaline head. The perfect stage develops sporocarps of a similar size, in the shape of an inverted cone, dark brown-olive coloured, almost black; with upper surface flat, folded-wrinkled, sometimes shallowly cup-like, finely wrinkled; the stalk gradually tapering, conelike, with surface finely verrucose-wrinkled.

występowanie

Holwaya mucida
Grzyb bardzo rzadki. W czasie jesiennego spotkania czeskich i słowackich mikologów w 2002 roku, w Suchdole nad Odrou znaleziony został w kilku stanowiskach, w lasach łęgowych, na słabo zmurszałych, leżących pniach lipy, na ich górnej powierzchni.

Very rare. During the meeting of the Czech and Slovakian mycologists in the autumn 2002 in Suchdol nad Odrou, it was found at a couple of sites, in the floodplain forests, on the top of slightly mildewed fallen stumps of linden-trees.

uwagi (Remarks)

W Polsce podlega ochronie częściowej (od 2014r.).
Inne fotografie · Additional photographs
Holwaya mucida
widok z góry formy doskonałej · basidiocarp view from above
Holwaya mucida
formy niedoskonałe (konidialne) · imperfect stage (anamorph)
Holwaya mucida
forma doskonała, widok z boku · side view of perfect stage (basidiocarp)
znaleziska Holwaya mucida na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 249374 DF-08, 226034 EB-59, 153716 EF-62, 230737 GC-02, 173571 GC-55, 177555 GC-55, 176162 GC-65,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 291826 CA-89, 198105 GC-01, 272377 GC-01, 254864 GC-02,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

153716 Holwaya mucida; przy granicy rezerwatu Koło, Zabierzów Bocheński, pow. wielicki, woj. małopolskie, EF-62; 08.11.2009; las liściasty; na martwej leżącej na ziemi gałęzi masowo; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/APK/1.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Znalazłam tylko stadium niedoskonałe.
fot. 297744 fot. 297745 fot. 297746

173571 Holwaya mucida; Białowieża, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 12.09.2010; las grądowy; na pniu leżącej lipy w rzędach, wzdłuż spękań kory; leg. Karol Zub; det. Marek Snowarski; eksykat: brak - obszar BPN, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Tylko stadium niedoskonałe na pniu lipy leżącej na poboczu drogi w Obszarze Ochrony Ścisłęj Białowieskiego PN. fot. 370828

176162 Holwaya mucida; ok. 2 km na W od Białowieży, oddz. 430a, rez. im. prof. W. Szafera, pow. Hajnówka, woj. podlaskie, GC-65; 18.09.2010; las grądowy; na pniu leżącej lipy w rzędach, wzdłuż spękań kory; leg. Karol Zub; det. Karol Zub; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: oba stadia, formy doskonałe i niedoskonałe
fot. 377825 fot. 377826

177555 Holwaya mucida; Białowieski Park Narodowy, pow. Hajnówka, woj. Podlaskie, GC-55; 02.10.2010; las grądowy; na pniu martwej, leżącej lipy kilkanaście owocników; leg. Karol Zub; det. Karol Zub; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: obszar ochrony ścisłej BPN, przy drodze objazdowej, na pniu młodej, leżącej lipy; obie formy doskonała i niedoskonała
fot. 382155

198105 Holwaya mucida; 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 28.10.2009; las na terenie podmokłym, mieszany; dwie powalone olchy(prawdopodobnie) masowo na znacznej powierzchni; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko zlokalizowane 28 października 2009 roku. Aktywne co roku aż do dnia dzisiejszego (2012rok). Owocniki pobrane wiosna 2012 r, zdjęcie zrobione 23 października 2011 r.
fot. 480964

Stanowisko prezentowane w wątku!

226034 Holwaya mucida; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 13.10.2013; dąb,grab,lipa; lipa kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 15/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612223 fot. 612224 fot. 612225

230737 Holwaya mucida; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 11.11.2013; las mieszany po przecince (grab, dąb, świerk, brzoza, inne rzadziej); na pozostałych po wycince gałęziach lipy masowo, zarówno anamorfy jak i stadium dojrzałe; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131111/1002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636175fot. 636176

249374 Holwaya mucida; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DF-08; 13.09.2014; głównie d±b, grab, rzadziej jesion, buk; na leż±cej kłodzie w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140913/0010, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 714850 fot. 714851 fot. 714852

254864 Holwaya mucida; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 21.12.2014; las mieszany o starym drzewostanie; fragment uciętego pnia lipy, leżący na ziemi masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736500fot. 736501fot. 736502fot. 736503

W tym rejonie Puszczy Knyszyńskiej, gatunek często spotykany na dość dużym obszarze. Rzadko jednak spotyka sie owocniki w formie doskonałej, zazwyczaj większość stanowią anamorfy.

272377 Holwaya mucida; okolice Pólka, skraj Puszczy Knyszyńskiej, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 02.11.2015; las mieszany; na lipowym wywrocie nasowo na kilku gałęziach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak - zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 806151

291826 Holwaya mucida; TPK Gdańsk Dolina Ewy, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; ..; lipa, świerk, buk, inne; powalona lipa kilkaset owocników w obu formach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880943fot. 880944

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 06.04.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Holwaya_mucida.htm">Holwaya mucida - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>