GREJ

Inocybe cookei  Bres. (1892)

strzępiak słomkowożółty
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi · wartość
Inocybe sp.
w grupie, na drodze leśnej, graby/dęby; 10.10.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Inocybe sp.
licznie pod dębami

owocnik

Kapelusz jednolicie żółtoochrowy, słomkowaty; 20-50(60) mm średnicy, młody stożkowaty, z wiekiem coraz bardziej rozpostarty z obłym garbkiem w centrum; powierzchnia delikatnie drobno pasemkowata, wilgotna śluzowata; na brzegu kapelusza widoczne białawe resztki włókienek osłony.

space

Trzon początkowo białawy, potem bladożółty, żółtawoochrowy, bladooliwkowy, bulwka biała; 30-60 x 3-7 µm, cylindryczny, z wyraźną, mniej lub bardziej wyraźnie obrzeżoną bulwką u podstawy; szczyt trzonu biało oprószony, ku podstawie z nielicznymi białymi włókienkami; pełny, kruchy.

space

Pileus homogeneously yellow-ochraceous, straw-coloured; 20-50(60) mm in diameter, when young conic, with age gradually expanding to plane and obtusely umbonate; surface slightly finely striate, mucous when moist; on the pileal margin present whitish threadlike remains of the veil.

space

Stipe initially whitish, later pale-yellow, yellowish-ochraceous, pale olive, with a white bulb; 30-60 x 3-7 µm, cylindrical, with a distinct, more or less distinctively marginate bulb at the base; apical white pruina on the stipe, in the lower part with sparse white fibrils; solid, fragile.

space

zarodniki

Zarodniki gładkie, fasolkowate, z kroplami tłuszczu, 6.5-9.5 x 4.5-5.5 µm.

Spores smooth, allantoid, with oil drops, 6.5-9.5 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle w grupach, w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych, pod bukami, dębami i grabami, w ogrodach.

Common. Summer-fall, usually gregarious, in wet hardwoods, in gardens.

uwagi

W tych samych miejscach wyrasta równocześnie strzępiak najeżony (Inocybe hirtella) (fot. obok), różni się on brakiem obrzeżonej bulwki, kapeluszem z drobnym łuseczkami i trzonem na całej długości biało oprószonym. Pod mikroskopem widać u niego metuloidalne cheilocystydy.

In the same places found also strzępiak najeżony (Inocybe hirtella) (photo), which differs in that it lacks a marginate bulb, its cap is minutely squamulose and the stipe entirely white pruinose. Under microscope visible metuloidalne cheilocistidia.

wartość

Trujący.

Poisonous.
znaleziska Inocybe cookei na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-94 298802 298760 BB-01 229118 CA-57 253610 CA-89 209747 DE-46 188982 DE-47 229462 DE-54 188981 EB-59 261422 GC-01 256680 GC-02 257051 230804 230817 230805 252296

 ID188981  Inocybe cookei; 1,5 km SE, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.07.31; dąbrowa i las mieszany z przewagą dębów; na ziemi, na leśnych ścieżkach, gł. w koleinach w grupach, licznie; w kilkunastu punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110731/0004, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Namiary jednej z grup 51 6 13,36 N ; 19 16 34,82 E

fot. 432478 fot. 432479 fot. 432480 fot. 432481 fot. 432482

 ID188982  Inocybe cookei; Blok Dobryszyce; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.07.30; las liściasty i mieszany; gł.dęby, również brzozy i sosny; na ziemi, na pasie ppoż ponad 60 owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110730/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 6 59,66 N ; 19 26 24,75 E

fot. 432487 fot. 432488 fot. 432489

 ID209747  Inocybe cookei; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2012.08.01; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,leszczyna; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120801/0002, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/501573.html
uwagi: fot. 540298

 ID229118  Inocybe cookei; 1 km SE od Kołobrzeg-Podczele oddz. 29a Nadl. Goś¶cino, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2012.08.16; Buczyna z domieszk± dębów; Na ziemi Dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/120816/0001, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/505827.html

ID229462 Inocybe cookei; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.07.26; las liściasty z przewagą grabów; na ziemi, na ścieżce grupa kilku młodych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 3,84" N i 19st 35' 10,5" E

fot. 629152 fot. 629153

 ID230804  Inocybe cookei; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.07.22; las liściasty (grab, dąb); na ziemi, na poboczu drogi kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120722/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636398

 ID230805  Inocybe cookei; około 5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.08.18; las iglasty z małym udziałem liściastych; na ziemi na z lekka wyjeżdżonej drodze leśnej kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120818/0004, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636401

 ID230817  Inocybe cookei; około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.18; las liściasty (grab, dąb); na ściółce kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130718/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636572

 ID252296  Inocybe cookei; około 3 km na NE od Supraśla, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.28; Puszcza Knyszyńska, stary drzewostan mieszany z przewagą liscistych: grab, dąb; na ziemi w dwóch grupach po kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130728/0005, BGF/BF/MG/130728/0006, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: Ze względu na bardzo bliskie położenie, łącze dwa znaleziska w jedno stanowisko:
link do wątku - I stan.
link do wątku - II stan.

 ID253610  Inocybe cookei; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2014.09.21; buk, sosna, dąb; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140921/0008, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/704602.html
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/704603.jpg&type=image/jpeg

 ID256680  Inocybe cookei; około 800 m na N od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.08.10; szerokie przydroże, używane okresowo jako składowisko drewna, usłane jego resztkami, widoczne pozostałości po ognisku; na ziemi w sumie kilkanaście owocników w dwóch grupkach; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130810/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 744857

 ID257051  Inocybe cookei; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa., pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.18; Las z przewagą liściastych (grab, dąb, brzoza), w średnim wieku; na ściółce kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130718/0009, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/583430.html

 ID261422  Inocybe cookei; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.09.15; Sosna, świerk, dąb; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0016, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597733.html
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597734.jpg&type=image/jpeg

ID298760 Inocybe cookei; Puszcza Bukowa, w dwóch sąsiadujących oddziałach 0,9 - 1,1 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.06; żyzna buczyna z perłówką, przy strumieniu; na ziemi pod bukami w grupach - łącznie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000721, BGF0000750, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915326
Gatunek omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/865718.html

ID298802 Inocybe cookei; Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.07; buczyna przy astatycznym oczku wodnym; na ziemi pod bukami w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000748, BGF0000753, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915559
http://www.bio-forum.pl/messages/33/867361.html

literatura · references
· Nespiak A., 1990 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIX. Strzępiak (Inocybe). p.15 [30]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae p.12 [26V]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2302
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 07.12.2000

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Inocybe_cookei.htm"> Inocybe cookei (strzępiak słomkowożółty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>