toxicnon edible

Gymnopus peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel.

łysostopek cierpki (pieniążek palący)
Collybia peronata (Bolton) P. Kumm., Führer Pilzk.
Collybia peronata
przymiar20 mm
masowo, w grupach, na ściólce bukowej · gregarious in beech forest; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 990929.3
copyright © by Marek Snowarski
Collybia peronnata
przymiar50 mm
masowo w szeregach i kręgach pod świerkami · gregarious in rows and fairy rings under spruce
Collybia peronata
przymiar20 mm
grupa owocników, w lesie sosnowym na piasku · gregarious in pine forest on sandy soil
Collybia peronata
przymiar20 mm
masowo, w grupach, na ściółce bukowej · gregarious in beech forest

owocnik (Fruitbody)

Collybia peronnata
Kapelusz żółtawo-czerwonawo-brązowawy, kasztanowobrązowawy, czerwonobrązowy z żółtawymi i ochrowymi odcieniami, suchy jaśniejszy, ochrowy; powierzchnia sucha i gładka, brzeg długo podgięty; wypukły, z wiekiem płaski do wklęsłego, (20)30 - 60 mm średnicy.

Blaszki barwy kapelusza lub jaśniejsze, brudnożółte do ochrowożółtych; szerokie, rzadkie, często połączone poprzecznymi żyłkami, wąsko przyrośnięte lub wykrojone ząbkiem.

Trzon barwy blaszek, żółtobrązowawy; cylindryczny, wysmukły, cienki, 40-80 x 4-8 mm; powierzchnia trzonu drobno kosmkowata, u podstawy z grubą warstwą białej, lub żółtawej filcowatej grzybni.

Miąższ białawy, z wiekiem jasnobrunatny, żółtawy, twardy; smak po chwili ostry, silnie piekący; zapach słaby, nieokreślony, przyjemny.

Pileus yellowish-reddish-brownish, chestnut-brownish, red-brown with yellowish and ochraceous tint, dry lighter coloured, ochraceous; surface dry and smooth, margin incurved for a long time; convex, with age plane to concave, (20)30 - 60 mm in diameter.

Lamellae colour of the cap or lighter, grey-yellow to ochraceous-yellow; broad, distant, often intervenose, adnexed or notched.

Stipe colour of the gills, yellow-brownish; cylindrical, slender, thin, 40-80 x 4-8 mm; surface of the stipe finely fibrillose, at the base with a thick layer of white or yellowish tomentose mycelium.

Flesh whitish, with age light-brown, yellowish, firm; taste after a while hot, very stinging; odour weak, indefinite, pleasant.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały, kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6-8 x 3-4 µm.

Spore print white, cream-coloured. Spores ellipsoid, smooth, 6-8 x 3-4 µm.

występowanie

Bardzo częsty; od lipca do listopada, zwykle masowo w grupach w lasach liściastych i iglastych na ściółce; szczególnie często na liściach bukowych.

Common, from summer till fall, often in masses on leaves and needles, in hardwood and coniferous forests, especially common on beech leaves.

wartość (Importance)

Niejadalny z uwagi na ostry smak.

Inedible because of hot taste.

uwagi (Remarks)

Wśród pieniążków wyróżnia się palącym smakiem i żółtawą, filcowatą grzybnią u podstawy.

This species is well characterised by its burning-hot taste and tomentose stipe.

Inne fotografie · Additional photographs
Collybia peronata
przymiar20 mm
grupa owocników, w lesie sosnowym na piasku · gregarious in pine forest on sandy soil
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 27.09.2003 · została utworzona/was created 06.02.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gymnopus_peronatus.htm">łysostopek cierpki - Gymnopus peronatus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>