non edible

Tricholoma imbricatum (Fr.) Kummer

gąska dachówkowata
Tricholoma imbricatum
przymiar20 mm
w grupie w mchu pod sosnami, na piasku · gregarious in moss, under pine, on sandy soil; 11.11.2000, Dolny Śląsk, okolice Oławy; znal. 001111.14
copyright © by Marek Snowarski
Tricholoma imbricatum
przymiar50 mm
w grupie w mchu pod sosnami, na piasku · gregarious in moss, under pine, on sandy soil

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz czerwono-brązowy, czekoladowobrunatny, w centrum ciemniejszy; (30)50-70(100) mm średnicy, początkowo stożkowato-półkulisty, potem wypukły z mniej lub bardziej wyraźnym garbkiem; powierzchnia sucha, spękana na drobne, przylegające łuseczki, brzeg długo podwinięty, nie włóknisty.

Blaszki białawe, z wiekiem ochrowe, różowo-brązowawe, o brązowo poplamionych ostrzach; szerokie, gęste, uszkodzone przebarwiają się brunatno; zaokrąglone lub wykrojone ząbkiem.

Trzon z brązowymi włókienkami na jasnym tle, górna część jaśniejsza, miejsca uciśnięte brązowieją; 60-120(170) x 10-15 mm, cylindryczny, podstawa zwężona lub korzeniasta; powierzchnia sucha, bez zaznaczonej strefy pierścieniowej; młody pełny, z wiekiem pusty.

Miąższ biały, w trzonie brązowawy, niezmienny; smak łagodny lub gorzkawy; bez zapachu lub słaby grzybowo-ziołowy, zapach nie przypomina mąki.

Pileus red-brown, chocolate-brown, centrally darker; (30)50-70(100) mm in diameter, initially conic-hemispherical, later convex and more or less distinctly umbonate; surface dry, covered with fine appressed squamules, margin incurved for a long time, not fibrous.

Lamellae whitish, with age ochraceous, pink-brownish, with brown stained edges; broad, close, injured discolour brown; rounded or notched.

Stipe with brown fibrils on light background, upper part lighter coloured, bruising brown; 60-120(170) x 10-15 mm, cylindrical, base tapered or rooting; surface dry, without a definite annular zone; young solid, with age hollow.

Flesh white, in the stipe brownish, unchanging; taste mild or bitterish; odourless or smell fungoid-herbaceous (not farinaceous).

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie, szerokoelipsoidalny, nieamyloidalne, 5-8 x 4-5 µm.

Spore print white. Spores smooth, broadly ellipsoid, inamyloid, 5-8 x 4-5 µm.

występowanie

Nieczęsta. Owocniki wyrastają w grupach i wiązkach, czasem w czarcich kręgach, jesienią, pod sosnami na kwaśnym, piaszczystym podłożu.

Not common. Fall, gregarious to clustered, under pine on sandy soils.

wartość (Importance)

Niejadalna. [134 p.80] podaje że mogą być jedzone egzemplarze o łagodnym smaku.

Inedible.

uwagi (Remarks)

placeholder
T. stans
W tym samym siedlisku można spotkać też gąskę gorzkawą (Tricholoma stans), ma ona smak i zapach mąki a wilgotna powierzchnia kapelusza jest nieco lepka (fot. obok - rosły w tej samej lokalizacji, przy czym gąska dachówkowata pod starszymi sosnami, w grubym mchu, a ta na skraju młodnika w płytkiej ściółce z porostów i niskich mchów).
Tricholoma albobrunneum ma lepki kapelusz, zapach słaby, mąki. Tricholoma pessundatum ma lepki kapelusz, zapach i smak mąki. Tricholoma inodermeum ma kapelusz włóknisto-łuseczkowaty.
Gąska krowia (Tricholoma vaccinum) ma kapelusz z grubymi, odstającymi łuskami, brzeg włóknisty; smak miąższu wyraźnie gorzki; wyrastają głównie pod świerkami.

At the same station can also be found Tricholoma stans, which has farinaceous taste and odour and slightly viscid cap when moist (photo - they grew on the same location, but Tricholoma imbricatum under older pine trees, in thick moss while this one at the edge of young forest in shallow litter of lichens and short moss).
Tricholoma albobrunneum has viscid cap, weak, farinaceous odour. Tricholoma pessundatum has viscid cap, farinaceous taste and odour. Tricholoma inodermeum has fibrillose-scaly cap.
Tricholoma vaccinum has a cap with thick projecting scales, margin fibrillose; taste of the flesh distinctly bitter; grow mainly under spruce.

Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 18.11.2009 · została utworzona/was created 06.01.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Tricholoma_imbricatum.htm">gąska dachówkowata - Tricholoma imbricatum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>