non edible

Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

wilgotnica czerniejąca (wilgotnica stożkowata) (Witch's Hat)
Hygrocybe conica
przymiar5 mm
w trawie na poboczu drogi · in grass on roadside; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; znal. 000812.2
copyright © by Marek Snowarski
Hygrocybe conica
przymiar10 mm
stare owocniki, w trawie na poboczu drogi · old specimens, in grass on roadside; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; znal. 000812.2
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Hygrocybe conica
Hygrocybe conica
Kapelusz czerwonopomarańczowy do żółtopomarańczowego, czasem z zielonymi lub siarkowymi plamami, miejsca uszkodzone, i z wiekiem, przebarwiają się czarno; 15-40 mm średnicy; stożkowaty, z zaostrzonym lub obłym wierzchołkiem; powierzchnia gładka, promieniście włókienkowata, sucha jedwabista, wilgotna nieco lepka; brzeg kapelusza wykracza poza blaszki, trochę podwinięty.

Blaszki białe do siarkowożółtych, ostrza także z pomarańczowo-czerwonym odcieniem, uszkodzone, i z wiekiem, czernieją; szerokie, rzadkie; prawie wolne.

Trzon początkowo siarkowożółty, z wiekiem czerwonopomarańczowy do żółtopomarańczowego, u podstawy białawy, z wiekiem stopniowo czerniejący; 30-100 x 5-10 mm, walcowaty, skręcony; powierzchnia sucha, podłużnie włókienkowata.

Miąższ żółtopomarańczowy, czerniejący; w kapeluszu cienki; kruchy; smak łagodny, czasami gorzkawy, bez wyróżniającego się zapachu.

Pileus red-orange to yellow-orange, sometimes with green or sulphur-coloured spots, injured places and in age get black; 15-40 in diameter; conical, with acute or obtuse top; surface smooth, radially fibrillose, dry silky, slightly viscid when wet; margin of the cap projecting beyond the lammelae, slightly incurved.

Lamellae white to sulphur-yellow, edges also with orange-red tint, injured, and in age, blacken; broad, distant; nearly free.

Stipe initially sulphur-yellow, in age red-orange to yellow-orange, at the base whitish, in age gradually blackenning; 30-100 x 5-10 mm, cylindrical, twisted; surface dry, longitudinally fibrillose.

Flesh yellow-orange, blackening; in the cap thin; fragile; taste mild, sometimes bitterish, smell indistinct.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 9-11 x 6-7 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 9-11 x 6-7 µm.

występowanie

Najczęściej spotykana wilgotnica, częściej występuje w górach. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w trawie, na łąkach, obrzeżach lasów, na polanach, w zaroślach.

Common in mountain areas, summer-fall, solitary or gregarious in grass, on pastures, in forest meadows, on forest edges.

wartość (Importance)

Niejadalna, być może trująca.

Inedible, maybe toxic.

uwagi (Remarks)

Hygrocybe persistens
H. persistens
Duża i podobnie zabarwiona jest wilgotnica ostrostożkowata (Hygrocybe persistens). Nie ma ona jednak czerniejącego miąższu.

space

Inne fotografie · Additional photographs
Hygrocybe conica
przymiar5 mm
młody owocnik, w trawie na poboczu drogi · young sporocarp, in grass on roadside
Hygrocybe conica
przymiar10 mm
młody owocnik, na skraju pastwiska · young sporocarp, on pasture
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.11.2009 · została utworzona/was created 06.01.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hygrocybe_conica.htm">wilgotnica czerniejąca - Hygrocybe conica - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>