trującyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Amanita regalis  (Fr.) Michael

muchomor królewski
Amanita muscaria var. umbrina Fr. · Amanita muscaria var. regalis
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Amanita regalis (muchomor królewski)
młody owocnik pod świerkiem; 14.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski
Amanita regalis (muchomor królewski)
grupa owocników pod świerkiem
Amanita regalis (muchomor królewski)
Amanita regalis (muchomor królewski)

owocnik

Amanita regalis (muchomor królewski)
Kapelusz żółtobrązowy, w centrum ciemniejszy; 50-150(200) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem rozpostarty; powierzchnia wilgotna lepka błyszcząca, sucha nieco błyszcząca, z koncentrycznie rozmieszczonymi białawymi łatkami; brzeg u starszych egzemplarzy prążkowany.

space

Trzon białawy do żółtawobiałego; 150-300 x 15-30 mm; pierścień wyraźny, biały; podstawa zgrubiała z wałeczkami kłaczków będących resztką osłony.

space

Pileus yellow-brown, darker in the centre; 50-150(200) mm broad, at first hemispheric, in age convex and plane; surface viscid when wet, shining; with concentric whitish warts; margin on maturity striate.

space

Stipe whitish to yellowish-white; 150-300 x 15-30 mm; ring distinct, white; stipe base clavate, with few woolly rings - veil remnants.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 9-12 x 6-9 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 9-12 x 6-9 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, głównie w lasach iglastych, częściej w górach.

Not common. Summer-fall, solitary to gregarious, in coniferous forests, especially mountains spruce (Picea) forests.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Trujący.

Toxic.
Ujmowany często jako forma barwna muchomor czerwony (Amanita muscaria). Podobnie zabarwiony jest muchomor plamisty (Amanita pantherina) u tego miąższ pod skórką kapelusza jest biały i wyraźnie obrzeżoną bulwiastą podstawę trzonu.

Sometimes treated as brown colour form of muchomor czerwony (Amanita muscaria). Similar colour has muchomor plamisty (Amanita pantherina) which has white flesh also below cap cuticle; stipe base got distinct marginate bulb.
znalezisko 20000814.1.00 - Amanita regalis (muchomor królewski); Dolny Śląsk, Góry Bialskie
3f · 20000814.1.00
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/
znalezisko 20030929.7.03 - Amanita regalis (muchomor królewski); Tatry, Słowacja, JEC 21
4f · 20030929.7.03
/Tatry, Słowacja, JEC 21/
znaleziska Amanita regalis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AE-77 140952 AE-89 121635 BF-25 16119 BF-48 16156 BF-57 137117 DG-26 184256 DG-27 179991 120868 DG-37 150757 EG-09 76039 EG-28 44957 FG-20 71881 GC-01 210710

 ID16119  Amanita regalis; Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój, BF-25; 2005.07.07; Górski las świerkowy; trawa pomiędzy świerkami W grupie kilku owocników; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: TAK 20050708-002-PERZ, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID16156  Amanita regalis; Bielice - skraj południowy za zabudowaniami, Góry Bialskie, Sudety, BF-48; 2000.08,14; pobocze drogi w dolinie, pod świerkiem; ziemia grupa kilku sztuk; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 000814.1, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID44957  Amanita regalis; Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie, EG-28; 2006.09.05; las jodłowo - świerkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi; na ziemi wśród ściółki znaleziono 1 owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK <2006-09-05 Amanita regalis>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor królewski
fot. 57747

 ID71881  Amanita regalis; Wołowiec, 3km S, Beskid Niski, FG-20; 2007.07.16; stary las jodłowy ze świerkiem i bukiem; na ziemi pośród ściółki i skąpego runa w grupie około 20 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <2007-07-16 Amanita regalis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Muchomor królewski
fot. 108367 fot. 108368 fot. 108369

 ID76039  Amanita regalis; Dzielec, pow. Jasło, gm. Cieklin, 2 km SW, EG-09; 2007.08.27; Las jodłowy z grabem i dębem; na gliniastej leśnej drodze, na odsłoniętej glebie, miejsce zacienione 3 młode owocniki w pobliżu siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach u zgłaszającego, <070827 Amanita regalis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Muchomor królewski
fot. 118365

 ID120868  Amanita regalis; ok 3-4 km W Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, pow. nowotarski, woj. Małopolskie, DG-27; 2008.07.16; las świerkowo - jodłowy; na ziemi kilkanaście owocników pojedynczo na ok 100m2; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JG/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216302.jpg
fot. 216303.jpg
fot. 216304.jpg

 ID121635  Amanita regalis; Karkonosze, 300 m na N od Wielkiego Stawu - 1250mnpm, AE-89; 2008.08.10; Pod świerkami; na ziemi grupa 5 szt.; leg. Jacek Soboń; det. Czesław Narkiewicz; eksykat: nie KPN, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 218494 fot. 218495 fot. 218496 fot. 218497
muchomor królewski

ID137117 Amanita regalis; Koltina Kłodzka okolice Jodłowa, BF-57; 2009.07.07; Górski las świerkowy; W ziemi 4 owocniki w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252787
N 50*10,322'
E 016*46,494'
699 m.npm

ID140952 Amanita regalis; Góry Izerskie, przy zielonym szlaku z przełęczy Szklarskiej na Rozdroże pod Cichą Równią, na łączniku między Górnym i Dolnym Duktem Końskiej Jamy, AE-77; 2009.07.29; przydrożna trawiasta skarpa, w otoczeniu borówka czarna, świerk; na ziemi grupa 17 owocników od młodziutkich do zaschniętych; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:
N 50°50'04,37" E 15°25'00,45" ok. 960 m n.p.m.

Fotografie w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/263633.html

 ID150757  Amanita regalis; woj. Małopolskie, pow. Nowotarski, gm. Lipnica Wielka, DG-37; 2009.09.12; przy drodze na skraju młodnika świerkowego; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Dorota Ziembla; eksykat: BGF/BF/APK/090912/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 288613

 ID179991  Amanita regalis; W Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2010.07.23; górski las iglasty świerkowo - jodłowy; na ziemi, wśród mchu trzy owocniki pojedynczo; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: eksykat przy zgłoszeniu ID: 120868, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 390276 fot. 390277

 ID184256  Amanita regalis; Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2010.08.10; las iglasty świerkowy z domieszką jodły i buka; na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/24.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 402930

 ID210710  Amanita regalis; 1,5 km na NW od Supraśla, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.09.08; las iglasty (sosna, świerk); na ściółce 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/120908/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 544509fot. 544510fot. 544511

literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.360 [5]
· Michael, Hennig, Kreisel., — Handbuch fur Pilzfreunde 1. p.9 [18I]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #857
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 05.01.2001

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Amanita_regalis.htm"> Amanita regalis (muchomor królewski) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>