toxicred listGREJ

Amanita regalis (Fr.) Michael

muchomor królewski
Amanita muscaria var. umbrina Fr. · Amanita muscaria var. regalis
Amanita regalis
przymiar20 mm
młody owocnik pod świerkiem · young sporocarp under spruce; 14.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; znal. 000814.1
copyright © by Marek Snowarski
Amanita regalis
przymiar100 mm
grupa owocników pod świerkiem · gregarious under spruce
Amanita
Amanita

owocnik (Fruitbody)

Amanita regalis
Kapelusz żółtobrązowy, w centrum ciemniejszy; 50-150(200) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem rozpostarty; powierzchnia wilgotna lepka błyszcząca, sucha nieco błyszcząca, z koncentrycznie rozmieszczonymi białawymi łatkami; brzeg u starszych egzemplarzy prążkowany.

Blaszki białe, gęste, wolne.

Trzon białawy do żółtawobiałego; 150-300 x 15-30 mm; pierścień wyraźny, biały; podstawa zgrubiała z wałeczkami kłaczków będących resztką osłony.

Miąższ biały, w trzonie bladoochrowy, pod skórką kapelusza żółtobrązowy, niezmienny; smak łagodny; zapach słaby, nieokreślony.

Pileus yellow-brown, darker in the centre; 50-150(200) mm broad, at first hemispheric, in age convex and plane; surface viscid when wet, shining; with concentric whitish warts; margin on maturity striate.

Lamellae white, crowded, free.

Stipe whitish to yellowish-white; 150-300 x 15-30 mm; ring distinct, white; stipe base clavate, with few woolly rings - veil remnants.

Flesh white, pale ochre in stipe, under pileipelis yellow-brown, unchanging; taste mild; odour weak, undefined.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 9-12 x 6-9 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 9-12 x 6-9 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, głównie w lasach iglastych, częściej w górach.

Not common. Summer-fall, solitary to gregarious, in coniferous forests, especially mountains spruce (Picea) forests.

wartość (Importance)

Trujący.

Toxic.

uwagi (Remarks)

Amanita muscaria
A. muscaria
Amanita pantherina
A. pantherina
Ujmowany często jako forma barwna muchomora czerwonego (Amanita muscaria). Podobnie zabarwiony jest muchomor plamisty (Amanita pantherina) u tego miąższ pod skórką kapelusza jest biały i wyraźnie obrzeżoną bulwiastą podstawę trzonu.

Sometimes treated as brown colour form of Fly Agaric (Amanita muscaria). Similar colour has Panther Cap (Amanita pantherina) which has white flesh also below cap cuticle; stipe base got distinct marginate bulb.

wybrane znaleziska · selected collections

Amanita regalis
3f · 00 08 14 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, Góry Bialskie)
Amanita
4f · 03 09 29 7
(Tatry, Słowacja, JEC 21)
znaleziska Amanita regalis na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 121635 AE-89, 16119 BF-25, 16156 BF-48, 184256 DG-26, 120868 DG-27, 179991 DG-27, 150757 DG-37, 76039 EG-09, 44957 EG-28, 71881 FG-20, 210710 GC-01,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 140952 AE-77, 137117 BF-57,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

16119 Amanita regalis; Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój, BF-25; 07.07.2005; Górski las świerkowy; trawa pomiędzy świerkami W grupie kilku owocników; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: TAK 20050708-002-PERZ, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

16156 Amanita regalis; Bielice - skraj południowy za zabudowaniami, Góry Bialskie, Sudety, BF-48; 14.08.2000; pobocze drogi w dolinie, pod świerkiem; ziemia grupa kilku sztuk; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 000814.1, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

44957 Amanita regalis; Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie, EG-28; 05.09.2006; las jodłowo - świerkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi; na ziemi wśród ściółki znaleziono 1 owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK <2006-09-05 Amanita regalis>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor królewski
fot. 57747

71881 Amanita regalis; Wołowiec, 3km S, Beskid Niski, FG-20; 16.07.2007; stary las jodłowy ze świerkiem i bukiem; na ziemi pośród ściółki i skąpego runa w grupie około 20 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <2007-07-16 Amanita regalis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Muchomor królewski
fot. 108367 fot. 108368 fot. 108369

76039 Amanita regalis; Dzielec, pow. Jasło, gm. Cieklin, 2 km SW, EG-09; 27.08.2007; Las jodłowy z grabem i dębem; na gliniastej leśnej drodze, na odsłoniętej glebie, miejsce zacienione 3 młode owocniki w pobliżu siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach u zgłaszającego, <070827 Amanita regalis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Muchomor królewski
fot. 118365

120868 Amanita regalis; ok 3-4 km W Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, pow. nowotarski, woj. Małopolskie, DG-27; 16.07.2008; las świerkowo - jodłowy; na ziemi kilkanaście owocników pojedynczo na ok 100m2; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JG/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216302.jpg
fot. 216303.jpg
fot. 216304.jpg

121635 Amanita regalis; Karkonosze, 300 m na N od Wielkiego Stawu - 1250mnpm, AE-89; 10.08.2008; Pod świerkami; na ziemi grupa 5 szt.; leg. Jacek Soboń; det. Czesław Narkiewicz; eksykat: nie KPN, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 218494 fot. 218495 fot. 218496 fot. 218497
muchomor królewski

137117 Amanita regalis; Koltina Kłodzka okolice Jodłowa, BF-57; 07.07.2009; Górski las świerkowy; W ziemi 4 owocniki w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252787
N 50*10,322'
E 016*46,494'
699 m.npm

140952 Amanita regalis; Góry Izerskie, przy zielonym szlaku z przełęczy Szklarskiej na Rozdroże pod Cichą Równią, na łączniku między Górnym i Dolnym Duktem Końskiej Jamy, AE-77; 29.07.2009; przydrożna trawiasta skarpa, w otoczeniu borówka czarna, świerk; na ziemi grupa 17 owocników od młodziutkich do zaschniętych; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:
N 50°50'04,37" E 15°25'00,45" ok. 960 m n.p.m.

Fotografie w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/263633.html

150757 Amanita regalis; woj. Małopolskie, pow. Nowotarski, gm. Lipnica Wielka, DG-37; 12.09.2009; przy drodze na skraju młodnika świerkowego; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Dorota Ziembla; eksykat: BGF/BF/APK/090912/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 288613

179991 Amanita regalis; W Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 23.07.2010; górski las iglasty świerkowo - jodłowy; na ziemi, wśród mchu trzy owocniki pojedynczo; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: eksykat przy zgłoszeniu ID: 120868, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 390276 fot. 390277

184256 Amanita regalis; Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 10.08.2010; las iglasty świerkowy z domieszką jodły i buka; na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/24.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 402930

210710 Amanita regalis; 1,5 km na NW od Supraśla, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 08.09.2012; las iglasty (sosna, świerk); na ściółce 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/120908/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 544509fot. 544510fot. 544511

literatura · references
[5] [18I] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 14.08.2008 · została utworzona/was created 05.01.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanita_regalis.htm">muchomor królewski - Amanita regalis - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>