non edible

Gymnopus fusipes (Bull.) Gray

łysostopek wrzecionowatotrzonowy
Collybia fusipes (Bull.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5 · Rhodocollybia fusipes (Bull.) Romagn., Bull. Soc. mycol. Fr. 94
Gymnopus fusipes
pokrój · habit; 22.09.2002, Wrocław, Dolina Bystrzycy; znal. 020922.1
copyright © by Marek Snowarski
Gymnopus fusipes
pokrój · habit
Gymnopus fusipes
pokrój · habit

cechy makroskopowe (Macro)

Gymnopus fusipes
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny - ciemny czerwonobrązowy, rdzawobrązowy, w centrum jaśniejszy, zwykle z rdzawymi lub żółtawymi plamami, suchy - jaśniejszy, czerwonawożółty; 30-90 mm średnicy, początkowo półkulisty, szerokostożkowaty, z wiekiem wypukły do niemal płaskiego, z niskim, szerokim garbkiem; powierzchnia gładka do nieco nierównej, matowa; brzeg początkowo podwinięty, z wiekiem do wywiniętego, gdy jest wilgotny to prześwitujące prążkowanie widoczne jedynie na brzegu, z wiekiem brzeg niereularny.

Blaszki początkowo jasnoszarawobrązowe, z wiekiem ciemnobrązowe do czerwonobrązowych, często z małymi, rdzawymi kropkami, ostrze tej samej barwy, równe; dość rzadkie; szeroko przyrośnięte, czasem z anastemozami; szerokie 4-8 mm.

Trzon w górze barwy blaszek, ku podstawie ciemny czerwonawobrązowy, zwykle z rdzawymi plamami; 50-110(160) × 8-20 mm, wrzecionowaty lub wrzecionowato zwężający się jedynie w dolnej, zagłębionej w podłożu, części i przechodzący wkorzeniokształtne czarne sklerocjum; zwykle powyginany, nieregularnie przypłaszczony; pełny lub z wąskim kanałem; powierzchnia silnie wzdłużnie włóknista, gładka lub delikatnie biało oprószona, matowa lub lśniąca.

Miąższ białawy do brudnoczerwonawego. Zapach niewyróżniający się lub czasem słodkawy. Smak niewyróżniający się, grzybowy.

Barwa wysypu zarodników biała, nieco żółknąca przy wysychaniu.

cechy mikroskopowe (Micro)

Zarodniki elipsoidalne, czasem migdałowate; 5.5-6.5 × 3-4 µm, Q=1.3-1.9 avQ=1.7. Żadne komórki nie są amyloidalne lub dekstrynoidalne.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

występowanie

Szeroko rozpowszechniony ale niezbyt częsty. Owocniki wyratają od wczesnego lata do jesieni, saprotroficznie lub pasożytniczo, pojedynczo lub w niewielkich wiązkach, w pobliżu pni i pniaków, na korzeniach dębów (rzadko na brzozie, kasztanie, buku), preferuje gleby żyzne. Owocniki głęboko przytwierdzone do podłoża korzeniastą podstawą trzonu, biorącą swój początek z czarnej, nieregularnej skleroty.

uwagi (Remarks)

Gatunek dość wyróżniający się. Charakterystyczna dla tego gatunku jest wrzecionowato zwężająca się, zagłębiona w podłożu podstawa trzonu; ±jednakowe, ciemnoczerwonobrązowe zabarwienie wszystkich części owocnika.
Inne fotografie · Additional photographs
Gymnopus fusipes
pokrój, młode egzemplarze · habit, young specimens

wybrane znaleziska · selected collections

Gymnopus fusipes
12f · 05 07 11 1
(okolice Wrocławia)
znaleziska Gymnopus fusipes na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 93107 BE-48,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 147684 BF-48,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

93107 Gymnopus fusipes; Wrocław, Las Rędziński, BE-48; 04.10.2007; las liściasty, miejsce przy ścieżce, liczne trawy; u podstawy próchniejącego pniaka. Wiązka kilkudziesięciu owocników w róznych stadiach rozwoju; duża część zejściowa; leg. Tomasz Pachlewski; det. Marek Snowarski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/29.06.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 152838 fot. 152839

147684 Gymnopus fusipes; 1,5km na zachód od Janówka Wrocław Dolnośląskie, BF-48; 02.10.2009; Las mieszany grabowo- dębowy przy Odrze; Na starych pniach przy korzeniach w grupie pozrastane tzronami; leg. gabor bozser; det. gabor bozser; eksykat: tak, tak, notatka: -
uwagi: W tym lesie czasami występują masowo.Przez swoją pomyłkę mam tez eksykat.Nie mogłem zrobić zdjęcie i zabrałem 2 szt.Teraz zdjęcie:
fot. 280853


fot. 280854
fot. 280855

literatura · references
[74] [26III] [49] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2005-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.01.2010 · została utworzona/was created 24.06.2005
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gymnopus_fusipes.htm">łysostopek wrzecionowatotrzonowy - Gymnopus fusipes - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>