red listGREJ

Mycena renati Quel.

grzybówka złototrzonowa
Mycena renati
pokrój; 05.10.2005, Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina; znal. 051005.2
copyright © by Marek Snowarski
Mycena renati
pokrój
Mycena renati
pokrój
Mycena renati

owocnik (Fruitbody)

Mycena renati
Kapelusz

Blaszki

Trzon

Miąższ

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników

występowanie

wartość (Importance)

uwagi (Remarks)

wybrane znaleziska · selected collections

ognisko
7f · 05 10 05 2
(Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina)
Mycena renati
4f · 06 05 24 1
(Puszcza Białowieska) na kłodzie jesionu · (on Fraxinus trunk)
znaleziska Mycena renati na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 66294 DF-85, 68298 DF-96, 33121 EG-37, 68587 FG-21, 187882 FG-21, 200402 FG-21, 188020 FG-22, 40273 FG-28, 187900 FG-34,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 138004 CB-24, 107086 CB-25, 259898 FG-32, 259903 FG-33, 261735 FG-44, 261108 FG-55,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

33121 Mycena renati; Jaworzyna Krynicka, od przedostatniego przystanku drogą w lewo około 2km i 10m od nowej nartostrady, EG-37; 20.05.2006; las bukowy; na bukowym, leżącym pniaku pięć grup po około 40 owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Marek Kozłowski; eksykat: Tak, KRAM F-55671, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Pniak miał średnicę 90cm, był już mocno rozłożony. Zwarcie drzewostanu - pełne.
Na Jaworzynie znalazłem jeszcze tylko jedno miejsce, gdzie występował ten gatunek.

fot. 37301 fot. 37302

40273 Mycena renati; Rezerwat, FG-28; 28.08.2006; Las jodłowy z domieszką cisa i graba; Kawałek butwiejącego grabowego drewna W wiązkach; leg. Piotr Chachuła; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 39/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: W rezerwacie "Cisy w Serednicy tylko ten jeden kawałek drewna porastały te grzybki.

fot. 50714 fot. 50715

66294 Mycena renati; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 28.05.2007; Fragment lasu z klonem jaworem i jesionem wyniosłym; na pniaku klonu jawora 15 owocników w kępie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/27.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Kapelusz do 2 cm średnicy, trzonki długości około 3 cm.

fot. 96110

68298 Mycena renati; Przy zielonym szlaku prowadzącym na Groń Jana Pawła II, Beskid Mały, DF-96; 10.06.2007; Las bukowy; na leżącej, bukowej gałęzi 20 owocników w wiązce; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: H - 769 m n.p.m., N 49st48'07,1", E 19st26'30,1"

fot. 100252 fot. 100253 fot. 100254

68587 Mycena renati; między Olchowcem, a Polanami, powiat jasielski, FG-21; 07.06.2007; las grabowy przy strumieniu Wilsznia; na zmurszałym pniu grabu (prawdopodobnie) w kilku wiązkach (łącznie kilkadziesiąt owocników); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/27.06.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 100742 fot. 100743 fot. 100744

107086 Mycena renati; Dziemiany, CB-25; 12.07.2008; Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja; na zmurszałym drewnie iglastym dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 184306 fot. 184307

138004 Mycena renati; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 18.07.2009; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na pniach swierkowych lub innych iglastych jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 255400

N 54*02,554'
E 017*44,818'
172 m.npm
powtórzenie stanowiska ID: 107086 fot. 255401

187882 Mycena renati; Olchowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 07.07.2011; las bukowy, na południowym stoku; na bukowym drewnie kilka wiązek w różnym stadium; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 426854 fot. 426855

187900 Mycena renati; okolice Moszczańca (Kanasiówka - szczyt w paśmie granicznym Beskidu Niskiego), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 05.06.2011; głównie buczyna karpacka; na bukowym drewnie (kłody, pnie, konary) w wiązkach po kilka i kilkanaście, na przestrzeni kilku kilometrów 4 stanowiska; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 426969 fot. 426970 fot. 426971 fot. 426972 fot. 426973

188020 Mycena renati; Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 04.06.2011; Las mieszany, głównie z bukiem i jodłą; na pniu po ściętym drzewie, pewnie buku dwie wiązki, po kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 427519 fot. 427520

200402 Mycena renati; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 10.06.2012; las jodłowo-bukowy z domieszkami; na leżącej gałęzi liściastej (buk?) około 20 owocników w wiązce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120610/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 495331 fot. 495332

259898 Mycena renati; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 17.05.2015; las bukowy z pojedynczymi jodłami; na bukowym, nurszejącym pniu dwie wiązki, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 755932

259903 Mycena renati; okolice Lipowca (szlak na Zyndranową), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 17.05.2015; las bukowy z jodłą, leszczyną, osiką i in.; kłoda bukowa kilka wiązek w różnym stadium, w sumie kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 755957

261108 Mycena renati; przy niebieskim szlaku, kilka km od Nowego Łupkowa, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-55; 31.05.2015; las jodła z bukiem i in.; na bukowym drągu kilka kępek po kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 760079 fot. 760080 fot. 760081

261735 Mycena renati; Kanasiówka od Wisłoka Wielkiego, tuż pod szczytem, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-44; 06.04.2015; las bukowy z domieszką jodły i in. drzew; na bukowych kłodach w kępkach po kilkanaście i kilkadziesiąt owocników, w kilku miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 761976 fot. 761977 fot. 761978

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 27.06.2006 · została utworzona/was created 28.07.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Mycena_renati.htm">grzybówka złototrzonowa - Mycena renati - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>