non ediblered listGREJ

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. (1880)

smolucha bukowa
Ischnoderma resinosum
02.10.1999, Trutnov, Czechy
copyright © by Jiři Kovač
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum
Ischnoderma resinosum

owocnik (Fruitbody)

Owocniki jednoroczne, konsolowate do półkolistych, bokiem przyrośnięte do podłoża, pojedyncze lub pozrastane po kilka; 60-150(300) mm szerokości; gruby na 10-20(30) mm; brzeg gruby, zaokrąglony; górna powierzchnia początkowo filcowata, często z kroplami ciemnej wydzieliny, pod warstwą filcowatą znajduje się cienka ciemna rdzawa warstwa żywiczna, z połyskiem, z wiekiem kapelusz ciemnieje, rdzaworudy, ciepłej barwy brunatnej, czernobrązowa.
Hymenofor tworzy się pod koniec rozwoju owocnika. Pory małe, 0.15-0.25 mm średnicy; białe do ochrowych, młode uciśnięte przebarwiają się czerwonobrązowo. Rurki 5-10 mm długości.
Miąższ jednorodny, kilkukrotnie grubszy od rurek; konsystencji mięsisto-włóknistej, soczysty, wyschnięty korkowaty, drewniejący, łamliwy. Zapach przyjemny, nieokreślony. Pod wpływem KOH brunatniejący.

Sporocarps annual, bracketlike to semicircular, sessile, solitary or several concrescent; 60-150(300) mm across; 10-20(30) mm thick; margin thick, rounded; zoned, ochre, with age ochre-brown; upper surface tomentose when young, often with dark guttation drops, with age glabrous.
Hymenophore appears towards the end of the development of the sporocarp. Pores fine, 0.15-0.25 in diameter; white to ochre, bruising red-brown when young. Tubes 5-10 mm long.
Flesh homogeneous, several times thicker than the tubes; consistency fleshy- fibrous, succulent, when dry corky, woody, brittle. Smell pleasant, indefinite. With KOH becoming brown.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco zgięte, gładkie, 10-15 × 4.5-6 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, 10-15 × 4.5-6 µm.

występowanie

Rzadki. Na pniach i pniakach martwych drzew liściastych, zwłaszcza buku, klona jawora, rzadziej na grabach, lipie, dębie, jarzębinie, jabłoni.

Rare. On trunks and stumps of dead hardwood trees, particularly beech, sycomore maple, sporadically on hornbeam, lime, oak, rowan-tree, apple tree.

wartość (Importance)

Niejadalna. Wywołuje średnio intensywną zgniliznę drewna typu białego.

uwagi (Remarks)

Ischnoderma benzoinum
I. benzoinum
Pokrewna smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) występuje na martwym drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku i sosny. Jej owocniki są cieńsze, górna powierzchnia jest bruzdowana, zabarwiona jest ciemniej, rdzawobrązowo, kasztanowobrązowo z wiekiem prawie czarna; pory początkowo białe z wiekiem brązowe.

Allied Ischnoderma benzoinum is found on dead conifer wood, particularly on spruce and Pinacea. Its fruitbodies are thinner, upper surface is striate, darker-coloured, russet-brown, chestnut brown with age nearly black; pores initially white with age brown.

wybrane znaleziska · selected collections

Ischnoderma resinosum
11f · 08 09 09 4
(Bieszczady)
znaleziska Ischnoderma resinosum na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 156875 AB-83, 34837 AB-93, 46245 AB-93, 112128 AB-93, 124499 AB-93, 126378 AB-93, 152127 AB-93, 152860 AB-93, 130187 AB-93, 24929 AB-94, 24930 AB-94, 24932 AB-94, 24933 AB-94, 24934 AB-94, 43053 AB-94, 46550 AB-94, 111853 AB-94, 111856 AB-94, 112868 AB-94, 120014 AB-94, 120157 AB-94, 121933 AB-94, 126700 AB-94, 155613 AB-94, 155707 AB-94, 118030 AB-94, 125152 AB-94, 137680 AB-94, 152169 AB-94, 155597 AB-94, 127383 AB-95, 154477 BB-01, 79326 CC-80, 97844 DA-70, 227361 DE-47, 156257 DE-94, 48959 DF-22, 118357 EG-29, 178448 FG-31, 178637 FG-32, 230678 GC-01,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 157546 AC-51, 51463 DA-80, 117877 DA-80, 291406 DD-95, 154663 GC-01,
· bez ATPOL lub wadliwy: 271535,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

24929 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Dobropola, AB-94; 20.10.2005; buczyna pomorska; leżąca na ziemi kłoda martwego buka pojedyńcze i pozrastane owocniki - łącznie 5; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK (u Kustosza bazy)), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25205

24930 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Dobropola, AB-94; 20.10.2005; buczyna pomorska; na leżących kłodach buka pojedynczo i w grupach, łącznie na 3 kłodach kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 10/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25208

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 23.listopada.2005)

24932 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na E od Kołowa, AB-94; 29.10.2005; buczyna pomorska w dolinie strumienia; na powalonym buku pojedyńczo i grupowo - łącznie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25214

24933 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej, AB-94; 31.10.2005; buczyna pomorska; na pniu jeszcze żywego buka w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25217

24934 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 06.10.2005; buczyna pomorska; na leżącej kłodzie buka pojedyńczo i grupowo - łacznioe 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25220

34837 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, gm. Stare Czarnowo, 3 km na E od Poduch, AB-93; 04.06.2006; buczyna pomorska; leżący pień martwego buka pojedynczo trzy owocniki (stare, ubiegłoroczne); leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 40488 fot. 40489

43053 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na SW od Kołowa, AB-94; 13.09.2006; buczyna pomorska z pojedynczymi dębami na granicy z olsem porzeczkowym; na leżącej kłodzie buka w grupie, 17 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54765

46245 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 om na NW od Binowa, AB-93; 07.10.2006; las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia; na klocu bukowym w grupie 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59907

46550 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Kołowa, AB-94; 09.10.2006; buczyna pomorska; na bukowym martwym pniu pojedynczo i w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/24.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60478

48959 Ischnoderma resinosum; Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF-22; 25.10.2006; las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk); na leżącej kłodzie bukowej cztery owocniki obok siebie; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-10-129, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64803

51463 Ischnoderma resinosum; Sopot ul.Reja, DA-80; 09.12.2006; Las mieszany,buk,,świerk,sosna,dąb; na drewnie bukowym Kilka owocników na pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 69723 fot. 69724

79326 Ischnoderma resinosum; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy szosie Murowana Goślina-Głęboczek, pow. poznański, CC-80; 27.09.2007; Las mieszany z przewagą drzew liściastych; Na martwym pniaku drzewa liściastego Pojedynczo, 1 egz.; leg. Michał Wójtowski; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MW/1.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fotografie w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/124776.html

97844 Ischnoderma resinosum; Sopot Rezerwat Zajęcze Wzgórze, DA-70; 18.04.2008; Las mieszany (Lasy Sopockie) TPK; Na dwóch powalonych bukach ok.50 wowcników na dwóch pniach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/8.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/163040.html

111853 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,6km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 21.10.2007; buczyna pomorska; na pniu powalonego buka licznie w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 195492

111856 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,2 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 28.10.2007; buczyna pomorska; na bukowym klocku (pozostałość pozrębowa) ok. 30 owocników w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 195502

112128 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,8 na SE od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 02.12.2007; buczyna pomorska; na bukowym klocku 15 owocników pojedynczych i pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 196189 fot. 196190

112868 Ischnoderma resinosum; Puszcza bukowa, ok. 3,2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 09.02.2008; wielogatunkowy las liściasty (Bk, Gb, Db); na rozwidlonym klocku odpadkowym pozrastane owocniki rozpostarto-odgiete; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 198032

117877 Ischnoderma resinosum; Gdańsk Złota Karczma, DA-80; 09.10.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na kłodzie bukowej kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 208889 fot. 208890 fot. 208891

118030 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.09.2008; buczyna pomorska z domieszką dębów; na bukowym wywrocie kilkanaście owocników wyrastających z martwego pnia; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: smolucha bukowa
fot. 209350 fot. 209351

118357 Ischnoderma resinosum; Beskid Niski - Magura Małastowska, ok. 2,7 km na S od Małastowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-29; 02.10.2008; buczyna karpacka; na obciętym odziomku wywrotu bukowego 6 owocników w zrośniętej grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 210072 fot. 210073 fot. 210074

120014 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 01.11.2008; buczyna pomorska przy łęgu nad strumieniem; na bukowym klocku (metrówce) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 214179 fot. 214180

120157 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,6 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 02.11.2008; buczyna pomorska; na bukowym klocu (metrówce) kilka zrosniętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 214510

121933 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, ok. 1,2 km na NE od Binowa, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 23.11.2008; buczyna pomorska; na bukowym klocku kilkanaście owocników na powierzchni cięcia i powierzchni bocznej; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 219045 fot. 219046

124499 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 24.01.2009; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na powalonej kłodzie bukowej kilkadziesiąt pozrastanych, rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 224841 fot. 224842

125152 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 26.01.2009; buczyna pomorska; na powalonej kłodzie bukowej rozpostarto odgięte owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 226377 fot. 226378

126378 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 08.03.2009; buczyna pomorska; na bukowym klocu kilkanaście rozpostarto odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 229667 fot. 229668

Wszystkie owocniki nadgryzione przez zwierzynę

126700 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 15.03.2009; buczyna pomorska; na 4 powalonych przez wiatr bukowych kłodach owocniki rozpostarto odgięte, w większości nadjedzone przez zwierzynę; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 230438 fot. 230439 fot. 230440 fot. 230441
Kapelusze sprawiają wrażenie lśniących wyłącznie z powodu deszczu

127383 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-95; 21.03.2009; drzewostan liściasty na skraju śródleśnego mokradła; w otoczeniu: wiąz, wierzba, klon, topola, buk; na leżącej kłodzie wiązu polnego pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników; leg. Grażyna Domian, Piotr Perz; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: smolucha bukowa
fot. 231708 fot. 231709 fot. 231710

130187 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, AB-93; 01.04.2009; buczyna na skraju źródliska; na buku przewróconym w poprzek drogi leśnej rozpostarto-odgięte, kilkadziesiąt owocników pojedynczych i pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 237815 fot. 237816

137680 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SW od wejścia do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 10.06.2009; buczna pomorska; na kłodzie przewróconego buka 9 mocno nadjedzonych przez zwierzynę owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: smolucha bukowa
fot. 254392 fot. 254393 fot. 254394 fot. 254395

152127 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 3,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 01.10.2009; buczyna pomorska; odziomek po ściętym buku kilkanaście owocników pojedynczo i w poztastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 292500 fot. 292501 fot. 292502

152169 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 17.10.2009; buczyna pomorska przy źródlisku; kłoda powalonego buka pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 292598 fot. 292599 fot. 292600

152860 Ischnoderma resinosum; 1,3 km N, Chlebowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 20.10.2009; buczyna pomorska; na bukowej kłodzie pojedynczo i w grupach częściowo pozrastanych - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 294922 fot. 294923 fot. 294924

154477 Ischnoderma resinosum; Kołobrzeg - Podczele, pow. pow. kołobrzeski, woj. woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 14.11.2009; Las dębowo - bukowy; Na pniaku buka 5 owocników na pniaku; leg. Tadeusz Twardy; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TK/28.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Oddz. 5f Nadl. Gościno
fot. 300478 fot. 300479 fot. 300480

154663 Ischnoderma resinosum; około 1.5 km na wsch. od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 28.10.2009; las mieszany w srednim wieku,; pień po ściętym drzewie raczej liściastym jeden owocnik składający się z kilku płatów; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK-zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 300892 fot. 300893 fot. 300894 fot. 300895 fot. 300896

dodatkowe informacje w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/288844.html

155597 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,6 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 28.11.2009; buczyna pomorska na granicy z łęgiem nad jeziorem Glinna; na kłodzie wywrotu bukowego kilkadziesiąt owocników rozpostarto-odgiętych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 304218 fot. 304219 fot. 304220

155613 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 05.12.2009; drzewostan bukowo-dębowy; na kłodzie dębowej kilkadziesiąt rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 304313 fot. 304314 fot. 304315

155707 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,6 km na NW od Dobropola, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.12.2009; buczna pomorska; na bukowym klocu (metrówce) kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 304681 fot. 304682 fot. 304683
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Śmierdnica, oddz. 172

156257 Ischnoderma resinosum; Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-94; 20.11.2009; las bukowy; na leżącym buku rozpostarty z kapeluszami; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/KK/2.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 306512 fot. 306513 fot. 306514 fot. 306515

156875 Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,7km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 26.12.2009; buczyna pomorska; na powalonym buku rozpostarto odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 308795 fot. 308796

157546 Ischnoderma resinosum; ok. 5,8 km na N od Czelina, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-51; 08.01.2010; dąbrowa; obumarła kłoda dębu pojedynczy owocnik; leg. Dorota Musielak; det. Dorota Musielak, potw.Grażyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani K.), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 310659 fot. 310660 fot. 310661 fot. 310662 fot. 310663

178448 Ischnoderma resinosum; Olchowiec - Baranie (szczyt), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-31; 16.10.2010; las bukowy z pojedynczymi innymi liściastymi i sporadycznie jodłą; na martwym, złamanym wiązie dachówkowato, dookoła podstawy pnia, kilkadziesiąt kapeluszy; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384416 fot. 384417 fot. 384418

178637 Ischnoderma resinosum; las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 23.10.2010; głównie jodła i buk z domieszkami; na 3 kłodach bukowych, na przestrzeni kilku kilometrów pojedynczo i grupami, w sumie co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384856 fot. 384857 fot. 384858 fot. 384859 fot. 384860 fot. 384861 fot. 384862

227361 Ischnoderma resinosum; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 11.10.2013; las liściasty -gł.graby, również brzozy i osiki;; na pniaku brzozy (?) ponad 10 owocników ( kapeluszy ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 20/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 11,4" N i 19st 34' 59,9" E

fot. 618377 fot. 618378 fot. 618379 fot. 618380 fot. 618381

Stanowisko odkryłem 14.09.2013
fot. 618382 fot. 618383 fot. 618384

230678 Ischnoderma resinosum; około 2 km na W od Supraśla, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 25.10.2013; skraj P. Knysz. graniczący w tym miejscu z nadrzecznymi łąkami, drzewostan liściasty z bogatym liściastym podszyciem.; na ścietej i pocietej na metrowe kawałki lipie kilka owocników na jednym z kawałków oraz na pozostałym po drzewie pniu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131025/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635823

- więcej o niej w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/614152.html

271535 Ischnoderma resinosum; Łysa Góra, pow. jasielski, woj. podkarpackie; 11.11.2015; buczyna karpacka z sosna i swierkiem; na żywym (czesciowo) buku rozpostarty na długości ok 1,5m, powyżej pojedyńcze owocniki; leg. Sławomir Springer; det. Sławomir Springer; tak,
uwagi: Beskid Niski, pasmo Beskid Dukielski, grupa Grzywackiej Góry i Łysej Góry. Buk przy ścieżce prowadzącej z czerwonego szlaku w stronę Myscowej.
fot. 802330 fot. 802331291406 Ischnoderma resinosum; Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 01.10.2016; las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny; na pniaku dębowym 3 owocniki obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Ani, tak, notatka: nie; publikacja: nie
uwagi: Owocniki wydzielały bardzo dużo brązowego soku, mimo panującej suszy
fot. 879453 fot. 879454

literatura · references
[49] [17] [11] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.09.2008 · została utworzona/was created 12.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Ischnoderma_resinosum.htm">smolucha bukowa - Ischnoderma resinosum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>