edible

Russula paludosa Britz.

gołąbek błotny
Russula elatior Lindbl.
Russula paludosa
28.08.2006, okolice Kościerzyny; znal. 060828.6
copyright © by Marek Snowarski
Russula paludosa

owocnik (Fruitbody)

Duży, mięsisty. Kapelusz intensywnie zabarwiony krwisto lub brązowoczerwony, ochrowobrązowy, czasem z jaśniejszymi miejscami; (50)100-150 mm średnicy, młody półkulisty, potem płaski do lekko wklęśniętego; mięsisty, mocny; skórka ściągalna do połowy, wilgotna lepka, błyszcząca; brzeg tępy, z wiekiem nieco karbowany i gruzełkowaty.

Blaszki bladokremowe, kremowe; kruche, z licznymi śródblaszkami i rozwidleniami, zatokowato wycięte do wolnych, zaokrąglone przy brzegu kapelusza.

Trzon biały, z silniejszym lub słabym czerwonym nalotem; 40-100(150) x 15-40 mm, masywny, równogruby, u szczytu nieco zwężony, pełny z wiekiem watowaty, twardy, powierzchnia żyłkowana.

Miąższ o smaku łagodnym, bez zapachu; biały, niezmienny; twardy, jędrny, dość kruchy.

Large, fleshy. Pileus intensively blood-red or brown-red, ochraceous-brown, sometimes spotted lighter; (50)100-150 mm in diameter, hemispherical when young, later plane to slightly concave; succulent, strong; cuticle peelable up to the middle, viscid, glossy when wet; margin obtuse, with age slightly tuberculate-striate.

Lamellae pale cream-coloured, creamy; fragile, with numerous subgills and forks, sinuate to free, rounded at the margin of the cap.

Stipe white, more or less red tinged; 40-100(150) x 15-40 mm, massy, equal, apically tapered, solid with age stuffed, tough, surface venose.

Flesh of mild taste, odourless; white, unchanging; tough, firm, quite fragile.

zarodniki (Spores)

Wysyp jasnoochrowy (kremowoochrowy). Zarodniki brodawkowane, niecałkowicie siateczkowate, 8-11 x 6.5-8.5 µm.

Spore print light ochraceous (creamy-ochraceous). Spores verrucose, partially reticulate, 8-11 x 6.5-8.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają masowo od lata do jesieni, w wilgotnych, zabagnionych, lasach iglastych świerkowych i sosnowych.

Very common. Summer-fall, in large quantity, in wet, boggy coniferous forests.

wartość (Importance)

Jadalny, smaczny.

Good edible.

uwagi (Remarks)

Russula vinosa
R. vinosa
Russula decolorans
R. decolorans
W tym samym siedlisku występuje także inne duże łagodne gołąbki jak gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa) i pomarańczowoczerwony gołąbek płowiejący (Russula decolorans). U obu szybko i wyraźnie szarzeje miąższ.

Gołąbek brunatny (Russula badia) ma palący miąższ o zapachu drewna cedrowego; jest mniejszy a kapelusz ma ciemniejszą barwę krwistoczerwoną.

In the same station can be found also other large mild Russula such as Russula vinosa and orange-red Russula decolorans. Flesh of both of them quickly and distinctly becomes grey.

Russula badia has stinging flesh of cedar wood smell; it is smaller and its cap is darker blood-red.

wybrane znaleziska · selected collections

Russula paludosa
3f · 06 08 28 6
(okolice Kościerzyny)
Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 22.12.2006 · została utworzona/was created 31.01.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Russula_paludosa.htm">gołąbek błotny - Russula paludosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>